Sunteți pe pagina 1din 21

PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP II
CAP
CAP I Conţinutul cursului
CAP II
CAP II
CAP III Expuneri :

CAP
CAP III
IV 1). Istoric şi terminologie
2). Sistemul de prelucrare CNC
CAP V
CAP IV
3). Bazele comenzii numerice
4). Programarea centrelor de prelucrare prin frezare
5). Cicluri fixe
CAP V
CAP VI
6). Subprograme
7). Programare CNC
CAP VII
CAP VI 8). Programarea asistata
9). Incheiere
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

NORME DE PROTECTIE A MUNCII


CAP I
Este obligatorie folosirea echipamentului de protecţie tot timpul.
CAP I Nu este permisa intrarea în laborator sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice;
CAP II Fară prezenţa unui cadru didactic, nu este permisă operarea maşinilor sau a altor dotări
de laborator;
CAP II Părul lung trebuie legat strâns, sau folosite căciuli sau alte accesorii vestimentare care
CAP III să acopere părul, astfel ca acesta să nu poată fi antrenat accidental de către una din
maşini;
CAP Este obligatorie curăţarea laboratorului la sfârşitul fiecărei ore;
CAP III
IV Nu este permisă operarea maşinilor decât după un instructaj adecvat pentru fiecare
maşină în parte;
Nu este permisă abandonarea unei maşini în timpul funcţionării;
CAP V
CAP IV În caz de accidentare, studentul este responsabil de toate eventualele cheltuieli
medicale;
CAP V
CAP VI Verifică dacă există protecţie prin legare la priza de pământare;
Strânge rigid piesa în dispozitivul de prindere al maşinii;
Nu este permisă blocarea spaţiului de lucru şi de circulaţie din jurul maşiniilor;
CAP VII
CAP VI
În cazul prezenţei macaralelor, nu este permisă staţionarea sub acestea, nici în
momentele cand acestea nu sunt încărcate;
În cazul în care maşina nu are ecran de protecţei, se va purta obligatoriu ochelari de
CAP VIII protecţie.
CAP VII Nerespectarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, atrage după sine sancţionarea
celor vinovaţi;
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP I Teme
CAP I
CAP II Bibliografie recomandată:
CAP II
CAP III 1). MORAR, L. Programarea sistemelor numerice CNC, Editura UTPRES, 2006
Cap.1. Introducere
Cap.2. Principii fundamentale în programarea NC
CAP
CAP III
IV Cap.3. Principii fundamentale referitoare la programarea datelor geometrice
Cap.4. Întocmirea programelor sculă NC
Cap.5. Informaţii referitoare la poziţie
CAP V
CAP IV Cap.6. Programarea comenzilor pentru deplasare
Cap.8. Programarea datelor referitoare la sculă(numai 8.3)
Cap.9. Subprograme
CAP V
CAP VI Cap.10.Cicluri fixe(numai 10.1, 10.2, 10.3, 10.5.6)
2). MORAR, L. Bazele programării numerice, Editura UTPRES, 2005
3). MORAR, L. ş.a. Sisteme integrate de prelucrare, Volumul -I- ,
CAP VII
CAP VI Bazele sistemelor integrate de prelucrare, Editura DACIA, 1998
Cap.7. Programarea maşinilor-unelte NC
4). POP, C. AL., MORAR, L., GALIŞ, M., Maşini şi instalaţii în sisteme robotizate
CAP VIII Editura DACIA, 1999
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC
Tema 1. Program pentru frezare (Nr.1)
Nume___________________
CAP I
Scrieţi un program, centru de prelucrare Microcut, pentru piesa următoare:
CAP I
CAP II
Piesa este realizată dintr-un aliaj de
CAP II
CAP III aluminiu.

Prelucrarea se va face în 2 faze:


CAP
CAP III
IV - degroşare, adaos pentru finisare pe
contur 2 mm;
- finisare;
CAP V
CAP IV Prelucrarea se va realiza cu aceeaşi
sculă.
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI Se cere:
- explicaţi fiecare linie din program;
CAP VIII - calculaţi regimul de aşchiere;
CAP VII - indicaţi traiectoria centrului sculei;
- explicaţi alegerea sculei;
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC
Tema 2. Program pentru frezare (Nr.2)
Nume___________________
CAP I
Scrieţi un program, centru de prelucrare Microcut, pentru piesa următoare:
CAP I
CAP II
Piesa este realizată dintr-un aliaj pe baza
CAP II
CAP III aluminiu.
Prelucrarea se va face în 2 faze:
- degroşare, adaos pentru finisare pe
CAP
CAP III
IV contur 2 mm;
- finisare;

CAP V
CAP IV Prelucrarea se va realiza cu aceeaşi sculă.

CAP V
CAP VI
Se cere:
- explicaţi fiecare linie din program;
CAP VII
CAP VI - calculaţi regimul de aşchiere;
- indicaţi traiectoria centrului sculei;
- explicaţi alegerea sculei;
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

Tema 3. Program pentru frezare (Nr.3 şi Nr.4)


Nume___________________
CAP I
Scrieţi 2 programe, pe maşina Microcut, pentru piesa următoare.
CAP I
CAP II • Programul Nr.3 se întocmeşte pentru realizarea piesei din figură cu
excepţia găurilor filetate M10x1,5.
CAP II
CAP III • Programul Nr.4 este destinat celor 4 găuri filetate.

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII Se cere:
CAP VII - explicaţi fiecare linie din programe;
- calculaţi parametriilor regimului de aşchiere, cu indicare clară a documentării, titlu
CAP IX carte, tabel, pagină etc;
- explicaţi alegerea sculei;
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC
Tema 4. Program pentru frezare (Nr.5 şi Nr.6)
Nume___________________
CAP I
Scrieţi 2 programe, pe maşina Microcut, pentru piesele următoare.
CAP I
CAP II
Se cere:
CAP II
CAP III - explicaţi fiecare linie din
programe;
CAP
CAP III
IV - calculul parametriilor tehnologici
(cu indicarea exactă a sculelor)
- explicaţi alegerea sculelor.
CAP V
CAP IV Eventual sugeraţi şi o altă
posibilitate.
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP I
Necesita:
CAP I cunostiinte medii in domeniul fabricatiei (tolerante. m-u, tehnologii).
CAP II
Cadru didactic:
CAP II
CAP III Prof.Dr.Ing. Liviu Morar
Birou:B-dul Muncii , Tel.:0264401763
C.Dorobantilor Tel.:0264401270
CAP
CAP III
IV
Laborator :E07
Carti:
CAP V
CAP IV Programarea sistemeleor numerice de Liviu Morar;
Masini si instalatii in sisteme robotizate de C.Pop, L.Morar , M.Galis;
Bazele Programarii numerice a masinilor-unelte, de Liviu Morar;
CAP V
CAP VI Sisteme integrate de prelucrare, vol.1., de Liviu Morar.

CAP VII
CAP VI Descrierea cursului:
Studiu referitor la princiipile, tehnicile si aplicatiile CNC.Metode de programare
CAP VIII (manuala si asistata) a m-u, sisteme de scule. Prezentarea functionarii echipamentelor
numerice este abordata in volumul Echipamente Numerice.
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

Obiectivele cursului:
CAP I
CAP I Dupa parcurgerea cursului studentii trebuie sa fie capabili sa :
CAP II  explice terminologia utilizata pentru descrierea MUCN;
 explice tipurile de baza a MUCN si operatiile de prelucrare specifice;
 descrie factorii care au condus la dezvoltarea MUCN;
CAP II
CAP III  intocmeasca programe si documentatia pentru realizarea unor piese pe strunguri si
centre de prelucrare;
 explice structura unui echipament CNC;
CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
Notarea:

Se va baza pe o combinatie a temelor la laborator, testelor si a proiectelor dupa cum


CAP V
CAP VI urmeaza:
Activitate laborator……………...10%
Participare ………………………..10%
CAP VII
CAP VI Proiect/Lucrare de casa….….….20%
Examen final……………….……..50%
100%
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

1.ISTORIC SI TERMINOLOGIE
CAP I
1.1 Masina-unealta
CAP I Este un echipament actionat mecanic folosit pentru fabricarea componentelor, de
CAP II regula din metal, prin aschiere adica indepartare selectiva de metal.

CAP II
CAP III
1.2 Actionare
 Actionarea in trecut:

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP I  Actionarea numerica astazi:


CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

Video
CAP I
CAP I Istoric NC-CNC
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
Dublu clic pe imagine

CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

1.3 CNC computer numerical control


CAP I Se refera la un computer, cu rol de dispozitiv de comanda, care “citeste”
CAP I instructiuni bazate pe coduri G si M pentru comanda (actionarea) unei masini-unelte.
CAP II
1.4 Mediul de productie:
CAP II
CAP III O serie de m-u comandate numeric alcatuiesc o celula flexibila de fabricatie.
Masinile-unelte sunt controlate din fisiere generate prin pachete CAM .
CAP Masinile-unelte CNC reprezinta un segment special de sistem robotizate
CAP III
IV (d.p.v.constructiv si al comenzii).

CAP V
CAP IV
Echipamentele CNC sunt aplicate la o gama diversa de m-u :
 masina de gaurit;
 m.prin electroeroziune;
CAP V
CAP VI  strunguri;
 m.de frezat;
 m.pt strunjit lemnul;
CAP VII
CAP VI
 m.de indoit;
 m. de taiere cu plasma;
 m. de taiere cu jet de apa;
CAP VIII  m. de taiere cu laser;
CAP VII  m. de taiere oxiacetilenice;
 m. de rectificat plan;
CAP IX  m. de rectificat cilindric.
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

1.5 Control Numeric (Numerical Control)


CAP I 1.5.1 Esenta CN
CAP I  Din punct de vedere a m-u
CAP II Aparitia CNC

CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
 Evoluţia structurii M - U
CAP V
CAP VI
- M U conventionale.

CAP VII
CAP VI
Miscari controlate prin roti de manevra, manere, etc.

CAP VIII
CAP VII - MUCN

CAP IX Miscarile controlate de ECN, mânerele înlocuite prin motor[10,11].


PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

Din punct de vedere a comenzii

CAP I
CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
Masina actionata automat prin comezi codate pe un mediu digital.
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

1.5.2 Prima m-u comanda numerica


CAP I
CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV Succint istoric

CAP V
VI - nevoia de piese precise pentru US Air Force si John Parson –presedintele
CAP companiei Parsons Works of Traverse City (Michigan) stau la baza primei MUCN.

CAP VII
CAP VI
- proiectul Parsons a fost implementat in laboratorul de Servo Mecanisme din MIT.
General Motors dezvolta simultan traductoare de pozitie.

CAP VIII - servo sistem :preia date inregistrate pentru a le produce de una, sau mai multe ori.
CAP VII Tehnica aceasta este denumita record/playback- o reminiscenta a pieselor
mecanice.
CAP IX (Nuvela Pianistul – de Kurt Vonnegut a fost inspirata de o masina.Publicist GE).
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

Primele variante de echipamente NC


CAP I
CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP I 1.5.3 Locul CN.

CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC
1.6 Programul sursa

CAP I 1.6.1 Date iniţiale

CAP I
CAP II A Tehnologia

CAP II
CAP III
1. Centruire: Burghiu de centruire (BC)Ø4 (T1);
V = 15m/min (n = 1250 rot/min) (S9);
W = 0,15 mm/min (187mm/min) (F187).
CAP
CAP III
IV 2. Burghiere: Burghiu (B) Ø10 (T2).

CAP V
CAP IV
CAP V
CAP VI
B Stabilirea coordonatelor

CAP VII
CAP VI XA = 75 mm
YA = 50 mm X = 75000
BLU = 0,001 mm Y = 50000
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

CAP I
CAP I 1.6.2 Programul sursa
CAP II
·Aducerea burghiului de centruire in Codificarea programului:
CAP II
CAP III AP(BC), pornire AP
T1 M6 S9 M3
·Poziţionarea BC în punctul „A” % LF
CAP
CAP III
IV G00 x 75000 Y 50000 N5 (G90) S9 T1 M6 M3 LF
·Efectuarea operaţiei de centruire N10 G00 X 75000 Y50000 LF
G81 G43 z – 5000 D1 R5000 N15 G81 G43 Z – 5000 D1 R5000 F187 LF
CAP V
CAP IV F187 N20 G80 S....T....M6 LF
.
CAP V
CAP VI ·Schimbare burghiu (B) Ø10 .
.
.
CAP VII
CAP VI
CAP VIII
CAP VII
CAP IX
PROGRAMAREA SISTEMELOR NUMERICE CNC

1.7 Inregistrarea programului sursa

CAP I banda perforata din hartie, hartie/aluminiu


acoperita cu plastic Mylor, plastic:
CAP I
CAP II
CAP II
CAP III

CAP
CAP III
IV

CAP V
CAP IV perforatoare pentru b.p.:

CAP V
CAP VI

CAP VII
CAP VI
Bibliografie recomandata:
CAP VIII -Bazele programari numerice a m.-u. : pg.1-15
-Programarea sistemeleor numerice: pg.1-4
CAP VII -Masini si instalati in sisteme robotizate:
CAP IX pg.154-159 ; pg.166-184