Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST CONSULTANT SPECIALITATE / MANAGMENT

1. Denumirea compartimentului: EXECUTIV

2. Denumirea postului:
Consultant specialitate / managment

3. Numele si prenumele salariatului:


SARAEV SOBARO GEORGIANA -CARMEN

4. Se subordoneaza:
Director

5. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

6. Relatii functionale:
Serviciile si compartimentele de specialitate Consultantii si receptionistul

7. Autoritate si libertate organizatorica:


- face recomandari asupra eficientizarii si imbunatatirii performantelor activitatii prestate
- intocmeste rapoarte de activitate � cand i se solicita;
- supune spre aprobare, directorului planuri de activitate lunare si semestriale si sugestii si strategii de
marketing, dezvoltare afacere (extindere portofoliu clienti, analize swot, etc);
- poate lua decizii, dupa informarea / consultarea cu directorul, in cazul repetabilitatii anumitor
evenimente (ex. informatii oferite clientilor / furnizorilor);
- aduce la cunostinta sefului ierarhic orice neregularitate sau eveniment atipic , ce intervine in
desfasurarea activitatii, in momentul semnalarii acesteia.

8. Responsabilitati si sarcini:
Cerintele postului:
Este responsabil pentru elaborarea si sustinerea strategiilor de dezvoltare, impreuna cu consultantul
de marketing si cel de dezvoltare a afacerii.
Este responsabil cu implementarea programului de promovare a ofertei, controlul si utilizarea tuturor
informatiilor, angajamentelor si a celorlalte componente care intervin in relatiile cu clientii in scopul
realizarii obiectivelor :
- proiectare solutii la solicitarile clientilor
- definirea continutului serviciilor � suport si operationalizarea acestora in Parc
- proiectare de noi servicii-suport si cresterea calitatii serviciilor existente;
- elaborare concept de dezvoltare.
Trebuie sa fie informat in permanenta despre performanta, satisfactiile si insatisfactiile din interiorul,
dar si cele din parcurile si zonele industriale concurente. El trebuie sa fie intr-o permanenta legatura
cu indicatorii de masurare a planului de afaceri, a calitatii serviciilor oferite in parc, a gradului de
satisfactie a locatarilor utilizand informatiile mentionate ca si principal instrument de mentinere a
competivitatii ofertei PITT.
Pastreaza legatura cu managementul general si executiv , specialistii cu care trebuie sa dezvolte relatii
de colaborare profesionala directa, pentru a intelege toate nevoile si pentru a dezvolta idei care sa
contribuie la extinderea serviciilor si integrarea lor intr-un concept integrat, capabil sa asigure
realizarea obiectivelor de marketing si al planului de afaceri stabilit.

Accent pe initiative de tipul:


o Studii de piata pentru pozitionarea corecta a ofertei specifice in raport cu mediul concurential;
o Conceperea si elaborarea a materialelor de promovare a ofertei;
o Organizarea de evenimente si prezentari;
o Informarea grupului tinta potential despre oferta si evenimentele acestuia.
Consultantul de specialitate trebuie sa stie sa sintetizeze si sa-si prezinte ideile si initiativele precum si
sa conceapa planuri de dezvoltare afacere, dezvoltare de servicii si actiuni de promovare a ofertei,
note informative si memo-uri.

1
Responsabilitati:
-intalniri periodice cu conducerea;
-creeaza, actualizeaza si dezvolta baza de date a posibililor investitori;
-conceperea si managementul pe perioade pilot a noilor activitati de marketing, promovare si
dezvoltare afacere proiectate;
-cunostinte si colaborari permanente cu organizatii de promovare locale,
regionale, nationale si internationale, respectiv cu universtitati si institute de
cercetare pentru promovarea ofertei
-retinerea si notarea oricarui tip de comentarii, reclamatii si sugestii despre
sistemul de facilitati si servicii oferite;
-comunicare cu clientii, concesionarii, actionarii acestora si cu publicul privind
licitatiile pentru servicii si dezvoltarea acestora;
- -propunere strategii si elaborare concepte pt. dezvoltarea afacerii..........

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul / NU ESTE CAZUL

13. Semnaturi:

DIRECTOR SALARIAT

14. Data semnarii:


12.09.2012