Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele.......................................

Clasa..........................

TEST DE EVALUARE - clasa a X-a


Compuşi cu importanţă biologică

I. Completaţi spaţiile punctate: (1 punct)

1. Vitaminele hidrosolubile sunt solubile în ............................. (apă/grăsimi).


2. Proteinele ............................. (solubile/insolubile) conferă organelor rezistenţă mecanică sau
protecţie împotriva agenţilor exteriori.
3. .................................. (Celuloza/Amidonul) formează scheletul ţesuturilor lemnoase ale plantelor
superioare.
4. Grăsimile au densitate mai ............... (mare/mică) decât a apei.

II. Adevărat (A) sau fals (F): (1 punct)

1. Grăsimile se mai numesc lipide.


2. Distrugerea structurii proteinelor se numeşte denaturare.
3. Vitaminele sunt compuşi organici esenţiali pentru viaţă şi sănătate.
4. Amidonul are gust dulce.

III. Faceţi legătura între termenii celor două coloane: (1 punct)

1. ulei a. dizaharidă
2. hemoglobină b. grăsime nesaturată
3. vitamina C c. proteină
4. zaharoză d. vitamină

IV. Ştiind că trestia de zahăr conţine 15% zaharoză, calculaţi masa de zaharoză extrasă cu un
randament de 80% din 1 tonă de trestie de zahăr. (1 punct)

V. Prin tratarea a 50 ml lapte cu acid acetic concentrat precipită 2 g amestec de caseină (proteină) şi
grăsimi. Ştiind că amestecul conţine 62,5% caseină, calculaţi cantitatea de caseină din lapte (exprimaţi
rezultatul în g caseină / 1 l lapte). (1 punct)

VI. Importanţa practică şi acţiunea biologică a grăsimilor. (1 punct)

VII. Vitamina C izolată din portocale sau lămâi are formula de structură:

Scrieţi formula moleculară a vitaminei C. (1 punct)

Din oficiu: 3 puncte