Sunteți pe pagina 1din 4

N.P.

elevului _________________________________ Data_________________

EVALUARE SUMATIVĂ

Substantivul

1.Dictare.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Alcătuieşte două întrebări în baza textului textului.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Scrie :

a)sinonime b) antonime
fluviu - _________________ departe -____________________
sosesc - _______________ sosesc- ______________________
locuiesc - _______________ se înalţă - ____________________

4.Selectează din text cîte trei substantive ce denumesc :

lucruri fiinţe fenomene ale naturii nume de ţări


_____________ ______________ _______________ _________________
_____________ ______________ _______________ _________________
_____________ ______________ _______________ _________________

5. Competează tabelul cu substantive potrivite din text.

Genul feminin Genul neutru


6.Pune substantivele date la numărul

a)plural b)singular
stradă - ___________________ grupuri - ____________________
ploaie - ___________________ ţări - _______________________

7. Completează propoziţiile cu ne-am / neam

Dacii au fost un …………….. de oameni paşnici, harnici şi viteji.

.................. născut pe pămîntul Daciei străbune.

8. Corectează greşelile, schimbînd forma substantivelor din paranteze.

Seara se aprind (lumina) _______________________ felinarelor.

(Satul) _____________________ noastre păstrează tradiţiile.

Eu îmi iubesc ( ţările)____________________ mea.

9. Corectează greşelile în substantivele evidenţiate.

Copacii de coarne au înflorit.

___________________________________________________________________________

Capetele de ţară s-au adunat în şedinţă.

____________________________________________________________________________

Am trecut în cealaltă parte a stradei.

___________________________________________________________________________

10. Răspunde în 2-3-propoziţii la întrebarea : Ce este patria pentru tine?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Textul dictarii

Eu şi colega mea, Ana Florescu, locuim în oraşul Soroca. Ea stă pe strada Mihai Eminescu,
aproape de librăria « Făt-Frumos » .Eu locuiesc în cartierul de pe fluviul Nistru. Nu departe se
află cetatea înălţată de Petru Rareş. De-i frig, de-i ploaie sau vînt ea stă neclintită. Aici sosesc
zilnic grupuri turistice din România, Italia, Ucraina şi alte ţări.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1 Subliniază corect 6 Recunoaşte 4 Recunoaşte 2
substantive substantive substantive
2 Analizează corect 3 Analizează corect 2 Analizează corect un
substantive substantive substantiv
3 Realizează corect 3 Realizează corect 2 Realizează corect o
corespondenţe corespondenţe corespondenţă
4 Schimbă corect forma Schimbă corect forma la Schimbă corect forma
la 6 substantive 4 substantive la 2 substantive
5 Grupează corect 6 Grupează corect 4 Grupează corect 2
substantive substantive substantive
6 Completează corect 6 Completează corect 4 Completează corect 2
substantive substantive substantive
7 Completează corect 9 Completează corect 6 Completează corect 3
substantive substantive substantive