Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE, ETAPA JUDEŢEANĂ – 4 MARTIE 2017,


CLASA a XI - a
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 1 oră

Subiectul I 40 puncte

Cu privire la județul Dolj, precizați:


a) tipul de mediu geografic;
b) caracteristicile elementelor climatice (temperatură, precipitații, vânturi);
c) elementele de hidrografie (fluvii, râuri, lacuri, bălți);
d) elementele de vegetație, faună și soluri (zona, exemple).

Subiectul II 50 puncte

În imaginile de mai jos este prezentat un hazard natural, care afectează


jumătatea sudică a județului Dolj.
1. Identificați:
a. Fenomenul caracteristic imaginilor de mai jos;
b. Două cauze declanșatoare pentru acest tip de fenomen;
2. Numiți două modalități de combatere pentru acest fenomen extrem