Sunteți pe pagina 1din 2

Încercuiește complementele circumstanțiale de loc Încercuiește complementele circumstanțiale de loc

și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă
și cazul (unde este posibil): și cazul (unde este posibil):
a)Deasupra pădurii se vedea a)Deasupra pădurii se vedea
curcubeul. La dreapta satului este curcubeul. La dreapta satului este
un sat. Mi-am petrecut vacanța de un sat. Mi-am petrecut vacanța de
primăvară la munte. primăvară la munte.
b)Stai locului! b)Stai locului!
c)Așază-te lângă mine! În fața ei se c)Așază-te lângă mine! În fața ei se
întindea câmpia. Deasupră-i se întindea câmpia. Deasupră-i se
legănau crengile de tei. legănau crengile de tei.
d)Chioșcul nu e după primul colț, ci d)Chioșcul nu e după primul colț, ci
după al doilea. Fumul plutea în jurul după al doilea. Fumul plutea în jurul
celor doi. Prin dreptul celor patru celor doi. Prin dreptul celor patru
trecea acum un tren accelerat. trecea acum un tren accelerat.
e)În preajma mea sunt doar blocuri. e)În preajma mea sunt doar blocuri.
f)Locuiește aproape. Avionul a f)Locuiește aproape. Avionul a
trecut pe deasupra. Nu te uita în trecut pe deasupra. Nu te uita în
jos! jos!
g)Unde ai fost până acum? Spune- g)Unde ai fost până acum? Spune-
mi încotro te îndrepți. mi încotro te îndrepți.
h)Nu venise încă de la pescuit. h)Nu venise încă de la pescuit.
Încercuiește complementele circumstanțiale de loc Încercuiește complementele circumstanțiale de loc
și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă
și cazul (unde este posibil): și cazul (unde este posibil):
a)Deasupra pădurii se vedea a)Deasupra pădurii se vedea
curcubeul. La dreapta satului este curcubeul. La dreapta satului este
un sat. Mi-am petrecut vacanța de un sat. Mi-am petrecut vacanța de
primăvară la munte. primăvară la munte.
b)Stai locului! b)Stai locului!
c)Așază-te lângă mine! În fața ei se c)Așază-te lângă mine! În fața ei se
întindea câmpia. Deasupră-i se întindea câmpia. Deasupră-i se
legănau crengile de tei. legănau crengile de tei.
d)Chioșcul nu e după primul colț, ci d)Chioșcul nu e după primul colț, ci
după al doilea. Fumul plutea în jurul după al doilea. Fumul plutea în jurul
celor doi. Prin dreptul celor patru celor doi. Prin dreptul celor patru
trecea acum un tren accelerat. trecea acum un tren accelerat.
e)În preajma mea sunt doar blocuri. e)În preajma mea sunt doar blocuri.
f)Locuiește aproape. Avionul a f)Locuiește aproape. Avionul a
trecut pe deasupra. Nu te uita în trecut pe deasupra. Nu te uita în
jos! jos!
g)Unde ai fost până acum? Spune- g)Unde ai fost până acum? Spune-
mi încotro te îndrepți. mi încotro te îndrepți.
h)Nu venise încă de la pescuit. h)Nu venise încă de la pescuit.
PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE LOC PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE LOC
1.DEFINIȚIE: CL reprezintă realizarea propozițională a unui c.c.loc. 1.DEFINIȚIE: CL reprezintă realizarea propozițională a unui c.c.loc.
2.ELEMENTE REGENTE: 2.ELEMENTE REGENTE:
*verbe…………………………………………………………………………………….………… *verbe…………………………………………………………………………………….…………
*locuțiuni verbale…………………………………………………………………………….. *locuțiuni verbale……………………………………………………………………………..
*interjecții predicative ……………………………………………………………………… *interjecții predicative ………………………………………………………………………
*adverbe …………………………………………………………………………………………. *adverbe ………………………………………………………………………………………….
*locuțiuni adverbiale …………………………………………………………………………. *locuțiuni adverbiale ………………………………………………………………………….
*adjective …………………………………………………………………………………………. *adjective ………………………………………………………………………………………….
3.ELEMENTE DE RELAȚIE: 3.ELEMENTE DE RELAȚIE:
*adverbe relative ……………………………………………………………………………. *adverbe relative …………………………………………………………………………….
*adverbe nehotărâte ……………………………………………………………………… *adverbe nehotărâte ………………………………………………………………………
*pronume/adjective pronominale relative…..……………………………………… *pronume/adjective pronominale relative…..………………………………………
*pronume/adjective pronominale nehotărâte ……………………………………. *pronume/adjective pronominale nehotărâte …………………………………….
4.CORELATIVELE 4.CORELATIVELE
În CL În PP În CL În PP

5.TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA: 5.TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA:


*CL stă de obicei după propoziția regentă, dar poate sta și înaintea *CL stă de obicei după propoziția regentă, dar poate sta și înaintea
regentei ori poate fi intercalată în propoziția regentă. regentei ori poate fi intercalată în propoziția regentă.
*În general, CL nu se desparte prin virgulă de regent, indiferent de *În general, CL nu se desparte prin virgulă de regent, indiferent de
poziția față de acesta; poziția față de acesta;
*separarea prin virgulă se face doar dacă este necesară evidențierea în *separarea prin virgulă se face doar dacă este necesară evidențierea în
enunț a subordonatei CL (Acolo unde chiot și cântec fură-n toi, / enunț a subordonatei CL (Acolo unde chiot și cântec fură-n toi, /
Răsună-n guri de pivniți ciocanul pe butoi. – Ion Pillat – Brumar). Răsună-n guri de pivniți ciocanul pe butoi. – Ion Pillat – Brumar).