Sunteți pe pagina 1din 13

LUCRAREA NR.

2 – Lucrari de terasamente (Nr=2)

Sa se intocmeasca fisa tehnologica de executie a lucrarilor de terasamente pentru groapa de


fundatie a unui imobil a carui lungime corespunde axei AB=L AB si latimea l=12 m. Adancimea de inghet
este de 1.10 m. Lucrarea va cuprinde:

Piese scrise:

- Determinarea cotelor punctelor necesare intocmirii profilului longitudinal si a profilelor


transversal;
- Calculul distantelor partiale si cumulate;
- Arii de sapatura pamant vegetal (PV) si pamant grosier (PG);
- Volume de sapatura PV si PG;
- Dimensionarea depozitelor de pamant;
- Calculul necesarului de utilaje si a zilelor lucratoare.

Piese desenate:

- Profil longitudinal Sc 1:100;


- Profile transversal Sc 1:100;
- Vedere depozit PV Sc 1:50;
- Vedere depozit PG Sc 1:50.

Reale profil LG Sc 1:100 plan sc 1:200


Distante
[m] [m] [cm]
A_1 4 2 2
1_2 4 2 2
2_C 1 0.5 0.5
C_3 4.7 2.35 2.35
3_4 3.6 1.8 1.8
4_D 0.6 0.3 0.3
D_5 1.3 0.65 0.65
5_6 2.8 1.4 1.4
6_7 3.6 1.8 1.8
7_B 1 0.5 0.5
distante cumulate
A_1 4 2 2
A_2 8 4 4
A_C 9 4.5 4.5
A_3 13.7 6.85 6.85
A_4 17.3 8.65 8.65
A_D 17.9 8.95 8.95
A_5 19.2 9.6 9.6
A_6 22 11 11
A_7 25.6 12.8 12.8
A_B 26.6 13.3 13.3

Profilul nr. pct. Cote [m] D [mm] d [mm]


c 196.85 20 17
b 197 - -
a 197.2 24 4.8
I A 197.1957 23 4.5
a' 197.2105 19 4
b' 197.3125 16 5
c' 197.4063 16 6.5
f 198.5833 36 21
e 198.6857 35 24
d 198.8519 27 23
II C 199.1154 26 3
d' 199.3704 27 10
e' 199.5556 27 15
f' 199.7083 24 17
i 200.875 20 17.5
h 201 - -
g 201.16 12.5 2
III D 201.2941 8.5 2.5
g' 201.625 8 5
h' 202 - -
i' 202.1935 15.5 3
l 203 - -
k 203.5333 15 8
j 204 - -
IV B 204.4286 10.5 4.5
j' 204.7909 11 8.7
k' 204.8214 14 11.5
l' 204.7813 16 12.5

CALCULUL ARIILOR MEDII SI VOLUMELOR DE PV si PG

Profilul Tronson Lungimi [m] A PV [mp]


A cc' 12.02 3.005
C ff' 12.06 3.015
D ii' 12.07 3.0175
B ll' 12.2 3.05
Aria profil Lungime tronson Volum tronson
Profilul Aria medie [mp]
[mp] [m] [m³]

I AA
3.01 8.87 26.6987
II AC
3.01625 8.87 26.7541375
PV
III AD
3.03375 8.87 26.9093625
III AB

TOTAL 80.3622

I AA
25.7715135 8.87 228.5933248
II AC
PG 51.33810185 8.87 455.3689634
III AD
82.07825926 8.87 728.0341597
IV AB

TOTAL 1411.996448

DIMENSIONAREA DEPOZITULUI DE PAMANT VEGETAL

V PV 
hc
3

3b 2  6bh c  4hc3 
Aleg: h c =1.5 m

80.36=
1.5 2
3

3b  6b *1.5  4 * 1.5
3

80.36=1.5b²+4.5b+6.75

1.5b²+4.5b-73.61=0

Δ=20.25+441.66=461.91

 4.5  21.49
b 1, 2 
3

b=5.66 m≈6 mB=b+2h c =6+3B=9 m


DIMENSIONAREA DEPOZITULUI DE PAMANT GROSIER

V PG 
hc
3

3b 2  6bh c  4hc3 
Aleg: h c =2 m

1411.99=
2 2
3

3b  6b * 2  4 * 2 3 
1411.99=2b²+8b+21.33

2b²+8b-1390.66=0

Δ=64+11125.25=11189.25

 8  105.78
b 1, 2 
4

b=24.44 m≈25 mB=b+2h c =25+4B=29 m

Depozit B [m] b [m] h [m] Volum [m³]

PV 9 6 1.5 85.5
PG 29 25 2 1460.67

CALCULUL NECESARULUI DE UTILAJE

1. Decaparea stratului vegetal – se foloseste autoscreper

Aleg:q=2 m³ (capacitate bena)

Distanta la care se transporta: L=1500+30Nr=1550 m

Categoria terenului de sapat: II

60q * k u * k t
Pe [m³/h]
Tc * k a

k u - coeficient de umplere k u =0.83

k a - coeficient de utilizare timp de lucru k a =1.2

k t - coeficient de utilizare timp de lucruk t =0.75


T c - durata ciclu de lucru

T c =t s t p  t d  t g  t m

L 1.550
t p - durata de mers cu bena plina t p    0.0775 h=4.65 min (v p  20km / h )
vp 20

Ld 2.075
t d - timp de descarcare t d = = =0.00207 h=0.12 min=7.47 s (v d =1 km/h)
vd 1000

q * ku 2 * 0.83
Ld  =2.075 m
b * h *  ' 2.5 * 0.4 * 0.8

h – inaltime strat descarcath=0.4 m

α’ – neuniformitatea stratului descarcatα’=0.8

t g - timp de deplasare cu bena goala

L 1.550
tg=  =0.443 h=2.66 min (v g =35 km/h)
vg 35

t m - durata de manevre t m =1 min

Ls 3.25
ts= = =3.25*10 3 h=0.19 min=11.69 s; v s =1 km/h
v s 1000

q * ku * k p 2 * 0.83 *1.1
Ls = =3.25 m
b * u * * ka 2.5 * 0.25 * 0.75 *1.2

b – latime cutit de sapareb=2.50 m

u – adancime de sapareu=0.25 m

α – coefficient de neuniformitateα=0.75

k p - coeficient de pierderi k p =1.1

T c =0.19+4.65+0.12+2.66+1=8.62 min

60 * 2 * 0.83 * 0.75
Pe = =7.22 m³/h
8.62 *1.2
Nr. screpere=
V PV

Pe * S * hs * z

S – nr. de schimburi S=1

h s =8 h (doua schimburi)

z – nr. de zilez=1 zile

80.36
Nr. screpere= =0.7 screpere≈1 screper
7.22 * 1 *16 *1

2. Saparea grosiera – se vor folosii excavatoare cu cupa inversa.

q c  0.7 m³ (capacitate cupa)

n nec =
V PG

V1

V 1 - volum excavat cu un utilaj

V 1 =P e *z * S * hs

z=5 zile

S=1h s =10 h

3600 * qc * k u * k t 3600 * 0.7 * 0.83 * 0.75


Pe = = =43.57 m³/h
tc * ka 30 *1.2

V 1 =43.57*5*1*10=2178.75 m³

1412
n nec = =0.65 utilaje≈1 utilaj
2178.75

3. Transport – autobasculante (se alege in functie de excavator)

L1 L
 td  2  tm
v v2
n e =1+ 1 [nr. autobasculante/1 excavator]
ti

n e - nr. de utilaje exploatate direct

L 1 =L 2 =L
v 1 - viteza autobasculanta incarcata v 1 =20 km/h

v 2 - viteza autobasculanta goala v 2 =45 km/h

t d - timp descarcare autobasculanta t d =60 s

t m - timp de manevra t m =2 min=120 s

qbasculanta tc
ti = *
qcupa _ excavator ku * k a * kt

q basculanta =10 m³ (16 t)

t c =20 s

10 20
ti = * =14.28*26.77=182.33 s=6.37 min
0.7 0.83 * 1.2 * 0.75

1.550 1.550
 60   120
n e =1+ 20 45 =1.99 autobasculante/1excavator=2 autobasculante/1excavator
182.33

ne 2
ni = = =3.51 autobasculante/1 excavator≈4 autobasculante/1 excavator
k 0.57

k=0.570.65k=0.57

n i - nr. de utilaje pentru parcul de inventor (de rezerva)

Proces Nr. utilaje Capacitate utilaj [m³]


Decapare 1 screper 2
Sapare 1 excavator cu cupa inversa 0.7
Transport 2 autobasculante 10

FISE TEHNICE UTILAJE

1. Autoscreper – executa saparea, incarcarea si transportul. In functie de utilizarea pamantului vegetal si


de pozitia terenului de lucru (ocuparea zonelor laterale cu alte constructii sau proprietati private pe care
nu se poate intra in timpul lucrului) se pot aplica urmatoarele scheme tehnologice de lucru:

a. Daca vegetalul urmeaza a fi reutilizat pe acelas amplasament (AL) si terenul este inconjurat de
proprietati private sau constructii se va realiza un deposit provizoriu (gramada – D) pe latura libera a
terenului pe care este amplasata lucrarea; daca latimea amplasamentului lucrarii este mai mare se va
aplica metoda semifasiilor transversale.

1…5 – proprietati vecine

D – deposit provizoriu

AL – amplasamentul lucrarii

1, 2, 3, 4 – pozitii ale utilajului

D – deposit provizoriu
Linie plina – sapare (12; 23)

Linie intrerupta – deplasare fara sapare (234 impingere pamant sapat; 42 si 41 deplasari in
masalier)

Metoda semifasiilor transversal are urmatoarele etape:

- Saparea pe jumatate din latimea terenului (l/2) si impingerea pamantului fara sapare pe calalta
jumatate (l/2);
- Revenirea utilajului la jumatatea terenului si saparea celei de-a doua jumatati (semifasii);
- Aducerea utilajului (daca este bulldozer sau grader, in masalier) la capatul fasiei urmatoare.

Daca latimea terenului (l) este mica si volumul de pamant rezultat la sapare nu depaseste volumul care
poate fi incarcat se poate face saparea fiecariei fasii intr-o singura trecere, lipsind etapa 2.

b. Daca terenul pe care se lucreaza are doua laturi laterale libere se poate face depozitarea
provizorie a vegetalului, bilateral. Lucrarea se poate executa cu un singur utilaj, care sapa fasii pe toata
latimea terenului sau cu doua utilaje care sapa de la axul longitudinal al terenului, pe jumatate din
latime (l/2) catre stanga si catre dreapta.

D – deposit provizoriu

Linie plina – sapare si transport

Linie intrerupta – intoarcerea utilajului (cu imprastiere)


l – latime amplasament lucrare

D – deposit provizoriu

Linie plina – sapare si transport pamant (12)

Linie intrerupta – trecerea utilajului pe o noua pozitie de sapare (21, in masalier)

c. Daca pamantul vegetal urmeaza a fi incarcat si transportat la o distanta mai mare atunci se
pot realiza depozite provizorii (gramezi) atat pe amplasamentul lucrarii cat si in afara acesteia (pe
laturile libere de constructii sau de proprietati private.

D – depozit provizoriu
S – directie de sapare si depasare a pamantului

AL – amplasamentul lucrarii

2. Excavator cu cupa inversa – cu acest tip de utilaj se realizeaza mai ales santuri, canale, gropi de
fundatie si sapaturi sub nivelul apei.

Pentru terenuri mai rezistente (categoria III sau IV) autobasculantele pot circula in planul sapaturii (PCA
1) iar rotatia planului excavatorului (α) va fi in jur de 40-45°. Se recomanda abataj frontal.
E – excavator

B – autobasculanta

i – panta rampei de acces pentru autobasculante (i=10-12%)

Pentru terenuri de categoria I sau II se recomanda plasarea autobasculantelor in planul PCA 2 identic cu
PSE (planul de stationare a excavatorului) iar unghiul de rotire a utilajului (α) va fi de circa 180°. Se
recomanda saparea unui abataj lateral.

E – excavator

B – autobasculanta

D – deposit provizoriu

Un abataj frontal (A=33.5 Rs) este prezentat in figura urmatoare. Abatajele largi pot fi abataje
compuse.

Se poate face deposit provizoriu (D) sau se poate incarca pamantul in autobasculante.