Sunteți pe pagina 1din 7

TEHNOLIGIA LUCRARILOR DE

CONSTRUCTII
LUCRAREA NR. 1

Sa se dimensioneze elementele sprijinirilor din lemn pentru peretii unei sapaturi vertical avand
urmatoarele date:

H=7.5-0.1*N=7.5-0.1*2=7.3 m

l=1.5+0.1*N=1.5+0.1*2=1.7 m

L=17+N=17+2=19 m

Terenul in care se face sapatura este necoeziv si are urmatoarele caracteristici:

=17 kN/m³ (greutate volumica pamant)

Ø=30° (unghi de frecare interna)

=10° (unghi de frecare pamant-lemn)

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza provizoriu pe ambele maluri ale sapaturii care genereaza
o suprasarcina de 19 kN/m².

Elementele care se vor dimensiona sunt:

- dulapi orizontali;
- dulapii verticali;
- spraituri.

Toate elementele sunt realizate din lemn de brad cu σ adm =100 daN/cm²

Ipoteze simplificatoare:

- dulapii orizontali se considera in calcul grinzi simplu rezemate intre doua elemente de
solidarizare vertical;
- elementele de solidarizare vertical sunt incarcate cu reactiuni transmise de dulapii orizontali si
se calculeaza ca grinzi simplu rezemate pe spraituri;
- spraiturile sunt incarcate cu reactiunile calculate le elementele vertical de solidarizare si se
calculeaza la flambaj.

Latimi [cm] Lungimi [m]


Grosimi [mm]
inguste late scurte lungi
28
38
715 1630
48
1.002.75 3.006.00
58
68
815 1630
75
treapta 1 cm1 cm treapta 25 cm25 cm treapta 50 cm50 cm

q 19
he = = =1.117 m
 17

h t =H+ h e =7.3+1.117=8.417 m

P A =* h t *k A

   30 
k A =tg²  45   =tg²  45   =0.333
 2  2 
 P A =17*8.417*0.333=47.7 kN/m²

P a =0.8* P A =0.8*47.7=38.16 kN/m²

DIMENSIONAREA DULAPILOR ORIZONTALI

Propun: l=25 cm; t=48 mm

1. Sarcina aferenta unui dulap:

q 1 =l 1 * P a =0.28*38.16=10.68 kN/m

l 1 =l dulap +l int erspatiu =25+3=28 cm

2. Modulul de rezistenta pe directia incarcarii:

l * t 2 25 * 4.8 2
W= = =96 cm³
6 6

l-latimea dulapului

t-grosimea dulapului

3. Determinarea momentului maxim:

q1 * l ' 2 10.68 *1.12


M max = = =1.61 kNm
8 8

4. Determinarea σ≤σ adm :

M max 1.61*10 6
σ= = =16.77 N/mm²=160 daN/cm²> σ adm =100 daN/cm² nu se verifica
W 96 *10 3

Propun: l=28 cm; t=68 mm

1. Sarcina aferenta unui dulap:

q 1 =l 1 * P a =0.31*38.16=11.83 kN/m

l 1 =l dulap +l int erspatiu =28+3=31 cm

2. Modulul de rezistenta pe directia incarcarii:

l * t 2 28 * 6.8 2
W= = =215.79 cm³
6 6
l-latimea dulapului

t-grosimea dulapului

3. Determinarea momentului maxim:

q1 * l ' 2 11.83 *1.12


M max = = =1.79 kNm
8 8

4. Determinarea σ≤σ adm :

M max 1.79 *10 6


σ= = =8.29 N/mm²=82.9 daN/cm²< σ adm =100 daN/cm² se verifica
W 215.79 *10 3

dulapi orizontali cu dimensiunile: l=28 cm; t=68 mm

Numarul necesar de dulpai orizontali: 48x1,50 m; 48x3.00 m; 192x4.00 m.

DIMENSIONAREA DULAPILOR VERTICALI

Grosimi [cm] Latimi [cm] Lungimi [m]


10 12 - 19 - -
12 12 - 19 25 -
15 - 17 19 25 30
36
19 - - 19 25 30
25 - - - 25 30
30 - - - - 30
Treapta 50 cm
Propun: l=25 cm; t=12 cm

1. Sarcina aferenta unui dulap:

q 2 =P a *l’’=38.16*1=38.16 kN/m

2. Modulul de rezistenta pe directia incarcarii:

l * t 2 25 *12 2
W= = =600 cm³
6 6

3. Determinarea momentului maxim:

q2 * l ' ' 2 38.16 *12


M max = = =4.77 kNm
8 8

4. Determinarea σ≤σ adm :


M max 4.77 *10 6
σ= = =7.95 N/mm²=79.5 daN/cm²< σ adm =100 daN/cm² se verifica
W 600 *103

dulapi verticali cu dimensiunile: l=25 cm; t=12 cm

Numarul necesar de dulapi verticali: 36x4.50 m; 36x3.00 m.

DIMENSIONAREA SPRAITURILOR

Diametrele spraiturilor [cm]: 10, 12, 13, 14, 15, 16

Lungimea unei spraituiri=1.7-2(0.068+0.12)=1.7-2*0.188=1.324 m

Coeficienti de flambaj
ϕ 0.93 0.87 0.8 0.71 0.6 0.48 0.38 0.31 0.21 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11
λ 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Aleg: d=12 cm

Dimensionare la flambaj:

N= P a *l’*l’’=38.16*1.1*1=41.976 kN

d 2
A= =113.1 cm²
4

d 4
I= =1017.88 cm 4
64

I 1017.88
i min = = =3 cm
A 113.1

lf 1.324
λ= = =44.13ϕ=0.833
imin 0.03

N 41.976 *103
σ= = =4.45 N/mm²=44.5 daN/cm²supradimensionat
A 0.833 *113.1*10 2

Aleg: d=10 cm

d 2
A= =78.54 cm²
4

d 4
I= =490.87 cm 4
64
I 490.87
i min = = =2.5 cm
A 78.54

lf 1.324
λ= = =52.96ϕ=0.737
imin 0.025

N 41.976 *10 3
σ= = =7.252 N/mm²=72.52 daN/cm²se verifica
A 0.737 * 78.54 *10 2

spraituri cu diametrul d=10 cm

Numarul necesar de spraituri: 162x1.324 m.


UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII

LUCRAREA NR. 1

Student: Mihalache Ionut

anul IV, C.C.I.A, gr. 1

-2012-