Sunteți pe pagina 1din 8

ensionarea optimă a secţiunii transversale în sistem grindă echivalentă

Nr.el.
1

Nr.el.
1

Nr.el.
1

Nr.el.
1

As=2*(As1+As2+As3+As4)=
Mys=2*(My1+My2+My3+My4)=
zN=Mys/As
Iys=2*(Iy1+Iy2+Iy3+Iy4)=
zf=zN
zp=
zdf=
Wf=
Wp=
Wdf=
G=
Legenda
As - aria totala a sectiunii
Mys - momentul static al sectiunii
zN - poziţia axei neutre în raport cu planul de bază PB
Wf - modulul de rezistenţă la fund
Wp - modulul de rezistenţă la punte
Wdf - modulul de rezistenţă la dublu fund
Mvtmax - valorea maxima a momentului încovoietor total în plan vertical
sf
sp tensiuni normale maxime in fibrele extreme ale grinzii echivalente
sdf
m grindă echivalentă

Denumire element orizontal L[m] ni ti[m] bi[m]


1

Denumire element vertical L[m] ni ti[m] z1[m]


1

Denumire element oblic L[m] ni ti[m] y1


1

Denumire element bilge L[m] n t[m] r[m]


1

[m^2] Mvtmax
[m^3] Arie marfa
[m] Arie utila
[m^4]
[m] ReH=
[m] sf=Mvt/Wf= #DIV/0!
[m]
[m^3] ReH=
[m^3] sdf=Mvt/Wdf= #DIV/0!
[m^3]
[t/m] ReH=
sp=Mvt/Wp= #DIV/0!

plan vertical
i echivalente
zc(i)[m] Ash(i)=ni*bi*ti[m^2] Iych(i)=ni*bi*ti^3/12[m^4] Myh(i)=zc(i)*Ash(i)[m^3]

As1 Iyc1 My1

z2[m] hi=z2-z1[m] zc(i)=(z1+z2)/2[m] Asv(i)=ni*hi*ti[m^2]

As2

z1 y2 z2 lung(i)=(y1-y2)^2+(z1-z2)^2[m^2]

zcob=r*(1-2/pi())[m] zob[m] zc=zcob+zob[m] Asb=ni*pi()*r*t/2[m^2]

As4

[KNm] 838459
m^2
m^2 <= (Adev)

N/mm2 kmat= 1
N/mm2 #DIV/0! sadm-GL=

N/mm2 kmat= 1
N/mm2 #DIV/0! sadm-GL=

N/mm2 kmat= 0.78


N/mm2 #DIV/0! sadmp-GL=
Ash(i)*(zc(i)-zN)^2 Iyt1(i) V[m^3]

Iy1

Iycv(i)=ni*ti*hi^3/12[m^4] Myv(i)=zc(i)*Asv(i)[m^3] Asv(i)*(zc(i)-zN)^2

Iyc2 My2

L=sqrt(lung(i))[m] zc(i)=(z1+z2)/2[m] Aso(i)=ni*L*ti[m^2]

As3

Myb=zc*Asb[m^3] Iyo=ni*t*r^3*(3pi()/4-2)[m^4] Iycb=Iyo-zcob^2*Asb[m^4}

My4 Iyc4

N/mm^2

N/mm^2

N/mm^2
M=V*r[t/m]

Iyt2(i) V[m^3] M=V*r[t/m]

Iy2 G

Myo(i)=zc(i)*Aso(i)[m^3] Iyco(i)=ni*ti*L/3*(z1^2+z1z2+z2^2)-zc^2*Aso[m^4] Aso(i)*(zc(i)-zN)^2

My3 Iyc3

Asb*(zc-zN)^2 Iyt4 V[m^3]

Iy4
Iyt3(i) V[m^3] M=V*r[t/m]

Iy3 G

M=V*r[t/m]