Sunteți pe pagina 1din 102

“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

PLAN DE AFACERI
Programul START

Solicitant: Mateescu Dorin Marius


CNP: 1760312030018
Numar RUE: 04
Titlu proiect: Infiintarea si dezvoltarea unui
centru de tiparire

“Facem totul cu pasiune pentru calitate si mediul inconjurator”

Mateescu Dorin Marius ~1~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Anexa 9 la procedura

Cuprins
1. DATE GENERALE................................................................................................................. 4

2. VIZIUNE, STRATEGIE........................................................................................................ 7

3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTA.....17

3.1. Istoric........................................................................................................................................... 17

3.2. Management, resurse umane........................................................................................................ 18

3.3. Activitate curenta......................................................................................................................... 29


3.3.1. Produse si servicii actuale...................................................................................................................29
3.3.2. Principalii furnizori de materii prime si materiale..............................................................................29
3.3.3. Procesul tehnologic.............................................................................................................................29
3.3.4. Mijloace fixe.......................................................................................................................................29
3.3.5. Imobile................................................................................................................................................30

4. ANALIZA PIETEI................................................................................................................ 30

4.1. Piata actuala................................................................................................................................. 30


4.1.1. Principalii clienti.................................................................................................................................30
4.1.2. Principalii concurenti..........................................................................................................................31
4.1.3. Pozitia produselor/serviciilor pe piata................................................................................................31

4.2. Piata si promovarea noului produs/serviciu.................................................................................31


4.2.1. Produsul nou.......................................................................................................................................31
4.2.2. Segmentul de piata..............................................................................................................................33
4.2.3. Riscuri.................................................................................................................................................35
4.2.4. Clienti potentiali..................................................................................................................................36
4.2.5. Concurenti potentiali...........................................................................................................................44
4.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii................................................................................45
4.2.7. Reactia previzibila a concurentei........................................................................................................46
4.2.8. Desfacerea produselor.........................................................................................................................47
4.2.9. Strategia de comercializare.................................................................................................................48

5. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE....................................................................54

5.1. Modul de organizare a afacerii..................................................................................................... 54

5.2. Organizarea fluxului de productie................................................................................................55

5.3. Produse noi................................................................................................................................... 57

5.4. Principalii furnizori de materii prime..........................................................................................58

5.5. Procesul tehnologic....................................................................................................................... 59

Mateescu Dorin Marius ~2~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

5.6. Impactul asupra mediului............................................................................................................ 59

5.7. Cheltuieli de productie................................................................................................................. 62

5.8. Venituri anuale preconizate.......................................................................................................... 64

5.9. Riscuri ce influenteaza prognoza.................................................................................................. 65

6. INVESTITII NECESARE................................................................................................... 66

6.1. Descrierea investitiei.................................................................................................................... 66

6.2. Modul de asigurare cu utilitati..................................................................................................... 71

6.3. Graficul de realizare a investitiei.................................................................................................. 73

6.4. Modificari necesare pentru echipamente, cladiri existente...........................................................74

6.5. Modificari necesare in structura personalului..............................................................................74

7. PROIECTII FINANCIARE................................................................................................ 83

7.1. Indicatori economici ai situatiei trecute........................................................................................ 83

7.2. Plan de finantare a activitatii....................................................................................................... 84

7.3. Cash Flow..................................................................................................................................... 86

7.4. Bilant Simplificat.......................................................................................................................... 92

7.5. Cont de Profit si Pierdere............................................................................................................. 95

7.6. Situatie simplificata a Fluxului de Numerar.................................................................................99

7.7. Evaluarea tehnico-economica a proiectiilor financiare...........................................................................99

Mateescu Dorin Marius ~3~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

1.Date generale
SUMAR EXECUTIV

Prezentul Plan de afaceri pentru proiectul cu titlul „Infiintarea si dezvoltarea unui centru
de tiparire” este elaborat pentru dezvoltarea unei afaceri de tip start-up pentru realizarea de
activitati de tiparire conform cod CAEN 1812 „Alte activitati de tiparire n.c.a”. Acest
centru de tiparire se va amplasa in localitatea Bucuresti, sector 3, Romania.
Activitatea principala a proiectului se incadreaza la sectiunea „C – Industria prelucratoare” a
codului CAEN si este activitate eligibila in cadrul programului START conform punctului
3.2. al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START 2010.
Proiectul va fi realizat de catre Dl Marius Mateescu absolvent al Programului EMPRETEC
Bucuresti sesiunea 21-29 mai 2010 cu Certificat de absolvire nr. 1140 (copie prezentata in
Anexa 3).
De asemenea, proiectul se va realiza cu credit bancar ce va fi obtinut de la CEC Bank,
banca agreata de catre AIPPIMM.
1. Numele firmei
Denumirea investitiei: “Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire”.
Beneficiarul proiectului este dl. Marius Mateescu (aplicant in calitate de persoana fizica la
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare – START 2010), CNP 1760312030018, cu domiciliul in
Bucuresti, sector 3, strada Ramnicu Valcea numarul 18, bloc 33, scara 1, etaj 1, apartament 6
(copie dupa buletin se regaseste in Anexa 1) .
Dl. Marius Mateescu este absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, promotia
1999, avand experienta in derularea de programe de imbunatatire pe procese si proceduri,
strategie si identificare de oportunitati de afaceri, raportare financiara, audit si control intern,
fiind certificat:
 Asociatia Expertilor Contabili Autorizati din Marea Britanie (Association of Certified
Chartered Accountants - ACCA)
 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)
 Master “Contabilitate si Auditul Afacerilor” (Academia de Studii Economice)
 Six Sigma Black Belt
Curriculum Vitae este prezentat in copie la Anexa 2, iar copie dupa certificarile dlui Marius
Mateescu se regasesc in Anexa 4.
In concluzie, Dl. Marius Mateescu indeplineste conditiile de eligibilitate pentru a beneficia
de finantare prin programul START 2010, conform punctului 3.1.1. al Procedurii de
implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare.

Mateescu Dorin Marius ~4~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Numele societatii nou constituite se va stabili ulterior dupa verificarea prealabila la Registrul
Comertului.
Sediul societatii nou infiintate va fi in Bucuresti, sector 3, Romania.

2. Codul unic de inregistrare.


CNP Mateescu Dorin Marius 1760312030018
3. Forma juridica de constituire: Se va infiinta o societate cu raspundere limitata si
incadrata in categoria microintreprindere definita in conformitate cu Recomandarea (CE)
nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Data infiintarii/ Numar Registrul Comertului: Societatea se va infiinta in a doua
jumatate a anului 2010 dupa finalizarea procedurii de evaluare a planurilor de afaceri de catre
AIPPIMM si a procedurii pentru obtinerea creditului bancar conform bancii CEC Bank
agreata de AIPPIMM.
5. Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale: codul CAEN
al activitatii pentru care se solicita AFN si credit bancar
Activitatea principala a societatii ce se va infiinta va fi in domeniul prestarilor de servicii de
activitati de tiparire conform cod CAEN 1812 „Alte activitati de tiparire n.c.a”, prin
infiintarea unui centru dedicat in acest sens. Descrierea activitatii de la codul CAEN 1812
este conforma cu codul CPSA (Clasificarea Produselor Si Serviciilor Asociate Activitatilor),
respectiv alte activitati de tiparire si copiere. Pentru acest cod CAEN aplicantul va solicita
AFN si credit bancar conform procedurii programului START 2010.
Activitatea principala a proiectului se incadreaza la sectiunea „C – Industria prelucratoare” a
codului CAEN si este activitate eligibila in cadrul programului START conform punctului
3.2. al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START 2010.
Veniturile principale ale societatii se vor realiza din activitatea de tiparire pentru clienti
persoane fizice si persoane juridice astfel:
- Venituri din tiparire de documente si prezentari diverse;
- Venituri din tiparire de mape de prezentare, brosuri, flyere;
- Venituri din tiparire de jurnale de zi, calendare si alte tiparituri.
Venitul se va calcula pe baza unui tarif fix ca pret pe pagina si lucrare.
Aceste venituri se vor realiza cu echipamentele achizitionate prin programul START 2010.
Codul CAEN al activitatii principale, respectiv 1812 „Alte activitati de tiparire n.c.a”, este
eligibil in conformitate cu Procedura de implementare a Programului START 2010 si codul
CPSA.
6. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%) Privat
Roman 100%
Strain 0%
TOTAL 100%
Tabel nr. 1 - Natura capitalului social

Mateescu Dorin Marius ~5~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7. Valoarea capitalului: Capitalul social al societatii, la infiintare, va fi de 200 lei, impartit in


20 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Dl. Marius Mateescu va detine si calitatea de
administrator cu puteri depline prin Actul constitutiv de infiintare al societatii.
Societatea isi va deschide punct de lucru, prin inchirierea unui spatiu corespunzator in
Bucuresti, sector 3 in functie de spatiile existente spre inchiriere si vadul comercial definit
prin strategia societatii.
8. Valoare cifra de afaceri si profit (daca este cazul):
2007 2008 2009 Data ultimei balante de verificare contabila
incheiate
………………………..
Cifra de afaceri
Profit
Tabel nr. 2 - Valoare cifra de afaceri si profit 2007-2009

Deoarece societatea comerciala urmeaza sa se infiinteze, in tabelul anterior nu a fost cazul sa


completam datele solicitate.
Dupa implementarea proiectului, societatea isi propune sa aiba o cifra de afaceri si un profit
pe urmatorii 3 ani, astfel:
An An Evolutie An Evolutie
Indicator
2011 2012 2012 / 2011 2013 2013 / 2012
lei lei % lei %
Cifra de afaceri 184.08 193.28 5% 201.02 4%
Profit 59.12 62.96 6% 66.04 5%
Tabel nr. 3 - Valoare cifra de afaceri si profit 2011-2013

Grafic nr. 1 – Evolutia cifrei de afaceri si a profitului 2011-2013

Se observa evolutia in crestere a activitatii societatii in anii dupa implementarea proiectului


conform cresterii economiei nationale in perioada de criza si refacerii economice in anii ce
vor urma.

Mateescu Dorin Marius ~6~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

9. Adresa, telefon/fax, e-mail: Societatea va avea sediul social in Bucuresti, sector 3, strada
Ramnicu Valcea numarul 18, bloc 33, scara 1, etaj 1, apartament 6. Investitia se va realiza la
sediul punctului de lucru al societatii infiintate ce va fi situat in Bucuresti, sector 3, intr-o
zona de birouri si aproape de centrele universitare pentru a beneficia la maximum de
avantajele vadului comercial in derularea activitatii societatii.
Telefon / Fax: +40 722496967 / +40 213139774
Email: marius.mateescu@gmail.com .
10. Persoana de contact:
Persoana de contact va fi Dl. Marius Mateescu.
11. Conturi bancare deschise la:
Contul bancar va fi deschis la CEC Bank, conform protocolului derulat intre AIPPIMM si
CEC Bank.
12. Asociati, actionari principali (max.5% din capitalul social):

Numele si prenumele Adresa (sediul) societatii Pondere in


Capital social %
Mateescu Dorin Marius Bucuresti, sector 3, str. Ramnicu Valcea nr. 100%
18, bl. 33, sc. 1, et. 1, ap. 6
TOTAL 100%
Tabel nr. 4 - Asociati

2.Viziune, strategie
Viziune:
Viziunea, ca obiectiv final, acestui plan de afaceri pentru dl. Marius Mateescu este „Sa
infiintez si sa dezvolt o afacere de succes in domeniul activitatilor de tiparire prin infiintarea
si dezvoltarea unui centru de tiparire”.
Societatea ce va fi infiintata va furniza servicii de inalte standarde in Romania depasind
asteptarile clientilor, angajatilor si asociatilor, in domeniul furnizarii de servicii si activitati de
tiparire de cea mai buna calitate, la preturi accesibile si intr-un timp cat mai scurt.
Misiune:
Societatea ce va fi infiintata, va furniza cu promptitudine catre clienti servicii si activitati de
tiparire de inalta calitate, care se dezvolta permanent in functie de piata si asteptarile acestora.
Va fi o companie in continua miscare pe piata serviciilor si activitatilor de tiparire din
sectroul 3, Bucuresti, v-a evolua inteligent, cu multe eforturi, pentru a raspunde cerintelor
ridicate ale clientilor si a se mentine in piata de profil. Compania va oferi servicii si activitati
de tiparire de calitate inalta cu servicii inovatoare, activitati de intermediere. Fata de
competitorii din piata de profil, societatea se va remarca prin finisari deosebite aferente
comenzilor primite si finalizarea intr-un timp mai scurt a acestora.
Valorile pe care societatea nou infiintata si angajatii le vor urma si respecta sunt:
• orientare spre client;
• calitate la standarde maxime;

Mateescu Dorin Marius ~7~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

• munca in echipa;
• integritate;
• angajament responsabil;
• inovare;
• respect;
• punctualitate;
• corectitudine.
In cele ce urmeaza vom descrie strategia societatii comerciale ce se va infiinta pentru ca
viziunea dlui Marius Mateescu sa aiba succes.
Strategie:
Esenta afacerii consta in realizarea unei afaceri in domeniul activitatilor de tiparire pentru
persoane fizice si juridice, clienti directi cu domiciliul in Bucuresti (in special in sectorul 3),
dar si clienti care tranziteaza zona, avand in vedere evolutia ascendenta din ultimii ani pe
piata serviciilor de materiale tiparite.
Strategia societatii comerciale ce se va infiinta are la baza patru componente:
 SCOPUL: oferirea de servicii de tiparire de inalta calitate, rapiditate in livrarea
comenzilor, crearea de relatii personalizate cu clientii;
 ALOCAREA RESURSELOR: folosirea de materii prime si materiale originale cu
consum redus de energie pentru protejarea mediului, cautarea permanenta de solutii
eficiente in a reduce la maximum pierderile din procesul tehnologic;
 COMPETENTELE DISTINCTIVE: utilizarea de echipamente de tiparire de ultima
generatie cu consum redus de energie si materie prima care raspund cerintelor
inovatoare ale clientilor si nevoilor de protejare a mediului inconjurator;
 SINERGIA: lucrul in echipa, egalitatea de sanse, calitatea oferita, integritatea si
angajamentul responsabil al societatii si angajatilor in derularea activitatii si a
serviciilor prestate ca un tot unitar venite in sprijinul clientilor si cresterii
profitabilitatii societatii prin respectarea mediului inconjurator.
Afacerea va consta in amenajarea unui centru de tiparire si realizarea veniturilor din
executarea lucrarilor pentru persoane fizice si juridice conform specificatiilor acestora:
 venituri din activitati de tiparire si copiere pentru persoane fizice:
- tiparirea de diverse documentatii;
- copierea de documente;

 venituri din activitati de tiparire si copiere pentru persoane juridice:


- tiparirea de documente si prezentari diverse;

Mateescu Dorin Marius ~8~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

- tiparirea de mape de prezentare;


- tiparirea de brosuri;
- tiparirea de flyere;
- copierea de documente si documentatii.

Activitatile prestate vor fi:


 Activitati de calitate superioara fata de concurenta existenta pe piata, datorate:
- echipamentului nou performant ce se va achizitiona prin Programul START
2010;
- experientei managementului firmei (asociatul firmei are experienta in
conducerea afacerilor, CV-ul acestuia se regseste in Anexa 2);
- experientei in domeniu a viitorului angajat (cu studii de specialitate si
experienta in domeniul activitatilor de tiparire);
- strategiei de dezvoltare a afacerii pe termen lung (recesiunea economica
actuala si refacerea economiei in urmatorii ani).
 Servicii de tiparire la preturi competitive, datorate:
- perioadei reduse de recuperare a investitiei (cu 70% mai redusa decat perioada
de recuperare a concurentilor din Bucuresti, sector 3, considerand acelasi tip
de echipamente si acelasi gen de afacere), echipamentele fiind achizitionate
prin Programul START 2010;
- strategiei de constituire a preturilor pentru serviciile oferite. Pentru a castiga
din piata de tiparire, dl. Marius Mateescu vine in intampinarea clientilor cu
propuneri individuale de preturi atractive indreptate catre fiecare client
persoana juridica in functie de nevoile acestora.
 Raspunsul intr-un termen scurt de la primirea pana la livrarea unei comenzi pentru
activitatea de tiparire.
Dl. Marius Mateescu fiind certificat Six Sigma Black Belt in domeniul proceselor si
procedurilor interne (a se vedea Anexa 4) va implementa un eficient mod de organizare si
de conducere a afacerii.
 Serviciile societatii vor fi promovate prin:
- fluturasi publicitari;
- publicitate pe site-urile de specialitate;
- publicitate „mobile advertising” si „direct marketing”;
- participarea la targuri specializate;
- publicitate in reviste de specialitate, etc.

Mateescu Dorin Marius ~9~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

In concluzie, strategia societatii nou infiintate se va baza pe:


 Orientare spre client si tratarea personalizata a acestora in functie de specificul
serviciului cerut;
 Orientarea constanta catre calitate la standarde maxime;
 Personal calificat si experimentat, capabil sa livreze servicii la standardele ridicate;
 Cel mai bun raport calitate / pret pentru serviciile oferite;
 Realizarea de parteneriate pe termen lung cu clientii si partenerii societatii;
 Munca in echipa integritate, angajament responsabil, inovare, respect, punctualitate,
corectitudine.

Prestarea activitatilor mentionate anterior va genera profit pentru societatea ce se va infiinta,


dupa cum urmeaza:
2.1. Produse, servicii si activitati realizate de catre echipamente
Pentru serviciile urmatoare, veniturile firmei ce se va infiinta vor fi constituite din prestarea
de activitati de tiparire si copiere ca urmare a comenzilor venite de la persoane fizice si
juridice:
 tiparirea de diverse documentatii;
 copierea de documente;
 tiparirea de documente si prezentari diverse;
 tiparirea de mape de prezentare;
 tiparirea de brosuri;
 tiparirea de flyere;
 copierea de documente si documentatii.
Serviciul 1: ACTIVITATI DE TIPARIRE (persoane juridice si fizice)
Acest serviciu se adreseaza in principal persoanelor juridice, dar nu numai.
Activitati:
1. Solicitarea pentru prestarea serviciului de tiparire venita de la client;
2. Discutia prealabila cu clientul pentru definirea conditiilor de prestarea a activitatii
de tiparire, negocierea conditiilor contractuale;
3. Luarea la cunostinta de catre client a modalitatii de lucru;
4. Preluarea comenzii direct sau indiect (email sau pe FTP): fisiere in diverse
formate electronice, documente, prezentari, modele de brosuri, modele de mape de
prezentare, flyere pentru tiparirea acestora;

Mateescu Dorin Marius ~ 10 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

5. Executarea comenzii de catre angajatul societatii nou infiintate;


6. Verificarea de catre dl. Marius Mateescu a comenzii executate;
7. Livrarea comenzii catre client, inclusiv a facturii fiscale sau a bonului de casa;
8. Solicitatea de feedback de la client;
9. Urmarirea incasarii facturii fiscale emisa clientului.

Serviciul 2. ACTIVITATI DE COPIERE (persoane fizice si juridice)


Acest serviciu se adreseaza in principal persoanelor fizice, dar nu numai.
Activitati:
1. Solicitarea pentru prestarea serviciului de copiere sau tiparire venita de la client;
2. Discutia prealabila cu clientul pentru definirea conditiilor de prestarea a activitatii
de copiere, negocierea conditiilor contractuale;
3. Luarea la cunostinta de catre client a modalitatii de lucru;
4. Preluarea comenzii: documente, prezentari, modele de brosuri, modele de mape de
prezentare, pentru copierea acestora;
5. Executarea comenzii de catre angajatul societatii nou infiintate;
6. Verificarea prin selectie aleatoare de catre dl. Marius Mateescu a comenzii
executate;
7. Livrarea comenzii catre client, inclusiv a facturii fiscale sau a bonului de casa;
8. Solicitatea de feedback de la client;
9. Urmarirea incasarii facturii fiscale emisa clientului.
2.2. Clienti potentiali:
Piata tinta pentru activitatea firmei ce se va infiinta este constituita din clienti directi.
 persoane fizice – diverse categorii de persoane care folosesc serviciile de
tiparire sau copiere de documente in interes personal;
 persoane juridice - care folosesc serviciile de tiparire sau documente copiate
in interesul companiei pe care o reprezinta, pentru clientii lor actuali sau
potentiali.
Estimam ca si potentiali clienti ai centrului de tiparire, pe o medie lunara de 20 zile pe luna,
astfel:
 pentru anul 2011:
- 20 clienti persoane fizice pe luna pentru lucrari majore;
- 82 clienti persoane juridice pe luna diverse lucrari;
 pentru anul 2012 (o crestere de 5%):
- 21 clienti persoane fizice pe luna pentru lucrari majore;
- 87 clienti persoane juridice pe luna diverse lucrari;
 pentru anul 2013 (o crestere de 4%):

Mateescu Dorin Marius ~ 11 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

- 22 clienti persoane fizice pe luna pentru lucrari majore;


- 91 clienti persoane juridice pe luna diverse lucrari;

Grafic nr. 2 Evolutia cifrei de afaceri pe parteneri

Clienti/grupe de clienti Anul 1 (2011) Anul 2 (2012) Anul 3 (2013)

LEI % LEI % LEI %

Persoane fizice 86.520 47% 83.110 43% 76.390 38%

Persoane juridice 97.560 53% 110.170 57% 124.630 62%

Total cifra de afaceri 184.080 100% 193.280 100% 201.020 100%

Tabel nr. 5 – Clienti


Pentru completarea tabelului anterior, am considerat Anul 1 - 2011, Anul 2 - 2012 si Anul 3 -
2013.
Stabilirea sumei de 184.080 lei pentru anul 2011, s-a stabilit astfel:

Mateescu Dorin Marius ~ 12 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Tabel nr. 6 – Venituri / cifra de afaceri an 2011


Prognoza pentru clientii aferenti anului 2011 s-a realizat pe un orizont de timp de 12 luni
incepand cu luna ianuarie 2011 si pana la data de 31.12.2011, avand in vedere procedurile
necesare START pentru implementarea proiectului: evaluare dosar, dosar banca, semnarea
contractului de finantare, realizarea procedurilor de achizitii (cereri de oferta, negociere pret,
semnare contract de achizitie), montarea si punerea in functiune a echipamentului.
In realizarea prognozei s-au luat in considerare veniturile fara TVA pentru calcularea corecta
a cifrei de afaceri.
2.3. Obiective
Obiectiv general:
Dezvoltarea unei afaceri eficiente si rentabila prin deschiderea unui centru de tiparire si
copiere pentru prestarea de servicii catre terti, de catre un tanar antreprenor, dl. Marius
Mateescu, prin accesarea Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START 2010. Acest lucru va conduce
la cresterea veniturilor societatii, crearea si mentinerea de locuri de munca, cresterea
profitului societatii si ca urmare cresterea taxelor si impozitelor platite la Bugetul de Stat ca o
masura la nivel micro pentru recesiunea economica actuala si depasirea criza economice.
Obiectivul general al proiectului prezentat urmareste obiectivul principal al Programului
START in ceea ce priveste stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea
performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de
finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora
in structuri economice private.
Pentru realizarea acestei afaceri, dl Marius Mateescu a stabilit atat obiective pe termen scurt,
cat si obiective pe termen lung. Aceste obiective sunt definite tip SMART, astfel:
Specific
Masurabil
Abordabil
Realist
Timp (incadrat in timp)

Mateescu Dorin Marius ~ 13 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Obiective pe termen scurt:


1. Infiintarea propriei afacere de succes in domeniul activitatilor de tiparire si copiere
prin achizitia de echipamente prin programul START 2010 necesare derularii optime a
activitatii:
Nr Denumire echipament UM Pret total
crt fara TVA
buc lei

1 Laptop 2 13,608.57
2 Server date 1 31,943.52
3 Imprimanta multifunctionala 1 63,742.26
4 Videoproiector 1 9,708.24
5 Mobilier post de lucru managerial 2 10,000.00
TOTAL GENERAL 129,002.58
Tabel nr. 7 – Echipamente achizitionate prin programul START 2010
2. Obtinerea unei cifre de afaceri de peste 184.000 lei din activitatile de tiparire si
copiere, prin prestarea de servicii pentru persoane juridice si fizice pana la data de
31.12.2011.
3. Obtinerea unui profit net de peste 59.000 Mii lei din activitatea de tiparire si copiere
pentru serviciile prestate clientilor persoane juridice si fizice pana la data de
31.12.2011.
4. Angajarea pana la data de 31.01.2011 a unei persoane cu un salariu brut lunar de 900
lei prin realizarea de interviuri pentru a efectua activitatile prezentate in planul de
afaceri.
5. Prestarea de servicii de o calitate exceptionala si mentinerea numarului de reclamatii
primite sub 12 pe an.
6. Dezvoltarea si aplicarea de strategii de marketing eficiente pentru atragerea si
mentinerea portifoliului de clienti pana la data de 31.12.2011.
Obiective pe termen mediu (in urmatorii 5 ani, respectiv 31.12.2015)
Obtinerea unui profit net de peste 66.000 euro din serviciile prestate la centrul de tiparire si
copiere clientilor persoane fizice si juridice pana la data de 31.12.2015.

Obiective (Indicatori tinta) UM Anul 1 Anul 2 Anul 3

Cifra de afaceri: LEI 184.080 193.280 201.020

din care export LEI - - -

Profit net LEI 59.120 62.960 66.040

Numar de salariati numar


1 1 1
persoane

Tabel nr. 8 – Obiective/indicatori tinta

Mateescu Dorin Marius ~ 14 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

2.4. Puncte tari ale afacerii.


Aceste obiective de mai sus sunt realiste si pertinente si au avut la baza planificarea strategica
SWOT efectuata de societate:
Strengths = Avantaje / Calitati
Weaknesses = Slabiciuni
Opportunities = Oportunitati
Threats = Amenintari

 Puncte forte (avantaje):


- cresterea calitatii materialelor finite;
- experienta in domeniu a persoanei ce se va angaja ulterior implementarii
proiectului;
- echipa profesionista impreuna cu asociatul unic;
- flexibilitate si disponibilitate in lucrul cu clientii;
- identificarea personala a fiecarui client;
- oferirea unui numar mare de servicii conexe in functie de dorinta fiecarui client in
parte (ex: trimiterea comenzilor direct la clienti, reprintarea unei comenzi cu mici
modificari realizate de noi, flexibilitate in acceptarea formatelor de grafica etc);
- existenta unei strategii de pret clar stabilita cu delimitarea clientilor finali si
cresterea avantajelor financiare o data cu cresterea volumului vanzarilor;
- termene de raspuns la cereri de oferta si termene de livrare scurte;
- proceduri de lucru bine definite;
- existenta unui portofoliu de clienti stabili;
- relatiile din piata ale asociatului unic construite de-a-lungul timpului;
- management performant cu experienta in conducerea afacerilor;
- capacitate de investire de capitaluri proprii prin accesarea programului START 2010;
- capacitate de munca ridicata avand in vedere varsta asociatului unic;
- baza tehnico – materiala performanta cu termen redus de recuperare a investitiei (cu
70% mai redus prin accesarea programului START);
 Puncte slabe / slabiciuni:
- firma nou intrata pe piata fara experienta in domeniu;
- notorietate scazuta fata de principalii concurenti de pe piata;
 Oportunitati:
- achizitionarea de utilaje de ultima generatie la un pret extrem de atractiv prin
intermediul programului START 2010 pentru tineri antreprenori;
- cea mai mare oportunitate de pe piata este creata prin disparitia unor mari “jucatori”
de pe piata si aparitia “jucatorilor de nisa”;

Mateescu Dorin Marius ~ 15 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

- cresterea pietei odata cu relansarea economiei si aparitia de noi clienti potentiali,


marirea bugetelor actuale;
- cresterea consumului populatiei si a pietei;
 Amenintari:
- schimbari nefavorabile in politica financiara si monetara nationala;
- prelungirea efectelor recesiunii economice si ale crizei economice actuale;
- aparitia unei noi tehnologii in domeniul tiparului care sa revolutioneze total piata
aceasta cu costuri pe printuri foarte mici;
- scaderea foarte mare a preturilor pe piata datorita concurentei intre micii producatori;
- cresterea documentelor virtuale din viata cotidiana a firmelor ducand la o scadere a
tipariturilor.
2.5. Actiuni preconizate dupa contractarea creditului si a AFN
(de ex. asigurarea spatiului productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale,
produse finite, marfuri, achizitionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea conditiilor
tehnico-economice, sanitare etc)
Dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, se vor desfasura urmatoarele
activitati:
 incheierea de contracte pentru achizitia echipamentului tehnologic prevazut pentru
lansarea si dezvoltarea afacerii;
 derularea contractelor mentionate la punctul anterior (obtinere facturi fiscale, plata
conform procedurii START, achizitia echipamentelor, predarea-primirea
echipamentelor, punerea in functiune a echipamentelor);
 incheierea de contracte cu furnizorii de utilitati: energie electrica, apa, internet;
 incheierea de contracte pentru asigurarea echipamentelor;
 incheierea de contracte pentru servicii externe (contabilitate, internet, publicitate,
IT, etc);
 angajare personal (recrutare si selectie) un salariat cu functie de operator
echipamente tiparire;
 aprovizionare cu materii consumabile (hartie, tonner, materiale plastice, mape,
ghilotina, etc.);
 identificare clienti;
 promovare pe site-uri de specialitate;
 semnare contracte cu clienti;
 obtinere feed-back de la clienti si imbunatatirea serviciilor oferite;
 asigurarea continua a conditiilor de lucru;
 inscrierea in organizatii pentru protectia mediului prin reciclarea materialelor
uzate si a hartiei.

Mateescu Dorin Marius ~ 16 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curenta

3.1. Istoric
1. Cum a aparut ideea Dvs. de afacere ?
Ideea de afaceri a pornit in timp ce dl. Marius Mateescu lucra la o companie multinationala,
unde necesitatea de a tipari sau copia diverse materiale si documente era foarte ridicata.
Aceste lucrari erau prestate de un furnizor extern, important ca si marime, dar din pacate
flexibilitatea era scazuta, iar termenele de livrare foarte mari. Ulterior prin analizarea pietei,
dl. Marius Mateescu a propus sa se lucreze cu companii mici dar care ofera flexibilitate mare
si timp redus pentru livrarea lucrarii. Aceasta decizie a fost luata, iar eficienta activitatii a
crescut cu peste 50%.
Identificand o nisa in piata, acest lucru l-a condus pe dl. Marius Mateescu sa investeasca intr-
o astfel de afacere prin programul de sprijinire antreprenoriala START 2010.
2. Care au fost principalele etape de dezvoltare pana in prezent ?/ Actiuni intreprinse pana
la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul):
Actiunile intreprinse pana in prezent au fost urmatoarele:
 Identificarea de echipamente performante pentru derulara optima a activitatii in
perioada de garantie si post-garantie;
 Identificarea furnizorilor de echipamente cu pretul si service-ul cel mai bun;
 Identificare spatiu pentru deschiderea centrului de tiparire si copiere;
 Identificare de categorii de clienti potentiali;
 Studii de analiza a profitabilitatii: analiza cost-beneficiu, stabilirea pragului de
rentabilitate unde veniturile si cheltuielile sunt egale si incepe obtinerea profitului,
termenul de recuperare a investitiei, etc.;
 Studierea pietei resurselor umane din Bucuresti (disponibilitate, nivel de
salarizare, calificare ceruta, etc.);
 Studierea ofertei pentru materialele consumabile (hartie, tonner, materiale plastice,
mape, ghilotina, etc);
 Studierea modalitatilor de promovare cu rezultate directe in cresterea numarului
de clienti (mobile advertising – publicitate prin sms pe telefonul mobil, fluturasi
publicitari, site-uri de specialitate): cost, discounturi obtinute, procentul clientilor
atrasi conform statisticilor pe fiecare tip de promovare.
3. Ce activitati genereaza astazi profitul firmei si sursele de dezvoltare?
Nu este cazul. Firma va fi infiintata in a doua jumatate a anului 2010.
In viitor, profitul firmei va fi generat de codul CAEN principal 1812 respectiv „Alte activitati
de tiparire n.c.a.” – prestarea de servicii de tiparire si copiere, servicii agreate prin codul
CPSA.
Veniturile se diferentiaza in functie de forma contractuala agreata si clienti:
 Clienti persoane juridice;

Mateescu Dorin Marius ~ 17 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 Clienti persoane fizice.


Sursele de dezvoltare ale afacerii, sustenabilitatea acesteia dupa primirea AFN si a creditului
bancar de la CEC Bank se vor constitui din profitul net generat de afacere.

3.2. Management, resurse umane


In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare prezentate in acest plan de
afaceri de catre dl. Marius Mateescu, politica de resurse umane este focalizata in directia
evidentierii potentialului uman, capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si / sau
identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului
ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.
In acest context, misiunea conducerii societati, a asociatului unic referitor la politica
resurselor umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant in asigurarea unui
personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii. Analiza structurii
organizatorice si de personal, precum si dezvoltarea acestora se vor realiza in mod continuu,
"din mers" fara a produce intreruperi ori disfunctionalitati in procesul tehnologic.
In principiu, politica de resurse umane este axata pe urmatoarele directii:
 Cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru
sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;
 Obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane pe ariile de competente ale
societatii, functie de specificul si ponderea activitatilor desfasurate de societate;
 Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de
performare la standardele de competitivitate cerute de societate:
- conditii salariale: salariile se situeaza la valorile medii pe economie,
societatea va achita la zi taxele si impozitele aferente acestora, iar
angajatul/angajatii vor beneficia de toate facilitatile acordate de lege. De
asemenea, firma acorda prime pentru rezultatele deosebite obtinute;
- conditii de munca: organizatia asigura un mediu de lucru ce indeplineste
toate conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii. Aceste conditii includ
factori fizici cum sunt: igiena, curatenie, caldura, iluminare, incalzire,
ventilatie etc. Conditiile de munca nu fac parte din cele grele asa cum sunt
ele definite de legislatia in domeniu. Societatea nou infiintata va avea un
regulament de ordine interioara prin care se va stabili organizarea activitatii
in cadrul societatii;
- transport: transportul pentru angajatii este asigurat/decontat de catre
societate;
- masa si orar: societatea are un orar de functionare intre 9.00 – 18.00 cu o ora
pauza de masa;
- pregatire profesionala: firma organizeaza la sediul societatii cursuri de
pregatire profesionala pentru toti noii angajati.
 Construirea unei culturi organizationale proprii;
 Respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la
un nivel strict tehnologic mai ridicat in urma cresterii activitatii societatii.

Mateescu Dorin Marius ~ 18 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile
asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si
servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.
Strategia de resurse umane a societatii este de a asigura o forta de munca instruita si motivata
care sa contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la
atingerea obiectivelor afacerii.
Politica de personal se bazeaza pe promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii.
Angajarile se fac numai pe baza de interviu si prin selectare atenta a personalului.
3.2.1. Management:
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia.
Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre
manageri va influenta in mod pozitiv evolutia firmei.

Nume si Functia Studii/Specializari


prenume

Mateescu Dorin Administrator STUDII / SPECIALIZARI:


Marius Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale –
EMPRETEC
Certificare pentru eficientizarea proceselor si
procedurilor in cadrul companiei “Six Sigma
Black Belt”, Vodafone Romania
Absolvent ACCA (Asociatia Internationala a
Expertilor Contabili Certificati)
Master in “Contabilitate si Audit”, ASE, Bucuresti
Licentiat al Academii de Studii Economice,
Bucuresti
Academia de Studii Economice, Bucuresti;
Facultatea de Contabilitate si Informatica de
Gestiune
CURSURI:
Abilitati de conducere
Management situational
Management de tranzitie
Comunicare si impactul comunicarii
Procesul de management
Conducere strategica
Abilitati de dezvoltare proprie
Acordarea si primirea de calificative
Dezvoltarea relatiilor in echipa
Dezvoltarea relatiilor intre angajati
Orientarile managerului

Mateescu Dorin Marius ~ 19 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Nume si Functia Studii/Specializari


prenume

Analize GAP - analize de risc


Analize financiare si de audit (US GAAP, UK
GAAP, IFRS)
Punerea in valoare a cunostintelor dobandite:
auditarea riscurilor afacerilor
Curs de engleza, certificat FIDES

Tabel nr. 9 - Studii/specializari ale managementului societatii


In Anexa 2 este prezentat Curriculum Vitae al dlui Marius Mateescu, diplome, certificari se
regasesc in Anexa 4.
Managementul societatii nou infiintate va fi asigurat de dl. Marius Mateescu. Acesta are o
vasta experienta manageriala acumulata indeplinind urmatoarele functii:
 Director Asociat, Departamentul de Eficientizare, Vodafone Romania
 Director Asociat, Departamentul de Asigurare a Veniturilor, Vodafone Romania
 Manager Financiar pentru Romania si Bulgaria (cu consolidarea raportarilor pentru
Ungaria, Cehia si Slovacia) la Diageo Balkans
 Manager Financiar pentru Romania la Diageo Balkans
 Senior auditor la KPMG Romania
Evolutia pozitiva si ascendenta a firmei se va realiza prin actiunile intreprinse de asociatul
unic / manager, astfel:
1. Experienta in management
Actiuni: contractare grant, decontare grant, monitorizare proiect; lucru in bune
conditii cu echipa/angajatii.
2. Experienta in vanzare de servicii
Actiuni: cautare clienti, incheiere contracte, etc.
3. Experienta in domeniul financiar
Actiuni: identificare aspecte pozitive pentru dezvoltarea afacerii, identificare
oportunitati, aplicarea modificarilor in domeniul taxelor si impozitelor, astfel incat
toate aceste modificari sa aduca beneficii pentru noua afacere.
3.2.2. Care sunt/vor fi responsabilitatile conducatorilor (responsabilitatile fiecarui
conducator pentru noua activitate/noul produs)?
Manager societate:
Responsabilitati:
1. Elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat;
2. Raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei
functionari a societatii, de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
3. Prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti;

Mateescu Dorin Marius ~ 20 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

4. Are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;


5. Organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare;
6. Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in
vigoare;
7. Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al
Societatii, aducandu-l la cunostinta personalului din subordine;
8. Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
9. Emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii societatii;
10. Supervizarea activitatilor;
11. Responsabilitatile prevazute de legea 31/1990 referitoare la exercitarea functiei de
administrator.
Responsabilitatile in detaliu sunt precizate in fisa de post a administratorului, astfel:

FISA DE POST - ADMINISTRATOR

1. Denumirea compartimentului:
Conducere / Administrare
2. Denumirea postului:
Administrator
3. Numele si prenumele:
Mateescu Dorin Marius
4. Se subordoneaza:
Nu este cazul
5. Numele sefului ierarhic:
Nu este cazul
6. Subordoneaza:
Intreg personalul unitatii
7. Drept de semnatura:
* Intern
* Extern
8. Relatii functionale:
-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice cu legaturi economice cu societatea.
9. Pregatirea si experienta:
Studii:
-absolvent al invatamantului superior;
Cunostinte:

Mateescu Dorin Marius ~ 21 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA DE POST - ADMINISTRATOR

-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic;


- sa posede experienta in proiecte cu fonduri nerambursabile (decontare, implementare,
monitorizare proiecte tip grant)
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de
decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini generale:
Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat;
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a
societatii, de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti;
- are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca ,
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare;
- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al Societatii,
aducandu-l la cunostinta personalului din subordine;
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii societatii;
Actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice legislative care
apar.

Responsabilitati si sarcini Proiect START 2010


- Are responsabilitati legale si tehnice in derularea proiectului;
- Are responsabilitati financiare in derularea proiectului;
- Asigura coordonarea diferitelor parti implicate in proiect;
- Ia decizii in organizarea proiectului;
- Stabileste orientarile generale majore pentru implementarea proiectului, criteriile de calitate
si constrangerile (tehnice, financiare, organizationale si calendaristice);
- Aproba planul de activitate si bugetul;
- Asigura implementarea produsului sau serviciului realizat;

Mateescu Dorin Marius ~ 22 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA DE POST - ADMINISTRATOR

- Supervizeaza peridoc desfasurarea activitatilor proiectului;


- Monitorizeaza gestiunea finaciara a proiectului;
- Emite decizii administrative si strategice cu privire la proiect;
- Mentine legatura cu autoritatile si cu tertii pentru proiect, in calitate de reprezentant legal al
proiectului.

Angajati: un post operator echipament tiparire


Responsabilitatile in detaliu sunt precizate in fisele de post ale operatorului echipamente
tiparire, astfel:

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


Denumire post: Operator echipamente tiparire

Domeniul: Centru de tiparire si editare

Relatiile postului (in interiorul firmei):


Locul de munca: S.C .......S.R.L. (la societatea noua ce se va infiinta prin programul START)
Se subordoneaza: Direct (ierarhic) Administratorului
Subordonati: Nu

Scopul: Tiparirea / copierea materialelor in conditii optime


Descrierea postului: Ocupatia de “Operator echipamente tiparire” presupune executarea
tiparirii / copierii produselor cu respectarea standardelor de calitate si eficienta impuse,
precum si folosirea optima a echipamentelor din dotare. Angajatul trebuie sa cunoasca
procedeul de tipar, caracteristicile si modul de utilizare a echipamentelor de lucru,
caracteristicile materiilor prime si materialelor utilizate in cadrul procesului tehnologic,
procedurile de lucru si cele de asigurare a calitatii, normele de securitate si sanatate in munca,
in situatii de urgenta precum si cele de protectia mediului, terminologia de specialitate. Pentru
a-si putea desfasura activitatea in mod corespunzator, operatorul echipamentelor de tiparire
trebuie sa dobandeasca urmatoarele competente: comunicare interactiva, lucrul in echipa,
perfectionare profesionala, organizarea locului de munca, aplicarea prevederilor referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta, aplicarea normelor de
protectia mediului, aplicarea procedurilor de calitate, intretinerea utilajelor si echipamentelor
de lucru, pregatirea materialelor pentru tiparirea lucrarii, pregatirea utilajului pentru tiparirea
lucrarii, realizarea tiparului. Mediul de activitate al angajatului il reprezinta un spatiu de
lucru, in conditii de zgomot cu o intesitate medie, ventilare permanenta si risc scazut de
accidente. Ca urmare a dezvoltarii continue a tehnologiilor in domeniul tiparirii, precum si a
conditiilor economice si juridice, cerintele profesionale concrete se modifica permanent,
pentru a oferi beneficiarilor servicii si produse de calitate.

Sarcini sau activitatea postului:

ACTIVITATI:

Mateescu Dorin Marius ~ 23 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


DOMENII DE COMPETENTE:
Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Competente fundamentale
• Competente generale la locul de munca
• Competente specifice
Periodicitate: permanent

ASIGURAREA CALITATII TIPARIRILOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Asigura premisele pentru realizarea lucrarilor in conditii de calitate
• Verifica rezultate lucrarilor
Periodicitate: permanent

APLICAREA NORMELOR DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA


INCEDIILOR:
Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile):
• Aplica NPM
• Aplica PSI
• Raporteaza pericole care apar la locul de munca
• Aplica procedurile de urgenta si de evacuare in scopulactionarii cu competenta in caz de
accident
Periodicitate: permanent

COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Transmite si primeste rapid si corect informatii
• Participa la discutii in grup pentru clarificarea problemelor aparute
Periodicitate: permanent

EFECTUAREA MUNCII IN ECHIPA:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Identifica rolurile specifice muncii in echipa
• Efectueaza munca impreuna cu ceilalti membrii ai echipei
Periodicitate: permanent

MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Aprovizioneaza cu materiale
• Manipuleaza materiale
• Depoziteaza materiale la locul de munca

Mateescu Dorin Marius ~ 24 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


Periodicitate: permanent

PLANIFICAREA ACTIVITATII PROPRII:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Studiaza documentatia lucrarii
• Planifica activitatea
Periodicitate: permanent

PREGATIREA PENTRU OPERATIA DE TIPARIRE:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Verifica starea de functionare
• Alimenteaza dispozitive (hartie, tonner, accesorii)
• Regleaza dispozitivele
• Receptioneaza forma de tiparire
Periodicitate: permanent

REALIZAREA TIPARULUI:
Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Realizarea tiparului etalon (BT)
• Imprimarea tirajului in conformitate cu BT-ul
• Elimina imprimatele
Periodicitate: permanent

STOCAREA SI AMBALAREA TIPARITURILOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Stocarea semifabricatelor si a produselor
• Ambalarea produselor
Periodicitate: permanent

Caracteristici personale: (calitati personale, trasaturi de personalitate)


• Organizat, responsabil, sigur de sine
• Capacitatea de analiza si de selectie la acordarea de prioritati obiectivelor majore

Instruire / pregatire necesara:

Studii minime: absolvent cu studii medii cu calificare in domeniu


Cunostinte / abilitati esentiale:
• Intretinere spatiul de lucru
• Realizare tiparituri
• Acuratetea inregistrarilor in stoc

Mateescu Dorin Marius ~ 25 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


• Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile
• Calitatea raportarilor si informarilor
• Depozitarea consumabilelor in conditii optime
• Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii legate de firma
- Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special

Limitele de autoritate:

Recomandari facute: catre Administrator/Asociat


Documente semnate: Rapoarte tehnice trimise catre Administrator
Frecventa documentelor: Saptamanal / lunar

Mediul de lucru:

Programul de munca:8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana


Conditiile de munca:Post de lucru individual
Mediul de munca: La punctul de lucru 100 % din timpul de lucru
Efort fizic si mental: Stres si efort fizic mediu

Echipamente:

Laptop, imprimanta multifunctionala, videoproiector, echipamente de birotica, telefon

3.2.3. Personal:
Detaliere pe activitati:
Pe parcursul desfasurarii si cresterii afacerii, personalul societatii va fi alcatuit din:

Activitatea Numar de salariati Pregatirea profesionala

Management
Activitatea de management va fi
asigurata de catre dl. Marius Mateescu 1 Studii superioare
– in calitate de asociat si administrator,
nu in calitate de salariat

Activitatea de gestiune a activitatii


de tiparire
1 Studii medii
Aceasta activitate va fi asigurata de un
operator echipamente de tiparire

Mateescu Dorin Marius ~ 26 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

TOTAL SALARIATI in primul an


1
de activitate al societatii

Tabel nr. 10 - Angajati


Organigrama societatii in primul an de functionare va arata astfel:

Administrator
1 persoana

Operator activitati tiparire


1 persoana

Figura 1. Organigrama viitoare a societatii ce se va infiinta

3.2.4. Angajatul ‘’cheie’’ este managerul/asociatul unic. Dl. Marius Mateescu, care prin
cunostintele, experienta pe care le detine si networking-ul din care face parte va conduce
afacerea si va asigura eficienta acesteia, precum si o evolutie crescatoare a cifrei de afaceri.
(Anexa 1 - Curriculum Vitae si Anexa 4 - diplome, certificari si recomandari), datorita:
 Cursurilor de abilitati antreprenoriale, management de proiecte, comunicare efectuate;
 Spiritului de initiativa si flexibilitatii de care da dovada;
 Viziunii acestuia si a networking-ului din care face parte;
 Experientei in management, dovedita in companiile in care a lucrat;
 Capitalului necesar pentru inceperea si continuarea afacerii;
 Posibilitatilor / oportunitatilor de a aduce clienti pentru dezvoltarea activitatii
societatii;
 Capacitatii de coordonare a subordonatilor, experienta acumulata in companiile in
care a lucrat;
 Spiritului antreprenorial de care a dat dovada de-a-lungul carierei sale.
3.2.5. Monitorizarea personalului (un operator echipamente de tiparire) se va realiza in mod
direct de catre managerul / asociatul unic al societatii pe parcursul activitatii desfasurate prin:
 Prezenta zilnica a managerului la centrul de tiparire si copiere;
 Monitorizare de intrare si iesire din societate prin sistem electronic tip „cartela”;

Mateescu Dorin Marius ~ 27 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 Rapoarte saptamanale efectuate de catre angajat cu descrierea activitatii din fiecare


saptamana;
 Sondaje efectuate de catre manager la partenerii de afaceri (clienti si furnizori)
referitor la interactiunea cu angajatul / angajatii societatii;
 Monitorizarea numarului de reclamatii primite – unul din obiectivele proiectului fiind
acela de a avea maxim 12 reclamatii primite intr-un an de zile;
 Feedback-ul primit de la clienti referitor la interactiunea globala cu societatea nou
infiintata.
3.2.6. Personalul va fi angajat pe baza de contract de munca. Nivelul salariilor va fi corelat cu
salariul mediu pe piata de profil din Bucuresti, respectiv un salariu brut de 900 ron. Plata
salariilor se va face lunar intr-o singura transa. In functie de performante, salariatul societatii
va primi prime si bonus anual maxium 10% din valoarea salariului brut lunar.
Societatea nu isi propune sa isi penalizeze angajati pentru disfunctionalitati minore in munca,
ci este adeptul de a invata din greseli, chiar pe costurile societatii. In acest fel se va asigura si
loialitatea angajatilor fata de firma si asociatul unic care va fi vazut ca un „partener” si nu ca
un „angajator”.
Modalitatea de plata este prin transfer bancar, la banca angajatului, salariul acordandu-se intr-
o singura transa o data pe luna. Tot atunci se vor vira si primele si bonusurile angajatului.
In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare a activitatii societatii politica
de resurse umane este focalizata in directia evidentierii potentialului uman existent, capabil sa
asigure serviciile conforme fiselor de post la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse
umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului ocupational de specialitate si a
nivelului de pregatire profesionala.
3.2.7. Metodele folosite pentru securitatea si protectia muncii sunt cele conforme cu cerintele
legislatiei in vigoare.
Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca reprezinta din punctul de vedere al dlui
Marius Mateescu efortul comun al managerului / asociatului unic, sariatilor si al intregii
societati pentru imbunatatirea sanatatii, securitatii si a bunastarii oamenilor la locul de munca.
Acest lucru poate fi obtinut practic prin combinarea mai multor actiuni:
 Imbunatatirea conditiilor de munca in cadrul organizatiei si a mediului de munca prin
crearea de conditii optime;
 Promovarea participarii active in procesul de promovare a sanatatii la locul de munca
prin cresterea gradului de constientizare al angajatilor;
 Incurajarea dezvoltarii personale prin politica de promovare din punct de vedere al
primelor si cresterilor salariale;
 Actiunile privind sanatatea la locul de munca sunt integrate in practicile de
management si cele zilnice ale companiei;
 Numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale este zero, iar costurile pe
care acestea le implica pentru societate este acceptabil;
 Numarul accidentelor de munca sa fie zero.
In concluzie, promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca aduce beneficii nu numai
pentru angajati, ci si pentru angajator prin cresterea productivitatii si reducerea costurilor de
asistenta medicala.Exista un raport direct intre un mediu de munca bun si o buna performanta

Mateescu Dorin Marius ~ 28 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

a intreprinderii. Studiile de caz, au aratat ca investitiile in domeniul securitatii si sanatatii in


munca contribuie la imbunatatirea performantelor intreprinderilor.

3.3. Activitate curenta

3.3.1. Produse si servicii actuale


(daca este cazul): (puteti descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora,
procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preturi)

Produs Pondere in vanzarile totale


Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric. Societatea, dupa ce se
va infiinta, va obtine venituri din prestarea serviciilor de tiparire si copiere.

3.3.2. Principalii furnizori de materii prime si materiale


Furnizori Forma de Valoarea anuala a
proprietate achizitiilor (LEI)

Materie
prima/serviciu

Materie
prima/serviciu

Materie
prima/serviciu

Pondere materii prime importate (%) in total materii prime: n/a


Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.

3.3.3. Procesul tehnologic


Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.

3.3.4. Mijloace fixe


Mijloc fix Caracteristici tehnice An fabricatie Valoare de piata
estimata

Mateescu Dorin Marius ~ 29 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.

3.3.5. Imobile

Proprietate Inchiriate
Denumire Destinatie Valoare Perioada de
Valoare Ipoteci
chirie inchiriere

NOTA: Pot fi anexate, in copie, acte de proprietate/contracte de inchiriere, liste de inventar, facturi
de achizitie, etc.
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.
Prezentati locul unde firma isi desfasoara activitatea si cum sunt asigurate utilitatile
necesare (energie electrica, apa, canal).
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric. Dupa infiintare,
societatea isi va desfasura activitatea la punctul de lucru din Bucuresti, sector 3, unde se va
deschide centrul de tiparire si copiere.

4.Analiza pietei
4.1. Piata actuala

4.1.1. Principalii clienti


(daca este cazul)
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.
Potentialii clienti cu care societatea nou infiintata va interactiona in domeniul serviciilor de
tiparire si copiere sunt prezentati la punctul 4.2.4 din prezentul Plan de afaceri.
Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul,
societati comerciale, agricultori etc) – daca este cazul:
Vanzari pe (principalii) (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
clienti
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 LEI %
LEI
1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.

Mateescu Dorin Marius ~ 30 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

4.1.2. Principalii concurenti


(daca este cazul)
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.
Potentialii concurenti ai afacerii din domeniul serviciilor de tiparire si copiere sunt prezentati
la punctul 4.2.5 din prezentul Plan de afaceri.
Firma concurenta
Produs/serviciu oferit pietei Ponderea pe piata
Denumirea firmei/ firmelor
(%)
1
2
3
4
5
6

4.1.3. Pozitia produselor/serviciilor pe piata


(Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra comparativ
cu cele oferite de concurenta).
Nu este cazul deoarece societatea nu este infiintata si nu are un istoric.
Principalele avantaje ale produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale
concurentei sunt prezentate la punctul 4.2.6. din prezentul Plan de afaceri.

4.2. Piata si promovarea noului produs/serviciu

4.2.1. Produsul nou


Descrierea exacta a produsului
Descriere echipament tehnologic:
Pentru desfasurarea optima si eficienta a activitatii de tiparire si copiere, prin prezentul plan
de afaceri al proiectului „Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” se vor achizitiona
echipamente performante, de ultima generatie, care isi vor pastra caracteristicile tehnice si
valoarea in timp:
 Imprimanta multifunctionala: acest echipament multifunctional va fi folosit pentru
pentru activitatea de tiparire si copiere;
 Laptop-uri si server date: acest echipament va fi folosit pentru procesarea si stocarea
fisierelor si a documentelor primite de la clienti pentru a fi tiparite;
 Videoproiector: acest echipament va fi folosit in activitatea de atragere de noi clienti
pentru societate prin prezentari la sediul societatii sau la sediu acestora;
 Mobilier de birou: necesar desfasurarii activitatii de la centrul de tiparire si copiere.
Descriere activitate:
Activitatea desfasurata de societate va fi prestarea de servicii de tiparire si copiere.

Mateescu Dorin Marius ~ 31 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Aceste servicii se adreseaza persoanelor juridice si fizice si cuprind:


 Prestari servicii persoane juridice
- Tiparire documente si prezentari diverse
- Tiparire mape de prezentare
- Tiparire de brosuri
- Tiparire de jurnale de zi, calendare
- Tiparire de flyere si alte tiparituri
- Copiere documente si documentatii
 Prestari servicii persoane fizice
- Copiere documente si acte diverse
- Tiparire documente
Clientii au posibilitatea sa dea comanda pentru serviciile pe care le doresc din birou, iar
documentele finale vor ajunge la sediul acestora in mod gratuit. Astfel pentru a veni in
sprijinul partenerilor nostri am pus la punct un sistem de preluare a comenzii de la sediul
clientului si livrare in locatia specificata, toate aceastea fara costuri suplimentare, deci
GRATUIT. Clientii care au nevoie de servicii de tiparire pot trimite comanda pe email sau
FTP gratuit (file protocol transfer). Protocolul pentru transfer de fisiere (in engleza File
Transfer Protocol, abreviat FTP) este un protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la
fisiere aflate pe servere din retele de calculatoare particulare sau din Internet. FTP este utilizat
incepand de prin anul 1985 si actualmente este foarte raspandit. Numeroase servere de FTP
din toata lumea permit sa se faca o conectare la ele de oriunde din Internet, si ca fisierele
plasate pe ele sa fie apoi transferate (incarcate sau descarcate).
Descriere venituri:
Veniturile principale ale societatii se vor realiza astfel din activitatea de tiparire si copiere
fiind structurate pe cele 2 categorii de clienti persoane juridice si fizice:
 venituri din activitati de tiparire si copiere pentru persoane juridice:
- tiparirea de documente si prezentari diverse
- tiparirea de mape de prezentare
- tiparirea de brosuri
- tiparirea de flyere
- copierea de documente si documentatii
 venituri din activitati de tiparire si copiere pentru persoane fizice:
- tiparirea de diverse documentatii
- copierea de documente
Veniturile de mai sus sunt venituri fara TVA conform Legii Contabilitatii nr. 82 / 1991.
Societatea comerciala ce se va infiinta se va inregistra ca platitor de TVA.
Parametrii economici ai produsului/serviciilor (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos
comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc).
Cost unitar:

Mateescu Dorin Marius ~ 32 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Costul unitar al echipamentelor ce se vor achizitiona prin programul START pentru derularea
activitatii de tiparire si copiere este:
 Laptop 1,598.00 euro
 Server date 7,502.00 euro
 Imprimanta multifunctionala 1 14,970.00 eur
 Videoproiector 2,280.00 euro
 Mobilier / post de lucru managerial 1,174.26 euro
Pentru veniturile realizate pe fiecare categorie, in tabelul de mai jos se regasesc: venitul
unitar fara TVA, costul unitar direct, adaosul calculat pentru venit unitar si cost unitar direct,
costul unitar total (inclusiv cheltuieli indirecte), adaosul calculat pentru venit unitar si cost
unitar total si pretul de vanzare unitar (include si TVA) astfel:

Tabel nr. 11 – Parametrii economici al serviciilor de tiparire si copiere

4.2.2. Segmentul de piata


Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastra de piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-
casnice, birotica, turism etc)
Centrul de tiparire si copiere se adreseaza clientilor persoane juridice si fizice in calitate de
clienti directi. O mica parte din clientii persoane juridice pot fi clienti indirecti, atunci cand
acestia intermediaza servicii pentru alte societati.
Clientii pe care centrul de tiparire si copiere ii adreseaza sunt din Bucuresti, sector 3, zona
centrala aglomerata in apropierea centrelor comerciale de business, dar si a universitatilor
bucurestene, cu vad comercial bun pentru derularea unei astfel de activitati.
Dintre beneficiile aduse de deschiderea unui astfel de centru de tiparire si copiere amintim:
- Calitate exceptionala pentru tiparituri si copiere;
- Preturi adaptate perioadei de recesiune si criza economica;
- Livrare prompta si fara intarziere la client;
- Parteneriate cu clientii pe termen lung.
Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei – locala, regionala,
nationala, internationala etc – cu detalii, daca sunteti in posesia lor):

Mateescu Dorin Marius ~ 33 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Centrul de tiparire si copiere se va amplasa in Bucuresti, sector 3, zona centrala cu spatii de


birouri si aproape de centrele universitare.
Astfel, centru va putea deservi un numar de peste 30,000 de societati comerciale, persoane
juridice si peste 200,000 de persoane fizice.

Figura nr. 2 Numar companii inregistrate in Bucuresti pe sectoare


Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului / serviciului /
comertului dumneavoastra – declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):
Tendintele de externalizare a serviciilor sunt din ce in ce mai des intalnite in activitatile
agentilor economici. Acest lucru se datoreaza strategiei companiei care in loc sa investeasca
in “persoane cheie” pentru specializare in detaliu a unei activitati, prefera sa o “externalizeze”
specialistilor. In acest mod agentul economic se poate concentra pe activitatea sa principala.
Aici, intervine activitatea de tiparire si copiere pe care dl. Marius Mateescu doreste sa o
inceapa prin programul de dezvoltare a abilitatilor profesional START care vine in
intampinarea agentilor economici.
Avantajele pe care un agent economic le are din “externalizare” sunt:
 Costuri mai reduse pentru companie, deoarece furnizorul beneficiaza de volume mari
de lucrari, implicit un cost mai mic pe lucrare;
 Isi minimizeaza costul pierderilor;
 Nu implica personal suplimentar, deci reducerea taxelor;
 Agentul economic se concentreaza pe activitatea care ii aduce veniturile de baza;
 Reducerea riscului de a nu avea la timp materialele necesare.
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon,
evolutia in ultimii ani si cea previzibila):
Avand in vedere ca agentii economici isi desfasoara activitatea permanent, cererea pentru
serviciul de tiparire si copiere este permanenta tot timpul anului. Pot aparea scaderi minore in
perioada generala de concedii in lunile iulie si august din partea persoanelor fizice, dar care
nu vor afecta profitabilitatea societatii.
Cererea de lucrari de servicii a fost estimata lunar pentru anul 2011 astfel:

Mateescu Dorin Marius ~ 34 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Tabel nr. 12 – Cererea lunara de servicii de tiparire si copiere


Pentru anul 2012 si 2013 s-au considerat cresteri ale cifrei de afaceri in conformitate cu
asteptarile pietei luand in considerare recesiune economica si criza globala. Astfel cresterile
preconizate pentru anii urmatori lui 2011 sunt de 5%, respectiv 4%.

4.2.3. Riscuri
Ipoteze majore:
4.2.3.1. Riscuri de piata

Riscuri de piata Modalitati de diminuare


- Promovare agresiva prin publicitate
- Prestarea de servicii tip bonus pentru clientii
Scaderea cererii serviciului existenti
- Acordarea de discounturi pentru clientii fideli
- Asigurarea unui „cash-flow” suficient pentru a
Prelungirea recesiunii si a crizei putea trece peste efectele nefavorabile ale crizei
economice prin prestarea de servicii de calitate, fidelizarea
clientilor existenti si atragerea de noi clienti
- Urmarirea si atragerea clientilor societatii
- Prestarea de servicii tip bonus la acelasi pret
catre clientii existenti
- Acordarea de discounturi pentru clientii fideli
Posibile reactii ale concurentei din zona - Reducerea costurilor cu serviciile externe
(aparitia de noi centre de tiparire si (contabilitate, promovare, etc.)
copiere, fragmentarea pietei clientilor - Reducerea costurilor cu consumabilele prin
din regiune) achizitionarea acestora intr-un volum mai mare
pentru a asigura necesarul pentru un sezon
intreg
- Servicii de calitate cu zero reclamatii primite

Mateescu Dorin Marius ~ 35 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

4.2.3.2. Riscuri financiare

Riscuri financiare Modalitati de diminuare


- Asigurarea unui “cash-flow” suplimentar prin
Cresterea ratei dobanzii la creditul efectuarea de depozite lunare la disponibilul de
contractat cu CEC Bank numerar din banca
- Prestarea de servicii tip bonus la acelasi pret
catre clientii existenti
- Acordarea de discounturi pentru clientii fideli
- Reducerea costurilor cu serviciile externe
Posibile reactii ale concurentei prin - Reducerea costurilor cu consumabilele prin
scaderea accentuata a preturilor implementarea metodei de achizitie “just-in-
time”
- Termen de recuperare a investitiei cu 70% mai
redus datorita AFN START 2010 – ceea ce se
traduce in preturi mai mici fata de concurenta.
- Politica de reesalonare a creantelor clientilor in
Riscul de neincasare pentru venituri dificultate cu incasare ulterioara
- Achizitionarea materialelor consumabile intr-un
Cresteri nejustificate ale preturilor volum mai mare pentru a asigura necesarul
materialelor consumabile pentru si obtinerea de discounturi pentru
cantitate

4.2.3.3. Riscuri legislative

Riscuri legislative Modalitati de diminuare


- Asigurarea unui „cash-flow” suficient pentru a
putea trece peste modificarile legislative
Posibile modificari ale taxelor si nefavorabile.
impozitelor in sensul cresterii - Incheierea unui contract de asistenta juridica si
acestora contabila pentru a putea avea acces imediat la
modificarile legislative ce pot afecta societatea
- Cautarea de noi clienti pentru a asigura
societatii un „cash-flow” suficient pentru a
Introducerea de noi taxe si impozite putea trece peste modificarile legislative
nefavorabile.

4.2.4. Clienti potentiali


(Descrieti ce strategie de marketing ati gandit sa aplicati, cum ati identificat clientii potentiali, cum
veti extinde piata sau identifica noi piete, etc.)
Care va fi tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul,
societati comerciale, agricultori etc):

Mateescu Dorin Marius ~ 36 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Strategia de marketing:
In economia de piata, orice organizatie si in mod deosebit o organizatie cu scop lucrativ isi
concepe o politica proprie, prin care isi desemneaza directiile de evolutie in viitor, precum si
modalitatile concrete de infaptuire a acesteia, politica ce trebuie sa-i asigure permanenta pe
piata si mai ales dezvoltarea de ansamblu. Acest lucru va defini si dl. Marius Mateescu pentru
societatea ce se va infiinta in domeniul serviciilor de tiparire si copiere.
O componenta de baza a politicii societatii ce se va infiinta de catre dl. Marius Mateescu este
strategia de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietii
si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel,
societatea poate sa evalueze corect parametrii pietii si sa aloce resursele de care dispune
corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata si avantajele
comparative fata de concurenti.
In conditiile actuale, societatea nu-si permite sa activeze fara a avea o perspectiva clara, atat
pe termen scurt cat si pe termen lung, care sa ii asigure subzistenta, dar si rationalitatea,
eficienta in conditiile in care mediul ambiant devine tot mai complex si mai dinamic.
Fata de multiplele schimbari ce apar atat in micromediul cat si in macromediul in care
activeaza, societatea trebuie sa manifeste un anumit comportament, o anumita atitudine, ce se
concretizeaza in delimitarea directiilor strategice si a modalitatilor practice de infaptuire a
acestora, si se reflecta in continutul strategiei de marketing a societatii.
In activitatea societatii ce se va infiinta de catre dl. Marius Mateescu alegerea strategiei de
marketing marcheaza un moment important, ce finalizeaza etapa in care s-au definit misiunea
si scopurile urmarite, pe baza unei analize atente si pertinente a situatiei sale.
Strategia de marketing, desemneaza liniile definitori ale atitudinii si conduitei societatii ce se
va infiinta in vederea atingerii obiectivelor stabilite. Ea este reprezentata de ansamblul
obiectivelor concrete care vor fi infaptuite intr-o perioada de timp, a mijloacelor si metodelor
prin care acestea se transpun in practica, exprimand tendintele si exigentele ce se impun
pentru atingerea performantelor stabilite, a caror nivel se masoara cu ajutorul indicatorilor
economici, cum ar fi: volumul activitatii, cota de piata, clienti, profit etc.
Prin strategia de marketing adoptata se precizeaza:
 pozitia pe care societatea isi propune sa si-o asigure pe piata;
 scopurile urmarite;
 intentiile prin care acestea se vor atinge intr-o anumita perioada de timp;
 ca suita de decizii, strategia de marketing are ca scop finalitatea optima a activitatii
intreprinderii intr-o perioada optima si reflecta:
- sfera de activitate;
- orientarea pe termen lung;
- reactiile la solicitarile pietii;
- atitudinea fata de mediul ambiant si comportamentul sau in raport cu
componentele lui;
- maniera adaptarii la dinamica mediului ambiant;
- corelatia activitatii sale cu resursele disponibile;

Mateescu Dorin Marius ~ 37 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

- optiunea pentru o anumita cale de urmat, aleasa dintre mai multe alternative
posibile.
Strategiile de succes ce vor fi aplicate de catre dl. Marius Mateescu in dezvoltarea societatii
sunt cele prin care se vor determina oportunitatile de piata si avantajul competitiv, avand la
baza rezultatele controlului de marketing ce vor pune in evidenta: riscurile, situatiile
favorabile, punctele tari si slabe ale organizatiei. Prin transpunerea lor in practica se vor crea
un asemenea sistem de raporturi intre scoietate si mediul ambiant incat sa se asigure plasarea
ei intr-o pozitie cat mai buna in confruntarea cu ceilalti competitori.
Strategia de succes va marca o perioada definitorie in viata societatii, in care s-au adoptat cele
mai bune decizii cu privire la consumatorul beneficiar si la caile prin care sunt satisfacute
necesitatile lui. O asemenea strategie ne indica ce se urmareste in esenta in perioada
respectiva, cum se intentioneaza sa se infaptuiasca scopurile respective si care sunt
raspunsurile la intrebarile fundamentale:
 ce trebuie sa se produca si ce produse noi vor fi introduse in fabricatie;
 care este segmentul de piata ce trebuie tintuit de fiecare produs in parte;
 pana la ce nivel pot fi ridicate preturile;
 ce trebuie comunicat segmentului de piata;
 cum este mai bine sa fie distribuit produsul sau serviciul respectiv.
Raspunsurile la aceste intrebari se concretizeaza in principalele forme pe care le imbraca
strategia de marketing definita de dl. Marius Mateescu si anume strategie de: piata, produs,
pret, promovare si distributie (plasare) in care se oglindesc toate functiile marketingului.
Pentru a fi eficienta, strategia va respecta cerintele fundamentale care ii vor asigura o
congruenta perfecta cu scopurile si functiile marketingului cum sunt:
 mentinerea unei concordante intre actiune si rezultate;
 realizarea unei legaturi stranse intre producatori si beneficiari;
 impulsionarea vanzarilor prin adaptarea productiei la cerintele pietii in timp scurt;
 asigurarea conditiilor pentru obtinerea informatiilor rapid si permanent cu privire la
fizionomia, exigentele si tendintele evolutiei pietii etc.
Ca element central al activitatii de marketing, strategia aplicata de dl. Marius Mateescu in
activitatea serviciilor de tiparire si copiere este produsul telurilor stabilite, a valorilor, a
atitudinilor si ideilor predominante din societate. Ea formuleaza clar obiectivele etapei
respective in scopul orientarii eforturilor ce le poate mobiliza. Se constata ca societatea are la
dispozitie un numar mic de posibilitati strategice si de aceea ele trebuie nu numai identificate
ci si selectate.
In final, strategia de marketing adoptata de o societate pentru perioada urmatoare este
rezultatul combinarii experientei, intuitiei si sperantei managerului / asociatului unic, dl.
Marius Mateescu, a stiintei si artei pe care el o poseda, este rezultatul confruntarilor,
compromisului, negocierilor si al consensului.
Societatea, dl. Marius Mateescu, va elabora strategii pe termen lung, mediu si scurt cu
obiective clare, concrete, precise, realiste, care se detaliaza prin tacticile corespunzatoare. In
acest mod sociatatea va raspunde atat solicitarilor imediate ale schimbarilor survenite in
mediul ambiant, cat si incadrarii intr-un comportament de lunga durata, ceea ce permite o
viziune unitara, coerenta si de perspectiva.

Mateescu Dorin Marius ~ 38 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Identificarea clientilor potentiali:


Clientii potentiali pentru centrul de tiparire si copiere vor fi in principal persoanele juridice
care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, sectorul 3 dar si persoanele fizice care locuiesc
aici sau tranziteaza zona (peste 395.000). In momentul de fata in Bucuresti sectorul 3 sunt
inscrise la Registrul Comertului peste 37.000 de persoane juridice active.
Sectorul 3 este un sector in Bucuresti, situat in partea de sud-est a municipiului, cuprins intre
sectoarele 2 si 4. Acesta este delimitat de la intersectia B-dul. Republicii si B-dul. Gheorghe
Gheorghiu-Dej cu Calea Victoriei si are limitele:
Limita de nord: B-dul. Republicii pana la B-dul. Hristo Botev, B-dul. Hristo Botev (ambele
inclusiv) pana la Str. Negustori, Str. Negustori pana la intersectia cu Str. Mantuleasa, Str.
Mantuleasa pana la Str. Romulus, Str. Romulus (toate exclusiv) pana la Calea Calarasi, Calea
Calarasi pana la intersectia cu Sos. Mihai Bravu, P-ta Muncii, in continuare B-dul. Muncii
pana la Str. Morarilor, Str. Morarilor (exclusiv) pana la intersectia cu Sos. Vergului, Sos.
Vergului (exclusiv) pana la Sos. Pantelimon, Sos. Pantelimon (exclusiv) pana la raul
Colentina, pe firul raului Colentina pana la Str. Peles (toate inclusiv)
Limita de est: Str. Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucuresti-
Oltenita, Str. Ghetu Anghel pana la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici
urmeaza limita de nord a satului Catelu pana la B-dul. Ion Sulea, pe limita de est a autobazei
R.A.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze si a bazei de productie a Ministerului
Constructiilor , de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se inscrie pana la raul
Dambovita.
Limita de sud: urmeaza firul raului Dambovita pana la P-ta Natiunilor Unite (exclusiv).
Limita de vest: Calea Victoriei (inclusiv) pana la intersectia acesteia cu B-dul. Gheorghe
Gheorghiu-Dej si B-dul.Republicii.
Identificarea in detaliu a clientilor societatii se va face prin targetare directa in mai multe
moduri:
 trimiterea de email-uri catre persoane juridice de prezentari ale serviciilor de tiparire
si copiere;
 intalniri cu clienti pentru a le explica in detaliu avantajele colaborarii intre societati;
 participarea la seminarii, targuri si intruniri de profil unde dl. Marius Mateescu va
prezenta oferta societatii;
 publicitate pe site-ul de specialitate, prin flyere, prin canalele de networking
(Facebook, Twitter, LinkedIn, altele), prin mobile advertising (trimiterea de SMS-uri
targetate catre clientii persoane juridice din Bucuresti, sectorul 3 cu serviciile
societatii).
Extinderea pietei tinta:
In primul an de activitate, societatea urmareste sa isi consolideze piata in Bucuresti, sectorul
3 urmand ca in anii urmatori sa se concentreze pe extinderea pietei in alte sectoare din
Bucuresti prin investitii aditionale in echipamente din veniturile obtinute si surse proprii
atrase.
Piata tinta in celelalte sectoare din Bucuresti se va extinde prin activitati de marketing astfel:
 reclama agresiva a serviciilor de calitate ale firmei prin banner-e in sectoarele din
Bucuresti vizate, promovare pe website-uri de specialitate;

Mateescu Dorin Marius ~ 39 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 participarea la targuri/expozitii de profil sectoriale;


 reclama prin trimiterea de fluturasi publicitari catre persoanele fizice din
sectoarele vizate;
 discutii cu clientii prin promovarea reclamei de tip „direct marketing” („din usa in
usa”) sau „mobile advertising” pentru atragerea de noi clienti;
 prestarea de servicii tip bonus la acelasi pret catre clientii existenti;
 acordarea de discounturi pentru clientii fideli.
Aceasta extindere a pietei este prezentata in cresterea numarului de clienti in anii 2011-2015
Descriere An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 An 2015
Clienti persoane juridice 240 252 262 310 370
Clienti persoane fizice 984 1,033 1,075 1,200 1,300
Tabel nr. 13 – Cresterea anuala a numarului de clienti
Prezentam si grafic evolutia numarului clientilor pentru urmatorii ani:

Grafic nr. 3 Evolutia anuala a numarului clientilor


Din graficul anterior se observa ca numarul clientilor persoane fizice este mai mare decat
numarul persoanelor juridice, insa ca valoarea in toatal cifra de afaceri, ponderea clientilor
persoane juridice este mai mare. Pentru a expicita acest lucru prezentam mai jos evolutia
cifrei de afaceri impartita pe categorii de clienti in anii 2011 – 2015.

Mateescu Dorin Marius ~ 40 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Grafic nr. 4 Evolutia anuala a cifrei de afaceri pe parteneri / clienti

Identificarea de noi piete:


Pentru identificarea de noi piete si produse inovatoare, se va urmari foarte atent evolutia
pietei serviciilor de tiparire si copiere, dl. Marius Mateescu fiind preocupat sa aiba in
portofoliu serviciile majore din domeniu pentru a putea raspunde in orice moment al
activitatii societatii cerintelor tot mai exigente ale clientilor.
Lucrul acesta se va realiza prin monitorizarea pietei internationale de tiparire si copiere,
aducerea de idei inovatoare in domeniu si aplicare acestora de la nivelul “economiei
internationale globale” la “nivelulul economiei micro” din Bucuresti.
Tipul clientilor:
Clientii societatii vor fi clienti:
 persoane juridice cu sediul in Bucuresti, sectorul 3 (in primul an de derularea a
afacerii)
 persoane fizice cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 3
 persoanele fizice care tranziteaza zona unde va fi amplasat centrul de tiparire si
copiere din Bucuresti, sectorul 3
Acestor clienti li se vor emite facturi fiscale sau bonuri de casa, conform indicatiilor acestora
si regimului juridic la care se supun conform Legii Contabilitatii nr. 82 / 1991.
Anul curent (N)
(Grupe de) produse/servicii, LEI Total
Vanzari pe (principalii) clienti
LEI Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 LEI
%
1
Clienti 2
interni 3
Total piata interna
1
2

Mateescu Dorin Marius ~ 41 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

(Grupe de) produse/servicii, LEI Total


Vanzari pe (principalii) clienti
LEI Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 LEI
%
Clienti 3
externi Total export
Total intern + export
Tabel nr. 14 Vanzari pe principalii clienti an 2010
Tabelul anterior nu a fost completat deoarece in planul de afaceri, am considerat ca investitia
se va realiza in anul 2011, avand in vedere procedura necesara AIPPIMM pentru evaluarea
proiectului si procedura de aprobare a creditului bancar de la CEC Bank.
Anul N+1 (2011)
(Grupe de) produse/servicii, LEI Total
Vanzari pe Tiparituri, Tiparituri
Tiparituri,
(principalii) clienti copiere mape Tiparituri
copieri LEI
LEI documente, prezentare si flyere %
diverse
prezentari brosuri
1. Persoane fizice 86.400 86.400 47%
Clienti 2. Persoane juridice 43.200 6.480 48.000 97.680 53%
interni 3
Total piata interna 86.400 43.200 6.480 48.000 184.080 100%
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export 86.400 43.200 6.480 48.000 184.080 100%
Tabel nr. 15 Vanzari pe principalii clienti an 2011
Anul N+2 (2012)
(Grupe de) produse/servicii, LEI Total
Vanzari pe Tiparituri, Tiparituri
Tiparituri,
(principalii) clienti copiere mape Tiparituri
copieri LEI
LEI documente, prezentare si flyere %
diverse
prezentari brosuri
1. Persoane fizice 90.720 90.720 47%
Clienti 2. Persoane juridice 45.360 6.804 50.400 102.564 53%
interni 3
Total piata interna 90.720 45.360 6.804 50.400 193.284 100%
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export 90.720 45.360 6.804 50.400 193.284 100%
Tabel nr. 16 Vanzari pe principalii clienti an 2012

Mateescu Dorin Marius ~ 42 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Anul N+3 (2013)


(Grupe de) produse/servicii, LEI Total
Vanzari pe Tiparituri, Tiparituri
Tiparituri,
(principalii) clienti copiere mape Tiparituri
copieri LEI
LEI documente, prezentare si flyere %
diverse
prezentari brosuri
1. Persoane fizice 94.349 94.349 47%
Clienti 2. Persoane juridice 47.174 7.076 52.416 106.667 53%
interni 3
Total piata interna 94.349 47.174 7.076 52.416 201.015 100%
1
Clienti 2
externi 3
Total export
Total intern + export 94.349 47.174 7.076 52.416 201.015 100%
Tabel nr. 17 Vanzari pe principalii clienti an 2013
Grafic, cresterea vanzarilor fara TVA in cei 3 ani de prognoza se prezinta astfel:

Grafic nr. 5 Evolutia veniturilor / a cifrei de afaceri din serviciile prestate


Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul
dumneavoastra?
Urmatoarele aspecte ale serviciilor oferite de catre firma ce se va infiinta vor face diferenta
fata de serviciile oferite de concurenta din Bucuresti:
 calitatea ridicata a materialelor finite;
 echipa profesionista impreuna cu asociatul unic;
 flexibilitate si disponibilitate in lucrul cu clientii;
 identificarea personala a fiecarui client;
 oferirea unui numar mare de servicii conexe in functie de dorinta fiecarui client in
parte (ex: trimiterea comenzilor direct la clienti, reprintarea unei comenzi cu mici
modificari realizate de noi, flexibilitate in acceptarea formatelor de grafica etc);

Mateescu Dorin Marius ~ 43 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 existenta unei strategii de pret clar stabilita cu delimitarea clientilor finali si


cresterea avantajelor financiare o data cu cresterea volumului vanzarilor;
 termene de raspuns la cereri de oferta si termene de livrare scurte;
 proceduri de lucru cu clientii si furnizorii bine definite;
 relatiile din piata ale asociatului unic construite de-a-lungul timpului;
 management performant cu experienta in conducerea afacerilor;
 baza tehnico – materiala performanta cu termen redus de recuperare a investitiei (cu
70% mai redus prin accesarea programului START);
 servicii intens promovate prin site-urile de specialitate, fluturasi publicitari;
 strategia de marketing adoptata prezentata anterior;
 politica de resurse umane a societatii cu accent pe promovarea salariatilor, sanatatea
si securitatea la locul de munca.

4.2.5. Concurenti potentiali


In Bucuresti, sectorul 3 exista agenti economici care deruleaza activitati apropiat similare
celei pe care dl. Marius Mateescu o va deschide prin programul START. Diferentiatorul
principal si major, intre societatea pe care o va infiinta dl. Marius Mateescu si concurenta,
este acela ca serviciile prestate vor veni in intampinarea clientului, acesta avand posibilitatea
sa dea comanda pentru servicii din birou fara a se mai deplasa la centrul de tiparire si copiere,
urmand ca documentele finale sa ii fie livrate direct la sediu.

Firma concurenta
Produs/serviciu oferit pietei Ponderea pe
Denumirea firmei/ firmelor
piata ( %)
1 Publicitate si tiparire Orizont Trading SRL 0.5%
2 Tiparire si copiere Printmag SRL 0.8%
3 Tiparire si copiere Premium Business Solutions SRL 1%
Tabel nr. - Concurenta pe tipuri de servicii
Caracteristicile concurentei sunt urmatoarele:
Orizont Trading SRL – principalele activitati ale concurentului sunt:
 Publicitate: flyere, meniuri, carti de vizita, invitatii;
 Personalizari: calendare, pixuri, brichete, portofele;
 Web design: site de prezentare, magazin virtual.
Concurentul intra pe aceeasi linie de afaceri cu afacerea centrului de tiparire si copiere doar
in partea de publicitate, dar prin clienti indirecti care vin la Orizont Trading SRL pentru a
comanda flyere.
Printmag SRL - principalele activitati ale concurentului sunt:
 Printare;
 Copiere;

Mateescu Dorin Marius ~ 44 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 Scanare;
 Indosariere;
 Personalizare CD/ DVD.
Filozofia de afaceri a acestui concurent este apropiata de cea a dlui. Marius Mateescu. Este
posibil ca in viitor sa existe un parteneriat intre cele duua societati pentru a putea micsora
riscul in afaceri. In toate cazurile competitia va fi atent supravegheata pentru a evita
„situatiile neplacute” care pot aparea din derularea afacerii.
Premium Business Solutions SRL – principalele activitati ale concurentului sunt:
 Plotarea alb-negru laser si color inkjet pana la 1200 dpi si hartie sau carton pana la
280g/mp, mata, lucioasa sau satinata;
 Scanarea de la A5 la A0+ rezolutie de 600 dpi, alb-negru si color;
 Copierea alb-negru si color pana la 914mm latime si 600dpi;
 Finisare. Oferim servicii de taiere, pliere, biguire A3, indosariere cu spirale de plastic
sau metalice, perforare, capsare.
Din analiza acestuia reiese faptul ca acest concurent nu pune accentul pe tiparirea
documentelor de la clienti, ci ofera in principal activitati la o alta scara dimensionala gen
plotare.
Toti concurentii sunt analizati in detaliu de catre dl. Marius Mateescu pentru a se putea
oricand adapta la nevoile pietei si a putea raspunde in timp real si util „amenintarilor” ce ar
putea veni ca urmare a schimbarii structurii afacerii concurentei.
Putem afirma ca exista o concurenta directa a societatii ce se va infiinta, in Bucuresti
sectorul 3, insa punctele tari ale societatii si diferentiatorul de piata vor face diferenta si
vor asigura succesul centrului de tiparire si copiere.

4.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii


(de ex. pret, calitate, caracteristici noi, servicii post-vanzare):
Analiza SWOT realizata a identificat principalele avantaje ale noilor servicii, astfel:
- cresterea calitatii materialelor finite;
- experienta in domeniu a persoanei ce se va angaja ulterior implementarii
proiectului;
- oferirea unui numar mare de servicii conexe in functie de dorinta fiecarui client in
parte (ex: trimiterea comenzilor direct la clienti, reprintarea unei comenzi cu mici
modificari realizate de noi, flexibilitate in acceptarea formatelor de grafica etc);
- existenta unei strategii de pret clar stabilita cu delimitarea clientilor finali de agentii
si cresterea avantajelor financiare o data cu cresterea volumului vanzarilor ;
- termene de raspuns la cereri de oferta si termene de livrare scurte;
- proceduri de lucru bine definite;
- relatiile din piata ale asociatului unic construite de-a-lungul timpului;
- capacitate de munca ridicata avand in vedere varsta asociatului unic;

Mateescu Dorin Marius ~ 45 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

- baza tehnico – materiala performanta cu termen redus de recuperare a investitiei (cu


70% mai redus prin accesarea programului START);
Alte avantaje :
 echipa profesionista impreuna cu asociatul unic;
 experienta in management a managerului proiectului ;
 flexibilitate si disponibilitate in lucrul cu clientii;
 identificarea personala a fiecarui client;
 existenta unui portofoliu de clienti stabili;
 management performant cu experienta in conducerea afacerilor;
 capacitate de investire de capitaluri proprii prin accesarea programului START 2010;
Punctele tari constituie in totalitate avantaje oferite fata de competitori, avantaje care in
strategia de marketing si de promovare a produselor vor fi identificate si dezvoltate astfel:
Puncte tari Modalitati de promovare
- Calitatea superioara a serviciilor ca urmare a - Reclama mai agresiva a
echipamentelor de ultima generatie achizitionate; serviciilor de calitate ale firmei
pe website-uri de specialitate
- Calitatea serviciilor este data si de utilizarea de
consumabile originale care protejeaza mediul - Participarea la targuri/expozitii
inconjurator; de profil in calitate de expozant
- Pretul este avantajos pentru clienti avand in vedere faptul - Participarea la conferinte de
ca societatea va beneficia de un grant in proportie de profil in calitate de participant
aproximativ 70% din valoarea eligibila a proiectului; - Reclama prin trimiterea de
- Identificarea personala a fiecarui client; fluturasi publicitari
- Proceduri de lucru bine definite; - Reclama prin email targetat
catre clienti
- Timp minim pentru executarea lucrarilor;
- Reclama prin mbile advertising
- Echipa profesionista, amabila cu clientii;
(SMS targetat catre clienti)
- Flexibilitate si disponibilitate in lucrul cu clientii;
- Recomandarile clientilor actuali
- Experienta in management a managerului proiectului. ce aduc noi clienti

4.2.7. Reactia previzibila a concurentei


Ca in orice domeniu de afaceri, in momentul in care mai intra un “jucator” pe piata de profil
cu “ambitii” si strategie bine definita, concurenta “reactioneaza” dupa regulile jocului de
afaceri sau nu. La momentul deschiderii centrului de tiparire si copiere si pe parcursul
existentei societatii, asociatul unic va fi pregatit sa contacareze actiunile concurentei. Acest
lucru a fost detaliat in strategia de dezvoltare a societatii.
Concurenta va incerca prin toate metodele de afaceri sa isi mentina clientela actuala, dar si sa
atraga clientela societatii ce ve va infiintata astfel:

Mateescu Dorin Marius ~ 46 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 preturi mai mici decat cele practicate de centrul ce se va infiinta in urma


implementarii acestui proiect;
 reclama agresiva prin fluturasi publicitari, reclama la postul local radio;
 organizarea de tombole si acordarea de premii clientilor.
In ceea ce priveste concurenta existenta la nivelul societatilor comerciale ce detin centre de
tiparire si copiere sau presteaza servicii asemanatoare, reactia previzibila se va materializa in
urmatoarele actiuni:
 servicii de fidelizare a clientilor actuali prin:
- realizarea de bonusuri si de discounturi
- acordarea de servicii suplimentare la acelasi pret
 reducere preturi
 reclama agresiva la radio, reviste de specialitate, ziare locale
 premii acordate clientilor
Aceste actiuni vor fi contracarate prin calitatea serviciilor, preturile practicate si renumele
creat in jurul centrului de tiparire si copiere ce se va infiinta in urma implementarii
prezentului proiect, corelat cu strategia de dezvoltare si strategia de marketing adoptata.
Intotdeauna, o concurenta “acerba” si corecta va stimula economia si mediul concurential,
toate aceste actiuni venind in intampinarea clientului si pentru client. Astfel, agentii
economici isi vor indrepta atentia in primul rand catre client si nu catre obtinerea imediata de
profituri, dezvoltand o relatie de parteneriat de lunga durata cu acestia.

4.2.8. Desfacerea produselor


Cum se va realiza desfacerea produselor / serviciilor?
Serviciile prestate sunt de tiparire si copiere la centrul deschis prin acest proiect.
Ca si noutate si intampinarea a clientilor, acestia pot trimite pe email sau pe FTP gratuit
fisierele pe care acestia le vor tiparite urmand ca acestia sa primeasca la sediul lor gratuit
lucrarea executata. Acest mod de lucru cu clientiii este rar intalnit pe piata de profil din
Bucuresti si apare ca o noutate / bonus pentru clienti.
Activitatea de copiere se realizeaza exclusiv la centrul de copiere unde se prezinta
documentele ce urmeaza a fi copiate. Unii clienti pot trimite prin curier la centrul de copiere
documentele pe care acestia le doresc copiate, urmand ca acestea sa le fie returnate la sediul
lor fara cheltuieli aditionale pentru acestia. In felul acesta se asigura o relatie puternica de
parteneriat intre centrul de tiparire si copiere si clienti.

Mateescu Dorin Marius ~ 47 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Pondere in cifra de
Produse/grupe de produse Forme de desfacere(%)
afaceri( % )
Tiparituri, copieri diverse
47% La centrul de tiparire si copiere
(persoane fizice)
Tiparituri, copiere documente, prezentari La centrul de tiparire si copiere
23%
(persoane juridice) sau trimise la sediul clientului
Tiparituri mape prezentare si brosuri La centrul de tiparire si copiere
4%
(persoane juridice) sau trimise la sediul clientului
Tiparituri flyere La centrul de tiparire si copiere
26%
(persoane juridice) sau trimise la sediul clientului
Formele de promovare ale acestor servicii au fost descrise in paragrafele anterioare ale
planului de afaceri.

4.2.9. Strategia de comercializare


a) Politica produsului:
(descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul comercial, ambalaj, tip de
garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc):
Politica de produs a societatii nou infiintate o reprezinta conduita pe care o va adopta
societatea cu privire la dimensiunile, structura si evolutia gamei de servicii de tiparire si
copiere care fac obiectul activitatii sale, atitudine ce se raporteaza permanent la cerintele
mediului extern, si, in special, la tendintele manifestate de catre concurenti.
Activitatile componente ale politicii de produs / servicii de tiparire si copiere oferite sunt:
 cercetarea produsului / serviciilor oferite;
 activitatea de inovatie;
 activitatea de modelare a produsului / serviciilor oferite;
 asigurarea legala a produsului / serviciilor oferite;
 atitudinea fata de produsele vechi / serviciilor oferite.
Intr-o conceptie clasica, serviciul oferit este definit ca o suma de atribute si caracteristici
tangibile, de natura fizica si chimica, reunite intr-o forma identificabila.
In viziune de marketing, serviciul de tiparire si copiere este definit prin patru elemente
componente:
 componentele corporale (caracteristicile tangibile ale serviciului);
 componente acorporale (caracteristicile intangibile ale serviciului);
 comunicatiile cu privire la produs (ansamblul informatiilor transmise de
producator sau de distribuitor centrului de tiparire si copiere);
 imaginea produsului (sinteza reprezentarilor mentale, de natura cognitiva,
afectiva, sociala si personala a serviciului in randul clientilor).

Mateescu Dorin Marius ~ 48 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Un aspect esential pentru buna intelegere a marketingului serviciilor oferite de catre centrul
de tiparire si copiere il reprezinta cunoasterea si recunoasterea importantei conceptului de
imagine al acestora:
 imaginea dorita - este imaginea pe care societatea doreste sa o creeze in randurile
clientilor potentiali;
 imaginea transmisa - este imaginea pe care societatea o transmite, clientilor;
 imaginea receptionata - este imaginea pe care clientii si-o formeaza despre
respectivul serviciu;
 imaginea efectiva (numita si “imagine reala”, deoarece se defineste prin felul in
care este perceput serviciul, indiferent de faptul daca aceasta perceptie corespunde
sau nu caracteristicilor intrinseci ale serviciului).
Centrul de tiparire si copiere va prestarea servicii catre persoane fizice si juridice asftel:
 Tiparituri, copieri diverse (persoane fizice)
 Tiparituri, copiere documente, prezentari (persoane juridice)
 Tiparituri mape prezentare si brosuri (persoane juridice)
 Tiparituri flyere (persoane juridice)
Detaliat veniturile din serviciile de mai sus se regasesc la punctul 4.2.4.

Referitor la politica serviciilor prestate catre clienti, in cadrul lor se vor folosi consumabile
originale, echipamentele in acest fel vor avea un consum redus de energie, se vor folosi
materiale reciclabile care protejeaza mediul inconjurator si merg in directia “Think Green”.
b) Politica de preturi:
(precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca si cand veti oferi
reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):
Politica de pret este unul din elementele politicii globale de marketing. Ea vizeaza
manevrarea pretului, pe un anumit interval de timp, in vederea atingerii obiectivelor
strategice.
Tipurile de strategii / politici de preturi, in functie de nivelul acestora sunt:
 strategia preturilor inalte – practicata preponderent de organizatiile puternice, se
adreseaza categoriei de consumatori care au posibilitate financiara si sunt dispusi sa
plateasca preturi mai ridicate pentru un produs care ii intereseaza. Este important ca
produsul caruia i se stabileste un astfel de pret sa prezinte o calitate ridicata. La acest tip

Mateescu Dorin Marius ~ 49 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

de bunuri sau servicii, prin pret se accentueaza imaginea produsului in ochii


consumatorului. Aceasta strategie prezinta o serie de avantaje, cum ar fi faptul ca prin
calitate si pret produsul este deosebit in perceptia consumatorului, si permite segmentarea
pietei in functie de venituri si puterea de cumparare. Un alt avantaj provine din faptul ca
oricand organizatia poate reduce pretul in cazul in care strategia mai sus mentionata nu
reuseste;
Aceasta strategie, in viziunea dlui Marius Mateescu, nu isi are regasire pe piata in perioada de
recesiune si criza economica, cu atat mai mult in dezvoltarea centrului de tiparire si copiere.
 strategia preturilor moderate – este adresata in special clientilor cu venituri
medii. Intrucat majoritatea consumatorilor au venituri medii, aceasta strategie este
frecvent utilizata. Stabilirea preturilor in acest caz este rezultatul echilibrului dintre cerere
si oferta.
Viziunea dlui Marius Mateescu este incadrarea in acesta categorie de preturi pentru persoane
juridice, dar si in strategia preturilor mici pentru persoane fizice.
 strategia preturilor mici – scopul principal al acestei strategii este penetrarea
pietei. Prin aceasta strategie clientii sunt atrasi de preturile mici, numarul acestora creste
si astfel creste cota de piata.
Strategia dlui Marius Mateescu prin incadrarea si in aceasta categorie, vizeaza in principal
cresterea numarului de clienti, in acest fel volumului de lucrari executate prin folosirea unei
marje de profit mai mica, dar pe total volumul vanzarilor sa fie mai mare.
 strategia preturilor momeala – preturile „momeala” – foarte mici, chiar sub
pretul de achizitie – atrag un numar mare de clienti si astfel apare si perspectiva
achizitionarii si a altor produse;
Prin strategia definita, nu se urmareste folosirea preturilor momeala, se urmareste fidelizarea
clientilor si creearea unei relatii de parteneriat pe termen lung cu acestia.
Dupa modul de stabilire a preturilor, formarea preturilor poate avea una din urmatoarele
orientari:
– orientarea dupa costuri, cand pretul se determina pornind de la costul produsului la care
se adauga un anumit profit. Avantajul acestei metode consta in faptul ca in felul acesta se
garanteaza acoperirea costurilor aparute cu ocazia realizarii produsului;
Dl. Marius Mateescu in momentul formarii pretului pentru serviciile de tiparire si copiere
oferite clientilor, ia in calcul si costurile unitare al produsului. Deasemenea, in stabilirea
pretului final de vanzare va trebui sa ia in calcul, costul total unitar (cheltuieli directe si
indirecte) pentru a nu vinde in pierdere. Stabilirea pretului de vanzare pe produs a fiost
detaliata la punctul 4.2.1. din prezentul plan de afaceri.
– orientarea dupa concurenta se refera la stabilirea preturilor dupa preturile firmelor
concurente si poate imbraca doua forme – imitativa sau diferentiata. Strategia imitativa
vizeaza reproducerea cu fidelitate a tuturor miscarilor concurentei, in timp ce strategia
diferentiata urmareste miscarile concurentei cu oarecare distantare;
Orientarea preturilor dupa concurenta nu este un punct major in stabilirea preturilor de catre
asociatul unic, intrucat datorita echipamentelor performante costurile de productie sunt mai
mici decat ale acestora si in concluzie preturile de vanzare sunt competitive. Asa cum am
detaliat la concurenta, aceasta va fi permanent studiata de catre dl. Marius Mateescu pentru a
putea raspunde in orice moment la schimbarile economice din business-ul competitorilor.

Mateescu Dorin Marius ~ 50 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

– orientarea dupa cerere este utilizata in cazul unei piete cu concurenta redusa. Pretul care
se stabileste tine mai mult seama de ofertanti. El are un rol de echilibrare a cererii cu
oferta.
Acesta este al doilea mod si cel mai eficient de constructie a preturilor de vanzare catre
clientul final. Aceasta este si recomandarea specialistilor in domeniu, atunci unde cererea
intalneste oferta fiind punctul de echilibru unde toti “actorii” economici vor derula afaceri
fara a pune in pericol supravietuirea societatii.

Tabel nr. 17 Structura costurilor


Pentru exemplificare prezentam si un grafic cu structura costurilor pentru anul 2011:

Grafic nr. 6 Structura costurilor in anul 2011


Preturile se situeaza sub pretul concurentei cu aproximativ 7% - 10%. S-a ajuns la acest pret
datorita urmatoarelor aspecte:
 obtinerea finantarii nerambursabile prin programul START;

Mateescu Dorin Marius ~ 51 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 termenului de recuperare a investitiei redus ca urmare a obtinerii finantarii


nerambursabile;
 marja redusa de profit in comparatie cu concurenta (app 30% marja medie de adaos
fata de 60% marja medie de profit a concurentei);
 politica transparenta de formare a preturilor;
 negocierea tarifelor pentru serviciile externe: contabilitate, publicitate, asigurari, etc.
c) Politica de distributie:
(mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie – vanzari directe, cu ridicata,
intermediari, prin agenti, la comanda etc):
Distributia este un element important al mixului de marketing care contribuie in mod decisiv
la finalizarea efectiva a activitatilor firmelor producatoare de bunuri si servicii si, totodata, la
realizarea scopului activitatii de marketing – de satisfacere a nevoilor utilizatorilor finali. Ea
cuprinde ansamblul activitatilor prin care serviciile prestate ajung de la prestator la
consumator.
Politica de distributie cuprinde totalitatea deciziilor care se refera la o asigurare a treptelor de
desfacere coordonate cu performantele firmei.
Selectarea canalelor de distributie, alegerea intermediarilor, stabilirea formelor de distributie
adecvate fiecarei categorii de produse si servicii constituie decizii de marketing avute in
vedere in cadrul politicii de distributie.
Sistemul de distributie reprezinta o resursa externa esentiala a firmei, fiind la fel de important
ca resursele interne esentiale – personalul si capacitatile de productie, de cercetare, de
proiectare si de vanzare.
Modalitatea de distributie a lucrarilor executate prin servicii de tiparire si copiere este directa
sau indirecta.
Modalitatea de distributie directa se refera la ridicarea lucrarilor executate de catre
beneficiar direct de la centrul de tiparire si copiere. Acest lucru va fi adresat in noua afacere
in principal pentru clientii persoane fizice.
Modalitatea de distributie indirecta se refera la expedirea de la centrul de tiparire si copiere
la sediul clientului a lucrarilor executate pentru acesta. Acest lucru va fi adresat in noua
afacere in principal pentru clientii persoane juridice, dar nu numai.
d) Modalitati de vanzare:
(precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor dumneavoastra: cu
ridicata, cu amanuntul, prin magazine proprii, retea de magazine specializate, la domiciliul
clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face
export etc):
Prestarea serviciilor de tiparire si copiere va avea loc la punctul de lucru special deschis in
acest sens. Lucrarile executate vor fi predate beneficiarului la punctul de lucru, sau in cazul
persoanelor juridice lucrarile pot fi trimise direct la adresa indicata de acesta. Lucrarile vor fi
trimise prin curier sau livrate personal de catre dl. Marius Mateescu in functie de strategia
adoptata cu fiecare client, persoana juridica in parte.
Asociatul unic va fi cel care va livra si preda lucrarile executate catre beneficiari. Acesta va
putea fi asistat, in plan secundar, de catre angajatul sau, operatorul echipamentelor de tiparire,
ca urmare a pregatirii acestuia pentru o posibila avansare in planul de cariera personala.

Mateescu Dorin Marius ~ 52 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

e) Activitati de promovare a vanzarilor:


(de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante, brosuri, plata in rate):
(Descrieti care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor si dupa
aceea estimati costurile anuale de promovare)

Lansarea unui nou produs pe piata trebuie sa se faca in mod coordonat, pe baza unui program
de marketing. Aceasta presupune coordonarea urmatorilor pasi:
 stabilirea perioadei de lansare;
 fixarea zonei teritoriale pentru lansare;
 alegerea canalelor de distributie;
 pregatirea pietei pentru lansare;
 alegerea modalitatilor de comercializare;
 pregatirea fortelor de vanzare.
Astfel pentru urmarirea strategiei de vanzari se vor efectua activitatile:
 organizarea unui eveniment de lansare centrului de tiparire si copiere prin networking-
ul dl. Marius Mateescu unde vor fi invitati potentiali clienti care au nevoie de
serviciile promovate;
 publicitate, promovare pe site-uri de specialitate;
 fluturasi publicitari;
 publicitate de tip „mobile advertising” (SMS targetat catre clienti persoane juridice);
 publicitatea de tip „marketing direct”, prin vizita directa la client si prezentarea
serviciilor oferite.
In anii urmatori, se vor realiza evenimente in timpul anului pentru o promovare intensa a
centrului de tiparire si copiere, dar si pentru intarirea pozitiei pe piata prin incheierea de
aliante de buna practica in afaceri cu competitia.
Bugetul alocat pentru activitatile de promovare va avea ca rezultat direct fidelizarea clientilor
existenti, atragerea de noi clienti.
Costurile anuale de promovare estimate sunt prezentate in tabelul urmator:
Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe
Anul 1 Anul 2 Anul 3
categorii de cheltuieli (LEI)
Lansarea oficiala / organizarea de evenimente 3,832.20 4,023.81 4,184.76
Promovare pe site-uri specializate 1,149.66 1,207.14 1,255.43
Fluturasi publicitari 383.22 402.38 418.48
Publicitate „mobile advertising” 1,532.88 1,609.52 1,673.90
Publicitate „marketing direct” 766.44 804.76 836.95
Total 7,664.40 8,047.62 8,369.52
Tabel nr. 18 Cheltuieli cu promovarea serviciilor

Mateescu Dorin Marius ~ 53 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Bugetul de publicitate va creste fata de anul precedent in anii 2012 si 2013 cu 5%, respectiv
4%.

Grafic nr. 7 Cheltuielile de publicitate

5.Analiza costurilor de operare


5.1. Modul de organizare a afacerii
(descrieti procesul de productie, etapele de baza, mentionand pentru fiecare timpul si
fondurile necesare):
Prezentam mai jos, in ordinea desfasurarii lor, etapele de baza in organizarea afacerii:
Cost – lei
Etape Durata
fara TVA
1. Infiintare firma
Depunere documentatie aferenta infiintarii societatii la ONRC
3 saptamani
(pentru sediul social si punctul de lucru) 1.000 lei
LUNA 1
Emiterea Certificat de inregistrare de la ONRC
Inregistrare firma la administratia financiara ca platitor de TVA
2. Incheiere contract cu o societate agreata CECCAR pentru 1 saptamana
pastrarea evidentelor contabile si fiscale ale societatii (tarif 5.000 lei
anual) LUNA 1

3. Achizitie echipamente conform proiectului START


Contractare si achizitie echipamente 1 luna
129.002,58 lei
Instalare echipamente LUNA 2
Testare echipamente
4. Asigurarea echipamentelor (4% din valoarea 1 saptamana
echipamentelor – tarif anual) 5.000 lei
LUNA 2

Mateescu Dorin Marius ~ 54 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Cost – lei
Etape Durata
fara TVA
5. Incheierea de contracte cu furnizorii de utilitati (tarif anual) 2 saptamani
6.000 lei
LUNA 2
6. Selectare si Angajare personal
Selectare personal prin interviuri cu o firma de resurse umane 2 saptamani
200 lei
agreata LUNA 3
Angajare personal
7. Realizarea de activitati publicitare
Impartire fluturasi publicitari 2 saptamani
7.664,40 lei
Transmitere e-mailuri LUNA 3
Mobile advertising, direct marketing (tarif anual)
8. Desfasurarea efectiva a activitatii de tiparire si copiere
sosire asociat si angajat la punctul de lucru
realizarea comenzilor primite pe email sau de pe FTP
realizarea comenzilor venite direct la centrul de tiparire
verificarea comenzilor pentru calitate Total costuri
permanent din anuale de
emiterea facturii fiscale / bonului fiscal operare
LUNA 4
impachetarea si trimiterea comenzii cu factura catre client 143.013,80 lei
obtinere feedback de la client
curatarea echipamentelor
pregatirea pentru a doua zi de lucru
virarea salariului lunar catre angajat

5.2. Organizarea fluxului de productie


(descrieti fluxul de productie – magazinul/biroul, mentionand etapele, iar pe fiecare etapa:
costurile, dificultatile, riscurile, cerintele procesului de productie – personal, suprafete
productive, echipamente, mijloace de transport, materiale etc):
Centrul de afaceri ce se va deschide de catre dl. Marius Mateescu prin programul START
ofera servicii tiparire si copiere pentru persoane fizice si juridice, veniturile fiind structurate
pe categoriile:
 Venituri din tiparituri / copieri pentru persoane fizice
 Venituri din tiparituri / copieri pentru persoane juridice
- documente si prezentari diverse
- mape de prezentare
- brosuri
- flyere

Mateescu Dorin Marius ~ 55 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Fluxul de productie /modul de realizare a activitatii centrului de tiparire si copiere se


prezinta astfel:
 sosire asociat si angajat la punctul de lucru;
 pontaj electronic prin access tip “cartela”;
 realizarea comenzilor primite pe email sau de pe FTP;
 realizarea comenzilor venite direct la centrul de tiparire;
 verificarea comenzilor pentru calitate;
 emiterea facturii fiscale / bonului fiscal;
 impachetarea si trimiterea comenzii cu factura catre client;
 obtinere feedback de la client;
 curatarea echipamentelor;
 pregatirea pentru a doua zi de lucru;
 virarea salariului lunar catre angajat.
Pentru realizarea acestor etape este nevoie de doua persoane: asociatul unic si angajatul
operator echipamente de tiparire. Managementul societatii va fi asigurat de catre dl. Marius
Mateescu.
Costurile anuale se refera la:
 Materii prime si materiale 55.22 mii lei
 Combustibili si energie 6.00 mii lei
 Servicii subcontractate 12.77 mii lei
 Altele 5.16 mii lei
 Salarii, prime si contributii 13.83 mii lei
 Costuri Administrative si de desfacere 14.40 mii lei
 Amortizare totala 32.25 mii lei
 Costuri cu dobanzile 3.37 mii lei
Dificultati ar putea exista doar daca un anume client doreste executarea unei alte lucrari
decat cele standard care vor fi in portofoliul societatii nou infiintate, astfel acesta fiind
nemultumit va putea fi pierdut de client. Pentru a preintampina acest lucru, dl. Marius
Mateescu va stabili clar asteptarile clientilor in asa fel incat acestia sa fie multumiti.
Riscuri ar putea exista in cazul defectarii echipamentelor si raspunsului intarziat al echipelor
de service. Acest lucru va fi evitat prin incheierea contractului de service astfel incat
raspunsul acestora sa nu vina mai tarziu de 4 ore de la momentul anuntarii defectiunii.
Cerintele procesului de productie: cerintele se refera la:
 securitatea locului de munca pentru angajati;
 asigurarea starii de sanatate a angajatilor;
 asigurarea ca echipamentele de lucru functioneaza la parametri optimi;

Mateescu Dorin Marius ~ 56 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 realizarea la conditii de calitate maxima a lucrarilor de tiparire si copiere;


 livrarea la timp a lucrarilor de tiparire si copiere catre clienti;
 minim 2 persoane: asociat unic si operator echipamente de tiparire;
 suprafata optima de desfasurarea a activitatii de lucru conform legislatiei de proetctie
a muncii;
 echipamentele centrului de tiparire si copiere sunt formate ca un mijloc fix;
 materialele consumabile sunt originale, cu consum tehnologic redus care protejeaza
mediul inconjurator.
Pentru acest gen de activitate nu exista cerinte speciale fata de cele mentionate anterior.

5.3. Produse noi


(descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vanzari, pret vanzare):
Serviciile prestate sunt de tiparire si copiere la centrul deschis prin acest proiect.
Ca si noutate si intampinarea a clientilor, acestia pot trimite pe email sau pe FTP gratuit
fisierele pe care acestia le vor tiparite urmand ca acestia sa primeasca la sediul lor gratuit
lucrarea executata. Acest mod de lucru cu clientiii este rar intalnit pe piata de profil din
Bucuresti si apare ca o noutate / bonus pentru clienti.
Activitatea de copiere se realizeaza exclusiv la centrul de copiere unde se prezinta
documentele ce urmeaza a fi copiate. Unii clienti pot trimite prin curier la centrul de copiere
documentele pe care acestia le doresc copiate, urmand ca acestea sa le fie returnate la sediul
lor fara cheltuieli aditionale pentru acestia. In felul acesta se asigura o relatie puternica de
parteneriat intre centrul de tiparire si copiere si clienti.
Pentru veniturile realizate pe fiecare categorie, in tabelul de mai jos se regasesc adaosul
calculat pentru venit unitar si cost unitar total astfel:

Tabel nr. 19 Adaosul comercial al serviciilor prestate

Mateescu Dorin Marius ~ 57 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Produsele ca pondere in vanzarile totale se prezinta in tabelul urmator:


Produs Pondere in vanzarile totale
Tiparituri, copieri diverse
47%
(persoane fizice)
Tiparituri, copiere documente, prezentari (persoane
23%
juridice)
Tiparituri mape prezentare si brosuri
4%
(persoane juridice)
Tiparituri flyere
26%
(persoane juridice)
TOTAL 100%

Tabel nr. 20 Ponderea serviciilor oferite in vanzari totale


Calculele din tabelul anterior au fost efectuate pentru anul 2011. In urmatorii ani, se
urmareste cresterea ponderii persoanelor juridice in vanzari totale.

5.4. Principalii furnizori de materii prime


(Descrieti cum v-ati propus sa faceti aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
Puteti anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

Valoarea anuala a
Furnizori Forma de proprietate
achizitiilor (lei)
Materie prima/serviciu:
Hartie reciclata pentru Dacris Impex privata 250.000 lei
tiparire si copiere
Materiale de plastic
Mape Metro Cash and
Folie Privata 10.000 lei
Cutii ambalaj
Carry
Materie prima/serviciu: Rom team Solutions Privata 32.000 lei
Tonner imprimanta Trend Import Export Privata 12.000 lei
Materie prima/serviciu:
Service echipamente IT
Euro Bit Privata 6.000 lei
Materie prima/serviciu: Apa Nova Regie autonoma 1.200 lei
Utilitati Electrica Regie autonoma 4.800 lei
Materie prima/serviciu Teaha Consulting Privata 5.040 lei
servicii contabilitate, BCR Asigurari Privata 5.160 lei
asigurari, publicitate, ADmind Privata 5.000 lei
curierat Fastius Privata 4.200 lei
Tabel nr. 21 - Furnizori, valori fara TVA
Aprovizionarea cu materiale consumabile se va face direct de catre furnizori la punctul de
lucru al societatii. Acestia vor livra saptamanal cantitatea necesara desfasurarii activitatii de
tiparire si copiere. La sfarsitul celei de a doua si a patra saptamani din luna dl. Marius
Mateescu va trimite catre furnizori comanda cu cantitatea necesara de materii prime si

Mateescu Dorin Marius ~ 58 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

materiale pentru urmatoarele doua saptamani. Aprovizionarea va fi facuta prin metoda „just-
in-time” (livrare pentru necesitati fara stocare) pentru a nu avea stocaj de materiale
consumabile si in consecinta de a avea intotdeauna un „cash-flow” disponibil pentru situatii
neprevazute.
Serviciile IT vor fi prestate de furnizor la punctul de lucru al societatii ori de cate ori este
nevoie cu un timp al interventiei nu mai mare de 4 ore de la anuntarea defectiunii aparatelor.
Aprovizionarea cu utilitati se va face in urma incheierii de contracte cu furnizorii de utilitati
la punctul de lucru al societatii.
Aprovizionarea cu serviciile de contabilitate, asigurari si publicitate si curierat se va face in
urma incheierii de contracte cu furnizorii de astfel de servicii la punctul de lucru al societatii.

5.5. Procesul tehnologic


(Descrieti pe scurt procesul tehnologic si imbunatatirea adusa prin proiectul de investitii,
daca e cazul)
Fluxul de productie /modul de realizare a activitatii centrului de tiparire si copiere se
prezinta astfel:
 sosire asociat si angajat la punctul de lucru;
 pontaj electronic prin access tip “cartela”;
 realizarea comenzilor primite pe email sau de pe FTP;
 realizarea comenzilor venite direct la centrul de tiparire;
 verificarea comenzilor pentru calitate;
 emiterea facturii fiscale / bonului fiscal;
 impachetarea si trimiterea comenzii cu factura catre client;
 obtinere feedback de la client;
 curatarea echipamentelor;
 pregatirea pentru a doua zi de lucru;
 virarea salariului lunar catre angajat.
Pentru realizarea acestor etape este nevoie de doua persoane: asociatul unic si angajatul
operator echipamente de tiparire.
Societatea isi propune sa protejeze mediul inconjurator in activitatea sa si urmeaze sloganul
“Facem totul cu pasiune pentru calitate si mediul inconjurator”.

5.6. Impactul asupra mediului


Politica de dezvoltare pe care si-o propune dl. Marius Mateescu prin acest proiect urmareste
sa armonizeze interesele economice si cele de protejare a mediului inconjurator si de eficienta
energetica in toate activitatile desfasurate de societate. In acest sens, centrul de tiparire si
copiere v-a implement si derula o strategie de protectie si imbunatatire a mediului
inconjurator si de eficienta energetica. Acest lucru se poate observa si din sloganul societatii
“Facem totul cu pasiune pentru calitate si mediul inconjurator”.

Mateescu Dorin Marius ~ 59 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Centrul de tiparire si copiere ce se va infiinta doreste sa fie cunoscut ca o societate ce nu


influenteaza negativ mediul inconjurator si promoveaza eficienta energetica, luand in
activitatea pe care o va realiza urmatoarele masuri:
 tiparire pe hartie reciclata;
 colectarea resturilor de hartie;
 transportul resturilor de hartie la societatile ce recicleaza “Copacul de Hartie”;
 cartusele de tonner vor fi colectate de catre o firma specializata;
 utilizarea de becuri cu consum redus de energie.
Societatea va urmari astfel ca serviciile/produsele pe care aceasta le ofera sa aiba efecte
minime asupra mediului inconjurator, prin:
 eficientizarea utilizarii resurselor (utilitati, materii prime, materiale consumabile);
 eliminarea rebuturilor;
 eliminarea activitatilor care pot dauna sanatatii, sigurantei mediului si omenirii.
Societatea se va implica si pe perioada implementarii proiectului, cat si pe perioada operarii
si de intretinere a investitiei in mod continuu in protejarea mediului inconjurator, astfel:
1. Tiparirea avand ca suport hartia, este considerata un serviciu care dauneaza mediului.
Din acest motiv, societatea urmareste ca tiparul sa se realizeze pe hartie reciclata in
proportie cat mai mare.
2. Societatea are in vedere continuarea colectarii resturilor de hartie, retusurilor si
transportul acestora la ONG-ul “Copacul de Hartie”.
3. Societatea v-a incheia un contract de colectare de cartuse de tonner.
4. Utilizarea de materiale consumabile originale (tonner) ce vor conduce la realizarea de
economii in utilizarea acestor consumabile din punct de vedere cantitativ cu impact
pozitiv asupra mediului.
5. Realizarea unei informari continue si active a salariatului / salariatilor pentru
constientizarea responsabilitatii personale si ca angajat fata de mediul inconjurator.
6. Realizarea si actualizarea continua a politicii privind protectia mediului astfel:

Angajamentul privind politica de Cerintele privind politica de protectia mediului


protectia mediului
- Discutarea riscurilor, a strategiei si a performantei
1) Responsabilitatea privind protectia mediului la toate nivelurile din
Societatea va fi un membru cadrul societatii
responsabil al societatii, dedicat - Imbunatatirea continua a performantei privind
imbunatatirii continue in ceea ce protectia mediului prin sisteme actuale de
priveste protectia mediului management si prin stabilirea de obiective si tinte
clare.
2) Conformarea - Identificarea, evaluarea si respectarea cerintelor
Societatea va respecta cerintele legale legale nationale si internationale relevante

Mateescu Dorin Marius ~ 60 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Angajamentul privind politica de Cerintele privind politica de protectia mediului


protectia mediului
- Efectuare de verificari de conformare la normele de
privind protectia mediului protectie a mediului pentru toate operatiile
executate
- Comunicarea cerintelor de protectie a mediului
catre toti angajatii si partile terte contractate si
3) Comunicarea dezvoltarea unei culturi care sa incurajeze
Societatea va comunica in mod responsabilitatea personala fata de acestea
deschis performanta privind protectia - Stabilirea dialogului cu partile interesate in scopul
mediului si va dialoga cu partile schimbului de informatii pentru a dezbate probleme
interesate esentiale legate de protectia mediului
- Raportarea performantei privind protectia mediului
pe website-ul societatii
- Utilizarea evaluarii riscurilor ca baza pentru a
identifica, evalua si controla pericolele si riscurile
4) Siguranta legate de locul de munca
Societatea va asigura un mediu de - Investigarea accidentelor si cazurilor de boli
lucru sigur si sanatos pentru angajatii profesionale
sai si va incerca sa elimine toate - Monitorizarea si raportarea performantei legate de
accidentele si bolile profesionale sanatate si siguranta
- Implementarea planurilor de imbunatatire dedicate
eliminarii accidentelor si bolilor profesionale
- Identificarea in mod oficial a impacturilor asupra
mediului si stabilirea de programe pentru
5) Impactul asupra mediului diminuarea acestora
Societatea va diminua impactul asupra - Eficientizarea eforturilor prin optimizarea utilizarii
mediului si va optimiza utilizarea materialelor brute si a resurselor naturale
resurselor naturale
- Eliminarea, reducerea si reutilizarea resturilor si
optimizarea reciclarii
- Luarea in considerare a criteriilor de protectie a
6) Ciclul de viata mediului in timpul selectiei clientilor si furnizorilor
Societatea va controla impacturile - Implementarea de imbunatatiri privind protectia
propriilor actiuni in materie de mediului in designul produselor/ambalajelor si in
protectie a mediului si va incerca sa procesul de fabricatie
exercite o influenta pozitiva asupra - Identificarea si evaluarea impacturilor in cadrul
furnizorilor sai lantului de furnizori si depunerea de eforturi in
sensul diminuarii acestora
- Asigurarea aplicarii principiilor politicii de
7) Integrarea
protectie a mediului in luarea deciziilor de afaceri
Societatea se va asigura ca normele de
- Furnizarea unor date obiective privind protectia
protectie a mediului sunt complet
mediului catre angajati, ca suport al procesului
integrate in toate activitatile
decizional
Tabel nr. 22 Angajamentul de mediu

Mateescu Dorin Marius ~ 61 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Masuri de promovare a eficientei energetice.


Aceste masuri se refera la:
1. Achizitia de tehnologie de ultima generatie pentru echipamentele aferente proiectului;
Echipamentele care vor fi achizitionate de catre dl. Marius Mateescu prin acest proiect sunt
noi si fac parte din tehnologia de ultima generatie, fiind eficiente din punct de vedere al
consumului de energie.
Aceste echipamente au un consum redus de energie cu pana la 20% mai mic fata de
echipamentele vechi existente pe piata.
2. Realizarea de cursuri pentru constientizarea salariatului / salariatilor si a partenerilor de
afaceri asupra promovarii eficientei energetice;
Angajatul societatii, pentru proiectul prezentat in acest plan de afaceri, va participa la cursuri
pentru constientizarea importantei promovarii eficientei energetice.
3. Achizitie de consumabile (becuri) cu consum redus de energie.
Societatea va implementa iluminarea cu becuri cu tehnologie LED, salvand astfel energie
electrica. Acest sistem este mai eficient si ofera o iluminare mai buna a spatiului de lucru.
4. Promovarea eficientei energetice prin postarea de anunturi pe website-ul societatii.
Societatea va promova eficienta energetica prin postarea de anunturi pe website-ul societatii
pentru constientizarea vizitatorilor.
In concluzie, proiectul propus se incadreaza in politica de protectie si imbunatatire a
mediului inconjurator si de promovare a eficientei energetice.
Astfel, proiectul contribuie la cresterea eficientei energetice si urmareste Noua Politica
Energetica a UE stabilita in 2007, la care Romania a aderat in calitate de stat membru. De
asemenea se urmaresc prevederile Directivei UE nr. 2006/32/CE privind eficienta energetica
la utilizatorii finali si serviciile energetice, care a devenit obligatorie si pentru Romania
incepand cu anul 2008 si care prevede ca statele membre UE se angajeaza sa realizeze
reducerea consumului de energie finala cu cel putin 9% intr-o perioada de noua ani (2008-
2016).

5.7. Cheltuieli de productie


(Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se va desfasura in urma
implementarii proiectului la capacitatea maxima)
In cele ce urmeaza vom prezenta datele aferente primului an de activitate al societatii, anul
2011:

Mateescu Dorin Marius ~ 62 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Cheltuieli de productie AN 2011 Suma - Lei %


Cheltuieli de productie directe
Materii prime (consumabile) 55.224 39%
Materiale auxiliare
Manopera directa (salarii + taxe si contributii
13.833 10%
sociale)
Energie, alte utilitati (apa, energie electrica) 6.000 4%
Subansamble
Servicii sau lucrari subcontractate 6.387 4%
Alte cheltuieli directe 3.372 2%
Cheltuieli de productie indirecte
Administratie / Management (cheltuieli de
37.411 26%
management)
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport (transport intern,
manipularea produselor in cadrul activitatii si 14.400 10%
cu ce forte se realizeaza)
Cheltuieli de Paza
Cheltuieli de protectia muncii si a mediului
Alte cheltuieli indirecte (contabilitate,
6.387 4%
promovare, asigurare)
TOTAL 143.014 100%
Tabel nr. 23 Cheltuieli anuale de productie 2011

Mateescu Dorin Marius ~ 63 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

In cele ce urmeaza vom prezenta cheltuielile anuale de productie ale anului 2013, anul
implementarii proiectului la capacitate maxima:
Cheltuieli de productie AN 2013 Suma - Lei %
Cheltuieli de productie directe
Materii prime (consumabile) 60.305 41%
Materiale auxiliare
Manopera directa (salarii + taxe si contributii
14.392 10%
sociale)
Energie, alte utilitati (apa, energie electrica) 6.552 4%
Subansamble
Servicii sau lucrari subcontractate 6.975 5%
Alte cheltuieli directe 787 1%
Cheltuieli de productie indirecte
Administratie / Management (cheltuieli de
34.831 24%
management)
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport (transport intern,
manipularea produselor in cadrul activitatii si 15.725 11%
cu ce forte se realizeaza)
Cheltuieli de Paza
Cheltuieli de protectia muncii si a mediului
Alte cheltuieli indirecte (contabilitate,
6.975 5%
promovare, asigurare)
TOTAL 146.540 100%
Tabel nr. 24 Cheltuieli anuale de productie 2013
In categoria “Administratie” intra si amortizarea anuala a mijloacelor fixe cat si asigurarea
acestora.
In categoria “Cheltuieli de transport, manipularea produselor in cadrul activitatii” sunt incluse
costurile administrative si de desfacere.

5.8. Venituri anuale preconizate


(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)
Veniturile obtinute de catre centrul de tiparire si copiere provin de la clienti persoane fizice si
juridice.
Capacitatea maxima a proiectului in anii de prognoza va fi atinsa in anul 3 al analizei,
respectiv anul 2013.

Mateescu Dorin Marius ~ 64 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Vanzari la capacitatea maxima AN 2013 Suma (lei)


Tiparituri, copieri diverse
94.349
(persoane fizice)
Tiparituri, copiere documente, prezentari
47.174
(persoane juridice)
Tiparituri mape prezentare si brosuri
7.076
(persoane juridice)
Tiparituri flyere
52.416
(persoane juridice)
TOTAL 201.015

Tabel nr. 25 Vanzari la capacitate maxima anul 2013

5.9. Riscuri ce influenteaza prognoza


(caracterul sezonier al produselor, intensificarea gradului de concurenta pe piata, scaderea
puterii de cumparare pe piata):
Serviciile de tiparire si copiere au un caracter permanent. Printre riscurile care pot influenta
prognoza amintim:
- cresterea concurentei de nisa in domeniu;
- scaderea puterii de cumpararea populatiei, in consecinta concentrarea cheltuielior pe
cosul zilnic si micsorarea cheltuielilor indirecte;
- modificari legislative in domeniul protejarii mediului inconjurator care pot duce la
cheltuieli suplimentare;
- schimbari nefavorabile in politica financiara si monetara nationala;
- prelungirea efectelor recesiunii economice si ale crizei economice actuale;
- aparitia unei noi tehnologii in domeniul tiparului care sa revolutioneze total piata
aceasta cu costuri pe printuri foarte mici;
- scaderea foarte mare a preturilor pe piata datorita concurentei intre micii producatori;
- cresterea documentelor virtuale din viata cotidiana a firmelor ducand la o scadere a
tipariturilor.
Pentru diminuarea acestor riscuri ce influenteaza prognoza se vor lua masuri astfel:

 Promovare agresiva prin publicitate;


 Prestarea de servicii tip bonus pentru clientii existenti;
 Acordarea de discounturi pentru clientii fideli;
 Asigurarea unui „cash-flow” suficient pentru a putea trece peste efectele
nefavorabile ale crizei prin prestarea de servicii de calitate, fidelizarea clientilor
existenti si atragerea de noi clienti;
 Urmarirea si atragerea clientilor societatii;
 Prestarea de servicii tip bonus la acelasi pret catre clientii existenti;

Mateescu Dorin Marius ~ 65 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 Acordarea de discounturi pentru clientii fideli;


 Reducerea costurilor cu serviciile externe (contabilitate, promovare, etc.);
 Reducerea costurilor cu consumabilele prin implementarea metodei “just-in-time”
in aprovizionarea cu stocuri;
 Servicii de calitate cu zero reclamatii primite;
 Termen de recuperare a investitiei cu 70% mai redus datorita AFN prin programul
START 2010 – ceea ce se traduce in preturi mai mici fata de concurenta;
 Politica de reesalonare a creantelor clientilor in dificultate cu incasare ulterioara;
 Achizitionarea materialelor consumabile intr-un volum mai mare pentru a asigura
necesarul pentru un sezon intreg si obtinerea de discounturi pentru cantitate.

6.Investitii necesare
6.1. Descrierea investitiei
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum si proiectul, autorizatiile si avizele
necesare, dupa caz.)
Prin intermediul acestui proiect se vor achizitiona echipamente tehnologice necesare
desfasurarii activitatii de tiparire si copiere pentru clienti persoane fizice si juridice astfel:
 Descrierea si justificarea achizitiei de laptop – 2 bucati
Caracteristici tehnice: laptop – 2 bucati

 Procesor: Intel Core i7 720QM Quad Core 1.6 GHz


 Placa Video: ATI Mobility Radeon HD4570 512MB GDDR2
 Hard disk: 500 GB 2.5'' SATA 5400rpm
 Memorie RAM: 4GB SO-DIMM DDR3-1066
 DVD-Writer Super Multi (Double Layer)
 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n, bluetooth 2.1, modem
 Placa de sunet HD Audio, microfon + boxe, camera 2.0 mp, card reader 7-in-1,
tastatura full-size cu pad numeric inclus, touch pad multi-gesture cu functie de
scrol

Descrierea echipamentului. Dezvoltarea rapida a industriei IT, a condus inevitabil la faptul


ca aproape toate activitatile derulate de catre o companie sa se desfasoare cu ajutorul
calculatorului si a programelor auxiliare. In ultimii ani, aparitia laptop-urilor
(microcalculatoare portabile), de greutate si dimensiuni reduse, a eficientizat activitatea
desfasurata de majoritatea societatilor din aproape orice domenii. Laptop-urile au aceleasi
functii ca un calculator, insa prezinta un mare avantaj: pot fi de transportate cu usurinta de la
o locatie la alta pentru a face prezentari de afaceri potentialilor clienti sau de a-l amplasa cu
usurinta in orice spatiu de lucru pentru a-l conecta la echipamentele periferice.

Mateescu Dorin Marius ~ 66 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Justificarea investitiei. Desfasurarea activitatii de tiparire si copiere nu se poate derula fara


sprijinul echipamentelor de calcul, in special al calculatoarelor/laptop-urilor. Derularea unui
proiect implica lucrari care nu pot fi efectuate fara ajutorul echipamentelor de calcul.
Astfel pentru primirea fisierelor pe email sau tiparirea acestora de pe FTP (file transfer
protocol) este necesar folosirea laptop-ului pentru transmiterea informatiilor la tiparire. De
asemenea, pentru atragerea de noi clienti si prezentarea produselor societatii catre acestia este
nevoie de mobilitate, laptop, atunci cand prezentarile se fac la sediul potentialilor clienti.
Dl. Marius Mateescu solicita prin intermediul acestui proiect sa achizitioneze 2 laptop-uri in
scopul dezvoltarii activitatii de tiparire si copiere. Societatea va avea un angajat – operator
echipamente de tiparire si un asociat unic care este si administrator care va avea printre
atributiuni si atragerea de noi clienti. Cele 2 laptop-uri vor fi distribuite astfel:
 1 bucata pentru operatorul de echipamente de tiparire care coordoneaza activitatea
tiparire si copiere;
 1 bucata pentru asociatul unic al societatii care coordoneaza activitatea de vanzari si
strategie.
 Descrierea si justificarea achizitiei serverului date – 1 bucata

Caracteristici tehnice: server date – 1 bucata

 Procesor QuadCore E5506


 2x4GB PC3-10600 DDR3
 ServerRAID MR1015
 Gigabit Ethernet- Integrated
 Unitatea optica DVD-RW
 Capacitatea de stocare 8 TB swap / 4.8 TB hot-swap
Descrierea echipamentului. Baza de date reprezinta o modalitate de stocare a unor
informatii si date pe un suport extern (server date) cu posibilitatea regasirii rapide a acestora.
O baza de date este memorata in unul sau mai multe fisiere. Fiecare fisier este stocat pe una
sau mai multe unitati de stocare date. Cel mai raspandit tip de baze de date este cel relational.
Pentru a exploata in bune conditii o baza de date, serverul de baze de date trebuie sa fie
capabil sa proceseze cererile de scriere si de citire a informatiilor in timpi foarte scurti; timpii
prelungiti de procesare ducand la ineficiente in derularea activitatii.
Justificarea investitiei. Investitia in serverul de date are in principal tei mari caracteristici,
dar nu numai:
1. Pe serverul de date dedicat, clientii vor putea trimite prin FTP (File Transfer Protocol
- un protocol ce permite schimbarea informatiilor intre doua sau mai multe
calculatoare, client si server, aflate intr-o retea sau Internet) catre centrul de tiparire
si copiere fisierele pe care acestia doresc sa le tipareasca. Acest servicu va fi oferit
gratuit pentru clientii centrului fiind usor de utilizat si de accesat din Internet.
2. Societatea v-a salva bazele de date rezultate din activitatea sa pe serverul dedicat
pentru a nu se distruge sau pierde. Totodata pentru activitatile recurente pentru clientii
fideli, lucrarile acestora vor trebui stocate pentru a reduce redundanta cu trimiterea de
documente similare pentru tiparire de mai multe ori.

Mateescu Dorin Marius ~ 67 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

3. Serverul de date va fi in acelasi timp si mediul unde se va stoca site-ul societatii ce se


va infiinta si totodata serverul de email al acesteia.
Pentru a putea derula activitatea in conditii optime si a veni in intampinarea clientilor, prin
acest proiect, dl. Marius Mateescu intentioneaza sa achizitioneze un server de date. Serverul
de date astfel achizitionat va ajuta societatea in lucrul cu informatiile / datele deja salvate in
baza de date si pastrarea acestora pentru a derula proiectele in conditii optime in timp.
 Descrierea si justificarea achizitiei imprimanta multifunctionala – 1 bucata

Caracteristici tehnice: imprimanta multifunctionala – 1 bucata


Configuratie echipament Copiator/imprimanta/scanner color/fax laser
Viteza maxima Minim 50 pagini/minut A4
Rezolutie Minim 600 x 600 x 8 dpi/1200 x 1200 dpi
Conectivitate 10/ 100/ 1000 Base-T
Alimentare hartie standard Minim 4 tavi
Dimensiuni hartie Dimensiuni standard A6 - A3
Greutate hartie De la 60 la 216 g
Memorie Minim 50 GB HDD
Timp iesire prima pagina Maxim la 5 sec.
Limbaj imprimare PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3,
Contorizare copiere/imprimare
Imprimare securizata, autentificare in retea, acces la
Securizare echipament protejat prin parola
Descrierea echipamentului. Imprimanta multifunctionala reprezinta un centru de
comunicatii digital cu functii multiple destinat tiparirii, copierii de documente, scanarii si
faxului. O imprimanta multifunctionala ofera posibilitatea realizarii de tiparituri, copii si
scanari alb/negru si color la o calitate superioara si costuri foarte mici. Este recomandata
pentru prelucrarea oricarui tip de document, indiferent de aplicatia in care a fost realizat,
documente sau graficele produse ca urmare a activitatii desfasurate in formate si dimensiuni
diferite. Memoria de stocare a imprimantei multifunctionale ofera posibilitatea arhivarii
documentelor folosite frecvent sau scanarea documentelor mari, care altfel nu ar putea fi
prelucrate. Acest echipament ajuta la producerea de documente complexe, datorita modurilor
de finisare si procesare a documentelor. Are functii de securitate de retea avansate. Are
volum lunar de printuri suficient pentru activitatea desfasurata de firma (10.000 – 35.000
copii/luna).
Justificarea investitiei. Imprimanta multifunctionala este echipamentul de baza in activitatea
centrului de tiparire si copiere. Fara acest echipament activitatea societatii nu poate fi
desfasurata.
Acest echipament este capabil la peste 300.000 de pagini de tiparire si copiere anual,
protejeaza mediul inconjurator si are consum redus de energie. Este un echipament modern
de ultima generatie ce isi va pastra in timp caracteristicile tehnice. Pentru acest echipament se
va asigura un contract de service si garantie pe o perioada de 5 ani.
Noua imprimanta multifunctionala va conduce la imbunatatirea eficientei activitatii societatii,
va evita pierderile de timp in intocmirea lucrarilor si pastrarea parteneriatelor cu clientii prin
respectarea angajamentelor luate.

Mateescu Dorin Marius ~ 68 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 Descrierea si justificarea achizitiei videoproiectorului – 1 bucata

Caracteristici tehnice: videoproiector – 1 bucata

 rezolutie XGA 1024x768


 contrast 2000:1
 luminozitate 2200
 telecomanda
 meniu in limba romana
 retea wireless
Descrierea echipamentului. La intalnirile de afaceri pentru atragerea de noi clienti, dl.
Marius Mateescu trebuie sa faca prezentari pentru a le prezenta acestora serviciile societatii.
Acest videoproiector este portabil si va fi folosit in prezentarile de afaceri pentru atragerea de
noi clienti.
Justificarea investitiei. Lipsa unui astfel de echipament va duce implicit la a prezenta
serviciile societatii catre clienti pe suport de hartie color, ceea ce nu este in avantajul mediului
inconjurator si este in contradictie cu filozofia societatii care va adera la pactul protejarii
mediului inconjurator.
Fiind o interfata de comunicare, prin intermediul videoproiectorului si cu ajutorul laptop-ului
se pot efectua urmatoarele activitati:
 Prezentari de afaceri a si a activitatii companiei;
 Derularea de video conferinte cu partenerii de afaceri;
 Training-uri si pregatirea specializata a personalului si a colaboratorilor.
Astfel, pentru a avea o eficienta crescuta a activitatii si in a atrage clienti pentru activitatea
principala a societatii, dl. Marius Mateescu intentioneaza sa achizitioneze acest echipament,
videoproiector.
 Descrierea si justificarea achizitiei mobilierului – 2 bucati

Caracteristici tehnice: mobilier – post de lucru – 1 bucata

 Ansamblu birou cu scaun


Descrierea echipamentului. Mobilierul va fi compus din 2 ansambluri de birou cu scaun,
unul pentru angajatul societatii, iar celalalt pentru asociatul unic.
Justificarea investitiei. Mobilierul este necesar pentru desfasurarea in conditii optime a
activitatii societatii la punctul de lucru.
Echipamentele care vor fi achizitionate prin intermediul acestui proiect vor fi amplasate
la punctul de lucru (centrul de tiparire si copiere) si sprijini societatea in dezvoltarea
activitatii sale. Totodata, vor ajuta societateasa isi dezvolte infrastructura necesara
pentru serviciile sale de tiparire si copiere, vor ajuta compania sa isi deserveasca mai
bine clientii sai, sa-si eficientizeze serviciile si sa isi creasca cifra de afaceri.

Mateescu Dorin Marius ~ 69 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Prezentam in cele ce urmeaza in ce clasa de incadrare a mijloacelor fixe se clasifica


echipamentele achizitionate prin programul START:

Descriere echipament Clasa de incadrare a mijloacelor fixe

2.2.9.”Calculatoare electronice si
Laptop
echipamente periferice”

2.2.9.”Calculatoare electronice si
Server date
echipamente periferice”

2.2.9.”Calculatoare electronice si
Imprimanta multifunctionala
echipamente periferice”

2.2.9.”Calculatoare electronice si
Videoproiector
echipamente periferice”

3.1.1 Mobilier (inclusiv mobilierul comercial


Post de lucru managerial
si hotelier)

Tabel nr. 26 Incadrarea echipamentelor achizitionate in categoria mijloacelor fixe


Toate aceste echipamente au fost clasificate conform Hotararii Nr. 2.139 din 30 noiembrie
2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe publicata in Monitorul Oficial Nr. 46 din 13 ianuarie 2005.
Pentru realizarea acestui centru de tiparire si copiere nu sunt necesare avize speciale,
autorizatii, etc. Dupa ce se va aproba proiectul pentru finantare si se va infiinta societatea, se
vor incheia contracte de comodat sau chirie pentru spatiul unde se va deschide punctul de
lucru si contracte cu furnizorii de utilitati.
Astfel, s-au obtinut cate 3 oferte de la urmatorii furnizori, oferta castigatoare pentru
echipamentele fiind cea a S.C. MULTISOFT S.R.L., iar cea pentru mobilier a S.C. AMITEL
IMPEX S.R.L. Aceste oferte castigatoare au fost luate in calcul pentru realizarea bugetului
acestui proiect, valoare acestuia fiind de 129.002,58 lei + TVA.
MULTISOFT SRL
Echipamente ANKOSTECH SRL ECO SOFT SRL
Pret fara TVA
IT / buc Pret fara TVA Pret fara TVA
(oferta castigatoare)
Euro Euro Euro
Laptop 1.598 2.100 2.040
Server date 7.502 9.850 9.550
Imprimanta
multifunctionala
14.970 22.000 20.890

Videoproiector 2.280 3.100 3.220

Tabel nr. 27 Oferte de echipamente IT


AMITEL IMPEX SRL JUST BUSINESS
PROEICT CONCEPT SRL
Mobilier / buc Pret fara TVA SRL
Pret fara TVA
(oferta castigatoare) Pret fara TVA
Lei Lei Lei
Mobilier, post de 5.000 5.400 5.120

Mateescu Dorin Marius ~ 70 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

AMITEL IMPEX SRL JUST BUSINESS


PROEICT CONCEPT SRL
Mobilier / buc Pret fara TVA SRL
Pret fara TVA
(oferta castigatoare) Pret fara TVA
Lei Lei Lei
lucru
Tabel nr. 28 Oferte de mobilier
Aceste oferte sunt prezentate in anexa 5 la prezentul Plan de afaceri.
Datele ofertei castigatoare sunt prezentate in tabelul urmator:
Obiectul investitiei Furnizor Valoarea estimata Durata de
-LEI- amortizare (ani)
Laptop Multisoft SRL 13,608.57 4
Server date Multisoft SRL 31,943.52 4
Imprimanta
Multisoft SRL 63,742.26 4
multifunctionala
Videoproiector Multisoft SRL 9,708.24 4
Post de lucru managerial Amitel Impex SRL 10,000.00 4
TOTAL 129,002.58
Tabel nr. 29 Ofertele castigatoare

6.2. Modul de asigurare cu utilitati


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spatiului si cum sunt asigurate
utilitatile necesare)
Centrul de tiparire si copiere va fi amplasat in sectorul 3 din Bucuresti in zona de cladiri de
afaceri si in apropierea centrelor universitare. In prezent, se poarta discutii cu diversi agenti
economici / agentii imobiliare pentru gasirea unui spatiu cu chirie, dar si cu persoane din
networking-ul dlui. Marius Mateescu in eventualitatea incheierii unui contract de comodat.
Spatiul inchiriat pentru desfasurarea activitatii nu necesita conditii speciale si va fi format
dintr-o camera si av fi in conformitate cu normele de munca si securitate in munca.
Utilitatile necesare sunt reprezentate de apa si energie electrica. Se vor incheia contracte cu
Apa Nova pentru furnizarea de apa rece si cu Electrica pentru furnizarea de energie electrica.
In realizarea bugetului proiectului aceste cheltuieli cu utilitatile sunt determinate separat,
ajungand la un cuantum de 6,00 mii lei anual.
Schita de amplasare a mijlocelor fixe ce vor fi achizitionate prin programul START se
prezinta astfel:

Mateescu Dorin Marius ~ 71 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

retroproiector
birou
birou laptop laptop
operator
asociat
tiparire

imprimanta
spatiu multifunctionala
livrare
lucrari

depozit materii prime si


materiale
server
date

Figura nr. 3 Schita de amplasare a mijloacelor fixe

Mateescu Dorin Marius ~ 72 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

6.3. Graficul de realizare a investitiei


Dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, graficul de realizare a investitiei
se prezinta astfel:
Durata de implementare
Activitate
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
Infiintare firma
Depunere documentatie
aferenta infiintarii societatii la
ONRC (pentru sediul social si
punctul de lucru)
Emiterea Certificat de
inregistrare de la ONRC
Inregistrare firma la
administratia financiara ca
platitor de TVA
Incheiere contract cu o
societate agreata CECCAR
pentru pastrarea evidentelor
contabile si fiscale ale
societatii
Achizitie echipamente conform
proiectului START
Contractare si achizitie
echipamente
Montare echipamente
Obtinerea avizelor necesare
pentru desfasurarea activitatii
Asigurarea echipamentelor
Incheierea de contracte cu
furnizorii de utilitati
Selectare si angajare personal
Selectare personal prin
interviuri cu o firma de resurse
umane agreata
Angajare personal
Realizarea de activitati
publicitare
Impartire fluturasi publicitari
Transmitere e-mailuri
Realizare eveniment de
deschidere centru tiparire
Desfasurarea efectiva a
activitatii centrului de tiparire
si copiere
Grafic nr. 8 Grafic de realizare investitie

Mateescu Dorin Marius ~ 73 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Inainte de inceperea derularii acestui proiect, dl. Marius Mateescu a studiat piata si a facut
cercetari referitoare la timpii necesari deschiderii unei astfel de afaceri. Acestia s-au dovedit a
fi de maxim 4 luni.

6.4. Modificari necesare pentru echipamente, cladiri


existente
Nu se vor realiza modificari la cladiri deoarece societatea nu are in proprietate cladiri, iar
locul unde se va deschide centrul de tiparire si copiere nu necesita o amenajare speciala.

6.5. Modificari necesare in structura personalului


(Prezentati numarul de posturi create, tipul postului, calificarea necesara, salariul lunar
propus, inclusiv costurile referitoare la impozite si contributii sociale. Puteti descrie cum
intentionati sa recrutati personalul necesar si cum il veti instrui pentru postul respectiv,
precum si ce program de pregatire ganditi in viitor si cum va propuneti sa motivati
personalul).
(Noua organigrama poate fi atasata, daca e cazul)
Activitatea de tiparire si copiere descrisa prin acest proiect, necesita un numar de 2 persoane
astfel incat activitatea sa se deruleze in conditii optime si eficiente:
 1 post operator echipamente tiparire (angajat cu carte de munca pe perioada
nedeterminata)
 1 post de vanzari, promovare a firmei (asociatul unic).
Responsabilitatile in detaliu, calificarea necesara sunt precizate in fisele de post ale
operatorului de echipamente tiparire si asociatului unic (administratorul societatii), astfel:

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


Denumire post: Operator echipamente tiparire

Domeniul: Centru de tiparire si editare

Relatiile postului (in interiorul firmei):


Locul de munca: S.C .......S.R.L. (la societatea noua ce se va infiinta prin programul START)
Se subordoneaza: Direct (ierarhic) Administratorului
Subordonati: Nu

Scopul: Tiparirea / copierea materialelor in conditii optime


Descrierea postului: Ocupatia de “Operator echipamente tiparire” presupune executarea
tiparirii / copierii produselor cu respectarea standardelor de calitate si eficienta impuse,
precum si folosirea optima a echipamentelor din dotare. Angajatul trebuie sa cunoasca
procedeul de tipar, caracteristicile si modul de utilizare a echipamentelor de lucru,
caracteristicile materiilor prime si materialelor utilizate in cadrul procesului tehnologic,

Mateescu Dorin Marius ~ 74 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


procedurile de lucru si cele de asigurare a calitatii, normele de securitate si sanatate in munca,
in situatii de urgenta precum si cele de protectia mediului, terminologia de specialitate. Pentru
a-si putea desfasura activitatea in mod corespunzator, operatorul echipamentelor de tiparire
trebuie sa dobandeasca urmatoarele competente: comunicare interactiva, lucrul in echipa,
perfectionare profesionala, organizarea locului de munca, aplicarea prevederilor referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta, aplicarea normelor de
protectia mediului, aplicarea procedurilor de calitate, intretinerea utilajelor si echipamentelor
de lucru, pregatirea materialelor pentru tiparirea lucrarii, pregatirea utilajului pentru tiparirea
lucrarii, realizarea tiparului. Mediul de activitate al angajatului il reprezinta un spatiu de
lucru, in conditii de zgomot cu o intesitate medie, ventilare permanenta si risc scazut de
accidente. Ca urmare a dezvoltarii continue a tehnologiilor in domeniul tiparirii, precum si a
conditiilor economice si juridice, cerintele profesionale concrete se modifica permanent,
pentru a oferi beneficiarilor servicii si produse de calitate.

Sarcini sau activitatea postului:

ACTIVITATI:
DOMENII DE COMPETENTE:
Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Competente fundamentale
• Competente generale la locul de munca
• Competente specifice
Periodicitate: permanent

ASIGURAREA CALITATII TIPARIRILOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Asigura premisele pentru realizarea lucrarilor in conditii de calitate
• Verifica rezultate lucrarilor
Periodicitate: permanent

APLICAREA NORMELOR DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA


INCEDIILOR:
Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile):
• Aplica NPM
• Aplica PSI
• Raporteaza pericole care apar la locul de munca
• Aplica procedurile de urgenta si de evacuare in scopulactionarii cu competenta in caz de
accident
Periodicitate: permanent

COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Transmite si primeste rapid si corect informatii

Mateescu Dorin Marius ~ 75 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


• Participa la discutii in grup pentru clarificarea problemelor aparute
Periodicitate: permanent

EFECTUAREA MUNCII IN ECHIPA:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Identifica rolurile specifice muncii in echipa
• Efectueaza munca impreuna cu ceilalti membrii ai echipei
Periodicitate: permanent

MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Aprovizioneaza cu materiale
• Manipuleaza materiale
• Depoziteaza materiale la locul de munca
Periodicitate: permanent

PLANIFICAREA ACTIVITATII PROPRII:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Studiaza documentatia lucrarii
• Planifica activitatea
Periodicitate: permanent

PREGATIREA PENTRU OPERATIA DE TIPARIRE:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Verifica starea de functionare
• Alimenteaza dispozitive (hartie, cerneala, accesorii)
• Regleaza dispozitivele
• Receptioneaza forma de tipar
Periodicitate: permanent

REALIZAREA TIPARULUI:
Standardele la care trebuie prestata activitatea:
• Realizarea tiparului etalon (BT)
• Imprimarea tirajului in conformitate cu BT-ul
• Elimina imprimatele
Periodicitate: permanent

STOCAREA SI AMBALAREA TIPARITURILOR:


Standardele la care trebuie prestata activitatea:

Mateescu Dorin Marius ~ 76 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA POSTULUI / SPECIFICATII


• Stocarea semifabricatelor si a produselor
• Ambalarea produselor
Periodicitate: permanent

Caracteristici personale: (calitati personale, trasaturi de personalitate)


• Organizat, responsabil, sigur de sine
• Capacitatea de analiza si de selectie la acordarea de prioritati obiectivelor majore

Instruire / pregatire necesara:

Studii minime: absolvent cu studii medii cu calificare in domeniu


Cunostinte / abilitati esentiale:
• Intretinere spatiul de lucru
• Realizare tiparituri
• Acuratetea inregistrarilor in stoc
• Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile
• Calitatea raportarilor si informarilor
• Depozitarea consumabilelor in conditii optime
• Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Pastrarea confidentialitatii legate de firma
- Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special

Limitele de autoritate:

Recomandari facute: catre Administrator/Asociat


Documente semnate: Rapoarte tehnice trimise catre Administrator
Frecventa documentelor: Saptamanal / lunar

Mediul de lucru:

Programul de munca: 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana


Conditiile de munca: Post de lucru individual
Mediul de munca: La punctul de lucru 100 % din timpul de lucru
Efort fizic si mental: Stres si efort fizic mediu

Echipamente:

Laptop, imprimanta multifunctionala, videoproiector, echipamente de birotica, telefon

Mateescu Dorin Marius ~ 77 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA DE POST - ADMINISTRATOR

1. Denumirea compartimentului:
Conducere / Administrare
2. Denumirea postului:
Administrator
3. Numele si prenumele:
Mateescu Dorin Marius
4. Se subordoneaza:
Nu este cazul
5. Numele sefului ierarhic:
Nu este cazul
6. Subordoneaza:
Intreg personalul unitatii
7. Drept de semnatura:
* Intern
* Extern
8. Relatii functionale:
-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice cu legaturi economice cu societatea.
9. Pregatirea si experienta:
Studii:
-absolvent al invatamantului superior;
Cunostinte:
-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic;
- sa posede experienta in proiecte cu fonduri nerambursabile (decontare, implementare,
monitorizare proiecte tip grant)
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de
decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
10. Autoritate si libertate organizatorica:

Mateescu Dorin Marius ~ 78 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

FISA DE POST - ADMINISTRATOR

Daca este cazul


11. Responsabilitati si sarcini generale:
Administratorul societatii conduce activitatea din compartimente si are urmatoarele atributii:
- elaboreaza fisa postului pentru personalul ce va fi angajat;
- raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a
societatii, de evolutia strategiei de dezvoltare a firmei;
- prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti;
- are drept de semnatura pe documentele justificative si in banca;
- organizeaza inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale in vigoare;
- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
- respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al
societatii,aducandu-l la cunostinta personalului din subordine;
- pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
- emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii societatii;
Actualizarea atributiilor se va face in functie de modificarile organizatorice legislative care
apar.

Responsabilitati si sarcini Proiect START


- Are responsabilitati legale si tehnice in derularea proiectului;
- Are responsabilitati financiare in derularea proiectului;
- Asigura coordonarea diferitelor parti implicate in proiect;
- Ia decizii in organizarea proiectului;
- Stabileste orientarile generale majore pentru implementarea proiectului, criteriile de calitate
si constrangerile (tehnice, finaciare, organizationale si calendaristice);
- Aproba planul de activitate si bugetul;
- Asigura implementarea produsului sau serviciului realizat;
- Supervizeaza desfasurarea activitatilor proiectului peridoc;
- Monitorizeaza gestiunea finaciara a proiectului;
- Emite decizii administrative si strategice cu privire la proiect;
- Mentine legatura cu autoritatile si cu tertii pentru proiect, in calitate de reprezentant legal al
proiectului

Salariul lunar propus:


Personalul va fi angajat pe baza de contract de munca. Nivelul salariului va fi corelat cu
salariul mediu pe piata de profil, respectiv un salariu brut de 900 ron. Plata salariului se va
face lunar intr-o singura transa. In functie de performante, salariatul societatii va primi prime.

Mateescu Dorin Marius ~ 79 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare a dlui Marius Mateescu


politica de resurse umane este focalizata in directia evidentierii potentialului uman existent,
capabil sa asigure serviciile conforme fiselor de post la nivelul cerut si / sau identificarea de
resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului ocupational de
specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.
In acest context, misiunea conducerii societatii referitor la politica resurselor umane este de a
deveni un factor proactiv, cu rol determinant in asigurarea unui personal instruit si motivat
pentru atingerea obiectivelor afacerii. Analiza structurii organizatorice si de personal, precum
si dezvoltarea acestora se vor realiza in mod continuu, "din mers" fara a produce intreruperi
ori disfunctionalitati in procesul tehnologic.
Nivelul salariilor inclusiv contributiile sociale conform legislatiei in domeniu pe urmatorii 5
ani, se prezinta astfel:
Descriere An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
lei lei lei lei lei
Fondul de salarii 10,800 11,016 11,236 11,573 11,921
Contributiile sociale ale angajatorului 3,033 3,094 3,155 3,250 3,348

Total cheltuieli angajator cu salarii si contributii 13,833 14,110 14,392 14,824 15,268

Contributiile sociale ale angajatilor 3,225 3,289 3,355 3,456 3,559

Total plati fond salarii + contributii angajat 13,833 14,110 14,392 14,824 15,268
Tabel nr. 30 Evolutie salarii si contributii

Din punct de vedere grafic, evolutia salariilor se prezinta astfel:

Grafic nr. 9 Evolutie salarii si contributii


Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile
asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si
servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Mateescu Dorin Marius ~ 80 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Strategia de resurse umane a societatii este de a asigura o forta de munca instruita si motivata
care sa contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la
atingerea obiectivelor afacerii.
Politica de personal se bazeaza pe promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii.
Angajarile se fac numai pe baza de interviu si prin selectare atenta a personalului.
In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare prezentate in acest plan de
afaceri de catre dl. Marius Mateescu, politica de resurse umane este focalizata in directia
evidentierii potentialului uman, capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si / sau
identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului
ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.
In acest context, misiunea conducerii societatii / asociatului unic referitor la politica
resurselor umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant in asigurarea unui
personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii. Analiza structurii
organizatorice si de personal, precum si dezvoltarea acestora se vor realiza in mod continuu,
"din mers" fara a produce intreruperi ori disfunctionalitati in procesul tehnologic.
In principiu, politica de resurse umane este axata pe urmatoarele directii:
 Cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru
sanatatea populatiei si mediu;
 Obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane pe ariile de competente ale
societatii, functie de specificul si ponderea activitatilor desfasurate de societate;
 Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de
performare la standardele de competitivitate cerute de societate:
- conditii salariale: salariile se situeaza la valorile medii pe economie,
societatea va achita la zi taxele si impozitele aferente acestora, iar
angajatul/angajatii vor beneficia de toate facilitatile acordate de lege. De
asemenea, firma acorda prime pentru rezultatele deosebite obtinute;
- conditii de munca: organizatia asigura un mediu de lucru ce indeplineste
toate conditiile necesare bunei desfasurari a activitatii. Aceste conditii includ
factori fizici cum sunt: igiena, curatenie, caldura, iluminare, incalzire,
ventilatie etc. Conditiile de munca nu fac parte din cele grele asa cum sunt
ele definite de legislatia in domeniu. Societatea nou infiintata va avea un
regulament de ordine interioara prin care se va stabili organizarea activitatii
in cadrul societatii;
- transport: transportul pentru angajatii este asigurat/decontat de catre
societate;
- masa si orar: societatea are un orar de functionare intre 9.00 – 18.00 cu o ora
pauza de masa;
- pregatire profesionala: firma organizeaza la sediul societatii cursuri de
pregatire profesionala pentru toti noii angajati.
 Construirea unei culturi organizationale proprii;
 Respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la
un nivel strict tehnologic mai ridicat in urma cresterii activitatii societatii.

Mateescu Dorin Marius ~ 81 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile
asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si
servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.
Strategia de resurse umane a societatii este de a asigura o forta de munca instruita si motivata
care sa contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la
atingerea obiectivelor afacerii.

Organigrama societatii in primul an de functionare va arata astfel:

Administrator
1 persoana

Agent vanzari
1 persoana

Monitorizarea personalului (un operator echipamente de tiparire) se va realiza in mod direct


de catre managerul / asociatul unic al societatii pe parcursul activitatii desfasurate prin:
 Prezenta zilnica a managerului la centrul de tiparire si copiere;
 Monitorizare de intrare si iesire din societate prin sistem electronic tip „cartela”;
 Rapoarte saptamanale efectuate de catre angajat cu descrierea activitatii din fiecare
saptamana;
 Sondaje efectuate de catre manager la partenerii de afaceri (clienti si furnizori)
referitor la interactiunea cu angajatul / angajatii societatii;
 Monitorizarea numarului de raclamatii primite – unul din obiectivele proiectului fiind
acela de a avea maxim 12 reclamatii primite intr-un an de zile;
 Feedback-ul primit de la clienti referitor la interactiunea globala cu societatea nou
infiintata.

Mateescu Dorin Marius ~ 82 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7.Proiectii financiare
7.1. Indicatori economici ai situatiei trecute
(daca este cazul):
Anul
N-2 N-1 N
Rata curenta a lichiditatii = Active curente/Pasive curente
Rata rapida a lichiditatii = Active curente - Stocuri /Datorii
curente
Rata de recuperare a creantelor = Vanzari / (Creante
clienti+Alte creante)
Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri
Rata solvabilitatii = Capitaluri proprii/Datorii curente
(Bilanturile contabile pe ultimii doi ani si pe ultimul semestru precum si ultima balanta de
verificare contabila pot fi atasate).
Nu este cazul. Societatea nu este infiintata si nu are istoric.
Pentru a se observa indicatorii prezenti si viitori ai societatii ii prezentam mai jos pe cei
aferenti anilor 2011, 2012 si 2013:
Indicatori economici Anul
2011 2012 2013
Rata curenta a lichiditatii = Active curente/Pasive curente 1.40 1.42 1.98
Rata rapida a lichiditatii = Active curente - Stocuri / Datorii
1.32 1.36 1.91
curente
Rata de recuperare a creantelor = Vanzari / (Creante
2.47 2.36 2.38
clienti+Alte creante)
Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri 32% 33% 33%
Rata solvabilitatii = Capitaluri proprii/Datorii curente 45% 71% 119%

Tabel nr. 31 Indicatori conomici 2011 - 2013


Rata curenta a lichiditatii 2011 -2013:
Diferenta dintre activele curente si pasivele curente este cunoscuta sub denumirea de capital
de lucru. Deoarece afacerile nu pot supravietui fara un capital de lucru pozitiv, intrebarea
daca activele curente depasesc pasivele curente este extrem de importanta.
Un capital de lucru pozitiv (activele curente mai mari decat pasivele curente) ofera afacerilor
o lichiditate suficienta sa le asigure supravietuirea. In schimb, daca activele curente sunt mai
mici decat pasivele curente, afacerea se afla intr-un pericol iminent de faliment.

Mateescu Dorin Marius ~ 83 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Se observa ca societatea are o lichiditate foarte buna, aceasta isi sustine din activitatea proprie
si incasari continuarea activitatii. Acest indicator, in literatura de specialitate trebuie sa fie
mai mare decat 1.
Rata rapida a lichiditatii 2011 -2013:
Stocurile, ca si parte componenta a activelor curente, pot avea o lichiditate scazuta in situatii
de criza (de exemplu stocurile perisabile, sezoniere, de lux, uzate moral etc). Din acest motiv
rata curenta este adesea modificata prin excluderea stocurilor din total active curente,
obtinandu-se astfel Rata Rapida.
Dupa cum am explicat mai devreme, societatea aplica metoda de aprovizionare a stocurilor
„just-in-time” ceea ce conduce la diminuarea stocurilor, astfel „cash-flow-ul” ramane la
dispozitia societatii. Se observa ca si aceasta rata pe perioada analizata este mai mare decat 1,
deci societatea are o pozitie a lichiditatii favorabila.
Rata de recuperare a creantelor 2011 -2013:
Viteza de rotatie sau rata de recuperare a creantelor este un factor cheie in determinarea
lichiditatii. O viteza de rotatie mare permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi
sporeasca activele. O viteza de rotatie a creantelor mare semnifica faptul ca suma de bani
blocata in creante neincasate este mica, lucru care imbunatateste lichiditatea.
Se poate observa ca societatea are vanzari cu un numar mai mare de 2 ori decat creantele pe
care le are de incasat, ceea ce ii asigura stabilitatea financiara pe piata.
Rata profitului 2011 -2013:
Acesta reprezinta indicatorul care arata cat de profitabila este afacerea. O marja de peste
30%, ca si in cazul nostru demonstreaza o afacere solida si eficienta.
Rata solvabilitatii 2011 -2013:
Aceasta exprima gradul de acoperire a obligatiilor de plata lung, inclusiv a obligatiilor catre
actionari constand in capitalul varsat si alte fonduri constituite, din capitalul propriu. Se
observa ca pe perioada de analiza compania are o stabilitate financiare excelenta avand
resurse disponibile sa plateasca datoriile catre terti.

7.2. Plan de finantare a activitatii


Sume in LEI fara TVA Suma1 %
Credite bancare 39.000,00 30,23%
AFN 90.002,58 69,77%
Alte surse 0 0
TOTAL 129.002,58 100%
Tabel nr. 32 Plan de finantare a investitiei

Dupa cum se observa din tabelul precedent, procentul creditului bancar de 30,23% acesta
fiind este mai mare de 30%, iar procentul AFN de 69,77%, deci mai mic de 70% conform
precizarilor din procedura START 2010 punctul 6.20.

1
sumele vor fi trecute în LEI, fără TVA

Mateescu Dorin Marius ~ 84 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Suma de 129.002,58 lei reprezinta valoarea eligibila a proiectului din achizitia de


echipamente, dl. Marius Mateescu va aduce in cadrul proiectului din surse proprii atrase
contributia proprie de 30.960,62 lei, reprezentand TVA aferent achizitiei de utilaje. La aceasta
suma eligibila se vor adauga si cheltuielile de infiintare a noii societati.

In cadrul planului de afaceri este recomandabil sa se prezinte:


 Garantiile propuse pentru creditul bancar:
 Terenuri,
 Cladiri,
 Mijloace fixe,
 Alte garantii (FNGCIMM)

Garantia propusa pentru creditul bancar este reprezentata de echipamentele achizitionate, in


functie si de cerintele bancii CEC Bank agreate de AIPPIMM, respectiv:
- Laptop
- Server date
- Imprimanta multifunctionala
- Videoproiector
- Post de lucru managerial

Mateescu Dorin Marius ~ 85 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7.3. Cash Flow

Mateescu Dorin Marius ~ 86 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Tabel nr. 33 Proiectii financiare ale Fluxului de Numerar / Cash Flow

Mateescu Dorin Marius ~ 87 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Proiectiile financiare ale fluxului de numerar pentru perioada 2010-2013 se regasesc in


tabelul de mai sus. In cele ce urmeaza vom detalia elementele componente ale acestei
proiectii financiare ale fluxului de numerar.
In anul 2010, pentru a se infiinta firma si a se plati taxele de infiintare la Registrul
Comertului, asociatul unic dl. Marius Mateescu va credita firma cu suma de 1,00 mii lei.
In luna 1 anul 2011.
Aceasta este luna in care se vor achizitiona echipamentele si tot acum acestea vor incepe sa
produca venituri operationale pentru societate. Vanzarile generate din proiect se ridica la
19.02 mii lei in care sunt in conformitate cu previziunile prin prezentul plan de afaceri.
Tot acum, pentru a plati echipamentele furnizorilor se vor incasa grantul AFN, creditul de la
CEC Bank si va fi adusa contributia asociatului unic, TVA-ul care este neeligibil pe proiect.
 AFN 90.002,58 lei (suma eligibila prin proiect)
 Credite bancare 39.000,00 lei (suma eligibila prin proiect)
 Contributie asociat 30.960,62 lei (TVA)
 TOTAL 159.963,2 lei (valoarea proiectului inclusiv TVA)
Platile pe care le va efectua societatea vor fi:
 plata furnizorilor de echipamente si mobilier in suma de 159,96 mii lei, inclusiv
TVA. Aceasta se va plati din incasarea aferenta AFN in suma de 90,00 mii lei si
credit bancar in suma de 39,00 mii lei. Asociatul unic va credita firma cu suma
de 30,96 mii lei pentru a se putea achita TVA aferent bunului achizitionat, TVA
ce este considerat cheltuiala neeligibila a proiectului fiind suportata din surse
proprii;
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 10,02
mii lei;
 plata catre salariat a salariului lunar, inclusiv contributiile la bugetul de stat si
bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 1,15 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 0,53 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 0,79 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 1,49 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in conditiile:
- suma credit: 39.000 lei
- dobanda anuala: 10%
- perioada de acordare: 36 luni
- rate constante.
Prezentam mai jos modul de esalonare a creditului bancar contractat de dl. Marius mateescu
cu CEC Bank, banca agreata de AIPPIMM:

Mateescu Dorin Marius ~ 88 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Grafic nr. 10 Esalonare credit CEC Bank


In lunile 2 si 3 anul 2011, indicatorii din fluxul de numerar se prezinta astfel:
 incasari din activitatea de exploatare: 19,02 mii lei lunar;
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 10,02
mii lei;

Mateescu Dorin Marius ~ 89 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 plata salariului catre salariat, inclusiv contributiile la bugetul de stat si bugetul


asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 1,15 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 0,53 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 0,79 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 1,49 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in suma de 1,26 mii lei
conform graficului de esalonarea al creditului.
In luna 4 anul 2011, indicatorii din fluxul de numerar se prezinta astfel:
 incasari din activitatea de exploatare: 19,02 mii lei lunar;
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 10,02
mii lei;
 plata salariului catre salariat, inclusiv contributiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 1,15 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 0,53 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 0,79 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 1,49 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in suma de 1,26 mii lei
conform graficului de esalonarea al creditului.
In aceasta luna se va calcula TVA de recuperat, in suma de 43,44 mii lei, aferent achizitiei
mijlocului fix. Acesta este motivul pentru care suma prevazuta la linia din Cash Flow
“impozit pe profit si alte taxe” este negativa, nu este o suma de plata ci o suma de incasat,
conform bifunctionalitatii contului contabil 442 Taxa pe valoarea adaugata conform
planului de conturi aferent anului 2010 si legii contabilitatii 82 / 1991.
In lunile 5 , 6, 7, 8, 9, 10 , 11 si 12 anul 2011 indicatorii din fluxul de numerar se prezinta
astfel:
 incasari din activitatea de exploatare: 19,02 mii lei lunar;
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 10,02
mii lei. In luna 12 se amenajeaza punctul de lucru unde se vor folosi materii
prime si materiale de constructii, instalatii, amenajari si se vor mai achizitiona si
rafturi de mobilier (amenajarea este in suma de 42 mii lei), cu valori individuale
sub 1.800 lei, precum si consumabile in sume de 28 mii lei.
 plata salariului catre salariat, inclusiv contributiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 1,15 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 0,53 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 0,79 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 1,49 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in suma de 1,26 mii lei
conform graficului de esalonarea al creditului;

Mateescu Dorin Marius ~ 90 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

 plata trimestriala a TVA si a impozitului pe profit in lunile 7 si 10 in suma de


8,16 mii lei.

Proiectiile pentru anii 2012 si 2013 s-au realizat anual astfel:


Anul 2012:
 incasari din activitatea de exploatare: 239,67 mii lei
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 84,51
mii lei;
 plata salariului catre salariat, inclusiv contributiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 14,11 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 6,66 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 9,97 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 21,41 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in suma de 15,10 mii lei
conform graficului de esalonarea al creditului cu rate constante;
 plati pentru TVA si impozit pe profit in suma de 35,52 mii lei.
Anul 2013:
 incasari din activitatea de exploatare: 249,26 mii lei
 plata furnizorii de materii prime, materiale, energie, asigurari in suma de 86,10
mii lei;
 plata salariului catre salariat, inclusiv contributiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale si fonduri speciale in suma de 14,39 mii lei;
 plati catre firma de contabilitate 6,92 mii lei;
 plati catre firma de publicitate si promovare 10,38 mii lei;
 plati pentru partea administrativa si de desfacere 20,47 mii lei;
 plata dobanzii si a principalului pentru creditul bancar in suma de 15,10 mii lei
conform graficului de esalonarea al creditului cu rate constante;
 plati pentru TVA si impozit pe profit in suma de 38,14 mii lei.
Cresterea fluxului de numerar exprimata in lei la sfarsitul anilor de prognoza se prezinta
grafic astfel:

Mateescu Dorin Marius ~ 91 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Grafic nr. 11 – Evolutie disponibil


Disponibilul de numerar de la sfarsitul perioadei este pozitiv in toate lunile ceea ce arata
ca societatea poate sa-si mentina echilibrul financiar pe parcursul implementarii
Proiectului.

Mateescu Dorin Marius ~ 92 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7.4. Bilant Simplificat

Tabel nr. 34 Bilant simplificat


Societatea fiind nou infiintata, nu s-au luat in considerare anii anteriori (N-2, N-1, N). Au fost
realizate proiectii pentru urmatorii 3 ani, anul „N+1” fiind considerat anul 2011.
TOTAL ACTIVE

Mateescu Dorin Marius ~ 93 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Sumele prezentate la Numerar existent la inceputul perioadei (randul 2) reprezinta numerarul


existent in contul bancar si in casa la inceputul fiecarui an, respectiv:
 anul 2011: 1,00 mii lei
 anul 2012: 51,67 mii lei
 anul 2013: 104,05 mii lei.
Aceste sume sunt preluate din Cash flow randul 1 Cash la inceputul perioadei.
Evolutia crescatoare a acestui element de bilant demonstreaza faptul ca societatea va derula o
activitate eficienta care va atrage dupa sine cresterea taxelor la Bugetul de stat (TVA si
impozit pe profit).
Sumele prezentate la Numerar generat de activitatea de exploatare (randul 3) reprezinta
numerarul generat in fiecare an, respectiv:
 anul 2011: 50,67 mii lei
 anul 2012: 52,39 mii lei
 anul 2013: 57,75 mii lei.
Aceste sume sunt preluate din Cash flow randul Sold (Incasari-Plati).
Sumele prezentate la Creante (randul 4) si Stocuri (randul 5) sunt reprezentate de creantele
neincasate la sfarsitul fiecarui an si de stocurile cu materialele consumabile de la sfarsitul
fiecarui an. Creantele ca si procent din cifra de afaceri se mentin intre procentele de la 40% -
42% acesta fiind un procent normal in conditiile actuale ale pietei in criza si recesiune
economica.
Sumele prezentate la Active fixe nete (randul 8) sunt reprezentate de echipamentele
achizitionate prin proiect si anume:
 Laptop 2 bucati
 Server date 1 bucata
 Imprimanta multifunctionala 1 bucata
 Videoproiector 1 bucata
 Post de lucru managerial 2 bucati
Aceste sume au fost determinate astfel:

Tabel nr. 35 Active fixe nete

Mateescu Dorin Marius ~ 94 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Sumele prezentate in TOTAL ACTIVE, in anii de inceput ai investitiei / proiectului sunt


reprezentate in principal de achizitia de echipamente intregistrate in Active fixe si mai putin
de Active circulante (stocuri, creante, numerar).
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Sumele prezentate la Credite pe termen scurt (randul 12) sunt reprezentate de valorile in sold
la sfarsitul anului ale creditului pentru investii contractat de la CEC Bank prin proiect.
Sumele prezentate la Furnizori (randul 13) sunt reprezentate in principal de achizitia de
materiale consumabile necesare activitatii centrului de tiparire si copiere dar si alte servicii
prestate de catre terti in favoarea socieatatii: contabilitate, asigurari, promovare – facturi
emise in lunile decembrie si neplatite. Strategia societatii este sa isi plateasca la timp
furnizorii de materii prime, materiale si servicii pentru a nu exista blocaj economic in
derularea activitatii acesteia.
Sumele prezentate la Capital social (randul 20) reprezinta capitalul social al societatii in
suma de 0,20 mii lei. Pe perioada 2011-2013 nu se intentioneaza sa se realizeze majorari de
capital social.
Sumele prezentate la Profitul repartizat in cursul anului (randul 21) reprezinta profiturile
anuale ale societatii care vor fi repartizate la Rezerve (randul 22) pentru dezvoltarea durabila
si eficienta a societatii. Evolutia grafica a rezultatului exercitiului arata astfel:

Grafic nr. 12 Evolutia profitului net


Sumele prezentate la Subventii pentru investii (randul 23a) reprezinta valoarea grantului
primit/AFN prin acest proiect, respectiv 90,00 mii lei.
Calculele sunt efectuate corect avand in vedere faptul ca cele 2 posturi ale bilantului Total
Active si Total capitaluri si datorii sunt egale.

Mateescu Dorin Marius ~ 95 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7.5. Cont de Profit si Pierdere

Tabel nr. 36 Contul de profit si pierdere


Pentru prognoza VANZARILOR veniturile sunt previzionate cantitativ si valoric anual pe
perioada 2011 – 2013 si sunt obtinute prestarea de servicii de tiparire si copiere, astfel:

Grafic nr. 13 Evolutia anuala a vanzarilor pe categorii de venituri

Mateescu Dorin Marius ~ 96 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Grafic nr. 14 Evolutie vanzari


Sumele inscrise la Reluarea subventiei AFN pe venituri cuprind venituri pentru subventii
din investitii care reprezinta partea de subventie trecuta lunar pe amortizari ce s-a
determinat inmultind procentul de finantare nerambursabila de 70% cu cheltuiala lunara cu
amortizarea bunurilor achizitionate prin acest proiect. Acest lucru este in concordanta cu
Legea contabilitatii nr 82 / 1991, a monografiei contabile si a planului de conturi agreate de
profesia Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR):

Tabel nr. 37 Reluarea subventiei AFN pe venituri


Se observa trendul ascendent al vanzarilor ca urmare a investitiilor ce se vor realiza prin
proiect ceea ce va conduce la cresterea cifrei de afaceri si dezvoltarea durabila a activitatii
societatii.
PROGNOZA COSTURILOR are valori previzionate pe categorii de cheltuieli, fiind
detaliate anual pe perioada 2011 – 2013.
Sumele inscrise la fiecare categorie de cheltuiala de exploatare (randurile 4- 11) au la baza
strategia de dezvoltare a societatii. Aceste cheltuieli au un procent de crestere de 2.45% in
anul 2 fata de anul 1 si de 1.88% in anul 3 fata de anul 2. Acest lucru se datoreaza
parteneriatelor solide cu furnizorii pe care dl. Marius Mateescu le va face in derularea unei
afaceri eficiente.

Mateescu Dorin Marius ~ 97 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Sumele inscrise la Materii prime si materiale (randul 4) reprezinta costuri cu materialele


consumabile (hartie reciclabila, tonnere originale, materiale, mape plastic, dosare, cutii de
ambalat, etc.).
Sumele inscrise la Combustibili si energie (randul 5) reprezinta cheltuieli cu apa si cu
energia electrica contractate cu Apa Nova si Electrica.
Sumele inscrise la Servicii subcontractate (randul 6) reprezinta costuri cu serviciile de
contabilitate (Teaha Consulting SRL) si publicitate ale companiei (ADmind SRL).
Sumele inscrise la Altele (randul 7) reprezinta costuri cu serviciile de asigurare ale
echipamentelor achizitionate. Costul de asigurare va fi contractat cu o companie de
asigurari (BCR Asigurari) si reprezinta 4% din valoare neta a mijloacelor fixe.
Sumele inscrise la Salarii, prime si contributii (randul 8) reprezinta cu salarii si contributii
la bugete asa cum au fost detaliate si explicate anterior.
Sumele inscrise la Costuri Administrative si de desfacere (randul 10) reprezinta cheltuieli
diverse pentru functionarea activitatii de desfacere si administrare a societatii.

Mateescu Dorin Marius ~ 98 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Amortizarea totala (randul 11) a fost calculata astfel:

Tabel nr. 38 Amortizare echipamente in anul 2011


Sumele inscrise la Impozitul pe profit (randul 16) s-au determinat aplicand un procent de
16% asupra sumelor inscrise la Venit net inainte de impozitare (randul 15), iar sumele
prevazute la Profit net (randul 17) concorda cu sumele prevazute in Bilantul simplificat la
randul 21 Profit repartizat in cursul anului.
Din contul de profit si pierdere se observa ca atat veniturile cat si cheltuielile sunt corelate
si au o evolutie uniforma ceea ce asigura societatii o functionare permanenta eficienta.

Mateescu Dorin Marius ~ 99 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

7.6. Situatie simplificata a Fluxului de Numerar

Tabel nr. 39 Situatie simplificata a Fluxului de Numerar


Se observa corelatia intre Surplusul/Deficitul de numerar (randul 15) din Tabelul „Situatia
simplificata a fluxului de numerar” si Cash la sfarsitul perioadei (ultimul rand) din Tabelul
„Proiectii financiare ale Fluxului de Numerar/Cash Flow”.
Aceasta metoda de calcul simplificat al fluxului de numerar este rar intalnita si aplicata in
derularea afacerilor. Metoda prezentata la punctul 7.3. este ceam mai raspandita si apreciata
in analiza afacerilor si a mediului in care acestea opereaza.

7.7. Evaluarea tehnico-economica a proiectiilor financiare

Pentru evaluarea tehnico-economica a proiectiilor financiare prezentate in Planul de Afaceri,


este necesara determinarea principalului indicator al investitiei - indicatorul RIR (rata interna
de rentabilitate).
RIR se determina ca fiind acea valoarea a ratei de actualizare, pentru care VAN devine egal
cu zero.
Pentru calculul VAN s-a utilizat urmatoarea relatie de calcul:

Mateescu Dorin Marius ~ 100 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

unde:
r – rata de actualizare =5%
k – anul calendaristic ulterior anului in care se realizeaza investitia (k poate fi 1, 2 sau
3, unde 1 reprezinta anul 2011, 2 reprezinta anul 2012 si 3 reprezinta anul 2013);
I0 – valoarea investitiei (fara TVA);
FNk – fluxul de numerar net neactualizat corespunzator anului k;
VR – valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de 3 ani analizate;
VAN – valoarea actualizata neta.

In tabelul de mai jos prezentam VAN cu rata de actualizare de 5%:

Tabel nr. 40 Determinarea VAN la o rata de actualizare de 5%

Valoarea reziduala este zero, deoarece datorita schimbarilor rapide si majore de tehnologie
pe piata echipamentele IT, o piata in continua dezvoltare tehnologica si creationala.
Pentru a determina Rata Interna de Rentabilitate (RIR) pentru care Valoarea Actualizata Neta
(VAN) este zero, am aplicat formula de calcul a RIR ceruta prin programul START din
fisierul „Instructiuni.doc” publicat pe site-ul www.aippimm.ro la sectiunea „ANUNT
IMPORTANT - Toti solicitantii etapei a II-a a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare -START - sunt
rugati sa depuna dosarul de finantare in termen de maximum 10 zile lucratoare, respectiv
pana la data de 27 iulie 2010 la oficiile teritoriale la care sunt arondati.Modalitatea si
instructiunile de depunere, precum si instructiunile de intocmire a planului de afaceri, le
gasiti in fisierul atasat.” Formula se regaseste in pagina anterioara a prezentului plan de
afaceri.
In consecinta, rata de actualizare Rata Interna de Rentabilitate (RIR) pentru care Valoarea
Actualizata Neta (VAN) este egala cu ZERO este 11.6%.

Mateescu Dorin Marius ~ 101 ~


“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire” - Plan de afaceri START

Tabel nr. 43 Determinarea RIR pentru care VAN = 0

RIR pentru care VAN are valoarea zero este 11,6%, avand in vedere ca aceasta afacerea
centrului de prestari servicii de tiparire si copiere primeste grant AFN nerambursabil prin
programul START 2010 derulat prin Agentia Pentru Implementarea Proiectelor Si
Programelor Pentru IMM-uri (AIPPIMM).

In concluzie, din planul de afaceri prezentat si analiza indicatorilor anteriori reiese


viabilitatea si soliditatea afacerii centrului de tiparire si copiere prin proiectul
“Infiintarea si dezvoltarea unui centru de tiparire”.

Mateescu Dorin Marius ~ 102 ~