Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a = 5 + 5 2p
Cum 2 < 5 < 3 , obținem [ a ] = 5 +  5  = 7 3p
2. ( f f )( x ) = x + 2m , f ( x + 1) = x + 1 + m 2p
x + 2m = x + 1 + m , deci m = 1 3p
3. 4 x +1 3 x +5
2 2
  ≤  ⇔ 4 x + 1 ≥ 3x + 5 3p
3 3
x ∈ [ 4, +∞ ) 2p
4. Numărul de submulțimi cu cel puțin 3 elemente ale mulțimii A este 3
C10 + C10
4
+ ⋯ + C10
10
= 3p
= 210 − C10
0
− C10
1
− C10
2
= 1024 − 1 − 10 − 45 = 968 2p
5. u = MN + MP = MQ , unde MNQP este paralelogram 2p
m ( ∢M ) = 90° , deci MNQP este dreptunghi și MQ = NP = 10 3p
6.
tg x +
1
+2=0⇔
( tg x + 1) = 0 2
2p
tg x tg x
π  3π
tg x = −1 și, cum x ∈  , π  , obținem x = 3p
2  4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) x 0 2x −1

det ( A ( x ) ) = 0
1
0 =
x2
+0+0−
( 2 x − 1) − 0 − 0 = −3x 2 + 4 x − 1
2
3p
2 2 2 2
2x − 1 0 x
1
x= sau x = 1 2p
3
b)  x 0 2 x − 1  1 − x 0 1 − 2 x 
    1 0 0
1 1  
A ( x ) + A (1 − x ) =  0 0  +  0 0  = 0 1 0 = 3p
 2   2   
 2x −1 0 x  1 − 2 x 0 1 − x   0 0 1 
   
1 
2 0 0
 
1 1
= 2 0 0  = 2 A   , pentru orice număr real x 2p
 2  2
 1
0 0 
 2
Probă scrisă la matematică M_mate-info Simulare pentru clasa a XII-a
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) 1 
0 0
 −5 x 2 + 5 x − 1 0 −4 x 2 + 4 x − 1  4
   
 0
1
0 =0 1
0
    3p
4 4
   
 −4 x 2 + 4 x − 1 0 −5 x 2 + 5 x − 1   0 1
  0 
 4
1
x= 2p
2
2.a)
( ) (
x y = xy + 3ɵ x + 3ɵ y + 9ɵ = ) 2p

( ) ( ) ( )( )
= x y + 3ɵ + 3ɵ y + 3ɵ = x + 3ɵ y + 3ɵ , pentru orice x, y ∈ ℤ 20 3p
b)
( a + 3ɵ )( x + 3ɵ ) = 0ɵ , pentru orice x ∈ ℤ 20 2p

a + 3ɵ = 0ɵ ⇒ a = 17 3p
c)
( )( )
a + 3ɵ b + 3ɵ = 0ɵ 2p

De exemplu, pentru a = 1ɵ și b = 2ɵ , obținem a + 3ɵ = 4ɵ și b + 3ɵ = 5ɵ , deci a b = 0ɵ 3p


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1
f '( x ) = 4x − , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2 x
f ( x) −1 f ( x ) − f (1) 7
lim = lim = f ' (1) = 3p
x →1 x − 1 x →1 x −1 2
b) 1
f '( x ) = 0 ⇔ x = 1p
4
 1  1
f ′ ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈  0,  , deci f este descrescătoare pe  0,  și f ' ( x ) ≥ 0 ,
 4   4
2p
1  1 
pentru orice x ∈  , +∞  , deci f este crescătoare pe  , +∞ 
4  4 
1 1 3
f continuă pe ( 0,+∞ ) , lim f ( x ) = 0 , lim f ( x ) = +∞ , f ( x ) ≥ f   și, cum f   = − ,
x →0 x →+∞ 4 4 8
2p
 3 
obținem Im f =  − , +∞ 
 8 
c)
( )
3
e x > 0 , deci f e x ≥ − , pentru orice x ∈ ℝ
8
3p
x
2 e ( )
x 2 3 3
− e ≥ − , deci 2e 2 x − e 2 + ≥ 0 , pentru orice număr real x
x
8 8
2p

2.a) 1 1 1

∫ f ( tg x ) dx = ∫ arctg ( tg x ) dx = ∫ x dx = 3p
0 0 0

x 1 12
= = 2p
2 0 2
b) 1 1 1
arctg x ' arctg x dx = 1 arctg 2 x =
∫ dx = ∫ ( arctg x ) 3p
0 x2 + 1 0
2 0
1 π 
2
1 π2
= arctg 2 1 = ⋅   = 2p
2 2 4 32

Probă scrisă la matematică M_mate-info Simulare pentru clasa a XII-a


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c)
x n+1 π x n+1
1 1 1 1
( n + 1) ∫ x n f ( x ) dx = ∫ ( xn +1 )' arctg x dx = x n+1arctg x
1
−∫ dx = −∫ dx 2p
0 0 0 0 x2 + 1 4 0 x2 + 1

x n+1
1 1 1 1
1 1 1 1
x ∈ [ 0,1] ⇒ ≤ 2 ≤ 1 ⇒ ∫ x n +1 dx ≤ ∫ 2 dx ≤ ∫ x n+1 dx și, cum ∫x
n +1
dx = ,
2 x +1 20 0 x + 1 0 0
n+2
3p
π π
1
1 1
obținem − ≤ ( n + 1) ∫ x n f ( x ) dx ≤ − , pentru orice număr natural nenul n
4 n+2 0
4 2 ( n + 2 )

Probă scrisă la matematică M_mate-info Simulare pentru clasa a XII-a


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 3 din 3