Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: A IV-A
ÎNVĂŢĂTOR: CIUTA ADINA
INSTITUŢIA: ŞCOALA GENERALĂ GERSA I
OBIECTUL: MATEMATICĂ
TEMA: OPERAŢII CU NUMERE NATURALE
OBIECTIVE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :
- să enunţe regulile de efectuare a ordinii operaţiilor
- să rezolve exerciţii şi probleme cu ordinea efectuării operaţiilor
- să lucreze în echipă
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: mozaic I, conversaţia, exerciţiul, munca
independentă
TIPUL: lecţie de consolidare
BIBLIOGRAFIE:
*** Manual de matematică clasa aIV-a, Ed.Petrion, Bucureşti, 1999
Dumitru I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de
Vest, Timişoara, 2000

EVOCAREA

Se solicită elevilor să-şi reamintească cunoştinţele referitoare la operaţiilor


învăţate: Cum se numesc numerele care se adună ? (…termeni) Dar care se scad?
(…descăzut şi scăzător). Şi cele ce se înmulţesc sau se împart? (….factori,
deîmpărţit şi împărţitor). Care este ordinea în care se efectuează operaţiile
întâlnite într-un exerciţiu ? ( …. se efectuează mai întâi înmulţirile şi împărţirile -
operaţii de ordinul II- şi apoi adunările şi scăderile - operaţii de ordinul I). Care
este ordinea rezolvării parantezelor, în funcţie de tipul acestora? (Se rezolvă mai
întâi paranteza rotundă, apoi acoladele se transformă în paranteze drepte şi

1
parantezele drepte în paranteze rotunde. După rezolvarea noilor paranteze
rotunde, parantezele drepte se vor transforma în paranteze rotunde şi se vor
rezolva din nou.)

REALIZAREA SENSULUI

(I)Elevii se împart în grupe de câte 4. Fiecare elev dintr-o grupă primeşte


câte un număr de la 1la 4 şi câte o fişă, cu sarcini diferite. Toţi elevii care au
acelaşi număr se vor regrupa şi vor începe rezolvarea sarcinilor. Li se dă voie să
colaboreze. Învăţătorul va monitoriza activitatea, va corecta tema. Fiecare elev va
deveni un ”expert” pentru pasul următor.
(II) Se revine la grupurile iniţiale, alcătuite din elevi cu numerele 1, 2, 3,
4, 5. “Experţii” vor prezenta celorlalţi din grupă modul în care au rezolvat
cerinţele de pe fişă. Acolo unde sunt nelămuriri pot interveni alţi experţi, de la alte
grupe. În acest mod fiecare copil va ajunge să participe activ la oră, explicând
celorlalţi felul în care s-a rezolvat sarcina avută.
Cadrul didactic poartă discuţii asupra dificultăţii exerciţiilor sau
problemelor rezolvate.
Fişa nr.1
Calculaţi: 11+{6 + 3 x [5 + 2 x ( 3 + 1 )]}: 45=
Fişa nr. 2
Efectuaţi: {2+ [ 2+3 :( 63 : 9 – 4 )]}: 5 – 1=
Fişa nr.3
Calculaţi: { 2+ [ 3 +2 x ( 3- 1)] : 7 } : 3=
Fişa nr. 4
Aflaţi termenul necunoscut: ( m : 5 + 6 ) x 3 + 4 = 25

REFLECŢIA

Se împart fişe de evaluare individuală fiecărui elev din grupa iniţială (cu
nr. 1,2,3,4), cu sarcini diferite. La tablă se lucrează exerciţiile care au fost mai
dificile.

2
Fişa nr. 1
Puneţi paranteze potrivite pentru a alcătui un exerciţiu şi apoi rezolvaţi-l!
33 : 1 + 34 : 15 + 2 + 9 =
Fişa nr. 2
Alege operaţiile corecte pentru a obţine egalitatea:
5 ¤ 5 ¤ 5 ¤ 5 = 26
Fişa nr. 3
Compune o problemă care să se rezolve prin exerciţiul (x: 5 + 6) x 3 + 4=
25
Fişa nr. 4
Tatăl şi fiul au împreună 44 de ani. Tatăl este de 3 ori mai în vârstă decât
fiul. Care este vârsta fiecăruia?
În încheiere se dă tema.

După lecţie EXTENSIA….

Se poate cere elevilor să alcătuiască un exerciţiu cu paranteze, care să


necesite respectarea ordinii operaţiilor.

BIBLIOGRAFIE:

1.CUCOŞ C., “Pedagogie”, Ed. POLIROM, IAŞI, 2000


2.DUMITRU I. AL., “ Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă”,
Editura de Vest, Timişoara, 2000