Sunteți pe pagina 1din 120

Fratele Valerica˘ Busa˘ Constantin Tudor

'
Emanuel Iscru Marinela Tudor

DICTATURA
ˇ
NUMERICA

Ediția a III-a
(cu mai multe adăugiri și lămuriri)
8-
8-
,
, Dictatura numerica˘

Icoana Maicii Domnului ,,Portărița“ de la Măn. Iviron din Sf. Munte Athos
,
, Dictatura numerica˘

Cuvânt către cititor

,,Și am văzut ca o mare de cristal


amestecată cu foc, și pe biruitorii
fiarei și ai chipului ei și ai numă-
rului numelui ei, stând în picioare
pe marea de cristal și având
alăutele lui Dumnezeu.“
(Apoc. 15-2)
Cu ajutorul și cu binecuvântarea Maicii Domnului, a apărut a
treia ediție a cărții Dictatura numerică, cu mai multe lămuriri și
adăugiri. Chiar un monah care stă într-o peșteră mi-a povestit cum
însăși Portărița a binecuvântat în chip minunat această ediție.
Datorită cerințelor unor clerici, monahi, monahii și a mai multor
mireni pomenitori și nepomenitori care au CNP sau NU a apărut
această nouă ediție.
Mi-au mărturisit unele monahii că aceste cărți sunt ca un
pateric și asemenea unui catehism al vremurilor de pe urmă. Precum
idealul vieții creștine constă în desăvârșire, tot așa a nu avea niciun
document este idealul care se cere în aceste vremuri apocaliptice.
Sfinții spun că orice păcat, mic sau mare, este o lepădare de Hristos,
cu atât mai mult documentele antihristice care reprezintă o cădere
din Har, dar și acceptarea și recunoașterea lui antihrist.
Unii spun că nu este un păcat luarea documentelor și vreau să
subliniez faptul că în niciun caz cu păcatul nu-i de joacă. Luarea
acestor documente, care reprezintă o închinare la fiară. oare nu
este păcat și lepădare? Este, dar în etape. Bisericile și mănăstirile
să ia bine seama, fiindcă codificarea este taina fărădelegii ce se
lucrează acum.
5
Un mare stareț al vremurilor noastre, Sf. Paisie Aghioritul, ne
preîntâmpina: ,,Cine va primi buletinul nou cu cod de bare sau
cartela cu trei de șase, cu numărul de identificare, acela va pierde
Harul lui Dumnezeu și în el va sălășlui energia drăcească“.
Știind bine că apostazia este cel mai mare pericol,
reprezentând pierderea mântuirii, ne-am confruntat și ne vom
confrunta cu fenomene nemaiîntâlnite în istoria omenirii. Unii
poate vor considera cele scrise în această carte o exagerare, dar nu
e așa. Noi trebuie să procedăm cum ne-a transmis Sfântul Noul
Mc. Ermoghen al Tobolskului și al Siberiei precum și alți Sfinți,
făcându-ne datoria așa cum se cere în astfel de vremuri, altfel n-am
făcut nimic. Și să ținem seama că noi nu mai suntem în primele
veacuri, ci în veacul al VIII-lea (veacul vremurilor de pe urmă),
suntem în împărăția antihristului și avem de luptat cu cei trei mari
giganți ai iadului: Lucifer care este dezlegat, antihristul și lucrarea
lui, și prorocul mincinos. Am stat de vorbă cu un mare ascet din
România, ars de rugăciune și post, care stă în creierii munților,
fiind gârbov, dar vertical în ale credinței, și care mi-a spus că
toate documentele vechi, din prezent dar și din viitor sunt
închinate antihristului.
Din îndemnul Maicii Domnului aș vrea să scot la iveală încă
un lucru care s-a trecut cu vederea, și anume: ,,NICIUN
DOCUMENT!“ Cu ce începe prima dată construcția unei case?
Bineînțeles cu fundația. Iar fundația a tot răul antihristic este orice
document: vechi sau nou, fără CNP, simplu sau mai complicat,
fiindcă ne legăm de stat, de sistem (ești supus statului, aparții lui
fie că-s vechi sau noi). La fel cum e cu păcatul care începe de la
gând. Și aceasta înseamnă ce spune Apocalipsa 14-9: ,,Oricine
fiarăi să închină și chipului ei, ... se va munci cu foc ...“. Cu alte
cuvinte, acestea reprezintă o închinare la Fiară, fiindcă cine se va
supune legilor civice ale societății se va închina fiarei apocaliptice,
după cum bine spune Sf. Ier. Nou Mc. Ermoghen.

6
,
, Dictatura numerica˘
Iar CNP-ul este temelia pe care se bizuie toată informatizarea
actelor, reducerea persoanei la un șir de cifre în codul de bare.
CNP-ul – numărul de identificare – (codificarea) sau orice document
cu CNP înseamnă ceea ce spune Apocalipsa 13-17: ,,Și ca nimenea
să nu poată să cumpere au să vânză, fără numai cela ce are semnul
au numele fiarăi au numărul numelui ei“ (Biblia de la 1688). Deci
iubiților, răul trebuie stârpit de la rădăcină. De aceea nu trebuie
făcut niciun fel de compromis în nicio situație. Au fost stareți
sfinți care nu binecuvântau a se primi niciun fel de acte, și mulți
fii duhovnicești ai acestora nu aveau niciun fel de documente
comuniste (vechi). Dar și în prezent sunt monahi și credincioși
care nu mai au niciun fel de acte: din România, R. Moldova,
Ucraina, Belarus, Rusia, Sf. Munte Athos etc. Fiindcă acest
buletin (fără cip), cât și celelalte documente cu CNP sau FĂRĂ
(înfățișând închinarea la fiară) constituie o lepădare de Hristos –
prima treaptă a lepădării spre iad. Deci noi în privința actelor
antihristice trebuie să ținem cont de învățătura lui Hristos. Spun
marii sfinți purtători de Dumnezeu că în vremurile de pe urmă
adevărații credincioși vor fi ilegali din punct de vedere statal. Iar
buletinele electronice (biometrice) sunt mai grave și mai ales
pecetluirea cu cip sau cu raze laser.
Ce-i de făcut? Răspunsul îl găsim în ,,Sarea Pământului 5“:
,,Să nu vă însemnați pe niciun act, nimic demonic nu trebuie
acceptat... De la această guvernare nu trebuie acceptat NICIUN
FEL DE DOCUMENT. Totul trebuie respins și nimic nu trebuie
acceptat“. Deci să fugim de sistem, să nu intrăm în el și dacă
suntem în el să ieșim ca să ne mântuim.
Nu vreau să creez panică, ci ,,neliniștea cea bună“. Am
mărturisit despre lucrurile acestea din îndemnul conștiinței și din
dragoste pentru oameni, nu din ură, pentru a-i face conștienți de
acest pericol, de acest flagel mortal, chiar dacă aceste îndemnuri
par dure, tulburătoare, vulcanice, tăioase, dar să știm un singur
7
lucru: că adevărul în general ustură – dar te face liber – chiar dacă
am pus ,,fier încins pe rană deschisă“, am pus dar ca să vindece,
știind că unele boli sau răni se vindecă cu ,,leacuri amare“.
Cu binecuvântarea Maicii Domnului să pornim la luptă
împotriva acestui arsenal al iadului care s-a năpustit asupra
noastră ca niciodată, dar să nu uitați: când suntem cu Hristos
atunci martirajul devine sărbătoare.
Vremea a sosit! Să ne împotrivim dictaturii numerice
(această dictatură numerică este o săgeată de foc a iadului trimisă
de prințul întunericului cu un singur scop: străpungerea omenirii),
să nu ne închinăm fiarei și chipului ei; să respingem numărul și
semnul ei. Fiți vigilenți! Că timpul e pe sfârșite.
Cartea aceasta stă în fața noastră ca un sfeșnic aprins care ne
luminează calea către Cer în acest veac apocaliptic. Veți afla în ea
mărgăritare și pietre scumpe și unele răspunsuri despre: dictatura
numerică, globalizare, codificare, CNP-uri, documente, iar în a
doua parte a cărții veți găsi minuni și mărturii ale unor oameni cu
viață sfântă în legătură cu acest subiect, dar și prorociri de la
Sfinți despre al Treilea Război Mondial și vaccinuri etc.
Dragă cititorule, te rog în Numele Maicii Domnului care
acum e în hohote de plâns și te îndeamnă îndurerată: ,,Fugi de
aceste capcane ale iadului, acum, până nu e prea târziu, prea
târziu.“
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, izbăvește-ne
de antihrist, de răul vrăjmașilor și de vrăji! Amin.“
Fratele Valerică Bușă

8
,
, Dictatura numerica˘

,,Și face pre toți, pre cei mici și pre cei mari, și pre cei bogați
și pre cei săraci, și pre cei volnici și pre robi, ca să le dea lor
însemnare preste mâna lor cea direaptă au preste fruntea lor. Și ca
nimenea să nu poată să cumpere au să vânză, fără numai cela ce
are semnul au numele fiarăi au numărul numelui ei. Aicea iaste
înțelepciunea. Cela ce are minte, socotească numărul fiarăi,
pentru că numărul omului iaste. Și numărul ei: 666.“
(Apoc. 16-18, Biblia de la 1688)

În cartea ,,Semnele vremurilor din urmă – mărturiile


monahilor și ale închinătorilor“, la pag. 17-18, iată ce i-au spus
Părintelui Paisie Aghioritul protestatarii, așa după cum povestește
el însuși:
,,Părinte Paisie, acum te ocupi cu numărul 666? Atâția ani de
ce n-ai spus nimic?
Acum (zice Sf. Paisie), când NUMĂRUL 666 a apărut în viața
noastră și circulă peste tot, avem datoria să-i înștiințăm pe
credincioși despre cele care se vor întâmpla. Mai înainte nimeni
n-a făcut uz de numărul 666. Sau oare trebuie să lăsăm lumea
dezinformată și în stare de neștiință?“
Iar la pag. 27 stă scris: ,,…Vezi, mai târziu acest sistem
satanic va strâge șurubul! Acolo în spatele lui se ascunde
DICTATURA sioniștilor“.

9
Dialog între un mirean și fratele Valerică
M: Frate Valerică, vă rugăm în Numele Domnului să ne
mărturisiți despre visul pe care l-ați avut cu Sf. Ierarh Ioan
Maximovici.
Fr. V: Sunt vise de la Dumnezeu, dar și de la diavol. Despre
acest vis s-a constatat că a fost de la Dumnezeu. Dar totuși de
bază trebuie să ne rămână învățăturile, sfaturile, pildele Sfinților
Părinți care ne-au vorbit despre aceste fenomene nemaiîntâlnite în
istoria omenirii, în învățătura lor să ne adâncim și pe Sfinți să-i
urmăm.
M: Și totuși cum a fost?
Fr. V: Aș vrea să fac o mică rectificare, deja este o
înregistrare audio pe internet, dar atunci am zis despre altcineva că
l-a avut, fiindcă așa a fost situația să spun atunci, dar eu l-am avut,
însă acum sunt îndemnat să spun cum a fost…
…A venit la mine Sf. Ierarh Ioan Maximovici, care are Sfinte
Moaște întregi și i-am zis: ,,Părinte sfinte, ce să fac cu buletinul
acesta?“… Și mi-a spus: ,,Nu trebuie să ai așa ceva, stai fără
buletin“. Dar i-am zis: ,,Cum pot să stau așa?“ Și mi-a făcut semn
cu mâna în sus, adică să-mi pun nădejdea în Dumnezeu, dar
făcând semn și cu capul, înclinându-l puțin mai jos. După aceea s-a
apropiat de mine, mi-a pus mâinile peste cap și mi-a făcut semnul
Sfintei Cruci pe cap de trei ori și apoi mi-a spus: ,,Să n-ai niciun
document, NICIUN DOCUMENT“… și apoi a dispărut… și m-am
trezit cu multă pace în suflet mulțumind lui Dumnezeu și pentru
această înștiințare.
M: Am văzut că ați îndemnat să se renunțe la orice
document…
Fr. V: Da, cu ajutorul și binecuvântarea Maicii Domnului am
spus și spun: nu trebuie să avem niciun document fiindcă prin ele

10
,
, Dictatura numerica˘
suntem legați de sistem cum e o capră de țăruș legată. Când
Mântuitorul S-a arătat celor doi copii de la Poceaev știm ce le-a
zis: ,,că întâi oamenii se vor lepăda de Mine prin semnătură“.
Deci semnând astfel de documente devenim apostați, ținând
seama că sunt anumite trepte ale apostaziei.
M: Mărturisiți-ne despre întâmplarea cu posedatul de la
Mănăstirea Pătrunsa.
Fr. V: Când eram la Mănăstirea Pătrunsa, am vorbit acolo
despre documente și CNP, iar un monah îmi sta împotrivă. A plecat
undeva și s-a întors posedat. A intrat în chilie la mine seara cu un
frate și n-am putut să-l mai scot. Aveam Sf. Moaște pe masă și
deodată a început să urle, a dat cu pumnii în pereți, era cât pe-aci
să trântească Sf. Moaște, se tăvălea pe jos, vorbea aiurea, iar la
miezul nopții a strigat înfricoșător: ,,Au venit duhurile, sunt la
geam“. S-a repezit la geamul de la ușă, a dat cu pumnul în geam
și l-a spart. Aveam și icoane lipite pe geam. Mi-a călcat icoanele
în picioare și a zis către celălalt frate care tremura: ,,ține-l pe
Valerică și nu-i da drumul“. Putea să-mi taie gâtul cu bucățelele
din geamul spart. Cu ajutorul Maicii Domnului am scăpat din
mâna lui și am fugit la econom. Ei erau în urma mea alergând,
însă economul m-a băgat repede în chilia de oaspeți, m-a închis și
mi-a zis că aceasta este o ispită. Iar ei toată noaptea au dat
târcoale la acea chilie cu pretextul că le e frică și că vor să stea cu
mine.
Dimineața a venit la mine cel posedat cu un topor și mi-a zis
liniștit: ,,Frate Valerică, cine ți-a spart geamul?“ Și atunci m-a
cuprins o umilință și i-am spus: ,,Părinte, a căzut o bombă azi-
noapte chiar pe chilia mea… Doamne ai milă de el“. După aceea,
nu mai era de acord cu buletinele.
Această întâmplare o știu și Părinții de la Mănăstirea
Pătrunsa.
M: Povestiți-ne întâmplarea cu arderea buletinului…
11
Fr. V: Asta s-a întâmplat anul trecut de ,,Izvorul Tămăduirii“,
nu numai din îndemnul acelui vis sau al conștiinței, dar și din
îndemnul Sfinților Stareți Ruși. […] După ce am distrus toate
documentele cu CNP sau FĂRĂ, a mai rămas buletinul, dar Harul
nu-l mai simțeam, mă rugam, plângeam, dar simțeam un gol, și
când l-am ars am rămas uimit. L-am băgat în sobă și după un timp
a început să se audă ca la raliuri, am deschis ușa, am închis-o și a
început să urle ca leii în cuști, am făcut semnul Sf. Cruci și mi-am
adus aminte de pr. Rafail Berestov care a zis: ,,CNP-urile sunt din
cercuri înalte, de la masoni și pentru că au contact direct cu satana
și care transmit noi și noi descoperiri“. După ce am deschis ușa
sobei a început să sară scântei pe mine și pe icoana care era lângă
mine așa ca la artificii. Cred că au în ele, pe lângă CNP, și
celelalte simboluri oculte satanicești și microcircuit electronic1.
Bineînțeles, unii au făcut cerere de refuz, unii le-au dat înapoi ca
și cardurile, iar alții le-au ars, important e să nu le primim sau să
scăpăm de ele.V-am relatat această întâmplare ca să vedeți că este
adevărat ce a spus un părinte că diavolul are CNP 666. Feriți-vă
de numărul fiarei, e trinitatea iadului 666, nu ne trebuie așa ceva,
noi ne-am botezat în Numele Sfintei Treimi și nu vrem acest
botez al satanei. Nu jertfiți și nu vă închinați idolului acestui veac
care e calculatorul din Bruxelles, respingeți orice document
antihristic. Nu vă jucați cu mântuirea voastră, fiindcă veți plânge
veșnic.
M: După aceea au început multe persoane să renunțe la ele
sau să le ardă?
Fr. V: Da, și vor mai fi și alții care le vor arde; le ardem2 ca să

1
http://asociatialibertatearomanilor.ro/pliant-informativ-aplr-actele-
electronice/
2
Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron a ars capiștea idolească cu idoli
(17 februarie – Viețile Sfinților), cu atât mai mult acești idoli care
sunt actele din vremurile noastre.
12
,
, Dictatura numerica˘
nu fim arși de focul cel veșnic și ca să devenim liberi față de
dictatura numerică, fiindcă cei ce au renunțat la ele sau le-au ars,
simt Harul, sunt ușurați, descătușați de forțele întunericului, fiindcă
nu trebuie să mergem cu variante și ce e da, da și ce e nu, nu.
M: Ce-i de făcut în continuare?
Fr. V: Alegem Crucea, nu pâinea, să avem acte în Cer, actele
nevoinței, ale răbdării, ale pocăinței, iar nu acestea din lume,
statale, care ne duc în iad. Cu ajutorul Maicii Domnului noi am
făcut câteva sinaxe în care am luat atitudine împotriva oricărui
document antihristic de identitate sau fără, fiindcă sunt legate de
sistem chiar dacă unele par bune. Fiindcă dacă lăsăm portița puțin
deschisă vrăjmajul deschide larg intrând prin ea. Dacă mergem pe
variante îi dăm drepturi diavolului. Am mai discutat, a nu rămâne
cu acte vechi sau noi, a renunța categoric la CNP, a ne împotrivi
GLOBALIZĂRII care este cel mai cumplit lagăr din istoria
omenirii ș.a.m.d. Pentru a înțelege, a face voia Domnului și a avea
un discernământ fin trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca
să ne dea înțelepciune. Vom sta pe unde va rândui Dumnezeu ori
prin comunități care-s rupte de sistem și cu timpul va trebui să
luăm calea munților. Important e să nu ne dăm în mâna lor și să
fugim de aceste capcane, cum bine zice Sf. Efrem Sirul: ,,mulți
dintre Sfinți și credincioși vor fugi în pustiu și se vor ascunde în
munți și peșteri rugându-se Domnului cu umilință, ca să-i
conducă în locuri sigure pentru ca să-l refuze pe antihrist și să nu
vadă semnele cumplite și înspăimântătoare ale lui… Trebuie să ne
ferim de păcate, de globalizare, de ecumenism și de schismă.3
M: Spuneți-ne un cuvânt și despre viața pustnicească.
Fr. V: Întreabă-i pe pustnicii care au ajuns la mari înălțimi,
eu n-am ajuns, sunt nevrednic. Atât vă spun că Biserica cea
adevărată va fugi în pustie fiindcă acolo are loc gătit de Dumnezeu.

3
Schismă, adică referitoare la CNP și documente.
13
M: Vă rugăm să spuneți un cuvânt de îmbărbătare celor ce nu
mai au documente (și pentru cei care n-au avut deloc) sau sunt pe
cale să renunțe la ele.
Fr. V: Rămâneți pe baricade luptând alături de Hristos, Cerul
întreg se bucură de alegerea pe care ați făcut-o, ați pornit pe calea
martirajului luând această anevoioasă nevoință. Hristos vă
binecuvântează cu amândouă mâinile, chiar dacă sunteți scoși în
afara condițiilor vieții, bucurați-vă că ați ales calea cea strâmtă și
sunteți în surghiun pentru Hristos, și că nu mai slujiți ,,crezului
cel blestemat al pieirii“. Nu deznădăjduiți, mergeți înainte
prin ,,ger, prin foc, defăimări“ până ajungeți în Cer. Numele
voastre sunt scrise acum în Cartea Vieții, iar Maica Domnului
este cu noi în această ultimă și cea mai mare bătălie, nu ne va
părăsi, va fi cu noi în încercările de foc. Spun marii Sfinți că cel
ce va răbda se va mântui, adică cel ce nu se va însemna, fie
cu ,,semnul“ fie cu ,,numărul“ care e pe documente. Da, așa ne-au
transmis Sfinții: ,,cei aleși vor fi aceia care nu se vor însemna și
vor refuza cu bărbăție și eroism numărul fiarei ‒ CNP-ul“. Să nu
ne mai închinăm idolilor, pentru că ne-am închinat4 destul când
am avut documente, așa că să ne închinăm dar și să-i închinăm
viața noastră Domnului Iisus Hristos.
M: Spuneți-ne întâmplarea cu orbul.
Fr. V: Când eram în lume m-am dus în gară la Caracal
conducând pe un frate la mănăstire, și așteptând trenul, a venit un
tânăr orb care a ținut o cutremurătoare predică în gară despre
buletine, fiind înconjurat de mulți oameni. A zis: ,,Dați-mi un

4
Din cele 25 de Canoane ale Sf. Localnicului Sinod din Anchira –
Canonul 4: ,,Pentru cei ce de silă au jertfit, și pe lângă aceștia, și
pentru cei ce au cinat la idoli…“ (vezi tâlc. Canonului); Apocalipsa
22-15: ,,Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi
închinătorii la idoli şi toţi cei ce iubesc şi lucrează minciuna!“ =
actele antihristice reprezintă închinare la idoli.
14
,
, Dictatura numerica˘
buletin, dar nu din cele vechi, ci din astea noi, plastifiate“. I-a dat
cineva un buletin și după aceea a spus: ,,Acest buletin are codul și
numărul fiarei, nu trebuie să avem așa ceva“ […] Vorbea cu
multă putere având în grai ceva Divin. După aceea s-a pierdut în
lume, l-am căutat și nu l-am mai găsit. Nu-l pot uita fiindcă ce-a
spus și cu ce elan duhovnicesc... Îmi aduc aminte ce spune în
Sarea pământului 3 părintele Rafail Berestov: ,,De ce părintele
Paisie Aghioritul, stareț din Muntele Athos mustră ACESTE NOI
CNP-uri și spunea că «cei care vor lua aceste documente noi vor
pierde Harul Sfântului Duh? …pentru că aceasta este deja pecetea
lui antihrist, deocamdată pe hârtie, dar nu pe mână sau frunte»“.
M: Am înțeles că ați luat binecuvântare de la părintele Rafail
Berestov pentru ca să luptați împotriva documentelor și a
globalizării când ați fost anul trecut la sinaxa5 din Grecia?
Fr. V: Noi deja avem binecuvântarea Maicii Domnului să ne
împotrivim, să luptăm și să respingem orice document6. Da, am
luat binecuvântarea de la preacuvioșia sa, care după cum știm este
un înflăcărat antiglobalizare; am zis că stau lângă un foc când m-am
apropiat de sfinția sa […]; se zice că e unul din ultimii mari
duhovnici din Sarea pământului.

5
împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta (oprind
pomenirea ierarhilor care au semnat documentele eretice trebuie să
păstrăm o poziție echilibrată în lupta contra ereziei și să evităm ris-
curile căderii într-o extremă schismatică). Vezi mai multe detalii aici:
http://ortodoxinfo.ro/2017/05/29/un-strigat-din-catacombe/
6
Documentele semnate în Creta de ierarhi sunt eretice, la fel și
documentele statale sunt antihristice. Nepomenitorii trebuie să lupte și
împotriva Globalizării care e cel mai mare pericol, altfel n-au făcut
nimic, sunt ca o pasăre cu o aripă, fiindcă robirea este o problemă
teologică.
15
Un dialog în legătură cu
actele antihristice și CNP
A: Ce este codul numeric personal?
B: Codul numeric personal (CNP) este o înșiruire unică de 13
cifre atribuită la naștere fiecărei persoane născute în România.
Acesta figurează pe certificatul de naștere și, ulterior, va fi trecut
pe toate documentele emise de statul român: carte de identitate,
permis de conducere etc. CNP-ul a fost introdus ca element
OBLIGATORIU7 de identificare în actele de identitate, de starea
civilă, dar și în alte acte personale printr-un decret prezidențial
semnat de Nicolae Ceaușescu la data de 2 martie 1978.
A: Cine i-a cerut așa ceva lui Ceaușescu, mai ales că regimul
comunist funcționa foarte bine și fără CNP-uri8?
B: Tot aceleași persoane care i-au împrumutat banii. Ideea nu
a fost a lui, însă cămătarii i-au cerut o ,,garanție“ în care CNP-ul
era un detaliu important.
A: Știți cumva ce condiții se regăseau în contractul de îm-
prumut?
B: Indiferent că împrumutul e contractat de un stat sau o
persoană, sunt două condiții care se regăsesc întotdeauna în acel
contract: ce gaj oferi pentru sumă și ce poate executa cămătarul
dacă nu te achiți de datorie și veniturile ce garantează că ratele se
pot achita.
A: Ce gaj a oferit Ceaușescu în discuțiile cu FMI?
7
,,Dar dacă acest NUMĂR este introdus de către forțele satanice oculte, se
impune intenționat și omul îl primește de bunăvoie, atunci acest NUMĂR
atrage asupra omului FORȚE DEMONICE.“ (pr. Andrei Uglov)
8
Mai e de specificat că timp de aproape 7500 de ani oamenii au pur-
tat NUME, și nu NUMERE, cu excepția cazurilor de rigoare (sclavi,
pușcăriași).
16
,
, Dictatura numerica˘
B: Informația asta ar fi o premieră pentru români. Garanția a
fost chiar populația României plus valoarea pe care o produce.
Le-a făcut un plan de afacere cămătarilor, la cererea acestora. În
acest plan era nevoie să se știe câți batrâni sunt, câți sunt apți de
muncă, copiii, tot. Categoric că Ceaușescu nu știa nimic despre
CNP-uri până când i l-au cerut cămătarii.
A: Ce diferență este între CNP și seria/numărul buletinului?
B: Seria și numărul buletinului de pe vremea lui Ceaușescu
se modificau ori de câte ori se emiteau noi buletine la schimbare,
preschimbare, pierdere, distrugere, furt. Dacă se dorea ca
identitatea mea să fie mai clară, puteau să folosească mereu
aceeași serie și număr de buletin, ce ar fi fost tot un identificator
unic asemănător CNP-ului, dar nu un cod numeric personal. Un
număr de buletin se leagă de act, un număr personal se leagă de
persoană. O diferență mare.
A: Ce legătură are această operație tehnică, formală, de
atribuire a codului personal de identificare sau a altor identi-
ficatori electronici cu religia, cu sfera moral-spirituală?
B: Relația în cauză devine clară atunci când se descoperă
sensul duhovnicesc al acestei ,,OPERAȚII“.
Atribuirea pe viață a codului neschimbat de identificare este
de fapt înlocuirea numelui propriu cu numărul, înlocuirea
substantivului cu numeralul. Să comparăm: „Petru.“ („‒ Cine?“);
„123.“ („‒Al câtelea?“). Adică al câtelea ești, care îți este
numărul? Toate acestea vorbesc despre depersonalizare, despre
pierderea personalității și a numelui, adică înseamnă și pierderea
vieții veșnice. Numărul personal se dă de sistemul computațional
și se utilizează în toate sferele de existență pentru ca numele
omului pentru todeauna să se șteargă din Cartea Vieții. Satana
este primul care a refuzat viața personalității sale și care tinde să-i
depersonalizeze pe toți ceilalți. Iată ce ne-a transmis A. F. Llosev
prin cartea sa ,,Filosofia numelui“: ,,Iar a nega faptul că numele
17
este viața, scria, că numai prin cuvânt comunicăm cu oamenii și
cu natura, că numai pe cuvânt se întemeiază toată profunzimea
ființei sociale în formele infinite ale manifestării sale, înseamnă a
cădea nu doar într-o singurătate antisocială, ci într-o singurătate
antiumană, antirațională, în nebunie […] Dacă cuvântul nu-i
valabil și numele nu este real, dacă nu este factorul realității, în
sfârșit, nu este9 realitatea însăși, atunci există doar întuneric și
nebunie și în acest întuneric mișună doar monștri surdomuți,
întunecați și nebuni. Însă lumea nu este așa“.
A: Există o legătură între CNP și semnul fiarei?
B: „În Rusia acesta e SNILS, УНЗР (în Ucraina), УНП –
numărul contabil al contribuabilului (în Belarus), […] codul
numeric personal (în România), […] osobisty numer (în Polonia),
SSN – social security number (în SUA) etc. Dar toate acestea
sunt denumirile numelui numeric unic, pe care slugile
antihristului îl atribuie omului în calculatorul global numit
fiara.“10 Ieroschimonahul Rafail Berestov11 care s-a nevoit pe
Sfântul Munte Athos a dat odată următoarea definiție ce
determină numărul de identificare: ,,Codul de identificare este
numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric“ (sursa:
din înregistrarea magnetică a discuției cu părintele Rafail12). În
cartea ,,Tainea Fiarei“ găsim cel mai bun răspuns la această
întrebare: ,,În Apocalipsă se spune «semnul»13 sau numele fiarei,
sau numărul numelui fiarei (13-17). […] Însă Sf. Ioan Teologul

9
în sensul cel mai larg al cuvântului
10
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-
doua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
11
Cuvânt pentru Ortodocșii Români și toți Creștinii Ortodocși despre
globalizare și ecumenism, scris la rugămintea monahului român Timotei ‒
Starețul Rafail (Berestov), ieroschimonah Onufrie
12
cartea ,,Taina Fiarei“, pag. 42
13
nu pecetea, ci semnul
18
,
, Dictatura numerica˘
vorbește nu despre numele personal al lui antihrist, nu despre
aceea cum el va fi numit!
Aici este un alt sens. «Numele fiarei» (nu al antihristului, ci
al fiarei) este numele de la «fiară», dat omului de «fiară», adică
identificatorul cifric al persoanei, IDNP14 care în același timp
reprezintă și cheia de intrare în dosarul lui electronic. Sistem care
depersonalizează omul. Se cuvine aici să amintim și despre
supercomputerele din SUA, Bruxelles ș.a. care au destinația de a
acumula toată informația, și se numesc la fel: «Fiara»15.
De aceea nu se va «însemna» numele lui antihrist, ci numele
individual, personal. Și va fi acest nume electronic. Însă Sf. Ioan
nu știa pe atunci despre tehnica computerizată și desigur nu putea
spune că numele va fi electronic. El a spus simplu: «sau numele
numărului lui». Aici se vorbește nu despre aceea că va fi
«însemnat» numele sau numărul. Aici nu e vorba de o divizare,
sau o alegere, sau alegere a variantei din două, ci de o concre-
tizare – adică numele va fi numeric (electronic, computerizat)“.
Ei se folosesc de numerologie16 în atribuirea de CNP-uri
pentru fiecare cetățean. Masoneria exact cu asta se ocupă, cu
metode oculte și inițiatice din religiile de mistere și din
gnosticism, care au fost condamnate de Biserică.
Ca să înțelegeți mai bine, o să vă redau în continuare câteva
informații despre CNP.
„CNP-ul bărbaților născuți între 1900 și 1999 începe cu 1.
Cel al femeilor născute în același interval – cu 2. Pentru cei
născuți după 2000, 1 e înlocuit de 5, iar 2, de 6. Următoarele șase

14
IDNP-ul este CNP-ul moldovenilor
15
în lb. engleză – the beast
16
sinodul pan-ecumenist ce a avut loc în insula Creta a început pe
16.06.2016. Oare e o coincidență? Fiecare poate să tragă o concluzie.
19
cifre corespund datei nașterii, în secvența an, lună, zi. Cifrele 8 și
9 din CNP arată județul natal. Următoarele trei cifre formează un
număr de ordine, cuprins între 001 și 999.
Ultima cifră (a 13-a cifră17) se calculează astfel: fiecare dintre
primele 12 cifre sunt înmulțite cu cifra de pe aceeași poziție din
numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, apoi totul se
împarte la 11.18 Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1,
astfel cifra de control este egală cu restul.“19
Spre exemplu, avem CNP-ul acesta: 1851021345131
279146358279
Cifra de control este 1 ‒ adică ultima cifră din CNP.
Veți vedea imediat cum s-a aflat.
Prima cifră din CNP, adică cifra 1, se înmulțește cu cifra de
pe prima poziție din nr. 279146358279, adică cifra 2; cifra
următoare din CNP, adică 8, se înmulțește cu cifra de pe poziția a
2-a din acel număr, adică cifra 7, și tot așa până la a 12-a cifră din
CNP, care este cifra 3 (aceasta se va înmulți cu 9).
Apoi rezultatele se adună, iar rezultatul final (în cazul acesta
210) se împarte la 11 și dă 19.09, deci restul este 09. Atunci cifra
de control este 1 fiindcă în cazul în care restul se află în intervalul
01-10 se alege cifra 1, iar dacă e un număr din intervalul 11-20
atunci se alege cifra 2 ș.a.m.d. Iar când rezultatul împărțirii a două
numere întregi (spre ex. 220 : 11 = 20) este exprimat printr-un cât
întreg, atunci restul este 0 de unde rezultă că și cifra de control e 0.

17
și cifra 13 și cifra 11 sunt numere dragi oculților
18
De ce nu se împarte la 10 de exemplu, căci tot cu rest de la 1 la 9
ar fi dat?
19
Sursa: http://evz.ro/ce-risti-daca-cineva-iti-stie-cnp-ul-practic-
nimic-952031.html

20
,
, Dictatura numerica˘
De ce se calculează cifra de control folosindu-se tocmai
numărul 279146358279, care se utilizează în cazul CNP-ului
fiecărui cetățean din România?
279 din marginea stângă = 279 din marginea dreaptă
De ce există această simetrie la margini?
Pentru că în ambele extremități se calculează diferit spre
deosebire de celelalte cifre.
Adică avem 2+7+9 = 18 (6+6+6) în stânga și 2+7+9 = 18
(6+6+6) în dreapta.
Cum se calculează în cazul celorlalte cifre?
Păi se adună cu inversul lor, astfel: 146358+
853641
999999 (666666)
Deci se fac operații între primele 12 cifre ale CNP-ului20 și un
număr reprezentat de 4 perechi de 666, după cum puteți observa
mai jos:
185102134513
666666666666
Există o stranie similitudine între CNP și EAN-13, poate și
pentru că amândouă au același număr de caractere, amândouă au
o cifră de control, în cazul ambelor există o simetrie la extremități
fiindcă avem cifra ,,6“ reprezentată prin șapte linii21 (trei negre și
patru linii albe continue de lățime diferită, care se confundă cu
marginea albă) și în stânga dar și în dreapta, în timp ce în mijlocul
codului barat avem tot cifra ,,6“ figurată prin cinci linii (două
negre și trei albe de grosime variată) care este deci o reprezentare
diferită față de cum s-a procedat la margini).

20
oricărui cetățean
21
Care sunt mai lungi decât celelalte.
21
În prezent există o serie de expertize22 unde se dovedește
în unanimitate că în procesul descifrării codului de bare în siste-
mul EAN-13/UPC, calculatorul în mod automat citește 3 perechi
de linii prelungite ca 666.
,,IDNP în sistemul de evidență23 reprezintă numele omului,
dat lui de acest sistem și conține numărul care poate fi pus pe
frunte sau pe mâna dreaptă a omului; el e însemnat24 prin codul de
bare, la descifrarea căruia se folosește cheia 666 (expert cand.
științe tehnice A. P. Ipatov, Univ. S. Petersburg, 13.02.2002).
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina în Circulara din
19 mai1998 declara: ,,IDNP, care va fi atribuit fiecărui om, și care
va fi aplicat pe corpul lui printr-o tehnologie care nu va mai
permite niciodată ștergerea lui – poate deveni într-adevăr
«pecetea lui antihrist»“.
A: Sunt Sfinți sau oameni care având o viață sfântă au vorbit
împotriva CNP-ului și a celorlalte documente?
B: Da. Spre exemplu Sf. Alipia de Kiev. Nu pot să nu vă
redau un mic fragment din viața Sf. Cuvioase Alipia: ,,Aici în
Lavra Pecerska, a viețuit vreme de 15 ani, până în anul 1961,
când mănăstirea a fost iarăși închisă, sub pretextul reconstrucției.
Când autoritățile au venit să distrugă poarta mănăstirii,
măicuța a căzut în genunchi în fața lor și, cu mâinile ridicate către
cer, i-a rugat cu lacrimi să nu permită un asemenea sacrilegiu.
Deși înduioșați de evlavia ei, oficialii trimiși au trebuit să execute
hotărârea. Astfel, maica Alipia a fost din nou nevoită să pornească

22
efectuate de învățații ruși și ucrainieni – doctori în științe tehnice:
I. Bakirov, V. Ahromeev, A. Ipatov, O. Samcov, O. Savoliuc, V. Lîsogor,
N. Solianicenko ș.a.
23
control
24
De asemenea, există patentul lui Thomas Hitrow din 1999 –
implantarea de coduri barate nevăzute pe corpul uman pentru
facilitarea operațiunilor financiare și comerciale.
22
,
, Dictatura numerica˘
în pribegie, FĂRĂ ACTE, fără bani, cu trupul aproape dezgolit.“25
De asemenea, mai pot fi enumerați: Maica Domnului26,
Sfinții Serafim de Sarov, Serghie și Iov de la Poceaev, Paisie
Aghioritul, Ermoghen, Protoiereul Nicolae Ragozin27, Cuvioasa
Maică Pelaghia28, prorocul Otroc Veaceslav29 etc.
A: A fost careva dintre ierarhi care s-a opus CNP-ului?
B: ,,Am pășit în altă etapă de încercare perfidă de distrugere a
sufletelor noastre: am intrat în era demonilor, în timpul lui
antihrist […]. Au satanizat tot mapamondul și toată Ortodoxia!
Părintele Adrian Făgețeanu deplângea, nu cu multă vreme în urmă,
caterisirea ultimului episcop ortodox din Rusia […], Preasfințitul
Diomid, cel ce a binecuvântat seria de filme Sarea pământului,
unde sunt aduse mărturii ale unor stareți contemporani despre
timpurile de pe urmă.“30
,,Împotriva codificării au protestat vehement unii arhierei, ca
episcopul Teodor de Kameneț-Podolsk.31 Lavra Maicii Domnului
Poceaev a fost și va rămâne un bastion ortodox de rezistență
împotriva catolicismului și uniatismului. Acesta se află în fruntea
luptei de rezistență împotriva codificării. […] Alături de acesta au
protestat Arhiepiscopul Augustin de Lvov și Mitropolitul

25
http://www.formula-as.ro/2013/1060/miracole-crestine-109/nebuni-
intru-hristos-ii-viata-si-patimile-maicii-alipia-16175
26
Maica Domnului i-a descoperit Părintelui Gurie Chezlov despre pa-
șapoartele (buletinele) eliberate prin anii ’90 că nu trebuie acceptate.
(Vezi și informația cu nota de subsol nr. 150.)
27
A fost descoperit cu Moaște întregi.
28
A fost prorociță și a vindecat mulți oameni prin rugăciunile ei.
29
Cunoscut și cu supranumele Îngerul rus, Otroc Veaceslav a fost un bă-
iat de 10 ani, făcător de minuni și profet, făcând minuni și după moar-
tea sa.
30
Revista ,,Credința ortodoxă“, mai 2016, pag. 10
31
Lavra Maicii Domnului de la Poceaev, unde a rămas întipărită
talpa Maicii Domnului.
23
Agatanghel al Odessei. (v. Codificarea – taina fărădelegii ce se
săvârșește acum, Gând și Slovă Ortodoxe, vol. 1, pag. 67-82)“32
A: Eu cred că periculoasă este pecetea care se va pune pe
mâna dreaptă sau pe fruntea omului, după cum scrie în
Apocalipsă. În Biblie nu se vorbește despre nicio înainte-pecete.
B: Iată câteva observații care reies din lectura atentă a trei
stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: ,,să-și pună
semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte“ (stihul 16). Însă de
aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimării ei
pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, ca ,,nimeni să
nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică
numele fiarei, sau numărul numelui fiarei“. Însă nu este adăugat
că însemnarea va avea loc pe ,,mână sau frunte“.
Adică, e vorba de principiul existenței familiei electronice a
omului, indiferent care îi este purtătorul: certificatul de evidență
la organul fiscal, buletinul, pașaportul, cartela electronică,
microcipul, mâna, fruntea... Se are în vedere dacă se folosește sau
nu numele electronic pentru efectuarea plăților, decontărilor.
Va avea posibilitatea să cumpere sau să vândă nu cel care are
obligatoriu vreun semn – pe mână sau pe frunte, ci acel care are
nume numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun ,,apărătorii“
IDNP33, că în Biblie nu se vorbește despre nicio înainte-pecete.
Încă cum se vorbește34.
,,…În evanghelii nu este scris că nu trebuie acceptat CNP-ul sau
pașaportul, dar cele trei cifre de șase35 reprezintă rădăcina unui
copac, iar pașaportul, CNP-ul, bancomatul, cardul, recensământul
sunt ramurile acestui copac.

32
Revista ,,Credința ortodoxă“, iunie 2016, pag. 11
33
Codului personal de identificare
34
Fragmente din cartea „Taina Fiarei“ – apărută cu binecuvântarea
ÎPS Vladimir al Poceavului
35
despre care este scris în Apocalipsă
24
,
, Dictatura numerica˘
[…] Cel viclean încearcă să-i determine pe oameni să se
alăture rădăcinii 666 prin acceptarea a cel puțin uneia dintre
aceste variante: cartela cu bandă magnetică, cardul pentru
bancomat, pașaportul…
[…] Cel care rezistă și nu acceptă pașaportul, nici cardurile
electronice, nici cartela magnetică36 este ocrotit de Dumnezeu,
este curat ca un porumbel.
[…] Când cineva acceptă pașaportul sau cartela magnetică, în
chip nevăzut, în spatele acelui om stă un duh rău și nu îl mai
conduce Dumnezeu; se retrage îngerul păzitor, se retrage harul și i
se întunecă mintea.
[…] Să nu primești niciun număr, nimic. Numărul este
moarte, pleacă harul lui Dumnezeu. Să nu-l primești niciodată.“37
Deja pe buletinul tău, în dreapta, este o poză mică ce
are în zona frunții cuvântul ,,card“, care citit invers
înseamnă ,,drac38“.
Sf. Monah Zinovie a scris o prorocie în anul 1666 cum că, cel
ce va avea o cartelă, iar pe ea scris ,,lepădare“ şi pe frunte va avea
scris ,,satana“, pe aceia Dumnezeu nu-i va ierta nici în veacul
acesta, nici în veacul următor. Dacă vă uitați tot la poza mică din
dreapta buletinului sub ea scrie sex, sexe, sex care în limba latină
înseamnă ,,666“. De ce au folosit cuvântul ,,sex“ și nu ,,gen“?
Este asemănător cu exemplul dat în cazul cardului VISA39
36
Dumnezeu i-a descoperit pr. Gurie despre cartela magnetică că este
de la cel rău, văzuse că din cartela magnetică s-au arătat coarne de-
monice și le-a poruncit fiilor duhovnicești să o ardă.
37
pr. Gurie Cheznov, Sarea pământului 5
38
Această observație a făcut-o pr. Justin Pârvu, care ne spunea: „Uitați,
unde noi vă miluim, după slujbă ei au venit cu numele diavolului.“
39
Evreii, grecii, babilonienii etc. din antichitate obișnuiau uneori să
convertească fiecare literă sau consoană a unui nume propriu în
valoarea ei numerică din alfabetul respectiv și să facă un total; astfel
că: în alf. roman VI = 6, în alf. grec S = 6, iar în alf. babilonian A = 6.
25
numai că în sens invers de data asta. Apoi mai avem și data de ex-
pirare, ca la orice produs, de parcă am fi bunuri materiale. Într-un
clip40 de pe youtube vedem destul de clar că în actualul buletin se
găsesc și simboluri oculte.
,,A se respinge orice buletin al pieței comune.“41
A: Dacă un preot deține acte cu cip putem să participăm la
slujbele săvârșite de acel preot?
B: ,,Cei ce dețin acte personale cu cip (biometrice): buletin,
pașaport, permis auto, card bancar, carnet de sănătate sau orice fel
de acte/legitimații de acest tip:
‒ nu pot fi acceptați la împreună-slujire (indiferent de treapta
ierarhică) clericii care dețin acte personale cu cip (biometrice);
‒ cei care nu vor să renunțe la aceste acte cu cip (biometrice)
nu pot fi pomeniți la Sf. Liturghie sau la alte slujbe religioase și
nu pot fi dezlegați de păcate la Spovedanie;
‒ același lucru este valabil și pentru cei ce utilizează
semnătura electronică și cu atât mai mult pentru implanturi cu
cipuri sau însemnări cu cod de bară prin raze laser.“42 (Acest afiș43
s-a făcut cu binecuvântarea părintelui stareț Arhim. Justin Pârvu44)
,,Acuma45 vie și îți pune drăcușorul. Ia să-ți pună pe carnetul

40
https://www.youtube.com/watch?v=iJ8P0RJ77PY
41
UE (cartea ,,Nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu 666“, vol.1)
42
Nu suntem de acord cu documentele antihristice cu CNP sau
FĂRĂ, dar nu rupem comuniunea cu cei care le au, ferindu-ne de a
fi pe o cale extremistă, căci trebuie să ne ferim de exagerare, dar și
de indiferență.
43
http://www.apologeticum.ro/2010/07/atentie-fara-cipuri-cei-ce-
nu-renunta-la-actele-cu-cip-nu-pot-fi-dezlegati-de-pacate-la-
spovedanie/
44
http://www.apologeticum.ro/2010/07/atentie-fara-cipuri-cei-ce-nu-
renunta-la-actele-cu-cip-nu-pot-fi-dezlegati-de-pacate-la-spovedanie/
45
https://www.youtube.com/watch?v=ywQSgv0dGQU
26
,
, Dictatura numerica˘
ăsta care-l faci de conducere, să-ți pună cipușor acolo. Așa! Și
tocmai de aceea unde-i nevoie, unde e mai strigător, în sfârșit, mai
stringente lucrurile, vine și ți-l pune acolo. Mai poți tu lua
carnetul cela? Nu-l mai poți, PENTRU CĂ TE-AI LEPĂDAT DE
HRISTOS, asta înseamnă cipușorul acesta: CĂDEREA ÎN
PĂCATUL ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT ȘI DE ACEEA NU
NUMAI CREȘTIN NU ESTE EL“.
,,Tu slujeşti, da’ nu mai slujeşti Domnului, slujeşti anti-
hristului“ (Părintele Justin Pârvu46, în dialog cu un diacon).
,,Dacă preotul este păcătos, pentru că a acceptat (cardurile și
toate celelalte lucruri ale lui antihrist), va fi judecat de Dumnezeu.
Dacă preotul nu are har, atunci îngerul păzitor peste acesta în chip
nevăzut va scoate cupa și va împărtăși.“47
A: Sunt preoți care zic că-s împotriva actelor cu cip, dar nu
mărturisesc adevărul ca să nu-i îndepărteze pe credincioși.
B: ,,Măi, credincioşii care rămân aici cu cipul nu au nicio
valoare, măi […] nicio valoare nu mai au. Poţi să ai 700 de credin-
cioşi, adică ăia au căzut din har nu mai este…“48 (Pr. Justin Pârvu)
A: A vorbit vreun părinte din țara noastră împotriva CNP-ului?
B: Bineînțeles că da. A fost părintele Justin Pârvu care a
vorbit în mai multe rânduri împotriva CNP-ului.
Iată un fragment din revista Atitudini nr. 9: ,,…Această ură a
lor a ajuns la o așa măsură încât vor să distrugă și identitatea
persoanei, încât să înlocuiască numele de om, primit prin Sfântul
Botez, cu un număr“. A mai fost și monahul Konon, care a fost
membru MIREM49. Să nu uităm de fratele Valerică Bușă care a
fost frate la Mănăstirea Lacul Frumos, fiind prigonit și alungat din

46
https://www.youtube.com/watch?v=V4_CjCQg-0E
47
Pr. Gurie Chezlov, Sarea pământului 5, seria 2
48
https://www.youtube.com/watch?v=V4_CjCQg-0E
49
Mișcarea Ortodoxă de reînviere monahală
27
monahism deoarece nu s-a ferit a mărturisi adevărul.
A: Dar numai cei care nu au CNP se mântuiesc? Sunt 19
milioane de români din care 99% au CNP-uri. Mi-e greu să cred
că sunt atâția oameni în rătăcire.
B: În România sunt tineri care nu au CNP încă de la naștere50,
iar alții au renunțat cu ajutorul Harului la CNP și numărul celor ce
renunță crește. A fost o știre51 de curând: ,,Sute de adepți ai unor
culte religioase au cerut ștergerea CNP-ului din certificatele de
naștere. Cererile le-au fost refuzate“. Din ce în ce mai mulți oa-
meni încep să se trezească. În Biblie scrie: ,,Intraţi prin poarta cea
strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi
mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este
calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.“ (Mt. 7, 13-14)
Mântuirea este o taină, dar știm din mărturiile unor mari
duhovnici care au avut o viață sfântă că cei ce au CNP nici vămile
nu le vor putea trece. În continuare vă redau un fragment din
transcriptul filmului Convorbiri răspândite în Apocalipsă: Film 1,
2007, pr. Avelie Semionov: „Un arhimandrit52 din Lavra noastră
mi-a povestit că au venit la el doi tineri căsătoriți cărora le-a murit
copilașul mai mic de un an, și nu trecuse nici 40 de zile, când li
50
,,Recent am auzit la radio cum un funcționar al guvernului
tehnocrat actual se plângea că există în România peste 45 000 de
tineri care nu au CNP și nu pot fi urmăriți în nicio evidență, întrucât
aceștia nu au fost înregistrați la naștere și nu au acte de identitate.
Era grav, le scăpaseră niște oameni printre degete! Ceilalți, toți,
suntem urmăriți zi și noapte, prin sistemul electronic, tocmai din
cauza CNP-ului.“ (Revista ,,Credința ortodoxă“, februarie 2016, pag. 5)
51
http://ortodoxinfo.ro/2017/12/25/ziarul-libertatea-e-sigura-ca-
sutele-de-tineri-care-au-cerut-stergerea-cnp-ului-de-pe-
certificatele-de-nastere-nu-pot-fi-decat-niste-sectanti-
nerecunoscuti-de-nici-o-religie/
52
http://ortodoxinfo.ro/2012/03/12/nou-video-convorbiri-despre-
apocalipsa-parintele-avelie-despre-ecumenism-acte-biometrice-cnp-
semnul-fiarei-apocalipsa-antihrist/
28
,
, Dictatura numerica˘
s-a arătat în vis și le-a vorbit: «Mamă și tată, pe mine nu mă pri-
mesc, eu nu am nume». Dar ei n-au înțeles ce înseamnă aceasta.
Părintele i-a întrebat: «Dragii mei, dar voi la Starea Civilă l-ați
înregistrat?» «Da». «Păi imediat i-au și dat număr copilului. Tu,
mamă, cu mâna ta ai pus pe fruntea copilului pecetea lui
antichrist.»“
A: Dacă voi renunța la CNP53 asta înseamnă că nu voi avea
dreptul la diferite indemnizații sau la pensie. Oare nu cădem într-o
extremă renunțând la toate actele?
B: ,,Renunțând la indemnizațiile pe care le primeau toți în
anumite perioade de timp, indiferent dacă omul lucrase la stat sau
nu până la vârsta pensionării, surorile îi sfătuiau și pe alții să facă
la fel și să-și pună nădejdea doar în Dumnezeu. Odată, după
moartea Anisiei, o femeie le-a propus Matroanei și Agapiei să se
intereseze de pensia ce li se cuvenea, ca foste deținute politic. Ele
i-au răspuns că nu au nevoie de aceasta, sfătuind-o și pe ea să nu
se ocupe de obținerea unor astfel de bani.“54
,,Nu trebuie întocmite acte pentru alocațiile pentru copii, acte
tutelare, pensii de invaliditate, acte de identitate. Nu trebuie a te
folosi de permise de conducere, de livrete militare unde e aplicat
CNP-ul, deoarece toate acestea sunt introduse în idolul cel mai
important al acestei epoci, calculatorul“. (Sarea Pământului 5)
Părintele Justin Pârvu spunea: ,,De aceea, vă rog SĂ NU MAI
CĂUTAȚI SOLUȚII. SOLUȚII OMENEȘTI NU SUNT, dragii mei!
SOLUȚIA ESTE MOARTEA PENTRU HRISTOS“.
A: Din ce am înțeles până acum totul a început odată cu
introducerea CNP-ului în certificatul de naștere în România, nu?
B: Da. Vă voi povesti în câteva rânduri cum actul de
53
Fără CNP ar cădea sistemul, oamenii ar fi liberi de împrumuturile
ilegale ale statului, pentru care sunt puși gaj cetățenii dezinformați ai
statului neocomunist.
54
Starețele ascete în lume, pag. 156
29
înscriere al propriului copil la oficiile de stare civilă din oricare
stat al planetei este, de fapt, un transfer de proprietate al copilului,
făcut de către părinți în favoarea țării de care aparține, deoarece
orice stat55 al acestei planete este de fapt o Societate pe Acțiuni
(S.A.), adică o corporație înscrisă și reglementată în registrele
SEC56 (Security and Exchange Commission). Acesta înseamnă un
titlu valabil și solvabil pentru a cere o contravaloare, adică un
împrumut de la FMI, Banca Mondială sau de la Banca
Comunității Europene.
Persoanele înscrise în Certificatul de Naștere se numesc
portrete sau valori pe hârtie. Nu contează dacă ești frumos sau
urât, gras sau slab, dacă ai artrită sau te duci la grădiniță: TU ești
un angajament, împreună cu toți ceilalți din jurul tău. Ești la fel ca
inelul bunicii pe care îl duci la amanet sau la cei care cumpără aur
ca să iei ceva bani, atunci când te afli în dificultate. Omul este un
ANGAJAMENT, O GARANȚIE a statului pentru a împrumuta
BANI. Certificatul tău de naștere este cotat la bursă57. Corporația
numită STAT a condus cetățenii tuturor țărilor planetei să fie
considerați o GARANȚIE, pentru a fi cumpărați și vânduți la bursă.
Certificatul de Naștere este trimis Statului în care ,,nou-născutul
viu“ a fost înregistrat. Statul face o copie autentică după el, care e
trimisă apoi la Departamentul de Comerț, iar de acolo pleacă un alt
exemplar autentic, care este trimis la Fondul Monetar Internațional
de la Bruxelles, Belgia. FMI este centrul monetar al International

55
cu excepțiile de rigoare
56
În foaia sa, care se numește ,,Semne ale vremurilor. 666“, Sf.
Paisie Aghioritul a scris: ,,în timp, semnele apar foarte limpezi:
«fiara» de la Bruxelles, cu 666, a sorbit aproape toate statele în com-
puter. Cartea de identitate sau introducerea peceții, ce altceva arată?“
57
,,De la o țară atât de mică ca a noastră, e aproape uluitor. Cumpă-
răm Manhattan, cumpărăm Ungaria, cumpărăm România și cumpă-
răm Polonia.“ (Shimon Peres; Tel-Aviv, 2007)
sursa: https://www.youtube.com/watch?v=ohtU7x6dKb8
30
,
, Dictatura numerica˘
Banking. Părintele care merge să-și înscrie copilul la oficiul de stare
civilă pentru a cere eliberarea Certificatului de Naștere, în realitate
cedează în mod legal proprietatea pe care o are asupra copilului său
STATULUI CORPORAȚIE din care fac parte toate țările lumii.
Numele și Prenumele nostru este scris pe toate actele cu
MAJUSCULE58 din cauza faptului că din punct de vedere juridic
acestea îi sunt adresate omului fictiv, pe care sistemul l-a înregistrat
inițial prin actul de naștere. Ori de câte ori veți recunoaște afirmând
că sunteți acea persoană, VĂ VEȚI ASUMA RESPECTAREA
TUTUROR REGULILOR PE CARE LE IMPUNE SISTEMUL, sunteți
de acord cu respectarea persecuției și a pedepsei în mod legal.
A: Oare Iisus Hristos nu a fost înscris în condicile romane pe
timpul lui Augustus?
B: În primul rând era altă stăpânire când s-a născut Iisus
Hristos, spre deosebire de cea din vremurile noastre. Conducerea
de acum e satanică, astfel că în societate predomină ura, nedrep-
tatea, neorânduiala, tulburarea, desfrâul, lăcomia, necredința etc.
În schimb, pe vremea Mântuitorului era o bună rânduială, căci
Iisus a primit înscrierea Cezarului Augustus ,,ca să îndrepteze ne-
orânduiala cea lumească, fiindcă înscrierea aceasta s-a făcut ar-
vună a bunei rânduieli celei lumești. Numai ce Domnul a primit a
veni pe pământ și a se sălășlui în palat fecioresc, și îndată a înce-
tat tulburarea, multa stăpânire și a răsădit monarhia, făcându-se a
se așeza peste toți stăpânirea Romanilor. Deci înscrierea în
condici a Mântuitorului pe timpul lui Augustus s-a făcut pentru ca
slujba Legii să se mute și seminția Iudeilor să se surpe și să se
oprească. Ca Iudeilor celor fără de rânduială să nu le mai fie cu
putință să-i ucidă pe cei nevinovați folosind legiuirea lor, ci,
supunându-se jugului nevoii, să urmeze legile Romanilor. Deci de
58
Dacă vă veți uita pe hârtia de 1 leu, guvernatorul Mugur Isărescu
e scris cu litere mici, asta pentru că el nu dă socoteală nimănui, n-are
obligații, ci doar drepturi.
31
nevoie era înscrierea mai sus zisă, căci aceasta a smerit neamul
Iudeilor și a preaînălțat neamul Creștinilor. De nu s-ar fi legiuit
mai-înainte înscrierea aceasta, trupul Domnului nu s-ar fi dat
îngropării celei desăvârșite, căci Iudeii, pentru nebunia lor cea
covârșitoare, aveau să-l dea ori focului, ori să-l cufunde în mare.
Căci, dacă pe prietenul Lui, pe Ieremia, l-au aruncat în groapa
tinii, ce ar fi vrut a face cu trupul Domnului, dacă n-ar fi avut le-
gea Romanilor pălmuindu-i?“59 Pentru vremurile de acum e de ac-
tualitate profeția Sfântului Nou Mc. Ermoghen care spunea
că: ,,adevărații credincioși nu se vor supune niciunor legi civice
ale societății vremurilor de pe urmă, nu vor avea niciun fel de
obligații civice“.
A: Poate fi o alternativă Certificatul constatator de ființă vie?
B: Din partea unui ,,stat“ potrivnic Legilor lui Dumnezeu,
care a legalizat avortul și este mereu cu sabia îndreptată către
Dumnezeu nu trebuie să primim nimic, pentru că a primi orice act
cu CNP sau FĂRĂ înseamnă închinare la idoli. ,,STATUL“ a intro-
dus până acum în actele plastifiate bandă neagră60, codul de bare
sau simboluri oculte. La ce te poți aștepta din partea unui stat
antihristic?61 Dacă reușești să primești un Certificat constatator de
ființă vie sau un buletin fără CNP (foarte puțin probabil) trebuie
să știi că în baza de date a registrului tot vei fi numerotat.62
A: Oare nu s-a vorbit prea mult legat de acte sau CNP, în loc
să ne vedem de patimile noastre?

59
sursa: https://theologhia.wordpress.com/tag/recensamant/
60
care conține nr. 666
61
În cartea: ,,Viața Cuviosului Paisie Aghioritul“, Ed. Evanghelismos stă
scris: ,,Iar după apariția pe produse a codului de bare ce conține nr. 666 și
încercarea guvernului de a introduce noile buletine (n.a.: cele plastifiate,
ca la noi) care aveau să conțină – așa cum s-a dovedit după aceea –
BANDĂ NEAGRĂ, nr. 666 și chipul diavolului, Starețul a vorbit deschis
tuturor.“
62
https://www.aparatorul.md/idnp-lepadare-de-hristos/
32
,
, Dictatura numerica˘
B: Bineînțeles că cea dintâi lucrare pe care trebuie s-o facem
este să ne despătimim. Într-adevăr cei trei de 666 simbolizează
trei patimi cumplite, care vor stăpâni lumea în vremea din urmă,
şi anume:
1. pofta fără de minte (adică desfrâu şi beţie cum n-a mai fost
niciodată pe pământ);
2. închipuire pripită sau imaginaţie pripită, care duce la secte,
dezbinări de tot felul, boli sufleteşti, vrăjitorie, deznădejde şi
sinucidere;
3. mânie fără judecată, adică ură între oameni, războaie, răz-
bunare, crime de tot felul, ceartă şi tulburare între creştini, între
părinţi şi copii, aşa cum scrie la Sfânta Evanghelie.
Dar asta-i pecetea nevăzută. Creștinii din primele veacuri n-au
avut de-a face cu pecetea văzută63 a lui antihrist.
În vremurile de acum și cele ce vor veni64 aceia care vor sluji
cu adevărat, cu credinţă, lui Dumnezeu se vor afla în Împărăţia
Cerurilor mai mari decât Sfinţii care au făcut minuni în primele
veacuri. Oare de ce? Pentru că adevărații creștini care au apucat și
vor prinde vremurile apocaliptice vor alege să pătimească și să
moară pentru Numele Domnului Iisus Hristos şi pentru Credinţa
Ortodoxă, decât să primească pecetea văzută a lui antihrist. Unde
mai pui că mai au de luptat și cu patimile.
A: Părinte, a spus cineva: „Cum de folosiți bancnota de 5.000 de
drahme, care are pe ea nr. 666? Același lucru este și cu buletinul.“65

63
CNP, codul de bare, codul QR, cipul, microcipul, nanocipul.
64
„Nu mai suport, gheronda. M-am săturat de militărie… Părintele s-a
întors, l-a privit și i-a spus: Tu n-o să renunți. Tu o să fii
Comandantul Apărării atunci când ne vor ataca turcii. […] Și când
va fi, gheronda, treaba asta? [...] Când va fi vremea spanacului, le-a
zis, și a schimbat apoi vorba.“ (Sf. Paisie Aghioritul, Revista
Atitudini, Nr. 25)
65
E vorba de Sf. Paisie Aghioritul.
33
B: „Hârtia de 5.000 este ban; și lira Angliei are pe ea pe
regina Elisabeta; asta nu vatămă. «Cele ale Cezarului, Cezarului»
(Mt. 22:21; Mc. 12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea,
este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce în-
seamnă și cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le
declară. Ei pun pe diavolul și să semnez că îl primesc. Cum să fac
asta? […] Buletinul de identitate nu este pecetea; este introdu-
cerea pecetluirii.“66
Un stat care își întinde ghearele să culeagă din ,,grădina“ sufle-
tului, dorind rodul credinţei lui, este un stat totalitar, satanist,
pentru că invadează şi fură ceea ce nu-i aparţine.
Deci, când ,,Cezarul“ (statul) se pune rău cu Legile lui
Dumnezeu67 atunci noi nu trebuie să ne mai SUPUNEM, căci ,,trebuie
să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni.“68
A: Oare nu ar trebui să boicotăm toate produsele, căci toate
conțin codul de bare 666? Nu ar trebui să renunțăm și la telefon,
calculator etc., fiindcă au cipuri?
B: Noi trebuie să urmărim în viața asta să mergem pe calea
sfințeniei, să-L urmăm pe Hristos.
Știm de la Sfinții din Rusia sau de la Sf. Paisie Aghioritul că
trebuie să ne ferim în primul rând de actele cu care ne identificăm.
Produsele din hipermarket, la fel ca și telefoanele, calculatoarele
etc. nu sunt personalizate. Și de aceea se poate renunța foarte ușor
la ele, pe câtă vreme fără cartea de identitate nu poți face nimic.
Bineînțeles că ușor, ușor unii dintre noi se vor întâlni cu situația
în care nu se vor mai putea atinge de nimic din ceea ce oferă
statul antihristic, astfel că vor avea aceeași soartă ca și Sf. Iachint.

66
citat din „Cuvinte duhovnicești II. Trezire duhovnicească“,
Editura Evanghelismos, 2003, p. 198
67
Statul Român a legalizat avortul, legea Big Brother, a introdus în
mod ,,legal“ pecetea lui antihrist în țară etc.
68
Faptele Apostolilor, 5-29
34
,
, Dictatura numerica˘
Iată ce spunea Schiarhimandrit Hristofor din Tula despre
codurile de bare de pe produse: „Când pe produse au apărut
pentru prima dată coduri de bare, părintele a arătat spre acestea și
a spus: «Iată, acestea sunt! Acestea sunt!» Adică tocmai acele
inscripții ale lui antihrist, pecetea sa, despre care se spune în
Apocalipsă. Și părintele nu binecuvânta să fie cumpărate mărfuri
cu această imagine.“69
A: Cei care au primit din neștiință aceste documente satanice
au o scuză în fața lui Dumnezeu?
B: Neștiința nu poate fi o scuză, atâta timp cât Sf. Marcu
Ascetul70 spune că: ,,trândăvia, neștiința și uitarea sunt păcate
de moarte“.
A: Chiar dacă scăpăm de acte, oare nu rămânem în
continuare în sistem?
B: Rămânem în sistem, însă ca fiind inactivi. Noi trebuie să ne
raportăm la relația noastră cu Dumnezeu.
Trebuie să fim conștienți că atunci când scăpăm de actele
satanice, Dumnezeu vede fapta noastră, iar în fața Lui nu mai
suntem în sistem, ci suntem înscriși din nou în Cartea Vieții, după
cum bine spune ierodiaconul Avelie.
Dar sunt cazuri minunate când părinții au botezat copilul și nu
i-au mai făcut niciun act, neintroducându-l în sistem.
A: Care ar fi soluția pentru vremurile pe care le trăim? Căci
fără acte ne va fi foarte greu.
B: „Ne tot întrebăm ce vom face, cum vom trăi, dar Dumnezeu
unde este?
«Tu crezi că Dumnezeu există, că El ne hrănește?»
«Da, cred». «Atunci renunță la pașaport71!»
69
Sarea pământului 2
70
http://biserica.org/Publicatii/1995/NoIV/04_index.html
71
Pașaportul rusesc intern este un document de identitate obliga-
toriu pentru toți cetățenii ruși cu domiciliul în Rusia care au vârsta
35
Dar omul spune: «Dar cum voi trăi, cum voi munci?» Iată,
vedeți ce fel de credință avem. Noi suntem deja toți ai lumii, de
parcă pâinea cea de toate zilele ne-ar da-o Putin, Zurabov, secția de
pașapoarte, fondul de pensii. Nu, dragii mei, pâinea cea de toate
zilele ne-o dă Dumnezeu.“72
,,Sfântul Mucenic Iachint a fost slujitor al meselor imperiale,
în timpul domniei împăratului Traian (98-117). Din cauza nepar-
ticipării sale la o jertfă adusă de împărat idolilor şi a aflării că este
creştin, a fost bătut, biciuit şi aruncat în temniţă.
Ca mâncare nu i s-a dat decât carnea adusă ca jertfă idolilor.
Sfântul Iachint a refuzat să se hrănească cu ea şi a murit
în temniţă.
Unul din străjeri intrând după obicei în temniţă, ca să-i ofere
drept hrană cele jertfite idolilor, a văzut temniţa luminată în chip
minunat şi doi îngeri stând lângă Sfântul Iachint.
Unul acoperea trupul Sfântului cu o haină prealuminoasă, iar
altul îi punea pe cap o cunună preaminunată.“73

de 14 ani sau mai mult (precum e buletinul la noi). Sursa:


https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_passport_of_Russia
În România legea paşapoartelor prevede că paşaportul este
document de călătorie, nu act de identitate.
72
„Convorbiri răspândite în Apocalipsă“, Film 1, 2007
73
http://jurnalspiritual.eu/sfantul-mucenic-iachint/
36
,
, Dictatura numerica˘

Istoria codurilor de bare

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_bare)

În 1932 un grup de studenţi de la Universitatea Harvard,


conduşi de Wallace Flint, au demarat un proiect destul de
îndrăzneţ. Produselor le erau anexate puncte de reper din
cataloage de produse şi erau centralizate într-o bază de date.
Codurile de bare, în forma modernă, au început să apară în 1948.
Bernard Silver, un absolvent al institutului „Drexel Institute
of Technology“ din Philadelphia, a primit o cerere de dezvoltare
a unui sistem automat de identificare a produselor. Silver i-a
povestit prietenului său, Norman Joseph Woodland, despre
comanda primită. Woodland avea 27 de ani şi era profesor la
acelaşi institut.
La 20 octombrie 1949, Woodland şi Silver au publicat o
lucrare intitulată „Classifying Apparatus and Method“ (Aparat şi
metodă de clasificat). Inventatorii au descris invenţia lor ca fiind
„arta de clasificare a produselor pe baza modelelor“.

37
Majoritatea codurilor de bare pe care Woodland şi Silver le-au
descris erau formate dintr-o serie de spirale. În timp ce aceștia doi
le descriau ca simboluri, codurile lor de bare se asemănau foarte
mult cu codurile de bare unidimensionale din prezent.
Silver a murit în 1962 la vârsta de 38 de ani, înainte de a
putea vedea utilizarea codurilor de bare în comerţ. În 1992,
Woodland a fost distins cu „National Medal of Technology“ (Medalia
naţională a tehnologiei) de către preşedintele american George H.
W. Bush. Nici unul din cei doi nu s-a gândit că invenţia lor va
deveni o afacere de peste 2.000 de miliarde de dolari.
Codurile de bare au început să fie folosite în comerţ numai
după 1966. „National Association of Food Chains“ (Asociaţia
naţională a lanţurilor alimentare) a comandat unui producător de
echipamente electronice realizarea unui echipament care să poată
realiza citirea codurilor de bare pentru o evidenţă şi un inventar
mult mai rapid al produselor.
În 1967 a fost instalat primul cititor de coduri de bare la un
magazin din Cincinnati. Codurile de bare erau reprezentate după
modelul realizat de Woodland şi Silver.
Aceste coduri de bare nu erau imprimate direct pe ambalaje,
ci pe etichete pe care angajaţii magazinului le lipeau pe produse.
Astfel, sistemul a fost recunoscut ca un model de automatizare şi
identificare a produselor şi a fost adoptat de toţi producătorii şi
distribuitorii de produse.
În 1969, aceeaşi asociaţie a comandat la compania Logicon
dezvoltarea unui sistem pentru industria codurilor de bare.
Rezultatele au fost realizarea standardului UGPIC (Universal
Grocery Products Identification Code74), în vara anului 1970. Trei
ani mai târziu s-a adoptat simbologia UPC pentru indentificarea
produselor în SUA. A fost implementat de compania IBM şi

74
Codul de identificare universal al produselor alimentare
38
,
, Dictatura numerica˘
dezvoltat de George Laurer, care a continuat ideea lui Woodland75
şi Silver.
INVENTATORUL CODULUI DE BARE 666 ESTE EVREUL
GEORGE JOSEPH LAURER, DE LA IBM.
În iunie 1974, primul scaner UPC realizat de NCR76
Corporation a fost instalat la supermarketul Marsh din Troy, Ohio.
La 26 iunie 1974, a fost scanat şi înregistrat primul produs cu cod
de bare. Prima încercare de aplicare în industrie a identificării
automate a fost demarată la sfârşitul anilor 1950, de către
Asociaţia Americană a Transportatorilor. În 1967 s-a adoptat un
format de cod de bare.
În 1981, Ministerul Apărării al SUA a adoptat formatul de
cod de bare77 Code 39 în industria militară.
În rândurile de mai jos veți afla motivul pentru care n-au pus
cei trei de șase la vedere pe codurile de bare.
,,…Omenirea întreagă n-a avut nicio problemă cu numărul
666, oriunde l-a întâlnit, până în secolul 20. Atunci a apărut în
America pentru prima dată și a început să fie pus în aplicare un
sistem economic bazat pe folosirea unei cartele electronice. Pe
fiecare cartelă exista un număr de cod al fiecărui posesor, număr
scris cu o nouă unitate de măsură și un nou cod de calculare, pe

75
La vremea aceea, Woodland era angajat IBM.
76
care se numea pe atunci National Cash Register Co.
77
De remarcat e că cipurile RFID au fost concepute după principiul
de funcționare al codurilor de bare. RFID este un sistem de iden-
tificare asemănător tehnologiei cu cod de bare, fiindcă ambele nece-
sită un cititor, dar diferă prin faptul că în cadrul codurilor de bare e
nevoie și de etichete adezive lipite pe obiecte, pe când RFID
necesită tag-uri speciale sau cartele atașate/integrate în obiecte. Prin
comparaţie, codul de bare utilizează reflecţia unui fascicul luminos
peste eticheta ce conţine tipărit codul, iar RFID folosește un câmp
de radiofrecvenţă de putere mică.

39
care-l vom explica mai departe. Cu surprindere au văzut atunci
toți că în interiorul numărului de cod al fiecărei persoane era
cuprins numărul 666; și, bineînțeles, companiile comerciale au
lansat peste tot ideea că ACEST NUMĂR AR ANUNȚA O NOUĂ
EPOCĂ CARE VA VENI. Reacțiile au fost puternice și companiile
comerciale au suportat pierderi economice uriașe, din cauza
boicotării produselor lor de către credincioși. De atunci AU
ÎNCEPUT SISTEMATIC SĂ ASCUNDĂ78 ADEVĂRUL.“79
,,Încheind acest prolog, dorim să reamintim dragostei
dumneavoastră că nu ne împotrivim numai numărului, ci esenței
problemei, care este abolirea libertății noastre și acceptarea de
bunăvoie a unui sistem care ne privează de libertate, sistem care
acum se construiește și care în forma sa finală va împlini toate
caracteristicile profeției Sfântului Ioan Teologul din cap. 13 al
Apocalipsei și care treptat, treptat se dezvăluie prin evenimentele
mondiale.“80

78
,,Dar Dumnezeu, din cauza vieții noastre viclene și fără de căință,
a permis și un alt tip de pecete, la fel de vicleană, care se va aplica
cu laserul și va fi invizibilă“ (Sarea pământului 2, seria 2)
79
,,La Apusul Libertății“, Ieromonah Hristodul Aghioritul, pag. 91
80
,,La Apusul Libertății“, Ieromonah Hristodul Aghioritul, pag. 94

40
,
, Dictatura numerica˘

Identificarea numărului 666 în codul de bare81

În ultimul deceniu, cu prilejul discuțiilor despre emiterea așa-


ziselor cărți de identitate electronice, s-au născut multe dezbateri
și s-au scris multe texte privitoare la problemele pe care e
probabil să le creeze întrebuințarea acestor identități. Astăzi, după
votarea în Cameră a legii despre ,,Protejarea individului de
prelucrarea datelor cu caracter personal“, subiectul revine în
actualitate, pentru că votarea legii mai sus-amintite era premisa
indispensabilă a emiterii identităților electronice (emitere care ur-
mează cât de curând) și a punerii în aplicare a acordului Schengen.
În cărțile de identitate de tip vechi există o majusculă din
alfabetul grecesc și un număr de serie care82 este unic pentru
fiecare cetățean. Numărul acesta este scris cu caracterele arabe
cunoscute (0, 1, 2, 3…), însă în identitățile electronice care
urmează să fie emise, numărul unic pentru fiecare om, numărul
unitar de cod de înregistrare, pentru a putea fi recunoscut prin
81
,,La apusul libertății“, ieromonah Hristodul Aghioritul
82
împreună cu litera care-l însoțește
41
citire electronică, optică, trebuie să fie reprezentat într-un anumit
sistem al codului barat (bar code).
Acest cod barat poate fi reprezentat prin linii negre, de
grosime diferită, pe hârtie albă și, prin urmare, văzut cu ochiul
liber, așa cum spre exemplu sunt codurile care se găsesc pe
aproape toate alimentele și pe multe alte produse de folosință
zilnică. Poate fi de asemenea ,,imprimat“ pe bandă magnetică83,
așa cum sunt cele aflate pe spatele mai tuturor cardurilor
comerciale (Eurocard, Etno-cash, Cashcard etc.); în ultimul caz,
numărul de cod nu este vizibil pentru că altfel oricine ar putea
transcrie foarte ușor numărul care corespunde altei persoane,
putându-l folosi pentru el însuși în locul celuilalt atunci când
scoate bani etc.
Să punem acum o paranteză, ca să spunem două cuvinte
despre sistemele de calculare, pentru a fi pe înțelesul tuturor ceea
ce vom explica în continuare.
Scrierea numerelor este reprezentarea numerelor naturale
prin simboluri. Cel mai obișnuit mod de scriere a numerelor în
Grecia antică era folosirea literelor alfabetului grecesc. În acest
mod, litera alfa reprezenta numărul 1, litera beta reprezenta nu-
mărul 2, litera gama reprezenta numărul 3, litera delta reprezenta
numărul 4, … litera iota ‒ numărul 10, litera kapa ‒ numărul 20
etc. Romanii, pentru reprezentarea numărului 1 foloseau simbolul I,
pentru 2 – II, … pentru 5 – V, pentru 10 ‒ X ș.a.m.d.
Numai în secolul al XIII-lea a început să fie folosită scrierea
numerelor în sistemul arabo-indian, cu cifrele cunoscute: 0, 1, 2,
3, … 9, iar acesta este sistemul zecimal de numărare, a cărui
întrebuințare s-a generalizat în secolul al XV-lea, folosindu-se de
atunci pretutindeni în lume.

83
Pe benzile magnetice codul barat există sub forma unor linii
magnetizate și nemagnetizate și citirea se face de către mașini
speciale.
42
,
, Dictatura numerica˘
Din 1970 până astăzi s-au folosit prin progresul tehnologiei
noi moduri de notare a numerelor, absolut diferite de cele pe care
le știam. Astfel, s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea
cifrelor. Motivele pentru care sunt folosite codurile barate (bar
codes) este că alternanțele liniilor negre cu cele albe, folosite de
aceste coduri, sunt ușor de citit de către sistemele de detectare,
adică de către așa-numitele ,,creioane luminoase“ (light pens), ale
calculatoarelor electronice.

Astfel, citirea numerelor de pe diferitele produse se face


foarte repede și fără nicio greșeală. Citirea cifrelor se face prin
plimbarea deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de
lumină laser care se reflectă în mod diferit; într-un fel atunci când
cade pe linia neagră și altfel atunci când cade pe linia albă.
Tocmai această succesiune a liniilor negre și albe de grosime
diferită este unică pentru fiecare cifră și constituie ,,identitatea“ fiecărui
număr.
Sistemele codului barat, folosite pentru reprezentarea
numerelor de cod ale diferitelor produse, sunt aproape 200 la
număr. Din acestea, cele mai cunoscute și cele mai larg
întrebuințate sunt U.P.C (Universal Product Code), care înseamnă
codul universal al produselor și sistemul E.A.N-13 (European
Article Numbering), care înseamnă ,,Notarea europeană a

43
numerelor pentru lucruri“84. Aceste două sisteme de coduri
prezintă foarte puține diferențe; al doilea cod85 se spune că
urmează să se folosească pentru înscrierea numărului de cod care
va fi unic pentru fiecare om, iar acest număr se va găsi pe cartea
de identitate electronică.
Mulți își exprimă obiecțiile la folosirea codului barat.
Obiecțiile sunt fundamental două: prima e legată de faptul că, prin
întrebuințarea acestui număr unitar de cod de înregistrare – care
va înlocui orice act public (de ex. cartea obișnuită de identitate,
permisul de conducere, pașaportul, carnetul CEC, carnetul de
sănătate etc.) va deveni posibilă, datorită interconectării permise
deja86, a arhivelor calculatoarelor electronice, urmărirea mai tu-
turor activităților fiecărui om, chiar și în afara Greciei. A doua
obiecție este folosirea numărului nefast, 666, despre care se spune
că e cuprins în două elemente folosite în coduri, atât în sistemul
U.P.C, cât și în E.A.N-13.
Scopul acestui mic studiu este de a verifica cât de adevărat
este ceea ce se susține, anume că în sistemele de cod mai sus-
pomenite e cuprins numărul 666.

84
obiecte
85
EAN-13
86
prin legea 2472/1997
44
,
, Dictatura numerica˘
Sistemul de cod European Article Numbering (EAN-13)
Cum s-a spus și mai înainte, în sistemul EAN-13, cât și în
sistemul foarte înrudit cu el, UPC, numerele sunt reprezentate sub
formă de linii paralele verticale, negre și albe de ,,lățime“ diferită.
Reprezentarea numerelor în acest fel ușurează mult, pentru că
citirea lor într-un mod electronic, optic, este rapidă și se face fără
greșeală.
Sistemul EAN-13 se numește astfel pentru că numărul de cod
al fiecărui lucru este alcătuit din 13 cifre. Prima cifră a unui
asemenea număr se scrie separat ca un număr arab, la stânga
codului barat, în timp ce celelalte 12 cifre ale numărului se scriu
în două subcâmpuri (jumătăți), unul la stânga și unul la dreapta cu
caracterele codului barat. Primele șapte cifre indică țara de
proveniență și fabricantul obiectului (elementele 2-3 și, respectiv,
4-7), în timp ce celelalte cinci cifre din cele șase rămase indică
tipul produsului. Ultima cifră este cifra de control, cu care se
verifică dacă calculatorul ,,a citit“ corect codul barat87.

DIAGRAMA 1
Cele două subcâmpuri88 ale celor 12 numere sunt despărțite
prin ,,caracterele auxiliare“ alb-negru care se găsesc unul la început,
unul exact la mijloc și unul la sfârșit; de aceste caractere ne vom
ocupa mai târziu.
87
vezi diagrama 1
88
subgrupuri
45
Structura codului barat EAN-13
Codul barat este alcătuit din linii paralele întunecate de grosime
diferită, între care sunt intercalate intervale luminoase89, care de
asemenea au o grosime variată. Diferitele cifre ale numerelor
sistemului zecimal (0, 1, 2, …9) sunt reprezentate printr-o succesiune
diferită și unică pentru fiecare cifră, de intervale90 negre și albe de
lățime diferită. Această succesiune a liniilor negre și a intervalelor albe,
din care e constituită fiecare din cele douăsprezece cifre ale codului
EAN-13, are o anumită ,,lățime“, alcătuită din șapte unități de lățime
standardizate (,,modules“). Fiecare asemenea unitate de lățime are,
conform normelor sistemului EAN-13, o lățime de 0,33 milimetri,
fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentată cu linii negre și albe de
lățime variată, aflate într-o succesiune diferită; aceste linii au o lățime
totală de 0,33 x 7 = 2,31 mm. Pentru reprezentarea concretă a fiecărei
cifre se folosesc patru alternanțe de linii negre și albe, fiecare linie
având lățime diferită, dar cu o lățime totală de 0,33 x 7 = 2,31 mm
(vezi diagramele 2 și 3). Se poate face și micșorarea și mărirea întregii
reprezentări. În primul caz, însă, nu e permis ca ,,grosimea“ modulului
(module) să fie mai mică de 0,23 mm. Pentru a face ca să fie cât mai
bine înțelese cele spuse mai sus, trebuie să privim diagrama nr. 3.
În această diagramă observăm următoarele:
Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lățime de
șapte ,,unități de lățime standardizate“ (modules). Astfel, numărul
0 (zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul următor:
trei ,,unități de lățime“ albe, două ,,unități de lățime“ negre,
o ,,unitate de lățime“ albă și una neagră; lățime totală: ,,șapte
unități de lățime“. Această succesiune concretă negru-alb, de o
anumită lățime, definește cu cele patru alternanțe ale ei numărul 0.

89
linii luminoase
90
linii
46
,
, Dictatura numerica˘

DIAGRAMA 3

Succesiunea respectivă în aceeași serie (A), pentru numărul 2


este: două unități de lățime albe, una neagră, două albe, două negre.

47
În seria de mai jos a aceleiași diagrame (3, setul C) observăm
o reprezentare diferită a acelorași numere. Numărul 0 este
reprezentat astfel:

Cu puțină atenție constatăm că reprezentarea cifrei 0 în


ultima serie (setul C), ca și a lui 2 și a oricărei alte cifre din
sistemul zecimal este inversarea reprezentării aceluiași număr din
prima serie (setul A).
Cu alte cuvinte, acolo unde cifra zero are o linie neagră în
prima serie (setul A), aceeași cifră are un interval91 alb în seria de
jos (setul C); iar acolo unde are un interval alb în prima serie, are
prin corespondență o linie neagră în ultima serie92.
Lucrurile sunt însă mult mai complicate în sistemul de cod
EAN-13. În aceeași diagramă 3 vedem trei serii orizontale
(seturile A, B și C), cu o codificare diferită a cifrelor 0, 1, 2, …9.
Seriile A și B (setul A și setul B) se întrebuințează pentru
codificarea cifrelor din subcâmpul stâng din codul barat, în timp
ce setul C se folosește pentru codificarea numerelor din
subcâmpul drept al codului barat.93

91
linie
92
Codificare inversată, vezi setul A și setul C.
93
vezi diagrama 3 și 4A
48
,
, Dictatura numerica˘

Prima serie (setul A) și ultima serie (setul C) constituie


codificările cifrelor, prin mecanismul pe care l-am explicat mai
sus, acela al codificării aceluiași număr în două serii (setul A,
setul C), prin simpla inversare. Reprezentările cifrelor seriei de
mijloc (setul B), folosite și ele pentru reprezentarea numerelor în
subcâmpul stâng al codului barat, constituie imaginile în oglindă94
ale reprezentărilor seriei C (setul C). În plus, observăm că
reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea inversată, imagi-
nea în oglindă (,,răsturnată“ și ,,negativă“) a reprezentării cifrelor
din setul A. Așadar, de exemplu, numărul 6 este re-
prezentat: în setul A ca 6A, în setul B ca 6B, iar în setul C ca 6C,

în timp ce numărul 0 este reprezentat: în setul A ca 0A, în setul B


ca 0B, iar în setul C ca 0C.

94
aici, cu alte cuvinte, se observă o inversare a întregului număr
49
Pentru toate grupele de codificare (setul A, setul B și setul C),
fiecare unitate luminoasă de lățime corespunde în limbajul
calculatorului lui 0, în timp ce fiecare unitate întunecată îi
corespunde lui 1. În acest fel, fiecare cifră a sistemului zecimal (0,
1, 2, … 9) este constituită dintr-o succesiune diferită de 0 și 1
(sistemul binar).
Așa cum se vede în diagrama 3 și cum am explicat mai sus,
numărul 0 în setul A, reprezentat prin codul barat ca 0001101, va
corespunde în limbajul calculatorului succesiunii 0001101;
numărul 4 din setul C este reprezentat prin codul barat ca
1011100, iar același număr în sistemul binar95 corespunde
succesiunii 1011100 ș.a.m.d.
Dacă observăm cu atenție diagrama 3, constatăm existența
unui al treilea element caracteristic al codificării, care există
în cele trei seturi96 de numere. Acest element caracteristic
este următorul: toate numerele din grupurile A și B (setul A
și setul C) care se folosesc pentru codificarea numerelor
în subcâmpul stâng al codului barat sunt impare, încep adică de
la 0 și se termină cu 1 (de exemplu, numărul 5 în setul A se
scrie ca 0110001, iar în setul B se scrie ca 0111001), în timp
ce toate numerele din subcâmpul drept al codului, care se iau
din setul C, sunt pare, încep adică de la 1 și se termină97 cu 0.
Acest fapt, existența adică a numerelor impare, pentru calculator,
în subcâmpul stâng și a numerelor pare în subcâmpul drept este

95
vezi diagrama 3
96
setul A, setul B și setul C
97
Astfel, numărul 5 în setul C se scrie ca 1001110.
50
,
, Dictatura numerica˘
al treilea element caracteristic al codificării. Caracteristicile
codificării în sistemul98 EAN-13 sunt următoarele:
1. Fiecare număr este compus din 4 alternanțe, două negre și
două albe99.
2. Se observă fenomenul de inversare100, inversare care,
atunci când comparăm seturile A și C, este o inversare simplă, în
timp ce atunci când comparăm seturile B și C este o inversare a
întregului număr, sau inversare în oglindă. Când comparăm însă
seturile A și B, observăm că inversarea este ,,răsturnată“ și ,,negativă“.
3. Toate numerele din subcâmpul stâng sunt impare, în timp
ce numerele din subcâmpul drept sunt pare.

98
După ce au fost codificate toate produsele comerciale, au început
să fie eliberate cartelele de identitate codificate prin sistemele bar
code. De câțiva ani în țara noastră s-a trecut și la identificarea
tuturor animalelor mari prin implantarea de biocipuri. Se pregătește
terenul pentru implantarea în masă a populației cu cipuri RFID/NFC.
Pentru mai multe detalii vizitați situl de mai jos:
https://m.youtube.com/watch?v=JhCnqsB2NqI
99
de un număr diferit de ,,unități de lățime“ pentru fiecare alternanță
100
în codificarea fiecărei cifre
51
„Caractere auxiliare“ –
Barele de siguranță (guard bars)

În paragrafele de mai sus am încercat să explicăm modul de


codificare în sistemul EAN-13 a celor douăsprezece numere
variabile (șase în subcâmpul stâng și șase în cel drept al codului
barat).
Dacă observăm însă diagrama 1, constatăm că, în afară de
reprezentarea barată a celor 12 cifre variabile101, există și trei
caractere ,,auxiliare“ invariabile, care se numesc ,,bare de
siguranță“ (guard bars).
Aceste ,,caractere“ care se prelungesc în jos se află totdeauna
în aceeași poziție: în marginea din stânga, în centru și în marginea
din dreapta a codului barat.
Codificarea liniară a acestor caractere102 este reprezentată
astfel:

101
care se schimbă de la obiect la obiect
102
guard bars
52
,
, Dictatura numerica˘

respectiv (diagrama 2), în timp ce în realitate este așa:

Ultimele caractere, dacă sunt scrise în formă binară, arată


astfel: 0101, 01010 și respectiv 1010.
Aserțiunea cum că aceste caractere numite mai sus au o a
doua codificare lineară și forma corespunzătoare binară provine
din observația că primele patru linii albe din partea stângă și
ultimele patru din partea dreaptă se confundă cu marginea albă
care, așa cum se vede din diagrama 2, este parte din întreaga
reprezentare a codului barat și care de aceea se numește ,,zonă
liniștită“ (quiet zone).

53
Trebuie să notăm că, în conformitate cu normele codurilor
barate UPC și EAN-13, este indispensabilă existența unei margini
albe (light margin) în stânga și în dreapta întregului reprezentat
simbolic (care începe de la bara de siguranță din stânga și se
sfârșește cu bara de siguranță din dreapta). Marginea albă nu
numai că este o parte integrantă a întregii reprezentări a codului
barat, dar are și o anumită lățime care, în sistemul EAN-13, este
cel puțin egală cu zece unități de lățime103. O dovadă în plus că
trebuie să existe de ambele părți o margine albă satisfăcătoare este
faptul că cei ce fabrică aceste coduri barate recomandă ca ele să
nu fie imprimate pe marginile ambalajului diferitelor produse, iar
o altă dovadă este și recomandarea ca această margine albă să fie
complet curată104.
Și mai importantă este observația că numerele din subcâmpul
stâng încep de la 0 și se termină cu 1, în timp ce acelea din
subcâmpul drept încep de la 1 și se termină cu 0. Concluzia pe
care o tragem de aici este că fasciculul laser,105 fie mișcându-se de
la stânga spre dreapta, fie mișcându-se invers, de la dreapta spre
stânga, totdeauna începe să citească de la zero! Dacă nu există o
margine albă, computerul nu poate citi codul!
Aici trebuie să observăm cum codificarea lineară a
caracterului auxiliar din dreapta (guard bar) este codificarea
liniară inversată106 a caracterului auxiliar din stânga.
În ceea ce privește caracterul auxiliar din mijloc,107 acesta
constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng cu cel drept.
Acest caracter, pentru că se află exact la mijlocul câmpului
codului barat, n-ar trebui să fie posibil de reprezentat nici cu

103
module
104
vezi schițele 1-5
105
scanner
106
simplă și în oglindă!
107
centre bars
54
,
, Dictatura numerica˘
grafia stângă, nici cu cea dreaptă108. Această reprezentare grafică
a barei de siguranță de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga
și din dreapta a caracterelor auxiliare, astfel:

Cu această ultimă formă, ,,bara de siguranță“ din mijloc este


citită de scanner la fel în ambele sensuri109, începând întotdeauna
de la intervalul alb, 0, așa cum se întâmplă exact și cu citirea
celorlalte numere din subcâmpurile codului barat.
După cele spuse, pe bună dreptate se întreabă fiecare dacă nu
cumva aceste caractere auxiliare110, așa cum sunt reprezentate
prin sistemul barat și binar, corespund vreunui număr și dacă da,
care este acest număr.
Cum s-a explicat mai sus, reprezentarea lineară este la stânga
= 0101, la dreapta = 1010, în timp ce reprezentarea binară
corespunzătoare este 0101 și 1010. Poate observa oricine cu
surprindere că acest ,,caracter auxiliar“:
1. arată patru alternanțe alb-negru (două alternanțe negre și
două albe);
2. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea111
scrierii caracterului din stânga;
3. reprezentarea sa stângă este un număr impar (0101), în
timp ce cea din dreapta este un număr par (1010).
Prezintă, cu alte cuvinte, toate caracteristicile codificării

108
inversarea celei stângi
109
atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga
110
guard bars
111
simplă – ,,module“ după ,,module“ – și în oglindă, adică
a întregului număr
55
numerelor din sistemul barat EAN-13 și corespunde, prin urmare,
unui anumit număr!
Dacă privim diagrama 3, vom constata că numărul care
îndeplinește toate premisele enumerate mai sus ale scrierii codului
barat EAN-13 și este singurul care completează cele 4 alternanțe
alb-negru (și, prin urmare, îi stabilește pe deplin ,,identitatea“,
fără a se confunda cu niciun alt număr) în 4 unități
de ,,lățime“ succesive este cifra 6 ! (vezi setul B și setul C)
Această calitate unică a numărului 6 de a fi definit în
întregime de patru intervale continue, calitate pe care niciun alt
număr din sistemul barat nu o are, face posibilă identificarea și
recunoașterea lui; celelalte trei intervale, care în cazul concret al
numărului 6, așa cum este reprezentat în seturile B și C, sunt albe
și nu creează o altă alternanță (negru-alb), prin urmare, nu oferă
nicio informație în plus! (Vezi diagrama 4a și 5.) Așadar,
computerul fie că citește 0101, fie 0000101, în ambele cazuri
înțelege ,,identitatea“ numărului 6. Lucrul acesta este valabil
pentru ambele moduri de lectură, de la stânga la dreapta și invers.

56
,
, Dictatura numerica˘
În ceea ce privește ,,bara de siguranță“ din mijloc (,,guard
bar“), trebuie să adăugăm următoarele: dacă se folosea numai un
singur set de reprezentare (lineară) a cifrelor 0, 1, 2, … 9, n-ar fi
fost nevoie să existe și o bară de siguranță de mijloc. Când se
folosesc însă două sau trei seturi de numere (ca în sistemul UPC
sau EAN-13), atunci, pentru a nu se confunda numerele din
mijloc din subcâmpul stâng și din subcâmpul drept al codului,
este indispensabilă existența acestei bare.
Fabricanții codurilor UPC și EAN-13, având în vedere acest
lucru, trebuie să dea un răspuns la întrebarea: de ce au optat
pentru folosirea mai multor seturi de numere, de vreme ce și cu
un singur set de numere ar fi fost posibil să se dea aceleași
informații pentru fiecare produs?
Chiar fabricanții trebuie să dea un răspuns la întrebarea de ce
au ,,rezervat“ tocmai această reprezentare barată pentru numărul 6,
care este singurul număr definit în întregime de patru intervale de
lățime continue, și nu pentru oricare alt număr, dat fiind faptul că
nu există o structură logică matematică în reprezentarea barată a
cifrelor de la 0 la 9. Poate pentru a se asigura prezența celor trei
de 6, dintr-un motiv cunoscut numai de ei!
În sfârșit, fabricanții codurilor barate U.P.C și E.A.N-13 sunt
întrebați: de vreme ce reprezentarea barelor de siguranță112
creează probleme de conștiintă creștinilor de pe tot globul, de ce
nu înlocuiesc simbolismul barat al acestor bare de siguranță? Un
prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când,
datorită anului 2000, devine necesară schimbarea afișării datei pe
computere.
Așadar, de ce se va folosi pentru oameni EAN-13, care
înseamnă marcarea numerică în sistem european a obiectelor?
Acesta este respectul lor față de persoana umană?

112
guard bars
57
Aici se descoperă diferența abisală între antropologia creștin-
ortodoxă, care vede omul ,,încununat în slavă și în cinste“ și ,,cu
puțin mai mic decât îngerii“, și antropologia dictatorilor lumii
care urmează să vină, pentru care omul, cel asemenea lui
Dumnezeu, este un ,,goim113“, prin urmare putând fi ,,marcat“ cu
semne de neșters pe mâna lui dreaptă sau pe frunte, pentru a fi
recunoscut de ,,stăpânii săi“.
Sfântul Sinod al Bisericii114 noastre, prin circulara sa extrem
de importantă, cu nr. 2626/7 aprilie 1997, cu toată respon-
sabilitatea ne-a făcut cunoscut că: ,,…progresul civilizației în
domeniul aplicațiilor electronice a fost legat așa cum nu trebuia
de numărul 666, care se folosește ca număr principal de cod în
această tehnologie…“.
Firește că aceia care au încredere în maica noastră Biserică
n-au nevoie de dovezi în plus.
Societățile (din străinătate) care fabrică aceste coduri, fiind
puse înaintea protestului la scară mondială al conștiințelor, protest
care a apărut în presă, s-au justificat că nu pot schimba numărul
666, pentru că:
1. reprezentarea sa barată slujește tehnologia așa cum nu o
poate face niciun alt număr.
2. pentru că o eventuală schimbare a programului ar cere
cheltuieli de ordinul bilioanelor de dolari.
Reprezentanții guvernului și miniștrii, în aparițiile lor la
televiziune, exprimându-și poziția față de acest subiect, s-au
justificat prin aceea că nevoile tehnologiei impun folosirea acestui
număr pe plan mondial și că țara noastră nu poate fi exceptată din
acest sistem.
În legătură cu același subiect, ziariști distinși și obiectivi au
făcut studii pe care le-au publicat în ziare. Prin aceste studii
113
un animal
114
Biserica Ortodoxă Greacă
58
,
, Dictatura numerica˘
confirmă existența celor trei de 6 în reprezentarea barată (bar
codes) a sistemelor UPC și EAN-13.
În plus, zeci de deputați greci au informat în mod obiectiv
publicul și au depus în Cameră studii importante, aparținând unor
reputați oameni de știință în domeniul electronicii, care explică
cum anume e cuprins acest număr în respectivele sisteme de
codificare.
După această recunoaștere publică la nivel mondial, n-ar mai
fi nevoie să mai adăugăm nimic. Singurul lucru unde am socotit
că trebuie să mai contribuim cu ceva este următorul: să arătăm
fiecăruia care e dispus să învețe cum poate fi decodificat acest
număr mascat, ascuns în mod intenționat pentru a fi înăbușite
reacțiile conștiinței credincioșilor și pentru a fi evitate urmările
economice pe care le-ar suporta societățile din cauza boicotării
produselor lor de către popoarele creștine, lucru care ar însemna
pentru ele pierderi de bilioane de dolari.

Concluzie
Ce am înțeles din acest studiu?
Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lățime de
șapte ,,unități de lățime standardizate“ (modules) inclusiv cele trei
perechi de bare prelungite115.
În diagrama 4B am putut observa cum citește scanerul codul
de bare din diagrama 4A. În margini se folosesc de fiecare dată
reprezentările116 B și C ale cifrei 6 din diagrama 3. Primele patru
linii albe din partea stângă și ultimele patru din partea dreaptă se

115
Guard bars
116
M-am referit la caracterele auxiliare, care sunt mai lungi decât ce-
lelalte.
59
confundă cu marginea albă care, așa cum se vede din diagrama
4B, este parte din întreaga reprezentare a codului barat.
Codificarea binară a liniilor albe și negre se face în felul următor:
● linia albă = 0
● linia neagră = 1
Cifra 6 s-a reprezentat în 4 moduri. Primele 3 le-ați putut
remarca în diagrama 3, iar a 4-a figură117 a fost posibilă prin
fuziunea codurilor binare de la reprezentările 6B și 6C din
diagrama 3, dar păstrând cele patru alternanțe alb-negru (două
alternanțe negre și două albe). Aceste 4 alternanțe alb-negru pot fi
întâlnite numai în reprezentarea118 cifrei 6. Astfel, calculatorul
citește bara de siguranță din mijloc ca fiind cifra 6 chiar dacă
modulul e format doar din 5 unități de lățime.
În cazul figurii 6B din diagrama 3 avem 4 linii albe, una
neagră, încă una albă, iar ultima neagră. Caracterele scrise în
forma binară arată astfel: 0000101. Din moment ce nu avem nicio
alternanță alb-negru în ceea ce privește primele trei linii albe119
asta înseamnă că nu e nicio informație în plus acolo. Cu alte
cuvinte computerul fie că citește 0101, fie 0000101, în ambele
cazuri înțelege ,,identitatea“ numărului 6.
Poate fi scanat codul de bare numai dacă avem marginile
albe.120 În cazul diagramei 4B trebuie să vă mai mărturisesc un
lucru, și anume că scanerul citește și spațiul alb dintre cele 2 linii
negre prelungite din mijloc și cifra 5, respectiv cifra 6, așa cum se
poate vedea foarte clar în diagrama 4B.

117
O puteți observa mai bine în reprezentarea de la pag. 55 care speci-
fică însumarea lor.
118
Vezi diagrama 3.
119
din stânga
120
Scanarea ori că se face de la stânga la dreapta sau de la dreapta
la stânga începe obligatoriu cu 0, inclusiv la bara de siguranță din
mijloc.
60
,
, Dictatura numerica˘
O altă viclenie a fost demascată de părintele Tavrion, care
spunea încă din 1970 că atunci când vor apărea niște liniuțe121,
unele mai lungi, iar altele mai scurte, în număr de 30, exact după
numărul celor 30 de arginți cu care a fost Mântuitorul vândut, să
știți că aceea este pecetea.122 Un alt amănunt e că acel cod de bare
e reprezentat cu acele gratii care simbolizează de fapt o închisoare
în care omul se va îndrepta de bunăvoie. Un detaliu important e și
folosirea cifrei 13 din sintagma EAN-13 pentru că în capitolul 13
din Apocalipsă se vorbește despre însemnarea oamenilor cu
numărul Fiarei: 666, ceea ce e pe placul lui antihrist.
,,Liniile sunt puse acolo nu pentru computere, ci pentru
OAMENI. Scanerele iau în considerare doar lățimea barelor. Și
acele «bare cu 666» sunt aproape întotdeauna mai lungi d.p.d.v.d.
vizual decât celelalte, ca să putem vedea «semnul stăpânitorului
acestei lumi».“123

121
Să numărați liniuțele din codul de bare și o să vă convingeți sin-
guri.
122
pecetea lui antihrist
123
Extras din interviul luat Ierom. Metodie – Sf. Lavră a Optinei

61
Codul QR (666)

Scurt istoric124
Codul QR este o gamă de standarde de codare cu formă de
bare bidimensionale125. Primul astfel de standard a fost creat în
1994 de către compania japoneză Denso Wave. QR este o pre-
scurtare din engleză de la quick response („răspuns rapid“).
Creatorii codului au vrut să producă un decodor rapid. Deși
aceste coduri nu sunt încă utilizate în multe părți ale lumii, ele
sunt foarte frecvente în Japonia, unde acestea sunt cea mai
populară formă de bare bidimensionale. Între timp s-au răspândit
și în SUA, Canada, Germania și alte țări.
Sunt utilizate cu regularitate pe telefoanele mobile de
tip smartphone, deoarece codurile QR pot reprezenta126 adrese de
situri Internet127; pentru acces rapid la un sit dorit, utilizatorul
trebuie doar să îi scaneze codul QR cu ajutorul camerei foto din
telefonul său mobil. Un software cititor interpretează imaginea și
descifrează codul, iar browserul telefonului îl direcționează pe
utilizator către URL-ul în cauză. Simplitatea acestor legături de la
lumea fizică spre lumea electronică, cunoscute sub numele128 de

124
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_QR
125
cod matrice
126
în mod codificat
127
de tip URL
128
în engleză hardlink
62
,
, Dictatura numerica˘
„hyperlinkuri fizice“, explică popularitatea lor. Codul QR permite
companiilor să câștige noi clienți. El devine foarte util atunci când
adresele URL sunt lungi și tastarea acestora într-un browser pe
telefonul mobil ar fi nepractică.
Un cod QR poate stoca un maxim de 7.089 de caractere
numerice și 4.296 de caractere alfanumerice. Există două tipuri
principale de coduri QR: „Micro QR“ și „Design QR“.
Codurile QR au început, din păcate, să fie la ,,modă“ și în
România. Apar din ce în ce mai des în reviste, în reclamele din oraș,
în abonamentele de călătorie cu trenul, în conservele de pește etc.

Să nu uităm ce a zis pr. Rafail Berestov129: „Un cod de o


generație nouă este așa-numitul cod QR. În codul QR sunt trei
pătrate mari, așezate în colțurile codului130, care în esență sunt
purtătoare a cifrei 6. Așadar cele trei pătrate din codul QR sunt tot
trei de șase – numele numeric al lui antihrist. Codurile de bare și
cele de tip QR se aplică pe toate produsele și mărfurile, pe bilete
și pe documentele personale: pe pașaport, permis și chiar pe
diamonitirion – permisul de intrare în muntele Athos. Astăzi pele-

129
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-
coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
130
Oare de ce n-au introdus 4 pătrățele în reprezentare, căci mai era
loc de încă unul într-un colț al pătratului? Dar astfel am fi avut 6666,
ceea ce nu ar fi fost pe placul sioniștilor.
63
rinii ortodocși care vin în Sfântul Munte Athos sunt constrânși să
primească permis de intrare cu cod QR, adică cu cei trei de șase“.
Ca să vă putem explica mai bine cum citește calculatorul 666
în codul QR131 va trebui să facem o analogie la codul de bare.
După cum v-am mai mărturisit ,,singurul număr132 care comple-
tează cele 4 alternanțe alb-negru în 4 unități de ,,lățime“ succesive
este cifra 6.
● linia albă = 0 --------- pătrățelul alb = 0
● linia neagră = 1 ------- pătrățelul negru = 1
Scanarea133, indiferent că se face de la stânga la dreapta sau
de la dreapta la stânga trebuie să înceapă cu 0. În ceea ce privește
bara de siguranță de la mijloc ea este citită de scanner ca fiind 666,
chiar dacă modulul e format doar din 5 unități de lățime și nu din
7 atâta timp cât conține cele 4 alternanțe alb-negru. Vedem în
cazul codului QR că avem de asemenea 4 alternanțe alb-negru
fiindcă avem 4 pătrățele în cadrul fiecărui pătrat. Adică, avem
pătrățelul alb care se confundă cu marginea albă, apoi avem tot în
interiorul aceluiași pătrat un pătrațel negru apoi tot un pătrățel alb
și încă unul negru. Scrise în formă binară, arată astfel: 0101.

Concluzie
Dacă la codurile de bare întâlneam module care conțineau
șapte unități de lățime standardizate134 în cazul codurilor QR
avem module care au în componență 4 pătrățele: două de culoare
albă și două de culoare neagră.

131
Este foarte asemănătoare explicația ca și în cazul barelor din
mijloc (Centre Bars) aferente sistemului EAN-13.
132
Și, prin urmare, îi stabilește pe deplin ,,identitatea“, fără a se
confunda cu niciun alt număr.
133
Primul pătrățel alb se confundă cu marginea albă.
134
cu excepția caracterelor auxiliare din mijloc care au 5 unități de
lățime
64
,
, Dictatura numerica˘
Chiar dacă codul QR e diferit față de codul de bare, prezintă
totuși două caracteristici similare135:
‒ cele 4 alternanțe alb-negru;
‒ marginile albe aferente celor trei pătrate nu numai că sunt o
parte integrantă a întregii reprezentări a codului QR, dar au și o
anumită lățime. Este citită de scanner la fel în ambele sensuri136,
începând întotdeauna de la intervalul alb, 0.
O dovadă în plus că trebuie să existe margini albe
satisfăcătoare este faptul că cei ce fabrică aceste coduri QR137
recomandă ca ele să nu fie imprimate pe marginile ambalajului
diferitelor produse, iar o altă dovadă este și recomandarea ca
aceste margini albe să fie complet curate.
Mai e de specificat că dintre sistemele138 codului barat,
folosite pentru reprezentarea numerelor de cod ale diferitelor
produse, am ales pe cele mai uzuale (E.A.N-13 și QR Codes)
pentru a vă explica cum se identifică numărul 666 în ele139.

135
în cazul cifrei 6
136
atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga
137
cât și codurile de bare
138
Sunt aproape 200 la număr.
139
Ne-ar fi luat foarte mult timp să cercetăm și să depistăm lucrarea
diavolească ce s-a înfăptuit și în cadrul celorlalte sisteme ale codului
barat. Ca să nu mai spun că această carte ar fi avut zeci de mii de
pagini în felul acesta. Am demonstrat cu ajutorul Maicii Domnului
și a unor specialiști cum se identifică 666 în cele mai uzuale dintre
ele, adică în sistemul de cod QR și codurile de bare aferente
sistemului EAN-13 despre care se spune că urmează să se folosească
pentru înscrierea numărului de cod care va fi unic pentru fiecare om.
65
Dosarul electronic de sănătate și
Cardul de sănătate
Începând cu 12 noiembrie 2016, tuturor românilor, fie ei
asigurați sau neasigurați, în momentul în care vor accesa un
furnizor de servicii medicale, li se va iniția OBLIGATORIU140 un
dosar electronic de sănătate, fără a li se cere consimțământul141!
OBLIGATIVITATEA e de la satana fiindcă Dumnezeu atunci
când ne-a creat, ne-a lăsat posibilitatea de a alege, de a fi liberi şi
de a face ce vrem noi cu viaţa noastră, mai pe scurt liberul arbitru.
Părintele Rafail Berestov spunea: ,,În Rusia globalizarea a
început prin buletinul de identitate al Federației Ruse, CNP și
polița medicală cu cod individual (SNILS). […]
Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele
sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel, prin polița
medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric
personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele
antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical.“142
,,Dacă cineva a semnat pentru ridicarea CNP-ului sau a altui
document, trebuie să predea documentul respectiv și să scrie o

140
http://jurnalul.ro/stiri/observator/dosarul-electronic-de-sanatate-
obligatoriu-din-noiembrie-726877.html
141
Indiferent dacă ai card de sănătate sau dacă ai acceptat adeverința
medicală, ori chiar dacă n-ai nici una nici alta, dar te duci la o clinică
privată pentru ca să-ți faci niște analize medicale, nu scapi de dosa-
rul electronic de sănătate.
142
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-do
ua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
66
,
, Dictatura
‚ numerica˘
cerere de predare a actelor (inclusiv în privința DES, n.n.).“143
Când a fost întrebat Gheron Gavriil despre cei care au luat
AMKA (Numărul Matricol al Asigurării Sociale) iată ce le-a
răspuns părintele: ,,Trebuie să îl înapoieze, este o datorie sfântă,
pentru că AMKA este introducere și logodnă a pecetluirii […] este
o formă de mărturisire, pentru că (omul respectiv) își asumă toate
consecințele (lipsei de asigurări medicale), până la moarte.“144
Arhimandritul Tavrion145 le spunea fiilor duhovnicești: ,,Acum
au apărut diferite carduri, pentru sănătate ș.a.m.d. El a amintit
despre aceste carduri? Da, a amintit. A spus că nu vom avea acces
la tratament până nu vom accepta acel card de sănătate. Dar în
acea vreme, puțini oameni vor avea boli de la Dumnezeu, vor
avea boli trimise de vrăjmaș. Spunea să nu mergem la spital și să
nu luăm medicamentele lor, ci să ne rugăm Domnului ca să ne
dea răbdare ca să putem îndura și ne va fi mai ușor. Trebuie să
fim fermi, să murim dar să nu acceptăm acele carduri“.
,,Voucherul este primul document de la satan. Nu vor mai fi
documente omeneşti, toate vor fi de la satan (card social, paşaport,
permis de conducere, card de asigurare medicală, certificat AMIT,
card electronic universal).“146
Mai e de specificat că toate datele medicale ale oamenilor sunt
introduse în idolul acestui veac – supercomputerul147 din Bruxelles.148

143
Sarea pământului 5
144
http://www.apologeticum.ro/2011/05/ucenicul-cuviosului-paisie-
aghioritul-ieromonahul-gavriil-ne-vorbeste-despre-buletinele-biometrice/
145
Sarea pământului 4
146
Prorocul Otroc Veaceslav - sursa: http://carticrestinemihai.blogsp
ot.ro/2016/01/otroc-veaceslav-ingerul-rus.html
147
Forța acestui calculator universal nu se va dezvălui până nu se va
instala antihristul. Atunci ,,fiara“ îi va prezenta acestuia câți oameni
de pe pământ au primit deja pecetea sa și câți au mai rămas.
148
Din moment ce Dumnezeu e Atotștiitor, așa vrea să fie și
antihrist, cu ajutorul tehnologiei.
67
Minuni și îndemnuri de la Sfinți și oameni
care au avut experiențe duhovnicești
Părintele Vasile Novikov
Au fost Sfinți care au legat pe draci cu Sfânta Cruce, iar ei biciuiți
fiind de Puterea lui Dumnezeu, au dezvăluit multe lucruri. Atunci
când înflăcărata predică a unui mare om al lui Dumnezeu, pr. Vasile
Novikov (care a fost omorât în 2010), atingea subiectul despre
globalizare, CNP, documente, dracii urlau, strigau și chinuiau puternic
pe posedați. Iată un dialog între pr. Vasile și o femeie posedată:
Pr.V.N: Nu trebuie să păcătuiți, se numește muncă cu CNP-uri
și cifre de șase.
F.P: Ce groaznic va fi! Va fi înfricoșător!
Pr. V. N: Cum vă pot înțelepți? Toată omenirea zace în cel rău,
CNP, buletine, iată rezultatul acestor lucruri. Și vor începe să
elibereze pe cele electronice…
F.P: Vai mie, frică. Doamne, ai milă de mine!
Pr.V.N: Răspunde! Unde va merge clerul?
F.P: În iad, va merge în iad. Vor merge în iad!
Pr.V. N: Cei care binecuvântează să accepte pașaportul și
codul numeric personal.
F.P: În iad, în iad!
Pr.V. N: Toți zboară în iad și toți care acceptă aceste lucruri.
Cine are DOCUMENTE toți merg în iad, toți.
F. P: Treziți-vă, oameni, treziți-vă. Nu veți rămâne flămânzi,
nu veți duce foamea, pământul este mare…
Pr. V. N: Pământul este mare! CINE ARE DOCUMENTE…,
aici aveți răspunsul la întrebările voastre. De aceea prigonesc pe
adevărații preoți, casă nu încurce. Toți cei șase miliarde și
jumătate vor merge în iad149.

149
https://www.youtube.com/watch?v=lSNNYzDaJWo
68
,
, Dictatura numerica˘
††††††††††
Ieroschimonahul Rafail Berestov
,,…Au mai fost niște minuni la câțiva oameni care au murit și
au înviat, care au fost în Rai și-n iad, iar Maica Domnului150 le-a
spus să nu primească ACTELE acestea cu 666, prin ei
înștiințându-i și pe alți oameni, au fost câteva cazuri. Au înștiințat
să nu primească, asta se socotește lepădare! Precum primim de la
Sf. Botez nume, în Numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh, așa
vrea satana să-și pună numele lui în loc. Dacă primim aceste
numere, conștient sau inconștient se face o lepădare de Hristos,
chiar dacă mulți nu înțeleg lucrurile acestea“.
,,Patriarhul Alexei, fiind în vizită în Astrahan, a avut o
vedenie în care i s-a arătat Sf. Teodosie de la Lavra Pecerska,
mustrându-l pentru ca să se opună globalizării. Patriarhul pe
moment l-a crezut, dar apoi s-a îndoit de vedenie“.
La îndemnul acestui părinte zeci de persoane au ars
buletinele și celelalte documente în public. Și a mărturisit despre
Sf. Paisie Aghioritul: ,,Când ieșise prima carte151 a lui și poporul a
cumpărat-o, la al doilea tiraj, Sinodul a rupt foaia în care Sf.
Paisie spunea să nu primim documentele, zicând că ei nu sunt de
acord“. Vedeți cu câtă răutate i s-a rupt foaia unde a mărturisit
direct despre CNP-uri. Sf. Paisie a vorbit împotriva noilor CNP-uri,
buletinelor, sistemului, nu binecuvânta să se primească cartelele
simple152, dar CNP-uri? N-a fost de acord ca în Sf. Munte Athos

150
Vezi nota de subsol nr. 26.
151
Dialog cu Ieroschimonahul Rafail, originar din Rusia, care este
viețuitor în Muntele Athos (2008)
152
Cartea „Apocalipsa 13. Sfârșitul libertății umane“, ing. Mircea
Vlad, Editura Axioma, București 2010, pag. 52: cuviosul Paisie din
Muntele Athos îi îndemna pe ortodocși să nu primească noile cartele,
chiar dacă nu vor conține numărul 666.
69
să se facă drum, sau să intre femeile acolo, n-a fost de acord ca
mănăstirile să primească bani și ajutoare de la UE, într-adevăr este
un gigant al Ortodoxiei. Trebuie să ne facem datoria de clerici,
monahi și mireni ai VREMURILOR DE PE URMĂ, fiindcă s-a ajuns
de la nume la număr și de la cifre la semn. Trebuie să ne facem
datoria de clerici, monahi și mireni ai vremurilor de pe urmă.
††††††††††
Ierodiacon Avelie Semionov153
,,Globalizarea este drumul spre antihrist și toți știu că scopul
final al acesteia este instaurarea domniei satanei, adică a lui
antihrist. Nu tare demult a fost un așa caz, al răposatului mitropolit
al Stavropolului, Ghedeon, i s-a arătat mucenicul Teodor Tiron, el
i-a spus că acum în societatea noastră se petrec aceleași lucruri ca
pe timpul său. Este vorba de numărul de identificare personal;
Sfântul i-a comunicat că acestea reprezintă o închinare la idoli154.
Pe timpul său tot ce se vindea pe la pieți era din aducerea de jertfă
idolilor păgâni, de aceea creștinii nu aveau voie să cumpere nimic.
Acum la noi peste tot sunt prezente codurile cu bare (care într-un
fel reprezintă aceleași produse jertfite idolilor, adică dracilor), iar
sistemul încearcă să pună aceste numere și pe oameni pentru a-i
spurca definitiv. La noi (în Rusia) baza a fost pusă începând cu
153
https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/01/27/iero
diacon-avelii-despre-noile-documente-de-identitate/
154
,,Numele numeric […] semnifică conectarea obiectului cu număr
la sistem, în cazul dat – a omului identificat la sistemul «fiarei». De
aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei
dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la
«fiară», coparticipare la construirea împărăției «fiarei», când
oamenii se vor preface în… bioroboți cu microcipuri implantate,
adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.“ (Taina
Fiarei, pag. 27)

70
,
, Dictatura numerica˘
1917, de când se instaurase domnia bolșevică. Scopul lor primor-
dial era instaurarea Noii Ordini Mondiale“.
,,…Toți suntem botezați. Dumnezeu are Cartea sa, a Vieții, și
diavolul pe a sa. Este imposibil să fii în același timp și într-o carte
și în altă carte. De aceea, când primim numerele, automat suntem
șterși din Cartea Vieții.“
,,…CNP-ul ESTE PECETEA LUI ANTIHRIST, dar că într-o
altă formă, la fel și buletinul și carnetul de plastic… Veți merge
să dați amprentele digitale, și laser de îndată și imediat vi se va
pune pecetea. O să mergeți să vă faceți fotografia biometrică și în
acel moment pe frunte va fi pusă pecetea.“
Să fim foarte atenți că și la noi se va petrece același lucru,
anul acesta vin buletinele electronice, ambele variante sunt
dăunătoare. Să ne ferim de cele trei trepte ale iadului: CNP-ul,
buletinele electronice și pecetluirea.155
††††††††††
Părintele Pafnutie de la Răciula – R. Moldova
,,Cei ce au primit semnul fiarei, care au cod numeric 666, se
duc și se salută cu antihrist și îi spun: «îmi face plăcere să te
cunosc». Așadar «numele fiarei» și «numărul numelui» este
numele în formă de număr.“156
††††††††††

155
O scurtă lămurire cu privire la cele trei trepte spre iad: La prima
treaptă intră și documentele fără CNP, care reprezintă închinare la
fiară (sistem antihristic), la treapta a doua intră toate actele
electronice și biometrice, iar la treapta a treia intră atât implantul cu
microcip, cât și însemnarea cu raze laser și vaccinarea, care conține
printre altele și nano-cip. Pentru o mai bună informare puteți viziona
link-ul următor: https://m.youtube.com/watch?v=Qo4LESHKlvk
156
http://www.toaca.md/?&ziar_id=56&page=archive&article_id=561
71
Egumenul Simeon Larin
,,– Părinte, ce credeți? Cu acceptarea numerelor, buletinelor,
se depărtează Harul de la Botez?
– Se depărtează… care are în buzunar buletinul cu numele
lui antihrist sau alte documente, Harul Dumnezeiesc nu poate
coborî la acea persoană. Am două exemple, când cei care au
primit aceste noi pașapoarte157 au murit și li s-a arătat în vis
rudelor și le-au spus că Dumnezeu nu-i va primi nici la Judecată
cu aceste numere. Mai sunt și alte mărturii: o femeie îmi povestea
că nu voia să ia pașaportul nou, dar copiii au împins-o și l-a luat și
în acea noapte i s-a arătat diavolul în chipul unui bărbat prezentabil
și a felicitat-o pentru noua sa naștere, fiindcă a luat pașaportul. A
doua zi a plecat la secția de pașapoarte și l-a dat înapoi.“158
††††††††††
Monahul Konon (român, membru MIREM –
Mișcarea Ortodoxă de reînviere monahală)

,,Studiile făcute de specialiștii ortodocși din țară și străinătate


în domeniul informatic au sesizat de mai mult timp prezența nu-
mărului antihristic 666 în componența codurilor de bare, în CNP-
ul159 buletinelor de identitate și a cardurilor bancare și comerciale.
Până la noi, mari cuvioși și duhovnici ruși, sârbi, greci au
spus că primirea și folosirea din partea celor ortodox botezați a
acestor unelte ale satanei este considerată drept lepădare de
împărtășirea cu Hristos.“160

157
adică buletinele fără cip
158
,,Convorbiri răspândite în Apocalipsă“, Filmul 4, Partea a 12-a
159
mai multe detalii aici: http://ortodoxinfo.ro/2018/02/25/cum-fost
ales-numarul-279146358279-pentru-calcularea-cnp/
160
http://proarad.jigorea.com/fort/viewtopic.php?p=1626&sid=0cf7
a141d9f37d7bdee6c3c59e10dbe
72
,
, Dictatura numerica˘
Gheron Gavriil, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul
(părintele care merge pe calea discernământului
pe care noi îl susținem)
,,Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel
ce are semnul, adică numele Fiarei, sau numărul numelui fiarei“.
(Apoc.13-17) Fiți atenți la acest ,,sau“. Propozițiile care sunt
coordonate prin „sau“ sunt disjunctive, adică au aceeași valoare,
aceeași valabilitate, fie se întâmplă asta…, fie se întâmplă ailal-
tă …“161 Le spune textul. Un filolog poate să facă analiza. Adică,
fie avem pecetea fiarei, fie numărul fiarei, este același lucru.
††††††††††
Din cartea ,,Viață după moarte. Minuni din vremea
noastră“ (după filmul ,,Întâlnire cu veșnicia“, studio Krest)
Tânărul Andrei din regiunea Volgograd a fost mort și a înviat
și-a fost dus în iad și-n rai. Dar atenție, Sfinții: Nicolae, Serafim
de Sarov, Serghie și Iov de la Poceaev i-au transmis un mesaj de
foc cu bătaie lungă valabil pentru fiecare dintre noi. „Apoi oame-
nii Sfinți mi-au spus să nu primesc niciun fel de documente. (…)
Prin refuzul de a primi aceste buletine, documente, oamenii de
acum vor putea să se mântuiască. Iar cei ce le-au primit, trebuie să
le întoarcă, să se pocăiască de greșeala făcută.“ (pag. 99-103)
††††††††††
Protoereul Nicolae Ragozin († 12 dec. 1981)
Acest Părinte care a avut o viață sfântă și a fost descoperit cu
moaște întregi nu avea buletin și nu binecuvânta primirea
buletinelor vechi sau noi.
Să ne amintim ce spunea părintele: ,,Mai întâi ne vor inunda

161
sursa: www.apologeticum.ro/

73
cu hârtii, înainte de pecete. Nu vor prezenta pecetea de la început
pentru că nimeni nu o va accepta. ACESTE ACTE PARCĂ
LIPSESC PE OM DE MINTE. Abia apoi, omul lipsit de minte va
primi pecetea. Vor fi multe numere pentru ca omul să nu înțeleagă
că este semnul 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și
vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic.
Cineva a primit buletin rusesc verde162, părintele i-a spus că
greu va trece vămile. Acelea roșii, numite de părin-
tele ,,jidovești“163, spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel
despre CARTELELE DE PLASTIC, zicea că sunt de asemenea
jidovești și ÎN NICIUN CAZ NU TREBUIE PRIMITE. […]
În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că
oamenii nu vor mai ști pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare
nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă, iar
poporul nu va ști pe cine să creadă. ÎN URMA PRIMIRII
BULETINELOR, CEI CARE LE-AU PRIMIT VOR ACCEPTA ȘI
SCHIMBAREA CREDINȚEI.“164
††††††††††
Sf. Cuvioasa Alipia de Kiev († 1905-1988)

Se spune despre marea nevoitoare a sec. XX, monahia Alipia,


canonizată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, că nu
deținea acte comuniste. În cartea: ,,Biruind fiara roșie, viața și
nevoințele Cuvioasei Alipia cea nebună pentru Hristos“ găsim la
pag. 17-18: ,,…maica NU AVEA ACTE și, desigur, nici viză de
reședință, ceea ce în perioada sovietică atrăgea după sine
sancțiuni penale. Însă Domnul a păzit-o pe aleasa Lui.“

162
cele de dinainte de cele roșii
163
pentru că acum jidovii sunt la putere
164
Sarea pământului 1

74
,
, Dictatura numerica˘
Pag. 24: ,,…FĂRĂ ACTE, fără viză de reședință.“
Pag. 37: …Din timp în timp venea milițianul de sector și-i
cerea insistent să prezinte documentele și să părăsească căsuța.“
Pag. 47: ,,…s-a hotărât ca înmormântarea maicii să se facă în
cimitirul Lesnoie [...], deși la început părea de neconceput a îngropa
în cimitirul orășenesc o monahie care nu avea nici pașaport, nici
viză de reședință.“
Pag. 49: ,,…Sfintele Moaște ale monahiei Alipia au fost
aflate în dimineața zilei 18 mai 2006“.
††††††††††
În cartea ,,Sfinții Catacombelor Rusiei“,
la pag. 488, găsim scris:

,,Aici este ceea ce m-a interesat în mod deosebit în relatările


Adevăraților Creștin-Ortodocși Pribegi.165 În cea mai mare parte,
conform conceptelor lor religioase, ei trăiesc FĂRĂ DOCUMENTE,
nu folosesc bani sovietici (văzând în ambele pecetea lui antihrist).
Atât prin caracterul misiunii lor, precum și din necesitate
practică, ei sunt obligați în permanență să rătăcească: să meargă din
loc în loc, să se ascundă de autorități. Și în permanență și peste tot
ei găsesc oameni care simpatizează în mod activ cu ei: care îi ajută
material, îi ascund în caz de nevoie, participă la rugăciunile
comune.
Acesta este pământul cel bun în care sămânța predicii este
aruncată, care aduce roadă însutit pentru fiecare cuvânt. Acest lucru
deranjează autoritățile sovietice mai mult decât orice altceva.“
Deci, au fost mulți Sfinți care n-au avut niciun document și
Hristos Domnul cu braț înalt și mână tare i-a sprijinit, ajutat și
apărat și au devenit lumini peste veacuri. Să fim atenți ca să

165
unul dintre grupurile ortodoxe din catacombe
75
simțim șuierul șarpelui, antihrist lucrează, deci să ne ferim de
șireteniile lui, că zice Sf. Ipolit: ,,Fericiți sunt cei care-l vor birui
pe tiran“.166
Adevărații credincioși din vremurile de pe urmă sunt
considerați de oamenii sistemului ca fiind războinici, fanatici,
tulburători, răzvrătiți pentru că vor lupta împotriva curentului
demonic.
††††††††††
Călugărițele de la Șamordino
în închisoarea Solovki
Tot în cartea „Sfinții Catacombelor Rusiei“, pag. 61-68, veți
afla un grup de călugărițe de la Șamordino care nu voiau nici să
muncească în închisoarea Solovki pentru regimul lui antihrist și s-au
împotrivit regimului până la sânge și au făcut minuni mari.
††††††††††
Stareța Agata din Bielorusia167
„Credincioşii care însetau după cuvântul lui Dumnezeu o
vizitau pe matuşka Agata, cerându-i sfatul şi rugăciunile. Ea le
dădea sfaturi tuturor celor care veneau la ea cu o inimă curată, dar
erau cazuri când nu voia să primească anumiţi oameni, şi după
ceva vreme devenea clar că aceia căzuseră într-un anumit păcat.
Oamenii care o vizitau primeau îndrumări despre modul în care să
acţioneze faţă de autoritatea sovietică. Ea spunea: «Copilaşii mei
(aşa îi numea pe vizitatorii cu adevărat ortodocşi), nu vă supuneţi
autorităţii sovietice, pentru că nu este o autoritate de la Dumnezeu.
Nu mergeţi la fermele colective sub niciun pretext. Lăsaţi-vă
proprietatea şi drepturile; dar nu vă duceţi la ei, nu semnaţi pentru ei».
166
sistemul și pe antihrist
167
Sfinții Catacombelor Rusiei, pag. 370-371
76
,
, Dictatura numerica˘
Înregistrarea fermierilor la colectiv, care, sezice, semnau
«voluntar» pentru 99 de ani în ferma colectivă, o vedea ca pe una
dintre formele peceţii lui antihrist (99 întors formează două cifre
din «numărul fiarei» în Apoc. 13:18). Ea spunea că trebuie să se
evite recensământul – «Ascundeţi-vă de recensământul lui
antihrist», spunea ea: «nu veţi obţine nimic din asta». În special ea
recomanda evitarea votării şi aproape toţi cei care au vizitat-o au
evitat şi să voteze şi recensământul.
Printre numeroşii ei vizitatori erau mulţi familişti care aveau
copii de vârstă şcolară. Ea îi sfătuia pe părinţi ca fiii lor care
mergeau la şcoalăsă nu intre în grupurile «Octombriştilor»,
«pionierilor», «tinerilor comunişti» şi aşa mai departe. Ea îi
sfătuia, de asemenea, ca fiii lor să nu accepte vaccinurile care se
făceau periodic şcolarilor. Acest lucru era justificat de faptul că
o dată copiii au murit din cauză că au fost infectaţi de vaccinuri.
În privinţa Bisericii sovietice ea spunea: «Aceasta nu este
o biserică adevărată, a semnat un contract ca să-l slujească pe
antihrist. Nu mergeţi la ea. Nu primiţi Tainele de la slujitorii ei.
Nu participaţi la rugăciuni cu ei, va veni o vreme când bisericile
vor fi deschise în Rusia şi adevărata credinţă ortodoxă va
triumfa.»“
††††††††††
Starețele ascete în lume:
Anisia, Matroana și Pelaghia
În cartea ,,Starețele ascete în lume“ erau trei fecioare cu duh
de jertfă: Anisia, Matroana și Pelaghia. În casa lor veneau multe
persoane care nu aveau buletine, însăși ele NU AVEAU BULETINE
și au făcut câte 18 ani de lagăr, dovedind că au fost într-adevăr
ucenițe sfinte ale lui Hristos.

77
Pag. 159: ,,Câteodată drumețele erau nevoite să zboare cu
avionul, cumpărându-și bilete prin aeroporturi sau gări.
Ținând seama că maica Agapia și surorile ei NU AVEAU
BULETINE, ne putem imagina cât de mare era credința ei, făcând
astfel de călătorii.
Era o minune că în toți acei ani în care a călătorit cu avionul
și cu trenul NU A AVUT NICIODATĂ PROBLEME DIN
CAUZA LIPSEI ACTELOR.“
††††††††††
Minunea povestită de monahii din
Mănăstirea Valaam din Rusia
De la monahii din Mănăstirea Valaam care se află în Rusia,
noi românii am putut afla următorul lucru.
Exact în acea perioadă fusese introdus CNP-ul în Rusia şi
mulţi monahi, preoţi şi mireni s-au opus cu vehemenţă. Pe toţi i-au
adunat să-i judece pentru a-i trimite în lagăre.
Într-o sală mare unde îi tria, erau strigaţi pe nume de pe o
listă uriaşă. În timp ce erau strigaţi, din numele lor aflat pe hârtiile
acelea a început să izvorască mir, puternic mirositor.
Autorităţile ruse au fost covârşite de această minune şi le-a
dat drumul la toţi. Minunea nu a făcut decât să confirme faptul că
CNP-ul este un număr drăcesc.“168
††††††††††

168
http://ortodoxinfo.ro/2017/02/15/lupta-contra-actelor-cu-cip-
trebuia-inceputa-de-la-cnp-cazul-unui-roman-care-se-lupta-de-peste-
5-ani-plus-pasii-pe-care-urmat/

78
,
, Dictatura numerica˘
Mai multe întâmplări
povestite de fratele Emanuel Iscru
Fiți atenți ce a pățit o doamnă de la mine din listă, care m-a
contactat ca să îmi spună întâmplarea. Și-a luat și dânsa o
lumânare într-o cutie, pe care o aprindea când se ruga. La miezul
nopții a aprins-o ca să se roage și ce credeți, acea cutie având cod
de bare, la un moment dat vede că a luat foc cutia exact în locul
unde era inscripționat semnul fiarei. Când a pus mâna să o stingă
s-a ars la deget, apoi o ustura și a făcut bășică. Într-o clipă s-a dus
de a dat cu agheasmă și mir și a spus rugăciunea inimii ca s-o
ierte Dumnezeu.
††††††††††
Mi-a povestit o soră întru Hristos din Vâlcea, că în vara
anului 2017 a citit și s-a documentat mai mult despre ce înseamnă
CNP-ul. În mintea ei a încolțit gândul că trebuie renunțat la
buletin. A vorbit cu soțul și i-a spus că în ianuarie 2018 va
renunța la CNP și la celelalte acte.
În preajma sărbătorii Naşterii Domnului, dânsa a contactat o
viroză respiratorie căreia nu i-a dat importanță prea mare, tratând-o
doar cu ceai și regim alimentar. Pe 1 ianuarie 2018, după
Vecernie, viroza a debutat cu un puseu de tuse seacă și febră
foarte mare. În acea stare cumplită, doamna se afla cu fetița la
duhovnic, deci, ca posibilitate de scădere a febrei avea doar
consumul de lichide. Dar febra a continuat să crească.
Femeia mi-a relatat că, deși era spovedită și împărtășită, nu-și
permitea să moară acolo, deoarece conștiința o mustra fiindcă nu
renunțase la actele satanicești.
Atunci a îngenuncheat înaintea icoanei Maicii
Domnului ,,Portărița“ și i-a cerut din toată inima Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu să facă o minune ca să scadă febra care

79
începuse să-i provoace frisoane, fiindu-i teamă să nu ajungă la
convulsii. În schimbul acestei minuni voia să-i ofere ceva Maicii
Domnului, așa că s-a hotărât să ardă în sobă buletinul. Abia atunci
și-a adus aminte de promisiunea făcută cu ceva timp în urmă.
După ce l-a aruncat în foc, brusc tusea s-a calmat, iar febra a
dispărut ca printr-o minune dumnezeiască. Bucuria și Harul pe
care le-a simțit când a scăpat de acel număr drăcesc nu se pot
descrie în cuvinte. A rămas cu numele de la Botez, având
convingerea că este scrisă în Cartea Vieții.
În noaptea următoare, când aceasta era în stare de veghe,
vrăjmașul a vrut s-o înfricoșeze, dar numai ce a strigat către
Maica Domnului și a dispărut vâjâitor, dar nu înainte de a-i trânti
o palmă femeii. Imediat a început să cugete la cele întâmplate și a
realizat că diavolul o lovise pentru că renunțase la buletinul
satanicesc.
Slavă Domnului, pentru că, deși s-a născut în ’78, sub o
dictatură numerică, după 40 de ani de la această întâmplare a
realizat și simțit, renunțând la toate actele antihristice, că este cu
adevărat liberă întru Hristos. Slăvit să fie Domnul.
††††††††††
Mărturisirea unei femei din Cluj,
Maria Filip, despre CNP
Multă vreme, fiind la tăticul meu acasă, mai mult de zece
ani de zile am stat fără buletin, fiindcă avusesem din acela vechi,
dar l-am pierdut, și foarte greu m-am decis să-mi fac un buletin
din acela tip card cu bandă magnetică169.
După ce am plecat de la tăticul meu de acasă, voiam să-mi
cumpăr o casă, și numai Dumnezeu știe cât de greu mi-am

169
Vezi nota de subsol nr. 61.

80
,
, Dictatura numerica˘
câștigat pâinea, fiind eu cu facultate, profesor gradul 1 didactic,
obținut cu cea mai mare medie din București în momentul acela,
9, 99; și am fost nevoită să dorm prin magazii și ca vai de lume,
dar nu am mai putut îndura așa condiții grele, și mi-am făcut acel
buletin.
Apoi m-am îmbolnăvit de inimă, zăceam numai la pat, nu
puteam să fac nimic, eram complet lipsită de vlagă, și percepeam
cum îmi gâlgâia sângele prin creier, și simțeam că fac atac
cerebral, sau mă simțeam foarte rău. Aveam tensiunea 200 și
luam medicamente de scăderera tensiunii, dar nu îmi scădea deloc.
Pe urmă am văzut pe facebook că cineva și-a dat foc la docu-
mente, și cum nu m-am putut împăca niciodată cu ideea de a-mi
lua acest buletin, am decis chiar atunci să bag pe foc toate actele
(pașaportul și permisul de conducere), și m-am simțit bine dintr-o
dată, toată boala mi-a dispărut, și nici urmă de tensiune sau de
moleșeală.
Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine, sănătoasă,
cu Dumnezeu. Slavă Domnului!
Mi-a dispărut orice problemă cu inima, și de aceea cred că,
așa cum ne avertiza cu mulți ani în urmă Preasf. Calinic din
Grecia, că, la primirea buletinului pieței comune vom fi acoperiți
cu raze laser și vom fi teleghidați de Fiara de la Bruxelles, și ei ne
pot transmite boli de la distanță, ne pot omorî, ne pot face orice.
Eu când simțeam că nu mai pot și mor, mă rugam Domnului
Iisus să mă mai lase să trăiesc, să fiu mai bine pregătită pentru
răspuns, să mă pocăiesc mai bine de păcate. Și atunci mă făceam
bine, îmi reveneam din boală. Apoi alte zile, alte atacuri, și alte
rugăciuni, și tot așa.
Acum, după ce am lepădat CNP-ul, documentele, nu mai am
probleme.
M-am spovedit la duhovnic, mi-am cerut iertare de această
lepădare a mea, fără voie, și am trimis scrisori cu cerere de refuz
81
pentru CNP și pentru documente, fiecare de unde a fost luat. Am
rămas și fără permis de conducere, și fără casă, și fără mașină,
DAR: cu DUMNEZEU.
††††††††††
O femeie în vârstă din București a renunțat la pensia mare pe
care o avea și a dat foc la CNP.
Este un exemplu de jertfă, mucenicie. Și-a dovedit credința
prin fapte, nu vorbe. Prin asta arăți că lepezi pământul și alergi
spre cer.
Prin greutăți, necazuri, încercări și lepădare totală arătăm
Domnului supunerea noastră întru totul, nu pe jumătate...
††††††††††
Cuvioasa Maică Pelaghia (cea oarbă)

,,Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea


Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naștere, a primit de la
Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul.
A avut o viață sfântă, vindecând mulți credincioşi datorită
rugăciunilor ei și le-a dat oamenilor multe povețe. A și prorocit că
Germania va ataca Rusia, cu mult timp înainte.“170
,,Clericii, spunea Cuvioasa Maică Pelaghia, vor fi ispitiți de
avantaje și vor binecuvânta pecetea lui antihrist şi tocmai CNP,
pașapoarte și alte documente. Acestea vor reprezenta această
pecete.“171
††††††††††
170
http://mihaelatilvarinaltareagandului.blogspot.ro/2012/04/maica-
pelaghia-de-ce-o-rugaciune-de-la.html
171
https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/02/07/desp
re-cnp-si-documente-plastifiate/

82
,
, Dictatura numerica˘

Sfântul Ier. Muc. Ermoghen


despre vremurile antihristice

,,În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de


stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta
legile civice ale societății, deși fără a aduce direct vreo atingere
credinței, va fi părtaș al acestei stăpâniri. Atunci se va face
despărțirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a
urmașilor lui Hristos de slugile lui antihrist.
Adevărații credincioși din împărația antihristului – societatea
vremurilor din urmă – vor viețui în singurătate, departe de lume.
Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societății, nu vor avea
niciun fel de obligații civice. Cei ce vor recunoaște legile
societății și se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtași
antihristului prin aceasta și vor fi lepădați de la fața lui
Dumnezeu.“172
Această prorocie e de actualitate173 dacă ne luăm după ce ne-au
transmis atât părintele Justin Pârvu, cât și alți părinți cu viață
sfântă în trecut:
,,Scopul UE este desființarea neamului românesc. Dacă ne-au
ocupat ca țară, pentru că asta înseamnă arborarea pe toate
instituțiile românești a steagului UE, se pare că ușor-ușor vor să

172
http://ortodoxinfo.ro/2017/03/27/sfantul-ierarh-mucenic-ermoghen-
despre-vremurile-antihristice-cei-ce-se-vor-supune-legilor-societatii-
se-vor-face-partasi-antihristului-si-vor-fi-lepadati-de-la-fata-lui-
dumnezeu/
173
Un frate care a fost la Ierusalim la începutul anului 2015, în
cetatea Ierusalimului, în preajma Zidului Plângerii, a întrebat pe un
evreu în lb. engleză ce se scanda, fiindcă era un strigăt asurzitor, iar
acela i-a răspuns: ,,Îl avem pe mesia“.
83
ne prade și biserica națională174. De aceea tot mai puține voci
se aud din biserică, când țara e în primejdie.“175 Tot sfinția sa ne-a
mai spus că: ,,antihristul e pe teren și lucrează“.176
,,Ascultă… Această Uniune Europeană este… În spatele ei se
ascunde dictatura acestora… a sioniştilor! Ai înţeles ce se
întâmplă?“177
,,Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg că trăim în semnele
vremurilor, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar
întâmpla nimic.“178
,,Trăim vremuri apocaliptice. Cine nu a înțeles acest lucru,
doarme un somn adânc“179 (pr. Elpidie)
,,Conducătorii lumii vor să schimonosească firea omului,
Uniunea Europeană este Casa Fărădelegilor, iar sfârşitul este
aproape, fie prin război, fie prin venirea antihristului.“180

††††††††††

174
Dr. Alexandros Kalomiros spune în cartea ,,Împotriva falsei
uniri“, la pag. 78: ,,Biserica se va păstra în grupuri-grupuri“. Mai e
de precizat că pr. Justin a rostit aceleași cuvinte înaintea sinodului
tâlhăresc din Creta.
175
https://www.aparatorul.md/parintele-justin-parvu-scopul-ue-este-
desfiintarea-neamului-romanesc/
176
https://www.youtube.com/watch?v=co2xDukjUrw
177
Extras din cartea „Cuviosul Paisie Aghioritul – Mărturii
ale închinătorilor“
178
Extras din cartea ,,Cuviosul Paisie Aghioritul – Cuvinte duhov-
niceşti II. Trezire duhovnicească“, Ed. Evanghelismos, 2003
179
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/parintele-elpidie-al-
3-lea-razboi-mondial-religie-universala-foamete-provizii-alimente-d
isperare-cipru-grecia-distrugerea-turciei-dictatura-control-pecete-cip
uri-prigoana-sfinti-incredere-dumnezeu/
180
http://ortodoxia.me/parintele-dionisie-de-la-colciu-un-razboi-ma
re-ne-va-paste/
84
,
, Dictatura numerica˘
Monahia Rafaila ‒
(avea grijă de chilia Părintelui N. Ragozin)
Povestiţi despre visul pe care l-aţi avut: ,,L-am visat pe
Nicolae Ragozin şi mi-a spus să mă duc la Claudia Suksun şi la
fiica acesteia, ca acestea să nu accepte buletinele, iar dacă le vor
accepta, atunci pentru veşnicie vor merge în iad. Şi dacă nu le vor
primi, este posibil ca Domnul în curând să le ia. Părintele se ruga
pentru ele.“181
††††††††††
Părintele Roman – Orașul Eleț182
,,– Părinte, dar iată, când omul, de exemplu, primește toate
aceste numere, buletine, pierde Harul?
– Așa cum la botez odată cu primirea numelui de creștin,
primim Har, așa și acum. Odată cu renunțarea la nume și
acceptarea CNP-urilor se pierde Harul.183
– Dar dacă e preot, se ia Harul de la preot?
– Dacă a luat CNP-ul, numărul, pașaportul e același lucru,
Harul pleacă.“

††††††††††
Schiarhimandrit Hristofor din Tula184
,,DACĂ VEȚI ACCEPTA mai întâi asigurarea, apoi în al
doilea rând codul numeric personal, iar în al treilea rând pașa-
portul, NU VEȚI MAI AVEA CALE DE ÎNTOARCERE.“

181
Documentarul „Sarea pământului 1“
182
,,Convorbiri răspândite în Apocalipsă“, Filmul 4, Partea a 3-a
183
primit la Sf. Botez, nu harul preoțesc
184
„Sarea pământului 2“
85
††††††††††
Despre numărul 666 – Fratele Cosmin din Vâlcea
„Unii spun că nu-i deranjează dacă primesc numărul 666.
Dacă 666 este un simplu număr, am vrea să-i întrebăm pe cei care
spun aceasta: Ce este un ciocan? O unealtă folositoare la multe
treburi. Ce este o seceră? Iarăși, o unealtă folositoare la multe
munci în agricultură. Dacă sunt deci simple unelte, atunci cum se
explică că popoare întregi, cu furie și cu ură, cu mânie și cu
revoltă aruncă simbolul împreunării acestor unelte de pe steaguri,
de pe Edificiile publice, de pe case, de peste tot? Desigur, nu le
aruncă ca pe niște unelte, ci ca simbol al unuia dintre cele mai
urâte regimuri din istorie. Ei bine, la fel se întâmplă și cu 666, așa
cum am subliniat. Cel ce primește acest număr blestemat se
leapădă de Hristos, adică iese de sub stăpânirea Sa și se unește cu
diavolul. Merge cu cel de care s-a dezis la botez. Aceasta nu o
spunem din fanatism, ci o spune însăși Scriptura. Că acum unii
vor să-și închipuie că Scriptura spune lucruri extremiste, fanatice,
n-au decât. Noi vom asculta de Scriptură, nu de dânșii. Hristos S-a
jertfit pentru mântuirea noastră, nu ei.“185 Așa că, fraților, putem
spune fără să greșim că primirea actelor satanicești înseamnă
asocierea numărului 666 cu datele de identificare personală, cu
numele propriu și cu fotografia personală, adică cu chipul lui
Dumnezeu, călcând cuvântul Sfântului Pavel: ,,Au nu știți că
trupul vostru besearecă celui dentru voi Svînt Duh iaste, carele
având de la Dumnezeu, și nu sînteț ai voștri?“ (1 Cor. 6-19,
Biblia de la 1688)
††††††††††

185
Cartea ,,Apocalipsa 13 – Sfârșitul libertății umane“, scrisă de ing.
Mircea Vlad, Editura Axioma, pag.73
86
,
, Dictatura numerica˘
Părintele rus Ghenadie Emelianov
,,…Acum însă, pentru întâia dată au fost supuși
numerotării cetățeni vii și liberi, și nu pentru o anumită perioadă,
ca în lagărele de concentrare, ci pentru tot restul vieții lor (părerea
mea este că CNP-ul, odată acceptat și nefăcând nimic pentru a
scăpa de el, merge cu tine în veșnicie. După ce mori, CNP-ul pe
care l-ai acceptat nu i se atribuie altei persoane! […] Îndeobște,
adepții acceptării CNP-ului nu prea stau bine cu argumentele.“186
††††††††††
Arhim. Justin Pârvu
(10 febr. 1919 – †16 iun. 2013)
Acum părintele Justin Pârvu, duhovnicul neamului românesc,
este plecat și veghează asupra noastră din ceruri, însă faptele sale
și amprenta pe care și-a pus-o pe destinele multora din cei ce au
venit la chilia sa au rămas aici și vor rămâne vii în mintea tuturor
celor care l-au cunoscut în realitate sau i-au citit scrieri cu și
despre dânsul. Împreună cu părinții Ioanichie Bălan, Adrian
Făgețeanu, pururea pomenitul ‒ fostul stareț Neonil al Mănăstirii
Frăsinei, și vrednicii de pomenire părinți din Sf. Munte Athos,
Dionisie Ignat, Ioan Șovra, a fost un important reprezentant al
Ortodoxiei românești.
Iată ce zicea părintele în legătură cu buletinul plastifiat
al ,,pieței comune“: „Nu vedeți că scot acum și numele părinților
din buletin? Vor să te transforme într-un ins apărut din orice lume,
dacă se poate și extraterestră, FĂRĂ NICIUN NUME, fără o
origine, fără o națiune din care să se tragă.
Ei vor sfârșitul omului istoric, omul ca cea mai frumoasă
creație a lui Dumnezeu.“ (Revista Atitudini, Nr. 9)
186
Revista ,,Credința ortodoxă“, mai 2016, pag. 11
87
Părintele Elpidie despre vaccinuri
,,Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multă violență
împotriva noastră, a celor ce vor să ne transforme în niște pioni.
Prin intermediul controlului alimentelor, al aerului, al apei, chiar
și al gândurilor noastre și al sentimentelor noastre și al creierului
nostru […] și spun asta pentru că ceea ce ne pregătesc sataniștii
este ceva ce nu își poate imagina nimeni, și totuși acești sataniști
și-au imaginat și vor ști cum să manipuleze și să controleze
mintea oamenilor.
Cum ne vor controla? Și nu mă refer acum la controlul
exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin
telefonul mobil […], ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune și
Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste
cip-uri de azi, astea nu înseamnă nimic […]; acestea sunt doar o
prefigurarea cipului pe care îl va pune antihristul cui va accepta.
Nu vor obliga pe nimeni, dar vor ști că nu vom putea supraviețui
fără ele. Această pecete va fi o invenție satanică extrem de
complexă, dar pe de altă parte și foarte subtilă, care va funcționa
pe două nivele.
Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem
să recepționăm programe la televizor. Prima oară vor încerca să ne
dea această antenă, pe căi ocolite, în special prin așa zise ,,vaccinuri“,
vor încerca să ne implanteze nano-echipamente în corp, invizibile cu
ochiul liber și care vor juca rolul unui spion187. Aceste echipamente

187
De remarcat și studiul celor doi specialiști în nanotehnologie, A.
Gatti și S. Montanari, pe 44 de vaccinuri, publicat în anul 2017, în
Italia, în ianuarie, în rev. „International Journal of Vaccines and
Vaccination“, care arată că în urma analizării vaccinurilor
hexavalante produse de compania Glaxo (în Italia acestea sunt
obligatorii), „s-a constat o contaminare cu micro și nanoparticule.“
88
,
, Dictatura numerica˘
vor putea citi și interpreta semnalele corpului uman. Acestea vor fi o
parte din pecete. Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniștii vor
încerca să ne introducă prin înșelăciune, acele nano-dispozitive188.
Sfânta Împărtășanie va avea o asemenea putere încât va anihila
puterea a ceea ce vor să implanteze189.
Al doilea nivel va fi un cip extrem de subtil pe care îl vor
implanta pe mână sau pe frunte, un nano-cip care va comunica cu
echipamentele190 pe care le vom avea deja în corpul nostru și care vor
funcționa ca un tot unitar, ca un computer, și vor transmite informații.

(sursa: https://m.activenews.ro/externe/Mai-vreti-vaccinare-
obligatorie-Procuratura-din-Torino-ancheteaza-,,substante-suspecte-
din-vaccinul-hexavalent-143320)
188
primul nivel de care vorbește părintele
189
nano-dispozitivele pe care vor să le implanteze fără știrea noastră,
nu pecetea
190
De precizat mai e că, pe lângă nanoparticule, mai conțin și mer-
cur. Cât de mult mercur este în vaccinuri? Industria de vaccin face
referire întotdeauna la cantități infime, „urme“, făcând ca o
dezbatere despre asta să pară banală. Realitatea, cu toate acestea, așa
cum raportează TruthWiki, este că, în timp ce peștele sau tonul
conține doar aproximativ 250 până la 500 părți per miliard (ppb) de
mercur, doar un singur vaccin antigripal conține 51.000 ppb. Deci
mercurul din vaccinuri poate să fie de 50 de ori mai toxic pentru
creier decât mercurul din pește. Simplul fapt că industria de
vaccinuri și CDC insistă să spună că aceste vaccinuri nu prezintă
niciun pericol, în ciuda dovezilor științifice contrare, este un indiciu
clar că ambele sunt implicate într-un sistem de acoperire masiv.
Faptul este că vaccinurile sunt o industrie de 30 de miliarde de
dolari anual, iar cei care beneficiază de pe urma ei vor face tot
posibilul pentru a-și proteja propriile interese.
Sursa: http://ortodoxinfo.ro/2017/04/01/mercurul-din-vaccinuri-
poate-sa-fie-de-50-de-ori-mai-toxic-pentru-creier-decat-mercurul-
din-peste/

89
Acest dispozitiv va putea să interacționeze strâns cu materialul
genetic al omului, cu creierul și cu sistemul nervos, astfel încât
nimeni nu va putea să-l mai scoată. De aceea, cei care vor primi acest
semn vor fi robiți de antihrist. Și cine va înțelege că ceva nu e în
regulă nu-l va mai putea scoate. Cine va încerca să îl scoată va muri.
Aceia care vor primi semnul vor suferi mai mult decât creștinii.
Dar asta nu se va întampla acum. Generația noastră nu va trăi
aceste vremuri. Următoarea generație va vedea aceste lucruri. Să
nu vă imaginați însă că antihrist va reuși să cucerească toată
lumea. Nu va fi așa! Foarte multe suflete se vor revolta împotriva
antihristului. Vor fi războaie, prigoane, plângere și mult sânge.
Dar aceia vor fi cei mai mari Sfinți ai tuturor vremurilor. Până
acum ne gândeam la Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe, Sfânta
Ecaterina și ziceam: ,,Doamne, de am fi trăit și noi în vremurile
acelea sfinte!“ Acum cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor avea în
față, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de mărturisire și
posibilitatea de a învinge.
Totuși, subliniez, ca să învingă acești oameni care doresc să-L
mărturisească pe Dumnezeu și nu vor primi pecetea trebuie să
aibă totală încredere în Dumnezeu, să I se încredințeze total lui
Dumnezeu ca niște prunci, și așa de mare va fi puterea Harului
peste ei că nimic nu va putea să le facă rău, și nu în ultimul rând
ceea ce îi va întări și îi va apăra cel mai mult este Sfânta
Împărtășanie. Cine nu se va împărtăși, cu credință și cu dragoste,
înțelegând că primește Sângele și Trupul Dumnezeu-Omului,
acela va suferi mult.“191

191
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/parintele-elpidie-al-
3-lea-razboi-mondial-religie-universala-foamete-provizii-alimente-
disperare-cipru-grecia-distrugerea-turciei-dictatura-control-pecete-
cipuri-prigoana-sfinti-incredere-dumnezeu/

90
,
, Dictatura numerica˘

Pr. Rafail Berestov despre


actele biometrice cu cip
Astăzi mulți ortodocși se bucură că au posibilitatea să
călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru
călătorie, că noul pașaport este valabil nu 5, ci 10 ani.
Dar foarte puțini cunosc că în timpul fotografierii și preluării
datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea
semnului-peceții laser pe frunte. Majoritatea creștinilor ortodocși
nu știu că scanarea biometrică cu laser și primirea acestui semn-
pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că
lor nu le explică nimeni și nici măcar nu se vorbește despre asta.
Sau, și mai rău, neștiind ei înșiși toate acestea, păstorii
neinformați despre această problemă pur și simplu îi adorm pe
oameni.
Ei le spun: „nu e nimic grav“, „aceasta e doar o necesitate
tehnică a timpului nostru“, „globalizarea și preluarea biometriei e
o etapă a progresului tehnic al omenirii“, „asta e foarte comod și
accelerează lucrul vameșilor și a altor servicii care verifică
documentele personale“, „acestea sunt necesare pentru lupta
împotriva terorismului și a criminalității în lume“ ș.a.m.d.
Aplicarea semnului laser, a tatuajului laser se face de la
distanță, nu este dureroasă și însuși semnul rămâne invizibil
pentru ochiul liber. Semnul se poate citi doar printr-o scanare
specială cu laser. Spre exemplu, în unele aeroporturi deja sunt
astfel de cabine speciale în care are loc scanarea laser a feței
omului și citirea semnului „invizibil“ pentru ochiul liber. Astfel
de dispozitive, scanere, sunt în toate secțiile în care se face
„fotografierea“ pentru pașaportul biometric, iar de fapt acolo are
loc aplicarea semnului fiarei și identificarea algoritmului

91
individual al funcțiilor creierului omului pentru influența și
înrobirea ulterioară a omului însuși.
Orificiul rotund mai mare din partea de jos este cameră foto,
iar cel mai mic de sus este pentru laser192.

Oamenilor care au primit semnul sau cipul și la care a fost


identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate
introduce un program informatic, le pot fi influențate emoțiile,
192
Programator rus: ,,Am aflat că în procesul prelevării datelor bio-
metrice, persoana este marcată cu laser. Pentru ce fac ei acest lucru?
Pentru a identifica persoana… în câteva minute (așa, ca în lagărele
naziste). De ce nu este identificată persoana în baza amprentelor
digitale sau a retinei ochilor? Fiindcă pentru aceasta va fi nevoie de
mult timp (cam vreo lună).“ Citiți mai multe detalii
aici: http://ortodoxinfo.ro/2017/12/18/video-la-prelevarea-datelor-
biometrice-se-imprima-cu-laser-numarul-de-identificare-pe-frunte-
sau-pe-mana-iata-ce-declara-un-programator-rus/

92
,
, Dictatura numerica˘
simțurile, gândurile și voința. Astfel, majoritatea oamenilor nu
discern când diavolul îi ispitește prin gânduri, căci oamenii
acceptă gândurile vrăjmașului ca și cum ar fi ale lor proprii.
Asemenea și în cazul influenței prin calculator.193 Pentru majo-
ritatea oamenilor această manipulare tehnică a omenirii rămâne
ascunsă – taina fărădelegii194. Principalul scop al influenței
tehnice asupra conștiinței și voinței omului este de a face din el un
biorobot lipsit de voință pentru vicleanul antihrist ce va să vină.
Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele
sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița
medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric
personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele
antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical. Prin
cardurile electronice, pașapoarte biometrice, pașapoarte cu trei de
șase – numele antihristului, poți cumpăra și vinde, poți să iei bani
din bancă, să călătorești în diferite țări, să vorbești la telefon la un
tarif convenabil etc.
În genere în curând globaliștii-sataniști vor scoate din circuit
banii195 obișnuiți, iar toate vânzările și cumpărările se vor face
prin cipuri și carduri cu numele lui antihrist: 666.
Oamenii neîmbisericiți și cei neduhovnicești pot spune: „Și
ce? E o nimica toată, numele numeric al lui antihrist, mie chiar
mi-e foarte comod și convenabil să trăiesc cu aceste documente
electronice“.
193
Și nu numai; din cauza impactului deosebit de mare pe care
mass-media îl are aupra marilor mase de oameni, francmasoneria
folosește emisiunile TV, emisiunile radio, articolele din ziare (abil și
malefic realizate) pentru a manipula și ,,programa“ pe cei ignoranți.
194
,,În vremurile din urmă, călugării vor fi ca mirenii, iar mirenii ca
dracii.“ (https://www.crestinortodox.ro/tag/mirenii/)
195
Românii, din ce în ce mai îndemnați să renunțe la cash: 28 de su-
cursale BCR derulează, începând de la începutul lunii ianuarie, nu-
mai operații FĂRĂ NUMERAR.
93
Dar oamenii care cred și îl iubesc pe Dumnezeu gândesc așa:
„Eu nu pot să primesc aceste documente drăcești. Nu pot să fiu un
vânzător și un trădător de Hristos“. Omul ortodox ține minte
cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, spuse în Apocalipsa Sf.
Ap. Ioan Teologul: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da
cununa vieţii“ (Apoc. 2:10). Iar soarta vânzătorilor și a
trădătorilor este focul veșnic.
Nouă, ortodocșilor, ne e foarte neconvenabil să fim cu
antihrist. Nouă, ortodocșilor, ne este chiar foarte convenabil să
fim cu Hristos și să nu-l primim pe antihrist, să nu nimerim în
cursele globale antihristice, în închisoarea globalistă, în focul
veșnic.
În timpul apropiat, sataniștii masoni vor să îi numeroteze și
să le implanteze cip tuturor oamenilor, să-i pecetluiască pe toți cu
semnul fiarei. Dacă unele suflete după primirea semnului sau a
cipului se vor ruga cu osârdie și se vor împotrivi inoculărilor
făcute prin calculator și cip, atunci astfel de oameni vor fi pur și
simplu „deconectați“ din societate.
Culegând numele numeric al acelui om, slugile lui antihrist
vor putea să-l omoare, transmițând un semnal către cipul său, sau,
cunoscând algoritmul individual al funcțiilor creierului acestui om,
îi vor opri inima ori îi vor face hemoragie cerebrală.
Foarte important!!! Principala informație biometrică despre
om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor,
principala informație biometrică despre om este algoritmul
individual al funcțiilor creierului. În timpul așa-numitei preluări a
datelor biometrice are loc aplicarea unui semn laser și
identificarea acestui algoritm al funcțiilor creierului, care este
unic pentru fiecare om.
După asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicescă a
libertății omului, omul nimerește în cursele magiei tehnotronice,
se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe

94
,
, Dictatura numerica˘
nume „fiara;, un astfel de om va deveni un bio-obiect lipsit de
voință – rob al lui antihrist.
Creștini ortodocși, nu primiți codurile personale, nu dați
datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice196 și alte carduri
și documente electronice, nu luați cipuri!
Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă
sufletele!197

196
Un mesaj primit în privat din Repl. Moldova: ,,Azi m-am
convins încă o dată în plus ce înseamnă pașaportul biometric. O
colegă de serviciu și-a făcut pașaport, ea purtând breton pe frunte.
La secția pașapoarte i s-a spus să-și elibereze fruntea de păr, însă ea
a zis că permanent poartă breton, dar funcționarul a spus că e
obligatoriu să fie fruntea liberă. Se pune întrebarea pentru ce? Deci
clar că se imprimă codul bare“. Eu nu știam de aceste detalii. Acum
am auzit personal. (Emanuel Iscru)
197
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-
coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/

95
Omilie tulburătoare a Arhim. Nectarie Moulatsiotis
de tâlcuire a ultimei părți a Apocalipsei prin prisma
evenimentelor contemporane
După Părintele Elpidie, și părintele Nectarie crede că
ACTUALUL PAPĂ AR PUTEA FI PROFETUL MINCINOS și că va
avea un rol esențial în impunerea PECETLUIRII.
Omilia a avut loc în sfânta mănăstire a Sfinților Augustin și
Serafim de Sarov, la 23 februarie 2013:
„Consider că subiectul demisiei papei de pe tronul Romei
este un semn al unor evenimente despre care, cu cât ne vom
informa mai repede și vom informa și pe alți frați ai noștri, vom
înțelege ceea ce foarte probabil se întâmplă astăzi cu omenirea.
Consider că nu este întâmplătoare demisia papei.
Mulți vorbesc despre conspirații sau despre scandalurile care
l-au făcut să demisioneze. Pe mine mă interesează altceva, și
anume că acest papă a fost ales în 2005 și a rămas până în 2013,
doar 8 ani; acești ani îi consider importanți deoarece din secolul
XIV nu a mai demisionat alt papă. Să fie întâmplător acest lucru?
Eu consider că nu este întâmplător…
Eu voi încerca, așa cum am făcut cu capitolul XIII al
Apocalipsei – care vorbește de prima fiară care se ridică din mare
și care se numește Leviatan198 – această fiară am comentat-o și am
«cusut» un costum pentru ea pe care am încercat să îl
«îmbrăcăm» peste evenimentele vremii noastre – și voi sunteți cei
care veți judeca dacă acest costum se potrivește vremii noastre
sau nu; continuarea evenimentelor va demonstra dacă interpre-
tarea noastră este corectă sau nu.
Discuția noastră despre prima fiară a avut loc acum un an sau
doi, dacă îmi amintesc bine; […] unde vă spuneam că această

198
așa o numesc profeții din Vechiul Testament
96
,
, Dictatura numerica˘
fiară iese din mare și are 10 coarne care îi dau putere199. Însăși
Scriptura ne spune că cele 10 coarne sunt 10 regi, care nu au regat,
dar care au putere de împărați: aceștia comandă. Adevărul este că
azi cei care comandă prim-miniștrilor și conducătorilor de state –
care au regat – sunt bancherii – 10 la număr, cei mai puternici, au
o părere comună și, așa cum a zis și Venizelos, suntem obligați să
ne supunem deciziilor pe care le impun acești 10 regi. Grecia a
semnat deja 3 memorandumuri pe care nu le putem întrerupe.
Acești regi își au sediul în regatul-confederație Elveția și vedem
cum aceștia comandă toate națiile care le datorează bani. Ei
împrumută bani către statele din toată lumea în schimbul unor
condiții care se regăsesc în memorandumurile pe care le semnează.
Fiara se numește Leviatan. Oare este întâmplător că noile
zăcăminte de gaz natural care s-au descoperit în apele teritoriale
ale Ciprului, au fost numite de către evrei Leviatan? Fiara care
iese din mare, care dă petrol către companiile extractoare, în
spatele cărora, dacă veți căuta, îl veți găsi pe Rockefeller și pe cei
10 bancheri. Aceștia guvernează națiunile și comandă ce se
întâmplă în lume. Dau asemenea comenzi încât aflăm deodată că
obligațiunile emise de Spania sau Grecia sunt fără valoare; ei au
putere să devalorizeze, să ridice și să coboare bursele. Au
asemenea putere încât dacă un guvern nu ascultă de comanda lor
pot să îl falimenteze și să distrugă un stat întreg. Aceștia decid
care va fi salariul tău, câți ani trebuie să muncești, când vei ieși la
pensie; aceștia le decid și le impun guvernelor. Vedeți că în
Grecia nu decide guvernul elen ci Troica, în calitate de
reprezentant al băncilor și ce nu facem conform deciziilor lor nu
este acceptat.
Prin urmare cine guvernează: noi sau organul bancherilor?
Rezumând, vă spun că acești bancheri au puterea unor regi, fără a

199
putere care se vede din coarne
97
fi regi; decid asupra soartei unor state fără să fie conducătorii
legitimi ai acestora… și au o părere comună.
O să vă citesc din capitolul XVII al Apocalipsei ca să vă
reamintesc exact ce spune:
«12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împă-
raţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de
împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.
13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o
dau fiarei.
14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va
birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi
vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.»
Aceștia vor porni război împotriva creștinilor. De ce vor
porni acest război? Pentru că aceștia sunt cei care au puterea să
impună pecetea pe mână și pe fruntea oamenilor. Aceștia pot
decide ca, pentru a se evita evaziunea fiscală, banii să înceteze să
mai existe în forma lor fizică și să existe doar în format electronic,
pe card. Dar deoarece cardul se poate pierde (…) băncile au
dreptul să ne impună schimbarea modului prin care se vor face
schimburile economice, mai exact să impună ca banii să nu mai fie
pe card, ci direct pe mâna noastră. Dacă doriți să puteți cumpăra,
să puteți administra banii voștri, să vă luați pensia și salariul, veți
pune o pecete pe mână. Este ceea ce spune Apocalipsa:
«Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei
bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi
pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.»
Fiara va lua toată puterea și va comanda băncilor să impună
acest mod de administrare a banilor atât oamenilor, cât și
guvernelor. Nu le va fi dificil. Vedeți cum s-au schimbat lucrurile
în Grecia și în toate națiile. Aceasta consider că este prima fiara,
care se cheamă Leviatan și care iese din mare, ce are 10 coarne și
7 capete. Coarnele nu sunt altceva decât cei 10 bancheri care sunt

98
,
, Dictatura numerica˘
regi fără regat și care conduc întreaga lume, inclusiv țara noastră.
Acest costum «am croit200» acum 2 ani. Acum, odată cu
demisia papei, vin să «croiesc» un alt costum. Vedem cum în al
XII-lea capitol201 ni se vorbește despre 2 femei.
Una dintre ele: «Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie
înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta
cunună din douăsprezece stele». Soarele este Hristos, luna este
păcatul, firea cazută, iar cele 12 stele sunt cei doisprezece apostoli.
A doua femeie: «Iată un balaur mare, roşu, având şapte
capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti».
Aveți grijă: această fiară are cele șapte capete purtătoare de
cununi împărătești. O să vă explic mai departe. La cealaltă fiară
capetele nu au cununi. La cealaltă fiară cununile se ridică de pe
capete și se așează pe coarne, ceea ce înseamnă că nu mai
conduce capul – deoarece nu mai poartă cununa – ci conduc
coarnele. Coarnele sunt cele 10 bănci care primesc puterea de a
conduce.
Aici e vorba de o femeie și lângă ea vedem fiara, cea cu 7
capete și 10 coarne.
«Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a
aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să
nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.»
…aceasta este prima, femeia înveșmântată în soare, am
zugrăvit-o și în pronaosul bisericii noastre.
Să ne întoarcem acum la cealaltă fiară, cea pe care am
descris-o mai înainte, în capitolul XIII.
«Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece
coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi
pe capetele ei: nume de hulă.»

200
cu sensul de: această tâlcuire am dat-o
201
și în general în Apocalipsă
99
Iată că aici cununile sunt pe coarne, nu mai sunt pe capete ca
în capitolul XII; eu cred că această fiară este aceeași, nu este alta:
are tot 7 capete și 10 coarne.
Și ce scrie mai departe? Iată, în capitolul XVII zice:
«Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume
de hulă, având şapte capete şi zece coarne.»
Iată, vede o altă femeie care șade… cealaltă femeie nu ședea;
cealaltă femeie, după cum spun Sfinții Părinți, simbolizează
Biserica; este înveșmântată cu Soarele, calcă pe Lună – pe
păcate – și poartă pe capul ei cununa celor 12 Apostoli. Este Una
Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Aici însă ni se
prezintă o altă femeie, care stă pe fiara roșie – această fiară care a
ieșit din mare, plină de nume de hulă, având șapte capete și zece
coarne. Aici nu se zice nimic de cununi, nu ni se spune unde sunt
cununile. De ce? Vom vedea în continuare… deoarece puterea o
va da fiarei.
Prin urmare, sunt două femei. Una din ele simbolizează
Biserica lui Hristos, adevărata Biserică a lui Hristos, cea
înveșmântată cu Soarele. Cealaltă femeie oare ce vrea să
reprezinte? Cea care stă pe fiară, plină de nume de hulă, erezii,
blasfemie și «cu care s-au desfrânat împăraţii pământului?» Toți
împărații au trecut pe la această femeie și au salutat-o, au văzut-o…
Oare cine este această femeie?
Această femeie «era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie
şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având
în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile
desfrânării ei». Acest pahar nu are Trupul și Sângele lui Hristos
așa cum este în cazul celeilalte femei. Așadar, aici vorbim de o
altă biserică, care este îmbrăcată în roșu […]. Cum se îmbracă
cardinalii? În roșu. Și papa când iese se îmbracă cu o pelerină din
purpură stacojie împodobită cu pietre scumpe, așa cum spune
Apocalipsa. Așadar, această femeie stă pe fiară, pe diavol, și toți

100
,
, Dictatura numerica˘
împărații pământului au trecut pe la ea. Cine îndrăznește să se
confrunte cu papa? Chiar și politicienii noștri, înainte de a fi aleși,
îi vedem cum se duc la Vatican. Ce om politic nu face acest lucru?
Ia să vedem ce se spune mai jos:
«Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare,
mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.»
Și îl întreabă îngerul: «De ce te miri, Ioane?» Eu îți voi
descoperi taina acestei femei… deoarece despre cealaltă femeie
înțelesese Ioan că reprezintă adevărata Biserică a lui Hristos.
«Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care
are cele şapte capete şi cele zece coarne.»
Ascultă Ioane! «Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să
se ridice din adânc şi să meargă spre pieire.»
Fiara pe care ai vazut-o era diavolul și acum nu mai este. De
ce nu mai este? Deoarece Ioan vede epoca de după Hristos, nu cea
de dinainte. Și vede o perioadă anume, nu oricare. După
Răstignirea și Învierea Domnului diavolul a fost legat. Și ce spune
Sfânta Scriptură? Va fi lăsat liber la sfârșitul lumii. Până atunci nu
va avea putere asupra creștinilor, decât dacă noi prin păcatele
noastre îi vom da acest drept, prin apariția lui antihrist. De aceea,
la un moment dat «va să se ridice din adânc», iar mai apoi pentru
totdeauna va «să meargă spre pieire».
«Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume
nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii,
văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.»
«Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete
sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia.»
Iată că cele 7 capete sunt 7 munți pe care stă această femeie,
această «biserică» plină de nume de hulă, cu paharul plin de
necurății. Această femeie stă într-un oraș așezat pe 7 coline. Ce
oraș este așezat pe șapte coline? Toți părinții spun că este vorba
de Roma, orașul celor 7 coline. Prin urmare nu sunt doar 7 munți,
101
ci sunt și 7 capete și 7 regi – «Dar sunt şi şapte împăraţi». Sunt și
munți și regi; și una și alta.
Și ce mai vede Ioan? Vede o epocă anume; mai exact vede că
«cinci au căzut»… Ioan vede perioada din jurul anului 2000. O să
mă întrebați de unde am tras această concluzie… Dacă costumul
este bine croit, vede în jurul anului 2000. Nu vede mai înainte. O
să înțelegeți de unde am înțeles acest lucru: «cinci au căzut, unul
mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat
puţină vreme».
Cinci au căzut, al șaselea încă conduce, al șaptelea nu a venit
încă, dar când va veni va conduce puțină vreme în orașul Romei,
care reprezintă femeia în roșu.
Și acum să ne întoarcem la evenimentele istorice: Când a
devenit Vaticanul regat, astfel încât papii să fie regi ai Vaticanului
și să poarte coroană pe cap, mitră de conducător și să stea pe
tronul regal? Când s-a înființat statul Vaticanului? Am luat datele
oficiale de pe site-ul Vaticanului: Vaticanul202 a devenit stat
independent în continuarea statului eclesiastic din evul mediu din
11 februarie 1929. Prin urmare mai înainte nu era stat și nu avea
conducător. Era doar papă. Nu era regat. Regat203 a devenit în
1929. Din 1929 până azi, ne spune tot site-ul oficial care sunt
papii care au condus Vaticanul:
1. Până în 1939 – Papa Pius al XI-lea
2. 1939-1958 – Papa Pius al XII-lea
3. Ioan al XXIII-lea
4. Din 1963 – Paul al VI-lea
5. Ioan Paul I
6. Din 1978 până în 2005 – Ioan Paul al II-lea (a cărui
adormire am și văzut-o)

202
Catolicii îl pomenesc pe Lucifer în timpul ,,slujbei“ lor:
https://m.youtube.com/watch?v=IQXN13EHAnc
203
Așa spune și site-ul lor oficial.
102
,
, Dictatura numerica˘
Al șaselea a fost Ioan Paul al II-lea. Cinci au căzut, pe al
șaselea îl văd, este în viață ‒ este vorba de Ioan Paul al II-lea.
Și ce spune despre al șaptelea?
«Iar când va veni are de stat puțină vreme.»
Deci când va veni, nu va sta mult, ci va pleca. Și iată că a
venit Benedict, care a stat puțin și a demisionat. Când a demi-
sionat? Cu puține zile în urmă, chiar pe 11 februarie – ziua
înființării statului Vatican. Oare o fi întâmplător? […]
Ia să vedem ce zice în continuare. Vorbim de al optulea,
acum că a plecat al șaptelea:
«Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi
este dintre cei şapte şi merge spre pieire.» (Apoc. 17:11)
Acesta este al optulea, fiara, care era și nu mai este.
«Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi,
care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de
împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.» (Apoc. 17:12)
Cele 10 coarne sunt cei 10 bancheri care n-au luat încă
împărăția și care «au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o
dau fiarei».204 (Apoc. 17:13)
Ați auzit ultimele declarații ale Vaticanului? Mussolini a dat
miliarde către Vatican ca să își facă propria bancă. Această bancă
este independentă, poate să tipărească oricând bani. Vaticanul
tocmai a anunțat că intenționează să se asocieze cu băncile care
împrumută statele lumii. Să se unească cu acestea într-un fel.
Chiar un cardinal candidat pentru rolul de papă spune că
acest lucru trebuie să se întâmple repede pentru a putea să fie în
pas cu evenimentele care se derulează la nivel global și să creeze
un sistem economic mondial. Vă reamintesc că Benedict spunea
anul trecut205 că omenirea trebuie să se îndrepte către un guvern

204
adică papei
205
în 2011, de fapt
103
mondial și a introdus în Vatican cardul de acces electronic.206
«Au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.»
Ceea ce gândesc cei 10 va fi în concordanță cu ce gândește acest
al optulea conducător, iar puterea lor o vor da fiarei.
«Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui,
pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor
birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi» (Apoc.
17:14).
«Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata,
sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe
desfrânată şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi
pe ea o vor arde în foc.» (Apoc. 17:15,16)
Cele 10 coarne se vor întoarce până la urmă împotriva puterii
papistașe.
Vă reamintesc că Benedict, în ultima carte pe care a scris-o,
spune că nu poporul evreu și Iuda sunt responsabili de răstignirea
lui Hristos.
Al șaptelea, cel care a stat puțin și care a vorbit de guvernul
mondial, îi dezvinovățește pe evrei și pe Iuda. Prin urmare, pe
desfrânată, în final, cele 10 coarne o vor distruge complet. De ce
o vor distruge? Pentru că nu vor mai avea nevoie de ea. Îi vor lua
puterea. Fiara nu va mai avea nevoie de ea.
«Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are
stăpânire peste împăraţii pământului.» (Apoc. 17:18)
Știm că papa are influență asupra tuturor împăraților
pământului. Prin urmare, are legătură demisia papei cu capitolul
17? «Costumul pe care l-am cusut» se potrivește cu ce se
întâmplă azi?
Nu o voi decide eu; voi veți decide dacă se potrivește.

206
cu cip
104
,
, Dictatura numerica˘
Sunt două femei: una este Adevărata Biserică a lui Hristos și
cealaltă femeie, cea care stă pe fiară, este cea care a purtat război
adevăratei biserici. Și cunoaștem foarte bine din istorie ce au avut
de suferit ortodocșii din partea papistașilor.
Dacă am pierdut Constantinopolul, Asia Mică, Alexandria,
Ierusalimul se datorează acestei femei murdare care se numește
biserica latinilor. Latinii sunt de vină pentru ce s-a întâmplat în
timpul Cruciadelor, când noi am pierdut Asia Mică și
Constantinopolul. Aceștia s-au luptat cu adevărata Biserică a lui
Hristos. De aceea ei stau pe fiară.
Așa cum se pare, al optulea papă ori este însuși antihrist – o
variantă – ori este profetul mincinos, cel care îl va înscăuna pe
antihrist.
Prin urmare suntem în fața unor evenimente decisive. În
capitolul 13 vă reamintesc că Ioan a văzut o altă fiară – nu cea
care se ridică din mare:
«Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea
două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur.
Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în
faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine
fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.»
A doua fiară avea 2 coarne, seamănă cu un miel, dar grăia ca
un balaur. Așadar este lup în piele de oaie. Și mai spune că
folosește toată puterea primei fiare. Aici sfinții interpretează că
este vorba de puterea religioasă și politică, pe care o îmbină papa,
atâta timp cât Vaticanul în 1929 a devenit stat. Prin urmare, papa
are două puteri. De aceea vă zic că Ioan vedea anul 2000.
Mai spune Ioan că această fiară îi face pe oameni să se
închine primei fiare, adică diavolului. Să accepte planul
bancherilor, să accepte pecetea.
«Şi face semne mari, pân’ la a face ca foc să se coboare din
cer pe pământ înaintea oamenilor; și prin semnele ce i s-a dat să
105
facă-n fața Fiarei îi amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ,
spunându-le celor ce locuiesc pe pământ să-i facă chip Fiarei care
poartă rană de sabie și a rămas în viață.
Şi i s-a dat ei să-i dea duh chipului Fiarei un duh, pentru ca
chipul fiarei să şi grăiască şi să facă-n așa fel ca toți cei ce nu se
vor închina chipului Fiarei să fie uciși.»
Și vom vedea din evenimentele ce vor urma ce înseamnă
toate aceste lucruri, deoarece evenimentele se desfășoară acum
sub ochii noștri foarte rapid. Voi sunteți cei care veți decide dacă
acest costum pe care eu îl văd în demisia papei este sau nu corect.
Dacă se va uni Vaticanul cu cei 10 bancheri, evenimentele se vor
derula foarte rapid. Și vor începe imediat război împotriva
creștinilor. Adică tot ce este creștin vor submina. Vor cere să se
pună pecetea. Creștinii care se vor opune vor fi prigoniți.
Vom vedea în continuare dacă Ioan a văzut în capitolul XVII
din Apocalipsă Vaticanul, Roma, Biserica latinilor și căderea
papei Benedict. Al optulea papă este probabil ori antihristul (nu
poate fi, de vreme ce profețiile îl arată limpede ca evreu și niciun
Sfânt Părinte nu a profețit despre el ca fiind un papă, n.n.), ori
profetul mincinos. Apocalipsa se revelează încetul cu încetul…
Să ne pregătim așadar duhovnicește, deoarece, dacă
interpretarea mea este corectă, atunci evenimentele împotriva
creștinilor, a noastră a tuturor, se vor desfășura foarte repede și
trebuie să fim duhovnicește în stare să întâmpinăm această
situație. Dar nu trebuie să ne deznădăjduim, să ne pierdem curajul
și, de aceea, Ioan spune imediat că Mielul va învinge în cele din
urmă. Așa va fi: creștinii vor învinge. Și va urma Parusia lui
Hristos. Amin!207

207
https://graiulortodox.wordpress.com/2014/12/15/omilia-
tulburatoare-a-arhimandritului-nectarie-moulatsiotis-cu-tema-
comunicare-extraordinara-despre-papa-talcuirea-ultimei-parti-a-
apocalipsei-prin-prisma-evenimentelor-contempora/
106
,
, Dictatura numerica˘

Ceva despre antihrist208


A: Părinte, oare chiar am apucat vremurile de pe urmă?
B: ,,Răbdare! Răbdare, că noi suntem în al VIII-lea209 veac și
acuma progresează numai răutatea. Conducătorii s-au pus de
acord ca să dărâme tot ce-i bun și să aducă în fața omenirii tot ce-i
rău. După ideile lor zic că-i bine așa. Vin cu „Drepturile omului“!
Drepturile omului, adică omul are dreptul să facă orice fărădelege
pe fața pământului, că așa dorește el, că „așa am dreptul“. Ca să
nu mai fie nicio ordine, să nu zică nimeni: „Măi, lucrul ăsta nu-i
bun!“
Biserica are hotar pus de Sfinții Părinți ai celor șapte Soboare
Ecumenice că orice păcat trebuie pedepsit, trebuie îndreptat. Ăsta-i
adevărul. Dar nu! Acuma așa zice lumea: „Orice vreau eu, aceea-i
bun“. Vezi? Până acolo s-a ajuns, cu hotărâre de la conducătorii
Uniunii Europene, că se căsătorește bărbat cu bărbat. Cică „așa
trebuie! Așa doresc eu și nu poate nimeni să-mi zică ceva“. Atâta
sumedenie de exemple avem de la Sodoma și Gomora, te

208
Răspunsurile au fost date din următoarele surse:
http://ortodoxia.me/parintele-dionisie-ignat-de-la-colciu-un-razboi -
mare-ne-va-paste/
Extras din ,,Cuviosul Paisie Aghioritul. Cuvinte duhovniceşti II.
Trezire duhovnicească“, Ed. Evanghelismos, 2003
Extrase din cartea: ,,Profeții și mărturii creștine pentru vremea de
acum“
Extrase din cartea: Profeții despre antihrist (Dumitru C. Skartsiuni)
http://ortodoxinfo.ro/
„Sarea pământului 1“
209
Sf. Ier. Nifon al Constantianei spune că a avut o vedenie în care
Domnul Iisus Hristos număra veacurile, dar când a ajuns la al 8-lea
și-a luat fața în mâini, a suspinat plângând de s-a cutremurat cerul și
a zis: ,,Acest veac le-a întrecut pe toate în necredință și apostazie“.
(Revista „Credința ortodoxă“, aprilie 2016, pag. 15)
107
înfricoșezi numai când vezi cum arată încă locul acela, și ei spun:
„Nu! Am dreptul să fac așa!“ Adică voit tu te unești cu satana.
Adevărat tu te unești cu el contra lui Dumnezeu, lucrezi ce și cât
poți contra lui Dumnezeu. Fiindcă vine împărăția lui antihrist, de
asta se întamplă așa.
A: Părinte, spuneți-ne ceva despre antihrist.
B: Iacob, când și-a chemat fiii pentru a le spune cele viitoare,
a profețit și despre venirea lui antihrist, că va veni din neamul lui
Dan. Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al
doisprezecelea neam de preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se
va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale intelectuale
deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12
ani când, plimbându-se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu
satana, care ieşind din beznă210, va intra în el. Băiatul se va
cutremura de spaimă, dar satana îi va spune: „nu te teme şi nu te
înspăimânta, eu te voi înălţa pe tine“. Acest copil îi va uimi pe toţi
cu inteligenţa sa. Şi aşa, din el va încolţi şi se va coace în chipul
omului „antihristul“. ,,Fiul pierzării“ va fi foarte învăţat şi va
cunoaşte toate vicleniile sataniceşti şi va face multe minuni false
şi semne amăgitoare211. Pe el îl vor vedea toţi şi îl va auzi lumea
întreagă212. Pe oamenii săi el îi va ştampila cu semnul său. Însă pe
adevăraţii creştini, care i se vor opune, are să-i urască cu ură mare.
Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a creştinilor
care vor refuza ştampila satanei213. Prigoana va începe îndată de
pe pământul Ierusalimului, iar apoi se va extinde pe tot globul şi
210
din adâncul iadului
211
Proiectul Blue Beam: NASA, împreună cu Națiunile Unite, încearcă
să implementeze pe scară globală religia New Age cu antihristul la con-
ducere și să înceapă astfel o Nouă Ordine Mondială prin intermediul
unei simulări tehnologice 3D a celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos.
Sursa: https://m.youtube.com/watch?v=2IZ3c3t5Quo
212
prin televiziune, radio etc.
213
semnul 666
108
,
, Dictatura numerica˘
se va vărsa ultima picătură de sânge în numele Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi veţi ajunge
aceste vremuri îngrozitoare. Ştampila lui satana (666) va fi de aşa
natură încât toţi vor vedea dacă a primit omul sau nu semnul
satanicesc. Creştinul care nu va primi semnul214 satanei (666) nu
va putea nici să vândă şi nici să cumpere nimic. Dar nu vă pierdeţi
nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va părăsi turma
Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă deznădăjduiţi!
A: Cum îl vom recunoaște pe antihrist?
B: Sfântul Ioan din Kronstadt având o descoperire cerească
arătată în vis, l-a văzut pe antihrist, care avea pe cap o coroană de
aur cu stea. Și va fi el de statură înaltă, cu ochii ca jăratecul, cu
sprâncenele negre, având cioc, fioros la față, viclean, perfid,
strașnic. Pentru cei necredincioși ,,el“ va părea frumos, iar cei
drept-credincioși îi vor vedea fața lui adevărată: urâtă și
înspăimântătoare. De la Sf. Cosma Etolianul am aflat că nu este
bine să vezi pe antihrist sau să auzi ce spune, căci va avea putere
drăcească mare, de înrobire a sufletelor.
Toți sfinții care au prorocit venirea lui antihrist spun cât de
bun o să fie el când o să se suie pe tron, când o să-l pună, că el o
să fie conducătorul întregii omeniri. O să fie cel mai milostiv, cel
mai curat, cel mai contra fărădelegilor, cel mai rău contra
idolatriei. Dar după ce se va închina toată omenirea lui, de-acuma
o să înceapă să-și arate răutatea. Când antihrist va fi întronat, în
214
După cum spun călugării de la Mănăstirea Diveevo antihristul nu
va trece peste șanțul ce înconjoară mănăstirea. Da, el nu va trece dar
va spune: «Cel ce are număr să vină la mine! L-ai primit de
bunăvoie? Ai scris cerere?» «Da.» Antihristul nu este un orișicare.
El are putere și forță, are duh demonic. Și cel ce are număr nu se va
putea opune și va ieși la dânsul. Și toate călugărițele de la
Mănăstirea Diveevo care au număr, vor pleca la dânsul și i se vor
închina.

109
timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul ‒,
dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor
fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu“, el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe
sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când
le va da jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul215 va observa că
el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala sa că
acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este
antihristul!“, pentru care Patriarhul va fi omorât.
A: Cum ne va ajuta Dumnezeu atunci când va veni vremea
împărăției lui antihrist?
B: Aici pe pământ nu va mai fi nimeni care să-i călăuzească
pe oameni către Adevăr și din acest motiv Dumnezeu ni-i va
trimite în ajutor pe Enoh, care a trăit mai înainte de vremea legii
mozaice, de asemenea se va arăta Ilie, care a trăit în timpul legii,
precum și Ioan Teologul, care a trăit în timpul Harului celui nou.
Sfinții Proroci Ilie și Enoh vor explica lumii şi vor striga: „Acesta
este antihristul! Să nu-l credeţi!“ Iar el îi va omorî pe ei, însă după
3 zile, cu puterea lui Dumnezeu, vor învia şi se vor înălţa la ceruri.
A: Ce ne puteți spune despre al Treilea Război Mondial?
B: Cel de-al Treilea Război Mondial va avea trei forme: prima
va fi distrugerea economică, care va face ca oamenii să se supună și
să facă ce li se va impune de către dușmanii lor, a doua va fi
distrugerea credinței și impunerea deciziilor elitei luciferice, adică a
pan-religiei, și a treia formă va fi cea sângeroasă.
Elitele sunt îndemnate de către diavol să facă aceasta, pentru
a distruge sămânța Ortodoxiei în Grecia și în Rusia. Acesta va fi
principalul lor obstacol în dominarea lumii. Și fără îndoială ei îi
vor obliga pe turci să vină aici, în Grecia, pentru a-și
începelucrarea lor; iar Grecia, deși are teoretic un guvern, nu are

215
Ierusalimului
110
,
, Dictatura numerica˘
un guvern cu adevărat. Îi lipsește puterea, iar turcii vor veni aici.
Rusia va veni în ajutorul Greciei, după cum ne informează multe
din profeții, și-i va obliga pe turci la o retragere precipitată. Vor
învinge popoarele ortodoxe, distrugându-i total pe agareni (turci).
După distrugerea Turciei de către ruși, armatele rusești controlând
marea Egee și strâmtoarea Bosfor se vor îndrepta spre Siria și
Palestina, după cum ne spun alte profeții din Vechiul Testament,
înaintând prin aer și pe mare. Atunci coaliția Occidentală nu va
rămâne indiferentă față de această amenințare a Rusiei.
Occidentul va încerca cu ajutorul celor șase state ca să ocupe
Constantinopolul și să distrugă flota rusească. Vor învinge rușii,
după cum fără greșeală s-a profețit de multe veacuri. Rusia, va
continua războiul până va ajunge în Golful Persic și își va opri
trupele lângă Ierusalim. Atunci puterile occidentale îi vor soma pe
ruși și le vor da 6 luni. Rusia însă nu-și va retrage trupele și atunci
puterile occidentale vor începe să aducă trupe pentru ai ataca pe
ruși. Războiul care va izbucni va fi mondial și în cele din urmă
vor pierde rușii. Rusia va fi sfâșiată în bucăți. La început, o vor
împărți, iar apoi vor începe să jefuiască bogățiile ei. Extremul
Orient îl vor acapara în mâinile lor japonezii, iar partea
răsăriteană o vor lua chinezii; se vor face căsătorii mixte, iar în
final, prin viclenie și perfidie, vor lua teritoriul Siberiei, până la
Urali. Când China va voi să treacă mai departe, Occidentul se va
opune și nu va permite. Multe țări se vor întoarce împotriva
Rusiei, dar ea va rezista, pierzând o mare parte din pamânturile
sale. Acesta este războiul despre care spune Sfânta Scriptura și
prorocii că va deveni pricina pentru unirea întregii omeniri.
Oamenii vor înțelege că nu se poate trăi așa pe mai departe,
fiindcă tot ce este viu va pieri, și vor alege un guvern unic, care va
fi antecamera împărăției lui antihrist. Apoi vor începe prigoanele
asupra creștinilor.

111
A: Părinte, care sunt semnele înainte-mergătoare lui antihrist?
B: Va veni timpul şi îl vor înmormânta216. Şi în momentul în
care îl vor înmormânta în pământ, va veni antihristul. Părintele
spunea că atâta timp cât antihristul nu s-a maturizat, Lenin va fi
pe pământ. Şi în momentul în care îl vor înmormânta pe Lenin,
atunci va apărea antihristul217.
Un alt semn că se apropie împlinirea prorociilor va fi
dărâmarea MOSCHEEI lui Omar din Ierusalim. O vor dărâma, ca
să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost
zidit în locul acesta. În cele din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo
pe antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să
rezidească Templul lui Solomon.
Se va face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi
vor cere un Mesia, ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe
unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu
sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l
aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor“. Va avea
cinci „eu“-uri!
Căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă un
singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur
împărat, să ştiţi că acela „el e“ – antihristul – şi să te ferească
sfântul de vei vota.
Ca urmare a propovăduirii acestor doi Sfinţi Proroci218, a
minunatei lor învieri şi a suirii la Cer, se va petrece un eveniment
de seamă. Un număr însemnat de evrei se vor converti la Hristos.
Fericitul Teofilact al Bulgariei scrie în legătură cu aceasta aşa:
„Ilie va veni ca un Înaintemergător al celei de-a Doua Veniri şi-i
va aduce la credinţa în Hristos pe toţi evreii care se vor dovedi

216
pe Lenin
217
Se va face cunoscut lumii întregi.
218
Ilie și Enoh
112
,
, Dictatura numerica˘
ascultători, călăuzindu-i, cum ar veni, către moştenirea lor
părintească pe cei care căzuseră de la El“.
A: Dar în istorie au fost multe situații, spre exemplu cu
comuniștii, când s-a spus că e lucrarea lui antihrist. A fost
antihrist acolo?
B: Antihrist n-a fost, dar au fost înaintemergătorii lui antihrist.
A: Și de unde știm că n-o să fie alți înaintemergători și o să
fie antihrist însuși? Că situațiile de genul acesta sunt multe în
istorie, cu greutăți mari.
B: Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis a demonstrat în
Omilia sa din 23 februarie 2013 că al optulea papă219 de la
înființarea statului Vatican este profetul mincinos, cel care îl va
înscăuna pe antihrist. De altfel și părintele Elpidie220 a afirmat că
papa Francisc este înaintemergătorul antihristului. Fiindcă deja
suntem în preajma profetului mincinos, înseamnă că antihristul
este și el prezent în lume.
A: Părinte, sioniştii cred cele despre antihrist?
B: Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească
scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd ca pe o
putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească
lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor.
Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va
scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel
puţin 70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.
A: Părinte, atunci când aud despre antihrist simt o frică
înăuntrul meu.

219
papa Francisc
220
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/parintele-elpidios-
profetie-viitorul-papa-demisia-papei-benedict-alungat-profetul-
mincinos/

113
B: De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul?
Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina
a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în
această lume.
A: Cum se vor mântui creștinii în vremea lui antihrist?
B: În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi
putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să
greşiţi şi să vă pierdeţi. Diavolul are 666 de mreje. În timpurile lui
antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi
cea mai mare înşelare a diavolului: omenirea va cere ajutor de la
extratereştri, neştiind că aceia sunt demoni. Când icoana Maicii
Domnului „Portărița“ va purcede să părăsească Athosul, va
începe dangătul clopotelor, bisericile în mod văzut i se vor
închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la
televizor. ,,Aceasta-i mila Domnului“, spunea stareţul. Va veni
timpul când oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă duceţi câte
unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici.
Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul că ei singuri vor
pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist.
[…] Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul, în
ultimele vremuri, va săvârşi aşa minuni pentru poporul său, încât
o mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi
pământul nu va scădea; îi vei face cruce şi îţi va da pâine. Nu vă
temeţi. Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe
mâna dreaptă şi pe frunte. Nu mâncaţi pâinea celui care a primit
pecetea lui antihrist. În ultimele vremuri, adepţii lui antihrist vor
umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile
evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar
după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin. Credinţa
adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte (rațiune). Antihrist
va fi urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă
în inimă, lesne îl va recunoaşte. Acum se încep evenimente

114
,
, Dictatura numerica˘
importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea
lumii. Este ultimul […]. Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum
poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce
curse întinde antihristul oamenilor. La început aceasta se va face
benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul
lumii, va impune tuturor să primească această pecete. Pe cei care
nu o vor primi îi va declara trădători. În aceste vremuri grele încă
vor fi luptători puternici, adevăraţi stâlpi ai Bisericii Ortodoxe,
care vor dobândi rugăciunea lui Iisus221, iar Dumnezeu îi va
acoperi pe ei cu Harul Său cel sfânt şi binefacerea Sa cea
atotputernică şi ei nu vor vedea acele minuni şi semne false care
vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oamenii şi pe care le va
vedea restul lumii, unele chiar în bisericile creştinilor. Nu toți
vor obține Harul prin rugăciunea inimii222, însă oamenii se
vor mântui și prin dragoste, smerenie şi bunătate. Bunătatea
va deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce în-colo, iar
dragostea îl va arăta pe Dumnezeu223.

221
rugăciunea inimii
222
Puternice mai sunt și Psaltirea (veche – cu textul tradus după Septu-
aginta) și ,,rugăciunea împotriva lui antihrist“, care se găsește la pagina
următoare.
223
Sfaturile și prorociile de mai sus au fost date de Sfinții Lavrentie
de Cernigov, Paisie Aghioritul, Ioan de Kronstadt, Andrei cel nebun
după Hristos, Serafim de Virița, Arhimandritul Gavriil Urghebadze,
părintele Dionisie de Colciu, părintele Elpidie și părintele Nicolae
Ragozin.

115
Rugăciune împotriva lui antihrist
Nota redacţiei: Orice ostaş înainte de a porni la război se
pregăteşte; învaţă meşteşugul luptei şi-şi însuşeşte această artă.
Numai după aceea merge să lupte. Nădăjduind că Bunul
Dumnezeu îl va ajuta, el înaintează fără teamă împotriva
vrăjmaşului. La fel trebuie să facă şi creştinii ortodocşi care sunt
ostaşi ai lui Hristos. Ei trebuie să se pregătească din timp pentru
lupta cu vrăjmaşul diavol, căruia acum îi este îngăduit să-i
ispitească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Sfântul Anatolie de la
Optina i-a îndemnat pe creştinii ortodocşi să se roage zilnic lui
Dumnezeu ca să-i izbăvească de amăgirea şi de uneltirile lui
antihrist, timpul căruia se apropie. În unele biserici şi mănăstiri
această rugăciune e încadrată în slujbă şi se rosteşte după
rugăciunile de dimineaţă sau după miezonoptică.

,,Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne


de amăgeala vicleanului antihrist cel ce este de acum aproape şi ne
păzeşte de cursele lui. Acoperă-i pe toţi binecredincioşii creştini de
toate mrejele lui cele viclene în pustia ascunsă a mântuirii Tale.
Dă-ne, Doamne, bărbăţie să nu ne temem de frica diavolească mai
mult decât de frica dumnezeiască, ca să nu ne ferim şi să nu ne
lepădăm de Tine şi de Sfânta Ta Biserică în ceasul greu. Ajută-ne,
Doamne, să nu primim pecetea lui antihrist celui blestemat şi să nu
ne închinăm lui, dar să pătimim şi să murim pentru Numele Tău
cel Sfânt şi pentru Credinţa Ortodoxă. Dă-ne, Doamne, zi şi
noapte, lacrimi pentru păcatele noastre şi miluieşte-ne pe noi,
Doamne, în ziua straşnicei Tale Judecăţi. Amin.“224

224
https://www.aparatorul.md/rugaciune-impotriva-lui-antihrist/
116
,
, Dictatura numerica˘

,,Și neguțătorii pământului plîng și jelesc pre ea, căci povara


lor nimenea nu o mai cumpără, Povară de aur și de argint și de
piatră scumpă și mărgăritariu și de vișin și mohorît și mătase și
roșiu și tot lemnul de thuin și tot vasul de elifand și tot vasul de
lemn preacinstit și de aramă și de fier și de marmure și scorțișoară
și tămîeri și mir și tămâie și vin și untdelemn și făină de grîu și
grîu și dobitoace și oi și cai și unealte și trupuri și suflete
omenești” (Apoc. 18: 11-13, Biblia de la 1688).

,,Fericit cela ce citeaște și ceia ce aud cuvintele prorociei și


păzescu ceale ce-s scrise într-însa, pentru că vremea e
aproape“ (Apoc. 1:3, Biblia de la 1688).

,,Zice Cela ce mărturiseaște aceastea: «Așa, veni-voiu


curând». Amin! Așa, vino, Doamne Iisuse!“ (Apoc. 22:20, Biblia
de la 1688).
Cuprins
Cuvânt către cititor...............................................................5
Dialog între un mirean și fratele Valerică.........................10
Un dialog în legătură cu actele antihristice și CNP..........16
Istoria codurilor de bare..................................................... 37
Identificarea numărului 666 în codul de bare................... 41
Codul QR (666).................................................................. 62
Dosarul electronic de sănătate și Cardul de sănătate....... 66
Minuni și îndemnuri de la Sfinți și oameni care au avut
experiențe duhovnicești...................................................... 68
Părintele Elpidie despre vaccinuri.....................................88
Pr. Rafail Berestov despre actele biometrice cu cip.........91
Omilie tulburătoare a Arhim. Nectarie Moulatsiotis de
tâlcuire a ultimei părți a Apocalipsei prin prisma eve-
nimentelor contemporane................................................... 96
Ceva despre antihrist........................................................ 107
Rugăciune împotriva lui antihrist.....................................116

S-ar putea să vă placă și