Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:

Clasa a VII-a A
Test sumativ
PRONUMELE

I.(1p) Alege răspunsul corect:


1.În enunţul: „ Propunerea lor ne-a surprins ”, pronumele lor este:
a .personal, cu funcţie sintactică de atribut pronominal;
b. personal, cu funcţie sintactică de complement indirect;
c. posesiv, cu funcţie sintactică de atribut pronominal.
2.Pronumele personal -l (Aş vrea să-l întreb pe Dan dacă vine mâine la petrecere) are funcţia sintactică de:
a. complement direct;
b. complement indirect;
c. atribut pronominal.
3.Cuvântul ta (Soluţia ta este cea mai bună) este:
a. pronume personal;
b. pronume posesiv;
c. adjectiv pronominal.
4.Cuvântul acei (I-am lăudat pe acei copii) este:
a. pronume demonstrativ de depărtare;
b. pronume demonstrativ de apropiere;
c. adjectiv pronominal demonstrativ.

II.(1p) Citeşte fiecare dintre afirmaţiile următoare şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau litera G,
dacă o consideri greşită:
A G În enunţul: „Moştenirea alor mei este substanţială”, pronumele alor mei îndeplineşte funcţia sintactică de
atribut pronominal.
A G Pronumele personal el( se ţineau după el) este în cazul acuzativ.
A G Pronumele personal i- ( nu i-a dus dincolo) are funcţia sintactică de complement indirect.
A G Cuvântul aceşti ( Prietenii mei sunt aceşti copii ) are funcţia sintactică de atribut adjectival.
A G În enunţul: „Pe aceeaşi ulicioară te-am revăzut mereu”, cuvântul aceeaşi este pronume demonstrativ de
identitate.

III.(1p) Completaţi punctele de suspensie cu răspunsurile potrivite:


a) În enunţul:„A trăit toată viaţa în umbra celuilalt”,pronumele demonstrativ este în
cazul…………………
b) Pronumele demonstrative şi posesive devin…………………………atunci când determină un substantiv,
acordându-se cu acesta în gen,număr şi caz.
c) În versul: „De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi” (Mihai Eminescu), pronumele lor îndeplineşte
funcţia sintactică de…………………………..
d)În versurile: „Al meu e cântul ce-n pustie / neputincioasă jale-şi plânge” (O. Goga), cuvântul subliniat are
valoarea morfologică de………………şi funcţia de............................................

IV.(1,2p) Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate:


Ai mei lipsesc.
Vina a fost a mea .
Lupta contra celorlalţi este aprigă.
Vorbeşte asemenea alor săi.

V.(1,5p) Alcătuieşte enunţuri în care pronumele demonstrativ fiecare să îndeplinească următoarele funcţii
sintactice:
a. complement indirect în dativ;
b. atribut pronominal genitival;
c. nume predicativ în nominativ.

VI.(1,6p) Construieşte câte un enunţ în care al său, acesta , să fie pronume şi apoi adjective pronominale.

VI.(1,7p) Imaginează-ţi că eşti într-o librărie şi doreşti să cumperi o carte. Construieşte un dialog de 10-12 replici în
care să foloseşti câte un pronume/adjectiv pronominal din cele studiate.

Notă: Se acordă 1 p. din oficiu


Timp de lucru: 1 oră
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I (1 p)

Răspunsuri corecte: 1→a…0,25 p


2→a…0,25 p
3→c…0,25 p
4→c…0,25 p

Subiectul al II-lea (1 p)

Răspunsuri corecte: A→0,20 p


A→0,20 p
G→0,20 p
A→0,20 p
G→0,20 p

Subiectul al III-lea (1 p)

Răspunsuri corecte: a→genitiv…0,20 p


b→adjective pronominale…0,20 p
c→atribut pronominal genitival…0,20 p
d→pronume posesiv/nume predicative…0,20p

Subiectul al IV-lea (1,2 p)

Răspunsuri corecte: nominativ, subiect…0,30 p


nominativ, nume predicativ…0,30 p
genitiv, complement indirect…0,30 p
dativ, complement circumstanţial de mod…0,30 p

Subiectul al V-lea (1,5 p)

Răspunsuri corecte: Fiecăruia i-am dat o carte….0,50 p


Declaraţiile fiecăruia m-au impresionat….0,50 p
Vinovatul este fiecare…0,50 p

Subiectul al VI-lea (1,6 p)

Răspunsuri corecte: Al său a reuşit să câştige concursul de aeromodele….0,40 p


Acesta ne-a dat o mână de ajutor la momentul potrivit…0,40 p
Copilul său a călătorit în America…0,40 p
Personajul acesta are o istorie palpitantă…0,40 p

Subiectul al VII-lea (1,7 p)

Conţinutul dialogului: (12 puncte)


- Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii (formularea expresivă / personalizată a titlului în acord cu
tema textului – 2 puncte; formularea unui titlu comun dar în acord cu tema dată – 1 puncte; formularea unui titlu care nu
subliniază un aspect relevant al conţinutului – 0,5 puncte.)
2 puncte
- Respectarea convenţiilor unui dialog (folosirea dialogului ca mod principal de expunere, insistenţa pe grupul verbal ;
respectarea convenţiilor specifice unui dialog în acord cu tema – 4 puncte; respectarea parţială a convenţiilor dialogului– 2
puncte; respectarea doar a unei convenţii, în text apărând ca dominant alt mod de expunere–1 punct).
4 puncte
- Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate (conţinutul şi stilul adecvate tipului de
text şi cerinţei formulate – 6 puncte; stil potrivit dialogului, dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate – 4 puncte;
stil adecvat, dar conţinut banal/ formal– 2 puncte; stil şi conţinut parţial adecvate unui dialog personalizat– 1 punct
6 puncte

Redactare: (5 puncte)
(Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.)
- Coerenţa textului (claritatea enunţului, lexic şi sintaxă adecvată - în totalitate: 2 p./ parţial: 1 p.)
2 puncte
- Ortografia şi punctuaţia. (0-1 greşeli: 2 p.; 2-3 greşeli: 1 p.; 4-5 greşeli: 0 p.) 2 puncte
Aşezarea corectă a textului în pagină , lizibilitatea - în totalitate: 1 p./ parţial: 0,5 p. 1 punct