Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume: Data:

Clasa: a VI-a

Test de evaluare

1. În enunţul ,,Tot românul plânsu-mi-s-a’’ există: a) un pronume personal;


b) două pronume personale;
c) trei pronume personale.

2. În enunţul ,,Nu-i acasă’’, i este: a) pronume personal;


b) verb predicativ;
c) articol hotărât.

3. În enunţul ,,Nu ştiu ce să vă spunem’’, pronumele subliniat este în cazul: a) D;


b) Ac;
c) V.

4. ,,Cu dânşii nu-i de glumit.’’- pronumele subliniat este: a) pronume demonstrativ;


b) pronume personal;
c) pronume personal de politeţe.

5. Pronumele subliniat din enunţul ,,Vinovatul este el.’’, are funcţia sintactică de: a) S;
b) CD;
c) NP.

6. În propoziţiile: ,,Te-am condus la gară.’’ şi ,,Te uiţi în oglindă toată ziua.’’ pronumele
,,te’’ este: a ) 1-pronume personal, 2-pronume reflexiv;
b) 1-pronume reflexiv, 2-pronume personal;
c) 1-pronume demonstrativ, 2-pronume posesiv.

7. ,,A trecut pe lângă casa noastră.’’, cuvântul subliniat este:


a) pronume posesiv;
b) adjectiv pronominal posesiv;
c) pronume personal.

8. Funcţia sintactică a cuvântului subliniat ,,Ai mei sunt acasă.’’este: a) NP;


b) CI;
c) S.

9. În enunţul ,,A pedepsit-o pe aceea.’’, cuvântul subliniat este: a) CD în Ac;


b) CI în Ac.;
c) S în N.

! Se acordă 1 punct din oficiu.

SUCCES!