Sunteți pe pagina 1din 10

DATA: 26.11.

2010
ŞCOALA: CU CLASELE I-VIII NR 1 VOLUNTARI
CLASA: I E
ÎNVĂŢĂTOR: TIU ANI LAURA

ARIA CURRICULARǍ: Arte


DISCIPLINA: Educaţie muzicală
UNITATEA DE ÎNVǍTARE: Instrumente muzicale. Cântarea cu acompaniament
SUBIECTUL: cântecul „Moş Crăciun”, muzica D.G.Kiriac
TIPUL LECTIEI: de formare de priceperi şi deprinderi

SCOP: Familiarizarea elevilor cu cântecul: „Moş Crăciun”, muzica D.G.Kiriac


OBIECTIVE OPERATIONALE: elevii vor fi capabili:
O 1 – să execute corect exerciţii de respiraţie şi de omogenizare a vocilor cu inspiraţie
profundă, pe sunet lung, în registru mediu, cu respiraţie lentă şi uniformă;
O 2 – să intoneze corect şi expresiv din punct de vedere intonaţional şi ritmic cantecul
„ Moş Crăciun” învăţat dupa auz, având ca sprijin înregistrarea audio a piesei;
O 3 – să interpreteze cântecul în diferite procedee: dialog invatator- elevi, dialog între
grupuri, solist-cor.

RESURSE

1.Metodologice
a) strategia didactică: mixtă
b) metode şi procedee: conversaţia, observaţia dirijată, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic;
c) mijloace didactice: Cd cu melodiile ,,Săniuţa” , I.D. Vicol., ,,Moş Crăciun”
D.G.Kiriac, CD player, fişă de colorat: Cizmuliţa lui Moş Crăciun.
d) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
e) forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, individuală, aprecieri verbale.

2. Temporale: 40 minute

3. Bibliografice:
 Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învătământul primar, Bucureşti,2003

1
 ,,Sugestii metodice pentru învăţători”, Editura „Gheorghe Cârţu Alexandru, ”
Craiova, 1996
 ,,Educaţie muzicală – elemente de cultură muzicală, sugestii pentru repertoriul de
cântece, culegere de cântece clasele I-IV”, autori: Anastasia Bălan, Mioara Popa,
Corina Chirilă, Daniela Bălan, Marcela Peneş, Editura Ana 2000.

2
DESFAŞURAREA LECŢIEI
STRATEGII DIDACTICE
O
ETAELE B ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode Mijloace Moduri EVALUAR
LECTIEI O ÎNVǍŢǍTOAREI ELEVILOR şi de de E
P proced învătăm organiz
ee ânt are
1. Moment Vor fi asigurate condiţiile Elevii se pregă-
organizatoric optime desfăşurării lecţiei de tesc pentru ora de
educaţie muzicală. Li se educaţie muzicală. Aprecieri
reaminteşte elevilor poziţiei Conversaţia frontal verbale
corecte de cânt (spatele drept,
picioarele pe p
odea, mâinile pe bancă).
2. Exercitii de Exerciţii de respiraţie Elevii execută
cultură Se inspiră la comandă şi se comenzile date.
vocală
emite un sunet prelung pentru a
Conversaţia
umfla balonul.
,,Începe să ningă. Fulgii de
nea se joacă în aer. Suflăm în
ei ca să vedem dacă se topesc
sau nu. „Pfuuuu...”
Se urmăreşte realizarea unei Explicaţia
inspiraţii ample şi a unei frontal
O1 expiraţii lungi, dozate.
Se explica, se demonstreză,
se execută în acelaşi timp cu Demonstraţia
elevii şi se urmăreşte
corectitudinea execuţiei.
Exerciţii de dicţie Jocul
Pe lângă noi trece un bunic cu didactic
nepoţelul de mână. Acesta îi
spunea băieţelului următoarele
3
versuri:
Ţine Baba Iarna sfat
Conversaţia
Cu Zăpadă Împărat
Şi cu moşul Promoroacă Elevii recită
Fiecare ce să facă. versurile prezentate. Explicaţia
O1 ,,Să le repetăm şi noi! frontal
Exerciţii de intonaţie
,,Mergând pe uliţele satului,
Demonstraţia
de la o fereastră se aude o
melodie.Să o cântăm şi noi,,. Elevii intonează
Se intonează gama ,arpegiul în conform modelului
urcare şi în coborâre, cu durate învăţătoarei. Exerciţiul
de unul şi doi timpi.
3. Captarea - Care este cântecul pe care Elevii reproduc
atenţiei l-ati învăţat în ora trecută ? cântecul după auz,
Se reaminteşte poziţia corectă respectând intonaţia Conversaţia
de cânt, se dă tonul, se corectă, urmând CD -
marchează gestual momentul linia melodica de pe cântece
inspiraţiei. CD.
(Săniuţa, de I.D.Vicol)
Anexa 1
O2 - Interpretare cu toată CD player
Exerciţiul frontal Aprecieri
clasa;
- Interpretare pe grupe; verbale
- Interpretare individuală;
O3
- Aprecieri pe marginea
interpretării;
3. Captarea Se va purta o discuţie despre Elevii răspund la
atenţiei luna decembrie şi despre întrebările adresate
sărbătorile de iarnă . de către învăţător.
- Ce anotimp se apropie ?
Conversaţia Aprecieri
-Care este prima lună de iarnă ? frontal
4
- Ce musafiri importanţi verbale
aşteptăm noi luna aceasta)?
4. Anuntarea ,,Astăzi Moş Crăciun ne va Elevii ascultă tema
temei si a urmări să vadă cum vă şi obiectivele lec-
obiectivelor
pregătiţi voi pentru a-l primi în ţiei.
seara de Ajun când vă va Explicaţia frontal
aduce darurile.
În această oră vom învăţa
cântecul„ Moş Crăciun”, de
I.D.Kiriac pentru a-l primi
cum se cuvine
5. Dirijarea Ghicitoare: Elevii răspund la
învăţării În desagii mari şi plini ne- ghicitoare.
aduce
Pom de iarnă,cărţi şi jucării
Auziţi ? Explicaţia
Vine ...(Moş Crăciun )
Se realizează familiarizarea Elevii răspund la
cu conţinutul cântecului prin întrebări. frontal
discuţii despre iarnă şi despre CD - Aprecieri
Conversaţia
jocurile copiilor cântece verbale
Elevii ascultă cu
Se anunţă titlul cântecului. atenţie.
Demonstraţia
Se realizează cântarea model.- pe grupe
O2
Anexa 2
Se explică cuvintele CD player
necunoscute. Exerciţiul
Se învaţă pe fragmente şi
apoi se repetă integral. Elevii interpre-
Se interpretează integral cu individual
tează cântecul con- Jocul
toată clasa în varianta grupă form cerinţelor. didactic
solist-ansamblu. Observarea
Interpretarea alternativă (pe sistematică,

5
O3 grupe, în perechi, individual, individuală
de la vers la vers, vocal sau în
gând.
6. Fixarea O2 Se intonează cântecul în Elevii interpretează frontal
cunoştinţelor întregime. cântecul conform Conversaţia Aprecieri
Se cântă sub forma unui cerinţelor. CD - verbale
dialog muzical ( două versuri- Exerciţiul cântece
grupul fetelor şi celelalte două pe grupe Observarea
sistematică,
grupul băieţilor), iar refrenul cu Jocul individuală
O3 toată clasa; didactic
Este interpretat nuanţat CD player
cântecul (mai tare sau mai
încet) în funcţie de conţinut.
7. Asigurarea Se va lucra fişa de activitate Elevii colorează Exerciţiul Fişă de Aprecieri
feed-back-ului transdisciplinară (anexa 3). sacul lui Moş colorat individual verbale
Crăciun.
8. Aprecieri Se va face o apreciere ge- Elevii ascultă Conversaţia frontal Aprecieri
finale nerală asupra activităţii desfă- aprecierile învăţă- verbale
şurate. Se dirijează o discuţie toarei şi îşi exprimă
asupra activităţii şi a propriile impresii cu
impresiilor trăite de elevi. privire la ora
desfăşurată.

6
7
Anexa 1
Saniuta

1 Saniuta fuge,
Nimeni n-o ajunge,
Are dor de duca,
Parc-ar fi naluca,

R : Toata ziua prin zapada


Vine lumea sa o vada
Saniuta e usoara
Fuge parca zboara.

2. Are talpi lucioase,


Varfurile-ntoarse,
Pod de scandurele,
Sa tot stai pe ele

R : Toata ziua prin zapada


Versuri Cantec - Saniuta
de pe http://www.versuri.ro
Vine lumea sa o vada
Saniuta e usoara;
Fuge parca zboara.

3. Peste hopuri sare;


Ca pe zmeu calare
Hatul de-o sa-ti scape
Tranta e aproape

R : Toata ziua prin zapada


Vine lumea sa o vada
Sanïuta e usoara;
Fuge parca zboara.
8
9
10