Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești

Lucrare pentru susținerea examenului de


certificare a competențelor profesionale
Calificare: Tehnician în activitați economice

Profesor îndrumător: Elev: VĂTĂȘESCU EUGENIA- ANDREEA


Stan Daniela Clasa: a XII-a A

2010
CONTRACTUL INDIVIDUAL
DE
MUNCĂ
CUPRINS

o Pag. 4-5 ------------Argument

- PARTEA I -
o Pag. 6-9 ------------Capitolul I

- Contractul comercial- izvor de obligaţii


- Clasificare şi definiţie
- Încheierea contractului, efecte, stingerea
obligaţiilor contractuale

o Pag. 10-14---------Capitolul II

- Contractul individual de muncă


- Condiţii generale şi speciale de existenţă
- Clauze generale şi speciale de existenţă
- Efectele contractului. Drepturile şi obligaţiile
generale ale părţilor

- PARTEA II -
o Pag. 15-17---------Capitolul I

- Prezentarea generală a societăţii comerciale


S.C. ROMSIP S.A

o Pag. 17-23 ---------Capitolul II

- Încheierea contractului individual de muncă

o Pag. 24 --------------Capitolul III

- Concluzii

o Pag. 25 --------------Bibliografie