Sunteți pe pagina 1din 10

TEST 3 ROLUL VIRGULEI

1) Prezintă rolul virgulei în fraza: -Ce tot spui, întrebase mama.

2) Precizează rolul virgulei în replica: Ascultă-mă, fată dragă!

3) Evidențiază rolul virgulei în structura: Oh, ce frumos e!

4) Explică rolul virgulei în fraza: Mama, cum o știi,e un model pentru noi toți.

5) Identifică rolul virgulei: Vasile Alecsandri, poetul de la Mircești, este regale poeziei
românești.

7) Ce rol are virgula în secvența: A alergat, dar a lăsat tema nefăcută.

8) Care este rolul virgulei în fraza următoare: nvață zi de zi, deoarece trebuie să intre la liceu.

9) Menționează rolul virgulei: Cumpără cărți, culegeri și caiete.


3 Corespondența literă-sunet

Precizează numărul de litere și de sunete pentru fiecare dintre cuvintele:

1. gene

2. cicoare

3. chiar

4. cianură

5. Gică

6. zarzavagiu

7. ceară

8. ghiulea

9. hărnicie
3.Motivul …

1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care autorul afirmă: Du-mă, dorule, cu tine,/ Toată
jalea să mi-o-ngropi –/Pân’ la casa tăinuită,/ Casa albă dintre plopi.

Acum 58 de ani, în vara lui 1955, Walt Disney inaugura, la Anaheim, în


California, faimosul Disneyland, conceput conform celor afirmate chiar de el ca "un loc,
unde copiii și adulții se pot distra la fel de bine împreună".
Terenul era o fostă livadă de portocali, în suprafata de 730.000 de metri pătrați, din care
numai 370.000 metri pătrați urmau să fie parc de distracții, iar restul un mare spațiu verde
destinat activităților conexe, cadrului ambietal și aleilor pentru plimbare, potrivit Infoniac.
Ideea i-a venit lui Walt Disney într-o duminică, în timp ce iți plimba cele două fiice,
Diane și Sharon, fără să le poata oferi altceva decât eventual un spectacol de bâlci. Atunci și-a
adus amintea că primea scrisori de la cei care vizitau studiourile de film Disney, deschise
duminica publicului.
Vizitatorii erau încântați să vadă studiourile de film animat, iar Disney și-a dat seama că
le oferea numai o improvizație. Cu idei, improvizația putea deveni o mare afacere.
Nu oricine ar fi avut această îndrăzneață viziune. Și nu oricine ar fi știut să găsească
mijloacele financiare necesare. În timp ce designerii săi au și început să lucreze la proiect,
Disney contacta reteaua de televiziune ABC, pentru credite, urmând ca Disneyland să fie
ulterior și o bună sursă de publicitate.
Lucrarea a costat 17 milioane de dolari, iar construcția planificată pentru un an a
început la 16 iulie 1954 și s-a recepționat la 17 iulie 1955. Punctualitate nemțească.
A doua zi, la 18 iulie 1955, începea să funcționeze parcul de distracții, cu primii invitați,
reprezentanți oficiali și o droaie de jurnaliști. Televiziunea ABC era bineînțeles pe fază.
N-a fost totul perfect. În locul celor 11.000 de persoane cărora li se distribuiseră
invitații, în parc au apărut 28.154 de vizitatori. Cei mai mulți aveau invitații falsificate. Nici
astăzi nu se știe cine și cum le-a falsificat.
(Victor Pițigoi, Disneyland, ideea unui genial artist și strălucit om de afaceri, în
www.ziare.com)
1. Menționează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat.

2. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: menționând partea de vorbire


prin care se exprimă: fără să le poată oferi altceva decât eventual un spectacol de
bâlci.
3. Transcrie propozițiile suborsonate din fraza următoare, precizând felul acestora:
Atunci și-a adus amintea că primea scrisori de la cei care vizitau studiourile de film
Disney, deschise duminica publicului.
4. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție
subordonată predicativă introdusă prin care.
TEST 4 ROLUL VIRGULEI
1) Prezintă rolul virgulei în fraza: Du-mă, dorule, cu tine.

2) Precizează rolul virgulei în replica: Dulce clipă a-ntâlnirii,


Mintea-ntreagă mi-o răpeşti!…

3) Evidențiază rolul virgulei în structura: Ideea i-a venit lui Walt Disney într-o duminică, în timp
ce iți plimba cele două fiice, Diane și Sharon,...............

4) Explică rolul virgulei în fraza: Lucrarea a costat 17 milioane de dolari, iar construcția
planificată pentru un an a început la 16 iulie 1954.

5) Identifică rolul virgulei: În timp ce designerii săi au și început să lucreze la proiect, Disney
contacta reteaua de televiziune ABC.

7) Ce rol are virgula în secvența: Învățați, învățați!

8) Care este rolul virgulei în fraza următoare: Ascultă-mă, nu e timp de pierdut!

9) Menționează rolul virgulei: Angajamentul şi seriozitatea elevilor –corişti, ca şi a dirijorului


lor, pe cât de talentat, pe atât de exigent şi minuţios, au transformat formaţia într-un subtil
ambasador în contul de calitate al României.
4 Corespondența literă-sunet

Precizează numărul de litere și de sunete pentru fiecare dintre cuvintele:

1. schimbare

2. asociație

3. bunici

4. colege

5. pomi

6. tehnologie

7. duelgiu

8. cine

9. financiar

10. oricine
4.Motivul …

1. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care autorul afirmă: Dară unde să se ducă? Nici
el, iacă, nu ştia. Mişca şi el picioarele a lene, unul după altul înaintea lui, numai să zică
că umblă, apucă pe o cărare ce întâlni în cale, şi merse pe ea, fără să-şi dea seama unde
se duce.

Sahara! Pentru oricine, cuvântul acesta evocă deşertul: un pustiu de nisip


şi piatră, cu soare arzător, o lume aproape sterilă, încinsă şi uscată până la
nimicirea a tot ce e viu. În obstinaţia1 cu care ne agăţăm de această
imagine, uităm că în Sahara există totuşi viaţă – câteva animale şi plante
miraculos adaptate acestor condiţii extreme -, că există şi oaze în care apa
hrăneşte plantaţii, animale şi oameni şi ocroteşte de secole viaţa în aşezări
umane. Cu atât mai puţin ne-am putea imagina întreaga Sahară ca pe o
câmpie verde şi fertilă. Şi totuşi, acest ţinut, care e acum, pentru noi toţi,
DEŞERTUL, a fost cândva – în urmă cu câteva mii de ani –, o imensă
întindere înverzită, mustind de sevă, mişunând de animale şi locuită de
oameni ce se bucurau de această abundenţă şi trăiau pe seama ei. Ce s-a
întâmplat cu acel paradis?
( Pe vremea când Sahara era verde și roditoare…, www. descoperă.ro)

2. Menționează diateza și modul verbelor subliniate în textul dat.

3. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: menționând partea de vorbire prin


care se exprimă: Şi totuşi, acest ţinut, care e acum, pentru noi toţi, DEŞERTUL…

4. Transcrie propozițiile suborsonate din fraza următoare, precizând felul acestora: uităm că
în Sahara există totuşi viaţă…

5. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție


subordonată circumstanțială de loc introdusă prin adverbul nehotărât oriunde.

1
obstinație-încăpățânare, îndărătnicie
EVALUAREA NA IONALĂ PENTRU ABSOLVEN II CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2016 – 2017
Probă scrisă
Limba si literatura română
Model
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citeste următorul text:
Diminea_a, se prezentă mosu’, cu pâine caldă ca o lună plină de vară si cu struguri dulci
si strălucitori ca razele soarelui, la împără_ie. Când se uită la ele, împăratu’ a pus mâna la ochi că
nu se putea uita la tavă.
Si-a dat si el seama că băiatu’ nu-i un bostan* de-ăla bun pentru porci si pentru vaci si i-a zis:
— Măi mosnege, dacă băiatu’ tău este chiar asa de năzdrăvan cum se vede, îi mai dau o
poruncă si dac-o face nu mai am ce-i zice si-am să-i dau fata, că atunci stiu eu cui o dau. Uite ce
să faci: de la noi până la casa ta, băiatul să facă un pod de aur – că fata mea nu merge pe orice
cărare cu nunta – si pe margine să crească pomi cu fructele în ei si păsări care să se-ntreacă în
cânt la nuntă când s-or-ntâlni alaiurile cu lăutari. Băiatu’ asa a făcut. Si la ziuă s-a adunat de o
parte alaiu’ băiatului si-au pornit cu bostanu-nainte să întâmpine mireasa. Da’ mireasa întârzia –
c-asa o învă_ase o babă vrăjitoare până s-a făcut seară. Când a asfin_it soarele, a ajuns alaiul
împăratului cu mireasa la jumătatea podului. Atunci, bostanul, c-asa fusese vrăjit, se dădu peste
cap de trei ori si se făcu un băiat asa de frumos că nu se putea măsura niciun fecior de împărat
care venise la nuntă cu el: cu ochii ca noaptea, cu păru’ ca focul si cu obrajii ca trandafirii, cu
umerile ca mun_ii si cu mijlocu’ ca stejarul. Si asa de bine îi părea împăratului că nu-si dă fata
după-un bostan-bolovan, ci după Tudorel Voinicel. Da’ el asa fusese vrăjit de când lumea si
pământul si acuma se terminase vraja. Si pe pod s-au unit muzicile, ale noastre, ale _ăranilor, cu
ale împăratului, si Tudorel a luat-o pe Ilinca, fata împăratului, si s-au sărutat si-au plecat la cununie
în sat si-au trântit o nuntă de-a _inut două săptămâni si două luni si mosu’ si baba chiuiau la masă
cu împăratu’ si împărăteasa si cu nasu’ care era împăratu’ de la Soare-Răsare, mândru si în_elept
ca un nas de la noi din sat,
iar eu m-am suit pe-o roată
si v-am spus povestea toată.
M-am suit si pe-o farfurie
si v-am spus o bucurie;
si pe-o surcică si v-am spus
o minciunică.
***, Tudorel-Bostănel, text cules de la Maria Tănase de Gh. C. Mihalcea
*bostan s.m. (reg.) dovleac
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerin6ele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: poruncă,
a asfințit. 4 puncte
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin
derivare din primul alineat al textului dat. 4 puncte
3. Transcrie diftongii din cuvintele: alaiurile, munții. 4 puncte
4. Menționează rolul cratimei din următoarea secven_ă: c-asa o învă_ase o babă. 4 puncte
5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care mireasa întârzie la nuntă. 4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenen_a la
specie a basmului popular Tudorel-Bostănel. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale basmului popular;
– să prezinți detaliat două trăsături ale basmului popular, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Ministerul Educa_iei Na_ionale si Cercetării Stiin_ifice
Centrul Na_ional de Evaluare si Examinare
Probă scrisă la limba si literatura română Model
Pagina 2 din 2
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste următorul text:
În preajma a trei evenimente importante pentru lumea teatrală internațională –
Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie); Ziua Internațională a Marionetei
(21 martie); Ziua Mondială a Teatrului (27 martie) ̶ la Iași se pregătește o nouă ediție
„Hai la teatru!”. Festivalul organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” a ajuns la cea
de-a X-a ediție.
Tot pentru a celebra aceste sărbători ale teatrului, începând de vineri, 18 martie, la intrarea în
Parcul Copou va fi instalată Expoziția de Fotografie „Spectacole în imagini”, o invitație prin
intermediul instantaneelor (foto Ozolin Dușa și Bogdan Ștefan Pintilii) la câteva dintre cele mai de
succes producții ale trupei. [;]
Cele 70 de trupe selectate în concurs (pe secțiuni: clasele I–IV, V–VIII, IX–XII) vor susține un
maraton teatral în română, franceză, germană, spaniolă, engleză. „În cifre, acest maraton
înseamnă 2 200 de minute de spectacol. Dacă am putea estima timpul acordat pregătirii acestor
scenete și l-am adăuga, atunci am avea imaginea exactă a unui efort de echipă, cumulat, constant,
pe care îl presupune pregătirea unui spectacol teatral”, punctează Oltița Cîntec, director artistic al
Teatrului „Luceafărul”. [;] Toți participanții vor primi cadouri constând în rechizite, jucării, cărți.
Gina Popa, Record de participan_i la Festivalul „Hai la teatru!”,
www.ziarulevenimentul.ro
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerin6ele de mai jos.
1. Formulează câte un enun_ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– data la care se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului;
– numele expozi_iei de fotografie din Parcul Copou. 4 puncte
2. Scrie numele autoarei si titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
3. Men_ionează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează func_ia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă: Toți participanții vor primi cadouri constând în rechizite, jucării, cărți. 4 puncte
5. Transcrie două propozi_ii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Dacă am putea estima timpul acordat pregătirii acestor scenete și l-am adăuga, atunci am avea
imaginea exactă a unui efort de echipă, cumulat, constant, pe care îl presupune pregătirea unui
spectacol teatral. 4 puncte
6. Construieste o frază alcătuită din două propozi_ii în care să existe o propozi_ie subordonată
predicativă, introdusă prin pronumele relativ care. 4 puncte
B. Redactează o nara_iune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezin_i o întâmplare petrecută în
timpul unui spectacol. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spa_io-temporal;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin_elor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compozi_iei – 2 p.; coeren_a
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate con_inutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctua_ia – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).
EVALUAREA NA IONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba si literatura română
Model
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeste următorul text:
SCENA XVII
Corina, Ștefan, Jeff
CORINA (care în tot timpul scenei de mai sus a rămas într-un colț, tăcută, se apropie acum de
Ștefan): În cât e azi?
ȘTEFAN: Ești glumeață.
CORINA: Nu. Întreb cu toată seriozitatea: în cât e azi?
ȘTEFAN (enunțând): Joi, 12 august.
CORINA: Nu-ți spune nimic data asta?
ȘTEFAN: Nimic. Cel puțin nimic special. E o aniversare?
CORINA: Gândește-te bine!
ȘTEFAN (caută o clipă și pe urmă ridică din umeri).
CORINA: „Kleine Nachtmuzik”* - Salzburg -
ȘTEFAN (cu un gest de plictiseală): Ooo!
CORINA: Niciun „Ooo”! Avem un pact și cer să-l respecți. Recunoaște că, de când am reparat
aparatul de radio, nu l-am pus niciodată să cânte. Așa era învoiala. Uite, l-am lăsat, săracul, „la
colț”. Dar acum - (Ia aparatul de radio și-l ridică cu destulă greutate, încercând să-l ducă spre
măsuța lui obișnuită.)
JEFF (îi sare în ajutor): Lăsați-mă, domnișoară Corina, pe mine. (Ia aparatul, îl așază pe măsuță,
pune priza, întoarce butonul.) Pe unde se transmite?
CORINA: Prin Viena.
JEFF (citind pe indicatorul aparatului și învârtind butonul): 507 lungime de undă. 506 și 8.
CORINA: Nu vă oblig să rămâneți aici. Vă puteți duce la masă.
ȘTEFAN: Foame nu mi-e și, după o zi așa de agitată, nimic mai bun decât un ceas pe șezlong.
Fie și muzical, dacă nu se poate altfel. (Fiecare se așază pe câte un șezlong. Între timp, Jeff a
continuat să caute postul Viena. S-au auzit diverse zgomote și țârâituri, iar acum se aude destul
de clar tic-tacul obișnuit al postului Viena.)
CORINA: Oprește, Jeff. Aici e. Viena. Recunosc semnalul. (Se uită la ceas.) Trebuie să înceapă
curând. În câteva minute. Vino aici. (Jeff a rămas lângă aparatul de radio și îi privește de sus, din
umbră, pe amândoi.) Nu vii? (Tăcere.) Nu vrei să vii, Jeff?
ȘTEFAN: Eu zic să vii. Am citit undeva că între muzică și matematică există legături foarte
strânse. Or, dumneata, Jeff, care ești cel mai eminent corigent la matematici pe care l-am
cunoscut vreodată -
(Jeff se întoarce brusc și iese din scenă, trântind foarte puternic ușa.)
(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța)
*Eine kleine Nachtmusik (în limba germană) – Mica serenadă, lucrare pentru orchestră compusă de
Wolfgang Amadeus Mozart.
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerin6ele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: special, învoiala,
așază. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei din secvența Oprește, Jeff. 6 puncte
3. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul acțiunii. 6 puncte
4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței:
ȘTEFAN: Eu zic să vii. Am citit undeva că între muzică și matematică există legături foarte strânse.
Or, dumneata, Jeff, care ești cel mai eminent corigent la matematici pe care l-am cunoscut
vreodată - 6 puncte
Ministerul Educa_iei si Cercetării Stiin_ifice
Centrul Na_ional de Evaluare si Examinare
Probă scrisă la limba si literatura română Model
Pagina 2 din 2
B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte, în care să motivezi apartenența textului dat
la genul dramatic. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;
– să ilustrezi două trăsături ale genului dramatic, valorificând textul dat;
– să ai un con_inut adecvat cerin_ei;
– să respec_i precizarea privind numărul de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeste următorul text:
Turistii care-si petrec vacanBele pe malul Lacului Rosu habar nu au că acele locuri, de o
frumuseBe stranie, ascund un mister vechi de la facerea lumii.
Cândva, prin 1838, într-un an deosebit de ploios, coasta unui munte a luat-o la vale si nu
s-a mai oprit decât în albia râului Verescheu, pe care a închis-o, aproape etans, cu un dop
monstruos din piatră si argilă. Apoi, în vremurile care au urmat după acel accident geologic, apele
râului, prăvălite volburos din amonte, s-au adunat la un loc, acoperind un codru secular care exista
pe atunci acolo. [B] Raportat la „nivelul zero”, cel marcat de litoralul Mării Negre, altitudinea
acestui lac de baraj este 983 m.
De câteva decenii bune, locul a fost inclus printre staBiunile de odihnă si, mulBi ani la rând,
s-a numărat printre „perlele” noastre turistice. Foarte puBini dintre musafirii care ajung aici stiu însă
că atunci când parcurg traseele din zonă se plimbă agale pe fundul unui ocean străvechi, un ocean
care a existat aici cândva, în urmă cu peste 170 milioane de ani. Si că stâncile vârfului numit de
localnici „Ucigasul”, la fel ca patul de rocă peste care se întinde Lacul Rosu, reprezintă fantoma
împietrită a unui ocean străvechi, pe care acum îl mai recunoaste doar ochiul atent al omului de
stiinBă.
(Vasile Surcel, Oceanul de sub Lacul Roșu,
www.jurnalul.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerin6ele de mai jos:
1. Formulează câte un enun_ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– numele râului a cărui albie a fost închisă în urma accidentului geologic evocat în text;
– altitudinea la care se află Lacul Roșu. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 4 puncte
3. Men_ionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secven_a Si că
stâncile vârfului numit de localnici „Ucigasul”, la fel ca patul de rocă peste care se întinde Lacul
Rosu, reprezintă fantoma împietrită a unui ocean străvechi, pe care acum îl mai recunoaste doar
ochiul atent al omului de stiinBă. 4 puncte
4. Precizează func_ia sintactică a cuvintelor subliniate din secven_a Apoi, în vremurile care au
urmat după acel accident geologic, apele râului, prăvălite volburos din amonte, s-au adunat la un
loc, acoperind un codru secular care exista pe atunci acolo. 4 puncte
5. Transcrie două propozi_ii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:
Turistii care-si petrec vacanBele pe malul Lacului Rosu habar nu au că acele locuri, de o frumuseBe
stranie, ascund un mister vechi de la facerea lumii. 4 puncte
6. Construieste o frază alcătuită din două propozi_ii în care să existe o propozi_ie subordonată
completivă directă, introdusă prin adverbul relativ când. 4 puncte
B. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o scurtă nara_iune în care să prezin_i o întâmplare reală
sau imaginară petrecută lângă un lac. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale cadrului spa_io-temporal;
– să ai un con_inut adecvat cerin_ei;
– să respec_i precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă!
Respectarea, în lucrare, a ordinii cerin_elor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compozi_iei – 1 p.; coeren_a
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate con_inutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctua_ia – 2 p.; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.)