Sunteți pe pagina 1din 4

FORMULAR CV

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Afetelor Ana-Adelina


Adresă(e) Sat Ruseni, com. Borlesti, jud. Neamt, Romania; in
Bucuresti: Str. Obcina Mare nr 7, bl Z27, sc A, ap 27
Telefon(oane) 0733083421
Fax(uri)
E-mail(uri) afetelorana@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 05.09.1993

Sex feminin

Locul de muncă vizat / -


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională -

Perioada -
Funcţia sau postul ocupat -
Activităţi şi responsabilităţi -
principale
Numele şi adresa -
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul -
de activitate

Educaţie şi formare

Perioada In prezent studenta in anul III la UMF „Carol Davila”,


Facultatea de Medicina Generala
2008-2012: C.N „Petru Rares”, Piatra Neamt, filiala
teoretica, profil matematica-informatica

Calificarea / diploma obţinută 2012- Diploma de Bacalaureat , media 9,83 profil


matematica-informatica

1
Disciplinele principale studiate Matematica-informatica
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de C.N. „Petru Rares”, Piatra Neamt
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Studii medii- clasele 9-12
naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) romana

Limba(i) străină(e) engleza, germana, franceza


cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare Discurs Exprimare scrisă
la oral
conversaţie
engleza C1 C1 C1 C1 C1
Germana
B1 B2 B1 B1 B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru


Limbi Străine

2
Competenţe şi abilităţi sociale - participari la AG FASMR aprilie si decembrie 2014 si la
SCORP Meeting 2014;
-Organizator targ de proiecte USR in cadrul UNIFEST 2014
-In prezent sunt Coordonator National al proiectului „Go
SCORP”, Bucuresti
- Coordonator Local al proiectului „Go SCORP 2014!”
Bucuresti care s-a desfasurat in perioada 07-18 iulie 2014.
-experienta de voluntariat acumulata pe parcursul primilor
doi ani de facultate, ca si membru activ al SSM Bucuresti,
participand la proiecte precum: „Doneaza sange fii erou”,
„Ïmpreuna invingem Tuberculoza”, „Simulare 4.1”.
Deasemeni, in prezent fac parte din Comitetul de Organizare
al Balului Bobocilor 2014.
-experienta muncii in echipa dobandita pe parcursul liceului,
in perioada 2008-2012, perioada in care am luat parte la
multiple activitati extrascolare in calitate de membru al
comitetului de organizare, precum: interviuri cu personalitati
locale ale jud. Neamt, proiecte la nivel judetean, activitati in
cadrul Zilelor Liceului.
-participanta la proiectul „Computer Science- Why”, organizat
de CN „Petru Rares”in perioada 2009-2010 , intr-un
parteneriat Comenius cu doua licee vocationale din Turcia, si
respectiv Spania, coordonator prof. Haralamb Dorel-fizica
-participanta la proiectul Comenius „Mariiage au
village”impreuna cu Colegiul „Louis Grignon“ din Franta,
coordonator prof. Grigori Cristina-franceza
-am facut parte din echipa de voley a liceului si in prezent fac
parte din echipa de voley a UMF „Carol Davila”
-am cautat sa consolidez aceasta experienta si pe parcursul
primului an de facultate, obtinand postul de Sef de serie, al
seriei 2, anul 1, UMF „Carol Davila”, Facultatea de Medicina
Generala

Competenţe şi aptitudini -am facut parte din echipa de organizare a Balului Bobocilor
organizatorice UMF „Carol Davila” 2014
-experienta vasta in managementul proiectului si al echipei
- in prezent Sef de serie, al seriei 2, anul 3, UMF „Carol
Davila”, Facultatea de Medicina Generala
-Sef al Comitetului de Organizare pentru Balul Bobocilor
Colegiului National „Petru Rares”,Piatra Neamt in perioada
septembrie 2011- decembrie 2011

Competenţe şi aptitudini -experienta de lucru in laborare de fizica si chimie


tehnice acumulata pe parcursul liceului si primului an de facultate si
recunoscuta in premiile si participarile la multiple concursuri
judetene si zonale la aceste curicule, precum si in
participarile la Olimpiada Nationala de Fizica in anul 2009 si
Olimpiada Nationala de Chimie in anul 2011

Competenţe şi aptitudini de Certificat ECDL- Complet


utilizare a calculatorului Atestat Oracle – programare sql

Competenţe şi aptitudini Cursuri de canto clasic in perioada 2000-2008


artistice Lectii de pian in perioada 2007-2009

3
Alte competenţe şi aptitudini -pasionata de muzica, sport, fotografie si cinematografie

Permis(e) de conducere B

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere