Sunteți pe pagina 1din 7

Atrage abundența și prosperitatea cu ajutorul Arhanghelilor Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Raziel atunci când te simți

blocat sau inhibat, neîncrezător în forțele tale. Ghidarea și ajutorul lui


Abundența este o stare naturală pentru ființa umană, însă temerile care Raziel se vor manifesta în viața ta, înlăturând vechile obiceiuri,
marchează în prezent umanitatea nu permit ca fluxul abundenței să atitudini sau tipare de gândire care te țineau în loc, sau care te făceau
curgă într-un mod firesc și natural. Așa cum arată autoarea Doreen chiar să regresezi. Arhanghelul Raziel te va ajuta să progresezi în bine,
Virtue, în cartea sa Angels of Abundance (Îngerii abundenței) există să te transformi într-o ființă pozitivă și plină de credință.
îngeri care se dedică exclusiv curățării energiei ființelor umane care
doresc să-și îndeplinească menirea sau misiunea personală. Ea îi Abundența și arhanghelul Jofiel
numește îngeri ai abundenței și îi descrie ca fiind ființe de lumină care Abundența implică de asemenea frumusețe, sau altfel spus reflectarea
se mișcă cu multă rapiditate în jurul persoanelor și purifică câmpul lor în viața noastră a frumuseții și a iubirii divine. Arhanghelul Jofiel este
energetic de anumite zone întunecate, care sunt acumulări de toxine cel care aduce această frumusețe divină în viața noastră, manifestată
atât fizice cât și emoționale. sub diverse aspecte precum armonia, buna înțelegere, pacea interioară,
bucuria, bunătatea și plenitudinea.
Arhanghelii și ajutorul lor divin în manifestarea abundenței Ghidarea plină de iubire a arhanghelului Jofiel te învață cum să
Misiunea specifică a îngerilor abundenței este sprijinită și de identifici și să cauți frumusețea în toate lucrurile și în întreaga ta viață,
arhangheli, care supraveghează îndeaproape cetele angelice și bucurându-te și fiind recunoscător pentru ceea ce ai deja. Experiențele
îndeplinirea misiunilor lor spirituale. de viață frumoase, armonioase, care îți aduc multă bucurie atrag și mai
Arhanghelii au o disponibilitate aproape nelimitată, iar în special multă abundență în viața ta.
atunci când avem nevoie de ajutorul lor, putem să le invocăm cu Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Jofiel pentru a cultiva
credință prezența. Prietenia spirituală sublimă pe care arhanghelii o atitudinea pozitivă de a vedea partea bună sau partea frumoasă a
manifestă față de ființele umane este exemplară, este ideală. experiențelor de viață prin care treci, iar astfel vei atrage ajutorul
Arhanghelii ne arată infinita realitate Divină, iar atunci când le necondiționat al acestui arhanghel divin.
acceptăm cu umilință prezența, nu facem altceva decât să invităm
miracolele să pătrundă în viețile noastre. Abundența și arhanghelul Ariel
Arhanghelul Ariel ne susține şi ne arată cum să realizăm idealurile și
Abundența și arhanghelul Rafael proiectele noastre benefice. El îi încurajează şi îi ghidează de asemenea
Sănătatea fiind instrumentul principal al unei persoane care dorește să- și pe cei care, deocamdată, nu au îndrăznit să îşi urmeze idealurile.
și îndeplinească cu succes misiunea personală, arhanghelul Rafael are Ariel ne susține să gândim într-un mod creator, ne asigură energia
un rol major în acest sens. Arhanghelul Rafael oferă energii necesară ca să mergem cu perseverență pe drumul ales, ne conferă
vindecătoare care îți susțin sănătatea fizică, emoțională și mentală, echilibru şi puterea de a realiza aceste proiecte benefice.
pentru a avea forța necesară de a trăi în mod armonios pe această De asemenea, arhanghelul Ariel ne ajută să ne regăsim forța interioară,
planetă. Rafael este de asemenea, ghidul celest al persoanelor care ne învață cum să folosim în mod util timpul precum și toate resursele
doresc să devină vindecători sau care practică deja arta vindecării. pe care le avem la dispoziţie.
Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Rafael concentrându-te Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Ariel atunci când te simți în
asupra percepției sale specifice în mediul tău apropiat și în zonele pe pericolul de a renunța la idealurile tale benefice, când ai ezitări pe
care dorești să le vindeci, atât în cazul tău cât și în cazul altor persoane. drumul tău, când crezi ca nu poți realiza ceea ce este bun pentru ființa
Oferă-i arhanghelului Rafael o rugăciune sinceră, provenită din inimă, ta. Arhanghelul Ariel te învaţă şi te ajută să-ți direcționezi în mod
în care să-l rogi să te ajute în aspectele pe care dorești să le vindece. conștient energia creatoare a gândurilor, intențiilor, atitudinilor,
credințelor și acțiunilor. Atunci când este apelat cu inima deschisă și cu
Abundența și arhanghelul Mihail toată sinceritatea, arhanghelul Ariel este de un real ajutor pentru a
Arhanghelul Mihail te ghidează să înțelegi și să-ți îndeplinești propriul atrage abundența și prosperitatea în viața ta.
scop și misiunea personală. El te ajută de asemenea să te eliberezi de Îngerii abundenței și arhanghelii sunt ghizii tăi pentru a crea abundența
temerile care te împiedică să ai acces la misiunea ta. Ajutorul și sub toate formele în viața ta. Trebuie doar să faci primul pas în acest
ghidarea sa pot să te mențină focalizat în îndeplinirea menirii tale, mai sens: cere ajutorul lor. Fii pregătit pentru miracolele care vor apărea
ales atunci când te confrunți cu diverse obstacole sau dificultăți. astfel în viața ta!
Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Mihail atunci când ai nevoie 10 sfaturi pentru a comunica cu Îngerii
de ajutorul său în realizarea pasului următor sau pentru a-ți da seama
dacă mergi în direcția corectă. Menține imaginea sa la îndemână dacă Dorința de a comunica cu îngerii nu este doar un capriciu, ci este
temerile și fricile te împiedică să faci pașii necesari pentru continuarea răspunsul la mesajele subtile pe care fiecare persoană îl primește de la
misiunii tale și pentru accesarea abundenței și prosperității infinite a aceste ființe care sunt aproape întotdeauna invizibile pentru privirea
universului. Imaginează-ți-l pe Arhanghelul Mihail îndepărtându-ți cu umană. Și chiar dacă faptul de a crede în îngeri este de multe ori o
curaj și fermitate temerile, pentru ca fluxul abundenței din viața ta să chestiune de credință, comunicarea cu aceștia se poate amplifica pe
nu se oprească. măsură ce percepțiile și intuițiile tale se rafinează.

Abundența și arhanghelul Metatron De ce să comunicăm cu îngerii?


Arhanghelul Metatron este regele cetelor angelice. Acest arhanghel te Pentru a începe să comunici cu îngerii trebuie în primul rând să
ajută să manifești tot ceea ce ai nevoie. El te ajută de asemenea să te răspunzi la întrebarea: "de ce să vorbesc cu îngerii și nu direct cu
încadrezi în timp pentru a-ți finaliza cu succes anumite proiecte care au Dumnezeu?" Răspunsul la această întrebare este acela că îngerii sunt
legătură cu misiunea ta personală. Cere-i ajutor arhanghelului Metatron ființe intermediare care există între iubirea pură a lui Dumnezeu și
pentru a înțelege cum să manifești bunurile necesare și pentru a simți lumea materială a ființelor umane. Îngerii sunt creați din aceeași esență
fluxul plenar al abundenței. ca și Dumnezeu și cunosc în mod perfect voința sa deoarece ei nu sunt
Invocă prezența și ajutorul arhanghelului Metatron atunci când ai separați de Dumnezeu. Îngerii au fost creați pentru a ghida sufletul
nevoie de o inspirație celestă pentru o idee care să concretizeze uman în dezvoltarea sa în timpul etapei evolutive de pe Pământ. Cu
abundența în viața ta. Rezultatul apelării acestui arhanghel divin va fi toate că suferința este un mare maestru, nu este neapărat necesară
claritatea a ceea ce trebuie să realizezi, iar ghidarea sa directă îți va pentru completarea lecțiilor sufletului. Îngerii pot să te ajute să eviți
conferi o mai mare siguranță, foarte necesară atunci când dorești să ai acest lucru și să-ți corectezi greșelile și consecințele acestora.
succes în oricare dintre planuri (material, afectiv, spiritual, etc.)
Cum să comunicăm cu îngerii?
Abundența și arhanghelul Raziel Următoarele sfaturi te vor ghida să începi să recunoști comunicarea pe
Arhanghelul Raziel te ajută să te eliberezi de blocajele și fricile din care ai avut-o întotdeauna cu îngerii tăi și îți indică pașii necesari
trecut. Asistența și ghidarea sa este foarte valoroasă pentru a putea pentru ca mesajele lor de iubire și pace să fie mai clare și puternice:
îndepărta gândurile recurente care te împiedică să-ți imaginezi ceva - Mențineți conștiința și atenția asupra îngerilor, frumuseții și iubirii.
nou și mai bun. Abundența și prosperitatea cer purificarea gândurilor Cu cât te vei gândi mai mult la îngeri, cu atât te vei apropia mai mult de
pentru ca ideile negative și toxice despre sărăcie să se dizolve. ei.

1
- Citește cărți, articole și orice tip de informații despre îngeri și noi modele de urmat, fii pozitiv, deschide-ți mintea și inima față de
spiritualitate. Este o modalitate foarte eficientă de a-ți focaliza mintea, situația ca abundența este starea naturală a ființei umane.
de a-ți cultiva credința și de a începe să simți prezența și ghidarea - Respectă banii. Consideră banii ca fiind reprezentarea materială a
îngerilor. muncii tale. Nu-i irosi, dăruiește-i atunci când simți aceasta și când prin
- Dezvoltă-ți mintea cultivând percepția extrasenzorială. Observă acest gest poți să faci un bine și menține-i ordonați în portmoneu.
senzațiile din corpul tău, viziunile, mirosurile și informațiile care îți vin - Alege emoțiile pozitive. Alege un moment al zilei pentru a observa
în minte fără să le fi cunoscut înainte. Această formă de percepție este abundența care se află sau se manifestă în jurul tău. Recunoaște faptul
modalitatea de comunicare cu îngerii. că lumea în care te afli este plină de binecuvântări și concentrează-te
- Cultivă meditația și vizualizarea. Îngerii comunică cu tine când asupra lor pentru a crea sentimente puternice de recunoștință pentru tot
mintea ta este liniștită. Vizualizările sunt de asemenea un instrument ceea ce există bun în viața ta.
puternic de comunicare cu îngerii. - Spune în gând mulțumesc la fiecare plată pe care o faci. Această
- Fii atent la numerele care se repetă, la coincidențele și la mesajele atitudine interioară plină de recunoștință, pe care este foarte bine să o
scrise care par să răspundă la întrebările tale. cultivi zilnic, te va ajuta să alungi din ființa ta sentimentele negative și
- Acordă atenție senzațiilor tale corporale și emoționale. Dacă teama că nu o să rămâi fără bani. Atunci când înlocuiești resentimentele
senzațiile din timpul unei sesiuni de meditație sau a altui tip de cu recunoștință, vei experimenta atragerea fluxului banilor în viața ta.
comunicare cu îngerii sunt de bună-dispoziție, poți continua, având - Repetă această afirmație cel puțin o dată pe zi: "Mulțumesc, pentru
încredere că comunicarea este autentică. Dacă însă nu te simți bine sau că am tot ceea ce mi-e necesar pentru a fi fericit."
te simți anxios sau trist, sau îți vin în minte gânduri negative, egoul tău - Recunoaște că meriți tot binele din lume. Faptul că tu primești ceva
te manipulează. Cere îngerilor să te elibereze de acestea și încetează bun nu înseamnă că iei din abundența altcuiva. A recunoaște că tu ca
activitatea respectivă până când o să te simți mai bine. ființa umană, meriți binele, succesul și fericirea înseamnă a-l
- Nu lăsa cuprins de teamă. Teama de ridicol, îndoiala sau anxietatea recunoaște pe Dumnezeu în ființa ta.
distrug capacitățile psihice. Examinează-te și descoperă-ți temerile - Recunoaște că există o cantitate infinită de binecuvântări divine care
înainte de a încerca să comunici cu îngerii. Dacă ai o viziune sau un se traduc prin abundență pentru toate ființele. Faptul că tu primești ceva
gând care pare să răspundă întrebărilor tale, în loc să-i contești ce îți dorești nu îi ia nimănui dreptul de a-l primi la rândul său. Binele
validitatea, gândește-te la mesajul pe care îl conține. Interpretează-l așa divin este infinit și este din belșug pentru toți cei care îl cer.
cum ai interpreta un vis sau o poezie și acordă atenție felului în care te - Când accepți abundența în viața ta, deschizi poarta abundenței și
face să te simți. pentru ceilalți. Devenind prosper vei avea de asemenea posibilitatea de
- Învață metode de protecție psihică atunci când îți cultivi percepțiile a te transforma în binefăcătorul altor persoane, de a fi un exemplu
extrasenzoriale pentru a evita ca sensibilitatea ta să te facă să captezi pentru copiii, rudele sau ființele iubite apropiate de tine. Astfel, vei
energii negative străine. putea să-i înveți și pe alții cum să atragă starea de abundență în viața
- Utilizează metode de divinație, precum oracolele și jocurile de cărți lor.
cu îngeri care te ajută să atragi energia angelică și mesajele îngerilor. Pentru a obține ceea ce îți dorești în viață este necesar să te organizezi
- Nu te îndoi de abilitatea ta înnăscută pentru a primi mesajele și să te focalizezi pe ceea ce vrei să obții. Iată câteva sfaturi utile în
îngerilor. Flacăra divină care este sufletul tău este creată din aceeași acest sens:
esență ca și îngerii și vibrează cu aceeași frecvență. Ai încredere și fii
perseverent în timp ce înveți să comunici cu aceste ființe divine, iar 1. Ține un jurnal angelic
încetul cu încetul îți vei găsi propriul stil de comunicare cu îngerii și îți Notează-ți într-un jurnal miracolele mari sau mici care ți se întâmplă,
va fi tot mai ușor să-i asculți și să le înțelegi mesajele. afirmațiile pentru succes și prosperitate, dorințele și visele, tot ceea ce
O altă modalitate foarte puternică și eficientă de a comunica cu îngerii faci pentru a te apropia de Dumnezeu și pentru a te lăsa ghidat și
este de a stabili o relație directă cu îngerul tău păzitor. Cere-i zilnic inspirat de îngeri. Un jurnal te ajută foarte mult atât să redai în cuvinte
ghidarea, inspirația și ocrotirea, iar ajutorul său nu va întârzia să apară. ideile pe care le ai în acest sens, cât și să le clarifici în minte. Jurnalul
Cultivând o relație plină de iubire și de recunoștință față de îngerul tău poate fi de asemenea de mare ajutor în momentele mai dificile când
păzitor, îți va fi mult mai ușor să ajungi să percepi și alți îngeri divini poate te simți deznădăjduit. Dacă într-o zi vei avea nevoie să-ți recapeți
sau arhangheli. credința, propriile notițe din acest jurnal te vor ghida către speranță și
Dacă conștientizezi că ai o atitudine negativă față de bani, bogăție sau lumină.
abundență, amintește-ți că banii sunt doar un obiect care prin el însuși
nu este nici bun și nici rău. Dacă permiți ca banii să devină unicul tău 2. Folosește obiecte care să te ajute să te focalizezi
obiectiv, aceștia pot deveni o motivație negativă, însă dacă te Stabilește un loc special. Dacă nu ai un altar, poți să-ți faci unul. Sau și
concentrezi asupra bunăstării pe care dorești să o atragi pentru tine și mai simplu, poți să folosești un sertar sau o cutie în care să păstrezi
pentru ființele iubite, atunci banii sunt reprezentarea abundenței și a jurnalul sau alte obiecte care te ajută să-ți reamintești de divinitate.
plenitudinii în viața ta. Nu te concentra asupra banilor, ci concentrează- Lumânările, cristalele, un cadou de la o ființă specială pentru tine sau o
te asupra a ceea ce îți dorești pentru binele tău și al ființelor iubite. imagine a unei ființe divine pot să te ajute să te focalizezi și să-ți
Îngerii abundenței te ajută să reușești să atragi această stare de îndrepți mintea către divin.
bunăstare permanentă pentru a o împărtăși cu toți cei care te înconjoară.
Pentru a le cere ajutorul, tu ești cel care trebuie să faci primul pas. 3. Folosește obiecte care să îți amplifice creativitatea
O tehnică efectivă pentru vizualizarea și manifestarea miraculoasă este
Cum sa atragem abundența cu ajutorul îngerilor să desenezi sau să faci un colaj cu ceea ce dorești să obții. Astfel,
Următoarele sfaturi pentru a atrage abundența cu ajutorul îngerilor folosindu-ți creativitatea și imaginația, mintea se focalizează și înlătură
sunt inspirate de cartea Angels of Abundance (Îngerii abundenței) scrisă gândurile care interferează cu rugăciunile tale. Dacă te simți distras de
de Doreen Virtue și fiul său Grant Virtue. Aceste sfaturi te vor ajuta să- fiecare dată când începi să-ți spui afirmațiile sau să te rogi, folosește
ți revizuiești atitudinea față de bani și de prosperitate prin intermediul aceste obiecte speciale pentru tine.
conceptului de abundență infinită, care semnifică abundența deplină
pentru toate ființele de pe această planetă. 4. Tu meriți să primești
- A dărui și a primi sunt două acțiuni sacre. Abundența este o stare care Când afirmațiile tale încep să se manifeste, nu uita că trebuie să
curge în mod natural de la o ființă la alta. Trebuie să fi dispus atât să primești binecuvântările pe care ți le-ai dorit atât. Sunt miracolele tale,
dăruiești cât și să primești. ceea ce ai cerut și ce ți-a fost dăruit. Oprește-te și recunoaște că se
- Nu-i învinovăți niciodată pe alții pentru situația ta. Dacă încă nu petrec și că viața ta evoluează în direcția în care doreai să ajungi.
experimentezi abundența și prosperitatea, alege noi atitudini față de Recunoaște. Bucură-te. Și zâmbește!
bani și față de bunăstarea materială. Nu învinovăți pe nimeni de ceea ce Când în viața ta se manifestă un miracol, lumea întreagă beneficiază de
experimentezi în viața ta pentru că astfel vei atrage doar negativitate și acesta. Abundența pe care o primești va influența și viețile ființelor pe
amărăciune. care le iubești. Talentele și darurile tale sunt în sfârșit folosite pentru
- Analizează-ți atitudinea față de bani și încearcă să descoperi dacă îndeplinirea misiunile tale personale.
familia sau prietenii tăi te-au învățat să-i privești în mod negativ. Alege
5. Este timpul să dăruiești

2
Natura unui dar constă în fluiditatea sa. Tot ceea ce primești trebuie să Îngerii păzitori ne ajută să redescoperim copilul din noi.
dăruiești. Și tot ceea ce dăruiești se întoarce la tine multiplicat. Îngerii păzitori ne ajută să ne păstrăm puritatea și inocența, să ne
Aceasta nu înseamnă că trebuie să-ți scoți banii de la bancă și să-i deschidem inima cu uimire și recunoștință în fața darurilor vieții. Ei ne
donezi. Nu, trebuie să ai grijă de tine și de viitorul tău. Însă această ajută să ne bucurăm asemeni unor copii de toate lucrurile bune și
satisfacție și siguranță pe care le-ai primit odată cu banii, poți să le minunate care ni se întâmplă, recunoscând astfel prezența lui
dăruiești. Dumnezeu.
Îngerii păzitori ne asistă, în clipa morții și ne conduc sufletul către
6. Împărtășește prosperitatea cu semenii tăi! împărăția lui Dumnezeu.
Folosește-ți talentele, timpul și energia la ceva de care să beneficieze
toată lumea. Ajută cu tot ceea ce poți: oferă timp, înțelegere, dăruiește Conform mișcării Noua Eră, ființele celeste:
zâmbete, încurajări, folosește cuvinte afectuoase și calde cu ființele - Sunt desemnate pe viață unei persoane.
care te înconjoară. - Au nume și comunică cu ființele umane atunci când sunt invocate.
Abundența nu este un drum. Este un mare cerc care îmbrățișează pe - Fiecărui arhanghel îi corespund anumite culori, elemente, pietre
toată lumea, cu tine în centru. De la tine înspre lume curge tot ceea ce semiprețioase sau prețioase și planete.
ești tu și face să înflorească iubirea, speranța și fericirea atunci când le - Îngerii, arhanghelii și toate ierarhiile angelice au domenii specifice de
cultivi în inima ta. acțiune, cum este de exemplu Arhanghelul Rafael care este un
Îngerii păzitori sunt mediatori între Dumnezeu și noi. vindecător divin prin excelență, etc.
Noi suntem ființe limitate, iar îngerii păzitori sunt cei care ne fac să - Îngerii intermediază rugăciunile ființelor umane, intervin pentru
înțelegem inutilitatea a tot ceea ce nu ne ajută sufletul: vanitatea acestea și oferă ajutor în cazuri de urgență și în situații limită.
plăcerilor, vanitatea bogățiilor, vanitatea frumuseții. Ei ne ajută să Angelologia este o ramură a teologiei care în prezent este în continuă
recunoaștem puterea infinită și voința lui Dumnezeu în tot ceea ce este dezvoltare și cercetare. Experiențele angelice, literatura și textele vechi
creat. ajută ființa umană să tragă propriile concluzii și să recunoască propria
sa viziune personală asupra funcției și a naturii îngerilor lui Dumnezeu.
Îngerii păzitori ne sfătuiesc asupra comportamentelor noastre bune.
Îngerii păzitori sunt cei care ne inspiră comportamentul pe care este Ierarhia îngerilor în iudaism este următoarea:
bine să-l avem în anumite circumstanțe în care ne punem întrebări 1. Hayot Ha Kodesh
despre ce trebuie să facem, îngerul păzitor este vocea interioară care ne 2. Ophanim
ghidează conștiința. El ne ajută să distingem între bine şi rău şi să 3. Erelim
alegem binele. 4. Hashmallim
5. Serafimi
Îngerii păzitori ne încurajează în acțiunile noastre benefice. 6. Malakhim sau Mesagerii
Îngerii păzitori sunt cei care ne încurajează să ne urmăm calea pe care 7. Elohim sau "Ființele divine"
o simțim potrivită pentru noi, chiar dacă uneori aceasta cere sacrificii 8. Bene Elohim sau "fiii ființelor divine"
mai mari sau mai mici. Îngerii păzitori ne ajută să luăm hotărâri 9. Heruvimi
chibzuite și inteligente, atât pentru binele nostru, cât şi pentru al celor 10. Ishim
din jur. Cum să te conectezi cu îngerii?

Îngerii păzitori ne întăresc în momentele dificile. Conectarea cu îngerii face parte din calea vindecării pe care ți-o oferă
Atunci când ne confruntăm cu o situație în mod particular dificilă și mesagerii lui Dumnezeu. Ființele de lumină și energie pură pe care le
când ezităm întrebându-ne dacă am făcut alegerea corectă, îngerul numim îngeri te însoțesc în fiecare moment pentru a răspunde cererilor
păzitor ne alină și ne arată prin anumite semne, pe care dacă le tale și pentru a te ajuta în toate aspectele vieții tale.
recunoaștem vom înțelege că suntem pe drumul cel bun și ne Mulți mistici contemporani au dedicat timp și efort pentru a face
încurajează să continuăm. cunoscute mesajele îngerilor. Dr. Doreen Virtue, psiholog, metafizician
și autoare a numeroase cărți despre îngeri, a renunțat la postul de
Îngerii păzitori ne vindecă rănile sufletului. directoare a unei clinici atunci când a avut o experiență dramatică
Ei ne asistă în orice proces de vindecare atât fizică, cât și emoțională căreia i-a supraviețuit grație vocii unui înger. Doreen Virtue afirmă că
sau spirituală. Îngerii păzitori ne întăresc, ne ghidează sa recurgem la atunci când cerem ajutorul îngerilor ei sunt imediat gata să ne ajute.
ajutorul anumitor terapeuți, ne îndrumă să găsim specialiștii cei mai Elizabeth Clare Prophet, a scris de asemenea o serie de sfaturi
potriviți care ne pot ajuta în vindecarea afecțiunilor sau bolilor cu care referitoare la cum să lucrăm sau să ne conectăm cu îngerii:
ne confruntăm. - Acordă un spațiu din viața ta îngerilor: Pentru ca îngerii să se apropie
Îngerii păzitori fac miracole prin voia lui Dumnezeu. de tine, încearcă să ai gânduri de pace și de iubire. În plus, acordă-ți
Există foarte multe cazuri de vindecări miraculoase sau de salvări din timp pentru a te gândi și pentru a vorbi cu îngerii, renunță la distracțiile
accidente teribile care au fost realizate cu ajutorul îngerului păzitor și violente precum televiziunea și știrile nefaste.
sunt nenumărate persoane care relatează că au simțit cel puțin o dată în - Roagă-te cu voce tare: Cu toate că îngerii răspund și îngerilor rostite
viață ajutorul miraculos al îngerului păzitor în anumite momente limită în tăcere, atunci când cânți, te rogi sau îți citești rugăciunile cu voce
ale vieții lor. tare, creezi canale de comunicare cu îngerii cu o mai mare putere. Altă
formă de a te ruga cu voce tare sunt afirmațiile în care rostești cea ce-ți
Îngerii păzitori cheamă în ajutorul nostru mii de îngeri. dorești precum "Sunt o ființă plină de iubire și trăiesc în abundență".
Atunci când este cazul și persoana respectivă merită, îngerul păzitor Poți rosti de asemenea afirmații simple dar cu mesaj direct, de exemplu
poate apela toate ierarhiile angelice sau anumiți îngeri specializați "Îngeri vă rog ajutați-mă!". Toate aceste expresii te ajută să te
pentru a ne ajuta într-o situație dată. sincronizezi cu energia îngerilor.
- Rostește numele lui Dumnezeu: Când folosești fraza "Eu sunt"
Îngerii păzitori ne ajută să ne împlinim menirea personală. menționezi numele lui Dumnezeu și te referi la scânteia divină care
Îngerii păzitori sunt cei care ne arată drumul pe care trebuie să-l există în tine. Aceasta te conectează cu îngerii și cu energia divină.
urmăm pentru a ne îndeplini cu succes acea misiune unică, precum este - Roagă-te în fiecare zi: Dacă te rogi zilnic, îngerii te identifică precum
și ființa noastră, care ne-a fost atribuită de Dumnezeu dinainte de a ne o persoană care îi ajută să aducă lumina în lume. Prin aceasta nu te ajuți
naște. Ei sunt cei care ne conduc pașii și ne veghează să alegem direcția doar pe tine, ci le ajuți și pe celelalte ființe umane. Îngerii acționează
corectă pentru sufletul nostru. prin tine pentru a aduce lumină și vindecare în lume.
- Cere ajutor: Cheia pentru a lucra eficient cu îngerii este să le ceri
Îngerii păzitori ne duc rugăciunile la Dumnezeu. ajutorul. Fără acest pas ei nu te pot ajuta.
Atunci când rostim rugăciuni, îngerul păzitor se roagă și el alături de - Repetă-ți cererile și rugăciunile: Elizabeth Clare Prophet a
noi și mai mult decât atât, duce aceste rugăciuni ale inimii noastre la recomandat de asemenea ca, contrar ideii că o rugăciune trebuie făcută
Dumnezeu. o singură dată, rugăciunile trebuie de fapt să fie repetate așa cum

3
procedează credincioșii religiilor catolică și ortodoxă. În timp ce repeți mentală a arhanghelului Jofiel este sinonimă cu a cere să vezi cu
o rugăciune sau o afirmație, cu atât le oferi acestora mai multă putere. adevărat frumusețea și posibilitățile benefice în tot ceea ce faci.
- Trimite-ți rugăciunile în direcția corectă: Adresează-te arhanghelului Corurile angelice
cel mai potrivit ca să-ți trimită îngeri specializați pentru a te ajuta. Termenul "coruri angelice" se referă în general la ierarhiile angelice
- Detaliază: Cere exact ceea ce a nevoie, cu lux de detalii. Cu cât este sau la grupurile de îngeri identificați de către teologii experți în
mai concretă rugăciunea ta către îngeri, cu atât va fi mai precis angelologie. Aceste grupuri de îngeri sunt numite coruri deoarece
răspunsul lor. principala lor ocupație este de a cânta imnuri de slavă lui Dumnezeu.
- Vizualizează ceea ce dorești să se petreacă în viața ta: Vizualizarea Din acest motiv, în numeroase picturi sau reprezentări angelice, aceștia
înseamnă să-ți imaginezi cu detalii și senzații ceea ce dorești să se sunt înfățișați având anumite instrumente muzicale. Scrierile ebraice
petreacă. Cultivă-ți abilitatea de a visa și de vedea în minte ceea ce descriu un sistem care unește întreaga creație, iar Sofia sau Sfânta
dorești să devină realitate. Înțelepciune este un înger care unește toate părțile creației și o
- Așteaptă cu bucurie surprizele angelice: Îngerii fac întotdeauna voia păstrează intactă.
lui Dumnezeu, iar aceasta se manifestă așa cum e cel mai bine pentru În partea invizibilă a creației, îngerii mențin totul în armonie deplină.
sufletul tău. Atunci când rugăciunile tale nu se îndeplinesc, cercetează În cadrul teologiei, această armoniei se traduce sau se poate compara
ce alte lucruri s-au manifestat în viața ta. Cu siguranță vei descoperi că cu muzica. De aceea teologii au concluzionat că îngerii creează muzică
rugăciunile tale au primit răspuns, însă poate în alt mod, mai potrivit în ceruri. Muzica celestă a îngerilor menține armonia universului.
scopului vieții tale. Traversând cerurile, Enoh a văzut îngeri care cântau melodii de o
perfecțiune imposibil de a fi descrisă. Prin muzică, îngerii armonizau
Lucrează cu Arhanghelii întreaga existență atât în cer cât și pe pământ.
Atât Doreen Virtue cât și Clare Prophet specifică faptul că arhanghelii Muzica îngerilor este o metaforă a uniunii și armoniei din creație.
au înzestrări specifice și speciale pentru a te ajuta în situații specifice. A Muzica angelică este o modalitate directă de a recunoaște prezența lui
cere protecția arhanghelilor este un pas esențial pentru a lucra cu Dumnezeu în întreaga sa creație.
îngerii. Atunci când persoanele de pe Pământ îl slăvesc pe Dumnezeu, acestea
A lucra cu îngerii se poate rezuma la invitația pe care o face sufletul se unesc cu îngerii în cântecele lor divine și ajută la crearea armoniei de
tău pentru ca îngerii să-i ghideze evoluția. pe Pământ. În temple și în biserici, încă din antichitate s-a folosit
Arhanghelul Jofiel, frumusețea copleșitoare a lui Dumnezeu muzica pentru a invita și a recunoște prezența lui Dumnezeu pe
Pământ.
Arhanghelul Jofiel, al cărui nume înseamnă "frumusețea lui Muzica corurilor angelice face parte din procesul creației. Conform
Dumnezeu" este un arhanghel care nu apare în textele religioase cele textului mistic Hekhalot Rabbati, îngerii au cântat încă din prima zi a
mai recunoscute, precum Biblia sau Tora (termen ce semnifică creației cu "o voce, un limbaj, o cunoaștere și un sunet".
învățătura sau legea, în ebraică). Totuși, există numeroase referiri, Psalmul 148 descrie corurile angelice care slăvesc întreaga creație:
interpretări și mențiuni ale acestui arhanghel în cărțile cabalei, tradițiile cerurile, îngerii, soarele și luna.
populare iudeice și cărțile recente care aparțin tradiției Noii Ere. Psalmul 144 asociază muzica îngerilor cu învierea, iar psalmul 19
descrie cântecele de slavă ale îngerilor pe care doar aceștia le pot auzi.
Numele arhanghelului Jofiel Filozoful din secolul I, Philo, a explicat că planul divin al universului
Arhanghelul Jofiel mai este cunoscut și sub numele de Zofiel, Iofiel, menține totul în armonie, însă contribuția ființelor umane la acesta
Yofiel și Youfiel. Se spune de asemenea despre arhanghelul Jofiel că trebuie să fie recunoștința față de Dumnezeu și puritatea minții.
este și gardianul și personificarea înțelepciunii și care le-a învățat pe Maximo Confesor, unul din marii maeștrii ai Bisericii Orientale,
sufletele dintâi create cele 70 de limbi. afirma că atunci când creștinii îi cântă lui Dumnezeu, devin
asemănători îngerilor.
Arhanghelul Jofiel în iudaism Corurile angelice slăvesc perfecțiunea universală și conexiunea a tot
Tradițiile populare iudaice îl recunosc pe arhanghelul Jofiel ca fiind un ceea ce există cu divinitatea.
heruvim care are în grijă cele șapte ceruri și corurile angelice. Fie că le poți auzi la modul propriu, fie în interiorul ființei tale, și mai
Scrierile lui Dionisie Aeropagitul, una din resursele cele mai exact cu inima, a asculta corurile angelice înseamnă a fi aproape de
importante ale angelologiei, îl menționează ca un arhanghel. Dumnezeu.
Alte roluri care i-au fost atribuite arhanghelului Jofiel pe parcursul Arhanghelul Gabriel, puterea lui Dumnezeu
istoriei sunt cel de a-l fi ajutat pe Arhanghelul Mihail în lupta contra Îngerul care apare în picturile vechi, îngenunchiat în fața Fecioarei
îngerilor căzuți și cel de a-i fi arătat lui Moise misterele cabalei. Maria și care îi oferă acesteia un crin este arhanghelul Gabriel, al cărui
În Zohar (care este o carte mistică ebraică), arhanghelul Jofiel este nume semnifică “Dumnezeu este puterea mea” sau “forța lui
menționat de asemenea ca fiind un mare conducător al celor 53 legiuni Dumnezeu”. Arhanghelul Gabriel este unul dintre cei trei arhangheli pe
de îngeri. care îi menționează Biblia. Gabriel este menționat de asemenea și în
Talmud (un text fundamental al iudaismului). Unul din rolurile sale
Arhanghelul Jofiel în creștinism cele mai importante, pe lângă cea de vestitor divin, este acela de a-i fi
Scrierile creștine nu-l menționează pe Jofiel, însă a fost identificat ca dictat Coranul profetului Mohamed.
fiind îngerul care i-a alungat pe Adam și pe Eva din Grădina Edenului. Arhanghelul Gabriel, împreună cu arhanghelul Mihail, este unul din
Iar acest fapt îl desemnează ca fiind și îngerul gardian al Copacului îngerii cei mai importanți atât în religiile abrahamice cât și în cadrul
Înțelepciunii. spiritualității moderne sau New Age. Împreună cu arhanghelul Mihail,
arhanghelul Gabriel ghidează, susține, inspiră și protejează ființele
Îngerul inspirației artistice umane care aspiră sincer să-l cunoască pe Dumnezeu.
Jofiel a mai fost numit și Arhanghel al Paradisului și îngerul ocrotitor
al artiștilor. Această conexiune se datorează asocierii lui Jofiel cu Care sunt atributele arhanghelului Gabriel și ce semnifică?
înțelepciunea și cu îngerul prezenței lui Dumnezeu. El are culoarea Arhanghelul Gabriel este întotdeauna reprezentat în rolul său de
galbenă, care este simbolul înțelepciunii, iluminării și constanței. mesager divin, pentru că el este cel care aduce vestea întrupării Fiului
lui Dumnezeu. Imaginea sa reprezintă puritatea și care este simbolizată
Ce simbolizează arhanghelul Jofiel? prin intermediul veșmintelor sale albe și imaculate, a crinului sau a
Arhanghelul Jofiel reprezintă puterea luminii cunoașterii față de unui buchet de crini și a aspectului său delicat.
întunericul ignoranței. Este reprezentarea energiei care dizolvă falsul Floarea pe care arhanghelul Gabriel o dăruiește Fecioarei Maria
orgoliu, limitările minții și obiceiurile proaste care împiedică reprezintă puritatea, virginitatea, inocența, iubirea pură și armonia,
pătrunderea adevăratei cunoașteri. virtuți pe care le manifestă atât acest arhanghel sublim cât și Fecioara
Energia pe care o reprezintă arhanghelul Jofiel ajută ființa umană să se Maria. Plecăciunea pe care o face odată cu transmiterea veștii divine
purifice de impuritățile metale sau fizice pentru a atinge frumusețea lui către Sfânta Fecioară este simbolul umilinței și a rolului său de servitor
Dumnezeu, așa cum indică și numele său. Jofiel este cel care oferă de al lui Dumnezeu.
asemenea inspirație artistică și intelectuală, ajutându-ne, dacă îi cerem Veșmintele sale albe și pure mai simbolizează transparența și
aceasta, cu proiectele dificile sau care implică creativitate. Invocarea limpezimea spiritului, calități sublime ale unei adevărate ființe de

4
lumină. Acestea reprezintă deopotrivă o comunicare spirituală
impecabilă. Arhanghelul Uriel în creștinism
În unele ocazii, arhanghelul Gabriel este reprezentat cu o trompetă. Arhanghelul Uriel era venerat alături de cei mai cunoscuți arhangheli:
Textele biblice afirmă că arhanghelul Gabriel va vesti prin sunetul Mihail, Gabriel și Rafel în creștinismul din vechime. Odată cu trecerea
trompetei sale ziua Judecății Finale pentru a trezi sufletele adormite. timpului a apărut cultul îngerilor. Papa Zaharia, în timpul Consiliului
Uneori acest rol îi este atribuit și arhanghelului Mihail, însă atât în artă
din Roma din anul 745, a interzis numele arhanghelului Uriel. A dat de
cât și în literatură, cel responsabil să vestească această zi prin trompetă
asemenea ordin să se distrugă imaginile sale din bisericile din Roma.
este aproape întotdeauna arhanghelul Gabriel. În ciuda acestei interdicții, arhanghelul Uriel a continuat să fie prezent
Se afirmă că arhanghelul Gabriel îi inspiră pe artiști, cântăreți, în gândurile credincioșilor fideli. Încă se mai pot găsi imagini cu
dansatori, poeți, scriitori și pe orice tip de creatori care cultivă arhanghelul Uriel care datează din secolul 17 în bisericile din America
puritatea. De aceea, Gabriel mai este reprezentat adeseori cu un de Sud.
pergament sau cu un condei în mână. Arhanghelul Gabriel le conferă Biserica Ortodoxă Orientală îl venerează pe arhanghelul Uriel și îl
tuturor artiștilor inspirați abilitatea de a comunica lumii talentele și comemorează împreună cu ceilalți îngeri și arhangheli în cadrul
înzestrările lor specifice. "Sinaxei arhanghelului Mihail și a celorlaltor puteri" în data de 8
noiembrie. De asemenea, Biserica Anglicană îl include în rândul
Arhanghel Gabriel, patronul mijloacelor de comunicare arhanghelilor importanți. Biserica Coptă, datorită faptului că a păstrat
Arhanghelul Gabriel este considerat patronul tuturor mediilor de Biblia Septuaginta, care conține Cartea lui Enoh, l-a venerat
comunicare datorită rolului său binecunoscut de mesager. El inspiră întotdeauna pe arhanghelul Uriel.
ființele umane în comunicațiile de orice tip și este de asemenea de mare În evangheliile apocrife ale Bibliei, Uriel îl ajută pe Ioan Botezătorul
ajutor în cazul unui blocaj de comunicare cu cineva într-o situație dată. să supraviețuiască în masacrul ordonat de Irod. Uriel îl conduce pe
Cu toate că ființa umană își menține liberul arbitru când decide ceea ce acesta împreună cu mama sa în Egipt unde se vor alătura familiei lui
va comunica și modalitatea în care va realiza aceasta, arhanghelul Isus. În Apocalipsa lui Petru, Uriel este Îngerul Pocăinței, iar în tradiția
Gabriel este cel responsabil să o ghideze în cazul comunicării etice și apocaliptică, Uriel este păstrătorul cheii Infernului, care se va deschide
responsabile față de semenii săi. la sfârșitul timpurilor.

Arhanghelul Gabriel, patronul sălilor de naștere Arhanghelul Uriel în iudaism


Datorită rolul său de mesager al nașterii Fiului lui Dumnezeu, Iudaismul nu îl recunoaște oficial pe arhanghelul Uriel, însă numele
arhanghelul Gabriel mai este asociat cu nou-născuții și cu copiii în său apare în diferite texte apocrife și în tradițiile mistice.
general. Una din responsabilitățile sale specifice este de a instrui Arhanghelul Uriel este menţionat şi în Cartea lui Enoh, el fiind cel
sufletele în timpul sarcinii, pentru a-și putea accepta corpul ca fiind un care îl avertizează pe Noe de producerea potopului.
instrument care îi va ajuta să-și îndeplinească misiunea personală pe Uriel apare şi în Testamentul lui Solomon și în Apocalipsa lui Esdras,
acest pământ. Arhanghelul Gabriel le instruiește de asemenea pe unde îl instruiește pe profetul Esdras despre adevărul divin.
sufletele întrupate să nu uite că adevărata lor esență este cea divină. În Legendele evreilor, Uriel este îngerul care i-a dat un nou nume lui
Lecția majoră pe care arhanghelul Gabriel o transmite sufletelor care Iacob şi cel care îl ghidează pe Abraham şi marchează ușile caselor
vin în această lume este aceea că ele își creează destinul prin evreilor din Egipt pentru a-i proteja.
intermediul gândurilor. În momentul nașterii, arhanghelul Gabriel le În Cartea lui Adam și Eva, Uriel este cel care veghează porțile
însoțește pe mame în sala de nașteri pentru a-i ajuta pe îngerii păzitori Paradisului cu o spadă strălucitoare pentru a evita accesul la arborele
să primească noile suflete și să le asiste în primele lor momente în vieții. În tradițiile mistice, Uriel este îngerul zilei de duminică, îngerul
această lume. poeziei și unul din sefiroții sacrii.

Reprezentant al purității în toate expresiile sale Arhanghelul Uriel, călăuzitorul celor care caută înțelepciunea
Arhanghelul Gabriel reprezintă înainte de toate puritatea în toate Uriel este cel mai înțelept dintre toți îngerii. Adeseori este reprezentat
aspectele sale: ca gând, ca faptă, ca aspirație, ca intenție. Gabriel cu o flacără în palma deschisă. La el omenirea poate găsi alinarea
ghidează emoțiile și sentimentele pure care conduc ființa umană spre suferințelor prin rugăciune. Arhanghelul Uriel este ghidul celor care
trăirea bunătății și a iubirii divine. Acest arhanghel intervine în fața lui caută ieșirea din ignoranță. El îi protejează pe maeștrii și pe liderii
Dumnezeu pentru ca ființele umane să-și poată menține sau să-și spirituali, pe preoți, filozofi, rabini și deopotrivă pe toți cei care caută
regăsească inocența, puritatea și bucuria pe care au trăit-o în primii ani înțelepciunea spirituală.
de viață. În clipa morții, când sufletul își părăsește învelișul fizic și se Uriel este arhanghelul flăcării rubinii. El este în slujba divinității și
reîntoarce la starea sa originară, el este asistat de arhanghelul Gabriel este conducătorul îngerilor păzitori. Prin intermediul razei sale sacre el
care îi va arăta calea mai departe. De la început până la final, ajută la răspândirea adevărului și a înțelepciunii divine în lume.
arhanghelul purității divine ghidează ființa umană spre iubirea Toate calitățile arhanghelului Uriel îl încoronează pe acesta ca fiind
necondiționată și totală a creatorului său, Dumnezeu. arhanghelul protector al spiritualității, al înțelepciunii și al devoțiunii
Ziua în care este sărbătorit Sfântul Arhanghel Gabriel este 24 martie. față de adevărul divin. Împreună cu îngerul păzitor, arhanghelul Uriel
Arhanghelul Uriel, lumina cea tainică a lui Dumnezeu veghează calea ființei umane către divinitate. Flacăra sa rubinie aprinde
în ființa umană dorința de a trezi conștiința pentru a atinge pacea și
Arhanghelul Uriel este unul din cei șapte arhangheli principali. El este gloria lui Dumnezeu.
numit și arhanghelul prezenței lui Dumnezeu, fiind unul din cele șapte
spirite de lângă tronul lui Dumnezeu, așa cum menționează Evanghelia Arhanghelul Uriel, manifestat ca ajutor divin în vis
lui Ioan. Visele sunt modalitatea cea mai comună prin care se manifestă îngerii,
deoarece în timpul somnului egoul unei persoane este diminuat, iar
Ce înseamnă numele Uriel și care sunt atributele sale? astfel lumea spiritului se exprimă mai plenar. Nu toate visele sunt însă
Numele Uriel înseamnă "lumina sau focul lui Dumnezeu". El plăcute. Acesta este și cazul lui Karina, o tânără studentă de 21 de ani,
reprezintă forța atotputernică a spiritului vieții. Atributul său este o care relatează această experiență personală cu un înger care i-a apărut
flacără strălucitoare care reprezintă misiunea sa specifică de a trezi în vis pentru a o ajuta și a-i arăta drumul cel bun. Iată povestea ei:
conștiințele ființelor umane prin focul cel tainic al adevărului. "Este prima oară când împărtășesc această experiență de viață,
Arhanghelul Uriel poate fi reprezentat cu o carte sau un pergament. deoarece am considerat că este prea intimă pentru ca lumea să mă
Acest atribut reprezintă rolul său de observator divin. Arhanghelul înțeleagă cu adevărat și să nu mă judece.
Uriel înregistrează toate sentimentele, gândurile și faptele ființelor Am fost o adolescentă cu multe probleme. Sufeream adeseori de crize
umane din timpul vieții lor. depresive puternice așa încât chiar am încercat la un moment dat să-mi
Arhanghelul Uriel este reprezentat cu veșminte roșii sau portocalii cu iau viața și îmi acopeream brațele cu tăieturi și mă automaltratam. Fiind
străluciri aurii, culori relaționate cu focul și implicit cu calitățile sale vulnerabilă, am intrat într-un grup de persoane care m-au dus pe o cale
transformatoare, cu distrugerea răului și cu iluminarea spirituală. greșită, am ajuns să-l reneg pe Dumnezeu și tot ceea ce este bun. Am
Aceste culori sunt de asemenea culorile soarelui, astrul pe care John căutat consolare în locul cel mai greșit. Am petrecut câțiva ani în
Milton îl asociază cu Uriel în opera sa numită Paradisul pierdut. această situație tristă și dezolantă.

5
Noapte după noapte aveam coșmaruri insuportabile în care îmi apăreau împreună cu o viziune unică și originală. Acest arhanghel personifică
ființe întunecate, moarte și tot felul de orori. În unul din aceste de asemenea dorința ființei umane de a învăța despre cum funcționează
coșmaruri mă aflam în casa în care locuisem împreună cu familia mea universul și descifrarea secretelor sale.
în copilărie. În acel vis, persoanele apropiate mie încercau să-mi facă
rău și mă persecutau, iar eu încercam să fug din casă. În această Arhanghelul Raziel este și arhanghelul magiei
încercare a mea de a evada din acea casă, deodată mi-a apărut în față o Raziel explică în cartea sa că el este îngerul magiei și păstrătorul
ființă extraordinară care iradia o lumină aurie și care avea un fel de scut secretelor universului. El îi învață pe oameni și le transmite cunoștințe
pe pieptul său. Arăta exact ca unul din gladiatorii pe care-i vedem în despre astrologie, tarot și amulete. De aceea în prezent, Raziel este
filme însă chipul său nu apărea cu foarte multe detalii. Totuși, am considerat arhanghelul patron al alchimiștilor, al clarvăzătorilor și al
câteva amintiri fugare despre părul său blond și cârlionțat. Această magicienilor benefici.
ființă de lumină m-a îmbrățișat și mi-a spus: 'totul va fi bine'. În acel
moment, cei care mă persecutau în vis au dispărut, iar eu m-am trezit Fiecare dintre noi avem un înger păzitor
într-o stare de uimire totală. Dacă te întrebi dacă ai alături un înger și cum ai putea comunica cu el,
Am început să caut răspunsuri. În noaptea următoare, am început să amintește-ți cuvintele îngerului adresate profetului Daniel 10: 12 din
rostesc rugăciuni și am întrebat cine era acea ființă care mi-a apărut în Biblie: “Nu-ți fie teamă, Daniel. Cererea ta a fost ascultată din prima zi
vis și am auzit un nume: 'Uriel'. Nu știam nimic despre îngeri pentru că în care ți-ai propus să dobândești adevărata ascultare și umilință față de
acest subiect nu mă interesase niciodată și am crezut că mintea mi-a Dumnezeu. Ca răspuns la rugăciunile tale sunt aici."
jucat o festă. Totuși, am căutat acest nume pe internet și astfel am avut Îngerul tău păzitor te ascultă, așa cum și însuși Dumnezeu te ascultă.
parte de cea mai mare surpriză atunci când am văzut rezultatele El te protejează, așa cum și Dumnezeu te protejează. Îngerul tău te
căutării! ghidează, întocmai cum Dumnezeu te ghidează.
Începând cu acea zi, viața mea s-a schimbat complet. Am cercetat tot Iar toate acestea se petrec deoarece Îngerul tău păzitor este un spirit
mai mult despre acest înger numit Uriel și de fiecare dată sunt tot mai pur, creat de Dumnezeu din propria sa esență, special pentru tine. Iată
uimită de ceea ce aflu. Dacă în realitate arhanghelul Uriel s-a în continuare modurile specifice în care îngerul păzitor te ajută:
manifestat în visul meu, îi mulțumesc pentru că mi-a salvat sufletul și
că mi-a arătat direcția cea bună pe care o pierdusem. Cum ajută îngerii păzitori persoanele?
Odată cu această experiență am învățat că, cu toate că credem în mod Înainte de a explora modalitățile prin care îngerii păzitori ajută ființele
eronat că suntem singuri în această lume, nu suntem; iar problemele umane, este bine să amintim când îngerii nu ne pot oferi ajutorul lor.
vieții nu se rezolvă învinuindu-l pe Dumnezeu și cu atât mai puțin Autoarea Doreen Virtue repetă același sfat în multe dintre cărțile sale ce
căutând consolare în direcții greșite. Dumnezeu este mereu alături de au ca ca subiect principal îngerii: "Deoarece fiecare dintre noi avem
noi, ne iubește pe toți și ne va ajuta să ieșim din situațiile cele mai liber arbitru, trebuie să-i cerem ajutor lui Dumnezeu și îngerilor săi
dificile, mai ales dacă-i cerem ajutorul. pentru ca aceștia să poată interveni. Nu contează neapărat felul în care
Am luat cunoștință cu această ocazie de existența îngerilor și datorită cerem ajutorul lor, fie printr-o rugăciune, implorare, o afirmație, o
acestui fapt am ajuns să înțeleg că în viață lucrurile se petrec dintr-un scrisoare, un cântec. Cel mai important este să cerem ajutorul îngerilor
motiv și chiar dacă în acel moment nu înțelegem, Dumnezeu ne iubește păzitori!".
și doar el știe de ce lucrurile se petrec într-un anume fel.
După această experiență, simt că am crescut din punct de vedere Tipurile de ajutor pe care le oferă îngerii păzitori
spiritual și că am devenit o persoană mai bună." Funcția principală a îngerilor păzitori este aceea de a proteja. Tocmai
Arhanghelul Raziel, misterul cel teribil al lui Dumnezeu de aceea, fiecare ființă umană are un înger păzitor, care îi este atribuit
din momentul botezului. Acest înger va ajuta copilul și viitorul adult
Arhanghelul Raziel, al cărui nume înseamnă “misterul cel teribil al lui de-a lungul întregii sale vieți.
Dumnezeu”, este un înger cunoscut de asemenea și sub numele de Protectorii copiilor
Raciel, Ratziel, Galizur, Suriel și Sarahel. Pentru unii, Raziel este un În Biblie, Isus afirmă în Matei 18:10 următoarele: “Nu-i disprețuiți pe
heruvim. Principala sursă de informație referitoare la acest arhanghel acești micuți, deoarece așa vă zic că în ceruri îngerii acestora
este o carte veche intitulată Sefer Raziel HaMalach. contemplă întotdeauna chipul Tatălui meu ceresc”, referindu-se la
îngerii păzitori ai copiilor. Se crede că îngerii păzitori sunt mai
Arhanghelul Raziel și iudaismul protectori cu copiii deoarece aceștia nu pot lua propriile decizii și nu au
Numele Raziel a apărut menționat pentru prima oară în cea de-a doua control asupra propriei lor vieți.
Carte a lui Enoh. Există și o altă menționare a numelui său în Targum, În cartea intitulată Guardian Angels: Connecting with Our Spirit
care este traducerea Bibliei ebraice în aramaică sau în alte limbi vorbite Guides and Helpers (Îngerii păzitori: să ne conectăm cu ghizii noștri
de poporul evreu. spirituali care ne ajută), de Rudolf Steiner, Margaret Jonas menționează
Pentru cabaliști, arhanghelul Raziel este cunoscătorul tuturor în introducere că îngerii păzitori oferă mai multă libertate de decizie
misterelor divine. Conform Ezechiel 1:15-21, misiunea sa este de a adulților deoarece este necesar ca persoanele să-și dezvolte conștiința și
transporta tronul lui Dumnezeu la granița dintre lumea materială și cea nivelul spiritual.
spirituală. Protecția fizică
Conform cabaliștilor, Cartea lui Raziel conține un document secret Există nenumărate mărturii ale persoanelor care au fost protejate fizic
care explică o mie cinci sute de secrete care nu au fost revelate nici de către îngerul lor păzitor. Atunci când un accident sau un pericol fizic
măcar îngerilor. nu face parte dintre lecțiile de viață ale unei persoane, îngerul său
păzitor intervine pentru a-l proteja. Așa se explică de ce, de exemplu,
Arhanghelul care trezește conștiința și oferă înțelepciune într-o catastrofă aviatică sau un cutremur, anumite persoane mor, iar
Arhanghelul Raziel este cel care oferă ființei umane, prin grația lui altele supraviețuiesc sau sunt salvate în mod miraculos. Au fost foarte
Dumnezeu, cunoașterea tainică, înțelepciunea divină și misterul multe cazuri când în cazul unui accident grav, o persoană sau mai multe
dumnezeiesc iluminator. nu au nici măcar o zgârietură, iar altele nu supraviețuiesc impactului.
Arhanghelul Raziel personifică totodată intuiția. El este relaționat cu Toate acestea arată în mod clar că nu există întâmplare, iar chiar dacă
culoarea indigo din spectrul luminii. Acest arhanghel este invocat uneori ne este mai dificil să credem, totul se petrece conform voinței lui
pentru a ajuta ființa umană să simtă misterul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu.
arhanghelul de misterelor secrete care oferă informații divine. Protecția spirituală
Raziel simbolizează trezirea conștiinței umane. Pentru aceasta multe Îngerii păzitori ne protejează de asemenea de energiile și spiritele
persoane meditează cu el și îi cer ghidarea pentru înțelegerea inferioare care pot exista în mediul în care se află o anumită persoană.
conceptelor ezoterice, pentru manifestarea miracolelor, asimilarea Ființele umane care comunică cu îngerul lor păzitor de-a lungul vieții
ideilor de fizică cuantică și a relației cu lumea spirituală și trezirea sunt capabile adeseori să ia decizii care ulterior se dovedesc a fi cele
abilităților psihice. mai potrivite, când observă ulterior că astfel au evitat un pericol.
Altă calitate care i se atribuie arhanghelului Raziel este aceea de a fi Atunci când îngerii păzitori ne protejează de rău, ei au de asemenea
gardianul originalității și a purității ideilor. Raziel personifică puterea protecția Arhanghelului Mihail, care este totodată conducătorul oștilor
fiecărei ființe de a aduce cunoaștere și dezvoltare în mediul său cerești.

6
Un exemplu de protecție angelică se găsește în Biblie, în Exod 23: Nu doar mintea ta trebuie să fie calmă și liniștită, ci și mediul în care te
“Dă-ți seama Israel, că eu îmi trimit îngerul înaintea ta, ca să te afli trebuie să reflecte pacea ta interioară. Cu cât va fi mai armonios și
protejeze pe cale și să te însoțească în locul pe care ți l-am pregătit.” mai liniștit mediul în care te afli, cu atât vor fi mai libere căile de
Dumnezeu îi va binecuvânta pe aceia care îi sunt fideli Lui și îngerului comunicare pentru a simți prezența îngerului tău păzitor.
lor păzitor pe care l-a însărcinat să-i protejeze. Acesta este rolul Crearea unui altar angelic este o modalitate ideală pentru a-l invita pe
fundamental al îngerului tău păzitor. îngerul tău să se exprime. Dă curs intuiției și comunică cu îngerul tău,
întrebându-l ce culori îi plac, care sunt florile sale preferate sau de ce
Cum să-ți contactezi îngerul păzitor? anume are nevoie pentru a-l putea contacta mai ușor. Dă-ți voie să
Dorești să-l simți pe îngerul tău păzitor? Toate ființele umane doresc să crezi, că prin anumite gânduri sau emoții îngerul tău păzitor îți va oferi
se simtă iubite și îngrijite, însă foarte puține știu să se conecteze cu răspunsul potrivit la întrebările tale.
îngerii păzitori, protectorii personali care îi însoțesc de-a lungul întregii Fă din casa ta o oază de armonie și frumusețe și asigură-te că mediul în
vieți. Dacă vreodată ai dorit să-i simți prezența și să-i primești care te afli este întodeauna curat, liniștit, are o energie pozitivă și te
ghidarea, există câteva tehnici specifice care te pot ajuta să-l contactezi inspiră. Vei vedea că încetul cu încetul, atât atmosfera exterioară cât și
pe îngerul tău păzitor. cea interioară se vor transforma, iar comunicarea cu îngerul tău păzitor
va deveni mai eficientă.
Invită-l și invocă-l pe îngerul tău păzitor Stabilește o punte de comunicare cu îngerul tău păzitor și fii deschis să
Ființele din alte dimensiuni, precum sunt îngerii, nu pot interfera în primești ajutorul său în fiecare zi.
viața ființelor din această dimensiune deoarece respectă liberul arbitru Contactarea îngerului tău păzitor este un proces de creștere și de
al persoanelor. abandon. Dacă vei avea răbdarea, perseverența și credința necesare,
Totuși, acest lucru nu este un impediment pentru ei s- răspundă dacă o prezența îngerului păzitor în viața ta îți va permite să te bucuri de
persoană îi invită sau îi invocă. Pentru a-l putea contacta pe îngerul tău ghidarea sa către o viață plină de bucurie, fericire și miracole.
păzitor, trebuie să-i invoci prezența. Îngerii sunt importanți în diferitele religii cele mai populare din lume,
Atunci când dorești să-ți contactezi îngerul, trebuie să-l chemi de trei precum iudaismul, creștinismul și islamismul. Însă, cu toate că aceste
ori la rând. În acest fel, transmiți un mesaj clar despre intenția ta de a-l religii sunt vechi, creaturile înaripate din lumea spirituală fac parte din
cunoaște și de a-i primi ghidarea. Această regulă se aplică și în cazul multe alte religii mai vechi sau contemporane din cele trei mari religii
celorlalte ființe cerești precum serafimii, heruvimii sau arhanghelii. abrahamice.
Diferitele religii din Orient și Africa, anterioare iudaismului și care au
Experimentează liniștea și calmul interior influențat dezvoltarea acestei religii, au avut reprezentări ale ființelor
Odată ce ți-ai chemat îngerul păzitor, rămâi în tăcere și calm. Emoțiile, înaripate în panteoanele acestora. Alte religii care au apărut în diferite
precum și orice alt tip de energie, pot crea anumite interferențe și regiuni ale lumii includeau de asemenea (sau includ) în panteoanele lor
împiedica o comunicare eficientă cu îngerul. Multe persoane afirmă că ființe având caracteristice similare îngerilor.
meditația este cel mai bun instrument pentru a stabili un contact cu
îngerul lor păzitor.
Se recomandă de asemenea să fii cât mai armonios și liniștiti pentru a
putea astfel să te exprimi cât mai clar. Cu cât este mai liniștită și senină
întreaga ta ființă, cu atât îți vei putea percepe mai bine îngerul.

Deschide-ți simțurile
Simțurile nu sunt neapărat ceea ce multă lume crede. Există nivele
diferite de percepție care sunt mai mult decât cele 5 simțuri cunoscute
(auz, văz, gust, miros, atingere). Cel mai probabil este ca uneori să nu-l
vezi propriu-zis pe înger sau să-l auzi ca pe orice altă persoană,
deoarece comunicarea cu acesta este mult mai subtilă. Există însă
persoane înzestrate cu anumite capacități extraordinare – clarvăzătorii –
care văd întocmai îngerii ca și cum ar fi în planul fizic.
Specialiștii în angelologie, știința care se ocupă cu studiul îngerilor,
afirmă că intuiția sau “cel de-al șaselea simț”, este modalitatea cea mai
eficientă de a comunica cu îngerul tău. Se pare că tocmai de aceea
persoanele care au întâlniri cu îngerii le experimentează aproape
întotdeauna în momente de mare anxietate. În aceste momente, ființa
umană este capabilă să reacționeze conform instinctului său, ceea ce
deschide un canal de comunicare și lasă să curgă liberă iubirea
îngerului tău păzitor.
Pentru a cultiva intuiția, răspunde impulsurilor de a citi, căuta sau
explora ceva ce simți, cu toate că ți se poate părea că nu are logică. În
cele mai multe cazuri este vorba de vocea îngerului tău care te ghidează
înspre ceva anume.

Cultivă imaginația creatoare


Imaginația nu este ceva ce oamenii numesc “fantezie”. Imaginația este
o forță creatoare foarte puternică și care îți poate oferi o viziune clară a
îngerului tău păzitor. În cartea sa intitulată Kabbalah and the Power of
Dreaming (Cabala și puterea de a visa) autoarea Catherine Shainberg
explică cum această tradiție străveche utilizează puterea imaginației de
a accesa alte nivele de percepție. Ea oferă un exercițiu pentru a-l
contacta pe îngerul păzitor:
După ce îți chemi îngerul, relaxează-te într-un loc comod și închide
ochii. Dacă dorești, poți să-i adresezi o întrebare înainte de a începe
relaxarea. Lasă ca imaginile mentale să curgă. Menține atenția asupra
imaginilor mentale fără a le controla. În timpul acestui proces, îi vei
permite îngerului tău păzitor să se manifeste și să-ți trimită mesaje
specifice.

Crează o atmosferă de iubire