Sunteți pe pagina 1din 1

.Matematica în Bucovina.

Concursul Internaţional
„Memorialul David Hrimiuc”
ediţia a XIV- a, 17 – 19 noiembrie 2017
Clasa a IV- a
Barem de corectare
1.
A   2000 : 5  1200 : 4  4  400  4
A   400  1200 : 4  4  404 ……………………………………………… 1 p
A  1600: 4  4  404; A  2004 …………………………………………. 1 p
 L  2  : 4  5  8 ………………………………………………………… 1 p
 L  2 : 4  3, L  2  12, L  10 ………………………………………….. 1 p
B  5  4  6 : 2  2 10  21
B  7  2 10  21 ………………………………………………………. 1 p
B  50  21, B  29 ………………………………………………………. 1 p
Data este: 29, 30, 31 octombrie 2004 ……………………………….. 1 p
2.
a) Fie a numărul căutat; 2018 – a = 3 X a – 2018 ……………………………1p
4036 = 4 X a; a = 1009 ………………………………………………… …..1 p
b) Met. I. Florin are în faţa sa „n” colegi, iar în spatele său are „4 x n” colegi..2p
n  1  4n  21 …………………………………………………………….. ………1 p
5n  20, n  4 …………………………………………………………………….. 1 p
Florin este al 5-lea elev din şir ………………………………………………… 1 p


Met. II. Nr. elevi din faţa sa;
Florin: 1
Nr. elevi din spatele său: 21

= (21 - 1) : 5 = 4
Florin este al cincilea elev din şir.
3.
a) cel mai mic număr de bile extras este egal cu 10 + 1 = 11 bile (10 = nr. de
bile negre) ……………………………………………………………… 2 p
b) din 7 bile extrase sigur cel puţin una este verde  nr. bile roşii  6 …1 p
din 12 bile extrase sigur cel puţin una este roşie  nr. bile verzi  11 ….1 p
deci nr. bile roşii + nr. bile verzi  6  11, dar nr. bile roşii + nr. bile verzi = 15
 nr. bile roşii = 6 şi nr. bile verzi = 9 ………………………………………1 p
 nr. bile roşii = 5 şi nr. bile verzi = 10 …………………………………….1 p
 nr. bile roşii = 4 şi nr. bile verzi = 11 …………………………………….1 p

Notă: Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.