Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentarea apartenenței unei opere literare la genul epic

În opinia mea, opera literară ..... de ..... aparține genului epic deoarece autorul își
exprimă ,în mod indirect, prin intermediul naratorului obiectiv/subiectiv gândurile, ideile
și sentimentele. Acțiunea textului este plasată în timp și spațiu și organizată pe momente
ale subiectului fiind pusă pe seama unor personaje.
Modul dominant de expunere este narațiunea care se îmbină cu dialogul și
descrierea.
În primul rând, se remarcă prezența naratorului obiectiv/subiectiv prin mărci lexico-
gramaticale specifice : verbe și pronume la persoana a III-a/I ” ... „, ”...„, ”...„ , acesta
plasând acțiunea textului/fragmentului în timp ”...„ și spațiu ”... „. Întâmplările prezentate
sunt organizate pe momente ale subiectului , fragmentul dat fiind parte a (expozițiunii,
intrigii, ... etc).
În al doilea rând, se poate observa prezența personajelor care se află într-un număr
redus/mare în fragment. Personajul principal/protagonistul este ... acesta fiind caracterizat
direct .... și indirect prin ....
Personajele secundare sunt ...
Modul de expunere dominant este narațiunea/dialogul/descrierea naratorul
prezentând (rezumat al fragmentului)...
În concluzie, opera literară ... de .... aparține genului epic datorită naratorului
obiectiv/subiectiv care prezintă întâmplări la care participă personaje , cu ajutorul
narațiunii îmbinate cu dialogul și descrierea.