Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Sintaxa frazei-evaluare

R1

I. Realizați analiza sintactică a frazei de mai jos (subliniați predicatele, încercuiți


elementele de relație, barați și numerotați propozițiile, precizați felul propozitiilor și
realizați schema frazei)................................................................ (5puncte)

Cine nu învață și nu e conștiincios, trebuie să se teamă că nu va reuși să devină ceea ce își

dorește sau ce și-a propus la începutul drumului iar aceia vor fi rasplătiți după merit,

care se străduiesc.

II. Contrageți, din fraza de mai sus: PS1, PS5, PS6, PS7 și PS10 precizând partea de
propoziție rezultată. (2 puncte)

III. Realizați expansiunea părților de vorbire subliniate, în fraza de mai jos și precizați felul
propoziției rezultate. (2puncte)

Leneșul nu e muncitor și așteaptă a primi multe dar nu se gândește la faptul că poate


nimeni nu-i va oferi nimic.