Sunteți pe pagina 1din 5

TEST PSIHIATRIE

Încercuiți răspunsul corect

1.Alegeţi răspunsul corect:

a)creşterea pragului senzorial lipseşte în hiperestezie;

b) agnozia incapacitatea de a recunoaşte obiecte;

c) cenestopatia o senzaţie penibilă cu localizare difuză datorată unor afecţiuni somatice;

d) hipoestezia este o tulburare calitativă a percepţiei.

2.Alegeţi răspunsul corect:

a) iluzia este o percepţie a unui obiect care nu există în realitate;

b) halucinaţia este percepţia deformată a obiectelor;

c) atenţia voluntară este susţinută printr-un efort de voinţă;

d) hipoprosexia reprezintă creşterea atenţiei.

3.Alegeţi răspunsul corect:

a) fuga de idei nu afectează asocierea ideilor;

b) tahipsia reprezintă accelerararea ritmului ideativ;

c) ideea delirantă este o idee conform cu realitatea;

d) ideea obsesivă se impune gândirii iar bolnavul luptă cu succes împotriva sa.

4.Identificaţi afirmaţia adevărată:

a) iluziile sunt forme speciale de hiperestezie;

b) iluziile sunt senzaţii dureroase, difuze, trăite penibil şi conştient de către bolnav;

c) iluziile sunt percepţii deformate ale obiectelor;

d) iluziile se întâlnesc numai în condiţii patologice

5.Identificaţi afirmaţia falsă: a) în îngrijirea bolnavului psihic, asistentul medical trebuie să


supravegheze atent comportamentul acestuia;

b) asistentul medical trebuie să urmărească menţinerea bilanţului hidric adecvat, deoarece,


deshidratarea şi uremia agravează starea de conştienţă şi prognosticul;

c) boala psihică nu modifică comportamentul pacientului privind autoîngrijirea;


d) asistentul medical are obligaţia de a urmări atent somnul pacientului atât ziua, cât şi
noaptea

6.Identificaţi afirmaţia falsă:

a) psihopatiile se cristalizează în adolescenţă;

b) alcoolismul acut rezultă din ingestia excesivă de alcool la un nebăutor sau supraîncărcarea
la un alcoolic cronic;

c) dipsomania constă în consumul de alcool continuu şi în mod frecvent;

d) beţia patologică este o tulburare psihotică acută cu alterarea de tipcrepuscular a conştiinţei

7.Următoarele manifestări de dependentă reprezintă tulburări ale afectivităţii, cu excepţia:

a) agresivitate, violenţă;

b) apatie, furie;

c)însuşirea cu uşurinţă a convingerilor celor din jur.

8.In schizofrenie, tulburările de percepţie sunt reprezentate de:

a) halucinaţii auditive;

b) halucinaţii corporale;

c)ambele

9.Schizoafazia reprezintă:

a) o tulburare de gândire;

b) o tulburare de mişcare;

c)o tulburare de vorbire constând într-o înşiruire de expresii şi fraze fără nici o legătură între

ele.

10.Toxicomania este o autointoxicaţie:

a) conştientă;

b) inconştientă;

c)ambele

11.Identificaţi afirmaţia falsă:

a) este interzisă administrarea medicamentelor fără avizul medicului, pentru a nu modifica


tabloul clinic;
b) neurolepticele sedative nu se administrează pe cale parenterală;

c) somnul terapeutic se mai numeşte şi ’’cămaşă de forţă chimică’’;

d) montarea sondei gastrice la pacientul cu tulburare psihică gravă se va face pe cale nazală,
pentru a împiedica pacientul să reteze sondă cu dinţii

12.Alegeţi răspunsul corect:

a) hiperprosexia apare în stările de surmenaj;

b) în amnezia de fixare se pierd informaţiile vechi dinaintea debutului bolii;

c) tulburările cantitative ale memoriei se mai numesc şi paramnezii;

d) procesul mnezic conţine 3 etape importante: fixarea, păstrarea şi evocarea informaţiilor


13.Identificaţi afirmaţia falsă:

a) halucinozele sunt halucinaţii faţă de care bolnavii au atitudine critică,

b) existenţa halucinaţiilor este uneori greu de recunoscut, deoarece pacientul fie nu


cooperează, fie le ascunde, le disimulează;

c) pseudohalucinaţiile sunt halucinaţii psihice în care bolnavii ’’aud ’’cu creierul şi ’’văd’’cu
ochii minţii;

d) halucinaţiile nu sunt simptome specifice schizofreniei

14.Delirium tremens este o complicaţie a alcoolomaniei:

a) acută;

b) subacută;

c) cronică.

Încercuiți răspunsurile corecte :

15. Toxicomaniile cu răspândirea cea mai mare sunt:

a)alcoolomania;

b)morfinomania;

c)cocainomania
16.Tulburările de comunicare (verbală sau scrisă) sunt reprezentate de următoarele MD:

a) logoree, mutism, bâlbâială;

b) tonul prea ridicat sau prea monoton;

c)deficienţe de caligrafie.

17.Pentru stabilirea manifestărilor de dependenţă în afecţiunile psihice, asistenta evaluează:

a) nivelul de conştientă a pacientului;

b) procesele psihice (atenţie, memorie, gândire);

c)comportamentul şi înfăţişarea.

18.Care din următoarele manifestări de dependenţă reprezintă tulburări ale gândirii?

a) idei delirante legate de propria persoană sau de mediul înconjurător;

b) lipsa coerenţei în vorbire;

c)diminuarea sau accelerarea mişcărilor

19. Toxicomaniile cu răspândirea cea mai mare sunt:

a)alcoolomania;

b)morfinomania;

c)cocainomania.

20.Manifestările neurologice în alcoolomanie sunt:

a)tulburări de echilibru în mers;

b)parestezii la nivelul extremităţilor;

c)exagerarea ROT şi crampe musculare.

S-ar putea să vă placă și