Sunteți pe pagina 1din 9

PSIHOLOGIA SPORTULUI

CURSUL 2

ROLUL PSIHOLOGULUI
SPORTIV
TITULAR CURS
Lect.univ.dr. DOINIȚA BENTU
roluri jucate de psihologii sportivi
Trei roluri pot fi jucate de psihologii sportivi:
 cercetător de bază,
 psiholog sportiv educațional (care utilizează experiența anterioară în e
ducație fizică pentru a preda și învăța sportivii și antrenorii),
 psiholog sportiv clinician (care se bazează pe formarea lor pentru a consilia
sau ajuta oamenii din sport).
Ar putea fi adăugat cu ușurință un al patrulea rol, cel de psiholog ocupațional,
deoarece psihologii cu o formare în psihologia industrială și organizațională au,
de asemenea, multe de oferit lumii sportului, în special sportului de performanță.
roluL psihologULUI sportiv
 Evaluarea psihologică în procesul de selecție și recrutare a
sportivilor, în funcție de solicitările specifice sportului practicat.
 Evaluarea psihologică a sportivilor în perioada precompetițională,
competițională și postcompetițională.
 Asistența psihologică în perioada competițională.
 Training-uri de tip motivațional.
 Consiliere psihologică.
 Psihoterapie posttraumatică.
 Diagnoza organizațională la nivel de club/echipă/organizație.
SUPORTUL PSIHOLOGIC
Arii de sprijin psihologic pe care poate să-l ofere psihologii sportivi:
• Antrenamentul de creștere a performanței;
• Construirea echipei (team building) și dezvoltarea socială;
• Managementul stilului de viață;
• Gestionarea accidentărilor:
– Fixarea obiectivului,
– Antrenamentul de relaxare,
– Vizualizarea,
– Dialogul interior,
– Suport social,
• Educarea antrenorilor.
Cadrul de ilustrare a rolului psihologului sportiv
ASISTENȚA ȘI CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ
Asistența psihologică reprezintă „un ansamblu de măsuri menite să-l
sprijine pe sportiv în vederea atingerii celui mai înalt nivel al performanței
de care este capabil” (Epuran și Holdevici 1980).
„Asistența psihologică a sportivilor definește ansamblul măsurilor
destinate ajutorului de care are nevoie sportivul pentru a-și realiza pe
deplin sarcinile. Ea se conturează de la început ca o activitate de
cunoaștere, îndrumare și stimulare a lui, din care, evident, nu lipsesc nici
unele măsuri de protecție – profilaxie și tratament” (Epuran, 1968).
„Consilierea, denumită și ghidare, este un proces prin care o persoană
(sportiv, în cazul nostru) este ajutată să-și descopere și să-și dezvolte
potențialitățile acționale, vocaționale și psihologice, precum și să ajungă
la nivelul optim de fericire personală și împlinire socială” (Epuran,
Holdevici și Tonița, 2008).
Obiectivele asistenȚei psihologice ȘtiinȚIfice

• Cunoaștera particularităților psihologice individuale ale sportivului;


• Asistența psihologică în cadrul pregătirii psihologice de bază și de
ramură;
• Asistența psihologică privitoare la aspectele speciale ale pregătirii
sportivilor pentru concurs;
• Asistența psihologică în antrenament, concurs și în afara activității
specifice;
• Psihoprofilaxia în perioadele de antrenament și psihoprofilaxia
înainte, în timpul și după desfășurarea competiției;
• Psihoterapia în perioadele de pregătire și psihoterapia înainte de
concurs, în timpul și după concurs.
CONSIDERENTE ETICE
 Există potențiale dileme cu privire la confidențialitate atunci când
intervenția nu a fost stabilită de sportiv, ci de antrenorul său;
 Există dileme etice de dezvăluire dacă psihologul este angajat de o organiza
ție pentru a lucra cu persoanele ce fac parte dintr-o echipă;
 Psihologul călătorește cu echipa și este cazat la același hotel, iar o astfel de
identificare poate constitui o amenințare pentru oferirea serviciilor.
 Dacă un psiholog este prea mult asociat cu un antrenor (de exemplu, este în
totdeauna lângă antrenor în timpul jocurilor), atunci sportivii se simt mai puțin
confortabil să le împărtășească informații sensibile pe care, de altfel, nu le-ar
împărtăși cu antrenorul.
 Un psiholog aplicativ trebuie să recunoască unde se termină limitele compet
enței sale.
 O preocupare practică finală este cea privitoare la utilizarea substanțelor
interzise sau a oricăror altor mijloace ilegale de îmbunătățire a performanței.
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIA ACORDATĂ!