Sunteți pe pagina 1din 6
 
 Human enter
 
Training enter
Sediu
: Bd. Primăverii Nr.17A Bl.G4 Sc.B Ap.10
-
IAȘI
 CIF
 35269274
Banca
: BRD-G.S.G.
 Cont IBAN
: RO 07 BRDE 240 SV 79626152400 (RON)
Tel.
 0746-253.353/0723-314.617
1
 
FORMARE
COMPLEMENTARĂ
 
 În
PSIHOTERAPIE SISTEMICA DE FAMILIE SI CUPLU
 SESIUNEA 2017
 A deveni psihoterapeut
 înseamnă atât a dobândi măiestria de a practica una dintre cele mai nobile profesii ale timpului nostru, cât și ocazia unică prin care însuși terapeutul, în propriu
-
i cabinet și în viața de zi cu zi, se cizelează în mod continuu
 
cu fiecare situație nou
 
apărută
. Drumul acesta este unul de-
a dreptul provocator, minunat și plin de satisfacții, iar cei ce simt această chemare au acum ocazia de a fi călăuziți de unii dintre cei mai buni profesioniști din România.
 
Organizator
:
 
Human enter
, recunoscută de
Colegiul Psihologilor din Romania
 (http://www.copsi.ro/registrul-unic/registrul-furnizorilor-de-formare-profesionala)
lansează
 cursul de formare în
Psihoterapie
sistemică de familie și cuplu
 
(nivel formare de bază/complementară) prin formatori acreditați:
 
 
Adina KARNER-
HUȚULEAC
-
Conf. Univ.
Dr. la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației unde se implică în predarea cursurilor de psihoterapie sistemică la nivel de master (Psihologie clinică și Psihoterapie și Terapii de familie; președintele Asociației Human Center; psihoterapeut principal autonom și formator din 2006. Până în prezent a lucrat alături de mai mulți colegi formatori și are mai mult de 30 de generații de psihoterapeuți acreditați de CPR pe diverse niveluri, având formări în orașe ca Iași, Galați, Bacău, București, Constanța, Timișoara. Formare continuă în domeniul
Iertării 
 
și
Gestionării emoționale
 
(frică, furie, tristețe). Membru al Comitetului Colegiului Psihologilor, Filiala Iași (din 2013).
 
 
Nicu Ionel SAVA
- Lect. Univ. Dr. la Facult
atea de Psihosociologie, Universitatea “Andrei Şaguna”, Constanţa, unde se implică în predarea cursurilor de psihodiagnostic la nivel de licenţă şi
psihoterapie de
cuplu şi familie
 
la nivel de master (Psihologie clinică –
 
evaluarea şi intervenţie terapeutuică)
; doctor în psihologie,
președinte
 al
Asociației Consilierilor şi Psihoterapeuţilor Sistemici de Cuplu şi Familie „Tomis” Constanţa,
psiholog principal autonom în psihoterapie sistemic
ă de cuplu si familie.
Membru al Colegiului Psihologilor din Romania, Filiala
Constanţa
 (din 2008).
 
 
Cristina STĂRICĂ
-
Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Petre Andrei, Iași; psihoterapeut sistemic specialist și psiholog principal în consiliere educaţională, orientare şcolară şi vocaţională; susține numeroase workshopuri de specialitate și cursuri de formare continuă în special pe teme din domeniul Psihooncologiei. Din 2013 este membru al Comitetului Colegiului Psihologilor, Filiala Iași.
 
 
Antoaneta ZANFIRACHE -
psiholo
g principal și formator
-
supervizor în psihoterapie sistemică și psihologie clinică din anul 2001. Lucrează ca psiholog la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă, Spitalul de Psihiatrie ”Socola” Iaşi și este președintele Asociației de Psihoterapia Familiei și
 
Cuplului Iași. Este expert în pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi
stagiilor de formare.
 
Andreea MURARU -
psiholog principal autonom în domeniile psihoterapie sistemică și psihologie clinică, doctor în
psihologie, formator - supervizor acreditat CPR din anul 2006,
cu o vastă experiență profesională acumulată în cabinetul individual de psihologie, la Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului Iași și prin numeroase activități din cadrul proiectelor europene la care a fost invitată ca expert.
 
F
ormare complementară de bază)
 
Cursurile 80% practice (cu jocuri de rol încă de la primul modul) corespund
nu doar
cerințelor
CPR, dar
totodată
au
la bază formarea dobândită de traineri
 în domeniul terapiei sistemice de familie în
 
Human enter
 
Training enter 
2
 
perioada 2000-
2003 cu o echipă de psihoterapeuți olandezi, membri ai prestigioasei Asociaţii
Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gesinstherapie, Olanda (NVRG-
membră a Federaţiei
Europene de Psihoterapie-EFTA).
Și nelipsit de importanță poate fi și faptul că pentru această formare,până la nivelul III (cel
despecialist autonom
CPR nu impune absolvirea vreunui master, datorită specificului, gradului de complexitate și duratei, fiind suficientă diploma de licență
 (
cel puțin
).
Avantajele
abordării sistemice
 
Printre
cei ce au absolvit până acum această formare
 
se numără ș
i med
ici și
asistente medicale,
preoți, juriști,
psihopedagogi
iar în practica privată din cabinetul de terapie cazuistica devine din ce în
ce
mai diversificată și
 
pacienții
 sunt din domenii de activitatetot mai diverse,lucru care ne
confirmăfaptul că această profesie nu aparține doar
prezentului, dar
și că anumite profesii așa
-zis consacrate
nu mai pot face față cerințelor
nevoilor actuale
, iar orientarea inerentă către
 vindecarea aspectelor intrapsihice
și
interpersonaledevine o necesitate
evidentă.
 De aceea, formarea în terapia sis
temică, spre deosebire de alte terapii, oferă o gamă extrem de variată de instrumente terapeutice și vizează deprinderea
unei multitudini de abi
lități, abordând procesual și în ansamblu
 fiecare caz în parte, în conexiune cu toate elementele cu care individul sau cuplul/familia
se află în interdependență. Avantajul
net al acestei viziuni
este oferit de înțelegerea faptului că orice sistem nu
poate exista
izolat, iar rolul fiecărui element în sistem, cu propria putere, poziție, mod de comunicare, relații samd este fundamental.
 
Cui se adresează
:
 
Această formarea se adresează:
 -
absolvenților facultăților de psihologie, cât și ai facultăți
lor din domeniul socio-
uman (medicină, sociologie, psihopedagogie specială, asistență socială, filosofie, teologie etc.)
; -
studenților în an terminal ai acestor facultăți
; -
oricărei persoane
 
care dorește să se dezvolte și se află în căutarea
instruirii potrivite viziunii
personale de vindecare, dezvoltare și
echilibrare. Pentru cei ce
nu
 
sunt licențiați în psihologie, CPR solicită efectuarea unor prerechizite (detalii:
www.copsi.ro).
Obiectivul formării sistemice
 
Obiectivul major vizează formarea competențelor de evaluare și diagnoză psihoterapeutică specifică, proiectarea și implementarea intervenției terapeutice specifice
 
terapiei sistemice de familie și cuplu ce ră
spund standardelor de calitate
 în formarea profesională
 comple
mentară
 a psihologilor conform normelor CPR.
Structura cursului de formare
Conform Normelor CPR în vigoare, formarea în psihoterapie este un demers de 4 ani, care angajează multiple resurse. Satisfacția și rezultatele formării se reflectă în munca practicianului și angajarea lui
 în împlinirea profesiei de terapeut de-
a lungul fiecărei etape de formare:
 1-
după aproximativ doi ani și jumătate, la finalul încheierii primei etape a formării, ca și
 psihoterapeut practicant sub supervizare
, vă puteți deschide un cabinet de liberă practică și puteți începe activitatea terapeutică sub îndrumarea supervizorului!
 2-
ulterior etapei de supervizare, de aproximativ 2 ani, etapă în care, prin practică, se consolidează toate abilitățile și instrumentele primite în formarea teoretică și aplicativă, deveniți
 
Human enter
 
Training enter 
3
 
 psihoterapeut practicant autonom.
 
Din acest moment sunteți de
-a dreptul pe propriile picioare,
iar formatorii dvoastră vă vor ajuta doar la cerere, în cazurile cele mai dificile pe care le veți
avea! 3-
 psihoterapeut specialist
 
 Îndeplinirea condițiilor de
atestare de la nivelul I (
 psihoterapeut practicant sub supervizare -
500 ore teorie, 150 ore dezvoltare personală, 100 ore intervizare
) și II
(psihoterapeut practicant autonom -150 ore supervizare
)
 
400 ore practică psihoterapeutică
 
 
35 ore autocunoaștere și dezvoltare personală pentru profesioniști, realizate cu formatori agreați de Human Center
 
 
50 ore practică psihopedagogică (susținere de cursuri pentru cursanții Human Center, realizarea și prezentarea recenziei unei cărți de specialitate, prezentarea a două studii de caz, tutoriat pentru grupuri de intervizare ale Human Center și participarea la activitățile profesionale ale Asociației)
 4-
 psihoterapeut principal formator
reprezintă forma cea mai înalte a
 acestei profesii, ce presupune
răbdare și eforturi aparte. Este necesară îndeplinirea condițiilor de atestare de la
nivelul I (
 psihoterapeut practicant sub supervizare -
500 ore teorie, 150 ore dezvoltare personală,
100 ore intervizare
), II
(psihoterapeut practicant autonom -150 ore supervizare
) și III
(
 psihoterapeut specialist-
400 ore practică psihoterapeutică, 35 ore autocunoaștere și dezvoltare personală și 50 ore practică psihopedagogică) și implică
 
trei arii de competență ce trebuie
atinse, astfel: 4.a
 –
psihoterapeut formator de fo
rmare teoretică
 4.b- psihoterapeut formator de supervizare 4.c-
psihoterapeut formator de terapie educațională
 Fiecare dintre aceste trei dimensiuni presupune un cumul de factori: 4.a-
Psihoterapeut formator de formare teoretică
 
30 ore TOT (formare
formatori)susținute de formatori agreați de Asociație
 
 
35 ore practică în rol de co
-
formator, realizate cu formatori agreați de Asociație
 
 
500 ore experiență practică în
Psihoterapie
sistemică
de familie/cuplu
 
realizări publicistice în terapia de familie (articole științifice, comunicări, cărți originale în domeniu, contribuții la materialele didactice ale Asociației)
 
 
participări naționale și internaționale la stagii de instruire, perfecționare ale diverselor școli terapeutice de familie: conferințe, work
-shop-uri, seminarii de specialitate 4.b- psihoterapeut formator de supervizare
 
3o ore formare în supervizare
realizate cu formatori agreați de Human Center
 
 
50 ore de practică în rol de co
-
supervizor, realizate cu formatori agreați de Asociație
 4.c- psihoterap
eut formator de terapie educațională
 
 
3o ore formare ca terapeut educațional realizate cu formatori agreați de Asociație
 
 
50 ore de practică în rol de co
-
terapeut educațional, realizate cu formatori agreați de
Human Center
La acestea se adaugă cerințele suplimentare CPR(masterat, doctorat, credite de formare continuă etc), care nu țin de furnizorul de formare.
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505