Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI


● Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 ● www.dgaspc-ct.ro ● Tel.: +40-241-480851/ Fax:+40-241-694137 ●
e-mail: office@dgaspc-ct.ro ●Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Nr.D 19578/19.03.2018

ANUNŢ

privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de


execuție vacante organizat în perioada de 20.03.2018 – 23.03.2018, respectiv:

- consilier grad profesional superior Compartiment Control Intern


- inspector grad profesional superior Birou Adopții și Postadopții
- inspector grad profesional asistent Serviciul de Intervenție în Situații de
Abuz, Neglijare și Violență în Familie
- inspector grad profesional debutant Serviciul de Intervenție în Situații de
Abuz, Neglijare și Violență în Familie
- consilier grad profesional debutant Serviciul de Intervenție în Situații de
Abuz, Neglijare și Violență în Familie
- inspector grad profesional asistent - Serviciul de Intervenții în Situații de
Trafic, Migrație, Repatrieri, Exploatare și Asistență Stradală
- inspector grad profesional debutant - Serviciul de Intervenții în Situații de
Trafic, Migrație, Repatrieri, Exploatare și Asistență Stradală
- consilier grad profesional asistent Serviciul Management de Caz pentru
Copil – Biroul Alternative de Tip Familial
- inspector grad profesional debutant Serviciul Management de Caz pentru
Copil – Biroul Alternative de Tip Familial
- inspector grad profesional asistent Birou Management de Caz pentru Adulți
– Compartiment Asistență Persoane Adulte
- inspector grad profesional debutant Birou Management de Caz pentru
Adulți – Compartiment Asistență Persoane Adulte
- inspector grad profesional debutant Serviciul de Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap
- consilier grad profesional debutant Birou Achiziții Urmărire Contracte

Având în vedere faptul că nu au fost întrunite prevederile art.57 alin. (1) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și
ale art.17 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017, privind
planul de ocupare a funcțiilor publice, precum și prevederile art. 24, alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, modificată de H.G. 761/2017, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Constanța anunță suspendarea concursului de recrutare organizat în
vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție în perioada 20.03.2018-23.03.2018.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii, potrivit prevederilor
art.73 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată prin H.G. 761/2017.

DIRECTOR GENERAL,

PETRE DINICĂ