Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate integrată

Data :05.12.2014
Clasa:pregătitoare
Aria curriculară:Limbă și comunicare
Disciplina:Comunicare în limba română/opțional ”În lumea basmelor”
Unitatea tematică:Degețica
Domenii integrate:CLR,AVAP
Tema:Degețica ,după H.C. Andersen

Obiective operaționale:
Pe parcursul lecției ,elevii vor fi capabili:
O1:să recunoască personajele și povestea din care fac parte acestea pe baza imaginilor din Cutiuța cu Povești;
O2: să identifice corect personajele poveștii studiate;
O3:să deseneze corect literele de tipar
O4:să decupeze după contur cărțile de joc cu povestea Degețica
O5:să identifice caracteristicile personajelor pozitive dar și celor negative.

Strategii didactice:
1.Metode și procedee didactice:conversația,expunerea,observarea,jocul didactic,lectura activă,exercițiul,problematizarea.
2.Mijloace de învățământ:cutiuța cu povești,imagini cu personaje din povești,panou,față tristă,față zâmbitoare,cartea uriașă.planșă cu
Degețica,coli A4,creioane colorate,cărțile de joc cu Degețica.
3.Forme de organizare:frontal,individual
Metode de evaluare:orală.scrisă,practică

Tipul lecției :lecție de predare-învățare de noi cunoștințe


Desfășurarea lecției

Momentele lecției Ob.op Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Metode de


evaluare
Metode și Forme de Mijloace de
procedee organizare învățămînt

1.Moment Pregătirea materialelor necesare desfășurării - - - -


organizatoric lecției.
Asigurarea cadrului organizatoric necesar
desfășurării în condiții optime a lecției.
2.Reactualizarea Voi reactualiza cunoștințele elevilor printr-un Conversația frontală - -
cunoștințelor joc didactic”Cine este și cum este?”
Elevii vor trebui să recunoască pe baza
imaginilor prezentate personajele din povești și
tipurile de personaje :pozitive /negative.

3.Captarea O1 Le voi spune elevilor că am pregătit o surpriză Joc didactic frontală Cutiuța cu orală
atenției pentru ei.”Astăzi v-am adus Cutiuța cu povești
povești”
REGULILE JOCULUI:Un elev va lua din
cutie o imagine,un jeton,îl arată spre clasă iar
un alt elev spune din ce poveste face parte ,iar
personajele alese vor fi așezate la panou în problematizarea Imagini cu
dreptul celor două fețe:veselă pt personaje personaje
pozitive și tristă pt personaje negative.

4.Anunțarea Port o conversație cu elevii: Conversația frontală


temei și a Copii,eu am pregătit pentru voi o altă
obiectivelor surpriză.Voi mi-ați spus că vă plac
poveștile.Vreți să ascultați o nouă poveste?
De unde citim poveștile?
Eu v-am adus Cartea uriașă Degețica și astăzi
vom cunoaște o altă poveste și noi personaje.

5.Dirijarea Prezint cartea uriașă elevilor,titlul poveștii Expunerea frontală Cartea orală
învățării și numele autorului.Întreb copiii dacă mai Observarea uriașă
cunosc și alte povești ale acestui autor.
Astăzi veţi asculta o poveste care se Imagini
numeşte Degețica. Ea a fost scrisă de H. Ch.
Andersen.
Vă rog să fiţi atenţi la poveste, să vedeţi
prin ce întâmplări trec personajele.
În continuare se face lectura
basmului”Degețica” de către învățător.
Se explica cuvinte necunoscute. Lectura activă
Pe parcursul lecturii se va respecta punctuaţia
cerută de text.
Intonaţia va fi adecvată personajului
interpretat. Între pasaje se vor lăsa câteva
secunde pauză pentru a trezi interesul
copiilor.Se prezintă sub formă de surpriză
imaginea cu Degețica.
6.Obținerea Se vor purta discuţii libere referitoare la - orală
performanței povestea ,,Degeţica” de H. Ch. Andersen:
1) Cum s-a numit basmul și cine este Conversația Frontală
autorul acestui basm?
O2 2) Ce personaje am întâlnit în acest basm?
3) Din ce a răsărit Degeţica? ( dintr-un
bob de orz)
4) Cine a furat coaja de nucă în care se
afla Degeţica? ( o broască urâtă)
5) Cine a salvat-o pe Degeţica din apă?
( peştişorii)
6) Unde găseşte adăpost şi mâncare pe
timpul iernii Degeţica?( în casa unui
şoarece de câmp)
7) Pe cine a salvat Degeţica de la moarte?
( o rândunică)
8) Cu cine se căsătoreşte la final
Degeţica? ( cu craiul florilor)
7.Retenție și O3 Pe o coală A4,copiii vor trebui să transcrie Exercițiul Individuală Coală A4 scrisă
transfer liber numele evenimentului/evenimentelor creioane
preferate din luna decembrie pe o coală A4
:Moș Nicolae,Crăciunul,Anul Nou.(Desenarea
literelor mari de tipar).
9.Evaluare La final se fixează titlul și autorul basmului. problematizarea Frontală - orală
Se pune următoarea întrebare:
Care sunt personajele pozitive din acest basm?
O5 Dar cele negative?
Se fac aprecieri individuale cu privire la
desfășurarea lecției.
8.Încheierea O4 Elevii vor decupa cărțile de joc din povestea Discuția individuală Carțile de practică
activității Degețica pentru următoarea activitate. joc
La final se fixează titlul și autorul basmului.