Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

1. Studiul produsului şi analiza tehnologică.


2. Stabilirea listei componentelor.
3. Intocmirea schemei de ordonanţare şi schemei de asamblare.
4. Elaborarea listei fazelor de montaj şi atribuirea utilajelor şi echipamentelor.
5. Stabilirea regimurilor de montaj şi a timpilor operativi.
6. Stabilirea mijloacelor de transport şi alegerea tipului de ambalaj.
7. Întocmirea documentaţiei însoţitoare – certificat de garanţie – declaraţie de
conformitate/certificat de conformitate – instrucțiuni de utilizare/cartea
tehnică.
8. Elaborarea procedurii specifice activităţii de montaj, ambalare şi
depozitare.
CAPITOLUL 1
STUDIUL PRODUSULUI ŞI ANALIZA TEHNOLOGICĂ

1.1. Analiza funcţional constructivă


a) Descrierea produsului
- destinatia exacta a produsului
- producătorul produsului este S.C. Proma Machinery S.R.L.
- beneficiarii produsului sunt atat interni cat si cei externi.
b) Rolul funcţional
- rolul functional exact
- protectia persoanelor – cum este asigurata in timpul functionarii?
- protectia elementelor componente impotriva patrunderii corpurilor
straine
- conditii de functionare corecta
- metode de evitare a accidentelor
c) Condiţii de funcţionare
- conditii tehnice deosebite
- cerinţe de mediu ambiant (climatice);
- temperatura de functionare
- temperatura ambiantă în timpul funcţionării (ex. este -250C÷600C);
- umiditatea maximă a aerului (ex. la 200C maxim 80%);
- cum se realizeaza transportul produsului (ex. se realizează în cutii de lemn
cu stivuitoare);
- temperatura mediului ambiant în timpul transportului sau depozitării
- pozitia de functionare;
- gradul de protectie.
d) durata de utilizare
1.2. Analiza constructiv tehnologică
a) Lista componentelor
(se vor trece in tabelul de mai jos componentele din indicatorul desenului
de ansamblu)

Nr. Denumire Nr. Desen Nr. buc.


crt. Sau STAS
1
2