Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT TEMATIC

MAGIE DE TOAMNĂ

1
Tema anuală de studiu: ,,CÂND, CUM SI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’

Nivel de vârstă: 3-5 ani

Tema proiectului: ,,Magie de Toamnă”

Subteme: „Vine toamna colorată” – 29.10. – 02.11.2012


„Fructe dulci - mărul” - 12.11 – 16.11.2012
„Legume vesele - morcovul” – 19.11. – 23.11.2012

Obiectivele de referinţă:
DLC:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât
şi de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje, să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text şi să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
DS:
 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul
înconjurător apropiat;
 Să comunice idei, impresii pe baza observării făcute;
 Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului aplicând
cunoştinţele dobândite;
DOS:
 Să cunoască normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate
personală;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă,
grup de joacă);
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
DEC:
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului, să diferenţieze auditiv timbrul şi
intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;
 Să cunoască aspecte particulare ale anotimpului toamna, precum şi florile, fructele şi legumele
specifice acestuia;
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
DPM:
 Să execute corect mișcările diferitelor segmente ale corpului;
 Să-și formeze o ținută corporală corectă: șezând, în deplasare, stând;
 Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice însușite în diferite context

2
RESURSE UMANE: educatoare, copii, părinţi.
RESURSE DE TIMP: 3 săptămâni.
RESURSE MATERIALE: - planşe tematice, mulaje, cărţi, reviste, pliante, vederi, aparat de
fotografiat, album pentru poze
METODE ŞI PROCEDEE: observarea spontană şi dirijată, jocul, explicaţia, demonstraţia,
povestirea, problematizarea, exerciţiul, convorbirea, brainstorming-ul, turul galeriei.
BIBLIOGRAFIE:
Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar (3- 6/7 ani), 2008.
Revista învăţământului preşcolar.
Ghid orientativ - planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă.
INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


 toamna cad frunzele;  ce este toamna?
 vremea se răceşte;  de ce se îngălbenesc şi cad frunzele?
 câteodată plouă;  cum ne îmbrăcăm?
 toamna se coc multe şi multe legume.  de ce trebuie să ne hrănim sănătos?
 de ce trebuie să spălam fructele şi
legumele înainte de a le consuma?

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

Bibliotecă Ştiinţă Construcţii

- Cărţi, atlase şi reviste cu - Enciclopedii; - Cuburi de lemn / plastic;


imagini specifice anotimpului - Planşe cu aspecte ale - Jocuri de construcţii.
toamna; anotimpului toamna.
- Casetofon, DVD, casete cu
cântece/poveşti;
- Jetoane: fructe, legume, flori.
Joc de rol Joc de masă Artă

- Jocuri de creaţie: pentru gătit, - Jocuri de masă : Puzzle, Din - Creioane colorate, carioci,
curăţenie, şi alte activităţi jumătate întreg, Loto etc.; acuarele, pensule, blocuri de
- Căsuţa păpuşii, păpuşi, - Maşini, utilaje, jucării, desen, şabloane;
- Coşuri; materiale din natură şi - Plastilină, planşete.
- Fructe, legume, flori, refolosibile;
- Jucării de pluş, maşinuţe. - Personaje miniatură din
plastic, lemn sau pluş.

3
EVALUAREA PROIECTULUI : Evaluarea proiectului se va materializa prin expunerea lucrărilor
pentru a fi văzute şi apreciate de părinţi şi prin prezentarea fotografiilor realizate pe parcursul
proiectului, dar şi printr-o lecţie deschisă la finalul proiectului.

DRAGI PĂRINŢI,

Copiii dumneavoastră au dorit să afle cât mai multe lucruri noi despre
acest anotimp al bogăţiei, toamna. Am hotărât să derulez un proiect tematic
despre toamnă pe o perioadă de 3 săptămâni în care vor cunoaşte mai bine
fructele, legumele, florile şi frumuseţile anotimpului toamna.
Vă invităm să ne ajutaţi pentru a putea duce la bun sfârşit acest
proiect şi vă rugăm să ne împrumutaţi materiale în care regăsim aspecte ale
acestui anotimp cum ar fi: fructe, legume, flori naturale sau imagini,
jetoane, casete, poveşti sau alte materiale care credeţi că ne-ar folosi.
Vă mulţumim!

Educatoarele grupei

4
HARTA PROIECTULUI

„Fructe dulci - mărul”


„Vine toamna colorată” - caracteristici
- fenomene specifice - mediu de viață
- activitatea omului - modalități de consum
- roadele toamnei

MAGIE DE TOAMNA

„Legume vesele - Morcovul”


- caracteristici
- mediu de viață
- modalități de consum

5
SĂPTĂMÂNA: 29.10.- 02.11.2012
Subtema: „VINE TOAMNA ”
Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA I
Data ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: ,,E 1. Bibliotecă: ,,Imagini de
29.10. toamnă” toamnă” DS - ,,Toamna”
2013 Rutine: ,,Folosim şerveţelul” Artă: ,,Frunze”- colorare - observare
Tranziţii: ,,Trenuleţul
veseliei 2. Plimbare în jurul grădiniţei
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ,,de 1. Ştiinţă: ,,Frunzele se- DLC: ,,Unde a zburat
30.10. ce cad frunzele?” ngălbenesc” rândunica?”
2013 Rutine: ,,Folosim Joc de rol: ,,De-a grădinarii” – povestirea educatoarei
şerveţelul” DEC: ,,Rândunica”
Tranziţii: ,,Bate vântul 2. Jocuri de mişcare – dactilo-pictură
frunzele”
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: 1. Construcţii: ,,Căsuţe pentru DS: ,,Frunze mari şi mici”
31.10. ,,Unde pleacă păsările?” păsărele” – joc matematic
2013 Rutine: ,,Folosim şerveţelul” Artă: ,,Mâncare pentru DEC: ,, Bate vântul
Tranziţii: ,,Plouă” păsărele” frunzele”
- joc cu cânt
2. Jocuri distractive
Joi Întâlnirea de dimineaţă: 1. Joc de masă: ,,Din jumătăţi DOS: ,,Cu e toamna?”
01.11. ,,Ce culoare au frunzele?” întreg” – plimbare în parc pentru
2013 Rutine: ,,Folosim şerveţelul” Joc senzorial: ,,Cald – rece” observarea naturii
Tranziţii: Ne pregătim
pentru activităţi 2. Jocuri distractive
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: 1. Ştiinţă: ,,Unde pleacă DPM:,,La plimbare prin
02.11. ,,Cum ne îmbrăcăm păsările?” parc toamna”
2013 toamna?” Construcţii: ,,Căsuţe pentru - mers cu ocolirea
Rutine: ,,Folosim şerveţelul” păsărele” obstacolelor
Tranziţii: ,,Bate vântul
frunzele” 2. Jocuri distractive

6
SĂPTĂMÂNA: 29.10.- 02.11.2012
Subtema: „VINE TOAMNA ”
Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA II
Data ADP ALA ADE
Luni Rutine: ,,Vreau să ştiu” Audiţie: ,,Cântece despre DS - ,,Toamna”
29.10. Tranziţii: ,,Morişca” toamnă - observare
2013
Marţi Rutine: ,,Singurel mă Ştiinţă: ,Cum e vremea?” DLC: ,,Unde a zburat
30.10. îngrijesc” rândunica?”
2013 – povestirea educatoarei
Tranziţii: ,,Plouă, bate DEC: ,,Rândunica”
vântul, a ieşit soarele” – dactilo-pictură
Miercuri Rutine: ,, Singurel mă Artă: ,,Plouă cu furtună” DS: ,,Frunze mari şi mici”
31.10. îngrijesc” – linii oblice – joc matematic
2013 DEC: ,, Bate vântul
Tranziţii: ,, Bate vântul frunzele”
frunzele” - joc cu cânt
Joi Rutine: ,,Folosim Joc de rol: ,,Micii grădinar”" DOS: ,,Cu e toamna?”
01.11. şerveţelul” – plimbare în parc pentru
2013 Tranziţii: ,Mergi cu bat!” observarea naturii
Vineri Rutine: ,,Folosim şerveţelul” Construcţii: ,,Ronduri de flori” DPM:,,La plimbare prin
02.11. Tranziţii: ,,Un, doi, un, doi” parc toamna”
2013 - mers cu ocolirea
obstacolelor

7
SAPTAMANA: 12.11. – 16.11.2012
„FRUCTE DULCI - MĂRUL”
Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA I
Data ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce
22.10. gustos e mărul!” 1.Bibliotecă: ,,În livadă”
2012 Rutine: ,,Fructele se spală Construcţii: ,,Lădiţe pentru DS ,,Mărul”
înainte de a fi mâncate” fructe” - observare
Tranziţii: ,,Rostogolim
merele” – joc distractiv 2. Jocuri cu jucăria preferată
Marţi Întâlnirea de dimineaţă:
23.10. ,,Cum creşte mărul?” 1.Stinţă: ,,De ce sunt bune DLC ,,Mărul”
2012 Rutine: ,,Fructele se spală merele?” - memorizare
înainte de a fi mâncate” Joc de masă: ,,Din jumătate DEC ,,Mărul”
Tranziţii: Ne pregătim pentru întreg” - colorare în contur
activităţi 2.Jocuri de mişcare
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce 1.Arta : ,,Mere roşii, mere DS ,,Mere roşii, mere
culori au merele?” verzi” - colorare galbene”
Miercuri Rutine: ,,Fructele se spală Joc de rol: ,,La piaţă” – joc matematic
24.10. înainte de a fi mâncate” 2. Jocuri de mişcare DOS ,,Mărul”
2012 Tranziţii: ,,Bat din palme“ - lipire în contur
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ,La 1. Ştiinţă: ,Cum se păstrează
25.10. ce folosesc merele?”, fructele?” DOS ,,Fructele şi
2012 Rutine: ,,Fructele se spală Artă: ,,Fructe” - colorare vitaminele”
înainte de a fi mâncate” 2. Plimbare în piaţa din cartier – lectura educatoarei
Tranziţii: ,,Bate vântul
frunzele”
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ,,Ce 1.Joc de masă: ,,Alege şi
26.10. alte fructe ne aduce toamna?” potriveşte”
2012 Rutine ,,Fructele se spală Construcţii: ,,Lădiţe pentru DPM ,,Culegem mere din
înainte de a fi mâncate” fructe” pom” – mers pe vârfuri c
Tranziţii: Ne pregătim pentru 2. Jocuri distractive mâinile sus”
activităţi

8
SAPTAMANA: 12.11. – 16.11.2012
„FRUCTE DULCI - MĂRUL”
Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA II
Data ADP ALA ADE
Luni Rutine: ,,Ştiu şi pot să-i spăl
22.10. fructele” Construcţii: ,,Rafturi în
2012 Tranziţii: ,,Vântul bate- cămară” DS ,,Mărul”
ncetişor” - observare
Marţi Rutine: ,,Ştiu şi pot să-i spăl
23.10. fructele” Joc de rol: ,,Preparăm ceai de DLC ,,Mărul”
2012 Tranziţii: ,,Vântul bate- fructe” - memorizare
ncetişor” DEC ,,Mărul”
- colorare în contur

Rutine: ,,Ştiu şi pot să-i spăl Arta : ,,Mere roşii mari şi DS ,,Mere roşii, mere
fructele” mici” - modelaj galbene”
Miercuri Tranziţii: ,,Adunăm merele“ – joc matematic
24.10. DOS ,,Mărul”
2012 - lipire în contur
Joi Rutine: ,,Ştiu şi pot să-i spăl Joc de masă: ,,Priveşte şi
25.10. fructele” potriveşte” DOS ,,Fructele şi
2012 Tranziţii: ,,Adunăm merele“ vitaminele”
– lectura educatoarei
Vineri Rutine ,,Ştiu şi pot să-i spăl Audiţie muzicală: ,,Cutiuţa
26.10. fructele” muzicală DPM ,,Culegem mere din
2012 Tranziţii: ,,Vântul printre pom” – mers pe vârfuri c
frunze” mâinile sus”

9
SĂPTĂMAÂNA 19.11. – 23.11.2012
„LEGUME VESELE - MORCOVUL”

Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA I


Data ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: 1.Bibliotecă: ,,Citim imagini
28.10. ,,Îmi plac legumele’’ cu legume de toamnă”
2012 Rutine: ,,Legume spălate, Joc de masă: ,,Sortăm DS ,,Morcovul”
sănătate curată” legumele” - observare
Tranziţii: ,,Un, doi, un, doi,
câte doi în pas vioi” 2. Joc de mişcare: ,,Tunelul”
Marţi Întâlnirea de 1.Construcţii: ,,Lădiţe pentru DS: ,,Unde se află
29.10. dimineaţă: ,,Am cules din legume” mulţimea de morcovi?”
2012 grădiniţă, morcovelul cu Ştiinţă: ,,Farmacia din coşul (poziţii spaţiale)
codiţă” Rutine: ,,Legume toanei” – joc didactic
spălate, sănătate curată” DEC: ,,Morcovul mare şi
Tranziţii: ,,Bate vântul 2. Jocuri de mişcare mic” – colorare în contur
frunzele”
Întâlnirea de 1.Joc de rol: ,,De-a legumele
dimineaţă:, ,Ce ne dau lăudăroase” DLC: ,,Ce-a cumpărat
Miercuri legumele?” Joc de masă: ,,Fiecare mama de la piaţă?”
30.10. Rutine: ,,Legume spălate, legumă are umbra ei” - joc didactic
2012 sănătate curată” DEC: ,,Cântecul
Tranziţii: ,,Mergem pe 2.Jocuri de mişcare legumelor”
aleile grădinii”
Joi Întâlnirea de 1. Artă: ,,Legumele vesele” -
01.10. dimineaţă: ,,Vreau să fiu colorare DOS: ,,Cum se face supa
2012 sănătos” Bibliotecă: ,,În grădina de de zarzavat?”
Rutine: ,,Legume spălate, legume”- lectura educatoarei – observare la bucătăria
sănătate curată” grădiniţei
Tranziţii: ,,Aşezăm 2. Jocuri de mişcare
legumele”
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: 1.Joc senzorial: ,,Ghiceşte ce
02.10.20 ,,Supă de legume pentru ai gustat!” DPM: ,,Scoatem morcovii
12 copii sănătoşi” Joc de masă: ,,Găseşte din pământ” – mers în
Rutine: ,,Legume spălate, drumul iepuraşului” ghemuit
sănătate curată” Joc dinamic: ,,Aleargă la
Tranziţii: ,,Bat din palme” 2. Jocuri de mişcare morcovel!”

10
SĂPTĂMAÂNA 19.11. – 23.11.2012
„LEGUME VESELE - MORCOVUL”

Ziua/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE TURA II


Data ADP ALA ADE
Luni Rutine: ,,Legume spălate,
28.10. sănătate de la toate” Joc de masă: ,,Din jumătate DS ,,Morcovul”
2012 Tranziţii: ,,Mergem printre întreg” - observare
straturi”
Marţi Rutine: ,,Legume spălate, DS: ,,Unde se află
29.10. sănătate de la toate” Construcţii: ,,Lădiţe cu mulţimea de morcovi?”
2012 Tranziţii: ,,Mergem printre legume” (poziţii spaţiale)
straturi” – joc didactic
DEC: ,,Morcovul mare şi
mic” – colorare în contur
Rutine: ,,Legume spălate,
sănătate de la toate” DLC: ,,Ce-a cumpărat
Miercuri Tranziţii: ,,Mergem printre Joc de rol: ,,La piaţă” mama de la piaţă?”
30.10. straturi” - joc didactic
2012 DEC: ,,Cântecul
legumelor”
Joi Rutine: ,,Legume spălate,
01.10. sănătate de la toate” Artă: ,,Morcovul şi roşia” DOS: ,,Supa de zarzavat?”
2012 Tranziţii: ,,Mergem printre – vizionare PPT
straturi”
Vineri Rutine: ,,Legume spălate,
02.10. sănătate de la toate” Ştiinţă: ,,Cum se păstrează DPM: ,,Scoatem morcovii
2012 Tranziţii: ,,Mergem printre legumele pentru iarnă?” din pământ” – mers în
straturi” ghemuit
Joc dinamic: ,,Aleargă la
morcovel!”

11