Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN


SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ
Structură-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 CARANSEBEȘ

Ediția a VI - a
POZIȚIA CAERI 143/2018
An şcolar 2017 – 2018
Caransebeş
COMITETUL DE
ORGANIZARE

GRĂDINIŢA P.P. NR. 1


CARANSEBEŞ

Dir. pr.prof. Isac Rusalin


Prof. Buru Ana
Prof. Crăciunescu – Sîrbu Cristina
Prof. Daminescu Oana
Prof. Iacob Diana
Prof. Ianchiș Adriana
Prof. Ştefan Lucia
Prof. Vlasie Elena
Prof. Vrînceanu Nicoleta
PROIECT INTERJUDEŢEAN
,,LUMINA ÎNVIERII”
2017-2018

PARTENERI:

Episcopia Caransebeșului
Şcoala Gimnazială Gruia – jud. Mehedinţi
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” - structură Grădiniţa PP
44 Oradea, jud. Bihor
Grădiniţa PP nr. 7 Deva – structură Grădiniţa PP nr. 2 Deva,
jud. Hunedoara
Grădiniţa PP „Palatul Fermecat” Arad, jud. Arad
Școala Gimnazială nr. 3 Oțelu-Roșu, jud. Caraș-Severin
Școala Gimnazială Petroșnița, jud. Caraș-Severin
Școala Gimnazială Zăvoi - structură Școala Gimnazială Măru,
jud. Caraș-Severin
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș
Argument
Paştele, cea mai mare sărbătoare creştină, a fost prăznuit întotdeauna ca o zi
de bucurie, aceea a Învierii. Noaptea Învierii este petrecută în biserici, în
priveghere şi rugăciune, cântări de bucurie, cu lumini multe, semne ale mântuirii.
Paştele, sărbătoarea creştină care cheamă oamenii să ia Lumina Sfântă, aduce
bucuria unică a Învierii Mântuitorului, dar şi ritualuri şi tradiţii religioase Din
această noapte şi până la Înălţare, creştinii se salută cu „Hristos a înviat ! “ şi îşi
răspund „Adevărat a înviat!” saluturi pe care și cei mici le îndrăgesc.
Proiectul „Lumina Învierii” se adresează tuturor copiilor şi cadrelor
didactice care doresc să împărtăşească bucuria primirii luminii în suflete.
În preajma sărbătorilor pascale, oamenii se străduie să fie mai buni, mai
îngăduitori, mai darnici, încearcă să iși schimbe modul de a relaționa cu cei din
jur, de a vedea în jurul lor, în familiile lor, dar mai ales în viața lor LUMINA
ÎNVIERII.
În noaptea de Paște, toţi cei care iau parte la slujba de Înviere să aduc cu
sine o lumânare pe care o aprind şi o ţin aprinsă în timpul săvârşirii Sfintei Învierii
și o iau acasă să se bucure împreună cu ceilalți de speranța mântuirii și învierii.
Dorim ca prin proiectul „Lumina Învierii” să readucem în atenția copiilor
Sǎrbǎtoarea Sfintelor Paști, cea mai importantǎ și solemnǎ dintre sǎrbǎtorile
anului, cea care aduce omenirii speranța mȃntuirii și a vieții veșnice, prin
sacrificiul lui Iisus Hristos.
Obiceiurile şi tradiţiile străbune româneşti, rod al unui efort îndelungat de
cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi
resurse nu se şterg niciodată.
PROIECT INTERJUDEŢEAN ,,LUMINA ÎNVIERII”
2017-2018

Grupul ţintă:
☻ Preşcolari
☻ Elevii claselor I-IV, IX-XII
☻ Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

☻ Reprezentanţi ai comunităţii locale

SECȚIUNI:
I .Simpozion interjudeţean (adresat cadrelor didactice) și elevilor
de liceu:

1. „Tradiţii şi obiceiuri de Paşte ” – referate, eseu

2. .Practică educaţională „Învierea Domului ”


- poezii, scenete, eseu, fise de lucru (CD cu avizul ISBN).

II. Concurs interjudeţean (adresat preşcolarilor şi elevilor )

- Desen, pictură, colaj, icoane, ornamente de Paşte – la alegere

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

9 martie 2018-21 mai 2018


REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Simpozion - Concurs interjudețean „Lumina Învierii”
ediţia a VI-a cuprins in CAERI poziţia 143/2018
martie 2018
Fără taxă de participare pentru preșcolari
Depunerea lucrărilor se va face până la data de 27 aprilie 2018 (data poştei)
pe adresa: Grădiniţa P.P.1, str. G-ral Mihail Trapşa, nr.1, cod poştal 325400
Caransebeş cu menţiunea pentru doamna Daminescu Oana.
SIMPOZION
Se admit maxim 2 autori pe lucrare.Un autor poate participa cu o singură
lucrare.
Lucrările trebuie să conțină elemente de originalitate.
Lucrările precum și fişa de înscriere completată vor fi trimise pe adresa de
mail: gradinitapp1_caransebes@yahoo.com în perioada 09.03.2018-27.04.2018
Referatul se redactează în format electronic, folosind un editor de text de
tip Word, pe pagină A4, margini de 2 cm, font Times New Roman 12, titlul -14, cu
diacritice, bibliografia la sfârşit. La două rânduri de titlu se trece autorul și unitatea
școlară. Lucrarea nu trebuie să depășească 3 pagini. Timpul de prezentare al lucrării:
5 minute.
Se vor acorda diplome de participare și un CD cu ISBN cu toate lucrările
cadrelor didactice participante.
Diplomele împreună cu CD-urile se vor expedia până la data de
01.07.2018.
NOTĂ: Materialele care nu întrunesc condiţiile precizate, nu se vor lua în
considerare.
Taxa de participare este de 15 lei/cadru didactic.
Secţiunea II -
Un cadru didactic poate să fie îndrumător unui singur concurent, indiferent
de tehnica de lucru.
Lucrările (desen, pictură, colaj) vor fi realizate pe suport A4 sau A5.
Ornamentele şi icoanele pot fi realizate pe suport la alegere.
Lucrările vor fi etichetate pe spate după cum urmează: titlul lucrării, numele şi
prenumele preşcolarului/şcolarului, grupa/clasa, îndrumătorul, grădiniţa /şcoala,
localitatea. judeţul (OBLIGATORIU).
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Împreună cu lucrările se va trimite fişa de înscriere, protocolul de colaborare
(în 2 exemplare), un plic A4 autoadresat şi timbrat (de 3 lei).
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Fără taxă de participare pentru preșcolari.

Director, Coordonator proiect,


Pr. prof. dr. Isac Rusalin Prof. Daminesu Oana
PROGRAMUL
SIMPOZIONULUI:
21.05.2018

Primirea invitaţilor - 9:30 – 10:00


Festivitatea de deschidere - 10:00 – 10:30
Prezentarea şi evaluarea lucrărilor pe secţiuni - 10:30 – 12:00
Pauză de cafea - 12:00 – 12:30
Anunţarea rezultatelor concursului - 12:30 – 13:30
Concluzii, festivitatea de închidere - 13:30 – 14:30

PERSOANE DE CONTACT:

DAMINESCU OANA -DELIA


TEL: 0733914196
E-mail: oana_sarca200@yahoo.com

IANCHIŞ ADRIANA-VASILICA
TEL: 0745410899
E-mail: atentiecopii @yahoo.com
SECŢIUNEA I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ: ....................................................................................

Localitatea/judeţul: ............................................................................................

Numele şi prenumele cadrului/cadrelor didactic (e): ............................................

Adresa unde se vor trimite CD-ul şi adeverinţa ...................................................

Adresa de email obligatoriu ……………………………...…………………….....

Telefon ……………………………..

Nr. Titlul referatului/practicii educaţionale


crt.

1.
SECŢIUNEA II

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător : ..........................................

Unitatea de învăţământ: ....................................................................................

Localitatea/judeţul: ............................................................................................

Adresa unde se vor trimite diplomele ............................................................

Adresa de email obligatoriu ……………………………...……………………....

Telefon ……………………………..

Nr. Numele şi prenumele Grupa/Clasa Titlul lucrării


crt. preşcolarului/elevului

1.

 Un cadru didactic poate îndruma un singur paricipant la concurs,


indiferent de tehnica de lucru.
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX GRĂDINIȚA/ȘCOALA………………
„EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ ………………………………………..
GRĂDINIŢA P.P.NR.1 CARANSEBEŞ NR. ……../……………………
NR.

ACORD DE PARTENERIAT
1) Părţile contractului:

A) Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeş – structură


Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, cu sediul în: str. G-RAL MIHAIL TRAPŞA, nr. 1, cod
325400, Caransebeş, jud. Caraş Severin, tel. 0255513431, fax. 0255513431, reprezentată prin
director prof. Isac Rusalin si prof. Daminescu Oana Delia în calitate de coordonator de proiect.

B) INSTITUŢIA …........................................................................................................,
Strada..................................................nr.............Localitatea....................................................,
Judeţul................................................, reprezentată prin………………………….. în calitate
de partener.

2) Grădiniţa coordonatoare se obligă:

Să distribuie regulamentul concursului instituţiilor partenere;


Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
Să realizeze pagina web a concursului;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
Să mediatizeze rezultatele concursului.

3) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:


Să înscrie preşcolarii, elevii în concurs;
Să selecteze lucrările copiilor şi cadrelor didactice participante la concurs;
Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
Să distribuie copiilor participanţi diplomele si premiile cuvenite.

4) Durata parteneriatului:
Acordul încheiat în 2 exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este
valabil pe perioada semestrului II al anului şcolar 2017-2018.
Concursul interjudeţean „LUMINA ÎNVIERII” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de învăţământ din
ţară, precum şi implicarea comunităţii locale in procesul de învăţământ.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX


„EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ
GRĂDINIŢA PP1 CARANSEBEŞ GRĂDINIŢA/ŞCOALA
DIRECTOR, pr. prof. Isac Rusalin
....................................................

S-ar putea să vă placă și