Sunteți pe pagina 1din 1

Școala gimnazială nr. 5, Galaţi.

CLASA: a V-a A
DISCIPLINA: Limba engleză
PROFESOR: Popa Elena NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI: 18
DATA SUSŢINERII TESTULUI: NR.ABSENŢI: 0

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR DE EVALUARE INIŢIALĂ

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a V-a A au fost avute în vedere următoarele
competenţe derivate:
C1: utilizarea corectă a cuvintelor în propoziție prin completarea spațiilor libere dintr-un text
C2: utilizarea corecta a prezentului simplu și a prezentului continuu
C3: utilizarea corectă a formelor de plural a substantivelor regulate și neregulate
C4: utilizarea corectă a pronumelor relative prin completarea spațiilor libere
C5: utilizarea corectă a verbelor a fi și a avea la timpul prezent simplu prin completarea spațiilor libere
C6: exprimarea informațiilor despre sine în forma unei scrisori informale.
De asemenea, testul inițial a avut în vedere următoarele conţinuturi: Present simple and continuous;
Regular and irregular nouns – plural form; prepositions; relative pronouns; verbs: to be and to have got;
informal letter.
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 3,71.

Note 9- 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 1


10
Nr 1 0 1 3 1 2 3 3 2 2

Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la competenţele ce aveau în vedere:
uilizarea verbelor to be și to have got.
Greşelile tipice sesizate se referă la:
- utilizarea corectă a cuvintelor în propoziții, din cauza neînțelegerii mesajelor scrise;
- regulile de utilizarea a timpului prezent simplu și continuu;
- formele specifice ale timpului prezent simplu și continuu;
- formele de plural ale substantivelor regulate și neregulate;
- utilizarea corectă a pronumelor relative;
- utilizarea corectă a verbelor a fi și a avea;
- compunerea mesajelor scrise – scrisoarea informală;
- exprimarea corectă în limba engleză;
- scrierea corectă a cuvintelor în limba engleză.

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:


1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea noţiunilor gramaticale,
înțelegerea, analiza și interpretarea de texte, etc;
2. temă pentru acasă diferenţiată (în funcție de nivelul elevilor)
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului;
4. lectură suplimentară;
5. fişe de lucru diferenţiate;
6. alocarea de timp la fiecare oră pentru exerciții de spelling sau dictare.