Sunteți pe pagina 1din 1

Școala gimnazială nr 5, Galaţi.

CLASA: a VIII-a B
DISCIPLINA: Limba engleză
PROFESOR: Popa Florian NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI: 20
DATA SUSŢINERII TESTULUI: NR.ABSENŢI: 2
20.09.2017

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR DE EVALUARE INIŢIALĂ

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a VIII-a B, au fost avute în vedere următoarele
competenţe derivate:
C1: utilizarea corectă a timpului prezent simplu și prezent continuu în relatarea unor acțiuni prezente
C2: utilizarea corectă a timpului trecut simplu și trecut continuu în relatarea unor acțiuni trecute
C3: rescrierea propozițiilor prin utilizarea corectă a verbelor modale indicate
C4: utilizarea corectă a formelor de plural a substantivelor regulate și neregulate
De asemenea, testul inițial a avut în vedere următoarele conţinuturi: Present simple and
continuous; Past simple and continuous; Modal verbs; Regular and irregular nouns – plural form.

În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:


- media generală a clasei: 2,95

Note 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 1
Nr 0 1 1 2 0 1 0 4 9 2

Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor corecte s-au obţinut la competenţele derivate ce aveau în
vedere utilizarea corectă a timului prezent simplu și continuu în relatarea unor acțiuni prezente.

Greşelile tipice sesizate se referă la:


Regulile de utilizare ale timpului prezent simplu și continuu;
Regulile de utilizarea ale timpului trecut simplu și continuu;
Formele specifice de alcătuire ale timpurilor.
Formele de plural ale substantivelor regulate și neregulate.
Neînțelegerea mesajelor scrise.
Exprimarea obligației, lipsei obligației, certitudinii, sfatului, permisiunii, cu ajutorul verbelor modale.

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:

1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea noţiunilor gramaticale,
înțelegerea, analiza și interpretarea de texte, etc;
2. temă pentru acasă diferenţiată (în funcție de nivelul elevilor)
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului;
4. testatea orală/scrisă a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în catalog);
5. lectură suplimentară;
6. fişe de lucru diferenţiate.