Sunteți pe pagina 1din 30

Școala Gimnazială

NR.1 Suhurlui
Galați Avizat,
Director,
prof.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2017-2018
În conformitate cu OMENCS nr. 4577/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.552 din 21.07. 2016

Clasa: a III-a
Cadru didactic: Dima Silvia Daniela
Semestrul I: 17 săptămâni; 11 septembrie - 2 februarie
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni; 12 feb - 15 iunie
Școala Altfel : 23 aprilie – 27 aprilie 2018

Discipline:

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 5 ore pe săptămână Editura Intuitext (Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă)
MATEMATICĂ 4 ore pe săptămână Editura Intuitext (Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă)
ȘTIINȚE ALE NATURII 1 oră pe săptămână1 oră / săptămână …… Editura Intuitext (Mirela Mihăescu,
Ștefan Pacearcă)
MUZICĂ ŞI MIŞCARE 1 pe săptămână Editura Intuitext
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 2 ore pe săptămână……. Editura CD Press (Mirela Flonta, Claudia Stupineanu)
JOC ȘI MIȘCARE 1 oră pe săptămână
EDUCAȚIE CIVICĂ 1 oră pe săptămână1 oră/ săptămână ……. Editura Aramis (Dumitra Radu,
Gherghina Andrei)
OPȚIONAL ,,CAPCANELE ORTOGRAFIEI 1 oră pe săptămână

Manuale: Editura Intuitext, Aramis, CD Press


Avizat,
Resp. Comisia metodică a învăţătorilor
prof. Dima Silvia Daniela
SEMESTRUL I –17SĂPTĂMÂNI

Nr. Perioada/ Compet. Nr.


Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi Obs.
crt. Data specifice ore
1.1, 1.2 Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și 10
1. BUN RĂMAS, VA- 2 1.3, 1.4 exersarea competențelor clasei a II-a
CANȚĂ! BUN săptămâni Cartea
GĂSIT ȘCOALĂ! 2.1, 2.2
I – II Limba și - Textul literar ( mesajul textului, structura, autorul,
2.3, 2.4
literatura momentele povestirii, personaje)
română 3.1 - Textul literar în versuri ( structura, mesajul)
11.09.2017 - Textul informativ
– - Scrierea funcțională ( biletul)
22.09.2017 - Semne de punctuație
- Scrierea ortogramelor sa/s-a, sau/s-au; scrierea cuvintelor
într-o, într-un , dintr-o, dintr-un
Jocuri și povești
● Evaluare iniţială
1.1. Reactualizarea cunoștințelor și exersarea competențelor 8
1.2. clasei a II-a
1.3. Numerele naturale 0-1000:
Matematică 1.4. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000
2.1. Înmulţirea în concentrul 0-100
2.2. Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
3.1. Figuri şi corpuri geometrice
3.2. Măsurări . Probleme cu ...probleme
Exerciții pentru copii atenți
● Evaluare iniţială
1.1 Recapitulare – clasa a II-a 2
Științe ale 2.2 - Viața pe Pământ
naturii 2.3 - Sistemul solar
● Evaluare iniţială
2.1 ● Cântece învăţate, jocuri muzicale. Dicția. Sincronizarea 2
Muzică și 3.1 Exprimarea liberă pe ritmul muzicii. Audiția
mișcare Acompaniament cu jucăriile muzicale
Joc: -Desenăm instrumentul preferat
1.1 Amintiri din vacanţă. Evaluare iniţială 4
Arte vizuale 1.2 Proiecte speciale
și abilități 1.3 - Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru
practice 2.1 - Colectare de materiale din natura; observarea spaţiului
2.2 natural
2.3 - Desene pe asfalt
- Frunze călătoare – Colaj
- Pată picturală – Să ne amintim de vară
1.1, Capacitatea de organizare. Dezvoltarea fizica armonioasă 2
Joc și 1.2, Formaţii de adunare. Deplasare în coloane. Porniri și opriri.
mișcare 1.3, Coloane de gimnastică. Complex de exerciţii pentru pregătirea
2.1, organismului pentru efort (încălzirea); Permanent, 10-15 min
2.2, Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare
(De exemplu, gesturi, semne, semnale).
Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin
necondiționat (acțiuni în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda,
Spate în spate
1.1 Eu, tu, noi, ceilalţi – explorarea calităţii de persoană pe care o 2
Educație 1.2 are orice om
civică 1.3 Evaluare iniţială
2.1
 Funcții ale limbii (acte de vorbire) 14
2. POVEȘTILE 3 Limba și 1.1. - receptare şi emitere de mesaje în contexte familiare;
PĂMÂNTULUI săptămâni literatura 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute
III – VI română 2.2. (audiate, vizionate).
3.1.  Textul - textul literar (textul narativ, poezii scurte
25.09.2017 3.2. adecvate nivelului de vârstă)
13.10.2017 3.6. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.4. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.5.
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
 Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
Proiect – Cum se organizează un portofoliu
Texte suport:
- Spiridușul cel bun al cărții, după Ada Teodorescu
- Povestea pământului și a muncii
- Cu nasul în carte, după Nina Cassian
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 11
Matematică 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
2.1. - rotunjirea la zeci, sute, mii.
 Organizarea şi reprezentarea datelor în tabel: rând,
2.2.
coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
2.3.  formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X
3.1. Evaluare sumativă
5.2. Exersare, joc şi învăţare
1.1; 2.2  Pământul – mediu de viață 3
Științe ale 2.3; 2.4 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă;
naturii 3.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări;
MM 2.1 MAGIA MUZICII 4
Muzică și 3.1 Hai, cântați cu toți în cor, cu solist și dirijor!
mișcare -Trei pisoi
Corect respirăm, bine cântăm
-Mare bal
- În clasă
Vocalizam, apoi cantam!
Evaluare
1.1; ● Trusa micului artist. Materiale şi instrumente : hârtie, tipar, 6
Arte vizuale 1.2; materiale din natură (frunze/petale uscate, fructe, legume)
și abilități 1.3; ●Ce este arta?
practice 2.2; Comunicarea prin imagini.
2.3. ● Cum percepi lumea din jurul tău?
Iluzii optice.Unde este gândăcelul?
Abordări :
1.Viaţa unei frunze (haşurare, repetiţie)
2.Crizantema (tăiere, lipire, pensulatie)
3.Arborele curcubeu (linia modulată, pensulaţie)
2.1. Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin 3
Joc și necondiționat
mișcare 2.2 (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea
rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda, Spate în spate
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
Responsabilitățile rolurilor de conducere
Ex: Trenul
1.1 Noțiunea de persoană 3
Educație 1.2 - Ce înseamnă să fim persoane?
civică 1.3 - Persoana mea
2.1 - Persoana lui/ei
Recapitulare: Când se naşte un copil
2.2
Evaluare sumativă

Vacanță intersemestrială 28.10- 05.11 2017


 Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
3. CĂLĂTORIE PE 3 Limba și 1.1. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (audiate, citite);
UN NOR săptămâni literatura 1.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
V - VIII română 1.4.  Textul - textul literar, narativ
2.2.
- personajele textului; timpul, locul, ordinea desfășurării
16.10.2017 2.4.
întâmplărilor
– 2.5.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
10.11.2017 3.1.
3.2. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.3. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
4.1. poziția corpului;
4.4. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje.
- organizarea textului scris
 Semnele de punctuație;
 Scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
Texte suport:
- Furtuna, după Ruth Stiles Gannett
- Țara lui Vreau-și-primesc, după Andre Maurois
- O vizită la Cumuleta, după George Ricus
Recapitulare
Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12
Matematică 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
5.2. - aflarea numărului necunoscut;
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
(adunare și scădere)
Recapitulare
Evaluare
Exersare, joc şi învăţare
Pământul – mediu de viață 3
Științe ale 1.1; 2.2 - Circuitul apei în natură
naturii 2.3; 2.4 - Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
3.2 - Poluarea apei, a solului, a aerului
Evaluare
MM 1.1 ATELIERUL DE SUNETE 3
1.3 •Percuția corporală și instrumentală
Muzică și 2.1 Percuție corporală diversă
mișcare
3.1 •Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de
orchestră de jucării
•Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic
și/sau de copii (jucării, percuție corporală)
-Dacă vesel se trăiește
-Bate toba
-Muzicanții
Evaluare
Exersare, joc si invatare
● Ce poți face cu un creion? 6
Arte vizuale 1.1 - Punctul, elemet de limbaj plastic: Brad(mărul) punctat
și abilități 1.2 - Ritmul liniilor
practice 1.3 Linia, element de limbaj plastic, Perspectiva. Drum pierdut.
2.2 ●Cum desenezi un personaj?
2.3 Portretul.
Evaluare
Responsabilitățile rolurilor de conducere 3
Joc și (De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în
mișcare 2.1. desfășurarea jocurilor) Ex: Trenul
Reguli de interacțiune inter-grup
2.2 (De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea
rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea
respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal,
Între două focuri)
Evaluare
1.1 Trăsături morale ale persoanei 3
Educație 1.2 -Bunătatea opusă răutății
civică 1.3 -Respectul/lipsa de respect
2.1 -Sinceritatea/nesinceritatea
Evaluare
2.2
1.1. ● Funcții ale limbii (acte de vorbire)
4. DIN LUMEA 3 Limba și 1.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (auzite, văzute, 15
REALĂ, ÎN săptămâni literatura 2.2. trăite, citite);
LUMEA VIII – XII română 2.3. - prezentarea de persoane, a unor activități.
TEXTULUI 3.1.  Textul - textul literar, narativ
13.11.2017 3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
- 3.4. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
29.11.2017 3.6.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.1.
- delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3.
Liber 4.4.
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
joi 30 enunțuri;
noiembrie - realizarea planului de idei;
şi - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură
vineri 1 sau de conţinut;
Decembrie - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea de
instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai întâi,
apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea de
instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai întâi,
apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
scrierea corectă a unor cuvinte.
● Texte suport:
- Ruxi, după Matthew Lipman
- Cocoș de munte fotografiat, după Ionel Pop
- Perla de scoică
- Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12
Matematică - Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
5.1. - înmulţirea când unul dintre factori este o sumă;
- înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre;
5.3. - proprietăţile înmulţirii.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare

1.1  Caracteristici ale lumii vii


Științe ale 1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor. Nevoi de bază - apă, aer, 3
naturii 2.1 hrană; creștere; înmulțire);
2.3 - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale
2.4 mediului(lumină, temperatură, apă);
Recapitulare
3.1
Evaluare
MM 2.1 CANTECELE COPILARIEI 3
3.1 ● Elemente de limbaj muzical. Interpretarea.
Muzică și •Genuri muzicale: folclorul copiilor
mișcare  Melodia
-Cri, cri, cri
-Melcul supărat
-Iepurașii
-La pădure
•Genuri muzicale: dansuri populare
-La joc
-Hora lenta
-Ciuleandra
-Brasoveanca
Povestea culorior. 6
Arte vizuale 1.1 Culori primare și culori binare.
și abilități 1.2 Experiment : Cum se descompun culorile ?
practice 1.3 Forme și nuanțe.
2.2 Forma spontană și forma elaborată.
2.3 Tehnici de colorare. Joc de culori
Tonuri și nonculori
Tonuri de culori. Volum
Vas cu flori
Recapitulare
Evaluare sumativă
Reguli de interacțiune inter-grup
Joc și 2.1. (De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea 3
mișcare 2.2 rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea
1.3 respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal,
Între două focuri
Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări
de obiecte
Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea
pașilor și transport de diferite obiecte
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica, Vânătorul,
vrabia și albina, Șoarecele și pisica
Evaluare sumativă
1.1 Trăsături morale ale persoanei
Educație 1.2 - Curajul, frica, lașitatea 3
civică 1.3 - Modestia şi lipsa de modestie
2.1 - Încrederea şi lipsa de încredere
Evaluare
2.2
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
5. PLANTELE ŞI 3 Limba și 1.1. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat); 15
ANIMALELE AU săptămâni literatura 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
POVESTEA LOR română  Textul – textul literar, narativ
1.5.
XII - XIV
2.1. – textul nonliterar
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
04.12.2017 2.5. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
- 3.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
22.12.2017 3.6. enunțuri;
4.3. - realizarea planului de idei;
4.4. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-sensul cuvintelor;
-scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte support:
- Povestea florii-soarelui, după Tudor Pamfilie
- Puiul de elefant, după Rudyard Kipling
- Proiectul ,,Plante și animale, între real și imaginar”
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
 Împărţirea numerelor naturale 0 – 100 12
Matematică 2.5. - Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră cu
5.1. rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
5.3. - Cazuri speciale de împărțire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
Aflarea factorului necunoscut
Recapitulare
Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
1.1  Caracteristici ale lumii vii 3
Științe ale 1.2 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
naturii 2.1 (temperatura) sau în diferite situații (pericol, mișcare);
2.3 - Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni,
2.4 reptile, păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple de
reprezentanți din mediul de viață apropiat.
3.1
Recapitulare
Evaluare
MM 1.1 CANTECELE COPILARIEI 3
1.2 •Genuri muzicale: colinde ,Sculați gazde!”,, Vremea e de
Muzică și 3.2. colindat,, ,, Astăzi s-a născut Hristos,,
mișcare
● Elemente de limbaj muzical. Interpretarea.
•Ritmul (sunete lungi/scurte)
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece: Căldăruşă plină, Săniuţa,Ceasul
1.1; Machete si modele.Tehnici de lucru cu materiale textile: 6
Arte vizuale 1.2; cusături și împletituri, sablonare, decupare
și abilități 1.3; Elemente de limbaj plastic: forme plane si spaţiale, texturi
practice 2.2; Subiecte propuse: Ornamente, Mască; Felicitare, Înger
2.3. Evaluare
2.1. Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri
Joc și 2.2 cu desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu 3
mișcare 1.3 coardă
Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele
2.1 Raporturile noastre cu lucrurile 3
Educație 2.2 -Ce sunt lucrurile?
civică 2.3 -Nevoia de lucruri
3.1
VACANȚĂ DE IARNĂ 23.11.2017- 14.01.2018
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
6. SEMNELE 4 Limba și 1.1. - oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat); 19
NESCRISE ALE săptămâni literatura 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
NATURII română 1.4.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
XV-XVII 2.2.
adecvate nivelului de vârstă)
15.01.2018 2.4.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
- 3.1.
- organizarea în tabele a informațiilor;
02.02.2018 3.2.
3.4. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri, enunțuri și
3.5. întrebări;
4.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură
4.5. sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor substantive.
Texte suport:
- Semnul de iarbă, după Silvia Kerim
- Natura nu te iartă, după Passionaria Stoicescu
Recapitulare
Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
5.1. ● Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 15
Matematică 5.3. (adunare, scădere, înmulțire, împărțire)
- Date inutile, date care lipsesc
- Probleme: formulare,transformare, rezolvare
Recapitulare
Evaluare semestrială
Exersare, joc şi învăţare
1.1  Caracteristici ale lumii vii 4
Științe ale 1.2 - Consolidare - Proiect
naturii 2.1  Omul – menținerea stării de sănătate
2.3 - Activitate și odihnă.
2.4 Recapitulare
3.1 Evaluare semestrială
MM 1.1 CANTECELE COPILARIEI 4
3.1 •Ritmul (sunete lungi/scurte)
Muzică și
mișcare 3.2 -Fluturaș, fluturaș
3.4 Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Recapitulare
EVALUARE

Pictura .Tehnici de lucru:


Arte vizuale 1.1; - tehnici specifice de aplicare a culorilor (efectul de 7
și abilități 1.2; transparență/ opacitate)
practice 1.3;
- amestecuri cromatice și acromatice
2.1;
2.2; - obținere de forme spontane/ dirijate prin: fuzionare, curgere
2.3; liberă, stropire forțată, scurgere aderentă,
2.4; dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie
2.5 Culori reci, culori calde. Semnificația culorilor.
Arta realizării fotografiei. Mici secrete pentru realizare unei
fotografii reușite
Subiecte propuse: Album foto al clasei
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând 4
Joc și mișcare 2.1. deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
2.2 - tracțiune-împingere
1.3 - cățărare-coborâre

- tracțiune
(Exemple de jocuri: Toboganul, Avionul)

Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților


motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
Exemple: Găletușa fermecată, Mingea Tic-Tac
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Raporturile noastre cu lucrurile
Educație 2.1 Lucruri care ne exprimă 4
civică 2.2 Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri
2.3
Recapitulare semestrială:
3.1
- Persoana
3.3 - Raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 03.02.2018 - 11.02.2018

SEMESTRUL AL II – lea 16 săptămâni + săptămâna altfel

7. PENTRU UN Limba şi 1.1. ● Recapitulare 5h


START MAI BUN literatura 1.3. Sensul cuvintelor
română 1.4. Cuvântul – parte de vorbire
2.2. Substantivul
2.4.
Scrierea corectă a unor cuvinte
3.1.
3.2.
Scrierea imaginativă
1 3.4. ● Text suport:
săptămâna 3.5. Ninge-n ţara mea, după Dimitrie Rachici
12.02.2018 4.2.
- 4.5
16.02.2018 Matematică 1.1. ● Numere naturale 0 – 10000 4h
1.2. ● Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0
1.5. – 10000
2.1. ● Înmulţirea şi împărţirea 0 – 100
3.1.
● Ordinea efectuării operaţiilor
4.2.
5.1.
● Probleme
5.2.
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
Științe 1.1  Pământul - mediu de viaţă 1h
1.2 
2.1  Caracteristici ale lumii vii
2.3  Omul – menținerea stării de sănătate
3.1

ale naturii
Muzică și 1.1. ● Corect respirăm, bine cântăm! 1h
mișcare 1.3. ● Vocalizăm, apoi cântăm!
1.4. ● Percuţia corporală şi instrumentală
2.1.
● Folclorul copiilor
1.2. ● Linia, punctul, pata de culoare, forma 2h
Arte vizuale 2.2. ● Culoarea
și abilități 2.3. ● Nuanţe şi tonuri
practice ● Tehnica ORIGAMI
● Modelarea
● Colajul
Joc și 2.1. ● Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă 1h
mișcare 2.2. ● Stil de viaţă activ
1.3. ● Reguli de interacţiune inter-grup
Educație 1.1  Lucruri care ne exprimă 1h
civică 1.2  Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri
2.1

 Funcții ale limbii (acte de vorbire)


8. ÎN LUMEA 3 Limba și 1.2. - descrierea unui obiect, a unei ființe; 15
SUNETELOR ŞI A săptămâni literatura 1.3. - prezentarea unei activități.
CULORILOR română 1.4.  Textul – textul literar, narativ
19.02.2018 2.1.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
– 2.2.
- organizarea în tabele a informațiilor;
09. 03. 2018 2.4.
3.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
3.4. de conţinut.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.2. instrucțiuni amuzante.
4.3.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
4.5. - adjectivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor adjective.
Texte suport:
Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu

Valea cu fluturi, păsări și flori, după Fănuș Neagu


Pietricica și caracatița, după Henri Cornelus
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
Matematică 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100; 12
5.3. - înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră;
- înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră;
- înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de două
cifre;
- înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de două cifre;
Probleme.
Jocuri și concursuri matematice.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
1.1  Corpuri – proprietăţi
Științe ale 1.2 Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, 3
naturii 2.1 întindere, masă, volum);
2.2 Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identificare în
2.4 funcție de formă și volum;
Proprietățile unor metale. Utilizări;
1.2 ● Înălţimea sunetelor muzicale
Muzică și 1.3 Sunete joase, înalte şi mijlocii 3
mișcare 2.2 ● Portativul şi cheia SOL
Portativul şi notele muzicale
Cheia SOL
● Armonia sunetelor
Sunetul şi nota SOL
Sunetul şi nota MI
1.1; Arta plierii hârtiei: Origami
Arte vizuale 2.1; Arta rulării hârtiei: Quilling 6
și abilități 2.2; Subiecte propuse: Mărțișoare, Felicitări de 1Martie și 8 Martie,
practice 2.3;
Ramă foto, Ghiocei; Fluturi veseli.
2.4;
Evaluare sumativă
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților
Joc și mișcare 2.1. motrice: 3
2.2 - viteza de deplasare în relație cu un partener
1.3 - forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa frate
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice; ritm
Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile
zburătoare
2.1; 2.2 Raporturile noastre cu animalele şi plantele
Educație 2.3 - Noi şi celelalte vieţuitoare 3
civică 3.1 - Ce sunt animalele şi plantele?
3.3 -Nevoia de animale şi plante

 Funcții ale limbii (acte de vorbire)


9. ÎMPREUNĂ 2 Limba și 1.3. - descrierea unui coleg/ a unei colege; 10
săptămâni literatura 1.4. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
română 2.1.  Textul – textul literar, narativ
12.03.2018 2.2.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
– 2.4.
- organizarea în tabele a informațiilor;
23.03.2018 3.1.
3.2. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
3.3. personaje;
3.4. - exprimarea personală pe baza textului.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
4.2. comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.4. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).
Texte suport:
Zăpada mieilor, după Mircea Sântimbreanu
Din greșeală, după Lev Tolstoi
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Elemente de geometrie 8
Matematică 1.1. Localizarea unor obiecte
1.2. Punctul. Dreapta. Linia frântă. Linia curbă
Segmentul de dreaptă. Semidreapta
3.1.
Ughiul
3.2. Poligoane. Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice. Cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
(recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)
Probleme.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
Științe ale 1.1.  Corpuri – proprietăți 2
naturii 1.2. Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică,
2.1. electrică, de contact - frecarea);
2.2. Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
2.4.
● Armonia sunetelor
Muzică și 1.2 Sunetul şi nota LA 2
mișcare 1.3 Sunetul şi nota DO 1
2.2 Cântece suport:
- Dirijorul Do
- Dormi uşor
- Doi prieteni
Elemente de limbaj plastic: forme plane, spatiale, texturi (lut,
Arte vizuale și 1.1 coca, plastilină, hârtie ...) 4
abilități 2.1 Arta sculpturii. Vas din lut
practice 2.2 Forme din plastilină. Globul pământesc
2.3 Forme din hârtie amestecată. Diverse obiecte sau machete
2.4 (vulcanul)
Evaluare sumativă
● Capacitate psiho-motrică
Joc și mișcare 1.1. Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor 2
1.2. motrice (viteza de deplasare în relaţie cu un partener,
1.3. rezistenţa generală, forţa dinamică a trunchiului şi
2.2 abdomenului; Jocuri: Vânătorul, Vrabia şi albina, Nu te
lăsa
Jocuri pentru orientarea spaţio-temporală (repere stabile,
dinamice; ritm); Jocuri: Ocupă locul, Poşta merge,
Cercurile zburătoare
● Evaluare sumativă
2.1 Raporturile noastre cu animalele și plantele
Educație 2.2 - Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție, 2
civică 2.3 grijă/nepăsare, delicatețe,/brutalitate, compasiune/lipsă de
3.1 compasiune, curaj/teamă;,iubire/ură, respect/lipsă de respect
Recapitulare
3.3
Evaluare sumativă
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
10. DESPRE INVENŢII 3 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (vizionarea unui 12
săptămâni 1.4. film/ desen animat pentru copii);
Limba și 2.2. - prezentarea unei activități.
26.03.2018- literatura 2.3.  Textul – textul literar, narativ
20.04.2018 română 2.4.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.2.
3.4. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.3. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.4. instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite ale obiectelor;
4.5. - antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte suport:
Max, Duc și nava cosmică, după Walt Disney
Aurel Vlaicu, după Mihai Drumeș
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
 Fracţii. Numitor şi numărător
Matematică 2.1. - Scrierea şi citirea unităţilor fracţionare – diviziuni ale unui 10
2.2. întreg
2.3. - compararea şi ordonarea fracţiilor cu acelaşi numitor
2.4. Recapitulare
5.1. Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
2.2.  Forțe și efecte
Științe ale 2.3. Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, 3
naturii mișcare);
MMișcare și repaus.
1.2 Elemente de limbaj muzical
Muzică și 1.3 Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de notație 3
mișcare 2.2 Armonia sunetelor
Sunetul şi nota RE

Sunetul şi nota FA
Sunetul şi nota DO2

Evaluare sumativă

1.2 Machete si modele.


Arte vizuale și 1.3 Tehnici de lucru cu hârtie și material din natură. 5
abilități 1.2 Modelaj: modelare liberă, presare.
practice 2.3
Elemente de limbaj plastic: plan, linie, volum.
2.1, 3.2
1.1, 2.3 Sugestii: Coșuleț pentru ouă, Iepuraș, Coroniță de Paște,
2.1, 2.2, Caloian
Subiecte propuse: Ouă vesele de Paşte; Crenguțe de salcie
Recapitulare
Evaluare sumativă
2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și
Joc și mișcare 2.2 respiratorii 3
1.3 Exemple: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer
liber.
Exemple: Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe numere
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri
Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele,Mingea la căpitan, Între
două focuri
Evaluare sumativă
2.1 Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
Educație 2.2 2
civică 2.3 Grupurile din care facem parte
3.1 Familia
Grupul de prieteni
3.3
1MAI –zi liberă
Săptămâna altfel
23.04.2018– 27.04.2018
 Funcții ale limbii (acte de vorbire)
11. COMUNICAREA 2 Limba și 1.4. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă; 9
POLITICOASĂ ŞI săptămâni literatura 2.5. - inițierea unui schimb verbal.
RELAŢIILE CU română 3.1.  Textul – textul literar, narativ
CEILALŢI 30.04.2018 3.2.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
– 3.3.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
11.05.2018 4.1.
4.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- Părțile de vorbire.
Texte suport:
- Matilda, după Roald Dahl
- O întâmplare deosebită, după Călin Gruia
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; 7
Matematică 5.2. metoda reprezentării grafice.
5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
- date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii..
Recapitulare
Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
Științe ale 2.2.  Forţe şi efecte 2
naturii 2.3. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată, rapiditate).
Muzică și 1.2 2
mișcare 1.3 Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de
2.2 notație
Armonia sunetelor
Sunetul şi nota SI

RECAPITULARE
EVALUARE

Şi tu poţi fi architect 3
Arte vizuale și 1,1 Machete si modele. Tehnici de lucru cu material din natură.
abilități 1.2 Casa de vis. Macheta unei case. Cine stă aici?
practice 1.3 Sate şi oraşe. Pe strada principală
2.1 Castele de poveste.
2.3 Recapitulare
2.5 Evaluare sumativă
Stil de viaţă activ 2
Joc și mișcare 1.1. Jocuri de mişcare pentru timpul liber desfăşurate în drumeţii,
excursii, tabere
1.2. Concursuri şcolare
Activităţi turistice
1.3. Jocuri de mişcare în aer liber în funcţie de
anotimp
2.1. Evaluare sumativă

2.2.

2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 1


Educație 2.2 - Reguli ale grupului
civică 2.3 Grupul de joacă
3.1 Grupul de învăţare
Limba și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire)
12 JOC ȘI PRIETENIE 3 literatura 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite). 13
săptămâni română 1.4.  Textul - textul literar, narativ
2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
14.05.2018 3.2.
- exprimarea reacției față de cele citite;
– 3.3.
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
31.05.2018 3.5.
4.2. personaje;
4.4. - exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
- Cartea poștală
Texte support:
- La scăldat, după Ion Creangă
- Doi mari prieteni, după Mihail Sadoveanu
- Aniversarea Gretei, după Sandra Waren
Recapitulare
Evaluare sumativă /
Ne jucăm, corectăm, învățăm
4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime
Matematică 4.2. Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; 11
5.2. Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul
de croitorie, ruletă;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
Unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
(fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
Unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
Instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
Operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
Unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna,
anul;
Instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
Unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
Schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
Exersare, joc şi învăţare
2.4.  Tipuri de transformări ale materiei
Științe ale 2.5. Topire, solidificare, vaporizare, condensare 2
naturii
Muzică și 1.1 Elemente de limbaj muzical
mișcare Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor; elemente de 3
notație
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
● Timbrul
Timbrurile muzicale
Timbrurile instrumentale

Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Micul croitor
Arte vizuale și 2.1 - Croire și coasere – Peștișorul- penar 6
abilități 2.2 Atelierul fanteziei.
practice 2.3 - Accesorii. Pelerina unui personaj de poveste.
2.4 Arta păpușărească.
- Păpuși pe linguri de lemn, pahare, suport de lemn.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
Joc și mișcare 2.2 incluzând întrecerea între grupuri 2
1.3 Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără
oile, Mingea la căpitan, Între două focuri
Activități turistice
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1.  Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
Educație 1.3. Reguli ale grupului 3
civică 2.1. Drepturi şi indatoriri în cadrul grupului
2.3.  Recapitulare: Împreună suntem mai puternici
3.2.  Evaluare sumativă
13  Funcții ale limbii (acte de vorbire)
CALEIDOSCOP DE 2 Limba și 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite). 9
VACANȚĂ săptămâni literatura 1.4.  Textul - textul literar, narativ
română 2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
Recapitulare finală 04.06.2018 2.3.
- exprimarea reacției față de cele citite;
- 2.4.
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile
15.06.2018 3.1.
3.2. unor personaje;
3.4. - exprimarea personală pe baza textului.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - textul funcțional – cartea poștală;
4.2. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
4.3. imaginată;
4.4. - antrenamente de scriere creativă.
4.5.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
- scrierea funcțională
RECAPITULARE FINALĂ
Evaluare finală.
Exersare, joc şi învăţare

Matematică 5.1. Numerele naturale în concentrul 0-10000 8


5.2. Adunarea şi scăderea
5.3. Înmulţirea și împărţirea
Figuri şi corpuri geometrice
Fracții
Măsurări . Probleme cu ...probleme
Exerciții pentru copii atenți
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
 Jocuri matematice
1.1. RECAPITULARE FINALĂ
Științe ale 1.2. ● Stări de agregare 2
naturii 2.1. ● Circuitul apei în natură
2.2. ● Fenomene ale naturii
2.4. ● Influenţa factoruilor de mediu asupra vieţuitoarelor
● Corpuri – proprietăţi
● Recapitulare
● Evaluare finală
2.1. RECAPITULARE FINALĂ
Muzică și  Cântarea (vocală, instrumentală) 2
mișcare  Sunetele muzicale
 Gama Do – scenetă muzicală

1.1; Recapitulare finală


Arte vizuale și 2.1; -Atelierele fanteziei: Zmeul fermecat, Arabescuri, Dragon 5
abilități 2.2; zburător, Jucării făcute de copii
practice 2.3; Evaluare finală
2.4; Ne jucăm, corectăm, învățăm

Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a


Joc și mișcare 2.1 activităților fizice (concursuri școlare – în școală, între 2
2.2 școli; centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări
1.3 sportive
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Recapitulare și evaluare finală
Educație 2.2 Raporturile noastre cu ceilalți oameni, cu lucrurile, plantele 1
civică 2.3 și animalele
3.1 -Concursuri și proiecte pe echipe
-Scriere imaginative
3.3
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Bibliografie:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară Anexa 2 la ordinal ministrului educației naționale nr. 5003/ 02.12.2014

MANUALE ȘCOLARE:

- EDITURA INTUITEXT- LIMBA SI LITERATURA ROMANA, 2016, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA
ALEXA, OTILIA BREBENEL–CLASA A III-A

- EDITURA INTUITEXT, MATEMATICA, 2016, -, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA ALEXA, OTILIA
BREBENEL–CLASA A III-A
- EDITURA INTUITEXT, ȘTIINȚE ALE NATURII, 2016, -, MIRELA MIHĂIESCU; ȘTEFAN PACEARCĂ; ANIȚA DULMAN, CRENGUȚA ALEXA,
OTILIA BREBENEL–CLASA A III-A
-- EDITURA INTUITEXT, MUZICĂ ȘI MIȘCARE, 2016, -, MIRELA RIZEA MARINESCU; MIHAELA PREDOIU; ANA-MOTORA IONESCU –CLASA
A III-A
- EDITURA CD PRESS, ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, 2015 –MIRELA FLONTA, CLAUDIA STUPINEANU, SIMONA DOBRESCU –
CL. A III-A
- EDITURA ARAMIS, EDUCAŢIE CIVICĂ, 2016- OLGA PÎRÎIALĂ – CLASA A III-A

AUXILIARE: