Sunteți pe pagina 1din 4

Subiect 1

Examen de corigență - Septembrie 2017

Disciplina fizică clasa a VI-a

1. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte: (20p)


a) 0,1 kg +800 mg + 200g =.............. g
b) 7h 22 min + 3h 38 min =……………h
c) 150cm = ............m
d) 250ml = ............. l

2. Citeste cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie, încercuieşte A dacă apreciezi că
este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă: (15p)
a) A F Lumina trece prin corpurile transparente .
b) A F Un cub de gheaţă pus într-un pahar cu apă, pluteşte.
c) A F Magneţii nu atrag fierul.

3. Completează spaţiile libere cu denumirea stării de agregare corespunzătoare (10p)


Apa pusă în punga pentru gheaţă, în congelator, va trece din stare ...................................... în
stare .........................................

4. Un biciclist se deplasează cu o viteză constantă de 18 km/h. Calculează distanţa parcursă în două


minute de biciclist. (25p)

Subiect 2

Examen de corigență - Septembrie 2017

Disciplina fizică clasa a VI-a

1. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte: (20p)


a) 125 dm3 = ……m3
b) 15 q = …kg
c) 7800 kg/m3 = ……g/cm3
d) 108 km/h = ……m/s

2. Desenați un circuit electric cu 3 becuri grupate în serie, un întrerupător deschis și un generator


electric. (15p)

3. Arheologii au descoperit diferite monede pe care cântărindu-le au obţinut următoarele valori:


10,3g 9,2g 9,7g 10,1g 8,9g.
a) Scrie în ordine crescătoare valorile maselor monedelor. (5p)
b) Calculează diferenţa dintre masa celei mai grele şi a celei mai uşoare monede. (10p)

4. Determină volumul unui corp ştiind că are densitatea ρ = 1,2g/cm3 şi masa m = 120g. (20p)
Subiect 3

Examen de corigență - Septembrie 2017

Disciplina fizică clasa a VI-a

1. Enumerați proprietățile generale ale fizicii. (15p)

2.Un autobuz se deplasează rectiliniu uniform. În urma frânării bruşte, pasagerii sunt aruncaţi:
(10p)
a) spre partea dreaptă a autobuzului;
b) în sensul de mers al autobuzului;
c) spre partea stângă a autobuzului;
d) în sens invers faţă de sensul de mers al autobuzului.

3. Ce densitate are un corp cu masa 7,5 tone şi volumul 5000 dm3 ? (20p)

4. Desenați un circuit electric cu 3 becuri grupate în paralel, un întrerupător închis și un generator


electric. (25p)

Subiect 4

Examen de corigență – Septembrie 2017

Disciplina fizică clasa a VI-a

1. Definiți circuitul electric simplu.(15p)

2. Într-o sală de clasă temperatura măsurată în scara Kelvin este de 293 K. Exprimă această
temperatură în grade Celsius. (15p)

3. Biblioteca este luminată de două grupări de becuri legate în serie. Fiecare grupare conține câte trei
becuri legate în paralel. Desenați circuitul electric. (20p)

4. Pentru a măsura lungimea unui caiet, pot folosi ca instrument de măsură………………………….


şi voi indica valoarea lungimii în km/cm/m (subliniaţi unitatea de măsură convenabilă). Dacă am
febră, pentru a-mi măsura temparatura, voi folosi ……………………………… ca instrument de
măsură. La piaţă, vânzătorul foloseşte ……………………… pentru a-mi cântări 3 …….. de cartofi.
Atingerea unui cablu electric căzut pe pământ este/nu este (subliniază varianta corectă) un pericol,
deoarece persoana respectivă se poate/nu se poate electrocuta. Magnetul are proprietatea de a atrage
un corp metalic care conţine....... . (20p)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Bilet 1

Nr. Punctaj
Soluţie, rezolvare
item
30p of
1 a) 300,8 g 5p
b)11 h 5p
20p
c)1,5 m 5p
d)0,25 l 5p
2 a) A 5p
b)A 5p 15p
c) F 5p
3 lichidă 5p
10p
solidă 5p
4 v = d/t 10p
18km/h=300m/min 7,5p 25p
d = 600 m 7,5p
100p
TOTAL

Bilet 2

Nr. Punctaj
Soluţie, rezolvare
item
30p of
3
1 a) 0,125 m 5p
b) 1500 kg 5p
c)7,8 g/cm3; 5p 20p

d) 30m/s 5p
2 Grupează corect becurile 5p
Întrerupător deschis 5p 15p
Simbol generator 5p
3 ordine crescătoare 5p
15p
Calculează diferenţa 10p
4 V = m/ρ 10p
20p
100 cm3 10p
100p
TOTAL
1. Apreciaţi cu adevărat / fals:

a) Timpul este mărime fizică fundamentală.


b) Unitatea de măsură pentru durată este m/s.
c) O oră are 3600 s.
d) Instrumentul cu care se măsoară timpul este vitezometrul.

S-ar putea să vă placă și