Sunteți pe pagina 1din 1

27.03.

2018
Dosar nr. 2-4904/17
12-2-79398-28112017

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, SEDIUL BUIUCANI

De la Avocatul Cebotari Adrian


Sed.mun.Chișinău, str.Mitropolit Varlaam,65,of.305A
Tel. 068686243
(mandatul se află la materialele cauzei)
În interesele lui Croitori Roman

CERERE

Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 18 februarie 2018,


judecător Roman Pascari, dosar civil nr. 2-4904/17, cererea de chemare în judecată
înaintată de Croitori Roman către Proca Roman cu privire la încasarea datoriei a
fost admisă integral, s-a dispus încasarea de la Proca Roman /cod personal
0970304033625/ în beneficiul lui Croitori Roman / cod personal 0992108212871 /
suma de 38868,49 ( treizeci și opt mii opt sute șaizeci și opt lei 49 bani), inclusiv
cu titlu de datorie 37500,00 lei și cu titlu de dobîndă de întîrziere 1368,49 lei și
cheltuielile de judecată în sumă de 4257,00 lei( patru mii două sute cincizeci și
șapte lei 00 bani), inclusive pentru taxa de stat 1257,00 lei și pentru servicii
juridice 3000,00 lei.
Reieșind din cele menționate,

SOLICIT:

- Să-mi eliberați Hotărârea în cauza cu mențiunea IREVOCABIL precum și


eliberarea TITLULUI EXECUTORIU.

Cu respect,

Avocat Cebotari Adrian