Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatia 3 Modulul 3

Descrieţi-vă propriile performanţe profesionale, argumentând prin exemplificare


caracteristicile de personalitate care v-au ajutat

Evaluarea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice are ca obiectiv identificarea nivelului de
performanță al unui cadru didactic, stimularea dezvoltării profesionale și motivația acestuia în activitate,
reprezentând o componentă de bază în managementul performanței din unitatea scolara.

Cunoscând şi respectând curriculum naţional, l-am aplicat personalizat corespunzător specificului


colectivului de copii din grupă. Tematica a fost în conformitate cu cerinţele programei, dar şi în funcţie
de necesităţile copiilor. Obiectivele au fost corelate cu conţinuturile.

Activităţile didactice prevăzute în planificare au fost conduse şi desfăşurate cu copiii în


conformitate cu schiţa de proiect flexibilă, elaborată., în prealabil.

Preocupări deosebite pentru realizarea evaluării copiilor prin conceperea de fişe de evaluare
adecvate situaţiei.

Am corelat obiectivele stabilite de programă cu cele specifice grupei în aplicarea probelor de


evaluare inițială și finală.

Mijloacele de evaluare folosite au fost variate, cuantificate cu ajutorul itemilor si indicatorilor de


performanță în format tabelar și grafic. Am obținut informații referitoare la copii prin descrierea lor
directă precum și prin intervievarea părinților.

Acte doveditoare:

-Chestionare pentru părinți

-Instrumente de evaluare iniţială, sumativă, finală;

-Modalităţi de cuantificare a progreselor- tabele cu rezultatele si date calculate procentual ; grafice

-Probe de progres- date cantitative şi calitative – concluzii si măsuri ameliorative rezulatele evaluării
inițiale și finale- date comparative

Pregătirea și participarea la concursurile preșcolare:

a). Organizator

b). Membru al Comisiei de Corectare și evaluare

c)cadru didactic coordonator al grupului de preșcolari /elevi ce participă la concursuri


Am participat în calitate de organizator al Concursului Internațional pentru Preșcolari și
Educatoare „ Smarty” și „ Smarty Maestro”- ediția Iunie 2012, conform standardelor calitative emise de
MEC și corelate și armonizatecu normele Uniunii Europene.

•Membru în Comisia de Corectare și Evaluare la Concursul Internațional pentru Preșcolari și educatoare


„ Smarty” și „ Smarty Maestro”, Iunie 2012

•Organizator a Concursului Internațional pentru Preșcolari și Educatoare „ Smarty” și „7Smarty


Maestro”, Iunie 2012.

•Activitate desfășurata în vederea realizării echității în educație.

• Pentru a putea desfășurarea o paletă cât mai largă de activități de realizare a echității în educație, de
educție incluzivă, nedescriminatorie de educare multiculturala, am urmat cursuri in acest domeniu avînd
astfel posibilitatea de a transmite și altora informația acumulată -

-->Curs de Prevenire si corectare a tulburarilor de limbaj-2013

>Activitate psihopedagogică cu scop de încadrare în grădinița de masă a copiilor cu dizabilitati si


deficiente-

->Confecționarea de podoabe pentru pomul de iarna

-->Expoziție( la bazarul de Crăciun)

Fiind licentiate in Psihopedagogie speciala si urmând alte cursuri de formare si perfectionare in


aceasta directive, am reușit să organizez, să desfășor o serie de activități cu preșcolarii, părinții acestora,
cu micuții din evidența Fundației UCOS.

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectelor am confecționat cu copii podoabe pentru


pomul de iarnă. Podoabele au fost expuse la Bazarul de Craciun organizat în grădiniță

Participarea la cursuri de formare

->Curs de Formator- certificat de absolvire

->Curs de prevenire si corectare a tulburarilor de limbaj

->Curs de parenting ,, Educati asa! ’’

->Participarea cu comunicări la simpozioana județene, regionale, naționale și/ sau internaționale

Sesiune Științifică a Universitații Babeș–Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

lucrarea ,,Creativitatea la varsta prescolara’’ Sibiu 2009.

Faptul ca sunt o persoana perseverenta, constiincioasa, ambitioasa, sociabila si rabdatoare m-au


ajutat sa obtin toate aceste performante in domeniul in care lucrez.