Sunteți pe pagina 1din 23

CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

CUPRINS

ANALIZA STOCURILOR----------------------------------------------------------------------2
1. Necesar de aprovizionare. Necesar de produse ----------------------------------2
1.1. Descriere generala................................................................................................................. 2
1.2. Necesar de aprovizionare....................................................................................................... 2
1.3. Necesar de produse............................................................................................................... 5
2. Repartizare si rezervare de stocuri -----------------------------------------------10
2.1. Descriere generala............................................................................................................... 10
2.2. Configurare........................................................................................................................... 11
2.3. Repartizare\rezervare........................................................................................................... 13
2.3.1. Configurare depozite...................................................................................................13
2.3.2. Verificari la operarea documentelor de gestiune..................................................................14
2.3.3. Comenzile.......................................................................................................................16
2.3.4. Repartizarea/rezervarea de stocuri....................................................................................17
3. Previziuni – produse ----------------------------------------------------------------18
3.1. Descriere generala..............................................................................................................18
4. Rapoarte ------------------------------------------------------------------------------22
4.1. Situatie CS posibil de realizat...............................................................................................22
4.2. Situatii repartizare\rezervare.................................................................................................22
4.3. Situatii de necesar...............................................................................................................22
4.3.1. Stoc liber.........................................................................................................................22
4.3.2. Stoc economic.................................................................................................................22
4.3.3. Situatie de comandat........................................................................................................22
4.3.4. Situatie comenzi de aprovizionare......................................................................................22
4.3.5. Situatie comenzi de sectie.................................................................................................22

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

ANALIZA STOCURILOR
(Modul Gestiunea stocurilor)

1. Necesar de aprovizionare. Necesar de produse


(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Necesar)

1.1. Descriere generala

Scopul calculului de necesar de aprovizionare este asigurarea stocului de materii prime/materiale


necesar desfasurarii procesului de productie (in cazul comenzilor de sectie), al stocului de marfuri sau
produse finite necesar desfasurarii procesului de livrare pe fiecare esalonare din comenzile client, respectiv
asigurarea stocului de materii prime/materiale necesar desfasurarii lucrarilor de mentenanta.

Scopul calculului de necesar de produs este asigurarea stocului de produse finite necesar desfasurarii
procesului de livrare pe fiecare esalonare din comenzile client.

Calculul necesarului se va face centralizat pe articol, caracteristici sau detaliat pe comanda, articol,
caracteristici, in functie de valoarea setaii la nivel de mandant ‚Mod de calcul necesar de aprovizionare si
productie’: ‚Detaliat pe comenzi’ sau ‚Centralizat pe articole’.

1.2. Necesar de aprovizionare


(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Necesar)

Calculul necesarului de aprovizionare va fi posibil:


 Pe comenzi client (CC) ->pentru marfuri si/sau produse finite ce se pot aproviziona de la furnizori
 Pe comenzi de sectie (CS) -> pentru materii prime /materiale
 Pe comenzi de mentenanta (CM) ->pentru materii prime /materiale
 Fise tehnologice de mentenanta
 Articole cu specificarea cantitatii de preluat in necesar

Initial, fereastra Necesar de aprovizionare nu contine date deloc.


Accesarea ferestrei in care se pot selecta comenzile pentru care se doreste calcul de necesar si se poate
genera calculul de necesar se face prin butonul .

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

Utilizatorul opteaza, prin bifare, pentru criteriile in functie de care se face calculul necesarului de materiale,
precum si pentru data la care se face calculul de necesar (data limita pentru comenzi).

Criterii de selectie generale:


- status comanda: valori posibile ACTIVA, INACTIVA, SUSPENDATA si PLANIFICATA pentru comenzi de
mentenanta;
- perioada de la, pana la – optional si se refera la:
1. comenzi client - data de livrare inclusa in perioada selectata
2. comenzi de sectie - perioada planificata sa se intersecteze cu intervalul selectat
3. comenzi de mentenanta – data planificarii inclusa in perioada selectata
4. fise tehnologice de mentenanta si articole – fara implicatii

- selectie comenzi client - sunt afisate acele esalonari care NU AU CS asociate si nu sint livrate integral la
data calcul necesar;
- selectie comenzi de sectie – sunt afisate comenzile de sectie care mai sunt cantitati materii prime
neconsumate
- selectie comenzi mentenanta – sunt afisate comenzile de mentenanta pentru care mai sunt cantitati
materii prime, piese de schimb neconsumate

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Declansarea calculului de necesar se face prin butonul ‚Calculeaza necesar de materiale’ prin care se si
revine in fereastra Necesar de aprovizionare.

In urma calculului de necesar in functie de comenzile selectate, utilizatorul poate propune pentru
aprovizionare in vederea generarii de comenzi de furnizori o cantitate, in campul Propus pentru comandat.
Decizia este a utilizatorului, sistemul ii ofera informatiile: necesar brut pe comanda, repartizat, rezervat,
lansat efectiv, comandat efectiv – anterior, propus pentru comandat.

Pentru modul de lucru detaliat pe comenzi, aceste cantitati se specifica la nivel de articol, comanda,
caracteristici.
Pentru modul de lucru centralizat pe articole, aceste cantitati se specifica la nivel de articol, caracteristici.

Informatia se salveaza si ofera baza de plecare pentru comanda efectiva de aprovizionare. Generarea
efectiva de comanda se face pe baza cantitatii din campul ‚De comandat’.
Aceasta se face prin accesarea butonului de „ Generare comanda aprov.” care preia articolele selectate si
cantitatile de comandat generand o noua comanda furnizor avand ca detalii aceste informatii. In antet,
utilizatorul va putea specifica furnizorul, data, moneda, curs si alte informatii strict necesare salvarii unei
comenzi furnizor.

Nu exista nici o restrictie pentru valorile introduse in „ Propus pentru comandat”, „De comandat”.

Similar se pot emite cereri de oferte de pret la furnizor.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
1.3. Necesar de produse
(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Necesar)

Calculul necesarului de produs va fi posibil:


 Pe comenzi client (CC) in limita cantitatii nelivrate ->pentru marfuri si/sau produse finite
 Articole cu specificarea cantitatii de preluat in necesar (in functie de intervalul de aprovizionare de
pe articol si a stocului minim de aprovizionare).

Initial, in fereastra Necesar de produse nu exista date deloc.


Accesarea ferestrei in care se pot selecta comenzile pentru care se doreste calcul de necesar si se poate
genera calculul de necesar se face prin butonul .

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Utilizatorul opteaza, prin bifare, pentru criteriile in functie de care se face calculul necesarului de produse,
precum si pentru data la care se face calculul de necesar (data limita pentru comenzi).

Criterii de selectie generale:


- status comanda: valori posibile ACTIVA, INACTIVA, ANULATA
- perioada de la ..., pana la – optional si se refera la:

1. comenzi client - data de livrare incluse in perioada selectata


2. articole – fara implicatii

Declansarea calculului de necesar se face prin butonul ‚Calculeaza necesar de comandat’ prin care se si
revine in fereastra Necesar de produse.

In urma calculului de necesar in functie de comenzile selectate, utilizatorul poate propune in vederea
generarii de comenzi de sectie o cantitate, in campul Propus pentru lansare. Generarea efectiva de
comanda se face pe baza cantitatii din campul ‚De lansat’.

Decizia este a utilizatorului, sistemul ii ofera informatiile: necesar brut pe comanda, repartizat, rezervat,
lansat efectiv, comandat efectiv – anterior, propus pentru comandat.

Nu exista nici o restrictie pentru valorile posibile in „ Propus pentru lansare”, „De lansat’.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Pentru modul de lucru detaliat pe comenzi, aceste cantitati se specifica la nivel de articol, comanda,
caracteristici.
Pentru modul de lucru centralizat pe articole, aceste cantitati se specifica la nivel de articol, caracteristici.

Informatia se salveaza si ofera baza de plecare pentru comanda efectiva de sectie. Generarea efectiva de
comanda se face pe baza cantitatii din campul ‚De lansat’.

Generarea se face prin accesarea butonului de „ generare comanda de sectie ” care preia articolele
selectate si cantitatile de comandat generand o noua comanda de sectie avand ca produs articolul si fisa
lui tehnologica. In antet, userul va putea specifica atelier, data ‚de la’ si ‚pana la’ si responsabilul.
Fisele tehnologice vor fi active pentru fiecare articol dupa ce a fost selectat pentru generarea comenzilor de
sectie. Implicit se propune fisa standard.
Fereastra de comenzi de sectie permite salvarea simultana a mai multor comenzi de sectie. Din necesarul
de produs generandu-se mai multe comenzi de sectie (cate una aferenta fiecarui produs in parte/fisa).

Seminificatia coloanelor :

Grid Articole
Coloane grid Mod calcul Mod de lucru: Mod de lucru: detaliat
centralizat pe articole pe comenzi
Articol
Caracteristici
Date articol Date catalog articole
Necesar c-zi Suma(necesar) din comenzile selectate Se calculeaza din date c-zile selectate (lansari,
Repartizat Suma(stoc repartizat pe comenzile selectate) documente, stoc, rezeravri/repartizari de stocuri,
Rezervat Suma(stoc rezervat pe comenzile selectate) comenzi lansate/aprovizionate din necesar).
Stoc liber Stoc liber articol = stoc curent – total repartizari Nu se pot edita.
Cantitate c-zi Cant.comenzi furnizor cu termen de livrare pana la
furnizor data calcul necesar, nereceptionate, care nu sunt
referite in necesar (nu sunt generate de pe necesar)
Stoc economic stoc liber + cant.comenzi furnizor
Necesar brut Necesar comenzi - Stoc economic
Lansat efectiv Sum(cantitate comenzi lansate din necesar - predari)
Comandat Suma(cantitate c-zi generate din necesar –
efectiv receptionat) -
Necesar net Necesar brut – Lansat efectiv - Comandat efectiv
Propus pentru Cantitate salvata pe articol pentru propuneri lansare Se editeaza pe grid, Se calculeaza din
lansat se salveaza date detalii, nu se salveaza
Propus pentru Cantitate salvata pe articol pentru propuneri Se editeaza pe grid, Se calculeaza din
comandat comenzi aprov. se salveaza date detalii, nu se salveaza
De lansat Apare doar pe necesar de produse Se editeaza pe grid, nu apare sau e Read Only,
nu se salveaza calculat din date detalii
De comandat Apare doar pe necesar de aprovizionare Se editeaza pe grid, nu apare sau e Read Only,
nu se salveaza calculat din date detalii

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Grid comenzi
Coloane grid Mod calcul Mod de lucru: Mod de lucru:
centralizat pe articole detaliat pe comenzi

Caracteristici
Tip comanda Se preia din fereastra de selectie
Comanda Se calculeaza din date c-zi selectate (lansari,
Necesar c-da Suma(necesar pe comanda curenta) documente, stoc, rezervari/repartizari de stocuri,
din comenzile selectate comenzi lansate/aprovizionate din necesar).
Repartizat Suma(cantitate repartizata) pe comanda Nu se pot edita.
curenta
Rezervat Suma(cantitate rezervata) pe comanda
curenta
Lansat efectiv Suma(cantitate comenzi lansate din
necesar - predari)
Comandat Suma(cantitate comenzi comandate din
efectiv necesar - receptionat)
Propus Cantitate salvata pe articol, comanda Se editeaza pe grid,
pentru lansat pentru propuneri lansare se salveaza
Propus entru Cantitate salvata pe articol, comanda Se editeaza pe grid,
comandat pentru propuneri comenzi aprov. se salveaza
De lansat
De comandat

Calculul necesarului se va face centralizat pe articol, caracteristici sau detaliat comanda, articol,
caracteristici.

Modul de lucru va fi stabilit de o setare pe mandant:


„Mod de calcul necesar de comandat sau de lansat”
 Detaliat pe comenzi
 Centralizat pe articole  dispare grid-ul de articole.

Generarea comenzilor de sectie:

Pe baza selectiei de fise tehnologice si a cantitatii de lansat, la accesarea butonului de generare de


comenzi de sectie se va deschide o fereastra prin care userul specifica suplimentar informatii pentru
programul comercial/e care va/vor fi generat/e.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
La buton ‚Accepta’ se va deschide fereastra de program comercial cu una sau mai multe comenzi de sectie
in adaugare. Ele pot fi salvate. Dupa activare, la revenirea pe fereastra de necesar se va actualiza coloana
de cantitate lansata efectiv corespunzator.

Generarea comenzilor de aprovizionare:

Pe baza selectiei de articole si a cantitatii de comandat, la accesarea butonului de generare de comenzi de


aprovizionare se va deschide o fereastra prin care userul specifica suplimentar informatii pentru antetul
comenzii furnizor care va fi generata in sistem.

La buton ‚Accepta’ se va deschide fereastra de comanda furnizor cu o comanda in adaugare. Ea poate fi


salvata. La revenirea pe fereastra de necesar se va actualiza coloana de cantitate comandata efectiv
corespunzator acestei cantitati efectiv comandate pe cda de fz.

Similar cu comenzile de aprovizionare se pot genera cereri de oferte de pret la furnizor pentru materiile
prime si materialele cu cantitatea de comandat.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

2. Repartizare si rezervare de stocuri


(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor)

2.1. Descriere generala

Scopul repartizarii este asigurarea stocului de materi prime/materiale necesar desfasurarii procesului de
productie (in cazul Comenzilor de sectie), a lucrarilor de mentenanta (in cazul Comenzilor de Mentenanta),
respectiv onorarea comenzilor client (in cazul Comenzilor client).

Repartizarea /rezervarea de stocuri va fi posibila:


 Pe comenzi de sectie (CS) active in limita necesarului (neconsumat) -> pentru materii prime
/materiale
 Pe comenzi de mentenanta (CM) active -> pentru materii prime /materiale
 Pe comenzi client (CC) active in limita cantitatii nelivrate -> pentru marfuri si/sau produse finite

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

Repartizarea stocului este un proces care parcurge in functie de diverse optiuni comenzile si le distribuie
cantitati din stocul curent in limita necesarului. Repartizarea va putea distribui stocul pentru un subset de
articole definit de utilizator.

2.2. Configurare
(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Repartizare si rezervare de stocuri)

Modul de repartizare a stocului va putea fi ales dintre:


 Repartizare proportionala cu necesarul in limita stocului disponibil
 Repartizarea cantitatii necesare pe comenzi pana la epuizarea stocului disponibil, ordinea
comenzilor fiind data de diverse criterii, dintre cele mai jos:
o Ordine introducere comenzi
o Cod comanda (sectie, client, mentenanta)

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
o Denumire articol comanda
o Cod articol comanda
o Index articol comanda
o Varianta Fisa tehnologica
o Cod comanda client
o Client
o Termen livrare
o Data inceput Comanda
o Data sfarsit Comanda

Rezervarea de stoc consta in blocarea cantitatii repartizate pentru un articol si comanda.


Stocul de repartizat (liber) reprezinta stocul curent nerezervat anterior.
Rezervarea / repartizarea de stoc se va face pe articole / caracteristici, cumulat pe depozitele care intra in
repartizare (altele decat depozitele de tip furnizor, custodie sau magazin propriu).
Nu se face rezervarea/repartizarea stocului aflat la terti sau in magazine proprii sau custodie.

Repartizarea automata in cazul comenzilor de sectie se face numai pentru articolele de baza.

Modul de lucru va fi configurabil si conform setarilor :

Se lucreaza cu repartizarea stocului pe comenzi :

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

 Nu – in acest caz nu se va tine cont de valoarea setarii de lucru cu rezervare de stocuri.


 Da, manual
 Da, automat – in acest caz repartizarea se va face automat la activarea / inchiderea de
comenzi si la culegerea unor documente care actualizeaza stocul.

Se lucreaza cu rezervarea stocului pe comenzi :


 Nu
 Da, manual
 Da, automat – in acest caz se rezerva automat valoarea repartizata pe comanda
respectiva

Nu se poate lucra cu rezervare de stocuri fara repartizare.

2.3. Repartizare\rezervare
(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Repartizare si rezervare de stocuri)

Stoc nerepartizat = Stoc la data documentului (total pe depozite - altele decat cele care intra in repartizare)
– Cantitate repartizata pe comenzi

2.3.1. Configurare depozite


(Gestiunea stocurilor\Cataloage\Depozite)

Depozite care intra in repartizare se precizeaza in catalogul de depozite unde s-au adaugat doua coloane
pentru a permite utilizatorului sa configureze depozitele care intra in repartizare sau in componenta stocului
curent

Implicit vor intra in repartizare/rezervare de stoc toate depozitele diferite de cele de tip magazin de
prezentare sau depozit de tip furnizor.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

2.3.2. Verificari la operarea documentelor de gestiune

In cazul in care se lucreaza cu repartizare de stoc, automata sau manuala, la salvarea documentelor care
implica o iesire din gestiune, se vor face urmatoarele verificari :

Verificare cantitate repartizata plus stoc liber (nerepartizat) acopera cantitatea de pe document
- pentru iesirile din depozit pentru documentele fara comanda (CC, CS , CM) : se face verificarea
pentru cantitate document <= stoc liber (nerepartizat) la data documentului;
- pentru iesirile din depozit pentru documente cu comanda, verificarea se face in functie de tipul
depozitului , astfel :
o daca depozitul este de tip custodie consumul nu se face din stocul repartizat! Nu se face
verificare pe repartizare

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
o daca depozitul este de tip diferit de custodie - daca exista rezervare pe comanda
respectiva dar cantitatea rezervata este mai mica decat cantitatea de pe document, pentru
cantitatea nerezervata se face verificarea pentru cantitate document <= cantitate rezervata
comanda + stoc liber la data documentului; daca nu se poate face descarcarea, aoare
mesaj de eroare: „Pentru urmatoarele articole cantitatea repartizata pe comanda si
stocul nerepartizat la data documentului nu sunt suficiente..”

Ex pentru articolul avand urmatoarea repartizare pe comenzi :

Mesajul de eroare la operarea unui document fara comanda : (MINV)

Unde :
- Stoc curent : stocul curent pentru toate depozitele aflate in repartizare / rezervare stoc
- Total repartizat : Cantitatea repartizata pe comenzi
- Total rezervat : Cantitatea rezervata pe comenzi
- Cantitate nerepartizata : aceasta este cantitatea disponibila pentru document

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Pentru documentele cu comanda, pentru fiecare articol de pe comanda :
- se verifica cantitatea repartizata pe comanda
- daca nu acopera cantitatea de pe document, se verifica daca mai exista stoc nerepartizat pentru
cantitatea ramasa
- daca nu, se va afisa eroare.Fereastra cu mesajul de eroare este aceeasi de mai sus, dar va avea
in plus 2 coloane – cantitatea repartizata si rezervata pentru comanda de pe document.
- Cantitatea disponibila pentru documentul cu comanda respectiva este : Cantitatea repartizata
pe comanda + Cantitatea nerepartizata

Documente exceptate de la verificari :


 miscarile in depozite care nu intra in repartizare
 documentele care modifica valoarea stocului (R-St , MRP , RDG)

Salvare documente GS:


In cazul lucrului cu repartizare automata , la salvarea documentelor care implica o intrare in depozite se va
reface repartizarea pe comenzi.
In cazul documentelor cu comanda , pentru iesirile din depozite cantitatea de pe document se va scadea
din cantitatea repartizata si din cantitatea rezervata pe comanda respectiva.

Documente productie: preluarea integrala / partiala a articolelor de pe comanda


Preluare integrala :
Se va prelua in detalii minimul dintre cantitatea ramasa pe comanda si cantitatea repartizata.

Preluare partiala :
Coloane suplimentare griduri (art baza si art echiv) :
o Cant repartizata – vizibila fct de setare lucru cu repartizare
o Cant rezervata – vizibila fct de setare lucru cu rezervare

2.3.3. Comenzile

Comenzile client, Comenzile de Sectie , Comenzile de mentenanta– la activare se va reface repartizarea si


rezervarea stocului pe comenzi , daca se lucreaza cu repartizare automata.

La inactivarea , stergerea – se va sterge comanda din tabela de rezervari.

Modificarea campurilor de pe ferestrele de Comenzi client, Comenzi de sectie respectiv de mentenanta


care constituie criterii de repartizare declanseaza, in cazul in care se lucreaza cu repartizare automata,
procesul de rerepartizare conform modificarilor facute.

Daca nu se lucreaza cu repartizare/rezervare automata, atunci se actualizeaza/elibereaza doar


repartizarile/rezervarile de pe pozitiile/czile care se sterg.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

2.3.4. Repartizarea/rezervarea de stocuri


(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Repartizare si rezervare de stocuri)

Procesul de repartizare/rezervare de stocuri va putea fi lansat de pe o fereastra dedicata acestei


operatiuni.
Se vor putea selecta articole si comenzi pe care se vor repartiza in continuare stocurile existente.

Rezultatul repartizarii/rezervarii stocului pe comenzi va putea fi ajustat manual, pe fiecare articol si


comanda in parte.
Utilizatorul va putea inclusiv inlocui stocului repartizat pentru un articol al comenzii (in cazul comenzilor de
sectie), cu unul sau mai multe articole echivalente specificand pentru fiecare stocul repartizat/rezervat. De
asemenea , in cazul caracteristiclor nespecificate se va putea selecta setul de caracteristici pe care se
doreste sa se faca rezervarea. Cantitatile cumulate de pe detalii , exprimate pentru articolul de baza daca
sunt echivalente, nu trebuie sa depaseasca necesarul de pe comanda – afisat in antet - si nici stocul
nerepartizat pentru articolul + caracteristicile respective .

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

3. Previziuni – produse
(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor\Previziuni - produse)

3.1. Descriere generala

Scopul previziunilor de produse este efectuarea calculului de necesar de materii prime/materiale


necesare fabricatiei unui set de produse, cf calculului posibilului de realizat pe baza stocului se
fundamenteaza deciziile de aprovizionare cu materii prime, materiale respectiv de lansare in productie a
diferentei care nu exista pe stoc in stocurile de produse finite.
Deci avem in previziuni un instrument decizional avansat.

Calculul necesarului de materii prime materiale/efectuarea unei previziuni va fi posibil/a pornind de


la
 Un set de Fise tehnologice si cantitati specificate pentru fiecare in parte.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

 Acest set se descompune la nivel de materii prime si materiale si se determina necesarul pentru
fiecare articol in parte (centralizat per articol)

Se pot salva oricate previziuni de realizare produse. Insa doar una poate fi de referinta.
Pe baza ei se pot lansa comenzi de sectie pentru produse respectiv comenzi de aprovizionare cu materii
prime materiale/ cereri de oferte la furnizori pentru procurarea materialelor inexistente pe stoc dar necesare
pentru realizarea produselor cf tehnologiei fiecarui produs in parte.

Sistemul stie sa calculeze posibilul de realizat pentru fiecare produs in parte pornind de la stocul liber de
materii prime si materiale componente conform normelor fiecarui material in fisa tehnologica a produsului.
Aceasta informatie poate ajuta decizia de lansare in continuare in productie respectiv cea de orientare spre
achizitionarea produsului respectiv ca marfa de la un alt furnizor in cazul in care nu se mai doreste
realizarea lui din productie proprie.

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

Informatiile care trebuie memorate pentru o previziune


- date de identificare header:
 cod: unic, generat de catre sistem, nemodificabil;
 data previziune: se suprascrie la orice modificare facuta pe datele previziunii,
nemodificabil = audit date;
 observatii
 referinta : numai o sg. previziune poate fi de referinta, numai de pe previziunea de
referinta pot fi generate comenzi (aprov., desfacere, sectie), drepturi de acces la acest cimp pe user
tip repartizare stoc materii prime si materiale pentru calcul posibil de produs

Btns. Generare Czi…


 enable numai pentru previziunea referinta;
Copiere previziune

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
 se creaza o previziune noua, cod nou, data = data curenta, avand selectate aceleasi fise-cantitati ca
si previziunea de pe care se pleaca si aceleasi observatii (similar copierii din catalogul de articole).

Selectie fise tehnologice


 activ numai pentru documente nou adaugate
la revenire in formul de baza, se completeaza gridurile Produse, Materii prime cu cantitatiile calculate.
Pentru o previziune salvata nu se poate reface selectia de fise si cantitatile asociate.

Detalii previziune :

 Posibil de produs: fisa tehnologica, cantitati.


Coloana grid Comportament prev.noua Comportament update prev.
Ordine Nemodificabil – se stabileste la alegere produse si Nemodificabil – se stabileste la alegere produse si
cant. pe previziune cant. pe previziune
Fisa Nemodificabil – se stabileste la alegere produse si cant.
Nemodificabil
pe – se stabileste la alegere produse si
previziune cant. pe previziune
Previzionat Nemodificabil – se stabileste la alegere produse si cant.
Nemodificabil
pe – se stabileste la alegere produse si
previziune cant. pe previziune
Posibil de produs cf.previziune Se suprascrie cu valoarea din col “Posibil de produs
cf.st.curent” daca s-a dat “(re)Calcul posibil de
produs cf.st.liber”). Altfel ramane vechea valoare
Posibil de produs cf.stoc
Se completeza
curent dupa actiune btn. “(Re)calcul Se completeza dupa actiune btn. “(Re)calcul posibil
posibil de produs cf.st.liber”. de produs cf.st.liber”.
Altfel ramane necompletat. Altfel ramane necompletat.
Propus lansare Modificabil fara restrictie, indiferent de tip Modificabil fara restrictie, indiferent de tip previziune
previziune
Lansat efectiv Valoare 0; nemodificabil nemodificabila
De Lansat Coloana apare (sau este editabila) numai pentru Coloana apare (sau este editabila) numai pentru
previziunea “referinta”. Accepta orice valoare > 0 previziunea “referinta”. Accepta orice valoare > 0

 Necesar materii prime, materiale: fisa tehnologica, cantitati.


Coloana grid Valoare get Comportament prev.noua Comportament update prev.
Material Nemodificabil Nemodificabil
Necesar brut Nemodificabil – se calculeaza dupa Nemodificabil
alegere produse si cant. pe previziune
Stoc curent Calculat din stoc curent Nemodificabil Nemodificabil
Cant.repartizata Calculat din date rezervare/ Nemodificabil Nemodificabil
repartizare
Cant.rezervata Calculat din date rezervare/ Nemodificabil Nemodificabil
repartizare
Cant.czi furnizor Calculat din c-zi furnizor nere- Nemodificabil Nemodificabil
ceptionate la data previziunii
(se exclud cele referite in
previziuna curenta )
Stoc economic Stoc curent – Cant.repartizata + Nemodificabil
Cant.czi furnizor Nemodificabil

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor
Stoc minim Se citeste din din catalogul Nemodificabil Nemodificabil
de articole
Stoc maxim Se citeste din din catalogul Nemodificabil Nemodificabil
de articole
Stoc liber = stocul liber curent – cant.repartizata Se suprascrie cu valoarea Stoc
previziune curent – Cant.repartizata
Cant.c-zi = cant.curenta comenzi furnizor Se suprascrie cu valoare cant.
previziune curenta comenzi furnizor
Cant.propus 0  se poate introduce orice valoare > S0e poate introduce orice valoare> 0
aprovizionare
Aprovizionat Calculat din cant. C-zi furnizor
efectiv – cant.livrata comanda
De aprovizionat Coloana apare (sau este editabila) Coloana apare (sau este editabila)
numai pentru previziunea “referinta”. numai pentru previziunea “referin-
Accepta orice valoare > 0 ta”. Accepta orice valoare > 0

Generarea comenzilor de sectie:

Pe baza selectiei de fise tehnologice si a cantitatii de lansat, la accesarea butonului de generare de


comenzi de sectie se va deschide o ferestra prin care userul specifica suplimentar informatii pentru
programul comercial/e care va/vor fi generat/e.

La accepta se va deschide fereastra de program comercial cu una sau mai multe comenzi de sectie in
adaugare. Ele pot fi salvare. Dupa activare, la revenirea pe fereastra de previziuni se va actualiza coloana
de cantitate lansata efectiv corespunzator.

Generarea comenzilor de aprovizionare:

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.


CLARVISION_Suport curs Analiza stocurilor

4. Rapoarte
(Gestiunea stocurilor\Analiza stocurilor)

4.1. Situatie CS posibil de realizat


4.2. Situatii repartizare\rezervare

4.3. Situatii de necesar

4.3.1. Stoc liber


4.3.2. Stoc economic
4.3.3. Situatie de comandat
4.3.4. Situatie comenzi de aprovizionare
4.3.5. Situatie comenzi de sectie

CLARVISION_Curs Analiza stocurilor © Copyright by EBS Romania S.R.L.