Sunteți pe pagina 1din 67

Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

CUPRINS
1. DATELE DE BAZA.......................................................................................................................................................................................... 4
1.1. SETARI UNITATEA ECONOMICA.......................................................................................................................................................................... 4
1.2. INTRODUCEREA UNITATILOR DE MASURA........................................................................................................................................................... 6
1.3. DEFINIREA DEPOZITELOR................................................................................................................................................................................. 7
1.4. DEFINIREA SI ADMINISTRAREA ARTICOLELOR..................................................................................................................................................... 9
1.5. DEFINIREA CONDITIILOR DE PLATA.................................................................................................................................................................. 11
1.6. INTRODUCEREA LOCALITATILOR...................................................................................................................................................................... 11
1.7. GESTIONAREA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR................................................................................................................................................... 11
1.8. CARACTERISTICI TEHNOLOGICE...................................................................................................................................................................... 12
2. PROCESUL DE APROVIZIONARE................................................................................................................................... 13
2.1. INREGISTRAREA CERERILOR DE OFERTA / OFERTELOR FURNIZORI.................................................................................................................... 13
2.2. INREGISTRAREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII SI A COMENZILOR FERME....................................................................................................... 14
CONTRACTE FURNIZORI........................................................................................................................................................................................ 18
2.3. APROVIZIONARE PE BAZA DE AVIZE................................................................................................................................................................. 18
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................18
II. Introducere Furnizor................................................................................................................................................18
III. Culegere Aviz furnizor.............................................................................................................................................18
IV. Preluare comanda ferma pe aviz...........................................................................................................................19
V. Inregistrare NIR.......................................................................................................................................................19
VI. Contare automata aviz de intrare...........................................................................................................................21
VII. Vizualizare Aviz si nota contabila..........................................................................................................................21
VIII. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte.................................................................................................21
IX. Stornare aviz de intrare..........................................................................................................................................21
X. Inregistrare factura de intrare pe baza de aviz.......................................................................................................21
X. Contare automata factura.......................................................................................................................................22
XI. Plata facturii............................................................................................................................................................22
XII. Vizualizare factura si nota contabila......................................................................................................................22
XIII.Statistici aprovizionare..........................................................................................................................................22
XIV. Stornare factura....................................................................................................................................................22
2.4. APROVIZIONARE PE BAZA DE FACTURI............................................................................................................................................................ 22
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................23
II. Introducere Furnizor................................................................................................................................................23
III. Culegere Factura furnizor.......................................................................................................................................23
IV. Preluare comanda furnizor pe factura....................................................................................................................23
V. Intocmire NIR...........................................................................................................................................................23
VI. Contare automata...................................................................................................................................................25
VII. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte..................................................................................................25
VIII. Plata facturii..........................................................................................................................................................25
IX. Vizualizare Factura de intrare si nota contabila.....................................................................................................25
X. Statistici aprovizionare............................................................................................................................................25
XI. Stornare Factura de intrare....................................................................................................................................25
2.5. RETUR DE MARFA CATRE FURNIZORI.............................................................................................................................................................. 25
I.Introducere Aviz de retur............................................................................................................................................25
II. Contare automata aviz de retur...............................................................................................................................27
III. Culegere Factura furnizor cu minus.......................................................................................................................27
IV. Contare automata factura.......................................................................................................................................28
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
2.6. AVIZ DE INTRARE DIVERSE............................................................................................................................................................................. 29
I. Inregistrarea avizului de intrare diverse...................................................................................................................29
Furnizor........................................................................................................................................................................29
II. Miscari in depozit.....................................................................................................................................................30
2.7. APROVIZIONARE DE LA EXTERN...................................................................................................................................................................... 30
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................30
II. Introducere Furnizor extern.....................................................................................................................................30
III. Culegere Factura externa furnizor..........................................................................................................................30
IV. Preluare comanda furnizor pe factura externa.......................................................................................................32
V. Intocmire DVI...........................................................................................................................................................32
2.8. RETUR DE MARFA IMPORT............................................................................................................................................................................. 34
I. Inregistrare retur import............................................................................................................................................34
II. Miscari in depozit.....................................................................................................................................................35
III. Contare factura cu retur..........................................................................................................................................36
2. PROCESUL DE DESFACERE............................................................................................................................................. 36
2.1. LISTE PRETURI CLIENTI.................................................................................................................................................................................. 36
2.2.DECIZII DE PRET............................................................................................................................................................................................ 37
2.3. INTOCMIREA ANTECALCULATIEI....................................................................................................................................................................... 38
I. Intocmire fisa tehnologica pentru produsul pentru care se doreste intocmirea antecalculatiei...............................38
II. Definirea elementelor de calcul care se vor cuprinde in scenariul de antecalculatie.............................................38
III. Intocmirea antecalculatiei.......................................................................................................................................38
2.4. INREGISTRAREA CERERILOR DE OFERTA / OFERTE CLIENTI............................................................................................................................... 40
2.5. INREGISTRAREA CONTRACTELOR CU CLIENTII.................................................................................................................................................. 41
CONTRACTE CLIENTI............................................................................................................................................................................................ 45
2.6. PLANIFICARE LIVRARI.................................................................................................................................................................................... 45
2.7. DESFACERE LA INTERN.................................................................................................................................................................................. 47
2.7.1. Factura clienti....................................................................................................................................................47
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................47
II. Introducere Client....................................................................................................................................................47
III. Culegere Factura client...........................................................................................................................................47
IV. Generare aviz de iesire..........................................................................................................................................49
V. Contare automata factura de iesire.........................................................................................................................49
VI. Incasare factura......................................................................................................................................................49
VII. Vizualizare factura.................................................................................................................................................49
VIII. Statistici vanzare..................................................................................................................................................49
IX. Stornare factura de iesire.......................................................................................................................................50
X. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte....................................................................................................50
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................50
II. Introducere Client....................................................................................................................................................50
III. Culegere Aviz de Iesire...........................................................................................................................................50
IV. Contare automata aviz...........................................................................................................................................52
V. Vizualizare aviz de iesire si nota contabila..............................................................................................................52
VII. Stornare aviz de iesire...........................................................................................................................................52
VIII. Culegere factura client pe baza de aviz...............................................................................................................52
IX. Contare automata factura de iesire........................................................................................................................53
X. Incasare facturii.......................................................................................................................................................53
XI. Vizualizare factura si nota contabila.......................................................................................................................53
XII.Statistici vanzare....................................................................................................................................................53
XIII. Stornare factura de iesire.....................................................................................................................................53
XIV. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte.................................................................................................54
2.7.3. Retur de marfa clienti........................................................................................................................................54
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 2 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
I.Introducere Aviz de retur............................................................................................................................................54
II. Contare automata aviz de retur...............................................................................................................................55
III. Inregistrare Factura client cu minus......................................................................................................................55
III. Contare automata factura.......................................................................................................................................56
2.7.4. Aviz de iesire -diverse........................................................................................................................................56
I. Inregistrarea avizului de iesire diverse.....................................................................................................................56
II. Miscari in depozit.....................................................................................................................................................58
2.8. DESFACERE LA EXTERN................................................................................................................................................................................. 58
2.8.1. Factura export....................................................................................................................................................58
I. Introducere Articol.....................................................................................................................................................58
II. Introducere Client extern.........................................................................................................................................58
III. Culegere Factura externa export............................................................................................................................58
IV. Generare aviz de iesire..........................................................................................................................................61
V. Contare automata factura externa export...............................................................................................................61
VI. Incasarea integrala a facturii..................................................................................................................................61
VII. Vizualizare factura externa si nota contabila........................................................................................................61
VIII.Statistici vanzare...................................................................................................................................................61
IX. Stornare factura......................................................................................................................................................61
2.8.2. Aviz export.........................................................................................................................................................61
I. Introducere aviz de export........................................................................................................................................61
II. Contare automata aviz export.................................................................................................................................63
III. Preluare aviz export pe factura export...................................................................................................................63
III. Contare automata factura de iesire........................................................................................................................64
IV. Incasarea integrala a facturii..................................................................................................................................64
2.8.3. Retur de export..................................................................................................................................................64
II. Contare automata aviz de retur...............................................................................................................................66
III. Inregistrare Factura client cu minus......................................................................................................................66
IV. Contare automata factura cu minus.......................................................................................................................66
III. Contare automata...................................................................................................................................................66
IV. Vizualizare retur de export......................................................................................................................................67

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 3 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

APROVIZIONARE

1. Datele de baza

1.1. Setari unitatea economica


(Meniu Date de baza - Setari unitate economica)

Modul de functionare a unor ferestre poate fi stabilit de utilizator prin setari la nivel de mandant.Sunt permise
urmatoarele setari aferente modulului de aprovizionare-desfacere:

 Numar de zecimale valori


Prin aceasta setare se stabileste numarul de zecimale cu care vor fi afisate valorile in cadrul aplicatiei.Intotdeauna
valorile vor fi rotunjite la numarul de zecimale stabilite prin aceasta setare.

 Numar de zecimale pt valori in valuta


Prin aceasta setare se stabileste numarul de zecimale cu care vor fi afisate valorile in valuta in cadrul
aplicatiei.Intotdeauna valorile vor fi rotunjite la numarul de zecimale stabilite prin aceasta setare.

 Loturi
Valorile pe care le poate lua sunt:
False – aceasta setare nu da posibilitatea de a lucra cu loturi.Aceasta inseamna ca nu poate fi configurat formatul
loturilor, pe documentele de gestiune(NIR, Nota de predare, Bon de consum, Bon de consum pentru operatiuni
temporare si Nota de restituire) nu poate fi mentionat numarul de lot al articolului.In cazul acestei setari nu poate fi
utilizat nici “Raportul de trasabilitate pe comenzi si loturi”
True -- aceasta setare da posibilitatea de a lucra cu loturi.Aceasta inseamna ca poate fi configurat formatul loturilor, pe
documentele de gestiune(NIR, Nota de predare, Bon de consum, Bon de consum pentru operatiuni temporare si Nota
de restituire) poate fi mentionat numarul de lot al articolului.In cazul acestei setari nu poate fi utilizat nici “Raportul de
trasabilitate pe comenzi si loturi”

 Se utilizeaza unitati de masura secundare


Valorile pe care le poate lua sunt:
False - prin aceasta setare nu se vor putea utiliza unitatile de masura secundare.
True - prin aceasta setare se vor putea utiliza unitatile de masura secundare.

 Se utilizeaza caracteristici de gestiune


Valorile pe care le poate lua sunt:
False – aceasta setare nu va permite utilizarea caracteristicilor la nivel de articol.Inregistrarea documentelor si
urmarirea stocurilor va fi facuta numai la nivel de articole fara caracteristicile acestora.
True - aceasta setare va permite utilizarea caracteristicilor la nivel de articol.Inregistrarea documentelor si urmarirea
stocurilor va putea fi facuta la nivel de articole cu caracteristici(pentru aceasta se vor utiliza numai caracteristici de tip
multime).

 Utilizare DISCOUNT financiar cu modificare conturi de TVA


Valorile pe care le poate lua sunt:
False – aceasta setare permite selectarea pe documentele de aprovizionare/desfacere (FF, FC, INVI, INVE) a cotei de
TVA aferente operatiunii (pt documentele de aprovizionare /desfacere se vor putea selecta tipurile de TVA aferente
cumpararilor/vanzarilor)
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 4 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
True – aceasta setare aceasta setare permite selectarea pe documentele de aprovizionare/desfacere (FF, FC, INVI,
INVE) a cotei de TVA aferente operatiunii inverse (pt documentele de aprovizionare /desfacere se vor putea selecta
tipurile de TVA aferente vanzarilor/cumpararilor).

Setari noi la nivel de mandant :


Nr de zecimale pentru pretul RON
Se pot selecta valorile: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nr de zecimale pentru pretul in valuta
Se pot selecta valorile: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nr de zecimale pentru valoarea RON
Se pot selecta valorile: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nr de zecimale pentru valoarea in valuta
Se pot selecta valorile: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Validare note contabile conform monografiei


False - aceasta setare permite salvarea notei contabile in fereastra " Note contabile diverse" fara a se verifica
daca aceasta are sablon inregistrat in "Monografia contabila";
True - aceasta setare permite verificarea si atentionarea utilizatorului la salvarea notei contabile in fereastra
"Note contabile diverse" daca aceasta are sablon inregistrat in "Monografia contabila".;

 Vanzarile se realizeaza distinct pe depozite


False - aceasta setare permite stabilirea depozitului de descarcare pentru fiecare articol inscris pe factura.
True - aceasta setare permite stabilirea depozitului de descarcare unic pentru toate articolele inscrise pe
factura;
Obs.
Depozitul stabilit se poate modifica pe fiecare articol in parte inainte de salvarea documentului

 Contare DVI cu cont intermediar (473)


True - aceasta setare presupune contarea documentelor Factura extrena import, Declaratie vamala de import,
element de valoare repartizat prin intermediul contului 473
False - aceasta setare presupune contarea documentelor Factura extrena import, Declaratie vamala de import,
Element de valoare repartizat fara contul intermediar 473
Obs: In cazul utilizarii setarii cu valoarea ‚False’ este necesara si redefinirea formulelor contabile, eliminandu-se
contul 473

 Atentionare la operarea documentelor /contractelor furnizor cu pret mai mare decat pretul standard
DA cu atentionare – in cazul operarii de documente de intrare( factura furnizor, aviz de intrare, factura import,
contract furnizor) se atentioneaza utilizatorul daca pretul unitar al articolului depasteste pretul standard stabilit
in catalogul de articole.
DA cu blocare – in cazul operarii de documente de intrare( factura furnizor, aviz de intrare, factura import,
contract furnizor) se atentioneaza utilizatorul daca pretul unitar al articolului depasteste pretul standard stabilit
in catalogul de articole, blocand salvarea documentului.
NU – in cazul operarii de documente de intrare( factura furnizor, aviz de intrare, factura import, contract furnizor )
NU se atentioneaza utilizatorul daca pretul unitar al articolului depasteste pretul standard stabilit in catalogul de
articole
OBS: NU se ia in considerare daca pretul standard este zero.
 Regula generala pentru listare cu optiunea pe Fisa articol client - in situatia in care in catalogul Fisa
articol client nu exista definita denumire pentru articolul de pe factura;
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 5 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Denumire articol – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa denumirea articolului
Cod+denumire articol – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa cod + denumirea articolului
Denumire articol+stas – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa denumirea articolului + stas
Cod+denumire articol+stas – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa cod +denumirea articolului + stas
Denumire scurta articol – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa denumirea scurta a articolului
Cod de bare+denumire articol - in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare
facturi clienti/export, avize la listare va afisa cod de bare + denumirea articolului
Descriere articol – in cazul in care se bifeaza aceasta optiune in fereastra de previzualizare facturi
clienti/export, avize la listare va afisa descrierea articolului

 Agenti vanzari
True – permite atasarea agentilor de vanzari in fereastra de previzualizare „Factura client“ „Factura export“ si
urmarirea vanzarilor acestora in rapoartele „Situatie facturi cu sold“ si „Statistici desfacere“
False – Nu permite atasarea agentilor de vanzari in fereastra de previzualizare „Factura client“ „Factura export“
si urmarirea vanzarilor acestora in rapoartele „Situatie facturi cu sold“ si „Statistici desfacere“

 Tipareste BF din desfacere


True – se permite tiparirea bonului fiscal la accesarea butonului corespunzator din fereastra de previzualizare –
facturi clienti.
False – NU se permite tiparirea bonului fiscal.

 Verificarea limitei de creditare pentru client tine cont de companie


DA – se insumeaza toate facturile emise pentru un tert de pe toti mandantii existenti pe baza de date, cu
conditia ca tertul sa aiba definit acelasi cod fiscal si aceeasi limta de creditare
NU – se insumeaza facturile emise pe un tert de pe un sigur mandant indiferent daca acesta mai exista definit
si pe alti mandanti ai bazei de date.
 Tiparire facturi cu propunere informatii de pe ultimul document al tertului
DA – la previzualizarea facturii se vor propune informatiile (delegat, mijloc de transport, observatii) de pe ultimul
document al tertului.
NU – la previzualizarea facturii NU se vor propune informatiile (delegat, mijloc de transport, observatii) de pe
ultimul document al tertului.

1.2. Introducerea unitatilor de masura


(Meniu Gestiunea stocurilor – Cataloage - Unitati de masura)

In cazul in care articolele Dvs. sunt exprimate in unitati de masura diferite de cele existente in aplicatie, veti putea defini
aceste unitati de masura in fereastra de unitati.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 6 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Orice unitate de masura este definita de urmatoarele elemente:

Cod - unic si identifica o unitate de masura.


Denumire - descrierea detaliata a unitatii de masura.
Clasa - o grupa de unitati in care poate fi incadrata o anumita unitate de masura (cantitati, greutati, suprafete, timpi,
diverse);

Pentru fiecare unitate de masura se poate face o corelatie cu o alta unitate de masura din aceeasi clasa. Nu se admite
crearea de corelatii intre unitati de masura din clase diferite.

1.3. Definirea depozitelor


(Meniu Gestiunea stocurilor - Cataloage - Depozite)

Pentru a putea inregistra intrarile, iesirile din gestiune este necesara definirea depozitelor sau magaziilor in / din care se
opereaza aceste miscari.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 7 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Orice depozit este definit de urmatoarele elemente:
Cod
Denumire
Tip - pentru fiecare depozit, puteti preciza tipul acestuia (depozit propriu, depozit furnizor, depozit de productie, depozit
de tip custodie, depozit de tip magazin propriu, etc.). Depozitele de tip „furnizor” se folosesc in procesele de prelucrare
la terti, operatiunile temporare sau custodii. Depozitele de tip custodie se folosesc in procesul de primire in custodie, iar
depozitele de tip „magazin propriu” se folosesc la comertul cu amanuntul.
Partener - este necesara completarea acestui camp numai in cazul in care se defineste un depozit de tip “furnizor” sau
“client”. In acest caz se va alege din lista partenerul pentru care se defineste acest depozit.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 8 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
1.4. Definirea si administrarea articolelor
(Meniu Gestiunea stocurilor - Cataloage - Articole)

Orice produs stocabil sau nestocabil trebuie definit ca articol.

Articol - in acest camp se va introduce descrierea detaliata a articolului. Denumirea trebuie sa fie unica.
Cod - reprezinta codul de identificare al produsului, este unic.
Index - un articol, pe langa codul de identificare, mai poate avea si un index. Indexul unui articol poate sa identifice o
anumita caracteristica a produsului, de ex. culoare, lungime, latime. Un anumit cod de articol poate avea unul sau mai
multi indecsi.
Grupa - grupa de produs din care face parte articolul. Apasand tasta F5 se pot defini grupe de produse noi care inainte
de a fi atribuite unui articol trebuie caracterizate contabil in modulul ”Contabilitate financiara”.
Tip articol - se va alege din lista un tip valabil pentru articolul definit, de ex.: Articol standard, Amabalaje,Tarife, Servicii,
etc. Apasand tasta F5 se pot defini tipuri de articole noi.
Pret standard - acest camp se va completa optional atat pentru materiile prime, materiale cu un pret standard care va
fi folosit in antecalculatii, cat si pentru produse finite sau semifabricate cu un pret standard care va fi folosit la predarile
din productie. Acest pret va fi actualizat cu pretul mediu de fiecare data, prin apasarea butonului “Actualizare preturi
standard articole” din fereastra “Stocuri” din meniul gestiunea stocurilor.
Pret de vanzare - va fi completat optional doar pentru produsele finite cu pretul lor de vanzare. Pretul de vanzare va fi
propus automat in contractele clienti, factura de vanzare si avize de iesire.
Stocabil / Nestocabil - se bifeaza acesta camp daca este vorba de un articol stocabil si nu se bifeaza daca este vorba
de un articol nestocabil.
Depozit - se completeaza cu numele depozitului in care se gestioneaza in mod curent articolul.
Negativ - se bifeaza acest camp daca articolul permite lucrul cu stocuri negative.
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 9 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Stoc minim - se poate defini optional un stoc minim de rezerva.In fereastra in care sunt afisate stocurile (Gestiunea
stocurilor-Stocuri) veti fi atentionati in cazul in care stocul actual este mai mic decat limita minima.
Stoc maxim
Imagine - apasand acest buton veti putea atribui o imagine, o poza unui articol.
Articol activ - daca acest camp nu este bifat atunci articolul devine inactiv si nu se va mai putea lucra cu el.
UM – se introduce in acest camp unitatea de masura de baza a articolului.Acesta este unitatea in care se tine stocul.
Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” din “Setari unitatea economica” are valoarea True
unui articole I se poate atribui si o unitate de masura secundara.

Clasa caracteristici - se poate atribui unui anumit articol o clasa de caracterisitici.Clasa de caracteristici se defineste
distinct in fereastra “Clasa de caracteristici” si reprezinta o grupare de caracteristici.Aceasta clasa de caracteristici se
atribuie mai ales pentru produsele finite si semifabricate si va fi preluata automat in fisele tehnologice ale acestora.
Caracteristici - pentru fiecare caracteristica din clasa vor putea fi atribuite valori implicite.Pentru caracteristicile de tip
“Multime” se vor atribui valori din plaja de valori definite in fereastra “Caracteristici”.
Denumire scurta – se introduce in acest camp denumirea scurta a articolului(campul este specific comertului cu
amanuntul)
Cod de bare – se introduce in acest camp codul de bare al articolului(campul este specific comertului cu amanuntul).

Caracterizarea contabila a articolelor se poate realiza prin butonul .


Crearea unui articol nou prin copiere de pe un articol existent se realizeaza prin butonul .
-se poate accesa fereastra ‘Activare/dezactivare articole’, prin butonul cu acelasi nume, care permite
activarea/dezactivarea in bloc articolelor stocabile
-campul ‘Index’ va permite introducerea a pana la 20 de caractere

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 10 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

1.5. Definirea conditiilor de plata


(Aprovizionare - Cataloage)

Conditia de plata impreuna cu data facturii stabilesc scadenta facturii.


O conditie de plata poate contine urmatoarele informatii:
- discount-ul aplicat
- scadenta in numar exact de zile
- plata esalonata la o data a lunii

In functie de optiuni se completeaza campurile:


Discount
Scadenta la
Periodic la
Descrierea - se compune automat in functie de modul in care a fost compusa conditia de plata sau se completeaza
manual.

1.6. Introducerea localitatilor


(Meniu Date de baza - Localitati)

In acesta fereastra vor fi introduse localitatile cu judetele si tarile care vor fi apoi atribuite furnizorilor si clientilor.

1.7. Gestionarea furnizorilor si clientilor


(Meniu Aprovizionare / Desfacere - Cataloge - Furnizori / Clienti)

Se pot introduce urmatoarele informatii legate de furnizori si clienti. Daca un furnizor are si statut de client, se vor bifa
ambele campuri “Furnizor” si “Client”.

Denumire
Cod
Cod fiscal
Capital social
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 11 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Adresa
Date bancare
Conditii de plata
Conditii de livrare

Soldul facturilor emise de catre furnizorul/ clientul curent este afisat prin apasarea butonului .
Caracterizarea contabila a furnizorului/ clientului curent se poate face prin butonul .
Buton ‘validare cod fiscal’- se verifica existenta codului fiscal pentru un tert nou introdus, atat in catalogul de
furnizori, cat si in cel de clienti

1.8. Caracteristici tehnologice


(Meniu Productie – Bazele productiei – Caracteristici tehnologice)

Daca doriti ca in fisa tehnologica a unui produs finit/ semifinit sau materie prima, material sa cuprindeti si caracteristicile
produsului atunci acestea vor trebui mai intai inregistrate in aceasta fereastra.Acest tip de caracteristici vor avea
atribuite tipul “Intreg”, “Fractionar” sau “Caracter”.

Daca doriti gestionarea articolelor cu caracteristici va trebui sa lucrati cu setarea de la nivel de mandant “ Se utilizeaza
caracteristici de gestiune = True “si veti utiliza carcateristici care vor avea atribuite tipul “Multime”.

Caracteristici:

In aceasta sectiune se vor introduce caracteristicile cu urmatoarele informatii:


Caracteristica – denumirea carcateristicii.
UM – unitatea de masura valabila pentru carcateristica.
Tip – daca se atribuie unei caracteristici tipul “Multime” in campul “Valori” vor fi inregistrate valorile pe care le poate lua
caracteristica de acest tip.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 12 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Grupe:

Mai multe caracteristici se pot grupa formand grupe sau modele de caracteristici.Aceste grupe de caracteristici vor fi
atribuite articolelor in catalogul de articole.

2. Procesul de aprovizionare

In cadrul acestui proces se inregistreaza achizitiile de articole stocabile si nestocabile de la furnizorii interni sau externi,
atat din punct de vedere cantitativ cat si valoric.

Documentele de aprovizionare introduse se pot vizualiza atat ca document cat si ca nota contabila.

2.1. Inregistrarea cererilor de oferta / ofertelor furnizori


(Meniu Aprovizionare - Cerere de oferta / Oferta furnizori)

Documentul este considerat oferta in momentul in care are inregistrate preturi.


O cerere de oferta este formata din 3 sectiuni:

- Antet
- Articole cere de oferta / oferta
- Preturi oferta

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 13 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
 Antetul cererii de oferta / oferta

Nr. / Data cerere- numarul si data cererii de oferta / oferta furnizor


Nr. / Data inreg - numarul si data inregistrarii documentului in registrul de documente
Responsabil
Observatii
Furnizor
Responsabil furnizor - se introduce persoana responsabila la furnizor de oferta
Conditii de plata
Conditii de livrare
Este solutionata - se bifeaza acest camp in cazul in care pentru cererea de oferta trimisa la furnizor s-a primit oferta si
a fost acceptata.
Moneda
Discount (%)
Tip oferta
Valabilitate - se introduce intervalul de timp pentru care este valabila oferta.

 Articole oferta

Articole
U.M.
Observatii

 Preturi oferta

Cantitate de la - se introduce cantitatea de la care este valabil pretul inregistrat in oferta.


Pret - se introduc preturile esalonate in functie de cantitate.
Discount - se introduce discount-ul aplicat la pret.

2.2. Inregistrarea contractelor cu furnizorii si a comenzilor ferme


(Meniu Aprovizionare - Contracte furnizor)

In aceasta fereastra se vor introduce contractele cu furnizorii si comenzile ferme care se efectueaza pe baza
contractelor cu furnizorii.
In acest caz, fereastra de contracte furnizori este formata din 6 parti:

- Antetul contractului
- Obiectul contractului - contine pozitiile contractului
- Esalonari contract - livrarile pentru articolele care fac obiectul contractului pot fi esalonate
- Esalonari nepreluate pe comenzi - contine esalonarile din contract pentru care nu s-au inregistrat comenzi ferme
- Antet comanda ferma
- Detalii comanda ferma

In cazul in care nu se inregistreaza un contract cu furnizorul ci numai o comanda ferma fara referinta la un contract,
atunci se va bifa campul “Comanda ferma”, iar in fereastra se vor introduce numai datele legate de comanda ferma.

Astfel, fereastra este impartita in:

- Antet comanda ferma


- Detalii comanda ferma (=obiectul contractului)
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 14 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

 Antetul contractului

In antetul contractului cu furnizorul pot fi cuprinse urmatoarele informatii:

Comanda ferma - se bifeaza acest camp daca nu exista contract cu furnizorul si se inregistreaza doar comanda ferma;
Nr. contract - acest camp se va completa cu numarul contractului cu furnizorul.
Nr / Data inreg. - aceste campuri vor fi completate cu numarul corespunzator pentru comanda din registrul intern de
documente si data la care a fost inregistrata comanda in registru.
Responsabil - acest camp se va completa cu persoana responsabila de inregistrarea contractului.
Nr. / Data cerere - aceste campuri vor fi completate cu numarul cererii de oferta trimisa furnizorului pentru contractul si
data la care a fost inregistrata cererea de oferta respectiva.
Furnizor
Data confirmarii - acest camp se va completa cu data confirmarii contractului de catre furnizor.
Responsabil furnizor - acest camp se poate completa cu numele persoanei repsonsabile de contract la furnizor.
Conditie de plata
Conditie de livrare
Status - unui contract i se pot atribui urmatoarele statusuri:
 Inactiva -o comanda inactiva nu poate fi facturata sau receptionata
 Activa - o comanda activa nu poate fi inactivata decat anulata
 Anulata - o comanda cu acest status nu poate fi facturata sau receptionata
 Terminata - acest status va putea fi primit numai daca comanda a fost in intregime receptionata.
Tip contract - in acest camp se va putea atribui un anumit tip (de ex. contract “vanzare-cumparare”) contractului sau se
poate defini un tip nou apasand tasta F5.
Discount - se completeaza acest camp cu discount-ul aplicat la valoarea totala a contractului

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 15 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Formular - se alege din lista tipul de formular pe care se va tipari comanda.Tiparirea se realizeaza prin apasarea
butonului de tiparire.

 Obiectul contractului

In detalii se vor introduce:


Articol - se introduce obiectul contractului
UM
Cantitate contract - se introduce cantitatea contractata din fiecare articol
Cantitate efectiva - afiseaza cantitatea totala aferenta fiecarui articol cuprins in contract care insumeaza cantitatile
esalonate.
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din contract;
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in contract. Automat se propune pretul standard definit in
catalogul de articole.
Valoare efectiva -calculata ca si produs al elementelor ‘cantitate esalonari’ si ‘pret esalonari’
Observatii

 Esalonari contract

Pentru fiecare obiect al contractului se pot face esalonari pentru livrare


Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza esalonarea
Cantitate efectiva - se introduce cantitatea esalonata pentru articolul din contract
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare esalonare in parte. Prin apasarea butonului din campul
"Cantitate livrata" se va deschide fereastra "Documente livrate" din care va putea fi vizualizat documentul cu care s-a
facut livrarea (aviz de intrare, factura furnizor sau factura import). Cantitatea se considera livrata chiar daca
documentele de livrare nu sunt contate;
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in contract. Valoarea contractului este calculata tinand cont de
pretul din esalonare si cantitatea efectiva (din esalonare).
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea True se vor prelua preturile automat preturile din listele
de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se inregistreaza comanda are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului din lista de preturi.Daca exista mai multe liste de preturi valabile se deschide automat o
fereastra in care sunt afisate toate listele valabile si se va selecta pretul din lista dorita.
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila pretul din
lista sau daca exista mai multe liste se selecteaza din fereastra pretul din lista dorita.

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in contract si caracteristicile articolelor (de tip multime).

Data furnizor - se introduce data de livrare stabilitata de furnizor pentru cantitatea esalonata
Data preluare - se introduce data confirmata pentru livrarea cantitatii esalonate
Discount - discount aplicat numai pentru cantitatea esalonata
Status - poate lua urmatoarele valori:
 Inactiva
 Activa
 Anulata
 Terminata

 Esalonari nepreluate pe comenzi

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 16 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Articol
UM
Cantitate - afiseaza cantitatea pentru care nu s-au inregistrat comenzi din fiecare articol in parte
Pret - afiseaza pretul din esalonarea nepreluata

 Antet comanda ferma

(cu clic dreapta mouse se adauga o noua comanda ferma)


Cod comanda - se introduce numarul comenzii ferme
Data comanda - se introduce data comenzii pentru articolele din comanda ferma
Stadiu - afiseaza procentual stadiul comenzii ferme in functie de cantitatea achizitionata
Status
Comanda ferma catre furnizor poate fi tiparita apasand butonul “Previzualizare” din antetul comenzii ferme.

 Detalii comanda ferma

Esalonarile nepreluate pe comenzi vor putea fi atasate unei comenzi cu butoanele sau :
Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza comanda ferma
UM
Cantitate efectiva - se introduce cantitatea comandata
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare comanda ferma in parte. Prin apasarea butonului se va
deschide o fereastra in care sunt afisate documentele pe baza carora s-a facut livrarea.
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in comanda
Data furnizor - se introduce data de livrare stabilita de furnizor pentru cantitatea din comanda
Data preluare - se introduce data confirmata pentru livrarea cantitatii din comanda
Cod comanda - afiseaza numarul comenzii in care este cuprinsa cantitatea esalonata
Discount (%) - se introduce discountul valabil pentru cantitatea din comanda
Status
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 17 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Contracte furnizori
(Aprovizionare – Contracte furnizori)
Functionalitate noua - este posibila preluarea pe contract a documentului ‘Cerere oferta’

2.3. Aprovizionare pe baza de avize

Procesul de aprovizionare pe baza de avize presupune parcurgerea urmatorilor pasi:


I. Introducere Articol
II. Introducere Furnizor
III. Culegere Aviz furnizor

(Meniu Aprovizionare - Operatii de aprovizionare –Intern – Aviz de intrare)

Un aviz are 2 parti:


- Antet
- Detaliile avizului

 Antetul avizului

Contine umatoarele informatii:


Numar
Data

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 18 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Grupa
Furnizor
Responsabil

 Detaliile avizului

Contine informatii referitoare la:


Articole
Pret
Cantitate
Valoare
TVA
Valoare cu TVA

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in avizul de intrare si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea avizului de intrare se
va opera intrarea in depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

IV. Preluare comanda ferma pe aviz


In cazul in care avizul de intrare se refera la o anumita comanda ferma, atunci campurile din aviz vor putea fi completate
automat alegand numele furnizorului iar apoi apasand butonul “ Preluare comanda”.
In cazul in care avizul de intrare nu se refera la o anumita comanda, datele avizului vor fi completate manual.

V. Inregistrare NIR
Fereastra in care se va opera NIR-ul se deschide prin apasarea butonului din antet “NIR”. Aceeasi fereastra se
deschide si la prima salvare a documentului.

NIR-ul, ca orice document, are 2 parti:


- Antet
- Detalii

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 19 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea receptionata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

Daca setarea “Loturi” din “Setari unitate economica” are valoarea True in momentul inregistrarii NIR-ului in campul
“Cod lot” se poate introduce numarul lotului valabil pentru cantitatea de produs receptionata.Daca au fost configurate
tipurile de loturi in fereastra “Configurare tipuri loturi” cu tasta F7 in campul “Cod lot” se genereaza automat numarul
de lot.

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in nota de intrare receptie si caracteristicile articolelor (de tip multime) sau se pot modifica cele

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 20 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
preluate de pe aviz.La salvarea notei de intrare receptie se va opera intrarea in depozit pentru articolul cu caracteristica
inregistrata.
Prin apasarea butonului se poate vizualiza miscarea in depozitul selectat(cantitate, pret, valoare precum si ret
si valoare in moneda paralela)

VI. Contare automata aviz de intrare


Se realizeaza dupa ce a fost inregistrat NIR-ul sau la salvare. Avizul va primi statusul “Contat”.

VII. Vizualizare Aviz si nota contabila

VIII. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte


Situatia ofertelor poate fi urmarita in raportul “Liste oferte” (Meniu Aprovizionare – Rapoarte - Liste oferte).
Un contract poate fi tiparit din fereastra de contracte apasand butonul de tiparire. Documentul de contract este editabil,
deci poate fi modificat.
Stadiul contractelor poate fi vizualizat in raportul “Liste contracte” (Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Lista contracte).
Situatia achizitiilor poate fi urmarita in raportul “Situatie achizitii” (Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Situatii achizitii).
Acelasi raport se poate tipari si direct din fereastra de contracte.

IX. Stornare aviz de intrare


In cazul in care s-a facut validarea documentului din notele contabile centralizate, anularea lui se poate realiza numai
prin stornare apasand butonul .

X. Inregistrare factura de intrare pe baza de aviz


(Meniu Aprovizionare - Operatii de Aprovizionare – Intern – Facturi furnizori)

Factura are 2 parti:


- Antet
- Detalii

 Antetul facturii

Cuprinde urmatoarele informatii:


Numar
Data inreg.- se introduce data de inregistrare a facturii
Data emiterii - se introduce data emiterii facturii
Responsabil
Furnizor
Grupa
Conditie de plata
Scadenta

Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avize cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din aviz care se factureaza.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 21 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

X. Contare automata factura


Se realizeaza la salvare. Factura de intrare va primi statusul “Contat”.

XI. Plata facturii


Din fereastra de factura se poate inregistra plata integrala sau partiala a facturii prin apasarea butonului

XII. Vizualizare factura si nota contabila

XIII. Statistici aprovizionare


Statisticile reprezinta un instrument prin care puteti urmari o serie de marimi legate de procesul de aprovizionare.
Gruparea, aranjarea, ordonarea precum si detaliile care sunt cuprinse in aceste rapoarte pot fi stabilite de fiecare
utilizator in parte prin selectarea lor.

- In raportul “Situatii cumparari” pot fi cuprinse marimi ca - Valoarea cumpararilor cu TVA, Valoarea cumpararilor
fara TVA, Cantitatea cumparata, Pretul mediu de cumparare, Procent cumparari / val. totala precum si alte
marimi. In aceste situatii, datele pot fi grupate si ordonate dupa criteriile dorite.
- In raportul “Situatii comparative cumparari” pot fi comparate diferite marimi pe 2 perioade selectate. Marimile
care se pot compara sunt: Valoarea cumpararilor cu TVA, Valoarea cumpararilor fara TVA, Cantitatea
cumparata, Pretul mediu de cumparare, Procent cumparari / val. totala, Valoare stoc, Pret mediu cumparare.
- In raportul “Situatii desfasurate cumparari” aceleasi marimi legate de procesul de aprovizionare sunt prezentate
sub forma tabelara.
XIV. Stornare factura
In cazul in care s-a facut validarea documentului din notele contabile centralizate, anularea lui se va poate realiza numai
prin stornare apasand butonul .

2.4. Aprovizionare pe baza de facturi

Procesul de aprovizionare pe baza de facturi presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 22 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
I. Introducere Articol
II. Introducere Furnizor
III. Culegere Factura furnizor
IV. Preluare comanda furnizor pe factura
In cazul in care factura se refera la o anumita comanda ferma, atunci campurile din factura vor putea fi completate
automat alegand numele furnizorului iar apoi apasand butonul “Preluare comanda”.
In cazul in care factura nu se refera la o anumita comanda ferma, datele facturii vor fi completate manual.

V. Intocmire NIR
Fereastra in care se va opera NIR-ul se deschide prin apasarea butonului din antet “NIR”. Aceeasi fereastra se
deschide si la prima salvare a documentului.

NIR-ul, ca orice document, are 2 parti:


- Antet
- Detalii

Prin apasarea butonului se poate vizualiza miscarea in depozitul selectat(cantitate, pret, valoare precum si ret
si valoare in moneda paralela)

 Antetul contine urmatoarele informatii:

Numar
Data
Curs EUR
Furnizor
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 23 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Responsabil
Depozit

 Detaliile contin urmatoarele informatii:

Articol
UM
Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea receptionata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in nota de intrare receptie si caracteristicile articolelor (de tip multime) sau se pot modifica cele
preluate de pe factura.La salvarea notei de intrare receptie se va opera intrarea in depozit pentru articolul cu
caracteristica inregistrata.

Discount comercial – exista posibilitatea ca in footer-ul facturii sa se introduca un procent de discount; la


apasarea butonului „% - repartizare discount” se distribuie procentul pe toate detaliile facturii. La accesarea butonului
% - Afisare pret fara discount” se poate vizualiza factura cu preturi originale (va aparea o coloana suplimentara pret
original).

Cant. Doc. - afiseaza cantitatea de pe documentul pe baza caruia se face receptia


Pret unitar - afiseaza pretul de pe document
Cant. Rec. - se introduce cantitatea receptionata in magazin
Valoare
Discount comercial - pentru fiecare detaliu se poate introduce un procent de discount care va recalcula pretul

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 24 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Dif. valorice
Din vina - se stabileste din vina cui se inregistreaza diferentele care apar intre canitatea de pe document si cantitatea
receptionata.
Vizualizare NIR - pe raport, in coltul din dreapta sus se va afisa, cu caractere ingrosate, numarul documentului

VI. Contare automata


Se realizeaza dupa ce a fost inregistrat NIR-ul sau la salvare. Factura va primi statusul “Contat”.

VII. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte


Situatia ofertelor poate fi urmarita in raportul “Liste oferte” (Meniu Aprovizionare – Rapoarte - Liste oferte)
Un contract poate fi tiparit din ferastra de contracte apasand butonul de tiparire. Documentul de contract este editabil,
deci poate fi modificat de catre utilizator.
Stadiul contractelor poate fi vizualizat in raportul “Liste contracte” achizitii (Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Lista
contracte).
Situatia achizitiilor poate fi urmarita in raportul “Situatie achizitii” (Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Situatii achizitii) dar
si in fereastra de contracte.

VIII. Plata facturii


Din fereastra de factura se poate inregistra plata integrala sau partiala a facturii prin apasarea butonului .

IX. Vizualizare Factura de intrare si nota contabila

X. Statistici aprovizionare
Statisticile reprezinta un instrument prin care puteti urmari o serie de marimi legate de procesul de aprovizionare.
Gruparea, aranjarea, ordonarea precum si detaliile care sunt cuprinse in aceste rapoarte pot fi stabilite de fiecare
utilizator in parte prin selectarea lor.

- In raportul “Situatii cumparari” pot fi cuprinse marimi ca - Valoarea cumpararilor cu TVA, Valoarea cumpararilor
fara TVA, Cantitatea cumparata, Pretul mediu de cumparare, Procent cumparari / val. totala precum si alte
marimi. In aceste situatii datele pot fi grupate si ordonate dupa criteriile dorite.
- In raportul “Situatii comparative cumparari” pot fi comparate diferite marimi pe 2 perioade selectate. Marimile ce
se pot compara sunt: Valoarea cumpararilor cu TVA, Valoarea cumpararilor fara TVA, Cantitatea cumparata,
Pretul mediu de cumparare, Procent cumparari / val. totala, Valoare stoc, Pret mediu cumparare.
- In raportul “Situatii desfasurate cumparari” aceleasi marimi legate de procesul de aprovizionare sunt prezentate
sub forma tabelara.

XI. Stornare Factura de intrare


In cazul in care s-a facut validarea documentului din notele contabile centralizate, anularea lui se poate realiza numai
prin stornare apsand butonul .

2.5. Retur de marfa catre furnizori

Returul de marfa catre furnizori presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

I.Introducere Aviz de retur


(Meniul Aprovizionare –Operatii de aprovizionare – Intern – Retur de marfa)

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 25 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Un aviz de retur are 2 parti:
- Antet
- Detaliile avizului

 Antetul avizului

Contine umatoarele informatii:


Numar
Data
Grupa
Furnizor
Responsabil

 Detaliile avizului

Contine informatii referitoare la:


Articole- in dreptul articolului, apare un buton de tip imagine care permite accesarea ferestrei ‘Stocuri pe depozite’
si vizualizarea stocului existent la data documentului.
Pret -pana in momentul preluarii pe factura a avizului de retur, campul ‘valoare’ este editabil/modificabil
Cantitate
Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea returnata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 26 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in avizul de retur si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea avizului de retur se va
opera iesirea din depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

Valoare
TVA
Valoare cu TVA

Operarea miscarilor in depozit:

La salvarea avizului de retur se va opera miscarea in depozit


Accesand butonul din detalii articol se poate selecta documentul de intrare pentru care se face returul prin
completarea campului cantitate si accesarea butonului “Selecteaza”.

II. Contare automata aviz de retur


Se realizeaza dupa ce a fost operata miscare de intrare in depozit. Avizul va primi statusul “Contat”.

III. Culegere Factura furnizor cu minus

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 27 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Factura cu minus se inregistreaza prin preluarea cu butonul “Preluare aviz” a avizului de retur.
Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avizul de retur cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din avizul de retur care se factureaza.
Se bifeaza campul “Se preia tot avizul” daca avizul se preia integral pe factura.

IV. Contare automata factura


Se realizeaza dupa ce a fost salvata factura. Factura va primi statusul “Contat”.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 28 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

2.6. Aviz de intrare diverse


(Meniu Aprovizionare – Operatii de aprovizionare – Intern – Aviz de intrare diverse)

Pentru avizele de intrare diverse se pot defini formule contabile specifice.Nota contabila generata pentru un aviz de
intrare diverse se va face in functie de formula contabila definita.Se pot defini :
Operatii – cu tasta F5 se pot defini tipuri de avize de intrare diverse.Pentru fiecare aviz de intrare diverse se poate
alcatui o formula contabila.
Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui aviz de intrare diverse:

I. Inregistrarea avizului de intrare diverse

Un aviz de intrare este format din 2 parti:


- ANTET
- DETALII

 Antetul avizului de intrare

Contine urmatoarele date:


Numar
Data
Furnizor
Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.
Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea avizului.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 29 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
 Detaliile avizului de intrare diverse

In detalii sunt cuprinse:


Articole
UM
Cantitate.
Pret unitar
Valoare
Cantitate

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se va putea inregistra avizul de intrare si pentru articole cu caracteristici.In acest caz se va alege din campul
“Caracteristica” caracteristica pentru care se inregistreaza avizul de intrare diverse.

II. Miscari in depozit

Prin apasarea butonului se poate vizualiza miscarea in depozitul selectat(cantitate, pret, valoare precum si ret
si valoare in moneda paralela)

2.7. Aprovizionare de la extern

Procesul de aprovizionare pe baza de facturi externe (import) presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

I. Introducere Articol
II. Introducere Furnizor extern
In combo ‘Furnizor/Client’ apar toti tertii din catalog, inclusiv cei din grupele de tip intern

III. Culegere Factura externa furnizor


(Meniu Aprovizionare - Operatii de aprovizionare – Import – Factura externa import)

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 30 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

 Antetul facturii

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Moneda
Curs
Responsabil
Scadenta
Conditie de plata
Furnizor
Optiunea “DVI” – daca aceasta optiune este bifata atunci factura va fi preluata pe DVI; incazul in care nu este bifata factura va genera automat
nota contabila(se utilizeaza pentru articole de tip nestocabil; cheltuieli, etc.)
 Detalii facturii
In detalii se introduc urmatoarele informatii:
Articole
Cantitate
Pret Unitar
Valoare
Tip TVA
Valoare TVA
Discount comercial - pentru fiecare detaliu se poate introduce un procent de discount care va recalcula pretul
Discount comercial – exista posibilitatea ca in footer-ul facturii sa se introduca un procent de discount; la
apasarea butonului „% - repartizare discount” se distribuie procentul pe toate detaliile facturii. La accesarea butonului
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 31 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
% - Afisare pret fara discount” se poate vizualiza factura cu preturi originale (va aparea o coloana suplimentara pret
original).

IV. Preluare comanda furnizor pe factura externa


In cazul in care factura externa se refera la o anumita comanda ferma, atunci campurile din factura vor putea fi completate automat alegand
numele furnizorului extern iar apoi apasand butonul “ Preluare comanda”.
In cazul in care factura externa nu se refera la o anumita comanda, datele facturii vor fi completate manual.

V. Intocmire DVI
(Meniu Contabilitate financiara - Aprovizionare – Import – Declaratia vamala de import)

In aceasta fereastra se conteaza declaratiile vamale de import.


Introducerea DVI-ului presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

Completare date DVI:

 Antetul DVI-ului:

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 32 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Moneda
Curs
Responsabil

In tabul “Facturi externe” la selectarea invoice-ul se vor aduce toate informatiile referitoare la factura (moneda, data,
articole cantitate pret valoare atat in RON cat si in moneda documentului).
In tabul “Element de valoare” se introduce factura de element de valoare (transport, asigurare) care mareste valoarea
de import a articolelor; factura de element de valoare poate avea si cota si valoare TVA.
Observatie!
Cursul valutar trebuie introdus in mod obligatoriu (daca acesta nu este completat, DVI-ul nu va putea fi operat).
Cursul introdus pe DVI se va prelua automat in momentul salvarii acestuia si pe factura de import.
Facturile de achizitii intracomunitare care au selectat cota de tva nu li se mai pot atasa o alta cota de tva pe detalii DVI.
 Detalii DVI
Se introduc urmatoarele informatii:
Taxa vamala
Vama
Comision
Accize
Tva
Cota TVA

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 33 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Observatie!
Facturile de import cu articol „Discount furnizor“ – nu pot avea taxe vamale, comisioane si nici TVA.
Nu se poate repartiza EV-R pentru articolele provenite de pe document de tip Retur Import.

2.8. Retur de marfa import


(Meniu Aprovizionare – Operatii de aprovizionare – Import – Retur import)

I. Inregistrare retur import

Un retur import este format din 2 parti:


- ANTET
- DETALII

 Antet retur import


In antet se vor completa urmatoarele informatii:
Numar
Data
Moneda
Curs
Grupa
Furnizor
Responsabil
Depozit

 Detalii retur import

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 34 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

In detalii se vor completa informatiile:


Articole
Cantitate
Pret de achizitie – pretul cu care a fost achizitionat de la furnizor
Pret de stoc – pretul pe care il are articolul la momentul returului in stoc.
Valoare
Documentul retur import NU genereaza nota contabila si doar face descarcarea de gestiune

II. Miscari in depozit

Prin apasarea butonului se poate vizualiza miscarea in depozitul selectat(cantitate, pret, valoare precum si ret
si valoare in moneda paralela).
Accesand butonul din detalii articol se poate selecta documentul de intrare pentru care se face returul prin
completarea campului cantitate si accesarea butonului “Selecteaza”.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 35 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

III. Contare factura cu retur

Returul se preia pe factura de import prin accesarea butonului “Preluare retur” de pe documentul factura import.
In functie de moneda si tertul selectate pe factura import se fitreaza documentele de retur.
Retururile de import se preiau integral.

Daca factura de import nu are bifata optiunea “DVI” atunci se va genera automat nota contabila ; documentul primeste
status “Contat”. Daca are bifata optiunea “DVI” atunciva trebui ca factura sa fie preluata pe DVI si apoi se va genera
nota contabila.

2. Procesul de desfacere

In cadrul acestui proces se inregistreaza vanzarile de articole stocabile si nestocabile catre clientii interni sau externi,
atat din punct de vedere cantitativ, cat si valoric.
Documentele de vanzare introduse se pot vizualiza atat ca document cat si ca nota contabila.

2.1. Liste preturi clienti


(Meniu Desfacere – Politici comerciale - Liste preturi clienti)

In aceasta fereastra se pot crea liste de preturi si discounturi care pot fi atribuite clientilor.
Implicit se genereaza o lista de preturi standard care contine toate articolele din baza de date.
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 36 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Se pot defini oricate liste de preturi .

Nume lista – in acest camp se introduce numele listei

Prin apasarea butonului se deschide o fereastra din care se pot selecta prin bifare
articolele care se cupind in lista de preturi.

Pret vanzare – se introduce in acest camp pretul de vanzare valabil in lista curenta
Antecalculatie - se poate selecta un scenariu de antecalculatie in functie de care se poate stabili pretul de
antecalculatie.

2.2.Decizii de pret
(Meniu Desfacere – Politici comerciale – Decizii de pret)

In aceasta fereastra listele de preturi definite in fereastra “Liste de preturi” se pot atribui clientilor sau li se poate
asocia un termen de valabilitate.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 37 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Prin apasarea butonului se selecteaza clientii carora li se asociaza liste de preturi.


Prin apasarea butonului se poate vizualiza lista de preturi.

2.3. Intocmirea antecalculatiei

O antecalculatie se poate intocmi respectand urmatorii pasi:


I. Intocmire fisa tehnologica pentru produsul pentru care se doreste intocmirea antecalculatiei
II. Definirea elementelor de calcul care se vor cuprinde in scenariul de antecalculatie
III. Intocmirea antecalculatiei
(Meniu Desfacere - Operatii de desfacere - Antecalculatie)

Fereastra de antecalculatie are 3 sectiuni:


- Antet
- Tehnologie
- Elemente de calcul

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 38 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

 Antetul antecalculatiei

Cuprinde urmatoarele informatii:


Fisa tehnologica - se alege din lista fisa tehnologica pentru care se doreste intocmirea antecalculatiei.
Cantitate - cantitatea de produs pentru care se face antecalculul.
Rata de schimb - in acest camp se alege cursul de schimb valabil pentru valuta in care se face antecalculul.
Pret unitar / Moneda - in acest camp este afisat pretul unitar in ROL obtinut in urma antecalculatiei.
Tarif AC / Moneda - in acest camp va fi afisat tariful obtinut pentru toata cantitatea stabilita pentru antecalcul in valuta
selectata in campul “Moneda”.
Client - in cazul in care antecalculatia de pret este valabila pentru un anumit client, in acest camp se va stabili clientul.

 Tehnologie

- In partea dreapta a acestei sectiuni este detaliata fisa tehnologica a produsului. Prin bifare se vor stabili care
componente si operatii vor fi luate in considerare in antecalculatie.
- In partea stanga se vor completa pentru componentele si operatiile bifate preturile componentelor si tarifele operatiilor
care vor fi luate in considerare in calculatia de pret.

 Pentru componente se propun automat preturile standard din fisa articolului.


 Pentru operatii se propun automat tarifele stabilite in fisa tehnologica.

 Elemente de calculatie

In aceasta sectiune vor fi activate prin bifarea campului “Intervine in calcul” elementele de calcul care vor fi luate in
considerare in antecalcul si vor fi atribuite valorile aferente lor.
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 39 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

2.4. Inregistrarea cererilor de oferta / oferte clienti


(Meniu Desfacere - Cerere de oferta / Oferta clienti)

Documentul este considerat oferta in momentul in care are inregistrate preturi.

O cerere de oferta este formata din 3 sectiuni:


- Antet
- Articole cere de oferta / oferta
- Preturi

 Antetul cererii de oferta / oferta

Nr. / Data cerere - numarul si data cererii de oferta / oferta catre client
Nr. / Data inreg - numarul si data inregistrarii documentului in registrul de documente
Responsabil
Observatii
Client
Responsabil client - se introduce persoana responsabila de oferta pentru acest client
Conditii de plata
Conditii de livrare
Este solutionata - se bifeaza acest camp daca pentru cererea de oferta primita de la client s-a trimis oferta si aceasta
este acceptata.
Moneda
Discount (%)
Tip oferta
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 40 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Valabilitate - se introduce intervalul de timp pentru care este valabila oferta;

 Articole oferta

Articole
U.M.
Observatii

 Preturi oferta

Cantitate de la - se introduce cantitatea de la care este valabil pretul inregistrat in oferta.


Pret - se introduc preturile esalonate in functie de cantitate.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe oferta
pretul din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe oferte.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care lista preturile sunt
exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu perioada
de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce automat pretul din lista de preturi.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe oferte,
preturile din listele de preturi valabile fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe oferte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul afferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu perioada
de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce automat pretul din lista de preturi.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
oferte preturile din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe oferte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul afferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu perioada
de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce automat pretul din lista de preturi.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe oferte .
Calculatie - se alege scenariul de calculatie in functie de care se stabileste pretul in oferta.
Discount - se introduce discount-ul aplicat la pret.

2.5. Inregistrarea contractelor cu clientii


(Meniu Desfacere - Contracte clienti)

In aceasta fereastra se vor introduce contractele cu clientii si comenzile ferme care se efectueaza pe baza contractelor
cu clientii.

In acest caz fereastra de contracte clienti este formata din 6 parti:


- Antetul contractului
- Obiectul contractului - contine pozitiile contractului
- Esalonari contract - livrarile pentru articolele care fac obiectul contractului pot fi esalonate
- Esalonari nepreluate pe comenzi - contine esalonarile din contract pentru care nu s-au inregistrat comenzi ferme
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 41 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
- Antet comanda ferma
- Detalii comanda ferma

In cazul in care nu se inregistreaza contract cu clientul ci numai o comanda ferma fara referinta la un contract, atunci in
acest caz se va bifa campul “Comanda ferma”, iar in fereastra se vor introduce numai datele legate de comanda ferma.
In acest caz fereastra este impartita in:
- Antet comanda ferma
- Detalii comanda ferma (=obiectul contractului)

 Antetul
contractului

Cuprinde urmatoarele
informatii:
Comanda ferma - se
bifeaza acest camp daca
nu exista contract cu
clientul si se inregistreaza
doar comanda ferma. In
cazul in care acest camp
este bifat, antetul va
contine informatiile
referitoare la comanda
ferma;
Nr. contract - in acest
camp se completeaza
numarul contractului.
Nr. / Data inreg. - data
si numarul de inregistrare
a contractului
Responsabil - persoana responsabila de inregistrarea contractului.
Nr. / Data cerere - se completeaza acest camp cu numarul cererii de oferta a clientului (daca exista) si data acestei
cereri.
Observatii - in acest camp pot fi inregistrate anumite observatii legate de contractul curent.
Client - se completeaza acest camp cu numarul clientului pentru care se inregistreaza contractul.
Data confirmarii - data confirmata de client pentru contractul curent.
Responsabil client
Nr. / Data inreg. client
Conditii plata
Conditii livrare
Status - un contract poate sa aiba urmatoarele statusuri: activ, inactiv, anulat, terminat.
Tip contract - unui contract i se poate atribui un anumit tip. Daca se doreste definirea unui nou tip, se apasa tasta F5.
Un exemplu de tip de comanda este “Vanzare-Cumparare”.
Discount - se va completa acest camp cu un discount valabil pentru intreaga valoare a contractului.
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 42 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Formular - din acest camp se alege formularul pe care se doreste tiparirea contractului.

 Obiectul contractului
(cu clic dreapta mouse se adauga un nou articol care face obiectul contractului)

In aceasta sectiune se cuprind articolele sau articolele generice care fac obiectul contractului cu clientul. In detalii apar
urmatoarele informatii:
Articol
UM
Cantitate contract - cantitatea contractata
Cantitatea efectiva - insumeaza cantitatile din esalonarile efectuate pentru fiecare articol in parte.
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare articol. Aceste valori sunt preluate din avizele si facturile de
iesire care au referinta la aceasta pozitie din contract.
Calculatie - exista posibilitatea de a alege scenariul de calculatie pe baza caruia se stabileste pretul din contract.
Pret - se va completa cu pretul produsului stabilit in contract. In contract poate fi inregistrat un pret stabilit printr-o
antecalculatie.
- pretul din obiectul contractului ramane fix, nu se recalculeaza ca un pret mediu al esalonarilor
Valoare efectiva calculata ca si produs al elementelor ‘cantitate esalonari’ si ‘pret esalonari’.
Fisa tehnologica- in situatia in care un produs finit are definite mai multe varianate de fisa tehnologica, exista
posibilitatea ca, in momentul incarcarii comenzii, utilizatorul sa aleaga varianta dorita conform cerintelor clientului.

Observatii - in acesta camp se pot introduce observatii legate de pozitia din comanda.

 Esalonare livrari

Un anumit articol poate fi livrat esalonat. In aceasta sectiune se va introduce planul de livrari pentru un anumit articol din
contract. Se vor introduce urmatoarele informatii:

Articol - articolul pentru care se inregistreaza esalonarile.


UM
Cantitate efectiva - cantitatea esalonata.
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare articol.
Calculatie - exista posibilitatea de a alege scenariul de calculatie pe baza caruia se stabileste pretul pentru esalonare.
Pret - se va completa cu pretul produsului stabilit pentru esalonare. In esalonare poate fi inregistrat un pret stabilit
printr-o antecalculatie. Valoarea contractului se va calcula tinand cont de preturile si cantitatile din esalonari.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe contracte
pretul din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe contracte.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care lista preturile sunt
exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe
contracte, preturile din listele de preturi valabile fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe contracte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul aferent clientului.
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 43 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
contracte preturile din listele valabile de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe contracte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista de preturi valabila se
preia pretul aferent clientului.
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe contracte .

Data client - data stabilita de client pentru livrare.


Data livrare - data confirmata pentru livrare.
Discount - discount valabil numai pentru cantitatea livrata partial.
Status - acesta poate lua urmatoarele valori: activa, inactiva, anulata, terminata. Se pot genera comenzi de sectie
numai pentru o pozitie cu statusul activ.
Comanda sectie - dupa generarea comenzii de sectie, acest camp va fi completat cu numarul comenzii de sectie
generat.
Genereaza comenzi - se bifeaza acest camp daca se doreste generarea automata a unei comenzi de sectie in
momentul salvarii.

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in contract si caracteristicile articolelor (de tip multime).

 Antet Comanda

(cu clic dreapta mouse se adauga o noua comanda ferma)


Cod comanda - se genereaza un cod pentru comanda.
Data livrare - se introduce o data de livrare pentru comanda ferma.
Stadiu (%) - afiseaza stadiul unei comenzi.
Status - acesta poate lua urmatoarele valori: activa, inactiva, anulata, terminata. Se pot genera comenzi de sectie
numai pentru o pozitie cu statusul activ.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 44 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Detalii comanda ferma

Esalonarile nepreluate pe comenzi vor putea fi atasate unei comenzi cu butoanele sau :

Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza comanda ferma


UM
Cantitate efectiva - se introduce cantitatea comandata
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare comanda ferma in parte. Prin apasarea butonului se va
deschide o fereastra in care sunt afisate documentele pe baza carora s-a facut livrarea.
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in comanda
Data client - se introduce data de livrare stabilita de client pentru cantitatea din comanda
Data preluare - se introduce data confirmata pentru livrarea cantitatii din comanda
Discount (%) - se introduce discountul valabil pentru cantitatea din comanda
Status
Cod comanda - afiseaza numarul comenzii in care este cuprinsa cantitatea esalonata

Contracte clienti
(Desfacere - Contracte clienti)
Functionalitate noua - este posibila preluarea pe contract a documentului ‘Cerere oferta’

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in comanda ferma si caracteristicile articolelor (de tip multime).

2.6. Planificare livrari


(Meniu Desfacere - Planificare livrari)

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 45 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Stocul curent poate fi repartizat pentru pozitiile din comenzile nelivrate in functie de prioritatile atribuite pozitiilor din
comenzile nelivrate. Aceste pozitii sunt afisate in urmatoarea fereastra.

Fereastra este grupata in 2 sectiuni:

 Comanda ferma
 Stocuri

 Comanda ferma

Articol
Cod
Client
Cod client
Comanda ferma
Pret
Prioritate - se stabileste automat sau manual o prioritate de livrare pentru fiecare pozitie nelivrata. Stocul curent se
repartizeaza automat in functie de prioritati apasand butonul .
Data livrarii - se preia din comanda ferma.
Cant. contract
Cant. ramasa - afiseaza cantitatea ramasa de livrat pentru fiecare pozitie. Aceasta este calculata tinand cont de
cantitatile din avizele de iesire si facturile clienti.
Cant. de livrat - se completeaza cu cantitatea repartizata din stocuri in functie de prioritati apasand butonul sau
poate fi completata si manual.

 Stocuri
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 46 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Articol
Cod
Stoc
Cant. ramasa - cantitatea ramasa pe stoc dupa repartitia efectuata pe pozitii.

2.7. Desfacere la intern

2.7.1. Factura clienti


Procesul de desfacere pe baza de facturi presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

I. Introducere Articol
II. Introducere Client
III. Culegere Factura client
(Meniu Desfacere - Operatii de Desfacere –Intern – Facturi clienti)

O comanda ferma poate fi preluata pe factura apasand butonul “ Preluare comanda”.

 Antetul facturii

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Responsabil
Scadenta
Conditie de plata
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 47 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Grupa
Client

 Detalii facturii

In detalii se vor introduce urmatoarele informatii:


Articole
Cantitate
Pret Unitar
Pretul de vanzare este editabil dupa salvare
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe facturi
pretul din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe facturi.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data facturii asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe facturi,
preturile din listele de preturi fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe facturi.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data facturii asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
facturi preturile din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe facturi.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data facturii asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe facturi .

Preturi de vanzare
Listele de preturi de vanzare vor fi actualizate de catre utilizator prin ferestra „Liste de preturi clienti“. Preturile de
vanzare din catalogul de articole vor fi actualizate implicit de sistem in urma actualizarii listei „standard“ de preturi de
vanzare.

Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea facturata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 48 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Valoare
Valoare TVA
Depozit - se alege depozitul de iesire

Daca setare din “Setari unitate economica”, “Verificare limita de creditare” are valoarea “Da, cu atentionare” in
momentul in care se opereaza o factura pentru acest client si limita de creditare este depasita va aparea mesajul de
atentionare ”Pentru acest client limita de creditare s-a depasit cu … lei !”

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in factura clienti si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea facturii client se va
opera iesirea din depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

IV. Generare aviz de iesire


La salvare se genereaza automat avizele de iesire (document de descarcare). Numarul avizului este afisat in sectiunea
„Documente referite“. Numarul avizelor generate este egal cu numarul depozitelor din care se face iesirea.

V. Contare automata factura de iesire


Se realizeaza automat la salvare si dobandeste statusul “Contat”.

Daca numarul de linii de pe factura depaseste numarul maxim de linii posibil de listat (nr.linii maxim in functie de format
factura A4 sau A5) apare mesaj de avertizare la operare sau preluare detalii pe Facturi client.

VI. Incasare factura


Din fereastra de factura se poate inregistra incasarea facturii prin apasarea butonului .

VII. Vizualizare factura

Accesand butonul de previzualizare se pot selecta: delegat mijloc transport , se pot adauga diverse observatii
se poate previzualiza (in cazul in care exista) certificatul de conformitate.
Functionalitate noua – Posibilitatea de a lista factura fie cu denumirea articolului, fie cu codul, fie cu explicatia, fie cu
optiunea fisa articol client.

VIII.Statistici vanzare
Statisticile reprezinta un instrument prin care puteti urmari o serie de marimi legate de procesul de vanzare. Gruparea,
aranjarea, ordonarea precum si detaliile care sunt prinse in aceste rapoarte pot fi stabilite de fiecare utilizator in parte
prin selectarea lor.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 49 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
- In raportul “Situatii vanzari” pot fi cuprinse marimi ca - Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA,
Cantitatea vanduta, Pretul mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala precum si alte marimi. In aceste
situatii datele pot fi grupate si ordonate dupa criteriile dorite.
- In raportul “Situatii comparative vanzari” pot fi comparate diferite marimi pe 2 perioade selectate. Marimile care
pot fi comparate sunt: Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA, Cantitatea vanduta, Pretul
mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala, Valoare stoc.
- In raportul “Situatii desfasurate vanzari” aceleasi marimi legate de procesul de vanzare sunt prezentate sub
forma tabelara.

IX. Stornare factura de iesire


In cazul in care s-a facut validarea documentului din notele contabile centralizate anularea lui se poate realiza numai
prin stornare, apasand butonul .

X. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte

Situatia ofertelor poate fi urmarita in raportul “Liste oferte”(Meniu Desfacere – Rapoarte - Liste oferte).
Un contract poate fi tiparit din ferastra de contracte apasand butonul de tiparire. Documentul de contract este editabil,
deci poate fi modificat.
Stadiul contractelor poate fi vizualizat in raportul “Liste contracte” (Meniul Desfacere - Rapoarte - Lista contracte).
Situatia livrarilor poate fi urmarita in raportul “Situatie livrarii” (Meniul Desfacere - Rapoarte - Situatii livrari).

2.7.2 Aviz de iesire


Procesul de desfacere pe baza de avize presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
I. Introducere Articol
II. Introducere Client
III. Culegere Aviz de Iesire
(Meniu Desfacere - Operatii de Desfacere – Intern – Avize de iesire)

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 50 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Un aviz poate fi cules prin preluarea datelor de pe o comanda ferma prin apasarea butonului “Preluare comenzi”.

 Antetul avizului

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Responsabil
Depozit - se va completa automat la salvare cu depozitul din care se inregistreaza iesirea.
Scadenta
Grupa

 Detaliile avizului

In detaliile avizului se introduc:


Articole,- in dreptul articolului, apare un buton de tip imagine care permite accesarea ferestrei ‘Stocuri pe depozite’
si vizualizarea stocului existent si disponibil la data documentului
Cantitate
Pret Unitar
Pretul de vanzare este editabil dupa salvare
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe avize
pretul din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe avize.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data avizului asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe avize ,
preturile din listele de preturi fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe facturi.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data avizului asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
avize preturile din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe facturi.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se intocmeste factura are pentru data avizului asociata o lista de preturi valabila se preia
pretul aferent clientului
Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data inregistrarii
care se incadreaza in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe avize.

Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea facturata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 51 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Valoare
Valoare TVA
Explicatii
Costing - elemente de costing

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “ Setari unitate economica” are valoarea “True” se
vor putea inregistra in avizul de iesire si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea avizului de iesire se va
opera iesirea din depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata

IV. Contare automata aviz


Se realizeaza automat la salvare si dobandesteste statusul “Contat”.

V. Vizualizare aviz de iesire si nota contabila

VII. Stornare aviz de iesire

VIII. Culegere factura client pe baza de aviz


(Meniu Desfacere - Operatii de Desfacere –Intern – Facturi clienti)

 Antetul facturii

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Responsabil
Scadenta
Conditie de plata
Grupa
Client

 Detalii factura

Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avize cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din aviz care se factureaza.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 52 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Articole
Cantitate
Pret Unitar
Valoare
Valoare TVA
Depozit

IX. Contare automata factura de iesire


Se realizeaza automat la salvare si dobandeste statusul “Contat”.

X. Incasare facturii
Din fereastra de factura se poate inregistra incasarea integrala a facturii prin apasarea butonului .

XI. Vizualizare factura si nota contabila

XII. Statistici vanzare


Statisticile reprezinta un instrument prin care puteti urmari o serie de marimi legate de procesul de vanzare. Gruparea,
aranjarea, ordonarea precum si detaliile care sunt cuprinse in aceste rapoarte pot fi stabilite de fiecare utilizator in parte
prin selectarea lor.

- In raportul “Situatii vanzari” pot fi cuprinse marimi ca - Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA,
Cantitatea vanduta, Pretul mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala precum si alte marimi. In aceste
situatii datele pot fi grupate si ordonate dupa criteriile dorite.
- In raportul “Situatii comparative vanzari” pot fi comparate diferite marimi pe 2 perioade selectate. Marimile care
pot fi comparate sunt: Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA, Cantitatea vanduta, Pretul
mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala, Valoare stoc.
- In raportul “Situatii desfasurate vanzari” aceleasi marimi legate de procesul de vanzare sunt prezentate sub
forma tabelara.

XIII. Stornare factura de iesire


In cazul in care s-a facut validarea documentului din notele contabile centralizate anularea lui se poate realiza numai
prin stornare, apasand butonul .

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 53 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

XIV. Vizualizare oferte, contracte si livrari in rapoarte


Situatia ofertelor poate fi urmarita in raportul “Liste oferte”(Meniu Desfacere – Rapoarte - Liste oferte)
Un contract poate fi tiparit din ferastra de contracte prin butonul de tiparire. Documentul de contract este editabil, deci
poate fi modificat.
Stadiul contractelor poate fi vizualizat in raportul “Liste contracte”(Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Lista contracte).
Situatia livrarilor poate fi urmarita in raportul “Situatie livrari” (Meniul Aprovizionare - Rapoarte - Situatii livrari).

2.7.3. Retur de marfa clienti


Returul de marfa de la clienti presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

I.Introducere Aviz de retur


(Meniul Desfacere –Operatii desfacere – Intern – Retur de marfa)

Un aviz de retur are 2 parti:


- Antet
- Detaliile avizului

 Antetul avizului

Contine umatoarele informatii:


Numar
Data
Grupa
Client
Responsabil

 Detaliile avizului
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 54 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Contine informatii referitoare la:


Articole
Pret
Cantitate
Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea returnata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole

Valoare
TVA
Valoare cu TVA

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se vor putea inregistra in retur si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea returului se va opera intrarea in
depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

II. Contare automata aviz de retur


Se realizeaza dupa ce a fost operata miscare de intrare in depozit. Avizul va primi statusul “Contat”.

III. Inregistrare Factura client cu minus

Factura cu minus se inregistreaza prin preluarea cu butonul “ Preluare aviz” a avizului de retur.
Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avize cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din aviz care se factureaza.
Se bifeaza campul “Se preia tot avizul” daca avizul se preia integral pe factura.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 55 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

III. Contare automata factura


Se realizeaza dupa ce a fost salvata factura. Factura va primi statusul “Contat”.

2.7.4. Aviz de iesire -diverse


(Meniu Desfacere – Operatii de desfacere –Intern – Aviz de iesire diverse)

Pentru avizele de iesire diverse se pot defini formule contabile specifice.Nota contabila generata pentru un aviz de iesire
diverse se va face in functie de formula contabila definita.Se pot defini :
Operatii – cu tasta F5 se pot defini tipuri de avize de iesire diverse.Pentru fiecare aviz de iesire diverse se poate alcatui
o formula contabila.
Exista 4 pasi care poti fi urmati la introducerea unui aviz de iesire diverse:

I. Inregistrarea avizului de iesire diverse

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 56 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Un aviz de iesire este format din 2 parti:


- ANTET
- DETALII

 Antetul avizului de iesire

Contine urmatoarele date:


Numar
Data
Cumparator
Ref. Interna – un numar intern care se genereaza automat.
Responsabil – persoana responsabila de inregistrarea avizului.

 Detaliile avizului de iesire diverse

In detalii sunt cuprinse:


Articole -in dreptul articolului, apare un buton de tip imagine care permite accesarea ferestrei ‘Stocuri pe depozite’
si vizualizarea stocului existent la data documentului
UM
Cantitate.
Pret unitar - pretul stabilit in functie de metoda de gestiune(FIFO,LIFO, etc ).
Valoare
Cantitate

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 57 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True”
se va putea inregistra aviz de iesire si pentru articole cu caracteristici.In acest caz se va alege din campul
“Caracteristica” caracteristica pentru care se inregistreaza avizul de iesire diverse.

II. Miscari in depozit


La salvarea avizului se realizeaza automat miscarea in
depozit; accesand butonul se poate vedea
miscarea in depozit (cantitate intrata/iesita, pret valoare-
RON si EUR).

2.8. Desfacere la extern

2.8.1. Factura export


Procesul de desfacere la export presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
I. Introducere Articol
II. Introducere Client extern

III. Culegere Factura externa export


(Meniu Desfacere - Operatii de Desfacere – Export – Factura externa export)

O factura de export poate fi culeasa prin preluarea datelor de pe comanda ferma apasand butonul “Preluare comanda”.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 58 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

 Antetul facturii

In antet se vor introduce urmatoarele informatii:


Numar
Data
Moneda
Curs EUR - dupa salvarea facturii cursul de schimb mai poate fi modificat
Responsabil
Grupa
Scadenta
Conditie de plata
Client extern
In cazul setarii pe valoarea ‘ TRUE’, la nivel de mandant , a functionalitii ‘ vanzarile se realizeaza distinct pe
depozite” exista posibilitatea selectarii depozitului direct din antetul documentului

 Detalii facturi

In detalii se introduc:
Articole
Cantitate
Pret Unitar (in valuta documentului)
Pretul de vanzare este editabil dupa salvare
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 59 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe facturile
externe pretul din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe factura externa.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care lista preturile sunt
exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe
contracte, preturile din listele de preturi fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe factura externa.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
contracte preturile din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe factura externa.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe factura externa .

Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea facturata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

Valoare
Tip TVA
Valoare TVA
Depozit - se selecteaza depozitul din care se face iesirea

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True” se
vor putea inregistra in factura externa si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea facturii se va opera
iesirea din depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 60 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
IV. Generare aviz de iesire
La salvare se genereaza automat avizele de iesire. Numarul avizului este afisat in sectiunea „Documente referite“.
Numarul avizelor generate este egal cu numarul depozitelor din care se face iesirea.

V. Contare automata factura externa export


Se realizeaza automat la salvare si factura externa de export va primi statusul “Contat”.

VI. Incasarea integrala a facturii


Din fereastra de factura se poate inregistra incasarea integrala a facturii prin apasarea butonului .

VII. Vizualizare factura externa si nota contabila

VIII. Statistici vanzare


Statisticile reprezinta un instrument prin care puteti urmari o serie de marimi legate de procesul de vanzare. Gruparea,
aranjarea, ordonarea precum si detaliile care sunt cuprinse in aceste rapoarte pot fi stabilite de fiecare utilizator in parte
prin selectarea lor.

- In raportul “Situatii vanzari” pot fi cuprinse marimi ca - Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA,
Cantitatea vanduta, Pretul mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala precum si alte marimi. In aceste
situatii datele pot fi grupate si ordonate dupa criteriile dorite.
- In raportul “Situatii comparative vanzari” pot fi comparate diferite marimi pe 2 perioade selectate. Marimile care
pot fi comparate sunt: Valoarea vanzarilor cu TVA, Valoarea vanzarilor fara TVA, Cantitatea vanduta, Pretul
mediu de vanzare, Procent vanzari / val. totala, Valoare stoc.
- In raportul “Situatii desfasurate vanzari” apar aceleasi marimi legate de procesul de vanzare.

IX. Stornare factura

2.8.2. Aviz export


I. Introducere aviz de export
(Meniul Desfacere –Operatii desfacere –Export – Aviz export)
O factura de export poate fi culeasa prin preluarea datelor de pe comanda ferma apasand butonul “Preluare comanda”.
Un aviz de export are doua parti:
- Antet
In antet se vor introduce urmatoarele informatii:
Numar
Data
Moneda
Curs EUR - dupa salvarea avizului cursul de schimb nu mai poate fi modificat
Responsabil
Grupa
Scadenta
Conditie de plata
Client extern
Depozit

- Detaliile avizului
In detalii se introduc:
Articole
Cantitate
Pret Unitar (in valuta documentului)
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 61 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere
Pretul de vanzare este editabil dupa salvare
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot prelua automat pe facturile
externe pretul din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi pe factura externa.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care lista preturile sunt
exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot prelua automat pe
contracte, preturile din listele de preturi fara posibilitatea de a modifica aceste preturi pe factura externa.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se pot prelua automat pe
contracte preturile din listele de preturi cu posibilitatea de a modifica aceste preturi in sus pe factura externa.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul pentru care se intocmeste factura externa are asociata o lista de preturi valabila se preia pretul
aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi general valabila cu data
facturii cuprinsa in termenul de valabilitate se aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat pe factura externa .

Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea facturata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole.

Valoare

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate economica” are valoarea “True” se
vor putea inregistra in avizul de export si caracteristicile articolelor (de tip multime).La salvarea avizului se va opera
iesirea din depozit pentru articolul cu caracteristica inregistrata.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 62 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

II. Contare automata aviz export


Se realizeaza automat la salvare si dobandesteste statusul “Contat”.Nota contabila se poate genera atat cu constituire
de creanta pe contul 418 cat si numai ca generare descarcare de gestiune.

III. Preluare aviz export pe factura export


 Antetul facturii
In antet se vor introduce urmatoarele informatii:
Numar
Data
Moneda
Curs EUR - dupa salvarea facturii cursul de schimb mai poate fi modificat
Responsabil
Grupa
Scadenta
Conditie de plata
Client extern

 Detalii factura
Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avize cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din aviz care se factureaza.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 63 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Articole
Cantitate
Pret Unitar
Valoare
Valoare TVA
Depozit – se completeaza automat la preluare aviz

III. Contare automata factura de iesire


Se realizeaza automat la salvare si dobandeste statusul “Contat”.
IV. Incasarea integrala a facturii
Din fereastra de factura se poate inregistra incasarea integrala a facturii prin apasarea butonului .

2.8.3. Retur de export

I. Introducere retur de export

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 64 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Un retur de export are doua parti:


- Antet
In antet se vor introduce urmatoarele informatii:
Numar
Data
Moneda
Curs EUR - dupa salvarea avizului cursul de schimb nu mai poate fi modificat
Responsabil
Grupa
Client extern
Depozit

- Detaliile avizului
In detalii se introduc:
Articole
Cantitate
Daca setarea “Se utilizeaza unitati de masura secundare” are valoarea True prin apasarea butonului din coloana
“UM sec” se va deschide fereastra in care se poate mentiona cantitatea returnata si pretul exprimate in unitatea
secundara definita in catalogul de articole

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 65 din 67


Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

Pret Unitar (in valuta documentului)


Pret de stoc (in moneda RON)

II. Contare automata aviz de retur


La salvare se iregistreaza automat miscarea in depozit. Avizul va primi statusul “Contat”.

III. Inregistrare Factura client cu minus

Factura cu minus se inregistreaza prin preluarea cu butonul “Preluare aviz” a avizului de retur.
Prin apasarea butonului “Preluare avize” se pot prelua avize cu o cantitate partiala pe factura.
Se va deschide fereastra in care:
In campul ”Cantitate preluata” se va introduce cantitatea din aviz care se factureaza.
Se bifeaza campul “Se preia tot avizul” daca avizul se preia integral pe factura.

IV. Contare automata factura cu minus


Se realizeaza automat la salvare si dobandeste statusul “Contat”.

III. Contare automata

Dupa ce au fost operate miscarile din depozit automat returul va fi contat primind si statusul de “Contat”.
- Nota contabila se vizualizeaza accesand butonul .
382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 66 din 67
Suport curs modul Aprovizionare - Desfacere

- Vizualizarea notelor contabile centralizate dar si validarea avizului de iesire se efectueaza cu tasta .Un aviz de
iesire validat nu poate fi modificat sau sters.
-Singura modalitate de a anula un retur de export validat este stornarea lui, care se efectueaza cu butonul

IV. Vizualizare retur de export


Se poate accesa din „Documente referite“ avizul de retur.

382842390.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 67 din 67