Sunteți pe pagina 1din 16

Suport curs modul Distributie

CUPRINS

1) Configurare comisioane...............................................................................................2
1.1. Configurarea comisionului in functie de Volum incasari................................................2
Validari:..........................................................................................................................4
2) Definire comisioane pe agenti..........................................................................................4
3) Calcul comsioane pe agenti.............................................................................................5
3.1. Calculeaza comision.................................................................................................5
3.2. Afiseaza detalii.........................................................................................................5
3.3. Stergere detalii.........................................................................................................6
4. Politici comerciale - nou...................................................................................................7
4.1. Liste de preturi clienti...............................................................................................7
4.2. Decizii de pret..............................................................................................................8
4.3. Discounturi...................................................................................................................8
5. Rapoarte agenti................................................................................................................10
Desfacere........................................................................................................................10
1) Situatie livrari pe comenzi pe agenti............................................................................10
2) Statisistici vanzari pe agenti.......................................................................................10
3) Statistici comparative vanzari pe agenti.......................................................................10
4) Statistici desfasurate vanzari pe agenti.......................................................................10
Contabilitate.....................................................................................................................10
1) Incasari pe agenti......................................................................................................10
2) Solduri parteneri pe agenti.........................................................................................10
3) De incasat pe agenti..................................................................................................10
4) Situatie creante pe agenti..........................................................................................10
Comisioane......................................................................................................................11
1) Centralizator comisioane pe agenti.........................................................................11
2) Desfasurator comisioane pe agenti.............................................................................14
3) Tipuri de comisioane pe agenti...................................................................................15
Cataloage............................................................................................................................16
1) Agenti vanzari...........................................................................................................16
2) Clienti......................................................................................................................16
3) Mijloace de transport - nou.........................................................................................16

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 16


Suport curs modul Distributie

MODUL DISTRIBUTIE
1) Configurare comisioane

Este fereastra in care se configureaza comisioanele in functie de:


- Modul de calcul:
- Volum vanzari
- Valoare vanzari
- Volum incasari
- Tipul de articol (se poate specifica un tip de articol, un fel de grupare pentru care e
definit comisionul respectiv)
- Articol (comisionul este definit doar pentru articolul selectat)

OBS: Configurarea comisionului se face in functie de Mod calcul comision , pe Tip de articol
completat SAU pe articol (deci nu se poate configura un comision si pe tip de articol si pe articol).
La schimbarea uneia dintre aceste doua optiuni (Articol, Tip articol) automat cealalata optiune
devine “_”.

Pentru detaliile de comision, sistemul propune automat urmatorul interval , in functie de valoarea
ultimului interval selectat, precum si o valoare finala de 9999.

La salvare, daca nu se respecta regula intervalului urmator, sistemul afiseaza mesajul de eroare
introducere date:

Salvarea nu este posibila decat dupa ce se corecteaza intervalul.

1.1. Configurarea comisionului in functie de Volum incasari

In cazul in care calculul comisionului se face la Volum incasari mai trebuie precizat:
- tipul de zile
o daca se calculeaza la Scadenta sau Emitere (zilele dintre Scadenta sau
Emitere pana la data incasarii facturii)
o daca sunt luate in calcul zile calendaristice sau zile lucratoare
- procentele de acordare comision (procentul de acordare al comisionului in functie
de data scadentei/emiterii)

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 2 din 16


Suport curs modul Distributie

Aceste informatii nu sunt vizibile decat in cazul in care Mod de calcul comision = ’Valoare
incasari’.

Campurile referitoare la Articol, Tip articol – in cazul in care se selecteaza mod calcul comision la
Valoare incasari sunt read only.

Acordarea comisionului in acest caz tine cont de numarul de zile dintre scadenta sau emitere –
in functie de optiune si data incasarii (calculate in functie de zile calendaristice sau zile
lucratoare)

Exemplu:
Un agent realizeaza un volum de incasari de 500.
Conform intervalului din detalii comision are un procent de 17% , calculat 500*0.17 = 85;
aceasta suma reprezinta valoarea comisionului, valoare care va fi ajustata in procentul de
comisionul de acordare comision

De exemplu, procentul de acordare comision configurat:


- daca au trecut pana la 10 zile de la scadenta => comsionul se acorda 100%
- altfel comsionul se acorda cu o alta proportie (in cazul de fata nu se mai acorda)

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 3 din 16


Suport curs modul Distributie

Nota: 1) In cazul incasarii in limita scadentei procentul de acordare poate fi setat 100% (comision
acordat integral), iar procentul de acordare comision va fi setat de exemplu de la ‘-5’ zile pana la ‘0’
de zile cu un procent de acordare de ‘100’.

2) Calculul in functie de valoare incasare nu se face pe suma incasarilor (procentul de acordare nu


se aplica la suma), ci pe fiecare incasare.

De exemplu, un agent are 2 incasari, una de 500 si una de 12. Suma de 500 se incadreaza la
procent 17% iar suma de 12 se incadreaza la procent 12 (de la 0-> 100).

3) Daca exista date introduse in Procente acordare comision, tipul de mod de calcul comision nu
se mai poate schimba. Daca se doreste renuntarea la acest mod de calcul (la Valoare incasari) se
poate sterge si defini tipul dorit.

4) Scadenta – Emitere se exclud reciproc (sistemul obliga marcarea unei singure optiuni- automat
la bifarea unei optiuni cealalata este debifata si invers). La fel functioneaza si Zile calendaristice –
Zile lucratoare.

Validari:
- Denumire comision – camp obligatoriu si unic pe mandant
- Mod calcul comision – campuri obligatorii
- Se valideaza si respectarea intervalului, atat pentru Detalii comision cat si pentru
Procente acordare comision

2) Definire comisioane pe agenti

Este fereastra in care se ataseaza unuia sau mai multor agenti de vanzari unul sau mai
multe comisoane.
Unui singur agent sau mai multor agenti (similar unei echipe) le sunt atasate comisioane (un
comision sau un set de comisioane).

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 4 din 16


Suport curs modul Distributie

3) Calcul comsioane pe agenti

Reprezinta fereastra in care se calculeaza efectiv comisioanele agentilor. Calculul (importul in


functie de facturi si setarile facute la nivel de comision) se face pe un singur agent.

3.1. Calculeaza comision

La accesarea butonului ‘Calculeaza comision’, vor fi importate comisioanele agentului selectat, in


functie de comisioanele care i-au fost atasate si configurarile acestor comisioane.

Comision validat din grid este ediabil. In functie de valoarea introdusa aici se va calcula
valoarea comisionului validat si pe header. Comisioanele validate sunt considerate a fi cele finale.

3.2. Afiseaza detalii

La accesarea acestui buton vor fi afisate detaliat facturile pe agentul selectat:


- Tip comision, Agent, Partener, Nr. factura, Data factura, Scandenta, Data emiterii,
Valoare factura, Articol, Tip articol, Cantitate, Valoare vanzare, Nr. incasare, Data incasare, Valoare
incasare, Nr zile emitere, Nr zile scandenta, Nr zile emitere lucratoare, Nr zile scadenta lucratoare

Detaliile afisate au caracter informative si sunt read-only.

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 5 din 16


Suport curs modul Distributie

3.3. Stergere detalii

Detaliile comisioanelor pot fi sterse atat pe agentul respectiv cat si pe toti agentii, in functie de
optiunea selectata, pe perioada selectata.

OBS:

- la un nou calcul de comision (butonul Calculeaza comision) atat Comisioanele cat si detaliile
acestora sunt refacute (pe perioada respective, pentru agentul selectat)
- daca nu este selectat niciun agent butoanele nu sunt activate.
- calcularea comisionului nu se face (butonul nu este activ) daca sunt viziualizate detaliile (trebuie
ascunse detaliile).

Exemplu: Negru Piscotu – are atasat tip comision la valoare vanzari

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 6 din 16


Suport curs modul Distributie

Valoarea facturilor pentru acest agent este: 2205.42.


Conform catalogului trebuie sa primeasca un procent de 20% + o suma fixa de 20. ->
-> Valoare comision sum(valoare vanzari)*procent + suma fixa, adica 2205.42*0.2 +20 =
461.08

4. Politici comerciale - nou

4.1. Liste de preturi clienti

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 7 din 16


Suport curs modul Distributie

4.2. Decizii de pret

4.3. Discounturi

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 8 din 16


Suport curs modul Distributie

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 9 din 16


Suport curs modul Distributie

5. Rapoarte agenti

Desfacere
1) Situatie livrari pe comenzi pe agenti

2) Statisistici vanzari pe agenti

3) Statistici comparative vanzari pe agenti

4) Statistici desfasurate vanzari pe agenti

Contabilitate
1) Incasari pe agenti

2) Solduri parteneri pe agenti

3) De incasat pe agenti

4) Situatie creante pe agenti

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 10 din


16
Suport curs modul Distributie

Comisioane

1) Centralizator comisioane pe agenti

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 11 din


16
Suport curs modul Distributie

Cu bifa de detaliat:

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 12 din


16
Suport curs modul Distributie

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 13 din


16
Suport curs modul Distributie

2) Desfasurator comisioane pe agenti

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 14 din


16
Suport curs modul Distributie

3) Tipuri de comisioane pe agenti

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 15 din


16
Suport curs modul Distributie

Cataloage

1) Agenti vanzari

2) Clienti

3) Mijloace de transport - nou


(acelasi ca in Desfacere -> Cataloage -> Mijoace de transport)

Curs Distributie © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 16 din


16