Sunteți pe pagina 1din 15

Suport curs Multicash banking

Cuprins

Cuprins.................................................................................................................................1

1. Definire trezorerie ABN AMRO....................................................................................2

1.A. Atasare banca .......................................................................................................2

2. Propuneri de plati........................................................................................................4

2.1. Generalitati ...........................................................................................................4

2.2. Tipuri de propuneri de plati ...................................................................................5

2.3. Salvare fisier pentru banca ...................................................................................9

3. Extrase de cont..........................................................................................................11

3.1. Generalitati ..........................................................................................................11

3.2. Preluare fisier extras cont...................................................................................13

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

MULTICASH BANKING

Acest modul isi propune sa fie un instrument care sa faciliteze munca cu trezoreriile din
Clarvision.
Aparitia lui ofera posibilitatea de a transmite si de a importa pe cale electronica, informatii
in corespondenta cu diferite banci (Versiunea 5056 ABN AMRO).
Pe de alta parte, modulul ‘Multicash banking’ va ajuta sa culegeti informatiile din extrase
de cont intr-o maniera mai ergonomica, apoi sa generati documente de trezorerie.

1. Definire trezorerie ABN AMRO


Se defineste in mod clasic o trezorerie in Modulul Contabilitate financiara / Trezorerie / Definire
trezorerii.

1.A. Atasare banca


Accesand tasta F5 in campul “Trezorerie” se ataseaza in fereastra “Detalii trezorerie”, campul
“Banca”, o banca in a carei denumire sa existe in mod obligatoriu “ABN AMRO”.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

1.B. Completare cod IBAN societate


In campul “Cont bancar” se introduce codul IBAN al sucursalei ABN AMRO, la care societatea
are deschis contul.
Atentie, trebuie completat corect, complet, fara caractere in plus! (24 caractere, fara spatii, puncte,
etc). Aceasta informatie va fi transmisa bancii pe cale electronica (ultimele 12 caractere).

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

2. Propuneri de plati

2.1. Generalitati

Propunerile de plati – ofera posibilitatea culegerii de informatii aferente platilor, si apoi generarea
unui fisier cu acestea, in vederea operarii lor de catre sucursala ABN AMRO din contul societatii.
Descrierea campurilor
Banca – se alege banca pentru care se doreste transmiterea fisierului de propuneri de plati.
Alaturat va aparea si codul IBAN completat odata cu definirea trezoreriei.
Din acest cont urmeaza sa se efectueze platile transmise spre operare bancii.
Numar – este un camp optional, care face diferenta intre numarul de fisiere de propuneri de plati
trimise la banca pentru operare.
Daca nu este completat de utilizator, va fi generat automat de catre sistem.
Data – data propunerii de plata;
Data platii – data cand se doreste efectuarea platilor trimise;
Responsabil – persoana care opereaza documentul de propunere de plata;
Explicatii – campul este optional si contine informatii pe care utilizatorul le considera utile ulterior.
La salvarea fisierului, in campul ‘Explicatii’ aplicatia Clarvision va salva intre 2 simboluri # id-ul
operatiei.
Pe baza acestui id, in momentul preluarii fisierului ‘extras de cont’ sosit de la banca si prelucrat, se
va face legatura intre Propunerile de plati trimise, si se vor prelua informatiile detaliate ale
respectivei operatii (numar, data factura, tert, suma, etc).
Selectie furnizori – se pot selecta furnizorii pentru care urmeaza sa efectuam operatiuni de plata.
Toti tertii – aceeasta optiune va permite ca in mod rapid sa fie selectati toti furnizorii in vederea
importului de solduri facturi prin butonul “Selectie date”.
Selectie date – se vor selecta facturile aferente furnizorilor selectati anterior.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Aceste doua butoane de “Selectie” functioneaza doar cand sunt active tab-urile “Facturi” si
“Instrumente”.
La activarea acestui buton detaliile existente se pierd (se sterg si se genereaza alte detalii pe baza
noilor date)
Alte facturi furnizori – ulterior salvarii unei propuneri de plati, acest buton ofera posibilitatea de a
alege/selecta si alti furnizori cu facturile aferente, in vederea completarii datelor pentru fisierul de
transmis bancii.
Alte facturi clienti – la fel ca si in cazul butonului anterior, acest buton ofera posibilitatea selectiei
altor date decat cele selectate anterior, doar ca sunt aferente platilor de efectuat pentru clientii
carora urmeaza sa li se ramburseze sume pentru care s-au primit facturi de stornare.
Plata integrala – este un buton care automatizeaza completarea tuturor campurilor de plata, cu
sumele integrale ale tuturor facturilor aflate in sold.
Plata 0 – este butonul care anuleaza toate platile generate automat cu butonul anterior, sau
culese manual, prin completarea cu 0 a tuturor sumelor de plata existente la un moment dat.

2.2. Tipuri de propuneri de plati


Tab-ul Facturi:
Coloane disponibile: Cod tert, Denumire tert, Tip plata, Factura, Tip, Data emiterii, Scadenta, Cont,
Valoare, Sold, Valoare pe flux, Valoare de plata, Explicatii, Banca, Cont.
Sold = soldul facturii;
Valoare pe flux = acea parte din soldul facturii care este prinsa in alte Propuneri de plati;

- o parte din campuri se completeaza automat, in urma accesarii ferestrei “Selectie date” sau
“Alte facturi furnizori/clienti”: cod tert, denumire tert, tip plata, factura, tip, data emiterii,
scadenta, cont, valoare, sold, valoare pe flux;
- se vor completa manual: valoare de plata, explicatii, eventual cont si banca, daca nu au fost
preluate din catalogul de terti.
- campurile ‘Banca’ si ‘Cont’ vor lua automat informatia din modul Aprovizionare / Furnizori prima
banca+cont.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

In cazul in care aceste campuri nu sunt completate, cu butonul albastru din fata campului
“Banca” puteti deschide o fereastra “Propuneri de plati – Selectie banca” cu ajutorul careia se
poate opta pentru una din cele 2 banci disponibile in catalogul de parteneri:

Daca se doreste plata in alt cont decat unul din cele 2, campurile de banca si cont raman editabile,
si pot fi completate manual.
Banca si contul raman editabile doar pe tabul Conturi. Pe Facturi si Instrumente se iau doar bancile
si conturile definite pe tert.

Tab-ul Conturi

Aici se culeg plati cu alta destinatie decat facturi furnizori. De exemplu plati aferente salariilor.
Butoanele ‘Selectie furnizori’ respectiv ‘Selectie date’ nu functioneaza pentru aceasta sectiune,
deoarece nu au sens.
Campurile din aceasta fereastra sunt urmatoarele:
Tip plata – aici se alege tipul de document de trezorerie aferent platii.
Cont – contul contabil aferent platii.
Valoare de plata – suma de platit.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Explicatii – ceea ce reprezinta plata; acestea vor fi preluate de banca in campul de ‘Explicatii’ al
extrasului de cont operat.
Beneficiar – beneficiarul se va putea apela din catalogul de Furnizori. Deci fie ca este Trezoreria,
fie ca este un tert, el trebuie sa existe in acest catalog. Daca nu exista, cu F5 se poate adauga
direct din acest camp.
Buton selectie banca – daca tertul ales in campul Beneficiar are completate in campul Banca 1 si
Banca 2, de aici se va putea opta in care dintre ele se va face plata.
Implicit se va completa Banca 1.
Banca - se va selecta Banca / sucursala in care se vor face platile. Aceasta fereastra apeleaza
catalogul Banci din modulul Contabilitate financiara.
Cont – aici se va completa automat campul bancii 1 din catalogul de Furnizori. Campul este
editabil, deci el poate fi modificat daca este cazul.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Tab-ul Instrumente

Aceasta sectiune se va utiliza doar daca se utilizeaza modulul de Instrumente de plata/incasare,


deoarece aici se vor prelua informatii din acest modul.

Modul de operare este urmatorul:


Se selecteaza intai furnizorul / furnizorii cu butonul “Selectie furnizori”, apoi cu “Selectie date” se
vor importa toate informatiile culese in Instrumente de plata.

Coloane disponibile: Cod tert, denumire tert, Tip plata, Instrument, Tip, Data emiterii, Scadenta,
Cont, Valoare, Sold, Valoare pe flux, Valoare de plata, Explicatii, Banca, Cont.

Prin “Selectie date” se vor completa automat toate campurile, urmand ca operatorul sa treaca
manual “Valoarea de plata”, explicatii, banca si cont, daca nu au fost preluate din catalogul de
Furnizori.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

2.3. Salvare fisier pentru banca


Salvare fisier ABN AMRO se va face cu butonul “Salvare fisier”

Dupa salvarea fisierului de propuneri de plati, documentul devine read-only si se va bifa campul
“Trimisa la banca” din antet.

Exemplu de fisier exportat de aplicatie, in forma ceruta de ABN AMRO Bank Romania:

Numele si extensia fisierului exportat pentru 01.05.2009 este:

09050101.ROI – este un fisier txt care poate fi deschis cu Notepad.

Numele reprezinta: AALLZZXX.ROI unde


- AA: an,
- LL: luna,
- ZZ: zi,
- XX numarul de ordine al propunerii de plata, din din ziua respectiva.

De exemplu, pt a 2-a propunere de plata din data de 4 mai 2009 fisierul va avea numele
09050402.ROI.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Exemplu de structura a unui fisier exportat in data de 01.05.2009, in care s-a inregistrat o plata de
factura furnizor de catre societatea SC DEMO ROMANIA SRL catre furnizorul SC METAL STAR
SRL:
Date generale despre platitor
:01:09050101
:02:1141,31
:03:2
:04:AMRO
:05:SC DEMO ROMANIA SRL
RO14598315
Transilvaniei 57
Floresti Cluj
:06:
:07:09050101.ROI
Date detaliate despre fiecare operatiune:
:20:#11# - ID-ul intern al operatiei, important pentru operatiunile de preluare extrase de cont de la
banca.
:32A:090501RON41,31
:50:SC DEMO ROMANIA SRL
RO14598315
Floresti Cluj
:52A:/D/100164336RONRON
AMRO
:57A:BACX
:57D:ABN AMRO - RON
:59:/RO29BACX0000003026280000
METAL STAR SRL

ro10530586
:70:7013/06.02.2009 – nr/data factura de platit, explicatii
plata metal star

Pentru propuneri de plati in valuta fisierul exportat are extensia .INT


Restul datelor sunt aproximativ identice.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

3. Extrase de cont

3.1. Generalitati

Optiunea de “Extrase de cont” din cadrul modulului “Multicash banking” este destinata atat
culegerii de documente de trezorerie-banca intr-o maniera mai ergonomica, cat si preluarii
automate a fisierelor trimise de banca in urma unei “Propuneri de plati”.

Datele care ajung in acesta fereastra (fie culese, fie importate) vor fi sursa de generare a unor
documente de trezorerie.

Extrasul de cont este unic la nivelul fiecarei zile. Pentru informatii care apar in plus pe parcursul
zilei, se vor adauga / prelua linii suplimentare in acelasi document.

Fereastra are 3 sectiuni:


- antet, unde se vor completa datele generale ale extrasului de cont al zilei respective
(Banca, Data, curs moneda);
- linii extras;
- detalii linii extras: nr document, valoare, cont, articol / tert / angajat, elemente de cost, tip
TVA, partener, valoare TVA,

Semnificatia campurilor principale:

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Sold initial – in momentul completarii campului Data, acesta va prelua soldul final al zilei
precedente al bancii selectate.
Incasare/Plata – tip operatiune, conform extrasului de cont.
Tip – tipul documentului de trezorerie.
Sursa/Dest. – este identic cu campul din Trezorerie.
- Furnizor – importa facturile furnizor in sold
- Client – importa facturile client in sold la data respectiva;
- Angajat – pentru operatiunile a caror corespondenta este contul 542, cu analitic “Angajat”
- Cont – operatiuni care intra in corespondenta cu alte conturi decat operatiunile specifice
expres mentionate.
Informatiile din modulul Instrumente plata/incasare vor fi operate cu urmatoarele
surse/destinatii (403, 413, etc.):
- Instrumente de plata
- Instrumete de incasare
- Scontare
Data – data extrasului de cont.
Numar – este numarul liniei dintr-un extras de cont. Este un camp obligatoriu, si numarul lui nu va
fi identic cu numarul documentului de trezorerie generat pe baza liniei din extras.
Beneficiar – reprezinta furnizorul/clientul caruia i se plateste sau de la care se incaseaza o suma.
Explicatii – explicatiile fiecarei operatiuni.
Valoare – valoarea de platit sau de incasat;
Butoane in liniile extrasului:
- Doc – acesta functioneaza atunci cand la “Sursa/destinatia” am ales Furnizor sau Client.
Angajat, Instrumente plata, Instrumente incasare, Scontare
Se deschide o fereastra cu soldurile facturilor de incasat sau de platit pentru furnizorul sau
clientul selectat.
- Cont – se va utiliza atunci cand doreste operarea unui document de trezorerie de tip
“sursa/destinatia”=cont;
- Cashflow – corespunde informatiilor de cashflow ce se completeaza in documentele de
trezorerie.
- Gen.Doc. – este butonul care genereaza document de trezorerie pentru linia pe care se
afla.
Nr.doc.generat - arata numarul de referinta interna a documentelor de trezorerie generate, atat
cu butonul de generare de pe linia din extras, cat si cu butonul din meniu.
Doocumentele de trezorerie generate vor primi si la numar document, numarul de referinta interna.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Butoane meniu, speciale:


- Generare documente trezorerie

- Stergere documente trezorerie – sunt butoanele care genereaza sau sterg documente de
trezorerie pentru toate liniile unui extras de cont.

- Import fisier – importa informatii din fisierele de banca trimise in urma propunerilor de plati

3.2. Preluare fisier extras cont

Pentru inchiderea fluxului automat de informatii din modulul Multicash Banking, aplicatia Clarvision
este configurata sa recunoasca si sa importe o anumita structura de fisier trimisa de banca.
Compatibilitatea poate fi extinsa si catre alte banci, la cerere, si cu sprijinul departamentului IT al
bancii respective.

De exemplu ABN AMRO trimite spre preluare un fisier in format compatibil “WordPad” de forma
*.sta (extras.sta, etc).

Din fisierul respectiv, se fac urmatoarele citiri / validari, in vederea importului:

:20:20090501 – data extrasului, care trebuie sa corespunda cu data Extrasului din Clarvision

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

:25:AMRO/264100164336RON – simbol banca / ultimele 12 caractere din IBAN-ul bancii.


Acesta trebuie sa fie identic cu ultimele 12 caractere din IBAN-ul atasat bancii in Clarvision. Astfel
se identifica banca din aplicatia Clarvision corespunzatoare bancii din fisier.
A treia validare care se face este Moneda: moneda bancii din fisier trebuie sa corespunda cu
moneda atasata bancii in aplicatie.

:28C:00039/00001
:60F:C090430RON25943,29

61 si 86 sunt perechi de linii aferente fiecarei operatiuni din extras, din care vor fi citite urmatoarele
informatii:
Aallzzllzz: an / luna / zi / luna / zi: 0905010501 - 1 mai 2009
D / C : debitare cont banca, respectiv creditare cont banca.
Debitare = plata din cont, deci tipul operatiunii importate va fi “Plata”
Creditare = incasare in cont, deci tipul operatiunii importate va fi “Incasare”
1100.00: se gaseste in continuarea tipului de operatiune D / C, si este suma incasata sau platita
din cont. Formatul este cu 2 zecimale.
NTRF – N este litera care delimiteaza sirul de caractere care va fi citit ca suma, din punct de
vedere al aplicatiei Clarvision, de explicatiile bancii.
Randul 86 contine explicatiile operatiunii
Randul de explicatii, preluate de banca din “Propuneri de plati”, in cazul platilor de tip sursa/dest
FURNIZOR, va contine o informatie de tip #11# - adica ID-ul intern al operatiunii de Propunere de
plata.
Acest ID este cheia care ajuta la importarea detaliilor de tip factura, data, scadenta, suma, etc.
Acest ID se cauta in randul 61
:61:0905010501D1100.00NTRFCAS SOCIETATE
:86:OP CAS SOCIETATE apr 2009
:61:0905010501D5.50NCOMING CHARGE
:86:COMISION
:61:0905010501D41.31NTRFPlata furnizor#11#Metal Star
:86:Fact furnizor Metal Star#11#
:62F:C090501RON16410,39
:64:CC090501RON16410,39

Simbolul de mai jos determina sfarsitul operatiunilor dintr-un extras de cont al unei banci.
La intalnirea acestuia, se opreste citirea de informatii in vederea importului.
-}

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.


Suport curs Multicash banking

Fisierul de extras de cont trimis de banca poate sa contina mai multe seturi de operatiuni pe date,
conturi si valute diferite. Importul se opreste la primul set pentru care sunt verificate conditiile pe
data, cont si moneda.

Deci daca se respecta structura indicata de banca, si informatiile gasite in fisier corespund cu
datele gasite in fiecare trezorerie existenta, importul va putea fi efectuat cu succes.

Curs Cash- flow © Copyright by EBS Romania S.R.L.