Sunteți pe pagina 1din 25

CUPRINS

I. Definirea termenilor

1. Obiectele de cost
A. Centrul de cost
a. Ierarhia centrelor de cost
b. Arborescenta reala a centrelor de cost
c. Arborescente paralele ale centrelor de cost
B. Purtatorul de cost
a. Ierarhia purtatorilor de cost
b. Arborescenta reala a purtatorilor de cost
c. Arborescente paralele ale purtatorilor de cost
C. Procese tehnico-economice
a. Ierarhia proceselor
b. Arborescenta reala a proceselor
c. Arborescente paralele ale proceselor
D. Comanda interna de productie
2. Tipuri de cost
A. Tipuri de cost : Sursa costurilor
B. Tipuri de cost : Natura costurilor
C. Tipuri de cost : Repartitia costurilor
D. Tipuri de cost : Variatia costurilor
E. Tipuri de cost : Incorporabil in costuri de productie
3. Atribuirea obiectelor de cost
A. Atribuirea automata a obiectelor de cost
B. Atribuirea manuala a obiectelor de cost
4. Repartitia primara
5. Repartitia secundara
6. Arborele de componente

II. Calculul Pretului de cost

1. Operarea documentelor primare in modulele sistemului integrat


2. Contarea documentelor primare in contabilitatea financiara
3. Contarea documentelor primare in contabilitatea de gestiune
4. Repartizarea costurilor indirecte
5. Decontarea prestatiilor interne
6. Stabilirea productiei in curs de executie
7. Stabilirea diferentelor de pret
8. Fisa de postcalcul – pretul de cost
9. Analiza costurilor
10. Exemplu practic

III. Activitati pregatitoare


I. Definirea termenilor

1. Obiectele de cost Cuprins

Obiectele de cost sunt informatii utile si necesare in postcalcul, calculul


pretului de cost si analiza costurilor.
Aceste obiecte se atribuie fiecarei pozitii din documentul primar daca
respectivul document constata angajarea unei cheltuieli, cum este cazul bonurilor
de consum.
Obiectele de cost sunt urmatoarele :
Centrul de cost (centrul de profit si / sau centrul de responsabilitate)
Purtatorul de cost
Procesul tehnico-economic
Comanda interna de productie

1.2. Centrul de cost Cuprins

Centrele de cost reprezinta zone (locuri) foarte clar delimitate, din cadrul
societatii.
Delimitarile din cadrul societatii pot avea ca si criterii: locuri sau locatii
fizice, domenii de activitate, familii sau grupe de produse, grupe de clienti, etc.
Ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe centre de cost (locuri de cost)
independent de:
- purtatori de cost (produs, semifinit)
- procese (faze tehnologice).

Exemple de centre de cost:


Divizia,
Sectia,
Atelierul,
Conducerea societatii,
Departamentul financiar contabil,
Departamentul de Desfacere, Aprovizionare, Marketing, etc.

Un centru de cost poate avea rolul de centru de profit, care poate fi privit
si ca un centru de responsabilitate, in functie de organizarea societatii.
1.2.1. Ierarhia centrelor de cost Cuprins

Centrele de cost sunt organizate intr-o structura ierarhica.


Reprezentarea ierarhica este utila si necesara la repartizarea costurilor
indirecte, decontarea prestatiilor interne si cumularea costurilor la nivele ierarhice
superioare.
Structura centrelor de cost este asemanatoare cu organigrama societatii.
Daca organigrama societatii este construita conform functiunilor din cadrul
societatii, structura centrelor de cost se construieste in functie de interesele de
urmarire si analiza a costurilor.
Structura centrelor de cost contine una sau mai multe arborescente :
Arborescenta reala
Arborescente paralele

1.2.1.1. Arborescenta reala a centrelor de cost Cuprins

Arborescenta reala defineste reprezentarea reala a structurii ierarhice de


centre de cost.

Exemplu :
Societatea
Administratia
Managementul
Contabilitatea
Resurse Umanne
Divizia de tigla si caramida
Divizia de teracote
Divizia de utilaje industriale
Productia
Sectia ceramica 1
Sectia ceramica 2
Sectia utilaje si intretinere

1.2.1.2. Arborescente paralele ale centrelor de cost Cuprins

Arborescentele paralele sunt structuri virtuale, artificiale.


Arborescentele paralele sunt utilizate pentru :
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor centre de cost in scopul
reprezentarii grafice a repartizarilor de costuri indirecte sau comune
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor centre de cost in scopul
analizelor de cost

1.3. Purtatorul de cost Cuprins

Purtatorii de cost reprezinta obiectul de activitate al societatii.

Ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe purtatori de cost (produs,


semifinit, proiect) independent de:
- centrul de cost (locul de cost) in care se realizeaza produsul
- proces (faza tehnologica).
Exemple de purtatori de cost :
Tigla (produs finit),
Caramida (produs finit),
Bloc ceramic (produs finit),
Utilajul x (produs finit),
Argila (semifinit),
Subansamle ale utilajului x (semifinit),
Lucrari de cercetari geologice Y (Proiect).

1.3.1. Ierarhia purtatorilor de cost Cuprins

Purtatorii de cost sunt reprezentati si organizati intr-o structura ierarhica.


Produsele societatii pot fi grupate in familii: ceramice, industriale etc.
Reprezentarea ierarhica este utila la repartizarea costurilor indirecte,
decontarea prestatiilor interne, cumularea costurilor purtatorilor de cost (a
produselor) la nivele ierarhice superioare (grupe sau familii de produse).
Structura purtatorilor de cost contine una sau mai multe arborescente :
Arborescenta reala
Arborescente paralele

1.3.2. Arborescenta reala a purtatorilor de cost Cuprins

Arborescenta reala defineste reprezentarea reala a structurii ierarhice de


purtatori de cost.

Exemplu :
Produsele / Proiectele societatii
Produse finite
Familia Ceramice
Tigla
Tigla
Tigla solzi
Caramida
Caramida
Caramida manuala
Bloc ceramic
Coame
Placaj ceramic
Teracota
Familia Industriale
Utilaj Malaxor
Semifinite
Argila - cariera
Batiu antrenare
Proiecte
Lucrari de cercetari geologice pentru argila

1.3.3. Arborescente paralele ale purtatorilor de cost Cuprins

Arborescentele paralele sunt structuri virtuale, artificiale.


Arborescentele paralele sunt utilizate pentru :
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor purtatori de cost in scopul
reprezentarii grafice a repartizarilor de costuri indirecte sau comune
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor purtatori de cost in scopul
analizelor de cost

1.4. Procese tehnico-economice Cuprins

Ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe proces, activitate sau faza din


cadrul fluxului tehnologic, independent de:
- centrul de cost (locul de cost) in care se desfasoara procesul
- purtatorul de cost (produs) ca si rezultat al procesului.

Procesele tehnico–economice reprezinta grupari de operatii sau activitati.


Desfasurarea unui proces implica de cele mai multe ori consumuri de
resurse.
Analiza costurilor angajate de desfasurarea proceselor din cadrul societatii
scoate in evidenta de cele mai multe ori activitatile care suporta optimizari in
consumul lor de resurse.

Exemple :
Conducere & Coordonare
Evidenta primara
Evidenta contabila
Desfacerea produselor
Salarizare
Escavare
Preparare
Presare
Uscare
Ardere

1.4.1. Ierarhia proceselor Cuprins

Procesele din cadrul societatii pot fi prezentate intr-o structura ierarhica.

Exemple :
Procese tehnico-economice
Procese economice
Conducere & Coordonare
Evidenta primara
Evidenta contabila
Vanzare
Salarizare
Procese tehnice
Fluxul tehnologic
Escavare
Preparare
Presare
Uscare
Ardere
Procese auxiliare
Ambalare

Structura proceselor contine una sau mai multe arborescente :


Arborescenta reala
Arborescente paralele
1.4.2. Arborescenta reala a proceselor Cuprins

Arborescenta reala defineste reprezentarea reala a structurii ierarhice de


procese tehnico–economice.

1.4.3. Arborescente paralele ale proceselor Cuprins

Arborescentele paralele sunt structuri virtuale.


Arborescentele paralele sunt utilizate pentru:
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor procese in scopul
reprezentarii grafice a repartizarilor de costuri indirecte sau comune
- gruparea, intr-o structura ierarhica, a unor centre de cost in scopul
analizelor de cost

1.5. Comanda de sectie Cuprins

Comanda interna este documentul cu care se lanseaza in productie un


anumit produs.
Ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe comanda de sectie.
De cele mai multe ori se doreste cunoasterea costurilor angajate de
fiecare comanda.

2. Tipuri de cost Cuprins

Tipurile de cost sunt informatii utile si necesare in postcalcul, calculul


pretului de cost real si analiza costurilor.
Tipurile de cost reprezinta informatii privind clasificarea cheltuielilor,
colectate in costuri, dupa urmatoarele criterii :

a. Sursa cheltuielilor
a. Primare
b. Secundare
b. Natura cheltuielilor
a. Materii prime
b. Salarii
c. Energie electrica
d. Uzura obiectelor de inventar
e. Amortizari
f. Taxe de mediu
g. Redevente
h. altele, se definesc in functie de necesitatile
informationale ale societatii
c. Repartitia cheltuielilor
a. Directe
b. Indirecte
c. Comune
d. Variatia cheltuielilor in raport cu volumul productiei
a. Variabile
b. Fixe
c. Semivariabile
d. Complete
e. Incorporabil in costurile de productie
a. Incorporabile
b. Neincorporabile
c. Supletive
Tipurile de cost se atribuie in contabilitatea de gestiune.

Tipurile de cost sunt urmatoarele :


Sursa
Natura
Repartitia
Variatia
Incorporabil

2.1. Tipuri de cost: Sursa Cuprins

Tipul de cost “Sursa” poate inregistra doua valori :


- Sursa Primara: caracterizeaza costurile ca fiind formate din
cheltuieli primare colectate din contabilitatea financiara.
- Sursa Secundara: caracterizeaza costurile ca fiind formate din
repartizari de cheltuieli primare ori din decontari de prestatii interne.

2.2. Tipuri de cost: Natura Cuprins

Tipul de cost “Natura” defineste tipul resurselor (cheltuielilor) angajate.

2.3. Tipuri de cost: Repartitia Cuprins

Tipul de cost “Repartitia” caracterizeaza cheltuielile colectate in costuri ca


fiind :
- directe, daca cheltuielile sunt colectate direct in costurile unui
purtator de cost,
- indirecte, daca cheltuielile colectate in costuri se repartizeaza pe
purtatori de cost (produs) utilizand coeficienti de repartizare
- comune, daca cheltuielile colectate in costuri necesita o distributie
ulterioara in directe si indirecte, deoarece in faza de operare a
documentului primar nu s-a dorit distributia in cheltuieli directe si
cheltuieli indirecte.

Exemplu pentru tipul de cost comun:


Factura de energie electrica reprezinta valoarea consumurilor atat a
sectorului productiv cat si a sectorului neproductiv, deoarece societatea dispune
de un singur dispozitiv pentru contorizarea energiei electrice consumate.
Acea parte din valoarea facturii, care priveste sectorul productiv, este
considerata ca fiind repartizabila direct in costurile purtatorilor de cost, iar a doua
parte, care priveste sectorul neproductiv, ca fiind repartizabil indirect sau chiar
dublu indirect in costurile purtatorilor de cost.
Daca in faza de culegere a documentului primar nu se doreste efectuarea
repartitiei in directe si indirecte, se poate opta pentru varianta comuna, urmand
ca in contabilitatea de gestiune sa se realizeze partajarea sumelor in directe si
indirecte.

2.4. Tipuri de cost: Variatia Cuprins

Tipul de cost “Variatia” caracterizeaza cheltuielile colectate in costuri in


raport cu modificarea volumului productiei.
Valorile acestui tip de cost sunt:
- Variabil: caracterizeaza costurile ca fiind intr-o relatie directa de
cauzalitate cu modificarile volumului de productie,
- Fix: caracterizeaza costurile ca neavand o relatie de cauzalitate cu
modificarile volumului de productie,
- Semivariabil: caracterizeaza costurile ca fiind intr-o relatie de
cauzalitate indirecta cu modificarile volumului de productie,
- Complet: caracterizeaza costurile ca neavand definita o relatie de
cauzalitate, insa se va stabili ulterior.

2.5. Tipuri de cost: Incorporabil Cuprins

Tipul de cost “Incorporabil” caracterizeaza cheltuielile colectate in costuri


ca fiind incorporabile in costul efectiv de productie.
Valorile acestui tip de cost sunt:
- Incorporabil in costurile de productie: caracterizeaza cheltuielile ca
fiind incorporabile complet in costul de productie,
- Neincorporabil in costurile de productie: caracterizeaza cheltuielile
ca fiind neincorporabile in costurile de productie, doar in costurile
totale sau complete,
- Supletive: caraterizeaza cheltuielile ca fiind incluse in mod artificial
in calculatia costurilor.

3. Atribuirea obiectelor de cost Cuprins

Atribuirea obiectelor de cost reprezinta procesul de colectare a


cheltuielilor in costurile unui centru de cost, proces tehnico–economic, purtator
de cost si comanda interna de productie.
In multe cazuri se cunoaste doar centrul de cost, celelate obiecte raman
nespecificate.

3.1. Atribuirea automata a obiectelor de cost Cuprins

Atribuirea automata reprezinta procesul prin care sistemul determina


obiectele de cost in ale caror costuri sunt colectate cheltuielile.
Exemplu :
Bon de consum de materiale: Obiectele de cost sunt determinate si
atribuite automat de catre sistem utilizand datele din arborele de componete si
sarcina de productie :
- produs (purtator de cost),
- operatii (proces),
- locuri de munca (centrul de cost),
- comanda interna cu care s-a lansat productia.

3.2. Atribuirea manuala a obiectelor de cost Cuprins

Atribuirea manuala a obiectelor de cost este realizata de catre persoana


care culege sau opereaza documentul primar.
4. Repartitia primara Cuprins

Repartitia primara reprezinta procesul contabil de colectare a cheltuielilor


in costuri.
Repartitia primara se realizeaza pe baza documentului primar si are ca si
finalitate o inregistrare contabila de gestiune.

Etapele repartitiei primare a cheltuielilor:


1. Culegerea documentului primar cu atribuirea obiectelor de cost.
2. Contarea documentului in contabilitatea finaciara.
3. Contarea documentului in contabilitatea de gestiune.

.
5. Repartitia secundara Cuprins

Repartitia secundara reprezinta inregistrari contabile de gestiune in urma


carora cheltuielile primare sunt repartizate in functie de criteriile stabilite de
conducerea societatii.
In categoria repartitiilor secundare se mai includ: decontarile de costuri si
translocarile de costuri

6. Arborele de componente Cuprins

Arborele de componente reprezinta fluxul tehnologic al produsului sau


semifinitului (purtatorul de cost) si cuprinde in esenta:
- Produsul finit sau semifinitul
- Operatiile si locurile de munca
- Consumurile normate de materiale

II. Calculul Pretului de cost Cuprins

Calculul pretului de cost presupune parcurgerea urmatoarelor etape:


- Colectarea cheltuielilor in costurile:
 centrelor de cost (Sectia),
 purtatorilor de cost (Produsul),
 proceselor (Faza tehnologica),
 comenzilor interne de productie
o Atribuirea obiectelor de cost
o Contarea documentelor primare in contabilitatea
financiara
o Contarea documentelor primare in contabilitatea de
gestiune, tinand cont de obiectele de cost atribuite.
- Repartizarea cheltuielilor indirecte
- Decontarea prestatiilor interne
- Fisa de postcalcul – pretul de cost
1. Operarea documentelor primare in modulele sistemului
integrat
Cuprins

Demersul privind calculatia costurilor, calculul pretului de cost real incepe


cu operarea documentelor primare.
In procesul de operare a documentelor primare se vor stabili si atribui
obiectele de cost: centrul de cost (Sectia), purtatorul de cost (Produsul), procesul
(Faza tehnologica), comanda interna de productie.
Prin atribuirea obiectelor de cost documentului primar care angajeaza
consumuri de resurse, de fapt se executa prima etapa din procesul de colectare
a cheltuielilor in costurile centrelor de cost, purtatorilor de cost, proceselor,
comenzilor interne de productie.

2. Contarea documentelor primare in contabilitatea financiara


Cuprins

Documentele primare operate in modulele sistemului integrat sunt contate


in contabilitatea financiara.
In cazul in care documentul primar constata un consum de resurse,
sistemul genereaza o nota contabila care implica conturi de cheltuieli.
Obiectele de cost fiind atribuite documentului primar inca din faza de
operare, ne ofera informatia privind costurile carui centru de cost, purtator de
cost, proces si comanda interna vor fi afectate.

3. Contarea documentelor primare in contabilitatea de gestiune


Cuprins

Contarea documentelor primare in contabilitatea de gestiune incheie


procesul de colectare a cheltuielilor in costuri.
Procesul de contare presupune stabilirea
- conturilor de gestiune,
- obiectelor si tipurilor de cost.
Obiectele de cost sunt cunoscute inca din faza de operare a documentului
primar.
Conturile de gestiune se stabilesc in functie de natura cheltuielilor si
obiectelor de cost.
Tipurile de cost sunt stabilite in functie de conturile de gestiune, natura
cheltuielilor si obiectelor de cost.
Procesul de contare este automat in masura in care se definesc reguli de
contare.
Contarea documentelor primare in contabilitatea de gestiune are ca si
finalitate note contabile insotite de obiectele si tipurile de cost.
In felul acesta orice cheltuiala colectata in costuri este caracterizata
complet:
- se cunoaste destinatia cheltuielilor
o contul de calculatie – stabileste domeniul de activitate
generic
o centrul de cost – stabileste locul in care s-a realizat
consumul
o purtatorul de cost – stabileste produsul, semifinitul,
reperul sau proiectul
o procesul – stabileste faza tehnologica sau procesul
economico-comercial
- se cunosc caracteristicile cheltuielilor
o Sursa cheltuielilor
o Natura cheltuielilor
o Repartitia cheltuielilor: cheltuieli directe sau indirecte
o Variatia cheltuielilor in raport cu modificarea volumului de
productie
o Incorporabil sau nu in costul efectiv de productie.

4. Repartizarea cheltuielilor comune si a cheltuielilor indirecte


Cuprins

Procesul de colectare a cheltuielilor in costuri, cunoscut sub denumirea de


repartitie primara a cheltuielilor, are ca rezultat costuri directe, indirecte si / sau
comune in raport cu purtatorii de cost.
Costurile directe de productie sunt formate din cheltuieli angajate exclusiv
unui anumit purtator de cost (produs, reper, semifinit, proiect).
Costurile indirecte sunt formate din cheltuieli care s-au angajat ori
constatat pentru un grup de purtatori de cost si care se repartizeaza utilizand
coeficienti de repartizare.
Costurile comune sunt formate din cheltuieli care afecteaza direct sau
indirect un grup de purtatori de cost, insa in momentul operarii documentului
primar nu s-a dorit efectuarea repartitiei primare (cheltuieli directe si cheltuieli
indirecte), urmand a se efectua in contabilitatea de gestiune.

5. Decontarea prestatiilor interne Cuprins

Decontarea prestatiilor interne reprezinta descarcarea de costuri a unui


anumit centru de cost si / sau purtator de cost si incarcarea altor centre de cost si
purtatori de cost.

6. Stabilirea productiei in curs de executie Cuprins

Costurile productiei in curs de executie se stabilesc in functie de specificul


societatii.
Inventarierea produselor ramase pe flux la sfarsitul perioadei de gestiune
este metoda cea mai exacta, deoarece permite stabilirea unei relatii de
cauzalitate directa cu volumul cheltuielilor colectate in costuri.
Cheltuielile constatate ca apartinand productiei in curs de executie sunt
translocate perioadelor viitoare de gestiune.
Translocarea genereaza o descarcare de cheltuieli a costurilor perioadei
curente.

7. Stabilirea diferentelor de pret Cuprins

Diferentele de pret dintre costul standard si costul real de productie se


stabilesc in urma efectuarii tuturor operatiilor de colectare a cheltuielilor in
costuri, a repartizarilor si decontarilor interne, privind fiecare purtator de cost
(produs, semifinit, proiect).

8. Fisa de postcalcul – pretul de cost Cuprins

Fisa de postcalcul este documentul care reflecta totalitatea cheltuielilor


directe si indirecte constatate pentru fiecare purtator de cost.
Cunoscand productia obtinuta se determina pretul de cost real unitar.

9. Analiza costurilor Cuprins

Analiza costurilor scoate in evidenta transparenta sistemului de calculatie


a costurilor.

10. Exemplu practic


Cuprins

Societatea “X" deruleaza trei afaceri distincte:


Productia si desfacerea de caramida, tigla si alte similare
Productia si desfacerea de teracote
Productia si desfacerea de utilaje industriale
Conducerea societatii decide organizarea societatii pe divizii:
Divizia de caramida si tigla
Divizia de teracote
Divizia de utilaje
Aceste Divizii sunt concomitent:
Centre de cost : angajeaza cheltuieli
Centre de profit : inregistreaza cifra de afaceri
Centre de responsabilitate: exista o persoana sau un grup de
persoane ce poarta responsabilitatea pentru nivelul cheltuielilor angajate
si a veniturilor din desfacere realizate, in final profitul realizat (si incasat).
Productia este organizata pe sectii:
Sectiile de ceramica1 si ceramica2 executa repere atat pentru divizia de
caramida si tigla cat si pentru divizia de teracote.
Utilajele in vederea desfacerii pe piata interna sunt fabricate in sectia
utilaje si intretinere. Sectia excuta si lucrari de intretinere si reparatii cat si SDV –
uri pentru necesitatile interne.
Sectia ceramica1 este atat un centru de cost cat si un centru de
responsabilitate: angajeaza cheltuieli, iar pentru mentinerea acestora in limitele
bugetate se numeste un responsabil coordonator.
Sectia ceramica2 si Sectia utilaje si intretinere sunt considerate centre de
cost si responsabilitate: angajeaza cheltuieli, iar pentru mentinerea acestora in
limitele bugetate se numesc responsabili coordonatori.
Departamentele administrative sunt incluse intr-un singur centru de cost:
Administratie.
Departamentele comerciale, aprovizionarea si desfacerea sunt incluse
intr-un singur centru de cost: Comercial.
Prezentul exemplu practic isi propune calculul pretului de cost, Sectia
ceramica1 (S1), pentru urmatorii purtatori de cost: Argila
Fluxul tehnologic:
- Escavare
- Preparare
- Presare
- Uscare
- Ardere

Structura centrelor de cost

Structura proceselelor
Structura purtatorilor de cost

Operarea documentelor primare cu atribuirea obiectelor de cost


Energia electrica

Se defineste tipul de cost “Energie electrica, apa” prin asocierea cu contul de


cheltuieli privind energia si apa
Contarea documentului primar, privind energia electrica, in contabilitatea de
gestiune.

Salarii si asimilate
Contarea documentului primar, privind salariile si asimilate acestora, in
contabilitatea de gestiune

Combustibil si lubrifianti
Conatrea documentului primar, privind combustibilii si lubrifiantii, in
contabilitatea de gestiune

Gaz, apa
Contarea documentului primar, privind consumul de gaz si apa, in contabilitatea
de gestiune

Redeventa miniera
Taxa de mediu

Contarea documentelor primare, privind redeventele miniere si taxa de mediu, in


contabilitatea de gestiune
Amortizari

Contarea documentului primar, privind amortizarile mijloacelor fixe, in


contabilitatea de gestiune
Repartizarea cheltuielilor indirecte

Obtinerea de semifinite
Pretul de cost standard : 23.000 lei / MC

Contarea documentului primar, privind obtinerea de semifinite, in contabilitatea de


gestiune
Fisa de postcalcul

Pretul de cost efectiv: 189.596.886 lei / 10.000 MC = 18.960 lei / MC


Analiza costurilor
III. Activitati pregatitoare

1. Organizarea societatii pe centre de cost


2. Delimitarea clara a proceselor din cadrul societatii
3. Definirea purtatorilor de cost
4. Definirea arborilor de componente in etapa de programare a
productiei
5. Modelarea sistemului integrat 3S Manager (de catre EBS Romania)