Sunteți pe pagina 1din 1

Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic; nici

sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. De aceea oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în
izolare. Dar atunci când cerem exprimarea iubirii s-ar putea să-i întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate
schimba viața.

Dacă vrei să fii de vreun folos pe lumea asta, citi el, trebuie să te jertfești pe tine însuți. Omul nu
trăiește pe pământ numai pentru fericire sau cinste, el trăiește pentru a dărui lucruri de seamă omenirii,
pentru a-și desăvârși noblețea sufletească și a se înălța deasupra josniciei în care cei mai mulți oameni își
târăsc viața.

Oare gândurile noastre intime sunt cunoscute vreodată de cei dinafară? Poate că în sufletul
omului arde un foc puternic, dar nimeni nu vine să se încălzească la el.Trecătorii văd doar o dâră de fum
ieșind pe coș și trec mai departe. Atunci, spune-mi , ce e de făcut? Nu trebuie oare hrănit aces lof
lăuntric, nu trebuie să ai încredere în tine însuți, să aștepți cu răbdare clipa când cineva se va opri și se
va încălzi la dogoarea lui?