Sunteți pe pagina 1din 7

“Dacă nu îţi place ceva, schimbă-l.

Dacă nu îl poţi schimba, schimbă-ţi atitudinea.”

Maya Angelou

Unitatea de învăţământ: ………….

Profesor:……………………..

Data:……….

Saptămâna: S6

Durata Lecţiei: 50 de minute

Aria Curriculară: Consilere şi Orientare

Disciplina: Consiliere şi Dezvoltare Personală

Unitatea de învăţare: Unitatea1. Cine sunt eu?

Subiectul Lecţiei: Ce atitudine am faţă de mine?

Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoştinţe

Scopul lecţiei: Reflectarea asupra atitudinii faţă de propria persoană şi formarea unei stime de sine pozitive

Competenţe Generale:

Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat

Competenţe specifice:

1.1 Identificarea resurselor personale şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei

2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi

Obiective Operaţionale:

O1: Să reflecteze asupra atitudinii pe care o au faţă de propria persoană

O2: Să numească emoţii şi gânduri pe care oamenii le pot avea faţă de propria persoană

O3: Să înţelegă ce este stima de sine şi efectele acesteia asupra stilului de viaţă

O4: Să analizeze relaţia dintre stima de sine şi rezultatele personale

O5: Să identifice trăsaturi pe care le apreciează la ei înşişi şi la colegi

Strategii didactice:

a)Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, discuţia de grup, discuţia în perechi, reflecţia


b)Mijloace didactice: fişe de lucru, imagini, videoproiector

c)Forme de organizare: frontală, individuală, în grup

Etapele Lecţiei Obiective Activitatea Activitatea Resurse de timp


operaţionale profesorului Elevului
1. Captarea O1: Să reflecteze Profesorul scrie pe Elevii 5 minute
atenţiei asupra atitudinii tabla trei completează
pe care o au faţă începuturi de propoziţiile.
de propria propoziţie, astfel:
persoană Eu pot...
O2: Să numească Eu ştiu...
emoţii şi gânduri Îmi place...
pe care oamenii le şi îi invită pe
pot avea faţă de elevii care doresc,
propria persoană să completeze
O3: Să înţelegă ce propoziţiile.
este stima de sine
şi efectele acesteia
asupra stilului de
viaţă
O4: Să analizeze
relaţia dintre stima
de sine şi
rezultatele
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

2. Reactualizarea O1: Să reflecteze Profesorul verifică Elevii care doresc, 5 minute


noţiunilor asupra atitudinii dacă elevii au vorbesc despre
pe care o au faţă realizat albumul corespondenţa pe
de propria foto, solicitat ora care au identificat-
persoană trecută, îi invită, o între valorile
O2: Să numească pe cei care doresc, personale şi cele
emoţii şi gânduri să vorbească ale familiei.
pe care oamenii le despre
pot avea faţă de corespondenţa pe
propria persoană care au identificat-
O3: Să înţelegă ce o între valorile
este stima de sine personale şi cele
şi efectele acesteia ale familiei.
asupra stilului de
viaţă
O4: Să analizeze
relaţia dintre stima
de sine şi
rezultatele
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

3.Enunţarea O1: Să reflecteze Profesorul le Elevii ascultă şi 3 minute


obiectivelor asupra atitudinii comunică elevilor adresează
pe care o au faţă că în această oră întrebări.
de propria de studiu
persoană -vor reflecta
O2: Să numească asupra atitudinii
emoţii şi gânduri pe care o au faţă
pe care oamenii le de ei înşişi
pot avea faţă de -vor analiza
propria persoană diferite tipuri de
O3: Să înţelegă ce emoţii şi gânduri
este stima de sine pe care oamenii le
şi efectele acesteia pot avea faţă de
asupra stilului de propria persoană
viaţă - vor învăţa despre
O4: Să analizeze stima de sine şi
relaţia dintre stima efectele acesteia
de sine şi asupra stilului de
rezultatele viaţă
personale -vor învăţa să
O5: Să identifice identifice trăsături
trăsaturi pe care le pe care le
apreciează la ei apreciează la ei
înşişi şi la colegi înşişi şi la colegi.

4. Prezentarea O1: Să reflecteze Profesorul Elevii ascultă, 5 minute


optimă a asupra atitudinii -le vorbeşte adresează întrebări
conţinutului pe care o au faţă elevilor despre şi îşi iau notiţe.
de propria importanţa
persoană conştientzării
O2: Să numească atitudinii pe care o
emoţii şi gânduri au şi îi invita să
pe care oamenii le reflecteze asupra
pot avea faţă de felului în care se
propria persoană percep pe ei înşişi
O3: Să înţelegă ce -le dă exemple de
este stima de sine emoţii şi gânduri
şi efectele acesteia pe care oamenii le
asupra stilului de pot avea faţă de
viaţă propria persoană
O4: Să analizeze -le explică ce este
relaţia dintre stima stima de sine şi le
de sine şi vorbeşte despre
rezultatele felul în care
personale aceasta poate
O5: Să identifice influenţa stilul de
trăsaturi pe care le viaţă
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

5. Dirijarea O1: Să reflecteze Profesorul le cere Elevii se implică 15 minute


învăţării asupra atitudinii elevilor să se în activităţile
pe care o au faţă aşeze în cerc. propuse de
de propria Fiecare elev îi va profesor şi
persoană comunica adresează
O2: Să numească colegului din întrebări.
emoţii şi gânduri dreapta sa, ce
pe care oamenii le lucruri admiră la
pot avea faţă de el. Fiecare va
propria persoană începe propoziţia
O3: Să înţelegă ce astfel: -Valorizez
este stima de sine la tine faptul că...
şi efectele acesteia
asupra stilului de Profesorul le oferă
viaţă elevilor o listă cu
O4: Să analizeze cuvinte
relaţia dintre stima amestecate şi le
de sine şi cere să le aranjeze,
rezultatele astfel încât să
personale obţină definiţia
O5: Să identifice Stimei de sine.
trăsaturi pe care le Apoi le cere
apreciează la ei elevilor, să
înşişi şi la colegi realizeze un tabel
în care să noteze
efectele pe care le
produce în
compotament,
stima de sine
ridicată, respectiv
stima de sine
scăzută.

6. Conexiunea O1: Să reflecteze Profesorul îi invită Elevii răspund 5 minute


inversă asupra atitudinii pe elevi să ea solicitărilor
(Asigurarea pe care o au faţă exemple din viaţa profesorului şi
feedbackului) de propria lor în care: adresează
persoană - au avut o întrebări.
O2: Să numească atitudine
emoţii şi gânduri caracterizată de
pe care oamenii le încredere în sine şi
pot avea faţă de - au avut o
propria persoană atitudine
O3: Să înţelegă ce caracterizată de
este stima de sine neîncredere în sine
şi efectele acesteia şi le cere să spună
asupra stilului de cum cred ei că au
viaţă fost inflenţate
O4: Să analizeze rezultatele pe care
relaţia dintre stima le-au avut, de
de sine şi către cele două
rezultatele tipuri de atitudini.
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

7. Evaluare O1: Să reflecteze Profesorul le cere Elevii vizionează 5 minute


asupra atitudinii elevilor să cele două
pe care o au faţă urmarească, în filmuleţe şi
de propria manualul digital, răspund
persoană cele două întrebărilor din
O2: Să numească videoclipuri manual.
emoţii şi gânduri “Răţuşca cea
pe care oamenii le urât㔺i apoi să
pot avea faţă de răspundă
propria persoană întrebărilor din
O3: Să înţelegă ce manual, de la
este stima de sine pagina 20.
şi efectele acesteia
asupra stilului de
viaţă
O4: Să analizeze
relaţia dintre stima
de sine şi
rezultatele
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

8. Fixarea O1: Să reflecteze Profesorul le cere Elevii 5 minute


asupra atitudinii elevilor să completează fişa,
pe care o au faţă completeze fişa de iar cei care doresc,
de propria lucru “Stima de împărtăşesc
persoană sine”, iar cei care grupului ce au
O2: Să numească doresc, notat.
emoţii şi gânduri împărtăşesc
pe care oamenii le colegilor ce au
notat.
pot avea faţă de
propria persoană
O3: Să înţelegă ce
este stima de sine
şi efectele acesteia
asupra stilului de
viaţă
O4: Să analizeze
relaţia dintre stima
de sine şi
rezultatele
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi

9. Asigurarea O1: Să reflecteze Profesorul le cere Elevii îşi notează 2 minute


retenţiei şi a asupra atitudinii elevilor să sugestiile de lucru
transferului pe care o au faţă redacteze pentru pentru lecţia
de propria următoarea lecţie, următoare.
persoană o pagină de jurnal
O2: Să numească în care să
emoţii şi gânduri povestească ce au
pe care oamenii le aflat nou despre
pot avea faţă de ei, ce le place cel
propria persoană mai mult la ei
O3: Să înţelegă ce înşişi şi cum ar
este stima de sine vrea să schimbe
şi efectele acesteia lucrurile care le
asupra stilului de plac mai puţin.
viaţă
O4: Să analizeze
relaţia dintre stima
de sine şi
rezultatele
personale
O5: Să identifice
trăsaturi pe care le
apreciează la ei
înşişi şi la colegi