Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Învățământului din Republica Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea de Energetică

REFERAT

Lucrare de Laborator nr. 1

Tema: Studiul diodelor semiconductoare

A efectuat Studentul grupei TI-142

A verificat Mihai Luchita

Chişinău 2015
Scopul lucrării: În lucrare se face cunoștință cu principiile de funcșionare, caracteristicile și
parametrii diodelor redresoare, diodelor Zener și ale diodelor luminiscente (LED). Se culeg
datele și se construiesc caracteristicile voltamperice. Se determină parametrii fundamentai ai
dispozitivelor respective.

Mod de lucru:
1. S-a făcut coștință cu schema electrică de pe machetă și cu aparatura de măsurat.
2. Pentru ridicarea ramurei de polarizare directă Idir =f(Udir).
Am asamblat schema de mai jos și am instalat gamele de măsurare a aparatelor conform datelor
din îndrumar pentru dioda respectivă.
Fig1:Schema electrica pentru trasarea experimentala a caracteristicii volt-amperice la polarizarea
directa a diodelor semiconductoarelor

+ PA

mA

R2
R1 PV
VD1 VD2 VD3 VD4

SA
01 2 3 4

Fig2:Schema electrica pentru trasarea experimentala a caracteristicii volt-amperice la polarizarea


inversa a diodelor semiconductoare.

PA
R2
+
mA
VD1 VD2 VD3

R1

v PV1
0 1 2 3 4

- SA
Tabelele cu rezultatele experimentale:
Tabelul 1.1
Dependenta curentului de tensiune la polarizarea directa
Udir,V 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
Idir,mA VD1 0 0,06 0,32 1,12 3,39 9,1 25,2 65

Udir,V 0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8


Idir,mA VD2 0 0 0,03 0,2 1,67 4,63 11,75 27,6 56,7
VD3 0 0 0 0,01 0,16 0,54 3,49 19,45 80

Udir,V 0 0,5 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7


I,mA VD4 0 0 0 0 0 0,01 0,11 1,4 1,5 14,5

3. Petru ridicarea ramurei de polarizare inversă Iinv=f(Uinv) am schimbat polaritatea


tensiunii aplicate la intrarea schemei după cum se arată în shema de mai jos. Gamele de
măsurare ale aparatelor le-am instalat cu SA1.1 și SA1.2 ținînd comt de valoarea
curentului invers, mai ales pentru dioda Zener. Măsurările au fost efectuate similar ca în
punctul 2. Pentru dioda Zener(stabilitron) am prescris valoarea curentului invers și am
măsurat tensiunea.Fig2.
Datele au fost introduse in tabel:
Tabelul 1.2
Dependenta curentului de tensiune la polarizarea inversa a diodei
Uinv,V 0 2 4 5 6 7 8 9 10
Iinv,µA VD1 -5 -14,9 -15,2 -15,3 -15,4 -15,6 -15,7 -15,8 -15,9
VD2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZ, µA 0 0 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35

Uz, V 0 5 7 8,93 8,95 8,97 9,01 9,04 9,08 9,11 9,15 9,18
4. Am trasat caracteristicile voltamperice pentru fiecare diodă separat. Scara pentru
tensiunile directe și cele inverse precum și pentru Idir și Iinv sunt diferite.
5. Din caracteristicile obținute determin parametrii de bază ai diodei.

Concluzie: În urma efectuării acestei lucrări s-au obținut parametrii și caracteristicile statice a
diferitor diode. Se observă faptul că fiecare diodă se comportă diferit atât la polarizare directă cât
și la polarizare inversă. Un lucru comun pentru acestea însă este faptul ca la polarizarea inversă la
un moment anumit are loc străpungerea diodei, la care curentul depinde foarte slab de tensiune.
Datele obținute sunt aproximativ egale cu cele extrase din catalog, luând în vedere erorile de
măsurat.