Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Disciplina : LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ


Data : 23 ianuarie 2018
Școala : ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”, SIBIU
Studente : Pîrvu Ana Maria
Clasa : a VIII – a B
Durata : 50 min
Manual : << Limba franceza>> L2, Dan Ion Nasta, Viorica Aura Păuș,Eugenia Strătulă, Rodica
Mladinescu, Editura SIGMA
Tipul lecției : Exercitii pe baza lectiei studiate
Obiective: Îmbogătirea exprimării orale si scrise, dezvoltarea deprinderii de citire corectă

Competențe generale

- Extragerea informațiilor dintr-un text scurt.


- Participarea la interactiuni pe subiecte familiare.
- Rezolvarea de exerciții pe baza textului în scopul fixării noilor cuvinte.

Competențe specifice

- Formularea de idei/păreri pe teme de interes în cadrul unei discuții/ în mesaje de răspuns.


- Înțelegerea conținutului lecției.
- Fixarea noțiunilor învățate.

Strategie didactică

Metode și procedee : Controlul temei, exerciții, conversație , observare sistematică.


Materiale : Manualul , ilustrații, caiete.
Forme de activitate : Activitate frontală, colectivă, individuală.

Resurse bibliografice

Curriculum național : manualul


Etapele Activitatea Activitatea Strategii didactice Durata
lectiei ptofesorului elevilor
Metode si Materiale Forme de
procedee activitate
Introducerea Profesorul Elevii Conversație Frontală 2
orei intră în clasă, răspund la minute
salută elevii, salut și la
face prezența prezență. Se
și cere pregătesc
elevilor să se pentru
pregătească începerea
pentru orei.
începerea
orei.
Controlul Profesorul Elevii numiți Exercițiu, Manual, Frontală 7
temei si verifică de profesor conversație, caiete minute
verificarea tema, citesc tema și explicație
cunostintelor corectează răspund la
acumulate. toate întrebările
greșelile profesorului.
apărute pe
parcursul
verificării.
Prezentarea Profesorul Elevii scriu Conversația Manual, Frontală 1
obiectivelor prezintă de pe tablă. caiete, minut
elevilor tablă
modul de
desfășurarea
al orei,
notează pe
tablă titlul
activității
”Les mots
sont mes
amis”.
Captarea Profesorul le Elevii numiți Conversația, Manual, Colectivă, 5
atentiei cere elevilor de profesor problematizare caiete individuală minute
să răspundă răspund la a, exemplul
la câteva întrebările
întrebări adresate.
referitoare la
subiectul
orei.
Subiectul Profesorul Elevii sunt Lectură, Manual, Colectivă, 10
lectiei citește atenți la conversație caiete individuală minute
primul lectura
exercițiu cu profesorului,
voce tare, elevii numiți
apoi le cere de profesor
elevilor să citesc și
citească și să răspund la
răspundă la întrebări.
întrebări. Ex
2/49
Fixarea Profesorul Elevii rezolvă Conversația, Manual, Individuală 20 de
cunostintelor propune exercițiile problematizare caiete, fișe minute
câteva propuse de , exerciții de lucru,
exerciții din profesor. ilustrații
carte
oferindu-le
explicații
elevilor. Ex
1,3/50 .
Feed-back Profesorul Elevii Conversația Colectivă 3
verifică răspund la minute
înțelegerea întrebările
subiectelor puse de
abordate profesor
punându-le
câteva
întrebări
elevilor.
Indicarea Profesorul Elevii Conversația Manual, Frontală
temei alege tema notează caiete 2
pentru elevi. tema minute
Întrebările
5,6 (ex.2)/49