Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala : Scoala Superioara Comerciala „Nicolae Kretzulescu”


Disciplina: Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor Profesor : Agachi Diana
Clasa: XI G
Data: 22.03.2018
Unitatea de învățare: Contabilitatea tertilor
Subiectul lecției: Contabilitatea Taxei pe valoare adaugata
Tipul lecției: Mixt
Competențe specifice/Rezultate ale învăţării vizate: Sa rezolve corect aplicatiile ce privesc taxa pe valoare adaugata.

Obiective operaţionale ale lecţiei:


O1: Sa defineasca notiunea de TVA si sa identifice corect toate tipurile de TVA prezentate in legislatie.
O2: Pe baza informatiilor prezentate in lectie, sa reuseasca sa inchida conturile de TVA .
O3: Sa explice diferentele dintre tipurile de TVA exitente.
O4 : Sa explice notiunea de TVA Split in aproximativ 5 minute.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
EVENIMENTELE INDICATIVUL TIMP ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE, PROCEDEE MODALITĂŢI
INSTRUCŢIONALE / OBIECTIVULUI(ELOR) ALOCAT PROFESORULUI ELEVILOR (ce vor face DIDACTICE ŞI MIJLOACE DE EVALUARE
etapele lecţiei OPERAŢIONAL(E) fiecărei (activităţi şi acţiuni iniţiate concret în fiecare etapă) DE ÎNVĂŢĂMÂNT (tipul de evaluare,
VIZAT(E) etape şi realizate în fiecare etapă a UTILIZATE ÎN FIECARE metoda,
(minute) lecţiei) ETAPĂ A LECŢIEI instrumentul de
evaluare folosit în
fiecare etapă a
lecţiei)
1 2 3 4 5 6 7
1.Captarea atentiei 3 minute Profesorul prezinta Elevii sunt atenti si Dialog
elevilor informatii adreseaza intrebari.
referitoare la activitatile
de vanzare-cumparare
pentru a introduce
notiunea de TVA.
2.Prezentarea
subiectului lectiei
si a obiectivelor O1,O2,O3,O4 3 minute Profesorul prezinta Elevii asculta cu
operationale subiectul lectiei si face atentie ceea ce spune Dialog didactic
o scurta prezentare a profesorul si
aceea ce urmeaza sa adreseaza intrebari.
predea.
3.Reactualizarea
cunostintelor
anterioare necesare Profesorul va formula Elevii raspund la
invatarii O1, O3 4 minute intrebari ajutatoare in intrebari sau cer Conversatie Evaluarea
vederea clarificarii lamuriri. continua
notiunii de taxa pe
valoare adaugata si a
componentelor acesteia.

4.Comunicarea
O1,O2,O3,O4 10 Proseforul prezinta Noteaza definitiile si Expunere si explicatie Evaluare pe
noilor notiuni
minute notiunile de TVA de cer lamuriri. parcurs
plata, TVA de recuperat
si modul de inchidere a
conturilor la sfarsitul
lunii. Se explica si
mecanismul TVA Split.
5.Asigurarea
O1, O2, O3,O4 Raspund la intrebari Conversatie Evaluare
feedback-ului
5 minute Profesorul va adresa continua
intrebari ce fac referire
la noile concepte ce
privesc TVA-ul.

6.Evaluarea
O1, O2, O3,O4 Rezolva aplicatiile la Explicatie si conversatie
performantei
20 Rezolvarea fisei de tabla si verifica
minute lucru ce face referire la solutiile prezentate Evaluare orala
lectia prezentata. de profesor

Se vor implica in
7.Fixarea
O1, O2, O3,O4 Se vor fixa cunostintele discutie, adreseaza Conversatie
cunostintelor
invatate prin intrebari si sau raspund la
3 minute exemple relevante. intrebari.
8.Stabilirea
Explicarea temei
sarcinilor
Se comunica tema Notare tema
2 minute pentru acasa constand
in rezolvarea unei
aplicatii