Sunteți pe pagina 1din 1

CV

RP
3

CV
RP4

CV
RP
5
2
RP
CV
CVRP1

UZINA DE APA
TURDA VARIANTA

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.
LEGENDA: * VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE ESENTIALE Is SI B9,
CONFORM H.G. 925/1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 777/2003.

Rev.1 / 01.2017 Modificari conform observatii Beneficiar


Revizia nr. / Data: Obiectul Reviziei: Semnatura:
str
.B
og
ata
(D

Verificator M.L.P.T.L. Nume Prenume: Semnatura: Cerinta: Referat / Expertiza nr. / Data
J1
61

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020


B)

Autoritatea contractanta:

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.

Proiectant:
CVRP Corp 3 parter,
CVRP ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Proiect: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA
SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020
Contract de CL 6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE
lucrari: MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

Plansa:

Proiectat: ing. Sergiu CHERECHES Data: 08.2016


Data: 08.2016
str

Desenat: ing. Tatiana Burbulea


.B

Sef de Proiect ing. Andrei BULUMETE Data: 08.2016


og

Plansa nr: Revizia :


R1
ata

CJ - CL 6 - PT+DE - PG - 003 - A-C


(DJ

Scara plansa : 1: 10000 Faza: P.T. + D.E. Proiect: 504-13-16/09.2014


16

860 x 841 mm
1B
)