Sunteți pe pagina 1din 1

Colector de transfer proiectat de la

SPAU1(loc.Ceanu Mic) spre


colectorul existent de canalizare
menajera - Turda(str.Al Ioan Cuza)

MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD CL5

Preluare reteaua de canalizare


proiectata prin contractul de
lucrari CL5

SPAU Ex(2+1)
Q1p=5 l/s;
Hp=7.5 mCA.

LEGENDA:

SPAU7:(1+1)
Preluare reteaua de canalizare Qp=4 l/s;
proiectata prin contractul de
lucrari CL5 Hp=3mCA.

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.
* VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE ESENTIALE Is SI B9,
CONFORM H.G. 925/1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 777/2003.

Rev.1 / 01.2017 Modificari conform observatii Beneficiar


Revizia nr. / Data: Obiectul Reviziei: Semnatura:

MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD CL6


Verificator M.L.P.T.L. Nume Prenume: Semnatura: Cerinta: Referat / Expertiza nr. / Data

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020


Autoritatea contractanta:

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.

Proiectant:
Corp 3 parter,
ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Proiect: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA
SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020
Contract de CL 6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE
lucrari: MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

Plansa:

Proiectat : ing. Sergiu CHERECHES Data: 08.2016


Desenat : ing. Tatiana Burbulea Data: 08.2016
Sef de Proiect ing. Andrei BULUMETE Data: 08.2016
Plansa nr: Revizia :

CJ - CL 6 - PT+DE - PG - 002 - A-C R1


Scara plansa: 1: 10000 Faza: P.T. + D.E. Proiect: 504-13-16/09.2014

870 x 690 mm