Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTUL „ECO FOTOGRAFIA ANULUI 2017”

Concurs Naţional, ediţia a IX-a

Centrul Carpato Danubian de Geoecologie şi Editura Decesfera vă invită să participaţi la Proiectul


„Eco fotografia anului”. Proiectul se adresează tuturor celor care doresc să participe la programe de
educaţie pentru mediu.
„Eco fotografia anului” este un proiect de ȋncurajare a observării mediului ȋnconjurător şi de reliefare a
valenţelor pozitive ale acestuia, prin imagini.

Imaginile participante ȋn cadrul proiectului vor fi prezentate publicului larg prin internet, pe site-ul
organizatorilor şi pot face obiectul unor viitoare proiecte (expoziţii, publicaţii scrise sau online etc.).

Perioada de desfăşurare: 01 februarie - 01 iunie 2017:


Calendar:
 01 februarie - 30 martie 2017 – ȋnscrierea ȋn concurs, trimiterea fotografiilor;
 01 – 31 mai 2017 – votul on-line pentru Premiul de Popularitate;
 iunie 2017 – desemnarea câştigătorilor
 Simpozion CCDG 2017 - acordarea premiilor.

Proiectul se va derula după următoarele reguli:


1. Pe internet (www.evenimenteco.ro) - vor fi postate toate fotografiile participante, unde publicul va
putea să voteze fotografia favorită, desemnându-se astfel premiul de popularitate;
2. Organizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite fotografii (fotografiile vor fi selectate de către un juriu
alcătuit din fotografi profesionişti, jurnalişti, reprezentanţi ai CCDG şi ai Editurii Decesfera Media).

Participanţi: orice persoană care iubeşte fotografia şi arta fotografică!

Regulament de participare:
1. Coordonatorul va primi fotografiile celor care doresc să participe, va face oficiile ȋnscrierii ȋn proiect
şi va trimite documentaţia de participare către organizatori. Un coordonator trebuie să ȋnscrie ȋn
concurs minimum 5 fotografii.
2. Fotografiile participante trebuie să fie originale, neprelucrate, să aparţină celui care doreşte să le
ȋnscrie ȋn Proiect (ȋn cazul ȋn care se va descoperi că o fotografie nu aparţine celui care a ȋnscris-o,
organizatorii nu-şi asumă nicio responsabilitate faţă de eventualele pretenţii ale celui care invocă
drepturi ȋn legătură cu fotografia). Ȋn plus, fotografiile copiate nu vor fi jurizate.
3. Acceptul părintelui sau al tutorelui legal este necesar pentru a posta fotografii cu imaginea unor
minori. Obţinerea acceptului revine coordonatorului, iar organizatorii nu-şi asumă răspunderea
pentru eventuale plângeri.
4. Imaginile acceptate ȋn Proiect trebuie sa fie la o rezoluţie cât mai mare şi să nu fie mai mici de 300
kb.
5. Ȋn ceea ce priveşte votul pentru premiul de popularitate, vor fi descalificate fotografiile pentru care
se constată voturi incorecte/fraudate.
6. Ȋn Proiect vor fi acceptate numai imagini care să surprindă aspecte pozitive al mediului
ȋnconjurător.
Modalitatea de ȋnscriere
1. Coordonatorii se ȋnscriu ȋn proiect, pe email (decesfera@gmail.com), prin trimiterea formularului de
ȋnscriere.
2. Coordonatorii preiau fotografiile în format electronic şi apoi le pun pe un CD/DVD/STICK.
3. Organizatorilor li se va trimite ȋn intervalul 01 februarie - 30 martie 2016, prin poştă, de către
coordonator, un plic care va conţine:
- A. CD-ul/DVD/STICK-ul cu toate fotografiile; fotografiile vor fi numerotate.

Exemple de denumire corectă a fişierelor:

1. ANDREI_POPESCU_12C_ONESTI2C.jpg; (pentru poza 1)

2. ANDREI_POPESCU_22C_ONESTI2C.jpg; ( pentru poza 2 a aceluiasi participant)

3. MARIN_MARINESCU_ONESTI2C.jpg; (pentru participantul care are a singura poza)

ETC.
- B. Formularul de ȋnscriere (formatul tip, in variantă draft, care este ataşat ca anexă a
prezentului Regulament) semnată de coordonator;
- C. Un index al fotografiilor, după modelul:

Nr Nume autor Vârsta / Titlul fotografiei Data si ora Tehnica fotografica Nume coordonator
. clasa expunerii utilizata
fot
o
1. ANDREI 11 ANI APUS DE SOARE 23.10.2015 / ora Timp de expunere: MARIA IANCU
POPESCU PE CEAHLĂU 20.35 1/500
Distanta pana la
subiect: >8 m
ISO: 100

2. ALINA DIMA 14 ANI ȊN LIVADA 09.09.2015 / ora Timp de expunere: IOANA BOTEZ
BUNICILOR 10.21 1/300
Distanta pana la
subiect: >8 m
ISO: 100

3. ETC.
(Va rugăm să completaţi cu atenţie tabelul, pentru a putea identifica uşor cine sunt autorii fotografiilor ȋnscrise.)

- acest tabel trebuie să se regăsească şi ȋn variantă electronică, pe CD-ul/DVD/STICK-ul trimis


organizatorilor);
- D. O copie după chitanţa care dovedeşte plata participării fotografiilor ȋnscrise ȋn
Proiect.

Participarea ȋn cadrul Proiectului „Eco fotografia anului” presupune plata fiecărei fotografii ȋnscrise.
PREŢUL UNEI FOTOGRAFII = 8 lei
MINIMUM DE FOTOGRAFII ACCEPTATE: 5 bucăţi
(Atenţie: fiecare participant va primi de la noi setul de fotografii cu care participă în proiect sub forma
listată, într-un format atractiv, pentru a le putea folosi).

Premii:
Toţi participanţii vor primi diplome de participare.
Coordonatorii vor primi diplome de participare la proiect.
Coordonatorii vor primi ȋn luna iunie un set cu fotografiile ȋnscrise ȋn proiect pentru a organiza la
nivelul comunităţii expoziţii sau a le înmâna participanţilor,
La peste 100 de fotografii ȋnscrise ȋn proiect vom acorda o diplomă de excelenţă şi produse promoţionale.

Categorii de premii:
Premiul I: Marele Premiu şi Titlul de Eco fotografia anului: - un aparat foto digital
Premiul II: o imprimantă
Premiul III: un album fotografic
10 Menţiuni: produse ale Editurii Decesfera Media şi alte materiale
Premiul de popularitate: un premiu surpriză pentru cea mai votată fotografie pe site-ul proiectului.
Votul se poate acorda o singura data/zi de pe un username. Mai multe nu vor fi luate în calcul.

Criterii de jurizare:
1. fotografiile participante trebuie să fie clare, originale, neprelucrate şi să respecte drepturile de autor;
2. fotografiile participante trebuie să prezinte aspecte pozitive ale mediului ȋnconjurător;
3. fotografiile participante trebuie să fie la o rezoluţie cât mai mare şi să nu fie mai mici de 300 kb;
4. fotografiile trimise organizatorilor trebuie să conţină o scurtă descriere a modului în care au fost realizate
(data şi locul expunerii, tehnica fotografică utilizată);
5. fotografiile participante trebuie să transmită un mesaj cu relevanţă ȋn domeniul mediului ȋnconjurător;
6. se puncteaza creativitatea, originalitatea şi tehnica fotografică.

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ:
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie:
Str. Barbu Lautaru, nr. 8, bl. 23, sc. B, ap.56, sector 1, cod postal 012233, OP 32, Bucuresti.

NOTĂ:
Vă rugăm să verificaţi ca pozele să nu cuprindă lucruri indecente, imaginea copiilor fără
acordul părinţilor (conform legislaţiei naţionale şi internaţionale), cu atât mai mult cu cât
veţi primi aceste fotografii ȋn format tipărit pentru organizarea unei expoziţii!
Fotografiile trebuie să aparţină participanţilor. Nu se vor accepta fotografii preluate de pe
site-uri sau alte surse!